توهین علنی «اسکار» به زنان و معلولین با اعلام قوانین جدید - کراپ‌شده

۳۰درصد از نقش‌های فرعی در فیلم متقاضی شرکت دراسکار باید از اقلیت‌های قومی و نژادی باشند یا خط اصلی داستان،مضمون و یا روایت بر روی این گروه از اقلیت‌ها(زنان،گروه نژادی،همجنسبازها، معلولین)متمرکز باشد.

به گزارش مشرق، آکادمی علوم و هنرهای تصویری یا همان اسکار در حرکتی غیرمنتظره و عجیب شرایطی برای شرکت فیلم ها در بخش اصلی و مهم ترین بخش مسابقه «بهترین فیلم» اعلام کرده که بی شک خود و کشورها و فیلم های متقاضی شرکت در دوره های بعدی این رویداد را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. اسکار شرایطی را برای حضور آثار سینمایی در بخش «بهترین فیلم» اعلام کرده که ملقمه ای از زشت و زیبا و خوبها و بدها هستند که اگر بخش های نامتعارف و ناپسند در این شروط لحاظ نمی شد، می توانست شرایط خوبی برای اقشار کمتر مورد توجه قرار گرفته فراهم کند.

اسکار در تنظیم شرایط فیلم ها، بهره از اقشار کمتر مورد توجه قرار گرفته را با این ترتیب کنار هم قرار داده و استفاده از آنها در بخش های مختلف را الزام کرده است:

_ زنان

_گروه نژادی یا قومی

_LGBTQ + گروه همجنسبازان شامل( lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer)(زن همجنسباز، مرد همجنسباز،دوجنسه، تغییر جنسیت«ترنس» و «کوئر»(تمایل جنسی خاص)

_ افراد دارای ناتوانی های  جسمی ـ ذهنی(مانند اوتیسم، زوال عقل و سندروم داون) ، ناشنوا یا کم شنوا

قطعا گذاشتن گروه سوم در کنار زنان، گروههای نژادی و افراد معلول تحمل بسیاری از کشورها، فیلمسازان و عوامل را برنمی تابد به خصوص مجاورت با این گروه توهین مستقیم به سه گروه دیگر محسوب می شود. و این اقدام آکادمی به آن اندازه که با این معیارها چالش ایجاد کند، باعث بهبود اوضاع اقشار کمتر دیده شده اقصی نقاط جهان نخواهد شد. و بی شک بسیاری از کارگردانان، شرکت ها، نویسندگان و کشورها عطای این بخش را به لقایش خواهند بخشید. چراکه با لحاظ کردن این شرط نابجا، آکادمی موضع جدی خود در قبال همجنسبازان را نشان داد و بی اعتنا به باورهای دینی تمام پیروان ادیان آسمانی، بخش انواع کج رفتاری ها و اختلالات جنسی را در کنار مقام «زن» گذاشته که قطعا اکثریت از این مجاورت ناخشنود خواهند بود.

  حالا آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار، چهار استاندارد جدید تعیین کرده تا در نود و ششمین دوره جوایز سینمایی اسکار در سال ۲۰۲۴ اعمال شوند و فیلم‌ها برای پذیرفته شدن در بخش «بهترین فیلم» باید حداقل حائز دو استاندارد آن باشند. 

استانداردهای اسکار شامل نمایش فیلم، عوامل، کمپانی سازنده و فرصت‌های آموزشی و مهارتی هستند.

فیلم‌های متقاضی در بخش «بهترین فیلم» باید حداقل یک هنرپیشه اصلی و یا مکمل از اقلیت‌های قومی و نژادی کمتر مورد توجه قرار گرفته، داشته باشند.

۳۰ درصد از نقش‌های فرعی نیز باید از اقلیت‌های قومی و نژادی باشند یا خط اصلی داستان، مضمون و یا روایت بر روی این گروه از اقلیت‌ها(زنان،گروه نژادی،همجنسبازها، معلولین) متمرکز باشد. 

بخش دوم استانداردهای اسکار به «رهبری خلاقانه» و «تیم عوامل پروژه فیلم» مربوط است. فیلم باید حداقل دارای دو پُست کلیدی و یا دو مدیر از اقلیت‌های نژادی و جنسی داشته باشد، یا حداقل ۶ نفر از تیم عوامل فیلم از این اقلیت‌ها باشند یا ۳۰ درصد از این عوامل فیلم از اقلیت‌ها باشند.

بخش سوم استانداردهای اسکار را «فرصت‌های آموزشی» و «پرداخت حقوق کارآموزی» برای عوامل فرعی فیلم تشکیل می دهد.

بخش چهارم استانداردهای اسکار را «تبلیغات»، «بازاریابی» و «نشر» فیلم تشکیل می دهد.

در ادامه مشروح خبر تغییرات قوانین اسکار در بخش «بهترین فیلم» را به نقل از ورایتی می خوانیم:

 اسکار شرایط جدید ورود برای واجد شرایط بودن بهترین فیلم را اعلام کرد.

ورایتی می نویسد: در سالهای گذشته تمرکزِ سنگین اسکار بر نوآوری دربرگیری و تنوع، بوده است که در ابتکار گستردگی عضویت نشان داده شده است. آکادمی علوم و هنرهای تصویری روز سه شنبه، استانداردها و شرایط جدید خود را برای صلاحیت شرکت فیلم ها در بخش «بهترین فیلم» به عنوان بخشی از نوآوری اسکار در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد.

برای مراسم اسکار نود و چهارم و نود و پنجم، برای سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برنامه ریزی شده که یک فیلم باید استانداردهای ورود به آکادمی را برای حضور در بخش «بهترین فیلم» اعمال کند.

از سال ۲۰۲۴، برای اسکار نود و ششم، فیلمی که برای بخش «بهترین فیلم» ارسال می شود باید حداقل دو استاندارد از چهار استاندارد ورود به این بخش را داشته باشد. 

سایر بخش های اسکار شرایط و مقررات فعلی را برای صلاحیت نیاز خواهند داشت. برای بخش هایی مانند انیمیشن بلند سینمایی، مستند بلند و فیلم های بلند بین المللی، که برای بخش «بهترین فیلم» ارائه می شوند، به طور جداگانه به آنها پرداخته می شود.

برای چندین سال، آکادمی اسکار تلاش کرده تا فیلم هایی را نامزد کند که از نظر هنرپیشه، کارگردان و عوامل فنی متنوع باشند.

در سال ۲۰۱۶، پس از آنکه آنها نتوانستند از بین ۲۰ نامزد انتخاباتی خود رنگین پوستی را معرفی کنند، چریل بون آیزاک، که در آن زمان رئیس آکادمی بود، اقدام تاریخی را انجام داد و متعهد شد که تا سال ۲۰۲۰ تعداد زنان و اعضای مختلف را دو برابر کند، که به آن نائل شد.

«دیوید روبین» رئیس آکادمی اسکار و «داون هادسن» مدیرعامل آکادمی در بیانیه ای استانداردهای جدید اسکار را به شرح زیر اعلام کردند:

استانداردها

استاندارد A: نمایش روی پرده، مضامین و روایت ها

برای احراز استاندارد A، فیلم باید یکی از معیارهای زیر را داشته باشد:

* A1. هنرپیشگان اصلی یا مکمل

حداقل یکی از هنرپیشگان اصلی یا مکمل از یک گروه نژادی یا قومی باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

_آسیایی

_ اسپانیایی / لاتین

_سیاه پوست / آمریکایی آفریقایی تبار

_بومی / بومی آمریکا / بومی آلاسکا

_خاورمیانه ای / شمال آفریقا

_بومی هاوایی یا دیگر جزایر اقیانوس آرام

_سایر نژادها یا قومیت های کم تر مورد توجه قرار گرفته

* A2.گروه عمومی هنرپیشگان

حداقل ۳۰٪ از مجموع هنرپیشگان در نقش های ثانویه و جزئی تر از حداقل دو گروه از اقشار کمتر مورد توجه قرار گرفته زیر:

_ زنان

_گروه نژادی یا قومی

_LGBTQ +گروه همجنسبازان شامل( lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer)(زن همجنسباز، مرد همجنسباز،دوجنسه، تغییر جنسیت«ترنس» و «کوئر»(تمایل جنسی خاص)

_ افراد دارای ناتوانی های  جسمی ـ ذهنی(مانند اوتیسم، زوال عقل و سندروم داون) ، ناشنوا یا کم شنوا

*A3 داستان اصلی / موضوع اصلی

خط اصلی داستان، مضمون یا روایت فیلم که بر گروه یا گروههای کمتر مورد توجه قرار گرفته، متمرکز است.

_ زنان

_گروه نژادی یا قومی

_LGBTQ + گروه همجنسبازان شامل( lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer)(زن همجنسباز، مرد همجنسباز،دوجنسه، تغییر جنسیت«ترنس» و «کوئر»(تمایل جنسی خاص)

_ افراد دارای ناتوانی های  جسمی ـ ذهنی(مانند اوتیسم، زوال عقل و سندروم داون) ، ناشنوا یا کم شنوا

 شرایط فوق برای دیگر بخش هایی که اسکار تعریف و تبیین کرده مشترک است در ادامه تنها به ذکر بخش های اصلی اکتفا شده است:

استاندارد B: رهبری خلاقه و تیم پروژه

برای احراز استاندارد B، فیلم باید یکی از معیارهای زیر را  داشته باشد

 B1. رهبران خلاق و روسای بخش ها

_ زنان

_گروه نژادی یا قومی

_LGBTQ + گروه همجنسبازان شامل( lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer)(زن همجنسباز، مرد همجنسباز،دوجنسه، تغییر جنسیت«ترنس» و «کوئر»(تمایل جنسی خاص)

_ افراد دارای ناتوانی های  جسمی ـ ذهنی(مانند اوتیسم، زوال عقل و سندروم داون) ، ناشنوا یا کم شنوا

حداقل یکی از این پست ها باید متعلق به گروههای نژادی قومی زیر باشد:

_آسیایی

_ اسپانیایی / لاتین

_سیاه پوست / آمریکایی آفریقایی تبار

_بومی / بومی آمریکا / بومی آلاسکا

_خاورمیانه ای / شمال آفریقا

_بومی هاوایی یا دیگر جزایر اقیانوس آرام

_سایر نژادها یا قومیت های کم تر مورد توجه قرار گرفته

B2. دیگر مسولیت های کلیدی

حداقل شش مسولیت فنی تیم(بجز دستیارات تولید) از گروههای نژادی قومی کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند.

B3. ترکیب کلی عوامل

حداقل ۳۰ درصد از عوامل فیلم باید از گروههای کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند:

_ زنان

_گروه نژادی یا قومی

_LGBTQ + گروه همجنسبازان شامل( lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer)(زن همجنسباز، مرد همجنسباز،دوجنسه، تغییر جنسیت«ترنس» و «کوئر»(تمایل جنسی خاص)

_ افراد دارای ناتوانی های  جسمی ـ ذهنی(مانند اوتیسم، زوال عقل و سندروم داون) ، ناشنوا یا کم شنوا

استاندارد C: دسترسی و فرصت های صنعتی

برای احراز استاندارد C، فیلم باید هردو شرط زیر را داشته باشد:

C1. پرداخت فرصت های کارآموزی و انترنی

بخش ناشر یا بخش مالی فیلم باید حق کارآموزی یا انترنی را از گروه های کمتر مورد توجه قرار گرفته زیر پرداخت کرده یا آ« ها را قانع کرده باشد:

_ زنان

_گروه نژادی یا قومی

_LGBTQ + گروه همجنسبازان شامل( lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer)(زن همجنسباز، مرد همجنسباز،دوجنسه، تغییر جنسیت«ترنس» و «کوئر»(تمایل جنسی خاص)

_ افراد دارای ناتوانی های  جسمی ـ ذهنی(مانند اوتیسم، زوال عقل و سندروم داون) ، ناشنوا یا کم شنوا

C2. فرصت های آموزش و توسعه مهارت ها(عوامل)

بخش ناشر، تولید یا مالی کمپانی سازنده فیلم باید آموزش یا فرصت های شغلی برای افراد با مهارت پائین از گروه های کمتر مورد توجه قرار گرفته زیر را تدارک ببیند:

_ زنان

_گروه نژادی یا قومی

_LGBTQ + گروه همجنسبازان شامل( lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer)(زن همجنسباز، مرد همجنسباز،دوجنسه، تغییر جنسیت«ترنس» و «کوئر»(تمایل جنسی خاص)

_ افراد دارای ناتوانی های  جسمی ـ ذهنی(مانند اوتیسم، زوال عقل و سندروم داون) ، ناشنوا یا کم شنوا

استاندارد D: ارتقاء مخاطب

برای احراز استاندارد D، فیلم باید معیار زیر را کسب کند:

D1. نمایندگی در بازاریابی، تبلیغات و نشر فیلم

استودیو یا کمپانی سازنده فیلم چندین مدیر ارشد داخلی از بین گروه های کمتر مورد توجه قرار گرفته زیر را به خدمت بگیرد:

_ زنان

_گروه نژادی یا قومی

_LGBTQ + گروه همجنسبازان شامل( lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer)(زن همجنسباز، مرد همجنسباز،دوجنسه، تغییر جنسیت«ترنس» و «کوئر»(تمایل جنسی خاص)

_ افراد دارای ناتوانی های  جسمی ـ ذهنی(مانند اوتیسم، زوال عقل و سندروم داون) ، ناشنوا یا کم شنوا

_آسیایی

_ اسپانیایی / لاتین

_سیاه پوست / آمریکایی آفریقایی تبار

_بومی / بومی آمریکا / بومی آلاسکا

_خاورمیانه ای / شمال آفریقا

_بومی هاوایی یا دیگر جزایر اقیانوس آرام

_سایر نژادها یا قومیت های کم تر مورد توجه قرار گرفته

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 5
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 2
 • کوروش IR ۰۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
  5 3
  2500سال سهم غرب .... این تهشه" جوجه کشی انسانها .... اولش فلسفه آخرش هنر هفتم که البته هفت خط بهتر و دقیق تره و ته خطن.... خوبه که والدین شماره یک و والدین شماره دو واسه سال دیگه اجبار میشه(یه سال به امید نابودیه نظام شان) و بودن انسانها. یه ذره هم در این ناامیدی و نابودی " به امیدصبح صادق یاورمان و وجودیافتن دوباره مهر و مهربانی(بانی مهر خدا).
 • IR ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
  2 3
  اونها چقدر در جهت افکارشون و اهدافشون قوی عمل میکنند ما در ایران چه وضعیتی داریم؟
 • بی نام IR ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
  4 8
  خوب کاری کردند
  • IR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
   3 1
   یار شیطان
  • بی نام IR ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
   2 1
   شما ها به شیطان درس می دید

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس