کد خبر 605077
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۸

چندسالی است که کشور با کم آبی دسته و پنجه نرم می کند و در کنار این موضوع کشت محصولات کشاورزی آب بر، به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.

به گزارش مشرق، چندسالی است که کشور با کم آبی دسته و پنجه نرم می کند و در کنار این موضوع کشت محصولات کشاورزی آب بر به یک معضل بزرگ تبدیل شده است که اگر در این شرایط هدف توسعه صادرات این محصولات را نیز داشته باشیم، تیر خلاص به منابع آبی کشور زده می شود.

همین امر موجب شد تا طرح تغییر الگوی کشت و افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی مبنای وزارت جهاد کشاورزی در کشت انواع محصولات شود.

براساس این گزارش کاشت هندوانه و صادرات آن هم از جمله این خط قرمزها بوده ؛ موضوعی که با وجود تاکیدات فراوان مسئولان و کارشناسان نه سطح زیر کشت و نه صادرات آن کاهش یافته است.

برهمین اساس طبق آمار گمرک درسه ماهه سال 95 حدود 246 هزارو 509 تن هندوانه صادرشده است.

گفتنی است ارزش دلاری این میزان صادرات هندوانه 41471461و ارزش ریالی آن 1,257,297,300,676 بوده است.

با یک حساب سر انگشتی می توان نتیجه گرفت که صادرات هر کیلو هندوانه 510 تومان تمام می شود این درحالی است که در داخل کشور هر کیلو هندوانه تا 3 هزار تومان هم به فروش می رسد.

**صادرات هندوانه یا صادرات آب مجازی

علی ایران‌پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص صادرات محصولاتی که آب زیادی مصرف می کنند،گفت: با توجه به شرایط کم‌آبی و خشکسالی باید کشاورزی‌ نسبت به زمان‌هایی که مشکل کم آبی وجود ندارد تفاوت داشته باشد.

وی افزود: حتی زمان پرآبی هم کاشت برخی از محصولات به صرفه نیست و صادرات آن در عمل صادرات آب مجازی است که اثرات مخرب زیادی بر منابع آبی و سفره‌های زیرزمینی کشور خواهد داشت.

ایران‌پور اظهار داشت: در مناطقی مانند کرمان و سیستان و بلوچستان که کم آبی وجود دارد کشت محصولاتی مانند هندوانه به صرفه و منطقی نیست و نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه خشکسالی را تشدید می کند.

وی تصریح کرد: کشاورزان باید به سمت تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج و دانه روغنی و تولید محصولاتی که مصرف آب کمتر و ارز آوری بیشتری دارند روی آورند .

ایران‌پور در پایان تاکید کرد:راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد واردات محصولاتی مثل هندوانه است که هزینه‌های کمتری به کشور وارد می‌کنند و باعث حفظ منابع آبی کشور می‌شود.

جزییات صادرات هندوانه به دیگر کشورها:

ماه

کشورطرف معامله

وزن(کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

گرجستان

3,940

17,883,660

591

1

آذربايجان

14,147

64,169,758

2,120

1

آذربايجان

12,125

117,479,420

3,880

1

آلمان

19,890

150,418,331

4,973

1

آلمان

102,217

464,285,345

15,335

1

ارمنستان

17,265

82,587,631

2,728

1

ارمنستان

5,746

62,024,305

2,932

1

استوني

19,900

90,400,725

2,985

1

استوني

19,900

90,400,725

2,985

1

افغانستان

102,200

680,449,000

22,484

1

افغانستان

396,596

1,800,543,009

59,484

1

امارات متحده عربي

642,800

4,280,288,485

141,378

1

امارات متحده عربي

3,788,000

17,729,225,300

585,700

1

بحرين

16,950

76,959,050

2,542

1

بلغارستان

191,220

868,264,240

28,682

1

بلغارستان

63,893

425,829,985

14,065

1

بلغارستان

193,557

878,324,899

29,031

1

ترکيه

4,439,463

20,694,649,383

683,682

1

ترکيه

4,376,039

21,827,017,646

721,098

1

ترکيه

9,235,537

43,178,989,085

1,439,319

1

تركمنستان

45,226

205,195,648

6,784

1

تركمنستان

37,898

172,025,254

5,684

1

تركمنستان

12,445

82,046,350

2,711

1

روماني

61,700

325,791,600

10,760

1

روماني

64,340

292,184,025

9,651

1

عراق

1,777,720

10,206,541,748

337,194

1

عراق

1,885,450

8,952,963,947

295,745

1

عراق

3,417,451

16,473,337,225

544,203

1

عراق

7,176,120

32,583,874,327

1,076,418

1

عراق

4,563,810

24,071,769,230

795,519

1

عراق

1,884,600

8,603,938,840

284,203

1

عراق

29,180

114,605,865

3,787

1

عراق

19,600,000

131,714,084,000

4,351,928

1

فدراسيون روسيه

309,197

1,407,570,465

46,492

1

قبرس

68,521

310,982,020

10,277

1

قزاقستان

3,000

20,896,650

690

1

كويت

482,320

1,751,809,515

57,875

1

كويت

38,680

140,436,660

4,641

1

لهستان

20,754

185,901,513

6,641

1

مجارستان

60,364

274,078,810

9,056

1

مجارستان

20,000

181,482,000

6,000

1

هلند

18,500

83,971,500

2,775

2

گرجستان

38,600

175,413,840

5,790

2

گرجستان

22,070

100,455,190

3,310

2

گرجستان

21,500

97,746,525

3,225

2

آذربايجان

39,065

281,100,372

9,269

2

آذربايجان

14,929

84,220,692

2,778

2

آلمان

125,696

571,196,342

18,855

2

اتريش

20,000

90,888,000

3,000

2

ارمنستان

49,744

244,314,371

8,059

2

ارمنستان

64,251

916,498,601

30,217

2

افغانستان

829,156

3,770,623,324

124,372

2

افغانستان

477,000

2,169,413,550

71,568

2

افغانستان

869,618

3,954,133,400

130,455

2

امارات متحده عربي

4,871,100

32,498,424,250

1,071,634

2

امارات متحده عربي

11,286,000

51,538,007,850

1,700,250

2

انگلستان

101,715

462,782,496

15,258

2

اوكراين

18,734

85,131,760

2,810

2

بلغارستان

20,130

91,463,624

3,019

2

بلغارستان

84,498

383,941,208

12,673

2

ترکيه

2,312,305

10,507,886,299

346,846

2

ترکيه

1,393,590

6,391,045,204

210,960

2

ترکيه

2,122,540

9,645,218,729

318,382

2

تركمنستان

91,120

414,521,498

13,668

2

تركمنستان

49,307

343,776,631

11,341

2

روماني

190,866

1,913,156,620

63,127

2

روماني

405,446

1,843,188,159

60,814

2

عراق

12,535,659

56,961,477,334

1,878,818

2

عراق

7,881,557

35,648,329,709

1,175,861

2

عراق

17,669,180

80,084,684,048

2,642,287

2

عراق

18,081,430

82,231,496,677

2,712,249

2

عراق

18,132,548

83,865,898,209

2,765,990

2

عراق

3,567,810

16,221,706,269

535,174

2

عراق

30,550

170,502,452

5,626

2

عراق

16,950,000

113,006,168,000

3,728,840

2

عمان

550,000

2,501,607,600

82,500

2

فدراسيون روسيه

1,780,962

8,075,776,098

266,416

2

فدراسيون روسيه

720

3,277,692

108

2

قزاقستان

5,370

37,481,015

1,235

2

كويت

603,860

2,521,307,613

83,108

2

كويت

1,112,278

4,055,930,342

133,842

2

كويت

71,340

259,599,120

8,560

2

كويت

35,000

265,090,000

8,750

2

كويت

143,524

957,006,675

31,575

2

ليتواني

19,040

86,493,960

2,856

2

ليتواني

19,040

86,493,960

2,856

3

پاكستان

110,600

838,541,550

27,650

3

آذربايجان

1,124

5,041,457

167

3

ارمنستان

51,082

232,944,060

7,662

3

ارمنستان

55,488

375,069,620

12,316

3

استوني

17,400

79,265,700

2,610

3

امارات متحده عربي

12,728,930

85,328,963,844

2,800,365

3

امارات متحده عربي

19,974,900

91,258,057,215

2,996,532

3

انگلستان

20,600

94,183,200

3,090

3

تركمنستان

49,570

238,825,500

7,860

3

تركمنستان

25,295

176,741,640

5,817

3

رواندا

17,300

78,524,700

2,595

3

عراق

30,310

138,789,380

4,546

3

عراق

1,583,240

6,913,064,395

227,452

3

عراق

7,462,154

36,978,142,559

1,218,003

3

عراق

5,082,720

23,175,265,021

762,409

3

عراق

6,846,725

31,394,613,266

1,033,095

3

عراق

9,780

65,356,240

2,152

3

عراق

1,000,000

6,681,400,000

220,000

3

فدراسيون روسيه

221,680

1,010,126,738

33,251

3

فدراسيون روسيه

68,587

458,257,182

15,089

3

قزاقستان

8,735

61,013,330

2,009

3

كويت

1,081,645

3,948,761,417

129,788

3

كويت

113,710

415,800,180

13,644


منبع: باشگاه خبرنگاران

نظرات

 • انتشار یافته: 3
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 1
 • ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
  0 0
  بله دیگه خون بقیه ی مردم دنیا از خون هموطن رنگین تره
 • ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
  0 0
  مگه صادرات بقیه چیزا تو کشور جنبه اقتصادی و سوددهی داره که به هندونه گیر می دین
 • امیدی ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
  0 0
  البته با تریاک مخلوط میبرند یعنی تحت پوشش حمل هندوانه, مواد مخدر وگازوییل قاچاق میکنند :افتاد یا بازهم بگم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس