محمدعلی وکیلی - تسنیم

نماینده مجلس دهم و فعال اصلاح طلب معتقد است امثال علوی تبار جز هزینه‌سازی چیزی برای اصلاح‌طلبان ندارند و براندازان باید تسویه شوند.

سرویس سیاست مشرق - چپ ها خودشان را دوباره احیا می‌کنند، این آغاز سخنان یکی از اعضای جبهه اصلاحات پس از شکست در انتخابات است. محمدعلی وکیلی نماینده سابق مجلس و از اعضای لیست امید ازجمله افرادی است که با انتقاد از وضعیت ناهمگون اصلاح‌طلبان معتقد به تسویه و پاک‌سازی اساسی در جبهه اصلاحات است.

وکیلی به مشرق می‌گوید:دوجریان برانداز نزدیک به آمریکایی ها و لیبرال‌های حزب کارگزاران سال‌ها به چپ‌های عدالت‌خواه و خط امامی آسیب‌زده‌اند، وکیلی اعتقاد دارد که این دو جریان چون دو لبه قیچی بال‌های جریان اصلاح‌طلب چیده و آن را بی‌هویت و از درون تهی کرده‌اند. مدیرمسئول روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار صریح و بدون تعارف بخش های رادیکال جناح چپ را نقد کرده و فاصله گذاری دقیقی با آن ها دارد.

وکیلی اعتقاد دارد که وقت آن رسیده که اصلاح‌طلبان تندرو از بدنه جبهه اصلاحات جدا شوند، او می گوید مدت هاست که به خاطر مواضعش مورد غضب محافل تندرو اصلاح طلب قرار گرفته اما در مسیر خود مصمم است و می خواهد در سرمقاله های روزنامه اش نور بر گعده های محرمانه بتاباند.

برادرِ روحانی چوب لای چرخ دولت گذاشت/ مردم از اصلاح‌طلبان به ستوه آمده‌اند/ افراطی‌های اصلاح‌طلب هم‌نوا با براندازان هستند/ از جبهه اصلاحات فقط ابتذال باقی‌مانده است/ افراطی‌های اصلاح‌طلب باید تسویه شوند/ بیرون رفتن علوی‌تبار را باید به فال نیک گرفت
عکس از:تسنیم

در ادامه مشروح گفتگو با محمدعلی وکیلی را می‌خوانید:

محمدعلی وکیلی با اشاره به ایجاد همگرایی در کشور پس از انتخابات گفت: پس از پایان انتخابات و مشخص شدن نتایج آن باید بازی‌های جناحی را کنار گذاشت، شرایط کشور دیگر اجازه نمی‌دهد بازی‌های سیاسی و جناحی ادامه پیدا کند از سویی مردم  نیز دیگر تاب این دست رفتارها راندارند. وکیلی ادامه داد: دلخوری و قهر برخی از مردم در انتخابات نشان می‌دهد که وضعیت ما چگونه است، پس باید دست از سیاسی کاری برداشت و فضای کشور را در مسیر تعامل و رفع مشکلات اقشار مختلف جامعه قرارداد.

نماینده مجلس دهم با اشاره به انتخاب سید ابراهیم رئیسی گفت: آقای رئیسی به دنبال یک دولت اجماعی و فراجناحی است؛ البته موانعی نیز پیش راه او است. وکیلی اضافه کرد در همه دولت‌های پیشین عوارض شعاع قدرت باعث شد کارآمدی قوه مجریه کم شود، در همه ادوار گذشته روسای جمهور دلشان می‌خواست دولت اجماعی به‌منظور دسترسی به کارآمدی ایجاد کنند؛ اما شعاع قدرت مانع آن‌ها شد.

نزدیکان و برادر روحانی مانع از کارآمدی دولت تدبیر شدند

وکیلی با تشریح مفهوم شعاع قدرت گفت: شعاع قدرت احزاب و اطرافیان رئیس‌جمهور و ذی‌نفعان جناحی هستند که با انحصارطلبی مانع از تشکیل دولت‌های اجماعی درگذشته شده اند، مثلا در دوران روحانی برادر او و برخی نزدیکانش مانع از آن شدند که دولت کارآمد شود.

 آن‌ها روحانی را به سمت خودشان کشانده و چوب لای چرخ دولت گذاشتند. اما رئیسی متفاوت با روحانی است؛ او در لایه‌های بالای نظام مقبولیت داشته و برخلاف روحانی از ویژگی‌های اخلاقی برخوردار است، ازاین‌رو می‌تواند بر شعاع قدرت غلبه کند. رئیسی در جای‌جای رقابت انتخاباتی بر مستقل بودن و تعلق داشتن به مردم توجه داشته‌اند. ایشان در اولین کنفرانس، خبری خود اعلام کرد که نیازی به واسطه‌ای به نام «اطرافیان نزدیک» در ارتباط با مردم نداشته و عوارض شعاع قدرت را به‌خوبی می‌شناسد و می‌تواند یک دولت وحدت ملی را تشکیل دهد.

مردم از اصلاح‌طلبان به ستوه آمده‌اند

نماینده لیست امید در مجلس دهم با اشاره به اصلاح‌طلبانی که انتخابات را تحریم کرده‌اند گفت: این جریان مانع از ایجاد وحدت در جامعه می‌شوند، وکیلی ادامه داد: جریان تحریم در اصلاح‌طلبان با مغلطه سعی کرده تا دلخوری مردم از وضعیت فعلی را به سود خود مصادره کند.

وکیلی ادامه داد: واقعیت آن است که اگر بخشی از مردم در انتخابات رأی نداده‌اند؛ به معنای آن نیست که برانداز شده و نظام را قبول ندارند، بلکه آن ها از بی‌کفایتی دولت روحانی و اصلاح‌طلبان به ستوه آمده و اعتراض خود را بارأی ندادن نشان داده اند.

وکیلی در ادامه گفت: اصلاح‌طلبان تحریمی با نسبت دادن مردم ناراحت از ۸ سال ناکارآمدی دولت، به سبد خود در حق آن‌ها جفا می‌کنند، زیرا این دسته که پای صندوق رأی نیامده‌اند؛ از نظام قهر نکرده‌اند، بلکه به اصلاح‌طلبان و دولت وابسته به آن‌ها اعتراض دارند؛ حتی برخی به خاطر شرایط کرونایی حاکم بر کشور رأی نداده‌اند و نباید آن‌ها را در دسته براندازان قرارداد.

وکیلی افزود:اصلاح‌طلبان و براندازان بابی شرمی جریان قهر و دلخور از دولت روحانی را به نام خودشان مصادره می‌کنند؛ که این امر با واقعیت تطبیق ندارد.

همتی با حمایت خاتمی رأی کمتری می‌آورد

مدیرمسئول روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار با تشریح وضعیت جبهه اصلاحات گفت: جریان اصلاح‌طلب به من هجمه می‌کند؛ که چرا این وضعیت آن ها را به‌صورت عریان به رخ جامعه می‌کشم؛ اما آن‌ها باید بدانند که مردم با شرایط فعلی دیگر با اصلاح طلبان آشتی نمی‌کند.

وکیلی ادامه داد: اصلاح‌طلبان با ۴ بحران موقعیت؛ بحران مزیت؛ بحران حکمرانی و بحران کارآمدی روبرو هستند و تا این موارد حل نشود مردم با آن‌ها آشتی نمی‌کنند. واقعیت آن است که حتی اگر همتی امضاء خاتمی و جبهه اصلاحات را نیز می‌گرفت؛ رأی او بیش از نتیجه لیست جمهور در انتخابات شورای شهر تهران نشده و حتی ممکن بود سبدش از همین رأی فعلی نیز کوچکتر شود.

عضو جبهه اصلاحات افزود: اصلاح‌طلبان با بحران سرمایه اجتماعی روبرو شده و با فرار و فرافکنی نمی تواند از پاسخ به آن شانه خالی کند. اگر اصلاح‌طلبان بحران سرمایه اجتماعی را حل نکنند؛ قطعاً دو سال بعد در انتخابات مجلس و چهار سال بعدتر در انتخابات ریاست جمهوری بازهم شکست می‌خورند.

برادرِ روحانی چوب لای چرخ دولت گذاشت/ مردم از اصلاح‌طلبان به ستوه آمده‌اند/ افراطی‌های اصلاح‌طلب هم‌نوا با براندازان هستند/ از جبهه اصلاحات فقط ابتذال باقی‌مانده است/ افراطی‌های اصلاح‌طلب باید تسویه شوند/ بیرون رفتن علوی‌تبار را باید به فال نیک گرفت

اصلاح‌طلبان باید تعریف کنند در جمهوری اسلامی هستند یا بر آن!

وکیلی با اشاره به آنکه افراطی‌های اصلاح‌طلب بخشی از جبهه اصلاحات را که رأی داده‌اند سرزنش می‌کند گفت: این جماعت تندرو با براندازان هم‌نوا شده‌اند؛ اصلاح‌طلبان باید تعریف کنند در جمهوری اسلامی هستند یا بر آن! در حال حاضر متأسفانه مشخص نیست که متولی اصلاحات چه کسی است، آیا اصلاح‌طلبانی که خودشان را در نظام تعریف می‌کنند را باید صاحب این جریان دانست یا امثال تاج‌زاده و حجاریان را که در جبهه براندازان قرار دارند.

وکیلی ادامه داد: باید مشخص شود که آن‌هایی که جبهه اصلاحات را به لب پرتگاه براندازی برده‌اند اصلاح طلبند یا جریانی که خودش را موظف به حفظ ارکان جمهوری اسلامی و قانون اساسی می‌داند.

برادرِ روحانی چوب لای چرخ دولت گذاشت/ مردم از اصلاح‌طلبان به ستوه آمده‌اند/ افراطی‌های اصلاح‌طلب هم‌نوا با براندازان هستند/ از جبهه اصلاحات فقط ابتذال باقی‌مانده است/ افراطی‌های اصلاح‌طلب باید تسویه شوند/ بیرون رفتن علوی‌تبار را باید به فال نیک گرفت

قربانی حزب کارگزاران هستیم!

نماینده سابق مجلس گفت: از آن نیروی اصلاح‌طلب پر سابقه، ریشه‌دار و مورد تائید امام(ره) تنها ابتذال و مشتی برانداز باقی مانده است. ما تکلیفمان با اصلاح‌طلبان تحریمی و برانداز مشخص است و با آن‌ها همراه نمی‌شویم. آن‌ها باید از جبهه اصلاحات تسویه شوند. اصلاح‌طلب واقعی همان جریانی بود که شما در مناظره‌های انتخاباتی دیدید. اصلاح‌طلبانی که نظریه‌های شاذ سیاسی چون جدا کردن دین از سیاست و بی‌رنگ کردن دین مردم می دهد؛ باید از گفتمان اصیل اصلاح طلب جدا شود؛ هرچند صدای آن‌ها بلند است، اما حالا به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید مرزشان مشخص‌شده و چپ‌های خط امامی خودشان را بازسازی ‌کنند. درگذشته عدالت خط اصلی اصلاح‌طلبی بود؛ اما به‌مرور دوگانه عدالت و آزادی و بعد آن عدالت و لیبرالیسم را به چپ‌های سنتی تحمیل شد.

برادرِ روحانی چوب لای چرخ دولت گذاشت/ مردم از اصلاح‌طلبان به ستوه آمده‌اند/ افراطی‌های اصلاح‌طلب هم‌نوا با براندازان هستند/ از جبهه اصلاحات فقط ابتذال باقی‌مانده است/ افراطی‌های اصلاح‌طلب باید تسویه شوند/ بیرون رفتن علوی‌تبار را باید به فال نیک گرفت

وکیلی با اشاره به پارادوکس‌های حاکم بر اصلاح‌طلبان گفت: اصلاح‌طلبان اصیل قربانی دو جریان برانداز آمریکایی و نیز لیبرالیسم حزب کارگزاران شده است، حزب کارگزاران سعی کرد اقتصاد آزاد را جایگزین عدالت محوری کرده و محتوای اصلاح‌طلبی را تهی کند.

وکیلی اضافه کرد: ما قربانی دولبه قیچی شده ایم. یکی اصلاح‌طلبان رادیکال که زبان براندازان خارجی و منافقین است و دیگری لیبرال‌های حزب کارگزاران که فرزندخوانده سرمایه‌داری جهانی شده است. این دودسته اصلاحات را از درون تهی و بی هویت کرده است.

وکیلی با اشاره به نقش خاتمی در شکل‌گیری این وضعیت گفت: در دورانی هستیم که دیگر اصلاح‌طلبان قانع و وابسته به خاتمی یا هر فرد دیگری نخواهند بود.

علوی تبار استعفا داد؟ بهتر که رفت

وکیلی با اشاره به استعفای علیرضا علوی تبار از جبهه اصلاحات گفت: در نقطه کنونی تمرکز بر دموکراتیزه کردن قدرت  با هزینه‌های سرسام‌آور و نسخه‌های کلیشه‌ای علوم سیاسی دیگر معنایی ندارد.

افرادی مانند علوی تبار با مردم فاصله بسیاری دارند. روشن‌فکران جبهه اصلاحات نتوانستند با تز دموکراتیزه کردن دولت‌ها باعث کارآمدی آن شوند؛ مردم می‌پرسند این شعارهایی چون آزادی؛ دموکراسی چه شد؟ آیا وضع ما بهتر شده است؟ پاسخ به این سؤالات منفی است. علوی تبار فهمیده است که فاقد نظریه برای جامعه فعلی است و این فقر تئوریک باعث دل‌زدگی از آن‌ها شده است. بیرون رفتن امثال آقای علوی تبار از میان اصلاح‌طلبان با تحمیل هزینه‌های آن‌ها بر این جبهه اصلاحات را باید به فال نیک گرفت.

برادرِ روحانی چوب لای چرخ دولت گذاشت/ مردم از اصلاح‌طلبان به ستوه آمده‌اند/ افراطی‌های اصلاح‌طلب هم‌نوا با براندازان هستند/ از جبهه اصلاحات فقط ابتذال باقی‌مانده است/ افراطی‌های اصلاح‌طلب باید تسویه شوند/ بیرون رفتن علوی‌تبار را باید به فال نیک گرفت

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 38
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 18
 • محمد IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  11 0
  اصلا شما فکر هم میکنید ؟؟؟
 • IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  11 0
  پس از شکست !!!!!!!!!!!!!!!!باورتان شده است پيروزي
  • ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
   0 3
   خواهشا حالا دیگه تموم شده. اتحاد رو حفظ کنیم. همه مسلمانیم. بسه این همه تفرقه
  • سوخته IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
   0 0
   سلام جواب 23:50 این خائنین جز مردم ایران نیستند غرب پرستان آمریکایی که در قالب ملت ایران ظاهر شدنند .
 • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  5 0
  البته درصداقت آقای وکیلی دراین صحبت هاباید شک کردچون ایشون درمجلس وقتی بودند هیچگاه ازمنافع حزبی خودش عبور نکرد وعلیه عملکرد روحانی ودولتش موضع قابل قبولی به نفع مردم بگیرد حتی یکباروقتی ازش سوال کردن گفت تصمیمات حزبی باعث شد موضع نگیرد
 • IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  9 8
  یکی از اشخاص فهمیده و معتدل جناح اصلاحات ایشان می باشد که شایسته قدر دانی می باشد
  • حجت MD ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
   1 0
   مطالبی که سالها معلومه این اقا حالا فهمیده
  • حجت MD ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
   1 0
   مطالبی که سالها همه می دانند این اقا حالا فهمیده چرا
  • سوخته IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
   2 0
   همه شان از یک قماش هستند چهره شان چندش آور است ( جهنمی ها )
  • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
   2 3
   او از مذبذبین روزگار است که نان را به نرخ روز می خورد. گول حرفهای او را نخورید
 • DE ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  8 0
  سعی کنید مانند مردم از دسترنج خود امرار معاش کنید.
 • سید IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  0 0
  ائتلاف بزرگ جمهور!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  7 0
  حتی چندتا توییت از همین اصلاح طلب های به اضمحلال رفته هم یرتاپای شما رو به لرزه در میاره..اقتدار پوشالی
 • علی IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  0 8
  باید در یک جشن ملی همه این اصلاح طلبان فاسد مفسد ومنافق ریاکار ودروغگو وخیانتکار را محاکمه و حلق آویز کنند. در راسشان خاتمی و موسوی و کروبی و روحانی و جهانگیری و حجاریان و نوبخت و..... وبقیه دارو دسته ملعونشان را هم تارومار ومصادره اموال کنند. يعني ریشه هرچه اصلاح طلب را باید سوزاند. تامام!!!!!
 • رضا IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  23 45
  و لعنت الله علی اجمع اظالمین والمفسدین
  • حجت MD ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
   0 6
   چرا این حرفها را حالا میزنه این حرفها را مگه حالا فهمیده این حرفها که برای خیلیها دیر وقتی است که معلومه فیلسوف و دانشمند نمی خواهد از دوهر خاتمی این حرفها معلوم بده مگر کم به دین ضربه زدند مگر کم به مردم ضربه زدند مگر کم به انقلاب و امام ضربه زدند
 • بوسجين IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  0 4
  اقاي وكيلي علاوه بر اينكه متاسفانه اصلاح طلب ها باندي عمل كردند و خراب كاريهاي هم لاپوشاني كردند مهمتر از همه برنامه براي هدايت و جهت دهي جامعه در جهت عدالت نداشتند به طور كلي كشور را با نام قانون عرضه و تقاضا ول كردند در دست رمال و دلال هر انچه انان خواستند كردند و كشور را از مسير توسعه و پيشرفت و توليد در جهت مصرفي و سودا گري هدايت كردند
 • ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  4 7
  براندازان کیان؟ این تقسیم بندیها رو با نمونه بگید
 • ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  11 1
  جز برادر ریییس جمهور، خود رییس جمهور چی؟؟؟؟
 • راد ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  8 5
  اصلاح طلبان ۱۴۰۰ شبیه سازمان مجاهدین ۱۳۵۴ است. که بنظر میرسد تغییر ایدئولوژی در آنها اتفاق خواهد افتاد هرچند اعلام رسمی صورت نگیرد. این امر البته در سخنان اخیر سعید حجاریان مستتر بود. آنجا که میگوید آرمان اصلاح طلبی از طریق صندوق رای مرده است. این مفهوم مطلقا به معنی مردن اصلاحات نیست. بلکه حجاریان با این جمله تغییر فاز و تغییر ایدئولوژی از مباحث فرهنگی اجتماعی و سیاسی بصورت دموکراتیک را به فاز سخت و حتی نظامی اعلام میکند.
 • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  19 9
  با امدن رئیسی همه چیز به روال طبیعی و صحیح خود باز می گردد .
 • حسین IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  1 1
  سلام هرچه بدبختی داریم ازدست آدمهایی مانند همین وکیلی هاست . حالا که آخرخط رسیدن همه شدن منتقد . اصلاح طلبان دروغگو و ریاکار .
 • حجت MD ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  10 1
  مطالبی که سالها همه می دانند این اقا حالا فهمیده چرا
  • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
   0 5
   چون معمولاً اصلاح طلبان روز بعد می فهمند!!!!!!!!!!!!!!!
  • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
   0 0
   خبر ندارن خر داغ می کنن
 • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  0 0
  حالتخوبه
 • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  1 1
  این آقای وکیلی الان کلا چرحش پیدا کرده و شخصیتا آدم کاسب به تمام معناست امیدوارم تو این دوره هم برسه به کاسبیش.............
 • US ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  1 0
  شما به فساد در فولاد پاسخ بده بجای خود شیرینی
 • SE ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  3 0
  آقای وکیلی چرا در 16 سال گذشته بفکر همگرایی نبودید. چون حالا میدانید مردم دیگر اعتمادی به شما ندارند و هرگز به قدرت نخواهید رسید با ترفند نزدیک شدن به منتخبین مورد اعتماد مردم خود را موجه جلوه دهید
 • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  0 0
  تابلو بود که کارگزاران و مرعشی و کرباسچی و عطریانفر و..و دولت کارگزارانی روحانی اصلاح طلبان را از بین بردند نمیدانم چرا خودشان متوجه نشدند!
 • ح ر IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  1 6
  نظام ابتدا باید مملکت را یک پارچه کند و بعدتمام این براندازهارا شروع به یک پاکسازی درون انقلابی کند
 • DE ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  6 2
  مردم از همتون به سطوح اومدند
  • باهري IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
   3 10
   کدام مردم داداشي؟مردم مدافع نظام وامام ورهبري اهل صداقت را بخوبي مي شناسند وهرگز ازدست آنها بستوه نمي آيند که هيچ ، مديون بسياري ازآنهاهم هستند بلي راحت طلبان شايد ازدست پدرومادر فداکارخود هم خسته شده باشند !
 • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  0 0
  مردم سیاستمدار و وزیرو نماینده و مسئولی را می خواهند که مشکلات معیشتی و اقتصادی و اشتغالشان را حل کند.یک مرد پیدا می شود که به رنجها و سختی های این ملت رسیدگی کند.
 • DE ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  2 6
  برادر, روحانی چوب لای چرخ دولت گذاشت/ مردم از اصلاح‌طلبان به ستوه آمده‌اند حتی خود بدنه اصلاحات/ افراطی‌های بی نوای اصلاح‌طلب هم‌نوا با براندازان منافقین ضد انقلاب و صهیون هستند/ از جبهه اصلاحات فقط جبهه ابتذال باقی‌مانده است 32 سال رانت و غارت و حقوق نجومی و بخور بخور حالا با خودشون میخوان لابد این اموال را ببرند سر پل سراط/ افراطی‌های اصلاح‌طلب باید تسویه شوند خب دیگه چیزی ته اصلاحات نمیمونه اونهایی را هم که در خوردن مال مردم و بیت المال افراط کردند تصفیه و بازیافتشون کنید بجای هیزم گرم کردن حمام بکار میخورن / بیرون رفتن علوی‌تبار را باید به فال نیک گرفت. حالا اگه باز اومد توو چی؟ توبه گرگ ..بیخیال بابا
 • رضا IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  0 0
  اصلا اون بنده خدا چوب نداره که خخخخخ ما که ندیدیم
 • مصحح IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
  1 0
  خجالت آوره!لطفا این خبر رو تصحیح کنید. ایشون اصلا این حرفا رو نزدن و در توییتی هم تکذیب کردن! خواهشا پیام بنده رو هم فیلتر نکنید باتشکر (اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید!)
 • مصحح IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
  1 0
  ممنون که نظر بنده رو فیلتر نکردید! ولی نکته مهم تر اینه که از 5 خطی که نوشته بودم فقط دوخطش رو باقی گذاشتید! خیلی بده که آدم ادعای مسلمان بودن و انقلابی بودن بکنه ولی پشت سر هم هم برای اهدافش دروغ بگه! استاد مطری:یک مسلمان حق ندارد ختی برای صلاح دین دروغ بگوید! لطفا این پیام بنده رو هم فیلتر نکنید! ضمنا خبر رو هم اصلاح کنید خواهشا!زشته برای یه آدمی که ادعای مسلمانی و انقلابی بودن میکنه!

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس