1

جبهه اصلاحات صورتی اپورتونیستی از تحولات عمیق‌تر دموکراتیک شامل جنبش حقوق زنان است که در نهایت یادآور شعارهای فیلم «برادران لیلاست»!

سرویس سیاست مشرق- شدت نزاع و درگیری‌های راهبردی و تشکیلاتی در جبهه اصلاحات آنچنان بالا گرفته که برخی از اعضای این جبهه از بازتولید کنش‌های سیاسی مجاهدین خلق از سوی اعضای حزب اتحاد ملت جبهه فوق خبر داده و پرده از تلاش‌های برای به بازی گرفتن زنان و جوانان برای اهداف سیاسی خود کنار می‌زنند.

در این رابطه محمد قوچانی طی گزارشی در شماره اخیر مجله «آگاهی نو»، ضمن انتقاد صریح از حزب اتحاد ملت آنان را بلشویک‌هایی خواند که چپ روی را دنبال کرده و با کانالیزه کردن خاتمی او را به وادی انتصابات کشانده‌اند، همانی که آنان سال‌هاست در عرصه سیاسی کشور ادعای مخالفت با آن را دارند.

در این زمینه بررسی گزارش قوچانی در بردارنده روایت دسته اولی از شدت اختلافات در جبهه اصلاحاتی می‌باشد که بنا دارد هدایت و مدیریت اصلاح طلبان را بر عهده گیرد، جبهه‌ای که بنا بر گفته قوچانی در ابتدای امر با شکاف میان حزب اتحاد ملت- کارگزاران از سویی و شکاف میان اتحاد ملت- حزب توسعه ملی از جانب دیگر مواجه شده است.

روایت قوچانی اما در این زمینه به این شرح است:

«میردامادی»، «اصغرزاده» و «امین زاده» عناصر پشت پرده تغییرات در جبهه اصلاحات

قوچانی در گزارش خود در ابتدا شیوه تغییر ریاست در جبهه اصلاحات را همچون روش دانشجویان خط مسلمان خط پیروز خط امام در تسخیر سفارت آمریکا در ایران دانست و مدعی شد صحنه گردانان آن تسخیر، عناصر پشت پرده تغییرات در جبهه اصلاحات می‌باشند.

قوچانی از ابراهیم اصغرزاده، محسن میردامادی و البته محسن امین زاده به عنوان نیروهای پشت پرده تغییرات در جبهه اصلاحات سخن به میان آورده و تاکید می‌کند در انتخاباتی غیر رقابتی و درون گروهی با ساختاری مهندسی شده و در رایزنی با رهبر جبهه اصلاحات تک نامزدی به نام آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران به ریاست جبههٔ اصلاحات رسید.

 شورش برادران لیلا در جبهه اصلاحات/ روایتی دست اول از کودتا در ستاد انتخاباتی خاتمی/ قوچانی: اصلاح‌طلبان بی‌مرام و شبیه به مجاهدین خلق هستند/ اصلاحات کمر به قتل خود بسته است

چگونه آذر منصوری با پیام خاتمی رئیس جبهه اصلاحات شد؟

قوچانی با بین اینکه مهمترین ابزار رأی آوردن آذر منصوری اما نه رأی تمایل اعضای جبه اصلاحات که اول از همه پیام سید محمد خاتمی بود، از شکل گیری انتصاب و رد حق انتخاب در جبهه اصلاحات انتقاد کرده و می‌نویسد، گرچه شعار اصلی اصلاح طلبان حق انتخاب و رد انتصاب است اما هنوز رئیس جبههٔ اصلاحات با اشارت و وصایت و بیعت تعیین می‌شود.

حذف بهزاد نبوی با متهم سازی وی به سازشکاری

قوچانی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به رویه میانه روانهٔ بهزاد نبوی که مانعی در برابر چپ روی در جبهه اصلاحات بود تاکید می‌کند که اصلاح طلبان چب که شاگردان بهزاد نبوی محسوب می‌شدند، پدر خویش را به محافظه کاری، راست روی و سازشکاری متهم کردند؛ همانگونه که چهل سال قبل مهدی بازرگان را به چنین اتهاماتی محکوم می‌کردند. کار به جایی می‌رسد که وقتی بهزاد سوی می‌گوید با حضور خانم آذر منصوری در هیئت رئیسه جبهه اصلاحات مخالف است، آقای محسن امین زاده کارگردان پشت پردهٔ جبهه اصلاحات نامه‌ای به بهزاد نبوی می‌نویسد و او را با سازشکاری و محافظه کاری متهم می‌کند. تهمت زدن به افراد و هر اصلاح طلبی که خلاف پولیت بوروی بلشویک‌های (فاتحان سفارت آمریکا یا حلقه لانه جاسوسی) عمل کند یا حتی نظر دهد؛ بی سابقه نیست. اینان افشاگری را از همان «لانه جاسوسی» آموختند اما این بار نوبت به بهزاد نبوی رسیده است که در دههٔ شصت از حیث چپ گرایی (نه چپ روی) در رأس جریان جناح چپ قرار داشت و در دوره اصلاحات در کادر رهبری آن بود.

 شورش برادران لیلا در جبهه اصلاحات/ روایتی دست اول از کودتا در ستاد انتخاباتی خاتمی/ قوچانی: اصلاح‌طلبان بی‌مرام و شبیه به مجاهدین خلق هستند/ اصلاحات کمر به قتل خود بسته است

ماجرای بهره گیری جبهه اصلاحات از آشوب‌ها

قوچانی در ادامه آذر منصوری را پیشنهاد بلشویک‌ها برای جانشینی بهزاد نبوی دانسته و با تاکید بر اینکه این اقدم در راستای بهره گیری جبهه اصلاحات از جنبش مهسا بود، اولین دلیل انتخاب وی را بر آمدن او از شهرستان (ورامین) در برابر اصلاح طلبان مرکزنشین مطرح و «زن بودن» را دومین دلیل در این زمینه ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه طیف اتحاد ملتی‌ها به دنبال ورود به مساله حقوق زنان به بهانه شعار زن، زندگی و آزادی می‌باشند که خاستگاهش جنبش کردهای ترکیه به رهبری عبدالله اوجالان می‌باشند، این کنش را معادل پیوستن رهبران جبهه اصلاحات به فمینیستی سیاسی ارزیابی کرده و می‌نویسد این اتفاق در حالی می افتد که بدون آنکه میان جنبش حقوق زنان و ایدئولوژی‌های فمینیستی تمایزی ایجاد شود.

چگونه آذر منصوری جانشین مولاوردی شد؟

قوچانی در ادامه گزارش خود با بیان اینکه برای چپ مساله زن بودن رئیس جبههٔ اصلاحات فقط یک تاکتیک (و نه راهبرد) در برابر جنبش مهسا برای مصادره شعار «زن، زندگی و آزادی» است، تاکید می‌کند در این تاکتیک اصل بر «مشارکتی- اتحادی» بودن رئیس جبهه اصلاحات است. به همین علت گرچه افرادی از قول سید محمد خاتمی بر ضرورت زن بودن رئیس جبهه اصلاحات اصرار می‌کنند خبر و نقل قول خود را تکمیل نمی‌کنند که اشاره رهبر جبهه اصلاحات به خانم شهین دخت مولاوردی بوده است و نه فقط و فقط آذر منصوری!

حتی وقتی در جلسه رأی گیری در عصر روز یکشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۲ بهزاد نبوی به این نکته اشاره کرد در همهمهٔ جبهه این پیام نادیده گرفته شد؛ گرچه ظاهراً شهین دخت مولاوردی هم به دلایل شخصی و از آن مهمتر فشارهای سیاسی درون جبههٔ اصلاحات تمایل به ریاست جبهه نداشت. او دبیر شورای ۱۵ نفره اشخاص حقیقی منصوب سیدمحمد خاتمی بود و ظاهراً روزهای سختی را در این شورا سپری کرده بود و به علت همین وضعیت با قاطعیت ریاست را رد می‌کرد و به دلایل کاری اشاره می‌کرد اما واقعیت این بود که همان حلقهٔ لانه در درون جبهه گفته بود نمی‌شود که فردی که تازه دو سال است به عنوان دبیرکل جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان وارد جبهه اصلاحات شده است به ریاست آن برسد؛ حتی اگر زن. باشد از همین جا روشن می‌شود که مساله انتخاب یک زن به ریاست جبهه اصلاحات نبوده است؛ مساله انتخاب یک زن خاص به ریاست جبهه اصلاحات بوده است تا پشت این ویترین مقبول حاکمیت یک جریان از اتفاق کاملاً مردانه بر جبهه اصلاحات تضمین شود جریان مردانه‌ای که جنبش زنان را مانند جنبش دانشجویی در سال ۱۳۵۸ نه هدف که ابزار و فرصتی برای پیشبرد اهداف سیاسی و حزبی و جناحی خود می‌داند.

 شورش برادران لیلا در جبهه اصلاحات/ روایتی دست اول از کودتا در ستاد انتخاباتی خاتمی/ قوچانی: اصلاح‌طلبان بی‌مرام و شبیه به مجاهدین خلق هستند/ اصلاحات کمر به قتل خود بسته است

چرا آذر منصوری به جای علی شکوری راد نامزد شد؟

قوچانی در ادامه تصریح می‌کند، برای اثبات اینکه زنان در این دوران ابزار این جریان هستند و نه هدف برای تحقق مطالبات جنبش حقوق زنان کافی است متوجه شویم اولین نامزد این جریان برای جانشینی بهزاد نبوی نه آذر منصوری که علی شکوری راد بود که چون با میزان آرای او در جبهه حتی در قیاس با بهزاد نبوی مواجه شدند از آن منصرف شدند پس همین جریان پیشنهاد رقابت میان سیدحسین مرعشی و علی شکوری راد را دادند که با توجه به ترکیب احزاب سایهٔ اتحاد ملت در جبهه اصلاحات هدف نهایی شکست دبیرکل کارگزاران سازندگی ایران بود. سید حسین مرعشی اما نه تنها این رقابت را نپذیرفت چون به اهداف برگزارکنندگان آن اطمینان نداشت بلکه اعلام کرد فقط نایب رئیس بهزاد نبوی خواهد شد و نیابت ریاست هیچ چهره دیگری از جناح چپ مانندعلی شکوری راد را نخواهد پذیرفت. البته شکوری راد نیز با فروتنی تمام اعلام کرد قصد رقابت با مرعشی را ندارد.

هدف اصلی عبور از کارگزاران بود نه انتخاب زنان

قوچان با بیان اینکه هدف حزب اتحاد ملت از برهم زدن هیئت رئیسه موجود و تغییر بهزاد نبوی جلوگیری از دستیابی کارگزاران به ریاست اصلاحات هم بود، تصریح می‌کند گرچه سران حلقه لانه به سید حسین مرعشی تعارف ریاست زدند اما می‌دانستند که با توجه به ترکیب رادیکال بلکه هژمونی حزب اتحاد ملت بر جبهه اصلاحات، سیدحسین مرعشی از رهبری جریانی که مهار آن در دست اتحاد ملت است پرهیز می‌کند و با توجه به انتخابات پیش روی مجلس دوازدهم مسئولیتی را نمی‌پذیرد که یک سر آن تحریم مطلق و از قبل تعیین شده انتخابات مجلس در جبهه اصلاحات است و سر دیگر آن مشارکت بی قید و شرط و بدون رقابت در مجلسی است که حاکمیت در پی آن است.

روایتی از بی مروتی‌های چپ‌ها

قوچانی در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرد تا به بررسی بدعهدی‌ها و بی مروتی‌های چپ‌های اصلاح طلب بپردازد.

وی در این رابطه می‌نویسد، شکست در انتخابات نیمه رقابتی (بلکه ضدرقابتی) مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم البته به جز مهندسی و رد صلاحیتهای گسترده حاکمیت از همه مهمتر یاس و ناامیدی مردم پس از حوادث آبان ۱۳۹۸ علل مختلفی دارد از جمله بی مروتی اصلاح طلبان چپ گرا که به کارگزاران گفتند اگر این حزب بدون اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم فهرست دهد از آنان حمایت یکنند اما نه تنها حمایت نکردند بلکه به تخریب آنها دست زدند و در نهایت هم گفتند حتی رأی هم نمی‌دهند. این در حالی بود که سید محمد خاتمی به تشویق سید حسین مرعشی برای شرکت کارگزاران در انتخابات مجلس یازدهم پرداخته بود و یک چهره دیگر اصلاح طلب گفته بود اگر کارگزاران به نام اصلاح طلبان فهرست ندهند از آنان حمایت می‌کنند.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در حالی که اصلاح طلبانی مانند مهدی کروبی، بهزاد نبوی، محمدجواد ظریف و عبدالکریم سروش به صراحت از عبدالناصر همتی حمایت می‌کردند و خاتمی نیز از مردم می‌خواست «همت کنند و رأی دهند» بانویی به نام آذر منصوری رو در روی دیگر اصلاح طلبان از جمله کارگزاران ایستاد و با تفاوت یک رأی مانع از حمایت جبهه اصلاحات از همتی شد. گرچه ممکن است این اقدام را تلاش برای تحریم انتخابات بدانیم اما در کمال تعجب همین جریان معتقد به تحریم انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها برای شورای شهر تهران فهرست داد بلکه نام و امضای سیدمحمد خاتمی را به صراحت خرج آن شو را کرد چراکه مطمئن بود اکثریت کرسی‌های آن شورا در اختیار حزب اتحاد ملت خواهد بود. همچنان که در شورای شهر قبل از آن چنین بود. البته اگر به جای همتی که سابقه کارگزارانی داشت یک چهره چپ مانند مصطفی معین نامزد ریاست جمهوری بود این جریان به تحریم انتخابات ۱۴۰۰ دست نمی‌زد چنان که وقتی رهبر اصلاح طلبان با خشم از خرج کردن اعتبارش در انتخابات ۱۴۰۰ از یکی از سیاسیون اصلاح طلب گله کرد او بلافاصله میزان آرای مصطفی معین در انتخابات ۱۳۸۴ را به یادش آورد که شکست جبهه مشارکت( گروهک منحله مشارکت) بود.

در واقع پشت پردهٔ این رادیکالیسم چپ نوعی اپورتونیسم قرار داشت که پشت ویترین زیبایی به نام دفاع از انتخابات آزاد پنهان شده بود اپورتونیسمی که از یک سو دنبال کرسی در حاکمیت بود و از سوی دیگر در پی اعتباری در اپوزیسیون می‌گشت. رفتار این حزب در شورای شهر پنجم مناسبات آن با جبهه اصلاحات را به خوبی نشان می‌دهد با شیوه‌های مختلف تعداد کرسیهای حزب در جبهه را افزایش می‌داد و با انتخاب ناگزیر محسن هاشمی رفسنجانی به ریاست شورای شهر که بالاترین رأی در شورای شهر با فاصله زیاد را به دست آورده بود از شهرداری او جلوگیری می‌کرد و کلیه ارکان و مقامات دیگر به خصوص شهردار تهران را در مشت خود داشت و همچون دوره اول شورای شهر که شکست این شورا در شهر تهران به عنوان پایگاه اصلی اصلاح طلبان به شکست جبهه اصلاحات در همه ایران منتهی شد این بار هم در دوره پنجم سبب شد شهروندان از رأی به اصلاح طلبان حتی در شورای شهر ششم تهران خودداری کنند.

 شورش برادران لیلا در جبهه اصلاحات/ روایتی دست اول از کودتا در ستاد انتخاباتی خاتمی/ قوچانی: اصلاح‌طلبان بی‌مرام و شبیه به مجاهدین خلق هستند/ اصلاحات کمر به قتل خود بسته است

اذعان به دیکتاتوری دموکراتیک در جبهه اصلاحات

قوچانی در ادامه با انتقاد از رویه شکل گرفته غیردموکراتیک و دیکتاتورمآبانه در جبهه اصلاحات می‌نویسد، نهادی که قرار است پرچمدار دموکراسی خواهی جامعه ایران باشد در غیاب شورای نگهبان در درون خود انتخاباتی غیر رقابتی برپا می‌کند که حتی برای ظاهر سازی هم دو نامزد در آن رقابت نمیک نند حتی دو نامزد زن! اگر واقعاً قرار بود زنان در این دوره رهبری اصلاح طلبان را بر عهده بگیرند حتی وقتی اسماعیل گرامی مقدم عضو حزب اعتماد ملی نامزد می‌شود در همهمهٔ جلسه صدای او به گوش هیئت رئیسه نمی‌رسد و برای او رأی گیری نمی‌شود که این مساله مورد اعتراض قانونی نماینده کارگزاران هم قرار می‌گیرد آن یک نامزد هم با این برنامه به ریاست جبهه اصلاح طلبان می‌رسد که نظر آقای خاتمی نامزدی یک زن آن هم همین بانوی محترم است؛ انتخابی که در واقع از سه جهت انتصاب است:

اول، پیام مستقیم رهبر اصلاحات که انتخاب را به انتصاب بدل می‌کند.

دوم، رایزنی و رأی سازی در درون اتاق فکر یا پولیت بوروی همان حلقه لانه که به همه پیام می‌دهد گزینه‌ای جز آذر منصوری وجود ندارد.

و سوم، ساختار جبهه اصلاحات که براساس احزاب کوچک و چند نفره ای قرار دارد که در واقع فقط سایه حزب اتحاد یا مشارکت سابق هستند و در واقع از قبل روی کاغذ جانبداری آن‌ها از اتحاد ملت قطعی است و البته اتحاد ملت هر چه از تعداد حزب کم بیاورد با اشخاص حقوقی که منصوب سید محمد خاتمی هستند جبران می‌کند.

اشخاص حقوقی که با وجود عضویت در احزاب خود را شخصیتهای ملی و فراجناحی می‌دانند اما به مصداق اینکه همه «برابرند و برخی برابرتر» در شخصیتهای حقوقی هم حزب اتحاد دست برتر را دارد شاید بهتر بود این امکان وجود داشت که شخصی چون سید مصطفی تاج زاده مستقیماً بتواند در جبهه اصلاحات حضور داشته باشد و بر سر دیدگاههای خود به محاجه بپردازد نه اینکه حاکمیت با حبس او این فرصت گفت وگو و نقد درون جبهه‌ای را از بین ببرد.

پنج گرایش در جبهه اصلاحات

قوچانی در ادامه می‌نویسد، این در حالی است که اگر معیار و ملاک سیاست ورزی، تحزب باشد فقط و اگر برای حزب بودن حزب پروانهٔ فعالیت وزارت کشور کافی نیست و حزب باید گفتمان راهبرد و تشکیلات داشته باشد می‌توان از پنج بلوک حزبی در جبهه اصلاحات سخن گفت:

یکم. حزب اتحاد ملت ایران یا همان جبهه مشارکت ایران( گروهک منحله مشارکت) که به سوسیال دموکراسی گرایش دارد و به نوعی چپ مدرن است.

دوم. حزب توسعه ملی ایران یا همان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی( گروهک منحله سازمان مجاهدین انقلاب) که در واقع تداوم چپ کلاسیک است.

سوم. حزب کارگزاران سازندگی ایران که مدافع لیبرال دموکراسی یا تکنوکراسی است و می‌توان آن را میانهٔ مدرن خواند.

چهارم. حزب اعتماد ملی که به نوعی تداوم چپ سنتی است با تمرکز و نفوذ در نیروهای بیرون از مرکز.

پنجم. حزب اسلامی کار و عمق اجتماعی آن خانه کارگر که گرچه باید نوعی جریان سوسیالیستی باشد اما چون از بستر نهاد امنیتی دههٔ شصت برخاسته است محبوبیت چندانی در طبقه کارگر ندارد و بیشتر برای مهار آن بنا شد تا نمایندگی این طبقه اجتماعی.

احزاب دیگر جبهه اصلاحات یا رقیب تشکیلاتی حزب اتحاد ملت هستند (مانند حزب ندای ایرانیان) یا به علت عملگرایی بیش از حد هویت اجتماعی و طبقاتی خود را از دست داده‌اند (مانند حزب اسلامی کار) یا انجمنهایی هستند که هنوز در مرحله ما قبل تحزب بسر می‌برند (مانند انجمنهای اسلامی مهندسان و معلمان و جامعه پزشکی و ...) که گرچه در دوره‌ای نماینده صنف یا طبقه خود در جریان چپ بودند اما اکنون دیگر با آن صنف نسبتی ندارند. حتی می‌توان این فهرست را به دو جناح راست مدرن (کارگزاران) و چپ مدرن (اتحاد ملت) خلاصه کرد و حزب اتحاد ملت و حزب توسعه ملی را به وحدت فرا خواند اما نه تنها چنین نمی‌شود بلکه اعضای اتحاد ملت هر یک رسمی یا غیر رسمی با هدایت یکی از انجمنها یا به احزاب یارگیری می‌کنند و مردان در یک حزب و بانوان آنان در حزبی دیگر عضو می‌شوند اما یک گفتمان دارند با دو تشکیلات وبا این کثرت نمایی فراکسیون سازی می‌کنند و همان طور که گفته شد در انتخاب اشخاص حقیقی به جای چهره‌های اصلی از چهره‌های حزبی جامانده خود یارگیری می‌کنند. این در حالی است که چهره‌های ملی به عنوان اشخاص حقیقی می‌تواند همان رؤسای جمهور سابق، رؤسای مجلس پیشین، شهرداران قبلی یا روشنفکران مستقلی باشند که عضو هیچ حزب یا گروهی نیستند.

 شورش برادران لیلا در جبهه اصلاحات/ روایتی دست اول از کودتا در ستاد انتخاباتی خاتمی/ قوچانی: اصلاح‌طلبان بی‌مرام و شبیه به مجاهدین خلق هستند/ اصلاحات کمر به قتل خود بسته است

بحران جامعه شناختی جبهه اصلاحات

قوچانی با تاکید بر اینکه جبهه اصلاحات حتی در احزاب اجتماعی هم دچار تعدد و تکثر غیر مفیدی است که بدون توجه به تفکیک‌های گفتمانی احزاب موازی را خلق می‌کند، تصریح می‌کند به عنوان نمونه در حوزه تشکلهای زنان چهار حزب زنانه در جبهه وجود دارد مجمع زنان اصلاح طلب جمعیت حقوق بشر، زنان مجمع زنان مسلمان نواندیش و انجمن روزنامه نگاران زن که سال‌هاست هیچ کدام از آنان کار روزنامه نگاری نمی‌کنند این بانوان به جای تأسیس حزبی واحد خود چند حزب موازی دارند. در حالی که روشنفکران، روزنامه نگاران، دانشجویان و کارآفرینان نماینده‌ای در جبهه اصلاحات ندارند. با وجود این نابرابری تشکیلاتی سخن گفتن از رفع تبعیض جنسیتی در جبهه اصلاحات بیشتر به یک تاکتیک سیاسی می‌ماند تا راهبردی اجتماعی. در کنار پنج فراکسیون حزبی که (قابل تقلیل به دو فراکسیون هم هست) می‌توان از پنج فراکسیون مدنی مبتنی بر موضوعات اجتماعی و طبقاتی و منزلتی و جنسیتی در جبهه اصلاحات هم حرف زد:

یکم. کارگران که دیگر خانه کارگر و حزب کار نماینده آنان نیستند.

دوم. کارآفرینان به معنای صاحبان سرمایه و تولید و صنعت مانند اتاق بازرگانی که فاقد نماینده در جبهه اصلاحات هستند.

سوم روشنفکران. به معنای روزنامه نگاران، نویسندگان، ناشران، دانشگاهیان و هنرمندان که در هر انتخابات پایگاه رأی اصلاح طلبان را از لحاظ نظری منسجم می‌سازند اما پس از انتخابات نماینده‌ای در جبهه اصلاحات ندارند.

چهارم. زنان که البته فراکسیون مؤثری در جبهه اصلاحات دارند اما به جای آنکه یک جمعیت یکپارچه باشند به چهار جریان تقسیم شده‌اند.

پنجم. جوانان که نه به صورت حزب یا حزب واحد که به عنوان یک گروه چانه زنی در جبهه اصلاحات فاقد نهاد یا نماد نمایندگی هستند.

انتقاد شدید از روحانی سالاری و پدرسالاری خاتمی و مجمع روحانیون

قوچانی اما در ادامه با انتقاد از مجمع روحانیون مبارز با طرح این پرسش که چرا باید مجمع روحانیون مبارز فکر کنند نه نماینده یک صنف یا منزلت اجتماعی هستند بلکه به گونه‌ای رهبری جبهه اصلاحات را برعهده دارند؟ می‌نویسد، چگونه شخصی مانند مهدی کروبی چهره‌ای حزبی محسوب می‌شود اما روحانیان دیگر خود را برتر از عضویت در جبهه به عنوان یک شخص حقوقی می‌دانند؟ آیا فکر می‌کنند که باید بر همه جامعه سمت پدری داشته باشند و آیا حتی بدنه مذهبی جامعه رهبری آنان را که دیگر نه مسجدی دارند و نه روضه‌ای می‌خوانند و نه در نهاد مرجعیت نفوذی دارند می‌پذیرد؟ آیا تافته جدا بافته‌ای به نام مجمع روحانیون مبارز تداوم همان نظریه ولایت فقیه در درون جبهه نیست؟ محبوبیت سید محمد خاتمی در بدنه اصلاحات محدود به یک حزب سیاسی نیست و همه اصلاح طلبان رهبری او را به عنوان شخص و نه عضو مجمع روحانیون مبارز قبول دارند.

این نکته‌ای است که بیش از همه شخص آقای خاتمی باید آن را رعایت کند و خود را محدود به یک حزب یا صنف نکند. این روحانی سالاری در جبهه اصلاحات البته ریشه در پدر سالاری هم دارد بالای سر این جبهه اصلاحات که ظاهراً ریاست آن بر عهدهٔ یک زن محترم و مستقل است شورای عالی نیمه آشکاری وجود دارد که ریاست آن با سید محمد خاتمی است و افرادی مانند موسوی خوئینی‌ها و موسوی لاری (از مجمع روحانیون مبارز) در رأس آن قرار دارند و بهزاد نبوی عبدالله نوری، سید حسین مرعشی، محسن امین زاده و محمدرضا خاتمی هم در آن عضویت دارند. جبهه اصلاحات زیر نظر این نهاد عالی اداره می‌شود که تا قبل از آذر منصوری (که معلوم نیست به این جلسه دعوت شود) حتی یک زن هم در آن عضویت نداشته است و امکان ندارد که جبهه اصلاحات بتواند تصمیم بر خلاف این نهاد عالی که همه اعضای آن مردان منصوب و منسوب به رهبر اصلاحات هستند تصمیم بگیرد. این جلسه نهاد اصلی تصمیم سازی و جبهه اصلاحات فقط نهاد تصمیم گیری اصلاح طلبان است و اعضای این جلسه که به ظاهر در برگیرنده نمایندگان احزاب اصلی اصلاحات است نه از سوی آن احزاب که از سوی رهبر اصلاحات تعیین می‌شوند. البته رهبر اصلاحات خود حلقه تصمیم گیری مهم‌تری دارد که در گذشته هاشمی رفسنجانی هم عضو آن بود اما اینک او و سید حسن خمینی در مرکزیت آن قرار دارند.

 شورش برادران لیلا در جبهه اصلاحات/ روایتی دست اول از کودتا در ستاد انتخاباتی خاتمی/ قوچانی: اصلاح‌طلبان بی‌مرام و شبیه به مجاهدین خلق هستند/ اصلاحات کمر به قتل خود بسته است

تشبیه چپ‌های جبهه اصلاحات به سازمان مجاهدین خلق(منافقین) / اشاره به شکاف‌های جدی در جبهه اصلاحات

قوچانی در ادامه می‌نویسد، چگونه می‌شود که جبهه‌ای که محصول حداقل ۲۵ سال آزمون و خطای تشکلهای اصلاح طلب برای تأسیس یک ائتلاف پایدار است به ابزار یک جناح سیاسی بدل می‌شود و همان طور که مجاهدین خلق(سازمان تروریستی منافقین) با هژمونی بر شورایی که نامش را مقاومت ملی گذاشته بودند آن را به سایهٔ خود بدل کردند بلشویک‌ها هم همین بلا را بر سر اصلاحات می‌آورند در جلسه‌ای که خانم آذر منصوری با نقل قول از رهبر جبهه اصلاحات بدون هیچ رقیبی به ریاست جبهه رسید الیاس حضرتی دبیرکل حزب اعتماد ملی از جلسه خارج شد و گفت از این پس فقط در سطح نماینده در جبهه شرکت می‌کنند. شهاب طباطبایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان هم قصد ترک جلسه را داشت که جلوی این کار گرفته شد اما احتمالاً این حزب هم در سطحی پایین‌تر از دبیرکل در جبهه شرکت کند.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران هم که قبل از این به عنوان شخصیت حقیقی از سوی سیدمحمد خاتمی در جلسات شرکت می‌کرد ترجیح داد نه در جمع پانزده نفر سناتور انتصابی که به عنوان شخصیت حقوقی خود در این دوره حاضر شود تا بتواند به جای خودش نماینده‌اش را به جلسه بفرستد و این کار را در جلسهٔ رأی گیری هم کرد. کارگزاران همچنین پس از انتصاب رئیس جدید تصمیم گرفت در دوره تازه در هیئت رئیسه نماینده‌ای نداشته باشد و حتی پیشنهاد انتخاب محسن هاشمی به عنوان نایب رئیس جبهه اصلاحات را رد کند و و حتی نایب رئیس سابق جبهه اصلاحات در دیدار رئیس جدید آن پیشنهاد مشاوره را هم رد کرد. پیشنهادی که هدف آن جلوگیری از انشعاب در جبهه اصلاحات و محوریت کارگزاران برای تأسیس ائتلاف جدید است اما این نوشداروی بعد مرگ سهراب است و قطعاً فراکسیونی در برابر فراکسیون حاکم بر جبهه به وجود می‌آید که خود را در دوگانه کارگزاران - اتحاد ملت نشان خواهد داد؛ چنان که در جبهه جمهور این اتفاق رخ داد. شکاف بزرگتر اما میان دو جناح چپ جبهه میان حزب اتحاد ملت (مشارکت) و حزب توسعه ملی ( گروهک منحله سازمان مجاهدین انقلاب) است که ظاهراً نمایندگان آن تا لحظه آخر بر ریاست بهزاد نبوی اصرار داشتند و به آذر منصوری رأی ندادند. در واقع این بار یک چپ توسط چپ دیگری حذف شد.

 شورش برادران لیلا در جبهه اصلاحات/ روایتی دست اول از کودتا در ستاد انتخاباتی خاتمی/ قوچانی: اصلاح‌طلبان بی‌مرام و شبیه به مجاهدین خلق هستند/ اصلاحات کمر به قتل خود بسته است

برادران لیلا در جبهه اصلاحات

قوچانی اما در خاتمه می‌نویسد، در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ نسل جدیدی ظهور کرده است که نه تنها شکاف دولت ملت که شکاف اصلاحات -ملت را نشان داد شکافی که نه با پوپولیسم یا رادیکالیسم که با ناسیونالیسم و لیبرالیسم ترمیم می‌شود و لیبرالیسم یا ناسیونالیسم نمی‌تواند با چپ گرایی و چپ روی جمع شود. مسالهٔ اصلی این جنبش سطح زندگی مردم (فقر) و آنگاه سبک زندگی مردم کرامت است که در نهایت به جنبشی برای حقوق اساسی بدل می‌شود اصلاح طلبان به عنوان جناح چپ اسلام گرایان تنها با تغییر حاکمیت شایستهٔ جانشینی آن نمی‌شوند.

این تغییر باید در مبارزه آنان با ناکارآمدی و تبعیض و فرقه گرایی در درون حاکمیت و اصلاحات همزمان نشان داده شود تبدیل جبهه اصلاحات به حزب اصلاحات بدون این آسیب شناسی های گفتمانی و تشکیلاتی و راهبردی ناممکن است و تنها به تغییر تاکتیکی می‌رسد که در آن مردان به زنان و پیران به جوانان بدل می‌شوند در حالی که مردان و پیران همچنان صحنه گردان داستان هستند تحولات پوپولیستی و فمینیستی در جبهه اصلاحات صورتی اپورتونیستی از تحولات عمیق‌تر دموکراتیک شامل جنبش حقوق زنان است که در نهایت یادآور شعارهای فیلم «برادران لیلاست. سیلی دختری جوان جسور و به دور از حرمت‌های خانوادگی بر گونهٔ پدری پیر که در نهایت به مرگ او می‌انجامد. در این نزاع اما برادران لیلا که جرأت و جسارت و تا حدودی وقاحت خواهر خود را ندارند منفعلانه و حتی فرصت طلبانه پشت جبهه جنگ دختر - پدر در کمین قرار می‌گیرند تا جنگ مغلوبه شود.

این بار نه فقط نوید محمدزاده که همه برادران لیلا شبیه اصلاح طلبان هستند که هر یک در نواختن این سیلی به گوش پدر سهمی دارند عاقبت کار البته مرگ پدری است که پس از درگذشت او هر کس سعی می‌کند گوشه‌ای از تابوت را روی دست بگیرد تابوت مرگ اصلاحات و عبور به دوران پسا اصلاحات ... این بار نه فقط حاکمیت که خود اصلاحات کمر به قتل خود بسته است. این یک خودکشی است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 71
 • در انتظار بررسی: 4
 • غیر قابل انتشار: 17
 • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  7 19
  امپراطوری ایران دوباره زنده شده است
  • تهرانی IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   14 10
   سابقه مشخص کرد که این تعداد مدعی دروغین اصلاحات که توهم اکثریت پنداری دارند هیچ وقت در جهت تقویت جمهوری اسلامی حرکت نکرده و نمی کنند لذا دادن موقعیت حکومتی به آنها اشتباه خطرناکی است.
  • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   7 4
   اصلاح طلبان تهوع آور آن انتخاباتی را صحیح و قانونی می دانند که پیروزش باشند! بنابراین اگر احتمال شکست خوردن بدهند سعی در عدم شرکت دارند و اگر احتمال شکست ندهند و شرکت کنند اما پیروز نشوند، ادعای شبهه و تقلب در انتخابات می کنند و خواهان آشوب و بلوا از طرف خس و خاشاک ها ! تازه اگر هم پیروز شوند دغدغه شان جلب رضایت کدخدایشان و ثروت اندوزی و ویژه خواری تجارت است و نه مسائل کشور و ملت! پس چه نفعی برای کشور می توانند داشته باشند؟! همان بهتر که از اول در انتخاات شرکت نکنند با آن هواداران بزمچه شان !!!
  • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   12 8
   روحانی بد ولی روحانی با یک دکمه میلیون ها نفر رو در اینستاگرام بیکار نکردا
  • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   8 5
   روحانی میخ آخر را بر تابوت اصلاحات کوبید.
  • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   9 6
   سرطان اصلاحات
  • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   9 4
   اصلاح طلب و اصول گرا هر دو با هم هستند و محکوم به شکست زیرا در تمام زمینه ها به بن بست رسیده و فساد نزدیکانشان برای تمام مردم بر ملا شده و اعتبار خود را نزد افکار عمومی از دست داده اند ...
  • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   7 3
   شورای نگهبان نباید به اینا صلاحیت بده چون اکثر رای دهنده ها تو این سالها مشخص شده که نادونند و صلاح خودشون رو نمیدونن
  • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   2 3
   رهبر فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نکته اشاره داشته اند که «وصیت نامه شهدا را بخوانید...» این توصیه در کلام گهربار حضرت امام خمینی(ره) نیز دیده می شود وصیت نامه شهید محمود احمدی دست ازاین ماه تابان [امام خمینی] برندارید که روزنه ی امید مستضعفان جهان و ایران است. پیرو خط امام که همان خط حزب الله است باشید. وصیت نامه شهید غلامحسین ارباب رشید "با مردم برخورد اسلامی داشته باشید، در راه اسلام و قرآن قدم بردارید و مواظب باشید که شیطان باعث دوری شما از خدا نگردد." وصیت نامه شهید حسین برهانی - ای ملت بدانید امروز مسئولیتتان بزرگ و بارتان سنگین است و باید رسالتتان را که پاسداری از خون شهیدان است انجام دهید و تنها با اطاعت ازروحانیت متعهد و مسئول که در راس آن ولایت فقیه می باشد و امروز سمبل آن امام بزرگوار امت قادرید این راه را ادامه دهید. - خواهرانم! در تربیت فرزندانتان بکوشید و حجاب را رعایت کنید، زهراگونه زندگی کنید..... - سفارشم این است، مردم! به یاد خدا و روز جزا باشید پیرو ائمه اطهار باشید، که. .... - مردم! امام زمان (عج) را فراموش نکنید. مردم! دنباله رو روحانیت باشید که چراغ راه هدایتند..... از امام اطاعت کنید که عصاره اسلام است، او را تنها نگذارید که نماینده حجه بن الحسن (ع) است. 10/5/1362 وصیت نامه شهید ناصر بختیاری ...من خودم را لایق نمیدانم که در جواب ندای هل من ناصر ینصرنی به امام کبیرمان لبیک بگویم... ولی از امام (ره) می خواهم که مرا دعا کند تا بلکه نزد خداوند مورد قبول واقع شوم و به درجه ای که در نهایت شهادت است برسم. ...خدایا شکر می کنم که مرا آزاد آفریدی تا آزاد فکر کنم تا بتوانم بندگیت را به جای آورم. خدایا! شکر تو را که مرا پاسدار انقلاب خمینی ات قرار دادی تا اینکه بتوانم خونم را فدای حسینت بکنم. خدایا! شکر تو را که مرا از این نعمت انقلاب سرخ خمینی برخوردار نمودی و به آن درجه ای رساندی که لیاقتش را نداشتم.. ..آگاه باشید که در این برهه از زمان مسئولیت سنگینی بر دوش دارید. شما پاسدار خون های ریخته شده برای اسلام عزیز هستید و باید شما عزیزان پیام خون شهیدان و شعار آنها را با کار و کوشش در راه خدا به جهانیان صادر نمائید، و ثابت کنید که می توانیم در پناه اسلام غیر وابسته به ابرقدرت ها باشیم و به شعار بهشتی مظلوم و دیگر شهدا تحقق بخشیم و ندای مظ
  • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   1 0
   نکات و توجهات و نظرات اخیر آقای قوچانی بر کدام دلیل است هنوز متوجه نمیشویم ، اما امیدواریم مبنی بر تحول بنیانی مبتنی بر صراط مستقیم الهی که توجه بر حق الناس و رضایت حضرت پروردگار کریم و بخشایشگر باشد و تسری پیدا نماید که حق امام و شهدا و خانواده گرانسنگ ایشان بسیار گران است وقتی مورد پرسش واقع شویم . زرنگ باشیم میتوان حر ریاحی شد . در حق یکدیگر و نظام و کشور جمهوری اسلامی ایران دعا کنیم
 • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  3 2
  امپراطوری ایران
  • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   8 2
   جناب قوچانی اصلاح طلبان بی مرام و شبیه به مجاهدین خلق هستند؟ دوباره آدرس غلط؟! منافقین خلق سگ بعثی نانِ ام آی سیکس، سیا و موساد را میخورند و وطن فروشی جنایت میکنند ولی اصلاح طلبان عمروعاص صفت بیشرف، نان وطنشون رو میخورند و وطن فروشی جنایت اغتشاش فتنه غارت شُبهه سازی جاسوسی میکنند، لعنت ابدی بر اصلاح طلبان انگل
 • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  16 14
  اصلاحات = گثافات
  • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   15 9
   اصحالات در فاضلابات
  • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   2 6
   احساس خود کم بینی و تحقیر می کنند.
  • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   16 11
   زنده باد اصلاحات زنده باد سید محمد خاتمی
  • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   4 12
   شما به کسایی فحش میدین که محبوبیت دارن بین مردم
  • BE ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   5 2
   اشغالیون
  • BE ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   5 1
   اسکلیون
  • BE ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   2 0
   نحن مصلحون
  • BE ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   5 1
   انجمن اسکلان ایران
  • BE ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   5 5
   عجوزه های ...، بوگندوهای بی ارزش ، رسواهای دو عالم
 • IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  6 1
  اگر مسیر مشهد به شمال را همه اش را سلفی ها بگیرند عجیب نیست چرا که مراکز پر تعداد گردشگری تفریحی کنار جاده ای برا توقف امن وجود ندارد و خودروهای مشکوک و آزارگر زیادی در مسیر ها جولان داده و با حرکات سریع و خطرناک و نور بالا مزاحمت ایجاد کرده
 • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  11 2
  اين وطن فروشان اعم از زن و مردي كه به نام افساد طلبان (به رياست اربابانشان و هر كس ديگر كه مي خواهد باشد) دور هم جمع شده اند و مي خواهند كشور ما را به دست بيگانگان بسپارند و دين زدايي كنند تا آنجا كه خبر دارم هيچكدام از آنها نه خدا و روز قيامت را قبول دارند و نه نا نماز مي خوانند و نه مي توانند يك آيه قرآن كريم را بدون اشتباه كردن بخوانند همگي نوكران اجانب و يا دست نشاندگان آمريكا و اسرائيل و انگليسند. مردم بدانيد اگر راه اينها را برويد پس از مردن حتما مانند اينها به جهنم واصل خواهيد شد. ان شاء اللله.
  • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   2 3
   باشه خیلی تاثیر گذار بود
 • IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  12 6
  کار خوب را جناب شهبازی در پاورقی کرد...خسته شدیم آنقدر گفتیم و کسی نشنید ...متاسف شدیم آنقدر بسیجیان در کف خیابانها برای حفظ انقلاب و مسئولان نمک نشناس شهید شدند و آنها به طرف ضدانقلاب غش کردند....عصبانی هستیم از این همه دهان کجی و رفاه زدگی......این خودتان و این مملکتتان.....حالا ببینیم با چندتا آقازاده ی بی مصرفتان چه غلطی خواهید کرد
 • IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  1 1
  بنویسیدبدنیست
 • IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  2 3
  از قدیم گفته اند فحش رو بیندازی زمین صاحبش خودش بر میداره
 • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  3 1
  متن جالب و روشنگری بود. مکروا و مکر الله...
 • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  4 3
  توهمات
 • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  6 2
  به چه حقی جلوی ورود لیسانسه ها به کاندیدای انتخابات رو گرفته اید ، با پوشش حذف دو تابعیتی ها مردم را فریب داده اید با این قانون
  • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   3 6
   اوه چه تاثیر گذار! فقط همین مونده بود که پروفسورهای لیسانسه تو مجلس ردیف شن!
 • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  8 3
  جبهه اصلاحات امریکایی در ایران در جهل و فساد و توهم و اشرافیت و هوای نفس غوطه ور است . اصولا جریان روشنفکری غیر دینی و سکولار در ایران از صدر مشروطه که بیمار متولد شد تا کنون نیز بیمار و همچنان ناقص الخلقه به حیات وقیحانه خود مذبوحانه ادامه میدهد . بی هویتی و پوچ گرایی و هرج ومرج طلبی و زیاده خواهی و انحصار طلبی و مردم ستیزی و خشونت و بی بند وباری و ولنگاری اخلاقی و مبارزه با ارزشهای دینی و ملی و ارتباط اشکار و پنهان با سرویسهای جاسوسی غرب مخصوصا انگلیس و امریکا از خصوصیات اشکار وغیر قابل کتمان این جریان غربگرا است . اخیرا قتل( زن کشی ) و سگ بازی و شرب خمر و دختر بازی به اعتراف اقای زیبا کلام را هم در کارنامه خود ثبت کرده اند . اینها میخواهند برای یک کشور اسلامی و انقلاب اسلامی و مردم متدین تصمیم گیری کنند !!!!یقینا تصمیمات این اراذل و اوباش غربگرا و وابسته همان تصمیمات فراماسونرها و بهایی های مشروطه و حکومت پهلوی اول و دوم است که کمر به هدم اسلام و مسلمانان در ایران بسته بودند که خداوند بر ایران و مردم این کشور منت نهاد و با ظهور انقلاب اسلامی سیلی تاریخی به انان زد وانها را مفتضح ساخت . انان در مقابل با پوششها و اسمها و احزاب و سازمانهای گوناگون از اول انقلاب تا کنون در صد انتقام از انقلاب و مردم مقاوم و مومن وانقلابی هستند . با کودتا و ارعاب و تهدید و ایجاد فتنه های سیاسی و اجتماعی و شبهه های اعتقادی در مقابل اسلام و انقلاب و ایران ایستادند و به یاری خداوند شکست خوردند . امروز هزاران کانال ماهواره ای و سایت های اینترنتی و فضای مجازی رسانه ای با پول و هزینه مثلث شوم غربی - عبری و وهابی علیه انقلاب اسلامی و محور مقاومت و ایران سر فراز مشغول لجن پراکنی هستند ولی اکثریت قریب به اتفاق ملت همچنان پای کار دین و انقلاب و استقلال ایران ایستاده اند و هر سال مراسم مذهبی و انقلابی مثل عاشورا و اربعین و غدیر و ماه رمضان و اعتکاف و روز قدس و 22 بهمن و ... پرشکوه تر از سال های گذشته است . حضور مردم با بصیرت و با وفا در صحنه های مختلف جهت خنثی سازی توطئه ها و فتنه ها و کودتاهای نرم امریکایی - انگلیسی مثال زدنی و عبرت اموز است . امروز رهبر فرزانه و مقتدر و متقی نظام اسلامی و محور مقاومت در اوج محبوبیت و نفوذ معنوی در حال گسترش جغرافیا و ایدوئولوژی مترقی انقلاب اسلامی است .
 • ناشناس IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  10 13
  اصلاحات، مرده اش هم جایگاهش بین عموم مردم، دهها برابر از جریان پیزولی جامعه است!
  • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   4 5
   سلام مرده خور
  • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   4 4
   شتر در خواب بیند پنبه دانه ! البته منظور فقط شتر بود ... شماها خوابش را هم نخواهید دید انشاءالله
  • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   2 4
   آرزو بر فسیلان کمپ تیرانا عیب نیست!
  • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   2 2
   افساد طلبان قیمت ارز را 10 برابر کردند و توسط مردم از صحنه سیاسی کشور حذف شدند.
  • BE ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   3 2
   خالی نبند ناشناس ، خوب نیست ، حیا کن یه خرده ، بی تربیت
  • باربد IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   0 0
   به خدا تو همین دوسال که اقتصاد مقاومتی رو اجرایی کردن همه چی چند برابر شده
 • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  2 0
  جریان نفوذ و اصلاحات امریکایی نسخه بروز رسانی شده فراماسونرها ی زمان مشروطه برای مقابله و استحاله و براندازی انقلاب و نظام اسلامی است . شعارها و جهت و اهداف انان یکی است و ان مقابله با اسلام سیاسی و انقلابی است انان نمیخواهند که ایران مقتدر و قوی و باصلابت و مستقل همراه با توسعه عدالت و معنویت و اخلاق و ارزشهای دینی تحت حکومت اسلامی و ارزشهای دینی شکل بگیرد . مشکل و چالش اساسی غرب و غربزدگان این است که امام خمینی ره مبتنی بر اموزه های متین و اصیل دینی بعد از قریب دویست سال استعمار و تحقیر و سرکوب ایران توسط انگلیس و امریکا این کشور اسلامی و تاریخی را از حلقوم کثیف انان بیرون اورد و استبداد داخلی را به زباله دان تاریخ فرستاد و نقشه های دویست ساله انان را خنثی کرد و روح اسلامگرایی و استقلال و بازگشت به اسلام عزیز را در همه مسلمانان دمید ان یگانه دوران اسلام و مسلمانان را از حالت رخوت و انفعال به حالت نشاط سیاسی و انقلابی و هجوم برلانه هاو مراکز فساد و جاسوسی و توطئه غرب تبدیل کرد . این ها مطالب بسیار مهمی است که غرب استعمار گر و شیطان خشن امریکایی و حیله گران انگلیسی به سادگی از کنار ان نمیگذرند . انقلاب و رهبری باصلابت و بیدار و مردم انقلابی چهل سال است که به یاری و مدد الهی و عنایات امام عصر ع در برابر همه توطئه های نظامی و امنیتی و سیاسی و اقتصادی شیاطین بین المللی راسخ و استوار ایستاده است و ان شاء الله تا سرکوبی کامل انان سنگر اسلام - تشیع - انقلاب و ایران را ترک نخواهند کرد .
 • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  2 3
  جوانان عزیز باید بدانند که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی و معضلات اجتماعی و فاصله طبقاتی موجود در ایران به نگاه و عملکرد اصلاح طلبانی باز میگردد که حد اقل سی و اندی سال تمام اختیارات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور را در دست داشتند و به قول اقای مرعشی هنوز دوستان انان در جای جای نظام اقتصادی حضور فعال دارند . بنا بر اسناد غیر قابل انکار تشدید تحریمهای اقتصادی امریکا و اروپا به توصیه همین جریان شکل گرفت و ادامه دارد . ان چیزیکه برای این جریان اصلا اهمیت ندارد عدالت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اخلاق و ارزشهای اسلامی است .عدالت و مردم و اخلاق مقوله هایی است که کلا از ذهن علیل و بیمار غربگرایان و لیبرالهای وطنی حذف شده است .
 • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  0 0
  چرا اینقدر اشتباه
 • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  3 2
  جبهه سخیف و ضد ارزشی وضد ملی غربزده ها میخواهند با نمایش " سگ بازی"و دفاع از " کشف حجاب " و دیگر پلشتی های اخلاقی برای انتخابات اینده رای جمع کنند . چنانکه در زمان خاتمی عناصری از همین جریان رفتند پشت سر امام جماعت اهل سنت دست بسته نماز خواندند !وای به حال کسانی که دین را به دنیا میفروشند .
 • معلم تاريخ IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  1 3
  برادران ليلا و جبهه اصلاحات ... جالب و با مسمي بود ...!!! فعاليت هاي امروز جبهه ورشكسته اصلاحات و اتحاد ملت و ... من را ياد فعاليت هاي اول انقلاب منافقين خلق مي اندازد كه پس از شكستهاي متعدد سياسي و بي آبرويي انان در جامعه انقلابي و انزواي آنان بين ملت در نهايت روي به ترور كور و قتل مردم ايران و طرفداران حاكميت آوردند...
 • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  0 1
  علیف به شدت میترسه که ترکیه، نخجوان رو بگیره
  • BE ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   2 0
   خخخخخخ ، ترکیه غلط کرده با علیف ، سگ کی باشن ؟
 • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  0 1
  اکنون زمان زدن آخرین میخ
 • شهروند شهرستان ارومیه IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  2 1
  سلام تحلیل جالبی بود اما: 1- تحلیل فوق با نگاه یک سیاستمدار که در پایتخت نشسته است و فقط تهران را می بیند و دست به قلم می برد سرچشمه گرفته است 2-مایه تاسف است که بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی می گذرد هنوز سیاستمداران ما به پختگی سیاستمداران حتی یک کشور کوچکی در اروپا نرسیده اند 3-دنیای عصر جدید بخصوص در عرصه سیاست دارد به این فکر کلی می رسد که احزاب هرگز نمی توانند آزادی و عدالت را به جهان به ارمغان بیاورند و نمی توانند قیم مردم باشند 4- چه در غرب و چه در شرق هرگز به فرمول رسیدن به مفهوم آزادی و عدالت نخواهند رسید حتی سرآمد اقتصاد و فن آوری و حتی هوش مصنوعی باشند 5-آنها که آینده جهان را می خواهند پیش بینی بکنند به راهپیمایی اربعین نگاهی عمیق بیاندازند چه سیاستمداران داخلی چه خارجی 6- دنیای آینده دنیای اندیشه های ماورای انسانها خواهد بود دنیایی که مدیرش خالق انسانها و جهان و اداره کننده آن است 7-دنیای ارتباطات انسانها را غرق در اطلاعات می کند اما او را هم حیران و سرگردان در انتخاب می کند 8-حکومت ها در سرتاسر جهان اصالت حکمرانی در میان ملتهای خود را روز به روز از دست می دهند و ارتش ها نیز جای خود را به ارتش افکار در عرصه دنیای اطلاعات می دهد 9-دنیای آینده دنیایی جنگ آب و غذا و زمین و اقتصاد و فن آوری نخواهد بود دنیای رسیدن به عدالت و مفهوم هدف خلقت خواهد بود 10- حال این سوال را باید از سیاستمداران کهنه کار و تازه کار پرسید جایگاه شما درارایه الگوی ایده آل برای بشریت از کجا سرچشمه می گیرد 11- جمهوری اسلامی ایران به یک انقلاب فکری جدید فکری فرهنگی نیاز دارد تا رسالت خود را در مدیریت جهانی سازگار با مدیریت آفرینش جهانی ایفا کند 12- و سهن آخر اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به رسالت انقلاب اسلامی وظیفه دارد تا با مدیریت جهانی خود بستر انقلاب جهانی امام مهدی عج الله الفرجه را فراهم سازد. انشالله و توکل الله
  • IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
   1 0
   این خوبه ، یک فروشنده میگفت نهایت ده سال دیگر بر عکس اینکه میگن چیزی بخور جون میگیری . گفته میشه نخور تا نمیری . چون با سموم و امراض وارداتی که مزارع و باغات را آلوده که حتی احتمال دشمنانه برخی میدهند . خوراک و درختان ما در معرض خطر هستند . میوه ظاهر سالم و خوش رنگ اما انگار اسفنج نیمه خشک و مثل انواع خربزه با پوست و گوشت لکه های پلنگی و سیب و پیازهای گنده و دیگر محصولات که حتی برخی از دور و بری های ما که با دیده دیگر میبینیم نمیپذیرند و بطرق مختلف در صنایع و مواد غذائی منازل به خوردمان میرود و مطب ها را پر مثل جیب صاحبان با کفایت . نشان از یک سلسله اعمال خاموش و بدون تاًمل و تدبر از جمله کشاورز که دیواری شاید از او کوتاه تر نیست و در برابر دیوار بلند سمت ها که بعضا بخاطر سنگینی مدال ها قدرت جابجا شدن از ادارات مربوطه در اقصی نقاط و توانی برای رساندن دست به بالای آن دیوار رفیع ظاهرا نیست و بامید خدا و بعلت گرمای شدید رها شده . از شوخی گو همه گذشته . آیا حرف بی معنی زده ؟ که نخور تا نمیری
 • IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  2 2
  اولا خدا را شاکریم که این جماعت مفسد ضد دین و نظام و سرمایه غرب مستکبر و سگیونیست های کودک کش اینطور علنی به جان هم افتاده اند. دوما امیدواریم ملت مسلمان و انقلابی رنج دیده از این جماعت افساداتی، پنجه های این جماعت بر چهره نظام و ملت را فراموش نکرده و با انتخاب هوشمندانه، به تفاله های آنان اجازه عرض اندام و تکیه بر مصادر مملکتی را ندهند.
 • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  9 3
  خب چرا نمیزارین آزادانه کاندید بشن؟ مگه نمیگین بین مردم جایگاه ندارن؟از چی میترسین؟
  • IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   2 0
   جرات و اقتدار می خواهد!
  • باربد IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   2 0
   میخان مثل انتصابات ریاست جمهوری رقابتی باشه خخخخخخخخخخخخخ
  • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   0 2
   عجب! دلبندهای ناتان یابو و شرکاء ردیف شن! کدوم کشوری به پادوهای دشمنانش همچو امکانی میده؟
 • FR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  2 1
  فقط یک نتیجه گیری از این مطلب طولانی اصلاح طلبان نفهمیده اند که جمهوری اسلامی و ولایت فقیه حکومتی ملی انقلابی با خواستگاه ایرانی ست که اصلاح‌طلبان از ابتدا قصد داشته اند انرا روی الگوهای غربی انداخته و بر اساس آن تعمیر و اصلاح کنند !!!
 • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  1 1
  مستر قوچانی زندانی هم بند قاتل و جانی برو تو ده زراعت
 • BE ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  2 1
  حرام خواریون
 • ایرانی با غیرت IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  1 3
  جای تک تک اینها در زندان است به خصوص ان دو برادر به نام ممد و ممد رضا خاتمی !
  • علیرضا IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
   1 0
   چه می خواستیم و چه شد. انقلابی را آغاز و با هزار خون دل به نتیجه رساندیم با این آرزو که زیر چتر اسلام الگویی از دمکراسی اخلاق مدار با ضریب تحمل بالا ( با دادن کرسی تدریس حتی به کمونیست ها در دانشگاه ) ایجاد تا در سایه آن ایران اسلامی پله های رشد و ترقی را طی و در قله افتخار منطقه بدرخشد. اما جز به باز تولید شرائط پیش از انقلاب دست نیآفتیم. متداول شدن واژه زندان، رد صلاحیت و ... در فضای سیاسی کشور در دهه اخیر یعنی قرار گرفتن در سراشیب از جنس کره شمالی، سوریه و لیبی .... است چه خوش خیال بودیم ما جوانان دیروز و سرخوردگان امروز
  • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
   1 0
   زنده باد اصلاحات زنده باد سید محمد خاتمی
 • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  2 1
  قوچانی هیچ درکی از سوسیالیسم، لیبرالیسم، ناسیونالیسم و... نداره وگرنه توی اصلاح طلبا و دوستان و رقبای خودش که همگی فرصت طلبان قدرت و ثروت هستن با ذره بین دنبال کوه نمی گشت. واقعا اینا هنوز خوابن. اصلاحات همون زمان روحانی واسه جامعه مرد. مرده چطوری میخواد خودکشی کنه؟
 • IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  2 0
  فورا تمام استخدام های مرتبط با نمایندگان مجلس و خانوادهایشان را تحت نظر و بازرسی قرار دهید . فورا تمام وام ها و پاداش های مرتبط با نمایندگان و خانوادهایشان را تحت بازرسی قرار دهید و قبل از ثبت نام نهایی مجلس اعلام کنید
 • IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  1 2
  لعنت خدا بر یزیدیان زمان افساد طلبان مزدور غرب
 • باربد IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  2 0
  تو این دوسال روزگار مردم ایران رو سیاه کردین طلبکارم هستین؟
 • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  3 0
  رهبر فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نکته اشاره داشته اند که «وصیت نامه شهدا را بخوانید...» این توصیه در کلام گهربار حضرت امام خمینی(ره) نیز دیده می شود وصیت نامه شهید محمود احمدی دست ازاین ماه تابان [امام خمینی] برندارید که روزنه ی امید مستضعفان جهان و ایران است. پیرو خط امام که همان خط حزب الله است باشید. وصیت نامه شهید غلامحسین ارباب رشید "با مردم برخورد اسلامی داشته باشید، در راه اسلام و قرآن قدم بردارید و مواظب باشید که شیطان باعث دوری شما از خدا نگردد." وصیت نامه شهید حسین برهانی - ای ملت بدانید امروز مسئولیتتان بزرگ و بارتان سنگین است و باید رسالتتان را که پاسداری از خون شهیدان است انجام دهید و تنها با اطاعت ازروحانیت متعهد و مسئول که در راس آن ولایت فقیه می باشد و امروز سمبل آن امام بزرگوار امت قادرید این راه را ادامه دهید. - خواهرانم! در تربیت فرزندانتان بکوشید و حجاب را رعایت کنید، زهراگونه زندگی کنید..... - سفارشم این است، مردم! به یاد خدا و روز جزا باشید پیرو ائمه اطهار باشید، که. .... - مردم! امام زمان (عج) را فراموش نکنید. مردم! دنباله رو روحانیت باشید که چراغ راه هدایتند..... از امام اطاعت کنید که عصاره اسلام است، او را تنها نگذارید که نماینده حجه بن الحسن (ع) است. 10/5/1362 وصیت نامه شهید ناصر بختیاری ...من خودم را لایق نمیدانم که در جواب ندای هل من ناصر ینصرنی به امام کبیرمان لبیک بگویم... ولی از امام (ره) می خواهم که مرا دعا کند تا بلکه نزد خداوند مورد قبول واقع شوم و به درجه ای که در نهایت شهادت است برسم. ...خدایا شکر می کنم که مرا آزاد آفریدی تا آزاد فکر کنم تا بتوانم بندگیت را به جای آورم. خدایا! شکر تو را که مرا پاسدار انقلاب خمینی ات قرار دادی تا اینکه بتوانم خونم را فدای حسینت بکنم. خدایا! شکر تو را که مرا از این نعمت انقلاب سرخ خمینی برخوردار نمودی و به آن درجه ای رساندی که لیاقتش را نداشتم.. ..آگاه باشید که در این برهه از زمان مسئولیت سنگینی بر دوش دارید. شما پاسدار خون های ریخته شده برای اسلام عزیز هستید و باید شما عزیزان پیام خون شهیدان و شعار آنها را با کار و کوشش در راه خدا به جهانیان صادر نمائید، و ثابت کنید که می توانیم در پناه اسلام غیر وابسته به ابرقدرت ها باشیم و به شعار بهشتی مظلوم و دیگر شهدا تحقق بخشیم و ندای مظ
 • حسين DE ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  1 0
  صرفنظر از اين اظهارات اين يارو قوچانى منورالفكر كه خودش هم از طيف همين جريانات خائن و مزدور و وطنفروش است و در اين نوشته تنها به افشاگرى ماهيت جماعت و يا قماشى پرداخته كه زير پرچم همه اونها سينه ميزنه،اينكه قوچانى در نوشته چه گفته و چه هدفى را از اين اظهارات دنبال ميكنه أصلًا مهم نيست چون تقريبًا ملت ايران با ماهيت خائنانه و مزورانه و وطنفروشان جريانات اصلاح طلبان و ليبرالها كاملًا آشنائى دارند،اما يك نكته در مورد اين جريانات خائن و مزدور و وطنفروش با جريانات مشابه خودشان در در سراسر دنيا يك وجه مشترك همگانى وجود داره و آنهم اين أست كه اين خائنين به همه چيز براى رسيدن بقدرت و يا ماندن در قدرت همه چيز خودشان را ميفروشند تا بدان برسند و زمانيكه هم بقدرت رسيدند حاضرند همه چيزشان را بدهند،شرف،ناموس،وطن وووووو تا در قدرت باقى بمانند و اين أست چهره و ماهيت واقعى جريانات اصلاح طلبان و ليبرالها در سراسر دنيا از جمله در ايران عزيز ما. مشرق جان تو رو خدا يا چاپ نكن يا اگه چاپ كردى سانسور نكن.
 • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
  0 0
  نهاد نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس احتمالا کارنامه قابل دفاع از حقوق مردم و نظام که خون چند صد هزار شهید با افتخار نثار آن شده که توانسته مقتدر و قوی و رو به پیشرفت نماید ، دارد . امیدواریم که آنرا از همین مجلس حداقل چند ماه قبل از اتمام مجلس انتشار دهند تا مردم بدانند آیا این افراد مسئول نهاد در درجه اول و بعد وکلا یا نمایندگان در انجام وظیفه خود ساعی و پیگیر بوده اند و یا خدای ناکرده کوتاهی در بین نبوده و همچنین آنچه که مردم نسبت به نماینده خویش نظر و خبری موثق در بین خود دارند . مجلس چگونه عمل کرده . اگر اغماضی بوده به چه جهت و چنانچه مثلا قانون اجازه پیگیری در زمان مسئولیت نداده که میشود تغییرش داد .اگر موردی قابل پیگیری برای اعاده حق عامه و یا شخصی باشد . امکان رسیدگی بعد از اتمام دوره نمایندگی هست . و یا اگر اشتباه نشود و فراموش کرده باشیم مانند دوره های قبل رسیدگی در مورد برخی نمایندگان و دولتمردان و غیر ذالک مسکوت میماند . کاش قانون عملگرای الزام آوری باشد که همین برخی بعدا به ریشمان نخندند . و برای تبرئه خود با تهمتی ذکر کنند . تازه همرنگ جماعت بودیم و نشود پیگیری همین کلام کرد
 • عبدالله IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
  1 1
  جنبش مهسا؟!!!!!ا این قوم معروف با اصلاح طلبان چه اسمی میزارن؟ جنبش مهسا کجا بود؟ ای به بن بست رسیده های بی تقوای مفلوک‌غرب زده.جنایت می کنید براش اسم می ذارید؟
 • IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
  0 2
  این اصلاح طلب ها از آمریکا و اسرائیل و انگلیسی خطرناکترند . تو این ۳۲ سال که همه کاره بودند بیت المال مسلمین بردند و خوردند وحالاحالاها نمیشودازسون پس گرفت . نمونه اش وزرای دولت روحانی که همهشون تاجر بودند . خدا رسواشون کنه
 • علی اکبر IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۲
  0 0
  تا کی می‌خواهید بازی مسخره اصولگرا و اصلاح طلب رو ادامه بدید تا کی ، چرا فکر می کنید که همه ی مردم احمق هستند

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس