در این گزارش آمده است: ایران دارای پرتعدادترین ارتش، بزرگترین نیروی دریایی، بزرگ‌ترین توپ‌خانه، قوی‌ترین نیروی موشکی و قوی‌ترین قدرت جنگ هوایی است.

گروه جنگ نرم مشرق- مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل آمریکا طی گزارش 351 صفحه‌ای خود به بررسی مفصل توان نظامی ایران، کشورهای عربی خلیج فارس، و آمریکا در منطقه پرداخت. این گزارش که تحت عنوان «تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس): جنگ‌افزارهای مشترک و نامتقارن، موشک‌ها و دفاع موشکی، ‌جنگ مدنی و عاملان غیر دولتی، و قدرت‌های خارجی» است، در 12 فصل تدوین شده که خلاصه بخش‌های مهم آن به شرح زیر است:

جنگ‌افزارهای نامتقارن/نامنظم

ایران مجبور بوده است تا دست به ارتقای قابلیت‌های جنگی غیرمرسوم و نامنظم بزند چرا که نه دارای منابع لازم برای مقابله با مدرن‌‌سازی نظامی کشورهای عرب خلیج فارس، آمریکا، انگلیس، و فرانسه است و نه می‌تواند باتوجه به محدودیت‌های شدیدی که قدرت‌های خارجی بر آن تحمیل کرده‌اند دست به خرید سلاح‌های مدرن و فناوری‌های نظامی بزند.

اهمیت استراتژیک غیرقابل تغییر منطقه خلیج فارس

کلیه تغییرات نظامی در خلیج‌فارس را باید در یک بافت استراتژیک وسیع‌تر بررسی کرد. افزایش صدور مواد نفتی و سوختی در خارج از خلیج فارس سبب کاستن اهمیت استراتژیک حیاتی این منطقه برای اقتصاد جهانی و آمریکا نشده است. هرچند این کار سبب کاهش سهم مواد نفتی جهانی خلیج فارس شده است اما هنوز هم خاورمیانه 32.2 درصد از سهم جهانی را در سال 2013 به خود اختصاص داده است، که برابر است با 28.358 میلیارد بشکه در روز.

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

نقشه اهمیت استراتژیک جهانی صادرات نفت خلیج فارس

هزینه‌های نظامی

روش‌های بسیار متفاوتی برای اندازه‌گیری میزان و قابلیت نیروهای نظامی وجود دارد. با این حال میزان پولی که یک قدرت نظامی برای مباحث امنیتی خود صرف می‌کند یک نشانه کلیدی برای نمایش قدرت است. این امر نشان‌دهنده معیاری کلی در خصوص قابلیت‌های کلی نظامی است و از این رو هنگامی که با دیگر مخارج مقایسه شود نمایانگر میزان ارزشی است که یک دولت برای امنیت خود قائل است. در خصوص کشورهای خلیج‌فارس هم مخارج کلی امنیت ملی و هم داده‌های مربوط به انتقال سلاح جزو نشان‌گرهای کلیدی به حساب می‌آیند، هر چند که ایران به دنبال ایجاد یک پایگاه صنعتی مهم برای دفاع ملی خود است.

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

مصارف نظامی کشورهای خلیج فارس، 1997ـ 2014

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

تفاوت انتقال سلاح: ایران در برابر شورای همکاری کشورهای خلیج فارس 2004‌ـ2011

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

تفاوت انتقال سلاح: ایران در برابر شورای همکاری کشورهای خلیج فارس 2004‌ـ2011

نیروی انسانی نظامی

نیروی انسانی نظامی یکی دیگر از علائم قدرت نظامی است، هرچند که در خصوص اهمیت آن می‌توان به راحتی اغراق کرد. تجربه جنگی، آموزش، آمادگی، و تسلیحات از جمله موارد حیاتی به حساب می‌آیند. قدرت سلاح‌ها و فناوری نظامی علائم بهتری برای نمایش قابلیت نظامی می‌باشند. همچنین نیروی انسانی تنها هنگامی مفید است که بتواند در جنگ مستقر یافته و حمایت شود. مجموع نفرات نظامی یک کشور معیار مفیدی برای سنجش نمایش قدرت یا قابلیت رزمایش در یک سناریوی جهان واقعی نیست. با این حال ایران به طور کلی از نظر نیروهای انسانی فعال دست برتر دارد.

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

مجموع نیروهای انسانی فعال، ذخیره، و شبه‌نظامی کشورهای خلیج فارس

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

مجموع نیروهای انسانی فعال کشورهای خلیج به تفکیک شاخه نظامی

نیروهای زمینی

همانند قیاس دیگر عناصر کلیدی قدرت نظامی،‌ قیاس نیروهای زمینی مرسوم نیز باید به شکلی محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد. مجموع منابع نظامی تنها یکی از عناصر قدرت نظامی است. در هر سناریوی واقعی،‌ تنها گزیده‌ای از عناصر نیروهای زمینی در نظر گرفته خواهد شد و عموماً در ترکیب قدرت هوایی،‌ دریایی، و موشکی. توازن زمینی نیز ممکن است شدیداً توسط عوامل غیر دولتی و یا نیروهای امنیت داخلی و پلیس شبه‌نظامی شکل داده شود، نیروهایی که در گزارشات گاهی اوقات در نظر گرفته نشده و اغلب در منابع غیرمحرمانه اشتباه و یا تاریخ گذشته هستند.

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

تانک‌های جنگی اصلی و دیگر خودروهای زرهی

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

مجموع توپ‌خانه، راکت، و خمپاره‌انداز

نیروی دریایی

قدرت دریایی موجود در خلیج‌فارس از اهمیت خاصی برای شورای همکاری کشورهای عرب، ایران،‌ عراق برخوردار است. این قدرت همچنین برای بسیاری از اقتصادهای خارج خلیج‌فارس که وابسته به جریان پایدار صادرات نفت خاورمیانه هستند دارای اهمیت است. کشورهای خلیج‌فارس هم به جریان پایدار صادرات به عنوان بخش کلیدی درآمد خود وابسته‌اند و هم به جریان پایدار ترابری کشتی‌ها به بنادر موجود در خلیج فارس. اقتصادهای خارجی ـ به ویژه اقتصادهای آسیایی ـ وابسته به صادرات مواد نفتی از خلیج فارس هستند، و لذا در صورت هر گونه اختلال مهم در جریان صادرات خلیج فارس با افزایش جهانی قیمت مواد نفتی مواجه خواهند شد. درگیری دریایی مستمر، تأثیر مهمی بر کل اقتصاد جهانی خواهد داشت.

تمرکز ایران بر جنگ‌افزارهای نامتقارن سبب شده است تا ایران دست به خرید سه زیردریایی روسی و نیز تعداد زیادی زیردریاپیمای کوچک بزند. در حال حاضر ایران از نظر «توازن زیردریایی» حداقل از نظر تعداد در قیاس با کشورهای عرب عضو شورای همکاری کاملاً از برتری برخوردار است. تنها امارات و عربستان دارای زیردریاپیماهای کوچک هستند. زیردریایی کلاس طارق ایران تنها زیردریایی مهم موجود در ناوگان دریایی کشورهای خلیج فارس است. این نوع زیردریایی به ایران قابلیت‌هایی را می‌دهد تا بتواند با حضور سطحی آمریکا در خلیج فارس مقابله کرده و به طور پنهان و بدون اینکه شناسایی شود به کشتی‌ها حمله کند.

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

نیروهای انسانی دریایی، گارد ساحلی، و ناوی

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

کشتی‌های نیروی دریایی کشورهای خلیج فارس به تفکیک کشور

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

توازن زیردریایی و زیردریاپیما

نیروی هوایی

قدرت هوایی نقش کلیدی در اکثر سناریوهای بالقوه در خلیج فارس دارد، حتی در سناریوهایی که درگیری دریایی و زمینی نسبتاً سطح پایین را شامل می‌شوند. ایران دارای تعداد زیادی F-4D/E و F-14 است، با این حال جنگنده‌های ایران نسبت به F-15، F-16، Mirage 2000، Tornado، و Typhoon کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از عملکرد بسیار پایینی در جنگ و مأموریت هوایی برخوردارند.

در جهان واقعی، ایران با توجه به تحریم‌ها و دیگر موانع موجود برای واردات تسلیحات مدرن توانایی به‌روزرسانی نیروی هوایی خود را نداشته است و از این رو نمی‌تواند به راحتی با نیروهای هوایی کشورهای شورای همکاری رقابت کند.

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

قدرت جنگ هوایی کشورهای خلیج فارس به تفکیک نوع و مأموریت

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

جنگنده‌های کشورهای خلیج فارس

موشک‌های سطح به سطح

ایران توجه خاصی به موشک‌های سطح به سطح و راکت‌های پرتابی دوربرد داشته است، عربستان موشک‌های سطح به سطح چینی را خریده است و بسیاری از کشورهای شورای همکاری نیز تعدادی راکت پرتابی دوربرد دارند. تعداد این نیروها به طور خلاصه در اشکال زیر آورده شده است اما این تخمین‌ها بسیار نامطمئن و از منبعی به منبع دیگر متفاوت است و به روز نمی‌باشند. لذا این ارقام تصویر واضحی از سطوح توسعه و تولید راکت‌ها و موشک‌های ایرانی ارائه نمی‌دهند.

در حال حاضر نیروهای موشکی و راکت‌های پرتابی دوربرد ایران و عربستان از میزان مرگباری محدودی برخوردارند زیرا آنها وابسته به سرجنگی‌های مرسوم بوده و دارای دقت و اعتبار محدودی هستند. با این حال ایران به دنبال ایجاد موشک‌های سطح به سطح دقیق و هدایت‌شونده است و ممکن است که به دنبال سرجنگی‌های موشکی مجهز به سلاح هسته‌ای نیز باشد.

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

موشک‌اندازهای زمین به زمین کشورهای خلیج فارس

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

برد تخمینی توان موشک‌های دوربرد ایران

دفاع موشکی

از آنجا که ایران برای گسترش برد حملات زمینی، هوایی و دریایی خود و نیز جبران ضعف نیروهای هوایی خود از راکت‌های توپخانه‌ای دوربردتر و موشک‌های مختلف استفاده می‌کند، کشورهای عرب شورای همکاری نیز تاکید زیادی بر دفاع موشکی دارند. آمریکا و هم‌پیمانانش نه تنها باید با تهدید کنونی ناشی از موشک‌ها و راکت‌های توپخانه‌ای ایران مقابله کنند، بلکه باید با تهدیدات آتی ناشی از افزایش دقت، سامانه‌های هدایتی، قابلیت اطمینان،‌ قابلیت هدف‌گیری، و لایه‌های انواع مختلفی از واحدهای آتش در تعداد بالا برای تیرباران سامانه‌های دفاعی مقابله کنند.

ایران در حال حاضر دارای قابلیت‌های دفاع موشکی نیست، و روسیه و چین تنها منابع بالقوه ایران برای فروش مستقیم سامانه‌های دفاع موشکی هستند. تاکنون نیز نه روسیه و نه چین تمایلی برای فروش چنین سامانه‌های دفاع موشکی به ایران نبوده‌اند. از طرف دیگر، ایران نیز مدعی شده است که با به‌روزرسانی سری موشک‌های اس 200 و ساخت معادل اس 300 و اس 400 خود با نام باور 373 این کمبود را جبران خواهد کرد.

همچنین ایران مدعی است که موشک‌هایی با سطح مقطع راداری محدود ساخته است و زمان واکنش به سامانه‌های ضدموشکی را کاهش داده است. همانند دیگر ادعاهای ایران در مورد بهبود سامانه‌های تسلیحاتی خود، ممکن است چنین اظهاراتی فاقد ارزش باشند و باید با احتیاط با آنها برخورد کرد.

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

پرتاب‌گر‌های دفاع موشکی بالستیک کشورهای خلیج فارس

تهدید بالقوه ناشی از نیروهای هسته‌ای ایران

تلاش‌های ایران برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای همچنان نامشخص و بحث‌برانگیز باقی مانده است و برنامه‌های هسته‌ای آن هم اکنون موضوع مذاکرات شدید کنترل تسلیحات با آمریکا و دیگر اعضای 1+5 است. نتیجه این مذاکرات می‌تواند نقش حیاتی در شکل‌دهی توازن نظامی منطقه داشته باشد. اگر ایران هسته‌ای شود،‌ توازن کلی نیروهای منطقه نیز به همین سمت پیش خواهد رفت. اگر نشود، احتمالاً این توازن چندان تهدیدآمیز نخواهد بود،‌ هرچند که خطر درگیری‌های نامتقارن و مرسوم به انضمام شکل‌دهی مستمر تهدید ناشی از عوامل غیردولتی همچنان بر قوت خود باقی خواهد ماند.

سرجنگی‌های هسته‌ای به نیروهای موشکی ایران قابلیت بازدارندگی بیشتری خواهد داد و احتمالاً یک مانع هسته‌ای در برابر حملات موشک‌های کروز و هوایی کشورهای عرب خلیج فارس و آمریکا برای ایران ایجاد خواهد کرد.

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

تأسیسات هسته‌ای، دیگر سلاح‌ها (که در این گزارش از آنها به عنوان سلاح کشتارجمعی یاد شده است) و موشکی اصلی ایران

افراط‌گرایی و تروریسم، و نیروهای شبه‌نظامی و امنیتی

توازن امنیتی خلیج فارس به شدت و در نتیجه ظهور عناصر جهادی و عوامل غیر دولتی خشن تغییر کرده است و هم اکنون در حال شکل‌دهی به توازن نظامی در جنگ‌های سوریه، عراق، و یمن است. به طور کل،‌ ترکیب تهدیدات داخلی و عوامل غیر دولتی خارجی به حدی رسیده است که به اندازه خطر بروز درگیری نظامی جدی بین دولت‌ها،‌ می‌تواند به طور جدی تهدیدآمیز باشد.

تاکنون ایران حمایت‌های مالی، تسلیحاتی، لجستیکی از تروریست‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی موجود در خاورمیانه و آسیای مرکزی به عمل آورده است. ایران از نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های شبه‌نظامی استفاده می‌کند تا به اهداف سیاست خارجی خود برسد، عملیات‌های اطلاعاتی خود را پوشش دهد، و ثبات خاورمیانه را برهم بزند. نیروی قدس مکانیسم اصلی ایران برای ایجاد و حمایت از تروریست‌ها در خارج است.

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

برآورد وزارت خارجه آمریکا در مورد گرایش به تروریسم در ایران، 1970ـ2013 ـ بخش اول

تغییر توازن امنیتی در خلیج (فارس) // در حال ویرایش

برآورد وزارت خارجه آمریکا در مورد گرایش به تروریسم در ایران، 1970ـ2013 ـ بخش دوم

نیروهای آمریکایی موجود در خلیج فارس و مجموع قابلیت‌های نمایش قدرت

توازن نظامی در منطقه خلیج فارس توسط تعدادی قدرت خارجی شکل گرفته است. قدرت‌های اصلی غربی درگیر عبارتند از انگلیس،‌ فرانسه،‌ و آمریکا و قدرت‌های عربی خارجی مانند مصر و اردن. با این حال،‌ آمریکا در چهارچوب تعهدات جاری و قابلیت‌های نمایش قدرت از هر جهت بزرگ‌ترین قدرت خارجی به حساب می‌آید و با تقویت قابلیت‌های نظامی خود در خلیج فارس و نیز قابلیت‌های کشورهای هم‌پیمانش در شبه جزیره عرب، یک عامل بازدارنده و دفاعی کلیدی در برابر ایران به حساب می‌آید ــ به ویژه در حوزه قدرت هوایی، دفاع موشکی، و عملیات‌های هوایی و دریایی.

با این حال، یکی از دغدغه‌های اصلی آمریکا ایران است. ایران همچنان در حال پیگیری سیاست‌هایی است که منافع و اهداف استراتژیک آمریکا در سراسر خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. ایران علاوه بر برنامه هسته‌ای خود، توانمندی سایبری قابل‌توجهی داشته و نیز دارای وسیع‌ترین و متنوع‌ترین زرادخانه موشک بالستیک در خاورمیانه است. ایران با موشک‌هایی با برد بیش از 2000 کیلومتر، و با دقت فزاینده حاصل از فناوری‌های خارجی‌ای که به طور خلاقانه برای بهبود زرادخانه موشکی سازگار شده‌اند، قادر است تا به تمامی اهداف موجود در منطقه حمله کند. ایران همچنین قابلیت‌های دفاع هوایی خود را افزایش داده و در حال ارتقای قابلیت‌های خود برای مقابله با تهدیدات دریایی است که برای جریان تجارت جهانی در تنگه هرمز تهدیدآمیز است.


فهرست محتویات این گزارش به ترتیب زیر است:

فصل اول) توازن امنیتی: توازن در حال تغییر نیروهای خلیج فارس و تهدیدات منطقه‌ای

· توازن نظامی مرسوم در حال تغییر

· چشم‌اندازهای یک پیمان عربی وسیع‌تر

· توازن هسته‌ای، راکتی/موشکی، و دفاع موشکی

· جنگ‌افزارهای نامتقارن/نامنظم

· عاملان غیردولتی و نیروهای امنیتی داخلی: تروریسم، جنگ مدنی و شورش

· جنبه مدنی امنیت

· داده‌های مربوط به اندازه‌گیری طبیعت در حال تغییر توازن امنیتی

· اهمیت استراتژیک غیر قابل تغییر منطقه خلیج فارس

o نیروهای نظامی کشورهای خلیج فارس

o نیروهای خارجی کلیدی

o نقشه تأسیسات انرژی خلیج فارس و جغرافیای گسترده‌تری از منطقه

o نقشه اهمیت استراتژیک جهانی صادرات نفت خلیج فارس

فصل دوم) هزینه‌های نظامی

· مصارف نظامی کشورهای خلیج فارس، 1997ـ 2014

· هزینه‌های نظامی در قالب درصدی از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای خلیج فارس

· تولید ناخالص داخلی کشورهای خلیج فارس

فصل سوم) واردات سلاح

· نبود داده‌های رسمی معتبر در مورد مجموع نقل و انتقال سلاح

· داده‌های رسمی مختلف در مورد نقل و انتقال سلاح‌های آمریکایی: آژانس همکاری امنیت دفاعی (DCSA)

· داده‌های رسمی مختلف در مورد نقل و انتقال سلاح‌های آمریکایی: خدمات پژوهشی کنگره (CRS))

· گزارشات تجاری و رسانه‌ای

· گزارشات ان‌جی‌اوها

· نگاهی به انتقال سلاح‌های مهم

o تفاوت انتقال سلاح: ایران در برابر شورای همکاری کشورهای خلیج فارس 2004‌ـ2011

o توافقات انتقال سلاح به دلار آمریکا

o انتقال سلاح‌های اصلی آمریکا به عربستان سعودی: اکتبر 2010 الی اکتبر 2014

o تخمین SIPRI در مورد توافقات انتقال سلاح: 2004 ـ 2008 به دلار آمریکا

o تخمین SIPRI در مورد توافقات انتقال سلاح: 2009 ـ 2013 به دلار آمریکا

o گزیده فروش سلاح‌های آمریکایی و غیر آمریکایی در خلیج فارس

فصل چهارم) نیروهای انسانی نظامی

· مجموع نیروهای انسانی فعال، ذخیره، و شبه‌نظامی کشورهای خلیج فارس

· مجموع نیروهای انسانی فعال کشورهای خلیج فارس به تفکیک شاخه نظامی

· مجموع نیروهای ذخیره کشورهای خلیج فارس

فصل پنجم) نیروهای زمینی

· ملاحظات سناریو

· عناصر دیگر قدرت نیروی زمینی

· پرسنل نیروهای زمینی

· رزمایش و نمایش قدرت

o موانع جغرافیایی برای عملیات نیروهای زمینی خلیج فارس

o «لولای کویت»

· نیروی زرهی

· کمیت توپخانه در برابر کیفیت توپخانه

· نبرد هوایی ـ زمینی

· محدودیت‌های ایران؛ نقش آتی و حیاتی عراق؛ نقش آتی سوریه، مصر، و اردن؛ و مشکل یمن

o مجموع نیروی انسانی زمینی و ارتش کشورهای خلیج فارس ـ نیروهای فعال و شبه‌نظامی

o مجموع نیروی انسانی زمینی و ارتش کشورهای خلیج فارس ـ نیروهای ذخیره

o تمایزات ملی در ساختار نیروی زمینی کشورهای خلیج فارس

o تانک‌های جنگی اصلی و دیگر خودروهای زرهی

o تأمین‌کنندگان تانک‌های جنگی اصلی به تفکیک کشور عملیات‌کننده و سال تولید

o مجموع توپخانه، راکت، و خمپاره‌انداز

o وابستگی ایران به سلاح‌های زمینی قدیمی و متوسط/منسوخ

o تأثیر حمله آمریکا و دولت اسلامی (داعش) بر توازن ایران ـ عراق

فصل ششم) نیروهای دریایی

· قدرت دریایی، سناریوها، و جنگ‌افزارهای مشترک

o نقشه میادین نفتی خلیج فارس و مناطق هدف

o نقشه قدرت دریایی و تنگه هرمز

o نقشه زیرساخت‌های انرژی عربستان: مطالعه موردی اهداف خلیج فارس ـ دریای سرخ

o نقشه بنادر و لنگرگاه‌های کلیدی خلیج فارس

· عناصر کمتر قابل سنجش قدرت دریایی

· نیروهای انسانی دریایی

· قدرت کلی کشتی‌های سطحی

· قایق‌های گشتی و جنگ‌افزارهای نامتقارن/نامنظم

· زیردریایی‌ها، زیردریاپیما‌ها، و جنگ‌افزارهای ضد زیردریایی

· جنگ‌افزارهای مینی

o نیروهای انسانی دریایی، گارد ساحلی، و ناوی

o کشتی‌های نیروی دریایی کشورهای خلیج فارس به تفکیک کشور

o نیروهای دریایی سطحی ایران

o نیروهای دریایی سطحی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس

o وابستگی ایران به سامانه‌های دریایی قدیمی/متوسط

o منبع کشتی‌های دریایی زرهی ساخت غرب به تفکیک سازنده

o قایق گشتی

o تأسیسات نظامی ایران داخل و خارج خلیج فارس

o توازن زیردریایی و زیردریاپیما

o نقشه عمق خلیج فارس

o قابلیت‌های مین‌گذاری

o ناوچه‌های آب‌خاکی به تفکیک نوع و کشور

فصل هفتم) نیروهای هوایی و دفاع هوایی

· قدرت هوایی، سناریوها،‌ و جنگ‌افزارهای مشترک

o نقشه مناطق عملیاتی اصلی در حریم هوایی ایران و کشورهای عرب خلیج فارس

o نقشه عمق «استراتژیک» ایران در حریم هوایی

o نقشه تأسیسات پتروشیمی آسیب‌پذیر ایران

o نقشه پایگاه‌های هوایی اصلی خلیج فارس

· عناصر کمتر قابل سنجش قدرت هوایی

· نفرات نیروی هوایی و دفاع هوایی

· قدرت کلی نیروی هوایی و قدرت جنگی به تفکیک نوع جنگنده و مأموریت

· قدرت جنگنده‌های مدرن و مهمات

· حمله نیروهای هوایی و زمینی و بالگرد‌های مسلح

· بالگردهای مسلح دریایی و قابلیت هوایی

· قابلیت‌های ISR، C4I/BM، و AWACS

· پهپادها (UAV) و پهپادهای جنگی (UCAV)

· قابلیت‌های سرکوب دفاع هوایی دشمن (SEAD)

o نیروی انسانی نیروی هوایی و دفاع هوایی در خلیج

o مجموع جنگنده‌های خلیج فارس

o قدرت جنگ هوایی کشورهای خلیج فارس به تفکیک نوع و مأموریت

o جنگنده‌های کشورهای خلیج فارس

o وابستگی ایران به سامانه‌های هوایی قدیمی/متوسط

o حمله نیروهای هوایی و زمینی و بالگردهای مسلح

o بالگردهای مسلح دریایی

o قابلیت‌های ISR و AWACS

o پروژه‌ها/امتیازات پهپادهای ایران

· نیروهای دفاع هوایی مستقر در خشکی

· دفاع هوایی خاکی، سناریوها، و جنگ‌افزارهای مشترک

· عناصر کمتر قابل سنجش دفاع هوایی مستقر در خشکی

· خدمات دفاع هوایی

· نیروها و سلاح‌های دفاع هوایی

o نیروی انسانی دفاع هوایی

o سامانه‌های دفاع هوایی زمینی خلیج فارس

o عملکرد سامانه اصلی دفاع هوایی زمینی خلیج فارس

فصل هشتم) موشک‌های سطح به سطح

· نیروهای موشکی عربستان

· نیروهای موشکی ایران

· ارزش استراتژیک وسیع‌تر راکت‌ها و موشک‌های کوتاه‌برد ایران

· سامانه‌های موشکی میان‌برد و دوربرد ایران

· تلاش‌های محتمل و مستمر توسعه موشک‌های کروز

· تأثیر کوتاه‌مدت تهدید موشکی ایران

· شکل‌دهی تهدید آتی: سرجنگی‌های هسته‌ای در برابر سرجنگی‌های مرسوم دقیق

· جنگ موشکی، سیاسی، و روانی و جنگ‌های ارعابی

· دیدن برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران در جای خود

· چالش‌های مربوط به توسعه نیروی موشکی هسته‌ای توسط ایران

· توان موشکی آمریکا

o ‌موشک‌اندازهای زمین به زمین کشورهای خلیج فارس

o توان موشکی اصلی ایران

o برد تخمینی توان موشک‌های کوتاه‌برد ایران

o برد تخمینی توان موشک‌های دوربرد ایران

فصل نهم) دفاع موشکی

· سامانه‌های موشکی هاوک و پاتریوت

· نقش آمریکا در ترغیب ایجاد دفاع موشک یکپارچه و منطقه‌ای وسیع

· سامانه‌های دفاع موشکی کشورهای عرب خلیج فارس و سامانه‌های US PAC-3 و THAAD آمریکا

· لازمه یکپارچگی و قابلیت عملیاتی کامل

· سامانه‌های دفاع موشکی میدانی مستقر در کشتی‌های آمریکا ـ مجموعه موشک‌های استاندارد

· دفاع موشکی ترکیه و دیگر اقدامات مربوطه

· سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل

· دفاع‌های موشکی ایران

· مقابله ایران با دفاع‌های موشکی

o نیروهای کشورهای خلیج فارس به همراه پرتاب‌کننده‌های دفاع موشکی بالستیک میدانی

o دفاع‌های موشکی یکپارچه

o دفاع‌های موشکی و جنگ موشکی در خلیج فارس

فصل دهم) تهدید بالقوه ناشی از نیروهای هسته‌ای ایران

· تحقیقات نامطمئن ایران برای نیروهای هسته‌ای

· اهداف استراتژیک ایران و تأثیر نیروهای هسته‌ای ایران

· کشورهای عرب خلیج فارس و ارزش استراتژیک سلاح‌های هسته‌ای ایران

· مسائل غنی‌سازی

· نگاهی به آن سوی غنی‌سازی و پلوتونیوم

· یافته‌های کلیدی IAEA در مورد تلاش‌های سلاح‌های هسته‌ای ایران

· داده‌های طراحی سلاح

· سطح نامطمئن پیشرفت ایران: بی‌خبری بی‌خبریست

· قابلیت‌های شیوع سلاح‌های ایران

· قضاوت در مورد موفقیت یا شکست توافق نهایی با ایران

· پیش‌گیری، ‌بازدارندگی، و تکثیر

· سلاح‌های هسته‌ای خلیج فارس

· نقش آمریکا در بازدارندگی طولانی‌مدت

o تأسیسات هسته‌ای، دیگر سلاح‌های کشتار جمعی، و موشکی اصلی ایران

فصل یازدهم) افراط‌گرایی و تروریسم، و نیروهای شبه‌نظامی و امنیتی

· ظهور دولت اسلامی (داعش)

· چالش استراتژیک در یمن

· ظهور تهدید تروریست و افراط‌گرایی

· افزایش نیروهای شبه‌نظامی و امنیتی داخلی

· مشکلات و چالش‌های موجود در ایجاد نیروهای شبه‌نظامی و امنیتی داخلی موثر

o مقایسه میزان تهدیدات تروریستی کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه

o تعریف وزارت خارجه آمریکا از تهدیدات تروریستی و دولت‌های حامی تروریسم در یا نزدیکی کشورهای خلیج فارس

o برآورد وزارت خارجه در مورد گرایش به تروریسم، 1970ـ2013 بحرین

o برآورد وزارت خارجه در مورد گرایش به تروریسم، 1970ـ2013 کویت

o برآورد وزارت خارجه در مورد گرایش به تروریسم، 1970ـ2013 قطر

o برآورد وزارت خارجه در مورد گرایش به تروریسم، 1970ـ2013 عربستان

o برآورد وزارت خارجه در مورد گرایش به تروریسم، 1970ـ2013 امارات

o برآورد وزارت خارجه در مورد گرایش به تروریسم، 1970ـ2013 ایران

o برآورد وزارت خارجه در مورد گرایش به تروریسم، 1970ـ2013 عراق

o برآورد وزارت خارجه در مورد گرایش به تروریسم، 1970ـ2013 یمن

o برآورد مجموع خدمات نیروهای شبه‌نظامی و امنیتی داخلی

o ساختار و شمار نیروهای شبه نظامی خلیج فارس

o ارزیابی وزارت دفاع آمریکا در مورد مشکلات موجود در عملیات‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس

فصل دوازدهم) نیروهای آمریکایی موجود در خلیج فارس و مجموع قابلیت‌های نمایش قدرت

· استراتژی آمریکا و نقش هم‌پیمانان خلیج فارس

· مناطق کلیدی همکاری

· نیروهای آمریکایی موجود در خلیج فارس و نیروهای نمایش قدرت آمریکا

· انتقال سلاح‌های آمریکایی

o گزیده اظهارات ژنرال لوید آستین سوم، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در کمیته خدمات مسلح مجلس در 6 مارس 2014

o حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و جهان

o حضور تفنگداران دریایی آمریکا در خلیج فارس و جهان

o کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آمریکا

o فهرست جنگنده‌های نیروی دریایی آمریکا

o نیروی انسانی بخش هوایی آمریکا در خلیج فارس و سراسر جهان

o فهرست جنگنده‌های نیروی هوایی آمریکا

o فروش تسلیحات آمریکا به شورای همکاری کشورهای عرب و عراق: 2002ـ2013 (این اطلاعات بر اساس داده‌های آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا تنظیم شده است).

دغدغه اصلي آمريكا، قدرت بلامنازع ايران در خليج فارس است // آماده
برای دانلود سند روی تصویر کلیک کنید

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 64
 • در انتظار بررسی: 1
 • غیر قابل انتشار: 10
 • علی از اصفهان ۰۲:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  1 0
  غیر از یکی دو مورد گفته شده بقیش چرت وپرته. هیچ کس از انبار های تسلیحاتی ایران خبر نداره.
 • ۰۲:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  برای بهتر شدن توانمندی دفاعی بر روی دانشگاهیان سرمایه گذاری بیشتر شود . فرصت بهشون بدید. الان پیشرفتها خوبه ولی پیشرفتها هنوز کم هست .
 • ۰۳:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  GCC کجاست که در نمودارها از ایران موفقتر است؟
 • صلواتی ۰۷:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم نهضت جهانی صلوات
 • وازگن ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  ایران برای پوشش ضعف شدید نیروی هوایی می بایست فکر اساسی کند. در بهترین حالت و در صورت رفع تحریم های نظامی ، حتی خرید هواپیما جنگنده نیز زمان بر است
 • ۰۷:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  خط 20: 28 میلیون بشکه باید درست باشه میلیارد فکر کنم اشتباه
 • ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  به طور مشخص سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی موثر است یعنی با توسعه و تقویت مجموعه ای از نیروها، تسلیحات و تجهیزات تهاجمی و تدافعی اعم از متقارن و غیر متقارن دشمن را در هر سطحی وادار به تامل و محاسبه هزینه و فایده کند تا در نهایت بتواند برای دشمنان خود هدفی سخت به نظر آید که رویارویی نظامی با آن دردناک و پیش بینی نتیجه اقدام غیرممکن است. امروز همه شواهد و قرائن حاکی از موفقیت این سیاست است. در تحلیلی که منتشر کرده اید درست و نادرست البته با یک سری مفروضات و مقدار زیادی بدبینی علیه ایران در کنار هم طرح شده است. اما اینکه نیروی هوایی ما هم از کمی و هم کیفی در سطح مطلوبی نیست اما در مجموع توان ایستادگی ایران بسیار فراتر از چیزی است که ذکر شده است.
 • ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  فرض کنید موفق شدیم تنگه هرمز ببندیم بعدش چقدر طول میکشه که کل دنیا با بخاطر ناامن شدن تامین انرژیشون با ما وارد جنگ بشوند ؟
 • ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  کشورهای جنوب خلیج فارس از نظر نظامی عددی نیستن منتها آمریکا پشتشونه و با تمام توان حمایت میکنه . تجربه جنگ یمن هم نشون داد عربستان بیشتر از ایران در جهان اسلام هوادار داره !
 • ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 1
  تا قبل از موشک اتمی عربستان!!!
 • ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 1
  قدرت ایران زیاد نیست
 • ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 1
  شورای همکاری خلیج فارس
 • محسن ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  1 0
  هواپيماهاي اف 5 ، ميرا‍ژ، ميگ 27 و صاعقه ي ايران كو؟
 • hossein ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 1
  شورای همکاری خلیج فارس
 • ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  1 0
  ایران از لحاظ خلبان نو منظقه بینظیره. مهم نیست چی داری مهم اینه که ما بهترین استفاده ها رو از اف14 و میگ29 میکنیم. در ضمن اف14 عالیه
 • ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  1 0
  باید به این گاگولهایی که در باره ی قدرت ایران چیزی نمی دانند گفت ایران اسلامی از یک قدرت بسیار بسیار بالایی برخوداراست آن هم در زمینه ی نظامی واین موضوع را ارتش امریکا دانسته وبه آن اذعان دارند برای همین این ریسک را نمی کنند که با ایران اسلامی جنگ نظامی نمایند والا در سالهای گذشته اینکار را کرده بودند
 • ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  Gulf Cooperation Council
 • علی ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  1 0
  آفرین باید به دانشمندان خودمان میدان بیشتر داده شود
 • علی ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  آفرین به این میگن دیدگاه علمی و غیر احساسی تجزیه و تحلیل واقعیات برای استراتژیستهای کشور راه موفقیت است ما باید رومانتیک شدن را کنار بگذاریم
 • ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  با سلام : برای جلب نظر رهبری باید هر چه سریعتر بودجه دفاعی کشوربه3/5درصدتولیدناخالص ملی برسدونیم درصد آن به بسیج تعلق بگیرد.
 • ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  درسته. تو بخش هوایی هم حتی آمار f-5 ،صاعقه و میراژهای ایران رو نذاشتن.
 • ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  فقط تولید بومی چاره کار است. خرید و وابستگی فقط جو روانی ایجاد و بازار رو برای غربی ها داغتر میکنه.
 • yaser ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 1
  ما چه تنگه هرمز رو ببندیم چه نبندیم،در جنگ آینده کل دنیا پشت عربها قرار میگیره،فقط میمونه چین و روسیه اگه اونا هم برن پشت عربها دیگه فاتحه مون خوندس
 • ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  قرار نیست تنگه هرمز رو ببندیم. طبق گفته رئیس جمهور ایران تامین کننده امنیت تنگه هرمز است.
 • yaser ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 2
  قبل از قضیه سوریه،طرفدارای ایران در جهان اسلام بیشتر از عربستان بود ولی با شروع کشت و کشتار در سوریه علاوه بر ضرر مادی فراوانی که بهمون وارد شد،ضرر معنوی غیر قابل جبران هم بهمون تحمیل شد،کاش لااقل جنگ سوریه ارزش این همه ضرر رو داشت! حالا باید به خودمون بیایم و واقعیت رو قبول کنیم که فقط شیعه ها پشتمون وایمیستن حتی سنی هایی که در بدترین شرایط ازشون حمایت میکردیم هم بهمون پشت کردن.
 • ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  مجموع توان همه کشورهای عربی رو نشون میده
 • ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  مشرق آمارت همه آمارهای اسمی هست.آمارها رو به قدرت خرید حساب کنید تقریبا باید هزینه های ایران رو در 6 ضرب کنید ( تفاوت تولید ناخالص اسمی و قدرت خرید ایران) 17 میلیارد ایران رو در 6 ضرب کنید اون امار واقعی و به قدرت خرید هست. در واقع 17 میلیارد ایران اندازه 102 میلیارد دلار آمریکا ارزش قدرت خرید داره چون در ایران هم دستمزدها پایین هست هم هزینه ها. ایران و چین از نظر تفاوت این دو آمار در جهان سرآمد هستند
 • ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  ها اوباما هم پز بودجه 600میلیاردی اش را به بودجه 17میلیاردی مون میدار باید بودجه دفاعی زیاد بشه
 • علی ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  1 0
  خدا سایه مان را از سر کشورهای همسایه کم نکنه
 • ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  توی متن که این طوری اومده: 28.358 billion barrels per day
 • ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  عالی بود
 • ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  میگ27؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • محمدرضا کلهر ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  زیر ششمین تصویر به اشتباهی به جای خلیج فارس نوشتید خلیج (مجموع نیروهای انسانی فعال کشورهای خلیج به تفکیک شاخه نظامی) .
 • محمدرضا کلهر ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  موشکهای بالستیک قاره پیما رو هم حساب نکرده .
 • ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  باید توانمون رو گسترش بدیم و به هیچ مرزی متوقف نشیم اگر زحمت امثال شهید تهرانی نبود این وهابیای وحشی تا حالا خورده بودنمون
 • ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  اینا خو دیگه هواپیما نیستن
 • معلم ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  عزیزم تجهیزات موزه ای به حساب نمی آیند/ درضمن میگ ۲۷ کجابود رفیق؟
 • رضا ازمشهد ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  درجوابه دوستی که گفته جنگ یمن نشون داد که عربستان بیشتر از ایران هوادار داره بگم ایران در شروع جنگ درگیره مذاکرات هسته ای بود ولی بعد از اون با سفر ظریف به پاکستان،این کشور که قرار یود پیاده نظام بفرسته یمن از جنگ انصراف داد..رئیس جمهور ترکیه بعد از سفر به ایران از جنگ دوری کرد و الان هم که جنگ تموم شد...این ایرانه و بسیار قدرتمندتر از عربستان....ولی دوسته من ایران قدرت جدیده جهانه ...البته ایران نشون داده برادریزرگه خوبیه برایه همسایگانش...ایران..وحدت..قدرت..امنیت..
 • ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  بزودی 6 دانگ خاورمیانه واس ماس..!!
 • ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  اگه تحریم ها برداشته شد، باید در اولین فرصت به فکر بستن قراردادی برای خرید حداقل چند اسکادران از پیشرفته ترین مدل سوخو-30 و در عین حال تولید تحت لیسانس چند اسکادران دیگر در ایران به مرور زمان بود تا هم نیازهای حال حاضر تا حدودی بر طرف بشه و هم به مرور زمان با تولید بومی، به فناوری ها مسلط بشیم تا بعد ها توان تولید قطعات یدکی ، تسلیحات و حتی بروز کردن این جنگنده ها رو داشته باشیم!
 • ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 1
  بستن تنگه هرمز مخالفت با حقوق بین الملل است شورای امنیت علیه مون قطعنامه نظامی صادر میکنه و این کار جاهلیت به تمام معناست .
 • مهدی از قم ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  2 0
  اقای علی چون ناشناس علیه کشورش حرف زده دیگه شد حرف علمی؟؟؟چرا پاکستان و ترکیه از جنگ با یمن پا پس کشیدن؟؟؟الان دقیقا مردم کدوم کشور طرفدار عربستان هستند؟؟؟مردم مصر که سرنگونی مرسی را از چشم عربستان میبینند؟؟؟؟مردم عراق که داعش و القائده و...ساخته عربستان میدانند؟؟؟؟مردم ترکیه که نفرتشون از عربسان زبان زد است؟؟؟مردم بحرین که ارتش عربستان سلاخیشان کرد؟؟ مردم لبنان؟؟.لطفا با این اراجیف خودتون را مسخره نکنید
 • علی ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  1 0
  شورای همکاری خلیج فارس یکی شان کویته که صدام صبح حمله کرد و ظهر کویت را اشغال کرد . باید مردان مرد را حساب کرد همانهایی که هشت سال مردانه در مقابل شیطان ایستادند
 • ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  مشرق جان حرف حق تلخه میدونم منتشر نمیکنه ! این جور مقالاتت هم خیلی تابلوئه میخوای فقط دشمن نارحت کن باشه ! وگرنه هیچ فایده دیگه نداره! اقتصاد این مملکت اینقدر داغون هست، ما یک جهان نسل سومی هستیم
 • ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  کبریت بی خطر
 • ehsan ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  والله المان نازی با اون همه امادگیش نابود شد تو جنگ با تمام دنیا...دیگه حرفیم مونده؟!
 • ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  با وجود افراد نا امیدی مثل تو معلومه ایران قدرت نداره
 • ehsan ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  99 درصد از این تجهیزات که قابل استفادست مشخص برای کی بوده و برنامه های ساختشونم + انرژی هسته ای هم مشخصه برای کی هست... منظورم از کی ((چه زمانی)) هست
 • رهگذر ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  من با دقت گزارش رو خوندم و به ضرس قاطع می‌گم همه‌ش حرف مفته! توان دفاع هوایی ایران رو خیلی ناچیز در نظر گرفته و خیال می‌کنه ایران فقط توان موشکی داره که سعی می‌کنه همین رو هم زیر سوال ببره. یک جاییش اشاره به حملات راکتی GCC به ایران کرده و پاسخ‌های رعب آور ایران رو به این نوع حمله اصلاً ذکر نکرده! در مورد نیروی هوایی ایران، هرچند منابع رو ذکر نکرده ولی واضحه که هیچ اشاره‌ای به طرح‌های ساخت جنگنده و توان مقابله با پدیده پنهانکاری هوایی نکرده. در جمع فقط می‌خواد بگه قدرت نظامی ایران بدون داشتن سلاح هسته‌ای چیز مهمی نیست و نتیجه مخفی که می‌خواد بگیره اینه که «چون ایران ضعف اساسی(!) تو نیروهای نظامی متعارف داره، پس حتماً می‌خواد اون رو با کلاهک هسته‌ای جبران کنه. بنابراین پیش به سوی جلوگیری ایران از دسترسی به کلاهک هسته‌ای!»
 • ۲۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
  0 0
  امشب تلویزیون مناظره اساتید و تیم هسته ای رو در دانشگاه ش.بهشتی نشون داد...ان خط اینم نشون...اگه ندیدید..به بهانه های مختلف حقوق بشر و.. بازهم تحریم تصویب بشه!! حالا بماند مسایل دیگه...
 • حسین ۰۲:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
  0 0
  ای بابا اینا همش چیزاییه که رو کاغذه ,ایران با دست خالی 8 سال جلوی تمامه کشورای دنیا وایساد ایا این عرباام میتونن یه همچین کاری بکنن ?
 • ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
  0 0
  جهان نسل سوم از چه نظر؟؟؟ از نظر فناوری؟؟؟ از نظر انسانیت؟؟؟ از نظر استثمارگری؟؟؟ شاید از نظر فناوری نسل سوم باشیم ولی از نظر انسانیت اونایی که نسل اول میدونیشون نسل سوم که هیچ نسل صدم به حساب میان در ضمن اونایی که از نظر فناوری سل اول میدونی توی خیلی چیزای دیگه هم نسل اولند مثل کشتار مردم بیگناه مثل استثمار کشورهای ضعیف ووووو
 • ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
  0 0
  آقا مهدی الان مردم مهم نیستن بلکه حکومت ها مهم هستن
 • ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
  0 0
  شما جنگ ایران عراق رو یادتون رفته.امریکا به مراتب قوی تر و شوروی هم با عراق بود.خدا کمک میکنه.جو ندید
 • ابوالفضل ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
  0 0
  هیچکام از این کشورها ایمان وعرضه و توان مقابله با سربازان ملوانان وخلبانان و دیپلماتهای ایران را ندارن چون ما برای اسلام و بخاطر اسلام و فرهنگ اسلامی تلاش می کنیم علیهذا بفرموده امام ره ما مکلف به انجام تکلیف هستیم نه نتیجه
 • ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
  0 0
  یه عده اومدن برای ایران هراسی یه گزارش من در آوردی بر مبنای اطلاعات اینترنتی و حدس و گمان نوشتن، اونوقت مشرق هم جدی گرفته...
 • قاسم ۰۳:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۴
  1 0
  بیلیون تو انگلس با آمریکا سه تا صفر تفاوت داره
 • ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
  0 0
  از نظر من ما در هر سه بخش نظامی قدرتمند هستیم گر نبودیم امریکا و وهابی های وحشی صد بار به ما حمله کرده بودند توان نیروی هوایی ما تشکیل شده از جنگنده های میگ 29 )(اف14)با موشک های سجیل یا فونیکس سوخو24)(سوخو25)(میراژ اف)(جی 10)(میگ23)(میگ 25)(اف7)صاعقه1وصاعقه2 اف5))اف4های بروز شده با موشک های هدایت شونده بینا و جنگنده سفره ماهی دپهبادهای رزمی شاهد با شعاع عملیاتی 2000کیلومتر یعنی تا تلاویو اسکن ایگل )(ار کیو 170)،،،موشک های دوربرد شهاب 3عماد( سجیل )وبا موشک های میان برد خلیج فارس و فاصله نزدیک فجر3و4 نیروی زمینی ما تشکیل شده از تانک های تی72کاملا بروز شده ذوالفقار4 تانک کرار یا به نام روسی تی 90 توپخانه های قدرتمند ایران با خودروهای زرهی بسیار مدرن وبه روز وبا نیروهای نظامی یک میلیون نفر ی با نیروهای پروکسی حزب الله انصارلله حماس جیش المختار طالبان وبا جنگ های چریکی فرسایشی سلاح های،شیمیایی و هسته ی نیروی دریایی ما با قایق های تندرو موشک انداز بیش از هفتاد هزار با ناوهای مدرنی همچون جماران وبا زیردریایی پیشرفته ی همچون طارق و با موشک های زیر سطحی حوت :::::::وقویترین نیروی سایبری جهان و که سازمان امنیت ملی آمریکا و برق ترکیه را که چند روز به حالت خاموشی در اوردند و با سومین ارتش رباتیک دنیا و 500 میلیون جمعیت شیعیان اگه می توانند کاری کنند
 • ۰۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۷
  0 0
  چراا ما که توان تولید موشک رو داریم پس چرا درخواست اس300 میدیم میدونم نوعش فرق میکنه ولی میتونیم بسازیم
 • حسین ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
  0 0
  500میلیون شیعه در جهان فک نمیکنی زیادی اغراق کرده باشی میشه بگی این امارو از کجا اوردی؟
 • saeid ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
  0 0
  آدم از این یک دستی نظرات کیف میکنه والا !
 • شجاعی ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
  0 0
  نمونه ای از افقتدار ما اینه تازه سری یک اون است موشک سری فادر سه مرحله‌ای است و حدود ۴۷تن وزن دارد. این موشک از سوخت جامد بهره می‌برد تا بتوان آن را به راحتی و بدون خطر نگهداری و در شرایط اضطراری به سرعت آماده پرتاب کرد. این موشک هم از سکوی متحرک و هم از سیلوهای زیرزمینی پرتاب می‌شود، طول آن ۲۲٫۷ متر و قطر آن ۱٫۲ متر است و می‌تواند محموله‌ای به وزن ۱۲۰۰ کیلوگرم را حمل کند. کلاهک جنگی این موشک قابلیت بمب هسته‌ای با قدرت ۸۰۰کیلوتن تی‌ان‌تی استرا نیز دارا است سرعت موشک در مدار زمین به بیش از ۷۰۰۰ متر بر ثانیه می‌رسد و می‌تواند با دقت ۲۰۰ متر، هدفی در ۱۱هزار کیلومتری را نشانه رود. گفته می‌شود این موشک به مانور ناوبری جدید مجهز شده است که می‌تواند کلاهک جنگی را از سپر دفاع ضدموشکی ایالات متحده عبور داده و روانه هدف کند. خوب حالا تو دنیا کی حرف اول میزنه مشخصه ما و امریکا هرگز جرات نمیکنه به ما در شعاع 15000 کیلومتری نزدیک بشه
 • سید حسن ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
  0 0
  ما هیچ گاه در طول 300 سال گذشته تجاوزگر نبودیم ولی مهمترین سلاح ما در دفاع از ای سر زمین عزیز شیر مردانی هستند که با سلاح ایمان وشعار یا فاطمه زهرا از این سرزمین دفاع میکنند و من خودم یکی از این شیرهایی هستم که از این سرزمین دفاع میکنم و دست هر تجاوز گری را قطع میکنم
 • حسین ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
  0 0
  خدا همیشه با ماست،،،،احتیاجی ب جنگ نیست،،، طبق آمارهایی ک خود غربی ها و آمریکایی دادند کسانی ک داعش رو درست کردند تا اونها رو ب جون ما بندازند الان دو دستی تو سر خودشون میزنند چون ک از کشور های اسلامی مهاجرت صورت گرفته ب اروپا و همینطور دین اسلام در حال گسترش در اروپا و آمریکاست کشورهایی مثل بلژیک،،فرانسه،،،انگلستان،،،و حتی خود آمریکا

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس