• عکس یادگاری تیم «پرسپولیس» در سال 1365 شمسی

    عکس/ لبیکِ «پرسپولیس» به امام

    فوتبال‌دوستان طبیعتا افراد حاضر در عکس را می شناسند اما برای آن ها که کم‌تر با فضای این ورزش درگیر هستند، فوتبالیست های حاضر در این قاب را معرفی می کنیم