1

در اغتشاشات اخیر در کشور تمرکز یارگیری از سوی ضدانقلاب روی همین نسل NEET بوده است؛ استفاده از محتوای هیجانی و اغواگر با استفاده از ظرفیت بی بندباری گروه‌هایی چون رپرها، هیچهایکرها قابل توجه است!

سرویس سیاست مشرق- نزدیک به سه ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس هشتم اعضای طیف افراطی دفتر تحکیم وحدت (طیف افراطی علامه) در دفتر حزب منحله مشارکت جمع شده بودند تا درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات با اصلاح‌طلبان به جمع‌بندی برسند، در آن جلسه سعید حجاریان تئوریسین مشارکتی‌ها به دانشجویان گفت که مجلس را باید دوباره به دست بگیریم و آن را تبدیل به مهستان کنیم! اشارات مبهم این اصلاح‌طلب استخوان خردکرده در سیاست برای دانشجویان خیلی ملموس نبود، زیرا تصور قاطع افراد حاضر در جلسه آن بود که توافقی میان رادیکال‌ها و افراطی‌ها بسته‌شده و انتخابات تحریم خواهد شد؛ اما برخلاف تصور حاضران جمع‌بندی حزب متفاوت از درخواست این گروهک شبه دانشجویی بود.

حجاریان در آن روزبه دانشجویان گفت که دولت فشار سیاسی را روی اصلاح‌طلبان زیاد کرده و تنها راه خروج از این وضعیت آن است که جناح چپ مجلس را در دست بگیرد، این سخن به مذاق دانشجویان خوش نیامده و بگوومگوی شدیدی میان حاضران در جمع شکل گرفت. یکی از دانشجویان رو به حجاریان گفت که در بهار اصلاحات که مجلس و دولت را باهم در دست داشتید چه گلی در بر ما زدید که این بار دوقطبی سیاسی می‌تواند بهتر آن را بزند! این جمله باعث ناراحتی شدید اعضای حزب شد تا جایی که شکوری راد به یکی از دانشجویان گفت که خودتان را با تحکیم وحدتی‌ها در دهه هفتاد مقایسه نکنید، شما جوجه فوکولی‌های کراواتی را چه به سیاست!

همین جمله تحقیرآمیز کافی بود تا جلسه به‌هم‌خورده و دانشجویان رادیکال با دلخوری از دفتر حزب منحله مشارکت بیرون بزنند؛ دو روز بعدازاین ماجرا این افراد به دیدار عبدالکریم سروش رفته و از او چاره‌جویی می‌کنند. پدر معنوی رادیکالیسم سیاسی در ایران به دانشجویان توصیه می‌کند که قید همکاری با اصلاح‌طلبان را زده و راه خودشان را بروند؛ این توصیه خاص سیاسی باعث شد این دست دانشجویان با برگزاری چند میتینگ در حیاط دانشگاه انتخابات را تحریم کنند.

آن روزها سیاست‌مدار اصلاح‌طلب با تمسخر تیپ و قیافه دانشجویان باعث شد بدنه پوستر چسبان در انتخابات از چپ‌ها فاصله گرفته و این جناح سیاسی حتی نتواند یک فراکسیون اقلیت ضعیف در مجلس تشکیل بدهد؛ پس‌ازاین ماجراها علوی‌تبار در یادداشتی نوشت که جنبش دانشجویی به پایان خط رسیده است.

پشت پرده رادیکالیزه کردن فضای دانشگاه‌ها در اغتشاشات/ جوکرها در دانشگاه چه می‌کنند؟

اصلاح‌طلبان در دهه هشتاد ظاهر دانشجویان رادیکال را مورد تمسخر قرار می‌دادند

آتش‌بازی نسل NEET در اغتشاشات

طنز روزگار آن است که ۱۵ سال پس‌ازآن شکست سیاسی خردکننده، همان گروهک سیاسی که روزگاری تیپ ظاهری چند دانشجو را تمسخر کرده و آن‌ها را فوکولی خوانده بود؛ این روزها پشت فحاش‌ترین بخش از اغتشاشات دانشجویی سنگر گرفته و زیر شعارهای گروهک‌های تروریستی پژاک سینه می‌زند.

 ازجمله این افراد همان علی شکوری راد است که به علت خلوت شدن احزاب سیاسی اصلاح‌طلب از رده سه به سطح یک‌درمیان ژنرال‌های سیاسی راه پیداکرده و با بی‌بندوباری بخش دانشجو نما در اغتشاشات هم‌صدا شده است، البته این هم‌راستا شدن باهدف میرایی در جریان اصلاحات باهدف یارگیری و ارتقاء سطح رأی دومیلیونی در انتخابات برای هسته سخت اصلاحات آورده سیاسی ندارد؛ زیرا طیف رادیکالیزه شده در دانشگاه قبل از هر چیز از روی همین فسیل‌های حزبی رد شده و برای فرش قرمز آن‌ها هیچ علامت وصلی ارسال نمی‌کند.

پشت پرده رادیکالیزه کردن فضای دانشگاه‌ها در اغتشاشات/ جوکرها در دانشگاه چه می‌کنند؟

چپ افراطی با چهار فاصله نسلی از NEET حمایت می‌کند!

البته سواری ندادن طیف فحاش در برخی دانشگاه‌ها به چپ رادیکال انتخابات محور اتفاقی نیست!

چهل روز پس از آغاز برخی اغتشاشات در تعدادی از محلات آتش این آشوب‌ها فروکش کرده است، این وضعیت برای سرویس‌های اطلاعاتی غربی علامت مطلوب محسوب نشده از این رو سعی کرده‌اند فشار حداکثری اغتشاشات را در درون برخی دانشگاه‌های مستعد حفظ کنند ودشمن روی بمب NEET دست گذاشته است.

پمپاژ روزانه سرخوردگی، بیکاری و ناامیدی اجتماعی از سوی رسانه‌های ضدانقلاب و بیگانه و نیز شبکه‌های اجتماعی باهدف انباشت نارضایتی و نبودن افق روشن فضا برای ظهور و بروز نسلی خشن فراهم شود!

گروه NEET (Not currently engaged in Employment, Education or Training) مجموعه‌ای از افرادی است که شعارشان آن است که نه کار می‌کنند؛ نه درس می‌خوانند و نه علاقه دارند حرفه‌ای را بیاموزند، این روزها این شعار در برخی دانشگاه‌ها شنیده‌شده و مخاطب آن افرادی است که سعی دارند با بدترین شکل ممکن آنارشیستی برخورد کنند. تعدد این افراد بدون انگیزه، آینده‌نگری و هدفمندی باقدرت تخریبی نسبی باعث شده است که محور التهابات اجتماعی در دانشگاه‌ها بالا برود.

نسل NEET در ادبیات علوم اجتماعی و روان‌شناسی شامل طیفی آسیب‌پذیر است که نیاز به حمایت اجتماعی دارد و در طبقه اقشار آسیب‌پذیر دسته‌بندی می‌شود. بررسی داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار (ILO) در این زمینه نشان می‌دهد بالاترین نرخ شاخص NEET جوانان در سطح جهان مربوط به کشور ترینیدادوتوباگو در آمریکای جنوبی است، به‌طوری‌که نرخ NEET جوانان این کشور حدود ۵۲ درصد بوده است. پس‌ازاین کشور، زیمبابوه با نرخ ۴۸ درصدی در رتبه دوم، یمن با نرخ ۴۵ درصدی رتبه سوم، زامبیا با نرخ ۴۴ درصدی در رتبه چهارم و تاجیکستان با نرخ ۴۲ درصدی در رتبه پنجم قرار دارند.

البته وضعیت NEET در داخل کشور در برخی استان‌ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، به‌طوری‌که طبق داده‌های آماری استان سیستان با نرخ NEET حدود ۴۸٫۲ درصدی در رتبه اول کشور، گلستان با نرخ ۴۴ درصدی در رتبه دوم، هرمزگان با نرخ ۴۳٫۸ درصدی در رتبه سوم، کرمانشاه با نرخ ۴۲٫۸ درصدی در رتبه چهارم، لرستان با نرخ ۴۲٫۱ درصدی در رتبه پنجم دارای نرخ بالای NEET هستند.

در اغتشاشات اخیر در کشور تمرکز یارگیری از سوی ضدانقلاب روی همین نسل NEET بوده است؛ استفاده از محتوای هیجانی و اغواگر با استفاده از ظرفیت بی بندباری گروه‌های هنری مانند رپرها، هیچهایک‌ها ونیز گسترش مجدد فرهنگ هیپی‌ها به طرز چشم‌گیری افزایش داشته و باعث انشقاق فرهنگی شده است؛ تا جایی که در شبکه‌های اجتماعی با دو جامعه ایرانی روبرو هستیم، یکی جامعه متوازن در فضای اکثریت و دیگری جامعه درهم‌ریخته و ناهمگون در فضای مجازی! این وضعیت روی دانشگاه‌ها به‌عنوان نیروی محرک نخبه‌گرا تأثیر گذاشته و بخش رادیکالیزه شده را به جلو هل داده است.

نسل NEET با عبور از ساختارها و حریم‌های اجتماعی و قواعد پذیرفته‌شده فرهنگی و نیز ارزش‌های ملی و اسلامی خودش را از کلونی‌های زیرزمینی جدا کرده و این روزها در برخی خیابان‌ها و به‌خصوص مراکز علمی و فرهنگی جولان می‌دهد؛ این نسل با باورهای ضعیف مورد استقبال سرویس‌های بیگانه قرارگرفته و روی آن مانور تبلیغاتی شدید می‌دهند. نسل NEET در دانشگاه لیدر اصلی اغتشاشات بوده و مدلی خاص از اغتشاش ر پیش می‌برد.

در آشوب‌های چندهفته‌ای دشمنان روی موج‌سواری گروهک‌ها و فعال کردن هسته‌های داخلی پس از ورود نسل NEET به صحنه حساب ویژه باز کرده‌اند، البته آنچه باعث شد محاسبات آن‌ها به هم بخورد ظرفیت آماده و پا به کاری بود که از خط آشوب عقب‌مانده و این مدل عملیاتی تنها به درون برخی دانشگاه‌ها محدودشده است. در این پروژه سعی شده بود که فرآیند جامعه‌پذیری تحرکات جوکرها زیر پرچم نسل NEET افزایش‌یافته و باعث تغییرات فرهنگی در طیف خاکستری شود.

پشت پرده رادیکالیزه کردن فضای دانشگاه‌ها در اغتشاشات/ جوکرها در دانشگاه چه می‌کنند؟

پشت پرده رادیکالیزه کردن فضای دانشگاه‌ها در اغتشاشات/ جوکرها در دانشگاه چه می‌کنند؟

الگو سازی از زندگی هیچهایکرها و رپرها برای نسل NEED

استفاده از ظرفیت NEET در اغتشاشات در پنج پرده پیش رفته است:

۱-بررسی و تحلیل گفتمان و تاکتیک‌های لیدرهای خارج نشین دریک ماه اخیر نشان می‌دهد که ترویج فحاشی و عادت دادن جامعه به ادبیات رادیکال به شدت افزایش‌یافته و به‌عنوان نقطه عزیمت به آن می‌نگریستند؛ از نگاه این افراد نسل NEET یک شبکه بدون ساختار و سازمان و ژله‌ای مانند و همچنین غیر ایدئولوژیک است که به دلیل نداشتن سابقه امنیتی با رویکرد سلبی می‌تواند نبض اغتشاشات را در دست بگیرد.

۲- طراحی استراتژی ترویج فحاشی و اقدامات رادیکال در سطل دانشگاه با این هدف پیش رفته است که به‌تدریج این مدل رفتاری به‌عنوان الگو از سوی بخش نخبه جامعه به سایر اقشار اجتماعی تسری یافته و میرایی یابد.

۳-صحنه‌گردانی دانشگاه میزان تابعین بیرونی را افزایش داده و به‌مرور خط پیوندی میان این دو ایجاد می‌کند.

۴- اگر تابلو اغتشاشات در دانشگاه بماند؛ یارگیری نیروهای گروهکی از طیف سفید و بدون سابقه افزایش‌یافته و مانند نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه لانه گروهکی می‌شود، در آن زمان با حضرت امام (ره) و اجرای انقلاب فرهنگی محیط مقدس دانشگاه را از حیث این افراد پاک شد.

۵- استفاده از ترکیب مختلط و دانشجویی فضای التهاب در کشور حفظ‌شده و در بزنگاهی خاص انرژی تخلیه نشده در دانشگاه به خیابان خالی شود.

پشت پرده رادیکالیزه کردن فضای دانشگاه‌ها در اغتشاشات/ جوکرها در دانشگاه چه می‌کنند؟

پشت پرده رادیکالیزه کردن فضای دانشگاه‌ها در اغتشاشات/ جوکرها در دانشگاه چه می‌کنند؟

یک مطالعه میدانی از عوامل مؤثر در اغتشاشات نشان می‌دهد که طیف گسترده‌ای از افراد (نزدیک به ۶۵ درصد) به دلیل هیجانات به حلقه آشوب‌ها وصل شده است، در دانشگاه‌ها برگزاری تجمعات غیرقانونی در محیط‌های آموزشی و دانشگاهی، فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک‌های تروریستی و مکاتب الحادی، ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی و نیز فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک در محیط دانشگاه و توهین به ساحت مقدس دانشگاه و به‌صورت کلی عدم رعایت شئون دانشجویی مطابق با منشور انضباطی دانشجویان همچنین ایجاد درگیری فیزیکی با دانشجویان و مسئولان انضباطی دانشگاه‌ها، پرخاشگری و ضرب‌وجرح، شعارنویسی و اهانت به مقدسات نشانه‌هایی روشن از آن دارد که دشمن از ظرفیت NEET برای آشوب سازی استفاده کرده است.

واقعیت آن است که اگر در دهه هفتاد و هشتاد برخی گروه‌های دانشجویی با گروهک‌های ضدانقلاب به‌صورت رسمی ائتلاف کرده بودند در یک دهه گذشته این ارتباط به‌صورت حلقه‌های غیر سازمان‌یافته تغییر جهت یافته است، این وضعیت باعث شده است که NEET محفل مناسب برای ارزیابی دشمن از وضعیت اغتشاش در داخل باشد.

 در محاسبات صورت گرفته دانشگاه‌ها باید تا روز ۱۶ آذر به بالاترین سطح از رادیکالیسم رسیده و مسیر خود را به بیرون از آن پیدا کنند؛ این وضعیت البته پایداری چندانی ندارد، در شرایطی که ماشین تولید اغتشاشات با ناامیدی مطلق از مردم روی شکاف نسلی و نیز تولید خشم و نفرت حساب بازکرده است، لازم است که مسئولان وزارت علوم، فضای فرهنگی را از حدود گروهکی جدا کنند. برخورد آموزشی با محوریت کمیته‌های انضباطی با افراد خاطی و توجه به انقلاب فرهنگی جدید در برابر قلع‌وقمع فرهنگی دشمن باعث انزوای اغتشاش‌گران خواهد شد.

در طول دو دهه گذشته انبوهی از سمینارها، کارگروه‌ها، همایش‌ها، تشکیل شده و نیز مقادیر قابل‌توجهی پژوهش صورت گرفته و کتب و مقالات زیادی نوشته شده که موضوع آنها آسیب‌شناسی آموزش‌عالی و دانشگاه‌ها و تلاش برای ارائه روش‌های مشکل‌گشایی آنها بوده است. اما نتیجه آن عملیاتی نشده است؛ فراموش نکنیم که در پروژه ویران سازی، دشمن ابو محمد جولانی رهبر یک گروهک جنایتکار است نه دانشجوی سال دوم دانشگاه دمشق!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 85
 • در انتظار بررسی: 2
 • غیر قابل انتشار: 12
 • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  22 15
  آمریکا در ایران سفارتخانه ندارد امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؛ اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب تروآ دارد ــ اینترنت اسب تروآ ی آمریکا است . آمریکا ؛ به جز اینترنت ؛ همه چیز را برای ملت ایران تحریم می کند ؛ چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟؟؟؟؟ زیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا : ادوارد اسنودن: آمریکا از اینترنت جهانی برای جاسوسی استفاده می کند. . پس اینترنت آمریکایی را ببندید و اینترنت ملی راه اندازی کنید. و گر نه ؛ از این به بعد ؛ باز هم ؛ آش همین است و کاسه همین .
  • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   19 2
   با خودم فکر می کردم چرا شاه چراغ؟!!!! و جوابی نمی یافتم تا اینکه شعارهای دانشجویان داعشخو را شنیدم. اینهمه هم آهنگی و هم قافیه بودن کلمه "شاه چراغ" با کلمه پایانی شعار اول نمی تواند تصادفی باشه. مصراع اول شعار، که تز اصلی دشمنان است برای تکمیل شعار شاهچراغ بهترین گزینه برای دشمن بود و لذا شعار حتی قبل از حمله، آماده بود
  • ایرانی IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   5 8
   اغتشاش جوکرها علیه معترضین شریف در دانشگاهها درست است!
  • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   20 2
   وجود ۷ یا ۸ اغتشاشگر دانشجو‌نما که ایجاد ارعاب می کنند بین ۱۰ هزار دانشجو نباید به نام کل دانشگاه تمام شه. راهکار ساده: ورود همین چند تا رو ممنوع کنید، بقیه مطمئن باشید درس و تحصیل براشون از اغتشاش مهمتره
  • IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   20 4
   نتانیاهو درست گفته بود که اصلاح طلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند.
  • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   1 2
   چی بگم
  • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   5 1
   خدا خودش رحم کنه
  • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   0 7
   مطلق منفی نگاه نگنیم برادر
  • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   5 5
   منم موافق بخشی از این کامنت هستم ولی نه به صورت مطلق. چون اینترنت استفاده های مثبتی هم داره
  • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   2 1
   تحلیلت رو دوست دارم.
  • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   0 4
   خجالت بکش.
  • CA ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   1 4
   نمیخاد امریکا رو بیرون کنید اقتصاد رو درست کنید. همه چی حل میشه
  • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   9 1
   شعار دانشجوی این مملکت رو ببینید هرکی الآن بی طرفه مسلما" بی شرفه اول اینکه خودت و جد و آبادت بی شرفه دوم اینکه 80 درصد مردم این کشور بی طرفن تندروی دو 10 درصد اینور و اونور داره ایران رو داره نابود می کنه . ما بی طرف ها نمی ذاریم.
 • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  29 6
  آموزش و پرورش تنگه احد انقلاب ما می باشد که متاسفانه مانند جنگ احد آنرا رها نموده ایم.
  • IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   11 4
   این که ریشه همه بداخلاقی دانشجوها و دانش آموزهای اغتشاشگر رو در فضای مجازی و اشتباهات آموزش و پرورش و گاف های دولت بدونیم ، درست نیست. اون ها هم هست اما نقش مهم """ خانواده"" رو فراموش نکنید.
  • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   1 3
   برو بگیرش خب چیکار کنیم از دست تو و اون تروا ....
  • عبدالله IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   4 3
   حضرات این جوانانی که مرکب ضد انقلاب شده اند از آموزش و پرورش همین مملکت فارع التحصیل شده اند مدارس ما با بچه های ما چه میکنند چه تحویل میگیرند و چه تحویل میدهند دیگر مراکز فرهنگی که بر سر سفره بودجه این مملکت نشسته اند چکار میکنند چرا ما شاهد تربیت چنین نسلی هستیم؟؟؟؟؟ آسیب شناسی های علمی چه میگوید... چرا به اینجا رسیدیم ؟؟؟؟؟ واقعاً کسی برای پاسخگوئی و قبول مسئولیت در این کشور نیست؟؟؟؟
 • RU ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  5 5
  مسئله دانشگاه نیست
  • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   17 7
   راه حل تمام مشکلات ایران طرح زوج و فرد است . طرح زوج و فرد نمودن دانشگاه ها را بررسی کنید. روز های زوج آقایان حضوری ؛ خانم ها آنلاین ـــ روزهای فرد خانم ها حضوری ؛ آقایان آنلاین ـــ هفته بعد برعکس
 • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  11 4
  پرورش جوانان توسط اسب تروآ ی آمریکا ــ اینترنت اسب تروآ ی آمریکا است . ادوارد اسنودن: آمریکا از اینترنت جهانی برای جاسوسی استفاده می کند. .پرورش یافتن نوجوانان ما توسط اسب تروآ ی آمریکا ؛ باید اولین مساله امنیت ملی ما قرار بگیرد.
 • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  27 6
  ابو محمد جولانی داعشجوی سال دوم دانشگاه دمشق! که سرکرده یه گروهک تروریستی شد!!! از بس گفتیم مماشات تا کی؟ خسته شدیم حتما باید این دانشجوهای مشروطی بیسواد گند بزنن به همه چی تا یه کاری بکنید
  • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   7 1
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ خود ابوبکر البغدادی دانشجوی سطح دکترا بود و مورد تایید امریک
 • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  26 4
  این افرادی که با عنوان دانشجو دارند این کارها رو انجام میدهند از دانشجویی تعلیق یا اخراج کنید و بلافاصله به خدمت سربازی بفرستید مناطق مرزی مخصوصا سیستان و کردستان تا بفهمند نا امنی یعنی چه با گوشت و استخوان خودشان نتایج کارهایشان را درک کنند
  • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   10 0
   واقعا باید همین کارو کرد.کسانی هم که بازداشت میشوند پدرو مادرشون را بخواهید لزشون سوال کنید درباره رفتار فرزندانشان
 • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  33 6
  بفرستینشان سربازی تا معنی اجباری و امنیت را بفهمند
  • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   16 1
   راه حل شریف : 1- فارغ التحصیلان باید به مدت دو برابر مدت تحصیل در خدمت دولت باشند و اگر تصمیم به رفتن دارند باید هزینه ای که از جیب ملت ایران برای آنان پرداخت شده (30 میلیارد تومان ) بدهند و بروند. 2- دانشگاه شریف فقط مخصوص تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) شود و پذیرش با گزینش انجام دهد . و دانشجوی لیسانس نگیرد.
  • آدم IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   2 7
   دانشجویان که بالاخره به سربازی میروند
  • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   9 1
   احسنت .کسانی هم که معافی گرفتند .معافی انها را باطل کنید .اعزام به خدمت سربازی در مناطق سخت محروم و سخت تا معنی امنیتو بفهمند
  • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   5 4
   دخترا رو چیکار کنیم؟
 • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  16 5
  بی تعارف دانشگاه زیاد داریم قریب به اکثریت دانشگاه‌های آزاد اضافه هستن دانشگاه‌های غیرانتفاعی اضافه هستن این دانشگاه‌های دولتی فعلی هم باید پولی بشن و به نخبه ها بورسیه بدن و اگر هوای رفتن به فرنگ و اغتشاش در داخل به سرشون زد بورسیه رو قطع کنن و اخراج!
 • سید IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  19 1
  دانشجوی دانشگاه های دولتی برتر کشور علاوه بر استعداد علمی و هوش یک لازمه دیگر هم باید داشته باشد و آن شأنیت خانوادگی و فرهنگی والا است که البته معدود افرادی فقط به جهت خرخوان بودن یا از راه تقلب در آزمون کنکور و بدون داشتن هوش لازم و وجهه و شأنیت فاخر خانوادگی، در میان سایر دانشجویان بُر می خورند و پس از مدت کوتاهی ظاهرسازی، بالاخره ماهیت اصلی خود را بروز می دهند!
 • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  14 14
  هیچ هیچ مشکلی را عرضه ندارید حل کنید وقتی درمانده میشوید گریزی به اصلاحطلبان بی عرضه می زنید وهمه چیز را به گردن آنها می اندازید.مقداری به کارهای زشتتان فکر کنید
  • سید IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   6 2
   فعلاً که می بینی عرضه نشاندن اوباش سرجای خودشان را داشتیم! این را داشته باش تا بقیه اش را هم نشانت دهیم!!
 • اصلاح طلب 2 آتیشه IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  6 21
  وضعیت امروز دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور ، بسیار مطلوب و جذاب و هیجان انگیز شده دیدن دختران دانشجو در محیط دانشگاه بصورت کاملا نمایان ، با لباس ها و پوشش جذاب و دلربا، حق مسلم هر ایرانی است.لطفا مخالفت نکنید.والسلام...
  • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   7 0
   کجای جهان دانشجو مانکن است نادان دانشگاه ورودی اسان دارد ومثل جامعه شده است بجای اینکه گلچینهاازلحاظ اخلاقی دینی درسی انجا مسلط کامل باشند
  • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   5 0
   رفاه و آسایش و امنیت حق مسلم هر ایرانی است که اصلاح طلبان بی کفایت در 8 سال گذشته از مردم ایران سلب کردند.
  • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   3 1
   لطفا ببندید دهان مبارک رو
 • اصلاح طلب 2 آتیشه IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  3 18
  وضعیت امروز دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور ، بسیار مطلوب و جذاب و هیجان انگیز شده.
 • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  12 28
  دانشگاه جای نظامی نیست
  • سید IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   11 2
   جای اوباش چه؟!!؟!؟
  • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   10 0
   دانشگاه جای نفوذی وخائن نیست
  • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   4 1
   دانشگاه جای چی است؟
  • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   12 0
   جای فحاشی وتخریب هم نیست ناراحتی گمشوبروجایی که دانشجوهاش ...وشعبان بی مخی و....رزگی میکنن اگه درجهان باشه
  • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   11 0
   جای تروریست ها هم نیست
  • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   7 1
   جای فحاشی و عیاشی و رقاصی چطور؟؟؟ دانشگاه شده فحاشی خونه
  • دکتری امیرکبیر IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   10 1
   جای هرزگی چی؟ هست؟!
  • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   9 0
   بدمست خونه هم مراقب داره
 • علی افصحی IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  7 1
  این همه ابتذال، توحش، بی مبالاتی تعدادبسیار اندک دانشجونما ،نتیجه نفوذ بیرحمانه اصلاح طلبان به بستر فرهنگ عمومی و لانه کردن در نظام آموزشی کشوربه ویژه دانشگاه هاست.
  • US ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
   1 0
   بله متاسفانه
 • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  1 0
  بیشتر دخترا جوگیرن الان هم بگن برید با پسرا هرکاری کنید به هیچ وجه نمیرند
 • علی IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  5 0
  مسولین بی فکر.الان واقعا کسی درس میخونه تو دانشگاه. همه کار میکنن بجز درس خوندن.
 • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  7 0
  دانشگاه را از ارازل و اوباش پاک کنید لطفا
 • باغبان پیر FR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  6 0
  سالها روی این موضوعات کار شده و هر بار هم با بهانه ای از احساسات جوانان, حماقت احمق ها و فقر فکری بعضی از سیاسیون داخلی, و کینه چند گروهک شکست خوده فراری, توهم و خود خواهی و بی سوادی مشتی به اصطلاح سلبریتی بهره برداری میکنند تا جو خشونت و ناامنی را در جامعه به وجود بیاورند. پشت پرده این قضایا چند گروه وجود دارند: اول و مهمتر از همه دولت های خارجی که ان همه تلویزیون های فارسی زبان براه انداخته اند و یک سری خبر نگار مزدور و تحلیلگر اجاره ای را به کار میگیرند و پمپاژ خشونت میکنند و بعد گروهک های شکست خورده فراری ,بعضی سیاسیون بی بصیرت داخلی و یک مشت سلبریتی بی سواد متوهمکه بازیچه قرار میگیرند. برای پی بردن به ریشه این نوع اغتشاشات کافی است به چند سوال جواب داد. چه کشوری برای حمایت از اغتشاشگران در بودجه رسمی خود ردیف بودجه قرار میدهدو پول پاشی به سازمانهای تحت کمکهای حقوق بشری میکند ؟ رییس جمهور چه کشوری گفت ما ایران را تحریم ها به زانو در میاوریم و تحریم روی تحریم انجام میدهد ؟ چه کشوری پشت ترور دانشمندان هسته ای قرار دارد؟ چه کسی گفت ما جنگ را به داخل ایران میکشانیم؟ چه گروهک هایی در خدمت صدام قرار گرفتند و جنگ و آشوب بپا کردند؟ چه کسانی به سازمان های غربی صهیونیستی در امریکا دعوت میشوند؟ چه کسانی با پومپئو و سناتور های آمریکایی عکس میگیرند و از طرف آنها حمایت میشوند؟ چه کسانی در پاریس برای منافقین سخنرانی میکردند ؟ چه کسانی اغتشاشات سال ۸۸ را رغم زدند؟ باز هم بگوییم؟ قضیه نه مرگ یک دختر است و نه حجاب. این یک دسیسه و یک فتنه است. دسیسه سازان و فتنگران در پشت پرده خود را پنهان کرده و جوانان احساساتی را به کف خیابان میکشانند. دسیسه سازان و فتنگران استقلال و پیشرفت و امنیت ایران را نشانه رفته اند. به لطف خداوند در این فتیه انگیزی هم شکست خواهند خورد
 • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  8 0
  بعضی ها دانشجو نیستند داعشجو هستن
 • بب IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  1 4
  مردمی که از صندوق رای نا امید شدن ... راستی کجا باید با معترضان گفتگو کرد توی خیابان؟
 • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  4 0
  بعضی ها دانشجو نیستند داعشجو هستند
 • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  0 6
  یعنی تمام دنیا که توی رفاه و آرامش هستن.وابسته هستن به آمریکا.
  • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
   0 0
   مصداق بیاراوکیناواکه مرکزدزدی ومفت خورخانه ی شرکت سنتکام وبلک واترشده اوکراین یارژیم صهیوینستی هرکی باشیطان شروع یافت پایانش نابودیست شک نکن
 • مهدی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  7 1
  مثلا دانشجوها را اخراج و بعدش هم ده سال ممنوع الخروج کنید. این تفاله ها با پول مردم ایران رایگان درس می خوانند بعد هم میرن خارج برای نوکری غربی ها، حداقل بیت المال را برای این بی ارزش ها حرام نکنید لطفا
 • محمد IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  4 1
  بسه بابا جم کنین اغتشاشو
 • IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  3 0
  طبیعی است که دشمن از هر نارضایتی سوء استفاده کند و احساسات جوانان را بخدمت خود در اورد. مدیران کشور باید عاقل باشند و خواسته های بحق مردم را تامین کنند. در غیر این صورت کشور حتما دچار اسیب می شود
 • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  5 0
  این مسئله یک راهکار ساده و سریع دارد : برخورد قانونی با متخلفان و برهم زنندگان نظم و آرامش دانشگاه کل این افراد در هر دانشگاه به 200 نفر هم نمیرسه برای 100 نفر راحت حکم تعلیق و اخراج از دانشگاه و خوابگاه بزنن ، همشون جمع میکنن و به غلط کردن میفتن و کل غائله تموم میشه میره
 • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  1 3
  جوکر ها را اقتصاد دانهایی احمقی درست کردن که خواستند با بی ارزش کردن ریال تولید را رونق ببخشند
 • حسین IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  0 2
  چرا
 • دیدبان IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  9 0
  چرا مالیاتی که ما پرداخت می کنیم به جای صرف شدن برای دانشجویانی که به علم آموزی برای توسعه و پیشرفت کشور مشغول هستند؛ صرف کسانی میشود که دانشگاه را محل امنی برای اغتشاش و براندازی می دانند؟
 • م ل اراکی آلمان IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  6 2
  ما قبل از انقلاب با جمعیت حدوا ۲۸ میلیون ۱۶۰ هزار دانشجو داشتیم. الان جمعیت ۸۵ میلیونه یعنی ۳ برابر. تعداد دانشجویان ما باید ۶۰۰ هزار نفر باشه یا حداکثر یک میلیون. الان تعداد دانشجویان ما ۵ میلیون نفره. مسئولین درها را باز کردن و هر کسی از راه رسیده شده دانشجو. این خودش بحران میاره . ما به این همه دانشگاه و دانشجو نیازی نداریم. ایران به تنهایی به اندازه فرانسه، آلمان و بلژیک دانشجو تولید میکنه. آخه واسه چی؟ این مدرک بدستها هیچ سودی برای تولید کشور ندارن.الان هم که خیلی از دانشگاهها شدن محل تربیت وطن فروش و خائن.
 • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  4 2
  چقدر بعضی ساده هستند که فکر میکنند با این شلوغ بازیها میتونند دستاوردهای عظیم اقتصادی دولت رئیسی را کمرنگ کنند
 • بسیجی IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  7 0
  باید تمامی دانشگاه های دولتی صرفا با گزینش دانشجو بگیرند.
 • DE ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  3 7
  راستی از اختلاسگران و رانت خواران و دزدان بیت المال چه خبر ؟؟؟!!!
  • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   12 5
   مشکل تو و هم فکرات اینه که دستشون به بیت المال نمی رسه که بتونین دزدی و اختلاص کنید. این همه ژست حقوق بشری می گرفتید آخرش معلوم شد یه سری اراذل اوباشید
  • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
   1 0
   شکست نفسی میکنی با این سوال بی ربط به موضوع این صفحه،اما به هر حال خبرا همه پیش شماست استاد،هم اخبار و آمار اغتشاشگرا هم اختلاسگرا، هم رانت خوارها،هم دزدان بیت المال،هم تجزیه طلبا،هم دانشجونماها،هم وطن فروشا،شما بیشتر در جریانی چون همه ی اینا همراه با شما از یه آخور میخورن، اونوقت میای اینجا از ما میپرسی؟
 • مهدی IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  1 6
  مردم معترض هستند
 • ح IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  4 0
  دانشگاه باید اینگونه باشد(فقط داشته باش😁😁) چطوری داداچ خوبی؟ میگم این یک پک حشیش مارو آوردی؟ نوکرم داداچ نه یادم رفت نوکرتم حمتا میارم فعلا بیا این شیشه رو بزن راستی چندتا فحش جدید ساختم ببین خوبه یانه
 • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  0 1
  نازی اباد
 • ایرانی با غیرت IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  5 0
  تمام این دانشجو نماهای فحاش و اغتشاشگر و بی حجاب و بد حجاب و ... را بدون کوچکترین اغماضی به دورترین دانشگاه غیرانتفاعی در کشور مثلا خاش یا جزایر تنب بزرگ یا تنب کوچک یا ابوموسی و .. منتقل کنید.
 • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  4 0
  بعضا پدر و مادر این دانشجویان اغتشاشگر را که می بینیم تعجب می کنیم چطور از یک خانواده ... بچه اشون دانشگاه درجه یک داره درس میخونه
 • امید IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  4 0
  چند تا دانشجوی اغتشاش گر بگیرید و ممنوع تحصیل کنید تا حساب دست بقیه بیاد دانشگاه جای افراد با شعور و فرهنگ است نه جای لات بازی عربده کشی
 • IQ ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  2 0
  سالهاست رهبری فریاد اصلاح در آموزش و علوم انسانی سردادند و خدا لعنت کند دولت و مسئولین بی تفاوت بویژه خاتمی و روحانی را که بیشترین محیط را برای نفوذ دشمن ایجاد نمودند .جوانان این نسل پاک هستن و بسیار از روی جهل جذب این جریانات شده اند و کسی نبود تبیین کند البته با زبان جوانی .
 • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  3 0
  شورشی داعشی کارت دیگه تمومه
 • IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  0 0
  اول باید این قشر عصبانی جامعه به کمک روان پزشکان و روانکاوان و جامعه شناسان درمان و آروم بشن
 • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  0 0
  دانشگاه توسط اساتید نفوذی احاطه شده است
 • IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  1 0
  امثال شکوری راد وحجاریان تا کی باید آزاد باشند دستگیری اینها از دستگیری کسی که باخودرو به مامورین حمله کرد لازم تر است
 • IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  0 0
  دانشگاه مبدا تحول است. لزوما اگر دانشگاه از دست یرود تحول نیز تبدیل به حرکت قهقرایی میشود. دشمن به دنبال این است
 • سعید IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
  0 2
  نواختن یک زیر لپی به بچه پر رووی دانشجو نما ، موجب میزان شدن سیستم ذهنی او خواهد شد . امتحان کنید ، جواب می دهد
 • مهدی IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
  0 0
  نفهمیدیم بالاخره اینا چپ رادیکال هستن یا نئولیبرال؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس