کد خبر 1214565
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۶
حسن رشوند نمایه

اصلاح طلبانی که همواره حیات سیاسی خود را در دوقطبی سازی می بینند اکنون با یک چالش جدی مواجه هستند. از یک سو دوقطبی هایی که در انتخابات ۹۲ و ۹۶ جواب می داد اکنون دیگر کارکرد خود را از دست داده است.

سرویس دیدگاه مشرق؛ حسن رشوند - از روز شنبه نقل یک خاطره از مجموعه خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی که تاکنون در پستوی مرکز اسناد آن مرحوم خاک می خورد، به یکباره در فضای مجازی این دست و آن دست می شود. خاطره را که می خوانی هم در درستی آن با توجه به رفتار شهید عزیز ما حاج قاسم سلیمانی در سالهای حاکمیت دوم خرداد و انتقاد شدید آن بزرگوار به خاتمی و اصلاح طلبان شک می کنی، هم اینکه بر فرض درست بودن این خاطره،   انتشار آن را ناشی از یک برنامه هدفمند انتخاباتی در شرایطی که اصلاح طلبان با چالش مقبولیت و ناکارآمدی مواجه هستند، در ذهن حک می شود.

خاطره ای که از مرحوم هاشمی منتشر شده، مربوط به انتخابات سال ۱۳۷۶ و رقابت بین ناطق نوری با خاتمی – یعنی حدود یک ماه قبل از برگزاری انتخابات- بوده  و از این قرار است : «رفته رفته سطح رای آقایان ناطق(نوری) و خاتمی به هم نزدیک می شود... عصر سردار (قاسم) سلیمانی از کرمان آمد. از اوضاع و دخالت سپاه در انتخابات و خطر دو دستگی اظهار نگرانی کردند و از دلسرد شدن محسن رضایی گفت و برای علاج کمک خواست. ( ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۶)

ابتدا در مقام پاسخگویی به چنین خاطره ای، ذکر چند نکته ضروری است:

۱- اگر چنین خاطره ای درست است چرا در طول این سالها که وجود شریف سید مقاومت در بین ما بود و مکرر هم در انتخابات های گذشته سپاه متهم به دخالت در انتخابات می شد، یکبار این خاطره انتشار پیدا نکرد تا پاسخش را از سوی شهید سلیمانی در زمان حیاتشان دریافت کند؟ چرا در این دوره از انتخابات که کفگیر اصلاح طلبان به ته دیگ خورده و امروز باید جواب ۸ سال ناکارآمدی خود و این حجم مشکلاتی که برای مردم عارض کرده اند را بدهند یک دفعه یاد خاطره زیر خاکی مرحوم هاشمی افتاده اند؟ آنهم در این دوره که از قضا نمایندگی ولی فقیه  در سپاه به عنوان تنها مرجع تشخیص سیاسی در سپاه از یک ماه قبل بدلیل برخی شائبه ها و جنگ روانی اصلاح طلبان به صراحت اعلام کرد که سپاه کاندیدای خاصی ندارد و سعید محمد را که خدمات بی دریغ آن در قرارگاه خاتم الانبیاء  زبانزد است را به خاطر همین ملاحظات  و احتمال سوءاستفاده های امثال شما اصلاح طلبان، از خود رنجاند؟

۲- رفتار شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی در طول سالهای حاکمیت دوم خرداد و اصلاح طلبان  نشان داده که وی از یک شناخت جامع و بینش عمیق نسبت به جریان همراه با خاتمی برخوردار بوده است که اگر چنین نبود دو سال پس از حاکمیت دوم خرداد، در تیر ماه ۱۳۷۸ در حادثه کوی دانشگاه از امضاکنندگان آن نامه مشهور شجاعانه و عتاب آلود فرماندهان سپاه به خاتمی نمی بودند که حداقل می توانستند مثل برخی از فرماندهان سکوت اختیار کنند. یا در سال پایانی دولت خاتمی در سال ۱۳۸۳ زمانی که خاتمی به پشتوانه فکری و ترغیب ها و تشویق های افرادی همچون مرحوم هاشمی ساز حاکمیت دوگانه را با دادن لایحه دوقلوی به مجلس کوک می کردند و هجمه سنگینی را بر نظام وارد کردند، مجددا شهید سلیمانی در صف اول مخالفان این جریان فاسد قرار نمی گرفتند و از امضا کنندگان نامه دوم به رئیس دولت اصلاحات  نمی شدند.

۳-  فرض بر اینکه شهید سلیمانی نگران دخالت های سپاه  و خطر دو دستگی در انتخابات ۱۳۷۶ بودند، آیا می توان پذیرفت سلیمانی که نفسش به نفس رهبر حکیم انقلاب بند بود، بجای انتقال گلایه خود از رفتار انتخاباتی سپاه به رهبر انقلاب، برای علاج موضوع دست به دامان مرحوم هاشمی شوند که به یقین مراتبی پایین تر از رهبری در نزد سپاه داشتند؟ چرا حاج قاسم این گلایه و انتقاد را به رهبری انتقال ندادند و علاج این مشکل را از کسی که فرمانده و امر کننده به سپاه بودند، نخواستند؟   اگر انتشار دهندگان این پیام بدنبال این هستند که در مقام پاسخ بگویند چون قرابت هم استانی بودن و ارتباط گذشته شهید سلیمانی با مرحوم هاشمی ایشان را به این مسیر سوق داد، باید گفت؛ خب چرا دو سال پس استقرار دولت خاتمی  و آن حمایت های بی شائبه ای که  مرحوم هاشمی از دولت خاتمی  داشتند،  شهید سلیمانی برای امضای آن نامه  مشهور فرماندهان سپاه که موجبات عصبانیت خاتمی، اصلاح طلبان و مرحوم هاشمی  را فراهم نموده بود، سراغ آقای هاشمی نرفتند و از وی کسب تکلیف نکردند تا آن نامه را امضا نکنند؟

اما چرا در این مقطع اصلاح طلبان دست به انتشار چنین خاطره ای از مرحوم هاشمی زده اند و چه هدفی را دنبال می کنند؟

اصلاح طلبانی که همواره حیات سیاسی خود را در دوقطبی سازی می بینند اکنون با یک چالش جدی مواجه هستند. از یک سو دوقطبی هایی که در انتخابات ۹۲ و ۹۶ جواب می داد اکنون دیگر کارکرد خود را از دست داده است. دیگر نمی توان با برچسب دیوارکشی به آیت الله رئیسی، اتهام رفتار گاز انبری  به قالیباف و دهها شعار ساختار شکنانه دیگر، رقیب را از صحنه دور کرد و با دروغ و تزویر رفتار انتخاباتی مردم را مدیریت کرد. الان دیگر نه دوگانه صلح- جنگ وجود دارد تا مردم با ترس از جنگ به دامان صلح طلبان ذلت آفرین بروند و نه برجامی که هم سفره زندگی مردم را رونق دهد و نه چرخ سانتریفیوژها را بچرخاند. امروز دیگر  تشت رسوایی برجام باوران بر زمین افتاده و مردم می بینند هم سفره آنها کوچک شده و هم چرخ سانتریفیوژها از کار افتاده و اگر هم این مقدار در ماههای اخیر وضعیت هسته ای شتاب گرفته، فقط و فقط به جهت پافشاری رهبری معظم انقلاب بر تبنیه غرب عهد شکن  و همت مجلس انقلابی در ارائه یک طرح راهبردی بوده است.

در چنین شرایطی که دست  اصلاح طلبان خالی است طبیعی است که آنها با بیان یک سری خاطرات خاک خورده، مشوّش و بی ارزش،   بدنبال دوقطبی سازی جدیدی می روند تا سپاهی که با تیز بینی خط توطئه آنها را در این دوره از انتخابات رصد کرده و در صدد خنثی کردن آن برآمده است را درگیر یک دو قطبی کاذب در  انتخابات کنند.

آنچه در این خاطره گویی به نقل از مرحوم هاشمی  وجود دارد و برای اصلاح طلبان اهمیت دارد نه نقل سخن از این شهید بزرگوار  است که اگر چنین بود هفته گذشته چنان سخنان گزافی از زبان وزیر خارجه در گفتگوهای تاریخ شفاهی دولت روحانی در نقد نگاه میدانی حاج قاسم را منتشر نمی کردند. برای اصلاح طلبان مهم این است که به هر شکلی یک دوقطبی که بتواند در انتخابات برای آنها  نتیجه بدهد را طراحی و اجرا کنند.

در چنین شرایطی که دست  اصلاح طلبان خالی است طبیعی است که آنها با بیان یک سری خاطرات خاک خورده، مشوّش و بی ارزش،   بدنبال دوقطبی سازی جدیدی می روند تا سپاهی که با تیز بینی خط توطئه آنها را در این دوره از انتخابات رصد کرده و در صدد خنثی کردن آن برآمده است را درگیر یک دو قطبی کاذب در  انتخابات کنند.

اصلاح طلبان معتقدند در این دوره، به دو شوک انتخاباتی برای حضور مردم و رای به آنها وجود دارد. یکی شوک سیاسی است که ممکن است با طراحی دخالت در انتخابات نهادهای انقلابی و هجمه به شورای نگهبان در رد صلاحیت ها،  شکل بگیرد و شوک اقتصادی که خیلی به آن امید بسته اند به نتیجه موقتی، کوتاه مدت و گدایی از غرب در مذاکرات «وین»   است تا هم به مردم بگویند از آن آفتاب تابان کور سویی نمایان شده و امیدوار به برجام خاموش و بی فروغ باشید، هم تنها گروهی که می تواند در چنین شرایطی نجات دهنده شما باشد، ما اصلاح طلبان هستیم.

در همین راستا، شاهد یکسری حرکات و رفتار ها از «آشنا»  مشاور مستعفی روحانی و «ظریف» وزیر خارجه گرفته تا شخص روحانی در روزهای گذشته  در روایتگری  غلط از درصد تحریم ها بودیم تا به دو قطبی انتخاباتی آنها کمک کند. سناریویی که از چند روز پیش با هدایت وزارت خارجه شروع شده و رسانه‌های دولتی مرتب دارند به آن ضریب می دهند. آشنا توییت می کند و روحانی در جلسه  هیات دولت از آن رونمایی می کند. قطعا از این پس، این موضوع محور و تیتر هر روز رسانه‌های دولتی می شود تا برای تثبیت آخرین قدم دو قطبی گام موثر تری برداشته شود و کاندیدای آنها را برای ورود به انتخابات آماده کند.

آنها در این توئیت ها و اظهار نظرها، مکرر این سخن ناصواب را تکرار می کنند که تحریم‌های برجامی ۹۵ درصد کل تحریم‌ها است و همین الان می‌توانیم توافق کنیم. این یعنی بخاطر ۵ درصد یا به تعبیر دیگر، تعدادی تحریم کم اهمیت!! نباید این ۹۵ درصد را به هم بزنیم. ‌ افکار عمومی هم قاعدتا خواهند گفت ما آن ۵ درصد تحریم را تحمل می کنیم و بذارید این ۹۵ درصد تحریم برداشته شود و با آمریکا لجبازی نکنید!! پایین آمدن دستوری و پول پاشی قیمت ارز و سکه هم فضای روانی را فراهم می‌کند تا آقای روحانی مارش پیروزی را سربدهد!

این در حالی است که تقریبا هیچ‌یک از دستورات صریح رهبرمعظم  انقلاب  که بارها به عنوان سیاست قطعی نظام علنا مورد تاکید قرار گرفته بود وغیر قابل تخطی است،  اجرا نشده است. آمریکا دنبال این است که هر چه سریعتر عضو برجام شود و مکانیسم ماشه را فعال کند. تحریم‌های اصلی اقتصادی ایران مثل نفتی، بیمه، حمل و نقل، پولی و بانکی عمدتا معطل امضای رییس جمهور امریکا خواهد بود تا در فواصل ۴ ماه و ۶ ماه موقتا تحریم‌ها را کند. این یعنی علاوه بر اینکه کل اقتصاد ایران آویزان تصمیمات ۴ ماه یک بار بایدن خواهد شد، از این تمدید، براحتی به عنوان ابراز فشار هم استفاده  خواهند کرد.

در واقع مرحله بعدی سناریوی انتخاباتی دولت  و اصلاح طلبان بعد از درز دادن عمدی فایل ظریف و امید آفرینی های واهی، این خواهد بود که مسوول تیم مذاکره کننده «وین» پیروزی های خودشان را جار خواهند زد و هر آن کس که در مقابل این جار زدن های دروغین ایستادگی کند را  با برچسب مخالفان رفع تحریم ها به باد انتقاد خواهند گرفت و دو قطبی مخالف و موافق میعشت مردم  را تا روز انتخابات دنبال خواهند کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 35
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 11
 • محمدایوب IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  34 7
  خدا ازمرحوم نگذرد. لعنت براوکه نحثی. مرده اوهم دست از سرزندگی مردم برنمی‌دارد لعنت خدا براون
  • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
   4 2
   خدا بر بی حالان نشسته و تنبل لعنت میفرسته و نه با دعای گربه سیاه‌. در ضمن حتی اگر شهید قاسم سلیمانی عزیز هم این کار رو کرده باشه مال همون زمان بوده و نمیشه بر شاکله کلی سپاه و الان خرده گرفت.
  • سوخته IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
   11 2
   مرگ بر هر چه خائن و کزاب . جریان بنفش و دیگر جریانهای غرب پرست
 • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  6 28
  خوب این فتنه رو یاد گرفتید دهن مخالفاتونو باهاش می بندید
  • DE ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
   34 1
   خدا دهان مزدوران صهیون ها را می بندد! ما چه کاره هستیم؟!؟
  • IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
   21 0
   اصلاح طلبا ۱۴۰۰ رو باختن و چاره ای جز اشوب و فتنه ندارن. ما خیلی وقته منتظر اشوب تو انتخابات اینده هستیم. اینبار میریم سراغ مبدا و از ریشه می زنیمش. تو همون خیابون هم تمومش می کینم. نظام حجامت و پاکسازی میخواد. انجامش میدیم.
  • بابک IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
   9 0
   این دفعه مثل فتنه ۸۸ نیست که جولان بدید... خیلی وقته منتظریم از سوراخ بیایید بیرون... شرتون رو برای همیشه خواهیم کند... خصوصا اون لیدرهای بیشرفتون رو...
 • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  26 1
  خاک بر سر هر چی اصلاح طلب بیشرف و خائنه، که هرچه مملکت می‌کشه از این وطن فروشهاست.
 • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  25 0
  کاربرد بسیاری از خاطرات مرحوم مثل هیزم برای آتش فتنه است
 • حسام IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  3 12
  آقایون اصلاح طلب و اعتدالی و غیره به استثنای اصولگرایان خواهشا نه حرف بزنید نه کاری کنید .. اقای رییسی میخواد رییس جمهور بشه این حرفها و این کارا خوبیت نداره نچ....به صلاح نیست نگین لطفا !
  • IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
   12 1
   اصلاح طلبان تهوع آور به جای حرف زدن، حرافی و وراجی می کنند! پس اگر خفه شوند ملت از زبان و آزارشان در امان هستند!
  • IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
   2 0
   نگران نباش، اقای رئیسی منتظر هست دوره ی دونه درشتا تموم بشه تا لباسی که لیاقتش رو دارن بکنه تنشون. :)
 • ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  13 2
  ۱۴۰۰ پایان سیرک قطب بازی های اصولگریی و اصلاح طلبی، دیو و فرشته، سرهنگ و حقوقدان، کلید و قفل،آویزان شدن به شرق و غرب ... فقط یک قطب و آنهم قطب ایران و خدمت به کشور و مردم.
 • US ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  10 0
  در این شرایط فقط و فقط باید شورای نگهبان به وظایف شرعی خودش عمل کند و کاندیداهای غرب پرست که نقاب اصلاح طلبی زده اند را رد صلاحیت کند. باید کاندیداهایی که با اصلاح طلبها زد و بند دارند هم رد صلاحیت شوند. باید برای همیشه جامعه سیاسی کشور از لوث وجود اصلاح طلبان پاک شود.
 • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  22 0
  اصلا فایل صوتی سردار موجوده... چه سندی بالاتر از سخنرانی خود سردار... که با ناراحتی میفرمایند:.. میگویند سپاه دخالت در سیاست نکنه... فقط بجنگه... خیلی قاطع جواب میدن... تعجب از منتشرکنندگان این خاطره در این ایام...#تحریف تاریخ
 • DE ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  6 0
  البته تفاوت اساسی بین خاطِره و خاطَره هست که اولی را مردم عادی بیاد میآورند و دومی را ...بگذریم. خود من کلا خیلی طرفدار خاطره هستم ولی بشدت از یادداشت روزانه و انتشار آن میترسم زیرا خاطره را موقعی میشه گفت که دیگه اشخاص وجود ندارند و نمیتوانند از خود دفاع کنند و اگر اعتراض کردی که چرا حالا این خاطره را میگی جواب میدهیم خب حالا تازه یادم اومد دست خودم نیست که !!.نوع دوم خاطَره همان یادداشتهای روزانه است که بعدا که خود شخص نبود به مرور زمان و بسته به نوع استفاده خاطَره ها میان بیرون .ضمنا من ازکارهای ضعیف و نقطه ضعف های خودم هم هیچ خاطَره ای ندارم...
 • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  8 1
  اصلا چرا اصلاح طلبان باید در انتخابات کاندید داشته باشند بساط این خائنین جمع کنید وملت از شرشون نجات بدهید
 • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  10 0
  اول فایل صوتی ظریف حالا هم نوبت خاطره کذایی مرحوم ، در پس این همه تلاش برای تخریب حاج قاسم، توسط لیبرالها برای چیست؟!!!
 • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  7 0
  بسیار عالی و کامل کاش مردم دوباره گول نخورن ..وای کاش قانونی داشتیم که این جاسوسان نفوذی منافق رو بعد مسعولیتشون محاکمه میکرد .. اگر به این صورت بود دیگه هیچ مسعولی جرات این دریوزگی رو به خودش نمیدادکه با سرنوشت ملتی بازی کنه ... مرگ بر هر چی خاین وطن فروشه
 • دست و پا زدن DE ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  2 4
  این فضای مجازی هم عجب مصیبت بزرگیه...نویسنده متن برای جواب به یک خاطره یک خطی،یک کتاب مطلب نوشته ولی باز هم‌فایده ای نداره...عجب چیز لعنتیه این فضای مجازی...
  • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
   8 0
   اینک دیگر کاسبی با خون شهید سلیمانی توسط اصلاح طلبان تهوع آور با سخنان ظریف و سپس خاطرات هاشمی و در ادامه در روزهای آینده چه خزعبلاتی در این زمینه از این فرقه منحوس خواهیم شنید؟!
 • بصیر IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  10 0
  شهید سلیمانی قبل از شهادت به گواه نوار صوتی ظریف در دوجبهه تصمیم به شهادتش گرفته شد در داخل غرب معاشان ترور شخصیت اورا کلید زدند و در خارج اربابشان شیطان بزرگ برای ترور فیزیکی مشغول برنامه ریزی شد و این گونه خاطره سازی نشان از هماهنگی و تصمیم جمعی اصحاب فتنه و کدخدا دارد
 • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  7 0
  اصلاح طلبان برای رسیدن به اهداف خود از دروغ گفتن ابایی ندارند خاطره سازی، تحریف وتقطیع خاطره که از تخصصهای اولیه آنها بوده
 • IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  9 0
  خاطر اقای اهاشمی چه ننگی از این بی خیثیتی اصلاحطلبان را باک میکند ناطق و خاتمی هر دو دست برورده هاشمی بودند چه خواحه علی و جه علی خواجه هر ذو سر و ته یک کرباسند.
 • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  4 0
  این مردک جسدش هم دست از سر ایران بر نمی داره
 • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  2 0
  هاشمی کسی بود که رسانه‌های غربی سعی می کردند ازش چهره‌ای ضد رهبری بسازند ولی سلیمانی کسی بود که حقیقتا ولایتمدار بود و حتی یک جمله علیه نظرات رهبر و سیاست های کلی نظام نداشت
 • IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  5 0
  خیلی نامردی ست وقتی کسی دستش از دنیا کوتاه ست چنین چیزایی رو بهش نسبت بدهند. این موجودات برای قدرت به هیچ قائده ای پایبند نیستند. والله عمق خباثت این گروه رو تا الان نمیدونستم.
 • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  2 0
  هرکس می خواهد در خصوص خلوص مرحوم هاشمی در راه قدرت مطلع شود سوگند اول ریاست جمهوری وچند دقیقه قبل ان را ببیند؟دقیقا فیلم گریه ساختگی صادقی نماینده سابق دروغگو به ذهن انسان می اید.
 • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
  7 0
  اصلاح طلبان همه فرزندان هاشمی هستند ! اصلا اظهارات اخیر ظریف چه تفاوتی با مطالب سایت هاشمی در اواخر عمرش داشت که نوشته بود عصر امروز عصر موشک نیست !!! هر دو میدان را فقط نفی کردند و جالبه هر دو هم بعدا انکار کردند ! سایت هاشمی بعد آشکار شدن این مطلب پوچ آن را حذف کرد و ظریف هم مطالب خودشو ماست مالی کرد ! همه این تفکرات پوسیده من جمله مذاکره با آمریکا بنیانگذارش هاشمی بود و مجریان امروزش شاگردان اصلاح طلب وی بودند ، شاگردای که تو همه چیز شاگرد آخر بوده و هستند و ضعیت امروز اقتصاد و معیشت مردم دسته گل به آب داده اصلاح طلباست !
 • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
  5 0
  اصلاح... پیاده نظام صهیونیستها هستند
 • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
  5 0
  ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻮﻳﻨﺪ : ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﻜﻨﻴﺪ ، ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ : ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺍﺻﻠﺎﺡ ﮔﺮﻳﻢ !(١١) ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ! ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺧﻮﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩﮔﺮﻧﺪ ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭﻙ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ .(١٢) این دو ایه سوره بقره چقدر به اینا میخوره
 • IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
  5 0
  ملت عزیز ایران اسلامی از این خاطرات زیاد است ؛ ۱؛ امضاء کری ضمانت است ؛ ۲ ژاپن نیروی نظامی و موشک ندارد پیشرفت کرده ۳ در نماز جمعه اراذل اوباش سال ۸۸ باید آزاد شوند واز اونها دلجویی شود ؛ ۴- در فرودگاه شورای نگهبان چکاره هست آقای حسن خمینی را رد صلاحیت کرده ؛ ۵ همسر ایشان فرمودند اگر موسوی رای نیاورد به ریزیم خیابان؛ ۶ خانم فائزه رفته بود سر کوچه ساندویچ بخوره ولی سر از میدان انقلاب در اورد؛ و موارد متعددی دیگر !؟
 • IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
  2 0
  تندروهای ماندگار در قدرت بسادگی حق را منقلب میکنند. اما قهر خداوند بسیار سهمگین تر از انست تصور کنند.
 • محسن GB ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
  0 4
  با سلام؛ بنده هم مثل شما از صحت و سقم این خاطره اطلاعی ندارم. اما در عین حال هیچیک از دلایلی که این نوسیندۀ محترم اقامه کرده است نمی تواند برای رد این خاطره کافی باشد. اینکه چرا خاطره در زمانِ حیات حاج قاسم نقل نشده و حالا نقل می شود، خب نقل کننده می تواند بگوید در آن زمان مناسبتی برای نقل آن نبود و حالا هست. اینکه چرا حاج قاسم موضوع را به جای مرحوم هاشمی به شخصِ رهبری نگفته، خب شاید نخواسته مصدعِ اوقات رهبری شود. می بینید که برای هر یک از دلایلی که نویسنده ذکر کرده، می توان دلیلِ متقابل ارائه نمود! البته باز هم می گویم که قصد بنده به هیچ روی اصرار بر درستیِ آن خاطره نیست، اما استدلالهای نویسنده را هم به هیچ روی قــوی و مُــتــقَــن نمی بینم. والـسّــلام علیکم.
 • IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
  0 0
  نسبت وجود رژیم صهیونیستی در غرب آسیا مانند وجود اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی است.