روزنامه های اجاره ای که در طول سه ماه گذشته راه های گوناگونی را برای نجات مدیران ویژه خوار و اشرافی طی کرده و هر روز در حمایت از واریز حقوق های نامتعارف قلم فرسایی کرده‌اند تعارف را به سویی گذاشته و به صورت رسمی و عیان تریبون را در اختیار مفسدان اقتصادی قرار دادند، پیش از این نیز صادق زیباکلام مفسدینی چون شهرام جزایری را با استیوجابز و نخبگان اقتصادی مقایسه کرده بود .

به گزارش مشرق، کیهان نوشت: روی دیگر سکه اشرافیگری و مدیران ویژه خوار حمایت از مفسدین اقتصادی است که در دادگاه محکوم و سال ها در زندان بوده‌اند، روزنامه‌های زنجیره ای در حالی دولت های گذشته را به فساد متهم می کنند که در سالیان گذشته همواره تریبون رسانه‌های خود را در اختیار این مفسدین قرار داده‌اند، بعد از آن که موضوع فساد اقتصادی فردی چون شهرام جزایری برملا شد مشخص گردید که وی در طول فعالیت مفسدانه خود مبالغ هنگفتی را به صورت رشوه و ...در اختیار برخی افراد مدعی اصلاحات گذاشته است .
 
پرداخت های شهرام جزایری به یکی از سران فتنه و نیز مدیر یکی از روزنامه های زنجیره ای در این راستا می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد ، در همین حال روزنامه آرمان تیتر و عکس یک صفحه نخست روز شنبه خود را به این مفسد اقتصادی اختصاص داد تا نشان دهد قدر زحمات چنین فردی را در حق خود می‌داند ، شهرام جزایری در این مصاحبه خود را یک مصلح اقتصادی خواند و گفت ماهیانه 500‌میلیون تومان خرج می کند .
 
شهرام جزایری البته از رفاقت خود با بابک زنجانی نیز می گوید و از مشورت هایی که به او می داده، ولی زنجانی به این مشاوره ها عمل نمی‌کرده است ، روی دیگر سخن شهرام جزایری آن است که اگر بابک زنجانی به این مشاوره ها عمل می کرد حال و روز امروز را نداشت !
 
او سخنان دیگری را نیز بر زبان آورده است، ولی آن چه که مهم به نظر می رسد نه این اظهارات که ترویج روحیه اشرافیگری در روزنامه زنجیره‌ای حامی دولت است ، دولت یازدهم در حالی مدعی مبارزه با ویژه‌خواران است و در این زمینه تاکنون بارها بیانیه ها و گزارش هایی از سوی مسئولین دولتی صادر شده است که روزنامه ها و رسانه های حامی دولت به عیان از مفسدین اقتصادی و ویژه‌خواران حمایت می کنند .
 
تطهیر فردی چون شهرام جزایری که در دادگاه به دلیل فساد اقتصادی محکوم و مدتی پیش پس از گذراندن دوره 13 ساله زندان آزاد شد یک معنا بیشتر ندارد و آن این که برای نشریات اجاره ای مبارزه با ویژه خواری ، فسادهای اقتصادی و نیز واریز حقوق های نجومی معنا و مفهومی ندارد .
 
برخورد با حقوق های نجومی باعث فساد می‌شود !
 
روزنامه های اجاره ای در طول دو ماه گذشته برای تطهیر و توجیه ویژه خواری برخی مدیران دولتی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده‌اند دلایل زیادی تراشیده و در اطراف آن قلم زده‌اند .
انداختن تقصیر این واریز ها به گردن دولت‌های سابق ، قانونی خواندن این پرداخت ها، اندک خواندن مدیران حرامخوار و ...بخشی از دلایلی است که زنجیره ای ها در مقالات و تحلیل های خود به آنها استناد کرده‌اند .
 
روزنامه آرمان در شماره روز شنبه در مقاله ای پا را از دلایل فوق نیز فراتر گذاشته و واریزهای نجومی را برای مقابله با فسادهای بیشتر ضروری خواند !
 
این روزنامه بدون استناد دقیق و ارائه منبع و این که در کدامین کشور به مقامات و از جمله قضات چک سفید برای حقوق می دهند نوشته است : در برخی از کشورها مرسوم است که بابت دستمزد قضات به آنها چک سفید اعطا می شود تا مایحتاج زندگی خود را از این محل دریافت دارند تا در اجرای وظایف خود به عنوان قاضی که یکی از حساس ترین مسئولیت ها را در برقراری عدالت و نظم و احقاق حقوق شهروندان دارد با آسودگی کامل خیال درخصوص معیشت و فارغ از دغدغه‌های روزمره زندگی، بدون در نظر گرفتن منافع شخصی به صدور حکم و اجرای توازن اجتماعی اقدام نماید و تحت تاثیر تطمیع افراد سودجو قرار نگیرد.
 
فارغ از این که دلیل تراشی برای واریزهای نامتعارف تاسف بار به نظر می رسد روزنامه زنجیره ای آرمان به این سوال پاسخ نمی دهد که اگر و با فرض محال پرداخت حقوق بالا به قضات آن هم در برخی کشورها طبیعی است آیا مدیران دولتی نیز مجاز به دریافت چنین حقوق‌هایی هستند؟!
 
نویسنده روزنامه زنجیره ای آرمان در ادامه از برخورد با این مدیران ویژه‌خوار انتقاد کرده و این برخوردها را زمینه ساز فسادهای دیگر دانسته و می‌افزاید : حال در بحث مقابله با دستمزد های نامتعارف اگر درگیر سخت گیری های شدید و بازستاندن‌های قهری شویم، ممکن است از آثار زیان بار این اقدام غافل بمانیم و زمینه فسادهای اداری دیگر را بستر سازی نماییم، چرا که افراد با دریافت مبلغ معینی از حقوق و دستمزد برنامه‌ها و سبک زندگی خود را به گونه ای رقم زده اند که در چرخه معیوب و فاسد نظام اداری کشور به راحتی امکان تحصیل منفعت از راه های دیگر را برای خود ممکن می دانند و اگر از کار برکنار شوند راه‌های غیرقانونی و نامشروع دیگری را برای کسب مال برخواهند گزید.
 
معنای صریح این جملات آن است که «مدیران ویژه خوار با دریافتی های نامتعارف  سبک زندگی نامشروعی برای خود دست و پا کرده اند که اگر با این دریافت ها برخورد شود مدیران فوق از راه های دیگری سبک زندگی ایجاد شده را ادامه خواهند داد و در نتیجه نباید با این مدیران برخورد شود»!
 
روی دیگر استدلال روزنامه زنجیره ای آرمان آن است که با هیچ تخلف و جنایت و خیانتی نباید برخورد صورت گیرد چرا که این برخورد زمینه ساز واکنش های مجرمانه دیگر می‌شود که مطلوب نیست !
 
مدیران مظلوم !
 
با گذشت زمان گویی دولتی ها به خود آمده و احساس کرده اند که تخلفی صورت نگرفته است و از این رو از مظلومیت مدیران بانکی سخن می‌گویند !
 
وزیر کشور  در همایش فصلی احزاب با تأکید بر اینکه «نباید این اتهام در جامعه ایجاد شود که همه مدیران ما مشکلات مالی دارند» گفت :  مدیران بانکی مجاهدین اصلی اقتصادی هستند.
 
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفته است : اینکه علیه نظام بانکی فضاسازی منفی ایجاد شود درست نیست زیرا بانکها از مظلوم‌ترین بخش ها هستند و در عین حال بیشترین مسئولیت را در تامین مالی برای اقتصاد کشور برعهده دارند و این طبیعی است که وقتی یک بخش دارای اهمیت فراوانی در اقتصاد باشد، از طرف همه بخش ها مورد انتقاد قرار گیرد.
 
مظلومیت مدیران بانکی نه به خاطر انتقاد مردم و رسانه‌ها به ویژه خواری برخی از این مدیران که به دلیل جدا نشدن مدیران سالم از حرام خواران است، اکثریت مدیران بانکی سالم هستند و در این شک و شبهه‌ای نیست زمانی که با حقوق‌های نجومی و نامتعارف این مدیران برخورد نمی‌شود، مدیران سالم مظلوم واقع می‌شوند نکته ای که معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور از آن غفلت کرده و بدان نپرداخته‌اند .
 
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت : با توجه به اینکه بیشتر کارکنان سطح مشخصی از حقوق‌ها دارند و با آن زندگی می‌کنند ما نیز باید از حقوقمان بگذریم و حقوق‌های تک‌رقمی را حتماً دریافت و احساس کنیم دیگران چه می‌کشند.
 
این سخنان به معنای آن است که گویی این حقوق‌ها حق مدیران دولتی است و آنان محض رضای خدا و برای این که بدانند مردم چه می‌کشند از این حقوق مسلم می‌گذرند! مردمی نیز که به حقوق های نجومی برخی مدیران انتقاد دارند.
 
تقدیر و تشکر از افشاگران فیش ها
یا اتهام زنی به رسانه ها؟!
 
از سوی دیگر در حالی که تاکنون بارها مسئولین دولتی از نوبخت سخنگوی دولت تا وزیر اقتصاد بابت حقوق های نامتعارف از مردم عذرخواهی و وزیر اطلاعات نیز از رسانه ها بابت انتشار و پیگیری این موضوع تقدیر کرده‌اند، علی جنتی وزیر ارشاد رسانه های منتقد را به سیاسی‌کاری متهم کرد !
 
به گزارش ایسنا جنتی در پاسخ به پرسشی درباره روند افشای فیش‌های حقوقی، اظهار کرد:  متأسفانه افشای فیش‌های حقوقی در حال حاضر به عنوان یک ابزار سیاسی برای برخورد با رقبا به کار برده می‌شود. یک وقتی و یک جایی مطرح شد که افرادی حقوق بالا می‌گیرند و باعث شد دولت تصمیمات جدی در این زمینه بگیرد، مثل اینکه لایحه‌ای به مجلس بدهد و قانون استخدام کشوری اصلاح شود و سقفی برای بالاترین حقوقی که یک نفر می‌تواند در کشور داشته باشد تعیین شود. دولت متوجه این وضعیت شده است و مقابله می‌کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 3
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 9
 • کریم آبائی ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
  0 0
  متأسفم برای کشورم ایران که چنین گرفتار مفسدینی شده است که به راحتی از فساد حرف میزنند و اصلا هم عین خیالشان نیست که اتفاقی افتاده است هر روز که میگذرد پرده و بازی جدید فساد رو میشود. فقط مردم بیچاره باید نظاره گر باشند و هزینه های این فسادها را بپردازند. متأسفم
 • ۰۸:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
  0 0
  حقیقت اصلاح طلبان و کارگزارانی ها همین است.
 • علی ۰۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
  0 0
  اینها دیگر چه آدمهایی هستند