با راهنمایی و مشاوره با چند تن از اساتید دانشگاه صنعتی شریف و دانشجویان رشته هوافضا، با استفاده از علم آمار و احتمالات و جمع آوری داده ها، فرمولی برای تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی نوشته شده است. این فرمول شامل شش ضریب بهینه برای تیم ملی ایران است که این ضرایب بهینه برای بازی مقابل هر یک از تیم های نیجریه، آرژانتین و بوسنی متفاوت است.

فرمول موفقیت تیم‌ملی ایران در جام جهانی
گروه ورزشی مشرق، کمتر از دو هفته به شروع بزرگترین مسابقه ورزشی جهان، جام جهانی فوتبال در کشور برزیل باقی است. هر چه به سوت آغاز این مسابقات نزدیکتر می شویم، دلهره، هیجان و پیش بینی ها در بین بازیکنان و هواداران تیم ها افزایش یافته و همگی منتظر عملکرد تیم های ملی در جام جهانی هستند. از دیرباز پیش بینی و در برخی موارد شرط بندی پدیده ای بسیار جذاب در بین طرفداران فوتبال بوده است و غیر منتظره بودن این ورزش، چنین امری را بسیار سخت کرده است. شاید به دلیل وجود عوامل بسیار زیاد ذی مدخل در فوتبال نظیر عوامل محیطی و انسانی، ارائه راهکارهای قطعی و ثابت برای این پدیده دشوار و غیر ممکن شده است.

اما محققان همیشه در همه زمینه ها در پی یافتن قوانین معین و مشخص برای پدیده های پیرامون خود هستند. پروفسور استفن هاوکینگ، بزرگترین فیزیکدان و کیهان شناس بریتانیایی معتقد است که بشر از ابتدا در پی درک و فرمول بندی جهان پیرامون خود بوده است و جام جهانی فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیست. او به تازگی فرمولی با بررسی عوامل مختلف برای موفقیت تیم ملی انگلستان در جام جهانی 2014 ارائه کرده است که بر اساس این فرمول به سه نتیجه کلی اشاره داشته است. هوای خنک، سیستم 4-3-3 و پوشیدن پیراهن قرمز مهمترین عوامل موفقیت تیم انگلستان بر طبق فرمول ارائه شده هاوکینگ است.

پس از قرعه کشی جام جهانی و مشخص شدن رقبای ایران در این مسابقات، بنده با مشاوره و راهنمایی چند تن از اساتید در دانشگاه صنعتی شریف درصدد مدلسازی فوتبال ایران و حریفانش برآمدیم چرا که اصطلاحی در مهندسی معروف است که می گوید "همیشه راه بهتری وجود دارد و کار مهندس ساختن این راه بهتر است". با الهام از این نظریه، پس مهندسی حتما توانایی کمک به بهتر شدن فوتبال را دارد. از این رو، تصمیم گرفتیم که فوتبال تیم ملی ایران و سه حریف آن را شبیه سازی و فرمول بندی کنیم. قطعا فرمولی نتیجه بهتر و دقیق تری می دهد که اولا عوامل تاثیرگذار بیشتری را روی پدیده مورد مطالعه شامل شود و ثانیا اهمیت عوامل را نیز به درستی درجه بندی کرده باشد. با استفاده از علم آمار و احتمالات و جمع آوری داده ها، مبادرت به ارائه فرمولی برای تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی کرده ایم.

 این فرمول شامل شش ضریب بهینه برای تیم ملی ایران است که این ضرایب بهینه برای بازی در مقابل هر یک از تیم های نیجریه، آرژانتین و بوسنی و هرزگوین متفاوت است که عبارتند از ضریب بهینه ضربه سر، ضریب بهینه شوت به دروازه داخل محوطه جریمه، ضریب بهینه شوت به دروازه خارج محوطه جریمه، ضریب بهینه دوندگی و درگیری، ضریب بهینه بازیکنان ستاره و ضریب بهینه شرایط محیطی. لازم به توضیح است که در محاسبه این فرمول سعی شده است که همه ی عوامل تاثیرگذار در یک بازی فوتبال لحاظ شود که در ادامه به توضیح این عوامل می پردازیم. همچنین باید ذکر شود که مرجع داده ها در ارائه این فرمول، بازی های مقدماتی جام جهانی می باشد و تمامی بازی های مقدماتی تیم های ایران، نیجریه، آرژانتین و بوسنی و هرزگوین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. با استخراج این ضرایب، در نهایت تابع احتمال (فرمول پیشنهادی) موفقیت ایران در هر بازی به صورت تابع اکسپننشیال – exponential (تابع نمایی) با ادغام ضرایب بهینه ارائه شده است. در زیر می توان فرمول نهایی را مشاهده کرد:

فرمول ریاضی برای موفقیت تیم‌ملی در جام‌جهانی

حال در فرمول بالا که به تابع احتمال (P) پیروزی تیم ملی ایران نامگذاری شده است، راجع به نحوه استخراج ضرایب بهینه که براساس رقابت های مقدماتی جام جهانی انجام شده است، توضیح می دهیم.

1-ضریب بهینه ضربه سر (h):

(جمع گلهای خورده و زده شده هر دو تیم با سر) / (نسبت میانگین قد) × (تفاضل گل با سر حریف - تفاضل گل با سر ایران ) = h

برای مثال اگر بخواهیم ضریب بهینه ضربه سر را برای بازی تیم ملی ایران با تیم بوسنی هرزگوین حساب کنیم به شکل زیر عمل می کنیم. در مسابقات مقدماتی جام جهانی، ایران در مجموع هشت بازی خود، یک گل به وسیله ضربه سر زده و یک گل هم دریافت کرده است. تیم بوسنی و هرزگوین هم در مجموع ده بازی خود، هشت گل را با ضربه سر به ثمر رسانده است و هیچ گلی با ضربه سر دریافت نکرده است. میانگین قد بازیکنان ایران برابر 180 سانتی متر و میانگین قد بازیکنان بوسنی برابر 184 سانتی متر است پس ضریب بهینه به صورت زیر محاسبه می شود:

h = (0 – 8) × (184 / 180) / 10 = - 0.82

علامت منفی به معنای این است که در مجموع چه در دفاع و چه در حمله، تیم بوسنی عملکرد بهتری روی ضربات سر دارد و میانگین قد بلندترشان هم به این عملکرد کمک و ضریب را تشدید کرده است. در جدول زیر ضرایب بهینه برای سایر تیم ها را می بینیم:

فرمول ریاضی برای موفقیت تیم‌ملی در جام‌جهانی

همانطور که از جدول بالا پیداست تمامی تیم های حریف در مسابقات مقدماتی، عملکرد بهتری روی ضربات سر نسبت به تیم ایران داشته اند. هر چقدر ضرایب بهینه به صفر نزدیک تر باشند به معنای برابری بیشتر دو تیم است و اگر ضریب مثبت باشد، به معنای عملکرد بهتر ایران در مقابل تیم حریف است.


2-ضریب بهینه شوت به دروازه داخل محوطه جریمه (α):

(جمع گل‌های خورده و زده شده دو تیم باشوت داخل محوطه) / (تفاضل گل باشوت داخل محوطه حریف - تفاضل گل باشوت داخل محوطه ایران) = α

با محاسبه این ضریب نیز جدول زیر را داریم:

فرمول ریاضی برای موفقیت تیم‌ملی در جام‌جهانی

همانطور که از جدول بالا مشاهده می کنیم، خطرناک ترین حریف ایران در محوطه جریمه تیم ملی آرژانتین است چرا که این ضریب برای ایران در مقابل آرژانتین عدد منفی بیشتری را داراست. جالب است بدانید که آرژانتین 91 % از گل های دوره مقدماتی خود را با شوت از داخل محوطه جریمه به ثمر رسانده است.

3- ضریب بهینه شوت به دروازه خارج محوطه جریمه (β):

ضربات ایستگاهی و شوت های سرکش از خارج محوطه جریمه یکی از اصلی ترین تاکتیک های تیم ها برای گلزنی است. نحوه محاسبه این ضریب مشابه ضریب بهینه شوت به دروازه از داخل محوطه جریمه می باشد که این ضریب در جدول زیر آمده است:

فرمول ریاضی برای موفقیت تیم‌ملی در جام‌جهانی
صفر بودن ضریب به معنای توان مشابه تیم ایران با تیم های نیجریه و بوسنی در شوت از راه دور است و مثبت بودن این ضریب یعنی ایران عملکرد بهتری نسبت به آرژانتین داشته است و در نتیجه یکی از اصلی ترین راه های رسیدن به دروازه آرژانتین می تواند ضربات ایستگاهی و شوت های از راه دور باشد.

در نمودار زیر که درصد گل های چهار تیم گروه F جام جهانی را به انحاء مختلف نشان می دهد، محتمل ترین راه گل خوردن تیم ملی ایران از تیم های نیجریه، آرژانتین و بوسنی به ترتیب شوت از راه دور، نفوذ به عمق دفاع و ضربه سر می باشد و محتمل ترین راه های گلزنی ایران نفوذ به عمق دفاعی تیم نیجریه و بوسنی و شوت از راه دور در مقابل آرژانتین است.

فرمول ریاضی برای موفقیت تیم‌ملی در جام‌جهانی


4-ضریب بهینه میزان دوندگی و درگیری (η):

در بالاترین کلاس فوتبالی جهان که چند روز آینده در برزیل برگزار می شود، میزان دوندگی نه تنها شرط لازم برای اجرای تاکتیک های تیمی است بلکه به طور حتم بسیاری از این تاکتیک ها نظیر گرفتن فضا و خراب کردن بازی حریف، پرسینگ، ضد حمله و تغییر فاز از حمله به دفاع رابطه مستقیم با میزان جنگندگی و دوندگی بازیکنان تیم دارد. متاسفانه اطلاعات دقیقی در این زمینه به دلیل عدم وجود تکنولوژی در کشور در دسترس نیست اما شنیده ها از متوسط دویدن بازیکنان ایرانی در زمین حاکی از 5/4 الی 7 کیلومتر در هر مسابقه است که این میزان برای بازیکنان حرفه ای تا 10 الی 13 کیلومتر می رسد. بنابراین به نظر می رسد در مقابل بازیکنان جنگنده نیجریه و بوسنی و بازیکنان حرفه ای آرژانتین این ضریب برای ایران منفی است. 

5-ضریب بهینه بازیکنان ستاره (s):

همیشه وجود بازیکنان ستاره که در هر لحظه از بازی قابلیت تغییر روند مسابقه را دارند، نعمتی برای هر تیم است و نمی توان از تاثیر این عامل به راحتی چشم پوشی کرد. البته پیدا کردن شاخصی معین برای نامیدن چنین عنوانی به یک بازیکن فوتبال خود جای بحث دارد. اما در این روش تحقیقی از دو منبع به نتیجه گیری نهایی راجع به این ضریب که برابر تفاضل تعداد بازیکنان ستاره ی دو تیم است رسیده ایم. منبع اول سایت فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) است که برای تیم های حاضر در جام جهانی، تعدادی از بازیکنان کلیدی را معرفی کرده است و منبع دوم آنالیز تاثیرگذاری بازیکنان در رقابت های مقدماتی بود. این بازیکنان عبارتند از:

ایران: جواد نکونام، رضا قوچان نژاد

نیجریه: ویکتور موسز، اوبی میکل، امینیکه

آرژانتین: لیونل مسی، دی ماریا، ایگواین، ماسکرانو، سرخیو آگوئرو

بوسنی و هرزوگوین: ادین ژکو، میرالم پیانیچ

6- ضریب بهینه شرایط محیطی و جوی (e):

در محاسبه ضریب بهینه شرایط محیطی و جوی پنج عامل ارتفاع استادیوم، دمای محیط، رطوبت نسبی محیط، اشتباهات داوری و مسائل روانی بازیکنان مدنظر قرار گرفته و محاسبه شده اند. البته دو مورد آخر به صورت کیفی تحلیل شده است.

هر چه از سطح زمین فاصله می گیریم از فشار هوا کاسته می شود. کاهش فشار هوا باعث افزايش توليد گلبول‌هاى قرمز و هموگلوبين، تحلیل قواى ذهني، خستگى‌ روانى و عضلانى و افزایش دم و بازدم مى‌شود. ورزشگاه آزادی در ارتفاع 1273 متری از سطح دریا قرار دارد و در چنین روزهایی که در آن هستیم دمای تهران حدودا بین 25 الی 30 در جه با رطوبت نسبی 15 تا 20 درصد در تغییر است. هنگامی که رطوبت هوا زیاد می گردد، عرق کمتر از سطح پوست تبخیر می شود، درنتیجه ما احساس گرما و چسبندگی بدن می کنیم.

هر چه به سطح دریا نزدیک می شویم رطوبت نیز افزایش می یابد. در استادیوم هایی که ایران در جام جهانی باید در آنها بازی کند، دما در این روزها بین 20 تا 25 درجه تغییر می کند که دمای مناسبی برای یک مسابقه فوتبال است اما رطوبت در آنها بین 50 تا 90 درصد تغییر می کند که بسیار شرایط سختی برای فعالیت فیزیکی است. جالب توجه است که ورزشگاه شهر کالابار نیجریه در ارتفاع 32 متری از سطح دریا و رطوبت نسبی 80%، ورزشگاه شهر بوینس آیرس آرژانتین در ارتفاع 25 متری و رطوبت نسبی 82% و استادیوم شهر زنیکای بوسنی در ارتفاع 316 متری و رطوبت 60% قرار دارند. در نتیجه بازیکنان حریف تجربه و عادت بیش تری برای بازی در این شرایط دارند و انتظار می رود که بازیکنان ایرانی به غیر از بازیکنان شمالی و جنوبی کشور نتوانند با حداکثر عملکرد خود بازی کنند و میزان دوندگی شان کاهش یابد. ضریب بهینه شرایط محیطی و جوی به صورت کیفی محاسبه و وزن دهی شده است.   

حال برمی گردیم به فرمول اصلی که در ابتدا به آن اشاره شد، با محاسبات انجام شده، اگر برای مثال بخواهیم احتمال پیروزی تیم ملی ایران در مقابل آرژانتین را بیابیم، باید ضرایب بهینه را در فرمول قرار دهیم که در نتیجه فرمول تیم ملی ایران در مقابل آرژانتین به صورت زیر درمی آید:

فرمول ریاضی برای موفقیت تیم‌ملی در جام‌جهانی

عبارات n Δ و nΣ به ترتیب تفاضل و حاصلجمع تلاش دو تیم برای گلزنی است. برای مثال اگر فرض کنیم که در کل مسابقه ایران و آرژانتین، ایران 2 ضربه سر، 3 ضربه از داخل محوطه و 4 شوت از راه دور به دروازه آرژانتین بزند و آرژانتین نیز 4 ضربه سر، 6 ضربه از داخل محوطه و 2 شوت از راه دور روانه دروازه تیم ملی ایران کند، فرمول فوق عدد 0.3 را نشان می دهد یعنی با فرضیات گفته شده شانس پیروزی تیم ملی ایران در مقابل آرژانتین 30% است.  همانطور که قبلا گفته شد با افزایش ضربات از راه دور می توان این شانس را افزایش داد. در نمودار زیر می توانیم بازه های زمانی که در آن حریفان ایران موفق به گلزنی شده اند را ببینیم.

فرمول ریاضی برای موفقیت تیم‌ملی در جام‌جهانی

تیم نیجریه در 15 دقیقه آخر بازی و تیم بوسنی هم در یک ربع پایانی نیمه اول بشترین گل را وارد دروازه حریفان کرده اند و تیم آرژانتین نیز در نیم ساعت میانی بازی گل های بیشتری را به ثمر رسانده است. اگر در مجموع و به عنوان نتیجه گیری بخواهیم با توجه به تحقیقات اشاره شده، در هر بازی یک هشدار به تیم ملی ایران در مقابل حریفان بدهیم باید بگوییم:

* ایران در اواخر بازی با نیجریه مراقب شوت های از راه دور باش

* ایران در اواسط بازی با آرژانتین مراقب نفوذ به عمق دفاع خود باش

* ایران در اواخر نیمه اول مراقب ضربات سر تیم بوسنی و هرزگوین باش

*نویسنده:مجید پورعبدیان (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف)نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 80
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 8
 • محراب ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  فعلا وقت ندارم رو فرمول کار کنم می ذارم برا بعد...
 • ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  جالب بود! آفرین!
 • ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  این تیمی که من دیدم قوانین ریاضیم میبره زیر سوال
 • ماهور ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  مریض شدین بابا معادله دیفرانسیل و معادلات لاگرانژ باید برن جلو بوغ بزنن با این تحلیل شما ولی در مجموع دمتون گرم
 • ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  یک فرمول برای حل مشکلات مزمن اقتصادی بدید خیلی بهتره تا برای یک ورزش سیاسی فرمول می دید.وقت مملکت چقدر بی ارزشه که برای کارهای بی ارزش متخصصان ما وقت میذارن ولی برای حل مشکلات غالب جامعه اصلا وقت ندارن.
 • ناشناس ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  به این دانشجوی شریف بگید خداوکیلی بشینید یه فرمول درست حسابی هم برای این قیمت خودرو در بیارند. این شورای رقابت چند ماهه تو یه فرمول سه متغییره گیر کرده!!!!
 • ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  حال این تیم خرابتر از این حرفهاست که بشه به اون کمک کرد چه با فرمول چه با هر چیز دیگه تیم ایران فقط در بهترین شرایط میتونه یه زنگ تفریح خوب برای تیمهای دیگه باشه تمام
 • عطیه ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  واقعا فرمول جامع و کاملی بود این تحلیل ها رو فدراسیون باید جدی بگیره..
 • ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  وقتی دانشجوهای هوافضای بهترین دانشگاه مهندسی ایران اینقدر بی هدف هستند که این مسخره بازی ها را از خودشون در میکنند معلوم میشه که چرا وضع صنعت مملکت این جوریه.
 • ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  واقعا حیفه وقتی که یرای این کار گذاشته شد. اگه واقعا کاری ازتون برمیاد یکی از مشکلات مملکت را حل کنید
 • ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  کلی خندیدم
 • ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  وقتی علم با همه عظمت و زیباییهایش در خدمت ابتذال قرار می گیرد!
 • عشق فوتبال ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  بخواب بابا. تو فرق زیبایی و ابتذال رو می فهمی اصلا باقالی
 • ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  بدهی ملت و بیت المال را نیز در صورت قهرمانی این تیم در جام جهانی محاسبه می فرمودید.
 • ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  ما که مهندسیم می فهمیم که این فرمول ها و روش ها هیچ کارساز نیست و اساسا کار خاصی انجام نشده فقط یک جمله رو به شکل پیچیده بیان کرده" ایران دقت کن"
 • ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  این چیه که مشرق تائید کرده ؟؟؟!!!!
 • ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  شما باید ضریبی هم برای مقایسه حریف های مقدماتی این چهار تا تیم در نظر میگرفتین اون موقع شاید این فرمول شما یه کوچولو معنا دار میشد.
 • میثم صفایی ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  مشرق میدانی این آقای روکه (آستین هاوکینگ) که انقدر با جذابیت معرفی کردی به ملحد از خدا بیخبر ه گور باباش هر نظریه ای که داره
 • ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  جلوی خلاقیت رو نباید گرفت حتی اگه تحصیلات طرف چیز دیگه ای باشه
 • ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  مدل یه مشکل بزرگ داره! آرژانتین مثلا بیشترین فراونی گل زده رو در نیم ساعت میانی داشته...اما به چه تیمهایی و با چه شرایطی؟ باید اول تیمهای شبیه تیم ایران رو پیدا می کرد و بعد بر اساس یافته های مدل می کرد که فکر هم نکنم نمونه تصادفی خوبی پیدا می کرد!
 • سعید ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  قوانین ریاضی که سهله جاذبه زمین برا اینا ممکنه معکوس عمل کنه
 • سعید ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  بحث علمی هم در گرفته ... بابا زیاد جدی نگیر نهایتا یه شوخیه
 • حسین غلامحسینی ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  باسلام مشرق جان لطفا"هرچه سریعتر این فرمول را به رؤیت جناب کی روش یا اطرافیانش برسانید. زودباشید دیر نشه ها.ما می خواهیم بصورت علمی فوتبال راببریم!
 • ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  من واقعا شرمنده این پسر شدم، چون در ایران مخصوصا در فوتبال ما جایی برای اجرای فرمول وجود ندارد، مدیران ما که با این همه برنامه و همایش همیشه در حال عقب رفتن هستند و مشکلی از مشکلات را حل نمی کنند، چه رسد به فوتبال ما که هیچ وقت نشد تئوری یک مربی را خوب انجام دهد و هر کس کاری که دلش می خواهد را انجام می دهد، دختر ده ساله ام که از فوتبال هم چیز زیادی نمی داند در بازی با آنگولا که دقایق زیادی هم آن را نگاه نکردیم گفت: بابا چرا اینها مثل کامپیوتر به هم پاس می دهند ولی ایرانیها الکی به توپ لگد می زنند، چرا آنها خوب به هم پاس می دهند و ایرانی ها اصلا به هم پاس نمی دهند و خودشان تک تک بازی می کنند، یا اینکه می گفت بابا یارای اونها بیشتر از ماست؟ من فقط مات تلویزیون بودم و به روی خودم نمی آوردم و می گفتم نگاه کن بابا جان، نگاه کن. چون حرفی نداشتم که به او بگویم دقت که می کردم دیدم راست می گوید. فقط چند نکته ساده بود. فرمول هم نمی خواست.
 • ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  ناشناس محترم یکی از شاخه های مهم آمار واحتمالات و هوش مصنوعی که بی ربط به هوا فضا هم نیست game modeling است
 • مهدي ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  خيلي خوب بود ولي احتمالا يه مهندس صنايع احتمالا ميتونست بهتر اين كار را انجام دهد.
 • دانشمند ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  فرمول نهایی صعودبه فینال جام جهانی: رشوه به آرژانتین:3000000000دلار رشوه به نیجریه:2546900000دلار رشوه به بوسنی:54854000دلار
 • سعید ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  جای اینکه فکر صعود تیم ملی فوتبال باشی به فکر صعود صنعت و اقتصاد ایران باشی شاید یه چیزی بشی. 3بازی دوستانه ایران نشان داد ما فقط میریم با آبرو کم گل بخوریم و برگردیم. کی روش مثل یونان میخواد بازی کنه و فقط دفاع کنه یعنی باید عین بازی با کره جنوبی در دیدارهای رفت و برگشت صلوات بفرستیم گل نخوریم شاید شانسی یک گلی هم زدیم
 • ایران ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  برای نظرات مخالف واقعا شرمنده ام. خجالتم خوب چیزیه...به حال خودتون بفکرید...مهندس واقعا دمت گرم با این محاسباتت. جای بسی تفکر که این جماعت از تفکر بدورند.
 • ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  کسی یادش میاد تیم ملی کی از پشت محوطه جریمه گل زده باشه!!! ما همیشه در مقابل تیم های آفریقایی کم آوردیم . بنده فقط یک درصد شانس برای مساوی با بوسنی قائلم و دو بازی دیگرو نزدیک میبازیم البته اگر اوایل بازی گل نخوریما.
 • ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  خیلی قشنگ گفتی
 • پروفسور ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  این فرمول چندتا اشتباه بزرگ داره
 • تئوریسین ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  به! مهندس جان کجای کاری! مگه نمیدونستی تیم ملی از تئوری بی نظمی یا آشوب(Chaos Theory) بیشتر بهره میگیره اونوقت شما رفتی از وارانس و کوواریانس استفاده می کنی!
 • واقع گو ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  بنده خدا! اگه امثال شماها به جای نگاه کیلویی کمی نگاه علمی به وقایع داشتن البته که وضعیت اینجوری نبود!
 • ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  دیوونه هاااااااااا
 • ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  بی ادب
 • کاپیتان ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  ماشاءالله پرچم دانشکده هوافضا بالاست
 • علي ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  هميشه اساتيد ميگفتن انتگرال ومشتق يه روزي به دردتون ميخوره پس كاربردش اينجا بود؟ عجب!!!!!!
 • ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  کار تحقیقی - تحلیلی جالبیه اما یاد سالای اول جنگ افتادم که بعد از پیروزی در عملیات ها یه آدم زرنگ میومد تو تلویزیون و رو نقشه تاکتیک جنگی رزمنده ها رو تشریح می کرد بعد عراقیا که به روش حمله رزمنده های دلاور آگاه می شدن با یه پاتک هر چی رشته بودیم پنبه می کردن. امیدوارم انتشار این تحلیلها باعث شکست تیم ایران عزیز نشه
 • ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  جباري نداريم به هيچي نميريم از بوسني فقط نبازيم شاهکار کرديم با 3 باخت متوالي برگرديم حال کن اين پيشبينو ولي ايشالا که رخ نده
 • ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  راس میگه ، منم :)
 • ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  جالب بود افرین
 • سین ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  چندتا؟
 • ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  منظورش فوتبال بود که البته خیلی از مردم با حرفش موافقند آقای زیباشناس! بی بهره از ادب!
 • ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  اشتباهی منفی زدم
 • ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  شریف چطور ایشونو پذیرفته با این مطالب
 • مجید ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  فرمول نمیخواد که مسعود شجاعی نباشه آرژانتین هم میبریم !!! با اون تکروی و پاس ندادنش .
 • lion2007 ۱۸:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  ماباید25سال پیش ورزشمان راعلمی میکردیم الان یه کمی دیره ولی بازم دست جونهای باسوادریاضیمون دردنکنه که محاسبات درعملیات راتونستن توکله بعضی از این ازمابهترون فروکنن
 • ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  در مورد بازی با آرژانتین یه مساله ای که منو اذیت می کنه اینه که همه از همین الان شکست رو قبول کردن و دنبال راه حل هستن برای اینکه کمتر گل بخورن. فقط یه نکته: خدا را شکر که فرماندهان دفاع مقدس به صرف تجهیزات زیاد عراق اینطور فکر نکردن و مردونه ایستادن جلوی حریف. دم همه قهرمانان واقعی این مملکت گرم
 • ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  حرف دهنت رو مزه کن شما اگه می دونستی محاسبات و ریاضیات چقدر اهمیت داره در رشته های مکانیک و هوافضا این چنین به بیراهه نمی رفتی. هر کسی به غیر از رشته تحصیلیش علایقی دارد ایشون دوست داشتند برای تیم ملی یه فرمول پیاده کنند. امثال تواین مملکت خیلی زیادند که فکر می کنند بلدند و از قضا یکی از عوامل فرار مغزها وجود مثل شماست . شما به ایشون امکانات و موقعیت بدهید تا برای کشور هواوفضای کشور تحلیل کنند.اگر در هوافضای امروز به جایی رسیده ایم از سر بواسطه استفاده از 1 درصد این آقایان است
 • فوتبال دوست ۱۹:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  فرمول را خوب بخوانيد واقعا جاي آفرين داره و از تحليل منطقي اشتفاده شده .
 • ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  دانشوجوی شریف همچین چیز بزرگی هم نیست یک دانشجوی پیام نور و 2 دانشجوی شریف در تیم برنامه نویسی دوستم بود و تیم زیر مجموعه یک تیم هندی بود دانشجوی پیام نور هد تیم شد و به بقیه برنامه نویسی یاد میداد!
 • دانشجوی هوافضای شریف ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  انصافا این تحلیل از تحلیل استفان هاوکینگ بهتر بود. دمت گرم
 • ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  شما بیا در راه بهتری استفاده کن بده بزنن تو سایت
 • ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  بگو تا بدانیم...
 • ذاکر ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  وقتی دانشجویان هوافضا مشکل فوتبال رو حل می کنند باید انتظار این رو هم داشته باشیم که دانشجویان رشته تربیت بدنی یه روزی به درد صنعت هوافضا بخورن!!!
 • علی ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  بچه های شریف یکم ادعاشون زیاده قبل از ایشون یک استاد انگلیسی این کار رو برای انگلیس کرده بود.
 • محمد ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  من به درستی منفی زدم
 • ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  اول باید از این دانشجوی شریف نشکر کنیم اما وقتی بازیکنا خودشون انگیزه ندارن چه خیالیه بابا طرف پولشو می گیره خوبم می گیره دیگه چه غمی داره که بره مثل ادم باز کنه جالبه دارن همه جا ذهن ملت رو اماده میکنن که نباید انتظار داشت ببخشید ما کی باید از اینها انتظار داشته باشیم فکر قوی قدرت میاره شما حالا بگو ما ضعف داریم چرا یکی نمیگه بله بازیکنا باید برن و به قصد سعود هم برن الکی شعارها عوام فریب که میریم از نام و پرچم ایران دفاع کنیم نزنید
 • ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  گفته که چند تا !!!
 • ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  خیلی جالب بود. محاسبات کاملا درست و منطقی است. روشهای آمار واحتمالات مهندسی تا انچایی که در این مقاله اشاره شده کاملا درست استفاده شده.
 • ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  دوتا نصفی
 • حالا ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  بابا شوخی شوخی دوتا عدد کلفت می نداختید توی صورت کسر تا احتمال موفقیت 100 درصد میشد و جام جهانی سال 2014 را ما می بردیم و اول میشدیم.
 • شیرازی ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  0 0
  آمو ولمون کن کی حوصله خوندن داره..
 • زارع از کاکی ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  سلام من نزری ندارم.
 • ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  همه کسانی که ناراحت از روش کار اون دانشجو هستید متاسفانه توجه ندارید در غرب از این نوع روش برای هر کارشون استفاده می کنند و در خیلی موارد هم جواب می گیرن بنده خدا یه روش خوبی برای فوتبالیها گفته مشکل اونجاست که اونا این واقعیت رو نمی فهمن
 • ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  این امار احتمالات ببین کجا ها به درد میخوره حتما یه دور دیگه بخونم شاید با ابن احتمالات تونستیم بازی ها رو ببریم خوب شد این زشته ما هم یه جایی به درد خورد من که به کل نا امید بودم
 • ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  واقعا باعث تاسفه
 • ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  تحصیلات ایشون کاملا مرتبط با موضوع مورد بررسی شون هست...
 • ۰۱:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  مهندس جان! اینقدر میفهمی، جزو لیست فرار مغزها هم هستی یانه؟
 • روشن ۰۱:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  چون منکر وجود خداست یعنی از علوم دنیوی هم سر در نمیاره؟
 • حسین ۰۲:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  تئوری آشوب رو خوب اومدی قشنگ بود!!
 • Behnam ۰۲:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  يه فرمول جديد و کلی که راه گشاي حل خيلی از مشکلات در ايران هست هم من تازه گيها کشف کردم 2x2=124 ...
 • معترض ۰۵:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  چیز بزرگی نیست دیگه، بسم الله..برو دانشجوی شریف شو ببینم چیکاره ای...
 • ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  عالی گفتی
 • میلاد ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  فرمول موفقیت ایران تو جام جهانی اینه : از لحاظ نوع بازی و کلا ارنج و ... بازیکننا که یکی از بهترین مربیا یعنی آقای کیروش می گه ، من از لحاظ روانشناسی می گم : تجربه بارها نشون داده که تیمایی بودن که قبل از بازی و روی کاغذ شانس چندانی بره موفقیت نداشتن ولی بعد از بازی نتایج عجیبی به دست اومده : مثلا با اختلاف کم باختن یا مساوی کردن حتی بردن !!! راهشم اینه : درسته مثلا فلان تیم فلان بازیکنارو داره خیلی سرعتیه ، تکنیکیه و ... ولی ما باید بدون توجه به اسم تیم و بازیکناش بازی خودمونو کنیم . درسته که مثلا آرژانتینه ولی ما حداکثر سعی مونو می کنیم . مسی داره که داره ، دی ماریا داره که داره مگه همین بازیکنا تا حالا اشتباه نکردن تو بازی حساس پنالتی از دست دادن ، تو دریبلاشون موفق نبودن ، حتی ممکنه گل به خودی زده باشن امیدوارم متوجه منظورم شده باشین پس راه هست دوباره می گم : بدون توجه به اسم تیم و بازیکن ، بازی خودمونو می کنیم . بیشترین تلاشمونو می کنیم . خوشبختانه انسان قدرت فرض کردن داره ... مرسی
 • مجتبی ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
  0 0
  یک ایراد در فرمول وجود داره و اون اینه که یک طرفه به تیم ها نگاه شده. یعنی اینکه مثلا ایران چند گل از راه دور زده. به این نکته توجه نشده که چند گل از راه دور خورده. ایران اگه از راه دور گل زیاد زده ملاک نمی شه که بتونه به ارژانتین هم بزنه. چون گل هایی که ارژانتین از راه دور خورده بررسی نشده! گلهایی که ایران از راه دور زده به تیم های دیگه بوده و آرژانتین نبودن! پس ممکنه آرژانتین با اینکه کم از راه دور گل زده ولی از راه دور گل هم نخورده باشه!
 • محمد کسنزانی ۰۵:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۵
  0 0
  کار جالبی بود
 • ندا ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۵
  0 0
  مجید آفرین فکر خوبی کردی مثل یک مهندس واقعی راهکار خوبی ارائه دادی تحلیلت کاملا دقیق کارامد و علمیست بهت تبریک می گم و امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره ولی باعث تآسف که بیش از شصت درصد مردم ایران تقریبا بیسواد بیخرد اند و خردمندان را به جرم خردمندی زیر سوال می برند
 • جواد ۲۲:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
  0 0
  جناب آقاي مهندس حاج مجيد برادر زاده عزيز و مهربان و مودب و معززو افتخار آميزم از اينكه مدتها تلاش نموده ايد تا اين فرمول فني راترسيم و خلق نماييد مايه عزت و سربلندي است اميدوارم در اينده نزديك شاهد خلق فرمولي باشيم كه همه نخبگان جهان در حيرت بمانند با آرزوي توفيقات روز افزون براي عزيزم

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس