کد خبر 342028
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۲

خلاصه اختیار

پیامد اجرا

پیامد عدم اجرا

مسئولیت امور اداری و مالی شورا

کلیه امور به صلاحدید رئیس شورا انجام می شود. او می تواند اختیارات وسیع خود را درباره دادن میدان به شهردار وقت و بازگذاشتن دست عوامل شهرداری اعمال کند.

-

تعیین دستور جلسه، زمان و نوع جلسه (‌عادی یا فوق العاده)

رئیس شورا به سادگی می تواند دستور جلسه ای را طبق اختیار قانونی خود تغییر دهد. او می تواند جلسه را به صورت فوق العاده تشکیل دهد و برای موارد فورس ماژور از اعضا، رای گیری کند.

رئیس شورا می تواند جلوی برگزاری جلسات فوق العاده را بگیرد. او می تواند دستور جلسه ای را که صلاح نمی داند، حذف کند و اعضا هر اعتراضی هم داشته باشند از لحاظ قانونی، مسموع نیست.

دعوت از مقامات موضوع ماده (11) قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاصی که

شورا ضرورت حضور آنها در جلسات را یا کمیسیونهای ‌شورا را تشخیص دهد.

مسجدجامعی به خوبی از این اختیار استفاده کرد و اعضای دولت را به صحن شورا آورد.

رئیس شورا می تواند اگر بخواهد، جلوی حضور مقامات را در صحن شورا بگیرد و باعث اختلاف و درگیری بین شهرداری و دولت شود. چنانچه در طی دوران حکومت احمدی نژاد در دولت، این فضا حاکم بود.

دعوت از اعضاء و تقسیم کار بین اعضاء و کمیسیونهای شورا

اختیار توزیع اعضا در کمیسیونها با رئیس شوراست. او می تواند منتقدان را از کمیسیونهای حساس و سیاسی مانند برنامه و بودجه و فرهنگی دور نگه دارد تا امور مالی و مسایل شهرداری چندان زیر ذره بین شورا نرود

رئیس شورا می تواند این اختیار را به رای گیری به صحن علنی تفویض کند. هر چند در این صورت، باز هم اکثریت می توانند نظر خود را در این باره غلبه دهند.

پیگیری مصوبات شورا

این وظیفه قانونی رئیس شورا می تواند یک معنی داشته باشد: او مخیر است شهرداری را برای اجرای مصوباتی که دوست ندارد، زیر فشار بگذارد.

رئیس شورا می تواند با عدم پیگیری، مصوبات شورا را بدل به کاغذهای بی ارزش کند. قوانین فراوانی که در دوره های دوم و سوم شورا به تصویب رسید و هرگز در شهرداری به اجرا در نیامد، حاصل این بند از اختیارات رئیس شوراست.

معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضاء شورا انتخاب می‌شوند، به مسئولین اجرایی، نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌ های مختلف ‌اجتماعی،فرهنگی،

آموزشی، اقتصادی، عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه‌های همکاری در صورت در خواست آنان.

رئیس شورا با معرفی اعضای فرهیخته و لایق، قادر است روابط شورا با سایر نهادها را به خوبی مدیریت کند.

عدم معرفی نماینده شورا در نهادهایی که به موجب قانون یا به دعوت آن نهاد، نماینده شورا می تواند در آن حضور داشته باشد، باعث کم اثری شورا در زندگی شهروندان خواهد شد.

صدور احکام مسئول و اعضاء دبیر خانه شورا، که از کارکنان شهرداری خواهند بود.

رئیس شورا می تواند بنا به صلاحدید خود، اعضایی را به کار بگمارد که باعث تسهیل امور شهرداری شود. همچنین جمع آوری دوستان حزبی و همفکر به عنوان کارشناس و کارمند در شورای شهر، فرصت سازماندهی آرای آینده را به رئیس شورا می دهد.

رئیس شورا می تواند با کاهش تعداد کارشناسان و اعضای دبیرخانه شورا و استفاده از نیروهای شهرداری در این پست ها، عملا بخش اداری شورا را جزئی از دیوانسالاری شهرداری کند.

اجرای مفاد ماده (33) آیین نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهد، تشخیص،

تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبارات مصوب شورا در‌صلاحیت رییس شورا یا اعضایی است

که از طرف وی کتباً و بطور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می‌شود.

امور اصلی مالی در شهرداری با امضای رئیس شورا، سندیت قانونی پیدا می کند. از این رو رئیس شورا می تواند قراردادهای کلان مانند آنچه شهرداری تهران با قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران را منعقدکرده، جامه قانونی بپوشاند

رئیس شورای شهر می تواند با عدم امضای اسناد موضوع این بند، جلوی عملکرد مالی غیر شفاف در شهرداری را بگیرد. همچنین او با گماردن کارشناسان و اعضای مورد اعتماد خود در این گلوگاه مالی، قادر است عملکرد شهرداری در این بخش را به خوبی رصد کرده و از اقدامات غیرقانونی جلوگیری کند

تایید بودجه شورا که توسط خزانه دار شورا تنظیم می‌شود و طرح جامع آن در شورا

برای تصویب.

رئیس شورای شهر، حجم و گستره دیوانسالاری شورا را تعیین می کند. او می تواند با افزایش بودجه شورا، به کارامدی و اثربخشی این نهادبه خصوص در حوزه نظارت بر عملکرد شهرداری کمک کند.

رئیس شورا می تواند با عدم اختصاص بودجه های نظارتی و کاستن از بدنه کارشناسی و مشورتی شورای شهر، باعث شود شهرداری در حیاط خلوت به وجود آمده و فقدان نظارت جامع، هر آنچه صلاح بداند، عمل کند.

ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء که به صورت روشن به رییس شورا تقدیم

شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا‌شفاهی شهردار در خصوص تذکر

ابلاغی و طرح آن در جلسه شورا.

رئیس شورا می تواند با گردش سریع تذکرات و اعتراضات اعضای شورای شهر، شهرداری را وادار به پاسخگویی کند.

رئیس شورا می تواند با کند کردن و بایکوت اعتراضات و سئوالات اعضا، شهرداری را از پاسخگویی به این نظارت عالیه مردمی، راحت کند.

کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رییس شوراست.

رئیس شورا به صلاحدید خود قادر است با کلیه نهادها و دستگاه ها مکاتبه کند و باعث ایجاد هم افزایی در عملکرد نهادهای مرتبط با شهروندان شود.

رئیس شورای شهر می تواند با عدم امضا و نگهداشتن برخی مکاتبات، به عملکرد شورا جهت دهی کند و در صورت لزوم، دستور عدم مکاتبه در برخی زمینه ها را به دیوانسالاری این نهاد بدهد.

خواندن گزارشهای آماری مختلف و فرستادن مصوبات به فرمانداری

رئیس شورا می تواند با دستور تهیه گزارشهای مختلف، عملکرد شورا و شهرداری را شفاف کند و باعث نظارت قوی تر بر شهرداری شود

رئیس شورا می تواند با بی اعتنایی نسبت به گزارشهای مختلف، باعث عملکرد بی قاعده و قانون در شهرداری و شورا شود.

تشکیل جلسات شورا به صورت علنی و حضور مستمع

رئیس شورا می تواند کلیه جلسات شورا را با حضور خبرنگاران رسانه ها تشکیل دهد تا شفافیت بیشتری در عملکرد این نهاد به وجود بیاید

رئیس شورا می تواند جلسات را به صورت علنی بدون حضور مستمع و خبرنگار برگزار کند تا تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود.

تعیین زمان و میزان بحث و بررسی آرای موافق و مخالف در یک رای گیری

رئیس شورا می تواند به نظرات مختلف فرصت ظهور و بروز بدهد تا فضای گفتگو در شورای شهر شکل بگیرد

رئیس شورا می تواند بلافاصله کفایت مذاکرات را اعلام کند و فضا را از گفتگو به سمت مونولگ (تک گویی) سوق دهد.

انتخاب اعضای هر کمیسیون

رئیس شورا می تواند با توجه به تخصص و علایق افراد آنها را در کمیسیونها توزیع کند

رئیس شورا می تواند با توجه به مسایل سیاسی و دور نگهداشتن اعضای منتقد و مخالف او از کمیسیونهای حساس، آنها را از عضویت در این کمیسیونها، منع کند.

ارسال پیشنهادهای رسیده را با توجه به موضوع آن با تعیین مهلت برای اعلام

نظر به کمیسیون مربوط

رئیس شورا می تواند مسایل شهر را در اختیار کمیسیونها قرار دهد تا به حل مشکلات کمک شود. او می تواند با تعیین مهلت زودتر، اعضای کمیسیون را به کار بیشتر وادارد.

رئیس شورا می تواند پیشنهادها و مسایل مطرح شده را به کمیسیونها ارجاع ندهد و در صورت ارجاع موارد، با تعیین مهلت بلند، عملا آن پیشنهاد را بی اثر و مشمول مرور زمان کند. اعضای کمیسیون ها حتی می توانند مهلت بیشتری از رئیس برای بررسی موارد بگیرند.

امضای کلیه اسناد مالی شورای شهر

رئیس شورا می تواند با اختصاص بودجه قابل قبول، بازوی نظارتی شورای شهر را با استفاده از نظر مشاوران و کارشناسان خبره و امین، فعال کند

رئیس شورا می تواند با غیر قابل قبول خواندن نظرات کارشناسان، جلوی پرداخت به آنها را بگیرد تا بازوی نظارتی شورا، کارامدی لازم را نداشته باشد و شهرداری با فراغ بال به مسایل مورد علاقه خود بپردازد.مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
منبع: خبرآنلاین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس