«نه آمریکا و نه هیچ قدرت دیگری تا به حال با نیروهای نامتقارنی به اندازه و عظمت نیروهای ایران وارد درگیری نشده است، لذا ارزیابی دقیق قابلیت‌های ایران در موازنه نظامی خلیج‌فارس مشکل‌ساز و در بهترین حالت در حد نظریه است.»

گروه جنگ نرم مشرق- مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل آمریکا (CSIS) در فوریه 2015 دست به انتشار یک گزارش 148 صفحه‌ای زد و در آن به بررسی و تحلیل توانمندی نظامی ایران برای انجام هرگونه عملیات در خلیج‌فارس پرداخت.

این گزارش شامل 8 فصل کلی به شرح زیر است:

· نقش صادرات انرژی در تعیین اهمیت تهدید ایران

· نقاط قوت و ضعف نیروی دریایی ایران

· نیروی هوایی ایران: نیرویی ضعیف و قدیمی

· ارتباط موشک‌های بالستیک و برنامه‌های هسته‌ای ایران

· تمرکز بر تهدید بزرگ‌تر ناشی از نیروهای نامتقارن

· «بستن خلیج‌فارس»: گزینه نظامی ایران در جهان واقعی برای جنگ

· گزینه‌های آمریکا و کشورهای عرب خلیج‌فارس برای رقابت با نیروهای نامتقارن ایران

· برگ‌های برنده شکل‌دهنده تهدید دریایی ایران

در ادامه به شرح خلاصه‌ای از مسائلی که در هر یک از این فصول آمده است پرداخته می‌شود.


فصل 1: نقش صادرات انرژی در تعیین اهمیت تهدید ایران

در این فصل مسائلی چون اهمیت روزافزون جهانی ترابری دریایی به و از خلیج‌فارس، تهدیدات دریایی موجود در این خلیج، و نیز تهدیدات دریایی ایران که حتی می‌تواند برای خود ایران نیز تهدیدآمیز باشد به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این گزارش اهمیت جهانی وجود ثبات در انتقال انرژی از خلیج‌فارس را با ذکر بخشی از گزارش آژانس اطلاعاتی انرژی آمریکا چنین بیان می‌کند:

تنگه هرمز با توجه به جریان روزانه حدود 17 میلیون بشکه نفت از آن در سال 2011... مهم‌ترین گلوگاه نفتی جهان است. جریان نفت در تنگه هرمز در سال 2011 تقریباً 35 درصد کل تجارت نفت از طریق دریا و 20 درصد کل نفت مبادلاتی جهان بود. بیش از 85 درصد این نفت به بازارهای آسیایی ازجمله ژاپن، هند، کره جنوبی، و چین صادر شد... علاوه بر این، قطر حدود 2 تریلیون فوت مکعب در سال گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از طریق تنگه هرمز صادر می‌کند که حدود 20 درصد تجارت جهانی ال‌ان‌جی را تشکیل می‌دهد. همچنین، کویت مقادیری ال‌ان‌جی صادر می‌کند که از طریق تنگه هرمز به سمت شمال ارسال می‌گردد. این جریانات جمعاً حدود 100 میلیارد فوت مکعب در سال 2010 بود.


فصل دوم: نقاط قوت و ضعف نیروی دریایی ایران

این فصل متشکل است از بررسی تفصیلی توان نظامی ایران در حوزه دریایی و نیز ادوات و سلاح‌های جنگی ایران در این حوزه. این گزارش انواع مختلف تجهیزات دریایی ازجمله زیردریایی، رزم‌ناو، قایق سطحی، شناور گشتی موشک‌انداز، هوانوردی دریایی، موشک‌های ضدکشتی و غیره را که ایران توانسته است خود را به آنها تجهیز کند، بررسی می‌کند تا مشخص سازد که هر یک از این ادوات تا چه حد می‌توانند تهدیدآمیز باشند.

همچنین ساختار و نحوه سازماندهی این تجهیزات مورد تحلیل قرار می‌گیرد و ادوات جنگی ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس مقایسه می‌شود تا نمای بهتری از توان نظامی ایران در منطقه بدست آید. برای نمونه می‌توان به قیاس‌های زیر اشاره کرد:

تهدید موشکی، دریایی، هوایی ایران برای ترابری دریایی در خلیج‌فارس

تهدید موشکی، دریایی، هوایی ایران برای ترابری دریایی در خلیج‌فارس

این فصل در ادامه به جنبه دریایی جنگ‌های نامتقارن می‌پردازد. به گفته این گزارش، ایران بر ترکیبی از سامانه‌های کوچک‌تری تأکید دارد که بتوانند اهداف ارزشمند و آسیب‌پذیر و یا ناوهای جنگی مرسوم آمریکا که قصد انجام عملیات در تنگه هرمز دارند را هدف قرار دهند.

در پایان این فصل، اظهارات و سخنان تعدادی از افسران و مقامات ایرانی در خصوص توانمندی‌ها و امکانات نیروی دریایی ایران برای انجام عملیات در خلیج‌فارس آورده شده است.


فصل سوم: نیروی هوایی ایران؛ نیرویی ضعیف و قدیمی

این فصل به بحث پیرامون توان نظامی ایران در حوزه هوایی می‌پردازد. مسائلی چون به‌روز نبودن تجهیزات هوایی، توانمندی هوایی، و نقاط قوت و ضعف ایران در یک جنگ هوایی مهم، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

این گزارش ضمن اذعان به اینکه ایران توانسته است به رغم تحریم‌های شدید همچنان تجهیزات هوایی خود را سرپا نگه دارد، نیروی هوایی ایران را فاقد اثرگذاری لازم برای ایجاد تهدید به تنهایی می‌داند. با این حال بیان می‌دارد که ترکیب این نیرو با دیگر نیروهای ایران می‌تواند اثرگذار و تهدیدآمیز باشد.

در ادامه اظهارات برخی مقامات ایرانی مبنی بر به‌روزرسانی تجهیزات و ادوات جنگی هوایی ایران آورده می‌شود. پس از آن به نقاط قوت و ضعف ایران در یک جنگ هوایی مهم اشاره می‌کند که برخی از آنها عبارتند از:

· برای اینکه ایران بتواند به حداکثر آمادگی دفاعی خود رسیده و دست به یک عملیات رزمی مهم بزند به چند هفته هشدار استراتژیک نیاز دارد.

· سطح واقعی توانمندی نیروی هوایی ایران برای حمله به کشتی‌ها، نیروهای دریایی دشمن، حملات دقیق به بندرها و تأسیسات ساحلی در نظر گرفته شده است، و سطح توانمندی آن برای حمله به تأسیسات صادراتی مهم و زیرساخت‌های حیاتی نامشخص است.

· تأثیر عملیاتی توانایی ایران برای استفاده از موشک‌های هوا به زمین و هوا به کشتی به قدمت و قابلیت اویونیک بسیاری از هواپیماهای آن محدود است و تأثیر اقدامات آن برای به‌روزرسانی هواپیماها و سازگار کردن آنها با موشک‌های جدید نامشخص است.

همچنین قیاسی بین تجهیزات هوایی ایران با کشورهای عربی خلیج‌فارس صورت گرفته است که برخی از آنها عبارتند از:

تهدید موشکی، دریایی، هوایی ایران برای ترابری دریایی در خلیج‌فارس

تهدید موشکی، دریایی، هوایی ایران برای ترابری دریایی در خلیج‌فارس

در انتها نیز قابلیت‌های نبرد هوایی آمریکا، کشورهای جنوبی خلیج‌فارس، و ایران به انضمام محدوده عملیات هوایی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.


فصل چهارم: ارتباط موشک‌های بالستیک و برنامه‌های هسته‌ای ایران

در این فصل ادعا می‌شود که ایران سعی دارد با توسعه سلاح‌های هسته‌ای و استفاده آن در کنار قابلیت‌های نامتقارن بتواند محدودیت نیروهای مرسوم خود را جبران کند. از نظر این گزارش حتی انجام تحقیقات هسته‌ای به تنهایی می‌تواند اثر مهمی بر رقابت نظامی در منطقه داشته باشد.

در ادامه میزان دقت موشک‌های ایران در زدن هدف بررسی و اظهار می‌شود که موشک‌ها و راکت‌های ایران فاقد ترکیبی از دقت و قدرت لازم هستند که بتوان آنها را تهدیدی مهم برای بندرهای ساحلی و تأسیسات انرژی حیاتی به حساب آورد.

در بخش دیگری، به توانمندی ایران در ایجاد جنگ‌های نامتقارن پرداخته و بیان می‌شود که توانمندی موشکی ایران در آینده می‌تواند برای پایگاه‌های دریایی و هوایی آمریکا و متحدانش تهدیدی جدی به حساب آید.

در انتهای این فصل موشک‌های بالستیک ایران ـ مانند خلیج‌فارس، هرمز، شهاب، سجیل، سفیر ـ و برد آنها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

تهدید موشکی، دریایی، هوایی ایران برای ترابری دریایی در خلیج‌فارس


فصل پنجم: تمرکز بر تهدید بزرگ‌تر ناشی از نیروهای نامتقارن

این فصل بیان می‌کند که اگر ایران فراتر از جنگ‌های ارعابی عمل کند و وارد درگیری شود، این نوع درگیری به احتمال زیاد نامتقارن خواهد بود که علت این کار نیز به دلیل ضعف موجود در نیروهای مرسوم ایران است. در ادامه برخی از شواهد استفاده ایران از جنگ نامتقارن آورده می‌شود که برخی از آنها عبارتند از: تهدید به بستن تنگه هرمز، رزمایش‌های نیروی دریایی و سپاه در خلیج‌فارس، تلاش برای افزایش برد موشک‌های بالستیک، و غیره.

بخش دیگر این فصل به نقل قول سخنان مقامات و مسئولین ایرانی در خصوص توان نیروهای نامتقارن ایران اختصاص داده شده است.

در ادامه برخی پیشرفت‌های مهم ایران از سال 2012 به بعد در افزایش قابلیت‌های نامتقارن خود آورده می‌شود، مانند: ساخت پهپادهای کرار و رعد در اوایل سال 2010، نصب سامانه موشکی دفاعی ساحلی در مرزهای ساحلی، ساخت موشک بالستیک ضدکشتی خلیج‌فارس، و غیره.

قسمت پایانی این فصل نیز به تاریخچه‌ای از اقدامات و عملیات‌های نامتقارن ایران اشاره می‌کند و اذعان می‌دارد که اینها شواهدیست دال بر اینکه ایران در عملیاتی کردن تهدیدات خود می‌تواند صادق باشد.


فصل ششم: «بستن خلیج‌فارس»؛ گزینه نظامی ایران در جهان واقعی برای جنگ نامتقارن

این فصل، بستن خلیج‌فارس را یکی از قابلیت‌های جنگ نامتقارن ایران دانسته و آن را صرفاً منوط به بستن تنگه هرمز نمی‌داند، بلکه آن را شامل بخش‌های وسیعی از خلیج‌فارس، دریای عمان و حتی دریای عرب می‌داند. در ادامه نیز سخنان مسئولین ایرانی در خصوص بستن خلیج‌فارس آورده شده است.

بخش دیگر این فصل به تأثیرات چنین اقدامی بر اقتصاد جهانی اشاره کرده و با ارائه آماری از میزان صادرات نفت کشورهای منطقه از طریق خلیج‌فارس، حفظ ثبات و امنیت آن را برای کشورهای عربی منطقه حیاتی قلمداد می‌کند.

تهدید موشکی، دریایی، هوایی ایران برای ترابری دریایی در خلیج‌فارس

در ادامه به تلاش‌ها و اقدامات کشورهای عربی برای یافتن جایگزینی جهت صادرات نفت خود اشاره و اذعان می‌شود که به رغم تلاش این کشورها با این حال انتخاب جایگزین تأثیرات محدودی داشته و همچنان به انتقال انرژی از طریق خلیج‌فارس نیاز است. ترابری دریایی از طرق خلیج‌فارس حتی برای آمریکا و دیگر کشورهای جهان به دلیل نیاز نفتی، حیاتی و مهم قلمداد شده است.

تهدید موشکی، دریایی، هوایی ایران برای ترابری دریایی در خلیج‌فارس

همچنین تأثیر اختلال در انتقال نفت از خلیج‌فارس در قیمت جهانی نفت، کاهش تولید ناخالص داخلی، و نیز افزایش نرخ بیکاری کشورهای اقتصادی مهم با ارائه نمودارهایی نشان داده شده است.

تهدید موشکی، دریایی، هوایی ایران برای ترابری دریایی در خلیج‌فارس

تاثیر اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای دیگر

تهدید موشکی، دریایی، هوایی ایران برای ترابری دریایی در خلیج‌فارس

تاثیر اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز بر نیروهای کاری کشورهای دیگر

در ادامه تجهیزات نظامی ایران برای انجام چنین عملیاتی، یعنی بستن خلیج‌فارس، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. تجهیزات مورد بررسی عبارتند از: انواع زیردریایی، شناگر، ناوهای سطحی، شناورهای تندرو تهاجمی، موشک‌های کروز ضدکشتی، مین‌های دریایی، هواپیماهای گشت دریایی، بالگرد، اژدر، و انواع پهپاد.

در پایان نیز پایگاه‌های ایران و دیگر امکانات آن برای بستن خلیج‌فارس و اولویت تهدیدآمیز بودن آنها بررسی می‌شود.


فصل هفتم: گزینه‌های آمریکا و کشورهای عرب خلیج‌فارس برای رقابت با نیروهای نامتقارن ایران

این فصل به بررسی گزینه‌هایی می‌پردازد که آمریکا، انگلیس، فرانسه و کشورهای عربی خلیج‌فارس می‌توانند در قبال جنگ‌های نامتقارن ایران بکار ببرند. در ادامه اذعان می‌شود که «نه آمریکا و نه هیچ قدرت دیگری تا به حال با نیروهای نامتقارن به اندازه و عظمت نیروهای ایران وارد درگیری نشده است، لذا ارزیابی دقیق قابلیت‌های ایران در موازنه نظامی خلیج‌فارس مشکل‌ساز و در بهترین حالت در حد نظریه است.»

این گزارش در ادامه به بررسی نیروهای موجود آمریکا در خلیج‌فارس و نحوه همکاری آنها با کشورهای عربی مانند عربستان و امارات می‌پردازد. همچنین نقش نیروهای انگلیس و فرانسه در منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ادامه میزان همکاری‌های آمریکا با کشورهای عربی خلیج‌فارس برای بهبود تجهیزات نظامی آنها ازجمله قدرت هوایی و سامانه‌های موشکی دفاعی، به تفصیل توضیح داده می‌شود.

در بخش دیگر به بحث پیرامون قابلیت آمریکا و کشورهای عربی خلیج‌فارس برای برپایی رزم دریایی با ایران پرداخته می‌شود. این گزارش اذعان می‌کند که هرچند ممکن است صحبت‌های مسئولین ایرانی در خصوص توان نظامی خود جنبه تبلیغاتی و پروپاگاندا داشته باشد اما نمی‌توان آن را به طور کلی نادیده گرفت. بنا به نوشته این گزارش:‌ «نیروی دریایی ایران می‌تواند حداقل در ارعاب دیگر کشورها و نیز تهدید صادرات مواد نفتی از خلیج‌فارس نقش مهمی داشته باشد.»


فصل هشتم: برگ‌های برنده شکل‌دهنده تهدید دریایی ایران

این گزارش در این مفصل بیان می‌دارد که تمامی چالش‌ها و گرایش‌ها را باید به صورت مجموعه‌ای از «وایلد کارت» در نظر گرفت که به توازن نظامی آینده شکل می‌بخشد. همچنین این گزارش بیان می‌دارد که توانایی ایران در بستن خلیج‌فارس را باید تنها به عنوان یکی از سناریو‌های محتمل در نظر گرفت.

این فصل در ادامه به بررسی و تحلیل چند عامل و یا «وایلد کارت» در شکل‌گیری موازنه نظامی در خلیج‌فارس و منطقه می‌پردازد که عبارتند از:

· ابعاد موشکی

· ابعاد هسته‌ای

· نقش عراق و تأثیرپذیری آن از ایران

· نقش آتی نیروهای آمریکا و تحلیل قابلیت‌های انگلیس و فرانسه در نمایش قدرت

· نقش مصر و دریای سرخ

· تنش‌های داخلی و بی‌ثباتی در کشورهای جنوبی خلیج‌فارس

· پیامدهای انجام حملات پیشگیرانه

· به اوج رسیدن تنش آمریکا و اروپا با روسیه و چین

· توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5

پنجه قدرت ایران هر لحظه می‌تواند گلوی تنگه هرمز را بگیرد + دانلود // در حال ویرایش
برای دانلود سند روی تصویر کلیک کنید

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 24
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 4
 • ۰۲:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  آفرين در دليرمردان سپاه
 • ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  چرت و پرتهای امربکایی موشکهای ایرانی فاقد دقت هستن و نمیتونن اهداف ساحلی را منهدم کند در جنوب خلیج فارس خدا گفته دشمنانتون رو از احمقها افریدیم
 • حسین ۰۸:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  گزارش کاملی بنظر میرسید،اما دو نکته مهم داشت اول اینکه دشمن کاملا هر حرکت مارو تحت نظر داره برسی و تحلیل میکنه و احمق نیست دوم اینکه کاملا معلومه که از قدرت واقعی نظامی ایران اطلاع ندارن و فقط دارن بر پایه اطلاعات از رزمایشات و جاسوسی ظرفشویی اظهار نظر میکنن....زنده باد ایران جاویدان من..
 • ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  اگه موشک های مارو با اونا مقایسه کنی حرف غلطی به نظر نمیرسه ولی هم ما هم اونا طبس فراموش نمیکنن
 • نرگس ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  کار سپاه عالی است اما خبری که از رسانه های امریکایی تیتر زده اید احتمال بدهید برای ایران هراسی است تا به کشورهای منطقه بیشتر سلاح بفروشند
 • امیر ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  چی ميشه بخاطر رفتارای خصمانه اینا،تنگه هرمز رو ببندیم تا بفهمن هیچ عددی نیستن
 • ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  1 0
  ولی واقعا نیروی هوایی ما بروز نیست و ضعف دارد همان طور که در عرصه موشکی پیشرفت کردیم باید نیروی هوائی خودمان راهم تجهیز و به روز کنیم
 • ناشناس ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  اگر تنگه هرمز را ببندیم مجبور میشوند تحریمهای ظالمانه را لغو کنند و به اقتدار ایران بیشتر پی میبرند .
 • ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  تعداد زیادی جنگنده ی بومی نسل چهارم هم بسازیم دهن همه بسته میشه. مهم نیست رادارگریزی و ... مهم اینه که بالکن پرتاب موشک باشن. برای ما تعداد مهمه نه رادارگریز بودن.
 • ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  اول گلوی اسراییل بعدش گلوی آمریکا..
 • ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  دانلود نمیشه
 • سید ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  اندیشکده آمریکا همه چیز را تحلیل کرده وبرای خودش از کشورهای غربی وعربی حامی و پشتیبان وایران را تنها فرض نموده است در صورتیکه اینطوری نیست چه بسا امکان دارد روسیه وچین طرفدار ایران باشد درضمن یکی از قدرت های برتر ایران را از قلم انداخته است آن قدرت ایمان وشهادت طلبی مردم ایران است که پوزه دشمن را به خاک میمالد. واما قدرت بعدی هم هست که درمیدان جنگ پیروزی را آن رقم میزند آن هم قدرت الهی وفرشتگان او میباشد که یار ویاور حق طلبان میباشد.
 • ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  البته دشمن احمق تر از اونی هست که ما فکرشو بکنیم. اونها فقط با تبلیغات و شانتاژهای رسانه هاشون به ما القا کردن خیلی باهوشن ... تنها قدرتشون در تبلیغات دروغینه و الا اگر ما فریب تبلیغاتشون رو نمیخوردیم هیچوقت خودمونو دست کم نمی گرفتیم و تا این حد پررو و وقیح نمیشدن و انقدر زور نمی گفتن.
 • رهگذر ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  با تشکر از ارائه ترجمه تحلیل، لطفا لینک واقع در انتهای مقاله را فعال نمایید. لینک فایل وجود ندارد.
 • ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  کاش این 2000 میلیارد تومانی که از جریمه سرباز فراری ها بدست می آید صرف طرح های بروز رسانی جنگنده های فعلی نیروی هوایی ارتش و سپاه بشود.
 • دانیال ۲۰:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  اینها قدرت واقعی ایران را می دانند ولی مجبورند واقعیت را کتمان کنند ایرانی که در 8سال دفاع مقدس فقط با کلانش در برابر نیمی از جهان مردانه مقاومت کرد اکنون با رتبه اول قدرت موشکی برتر منطقه دست تمام متجاوزان را قطع خواهد کرد .درود بر غیورمردان سپاه پاسداران ودرود بر روح بزرگواز شهید تهرانی مقدم .
 • رحمن ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  خوب برادران ارتشی و سپاه حتما این تحلیل را خوانده اند که در مجموع درست است و باید این نقاط ضعف را به قدرت تبدیل کنیم نیروی دریایی برای اینکه اول خودش را حفظ کند باید در سیستم های پدافندی خود متمرکز شود و سپس به هدف گیری دشمن بپردازد بخش موشکی فضایی ایران هر چه زودتر باید وارد فاز نظامی شود و با ارتقاء کیفیت کار خود به یاری ارتش و سپاه در حمایت از پرتاب موشکها برسد .برادران بجنبید که فردا خیلی دیر است ما از آمریکایی هم ممنون هستیم که ما را از نقاط ضعف و قوت خود اگاه کردند .باید این تحلیلها را دایم رصد کرد.برای نیروی هوایی هم باید خرج کرد نیروی هوایی یک نیروی کاربردی و گران است .شبانه روز باید کار سه شیفت کرد و مسولانه با همه مسایل روبرو شد .انشاءالله ما پیروزیم توکل به خدا کنید و دامنه کار کرد خود را بالا ببرید .نمونه موشکهای عمود زن را بالا ببرید هم در سرعت و هم در دقت.ملت منتظر دستآورد های شما دلیر مردان سپاه و ارتش است درود بر شما دلیران
 • فرهاد ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  لازم به ذکر است بنا بر کنوانسیون 1958 ژنو تنگه هرمز به عنوان آبراه ساحلی ایران شناخته شده که اساساً متعلق به ایران است و ایران فقط با تشخیص خود می تواند از عبور هر شناوری که آن را مخل امنیت آبراه ساحلی خود ( تنگه هرمز ) می داند ممانعت به عمل آورد ولی در عمل ....اگر در آن زمانی که رفسنجانی همه کاره بود و دنیا درگیر رقابت های دو ابرقدرت شوروی و آمریکا بود ما می آمدیم حق ترانزیت بسیار بالایی روی تمام نفتکش ها و حتی کشتی های تجاری در گذر از تنگه می بستیم حالا چند برابر در آمد نفت ، درآمد ترانزیت داشتیم
 • ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
  0 0
  جرات نداری نظرات رو بذاری! فکر کردی همه مثل اینهان که بیان تعریف و تمجید کنن!
 • حسین ۰۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
  0 0
  سلام.اینا واسه خودشون تحلیل کردن انتشارم میدن کیفش رو هم میبرن.اما کور خوندن.ما اگه پیش پا افتاده ترین سلاح هارو داشته باشیم بازم اونا از ما میترسن چون قدرت ایمان و عشق به ناموس و وطن مارو خیلی خوب میشناسن. ما تا اخر ایستاده ایم... زنده باد حاج قاسم سلیمانی
 • ۰۲:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
  0 0
  خدائیش کلی پول جیب آمریکا و ناتو ریختی
 • ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
  0 0
  عجب جراتی در انتشار نظرات؟! برو خودتو سیاه کن!؟
 • سرباز ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
  0 0
  با سلام راهبرد نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر شکست نیست ...برد -برد هم نیست مثل آنچه ظریف و همفکرانش گرد و خاک می کنند!. راهبرد ما پیروزی است.پیروزی در مقابل حمله.ما شروع کننده هیچ تهاجمی نخواهیم بود اما در مقام دفاع، مرز نمی شناسیم. تحلیل کارشناسان آمریکایی از بعد کمی تا حدودی واقع بینانه است اما چند نکته راهبردی وجود دارد که آنها دوست ندارند به این موارد اشاره کنند چون فکر کردن به آنها هم برایشان کابووس است: 1- سپاه و ارتش و بسیج ما در راهبرد نظام که تغییر معادلات سیاسی در نبرد نهایی با استکبار و اسرائیل است و بالاخص فروپاشی شورای امنیت سازمان ملل است ، بسیار جدی و با برنامه اند اما معنایش این نیست در سطوح کلیه نیرو،این راهبردها و الزامات آن علنی شود!. 2- هر گونه تهاجم نظامی به ایران و همراهی کشورهای منطقه چه در کمک و چه سکوت با در اختیار گذاشتن پایگا نظامی،آغازگر دومینوی بشدت سریع سقوط مابقی دیکتاتور ها و در راس آن دولت غاصب عربستان و آل سعود است.آمریکایی ها و اسرائیلی ها بخوبی می دانند چه چیزی بعد از تهاجم در انتظارشان از مصر گرفته تا بحرین و عربستان و کویت ، امارات، قطر و در قلب خود ایالات آمریکاست! ما برای دفاع مرز نمی شناسیم.دوستان ما و ملتهای ازاده منتظر فرصت بزنگاه تاریخی- سیاسی برای اعاده حقوق از دسته رفته خود با رهبری ملتی بزرگ مثل ایرانند. ما مرزهای دفاع خود را در تنگه هرمز، افغانستان و... غیره قرار نداه ایم! پس دومینوی سقوط حاکمان فاسد منطقه به برکت دفاع ما سریع،پر اثر و حیرت انگیز خواهد بود! 3- نظام جمهوری اسلامی دلیلی بر افشاء توانمدیهای خاص نظامی - دفاعی خود در رژه های سالیانه نظامی ندارد! کما اینکه د دکترین دفاعی ما حملات هسته ای و پاسخ بجا، موثر و پشیمان کننده نیز دیده شده است. قرار نیست آمریکا یا اسرائیل در تجاوز نظامی خود همچنانه که امریکا با دو بمب اتمی در جنگ جهانی دوم ، ژاپن و متحدیدنش را به زانو درآورد و تا الان مستعمره آمریکا شده اند، ما نیز چنین سرنوشتی داشته باشیم! جنگ بد و زشت است اما دفاع زیبا و مشروع است. چند سال پیش سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات از ورود بمب های هستهای کوچک (بقول خودشان بمب های چمدانی هسته ای )به خاک امریکا بسیار مرعوبانه سخن گفتند....کسی چه میداند،تیر غیب الهی که خبر نمیدهد. کوبا،ونزوئلا ،اکوادور ،آرژانتین،و بسیاری کشورها هستند و حتی خود مکزیک مقهور امریکا شده که منتظر فرصتند! آیا اگر امریکا می تواند منطقه را با جنگ نیابتی به اتش بکشد،دیگر کشورها ستم دیده و شهروندانشان حاضر نیستد از فرصت تاریخی برای انتقام از امریکا ،عمل کنند؟! 4- اسرائیل بدون شک منهدم و حداقل حیفا(قطب اقتصادی) و تل آویو(قطب سیاسی ) رژیم صهیو نیستی گریزی از نابودی ندارند کما اینکه فرماندهی معظم کل قوا - آقا سید علی- دو سال پیش فرمانش را صادر و کارتمام است!. 5- آمریکا و اسرائیل هنوز مفهوم حکم جهاد را درک نکرده اند، حکم جهاد به مثابه جریان الکتریکی است که وقتی در مدار برق وارد می شود کلیه سیستم های گیرنده در چند ثانیه فعال و ظرفیت های خود را بکار می گیرند ولو آنکه با منبع تغذیه هزاران کیلومتر فاصله داشته باشند!.و اگر روزی آقا و مولای ما- سید علی عزیز- چنین حکمی را صادر کند همچنانکه حکم شرعی عدم تولید سلاح هسته ای و بکارگیری آنرا داده و عمل شده ،عمل به حکم جهاد حیرت انگیز و در مخیله هیچ دولت و ملتی خطور نخواهد کرد که چه غوغایی خواهد کرد. 6- امریکا با شروع تجاوز نظامی ، قطعا پایان دهنده آن نخواهد بود مگر حق وتوی ایران را بعنوان عضو دائم در شورای امنیت سازمان ملل ( با فرض وجود!) به رسمیت بشناسد!.
 • ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
  0 0
  ای ول سرباز عجب تحلیلی

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس