کد خبر 924436
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۰
تداوم طرح تحول سلامت با ۳۲درصد رشد بودجه

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه گفت: طرح تحول سلامت با شفاف‌سازی اعتبارات مربوطه و با اعتباری به مبلغ ۴۹ هزار میلیارد ریال ادامه می‌یابد که ۳۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد دارد.

به گزارش مشرق، حمید پوراصغری با تشریح مهمترین محورها و جهت گیری های اعتبارات هزینه‌ای بخش سلامت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گفت: طرح تحول سلامت با شفاف‌سازی اعتبارات مربوطه از طریق ایجاد ردیف اعتباری مشخص از محل هدفمندی یارانه‌ها با اعتباری به مبلغ ۴۹,۰۰۰ میلیارد ریال ادامه می‌یابد که ۳۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد دارد.

وی افزود: منابع عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش بهداشت و درمان در لایحه سال ۱۳۹۸ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۱ درصد رشد کرده است.

پوراصغری اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور سلامت شامل سه فصل بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بالغ‌بر ۶۳۴٫۱۵۴٫۴۰۴ میلیون ریال مشتمل‌بر ۶۲۶٫۸۴۲٫۴۷۰ میلیون ریال (۹۸.۸ درصد) اعتبارات هزینه‌ای و ۷٫۳۱۱٫۹۳۴ میلیون ریال (۱.۱ درصد) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

وی‌تاکید کرد: اعتبارات هزینه‌ای عمومی در سال ۱۳۹۸ بالغ‌بر ۲۱۴,۴۸۷,۴۳۸ میلیون ریال است که نسبت به همین اعتبار در سال ۱۳۹۷ (۱۹۱۷۱۸۶۰۷ میلیون ریال) حدود ۱۲ درصد رشد کرده است.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: فصل بهداشت با ۱۴۰٫۱۱۴٫۷۴۸ میلیون ریال (۲۲ درصد)، درمان با ۴۸۵٫۸۹۵٫۸۲۷ میلیون ریال (۷۷ درصد) و تحقیق و توسعه به میزان ۸٫۱۴۳٫۸۲۹ میلیون ریال (۱ درصد) مجموعاً اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را تشکیل داده‌اند. فصول بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه در لایحه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۶، ۱۰ و ۱۷.۵ درصد نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ رشد داشته‌اند.

وی افزود: لازم به ذکر است مجموع اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۱۴ درصد از جمع کل اعتبارات بودجه عمومی دولت را شامل می‌شود.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه افزود: بودجه بخش سلامت جز اولین بخش‌هایی بوده است که براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم شده است. بر این اساس با تعیین مراکز هزینه (به طور مثال تخت‌های بیمارستانی) و برآورد هزینه‌های استاندارد، بودجه بخش تعیین شده است.

به گفته پور اصغری، راهبردهای موردنظر به منظور افزایش بهره‌وری خدمات سلامت با در نظر داشتن اسناد بالادستی شامل: «تداوم و گسترش نظام ارجاع از طریق برنامه پزشک خانواده در روستاها و شهرهای کمتر از بیست هزار نفر، استقرار پرونده الکترونیک سلامت در سطح یک و تعمیم آن به سطوح دوم و سوم ارائه خدمات سلامت، اجرای پروتکل‌های درمانی حداقل برای ۲۰۰ مورد خدمات پر هزینه تر و گسترش پوشش بیمه سلامت برای پوشش جمعیت فاقد بیمه پایه اتخاذ شده است.

پوراصغری با بیان اینکه اولویت دولت در بخش اعتبارات عمرانی، تأمین اعتبار برای پروژه‌هایی است که که در سال ۱۳۹۸ خاتمه می‌یابند، افزود: در سال آینده تعداد ۲۷۸۴۸ تخت بیمارستانی در دست احداث هستند و پیش‌بینی می‌شود تعداد ۲۰ طرح بیمارستانی به ظرفیت ۳۵۰۰ تخت به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: تأمین اعتبار برای پروژه‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و ساماندهی اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ماده ۳۷ قانون الحاق ۲( یک درصد ارزش افزوده) از دیگر اولویت‌های این بخش به شمار می‌آیند.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در خاتمه اضافه کرد: منابع بودجه عمومی مربوط به وزارت بهداشت و درمان شامل اعتبارات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح تحول سلامت، یک درصد ارزش افزوده و ردیف‌های متفرقه است که در سال ۱۳۹۸ (۷۵۹۱۳۶۷۸۲ میلیون ریال) در حدود ۱۳ درصد نسبت به همین منابع در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رشد نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین بودجه عمومی وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۶ درصد منابع بودجه عمومی دولت (۴٫۷۸۶٫۲۶۴ میلیارد ریال) را شامل می‌شود و سهم درآمد اختصاصی وزارت بهداشت و درمان با ۶۳ درصد بالاترین سهم از درآمد اختصاصی هزینه‌ای را در بودجه کشور دارد که ماحصل ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی است. همچنین سهم درآمد اختصاصی از منابع بودجه عمومی دستگاه مذکور ۴۷ درصد و سهم هزینه عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب ۴۶ و ۷ درصد است.

برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸( مبالغ به میلیون ریال)

عنوان

هزینه‌ای

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

جمع کل

عملکرد ۱۳۹۶

مصوب ۱۳۹۷

برآورد ۱۳۹۸

عملکرد ۱۳۹۶

مصوب ۱۳۹۷

برآورد ۱۳۹۸

هزینه عمومی

متفرقه

اختصاصی

جمع

سرمایه‌ای پیوست ۱

متفرقه

اختصاصی

جمع

امور سلامت

۱۹۵,۲۳۸,۹۶۶

۲۲۹,۸۱۲,۵۸۰

۲۱۴,۴۸۷,۴۳۸

۵,۱۲۳,۰۶۹

۴۰۷,۲۳۱,۹۶۳

۶۲۶,۸۴۲,۴۷۰

۷,۲۱۹,۱۹۸

۱۳,۸۲۷,۹۳۶

۶,۶۹۷,۶۵۴

۶۱۴,۲۸۰

۰

۷,۳۱۱,۹۳۴

۶۳۴,۱۵۴,۴۰۴

فصل بهداشت

۷۵,۰۶۴,۷۶۵

۹۰,۹۵۶,۰۳۰

۷۸,۸۹۱,۸۰۰

۲,۷۱۱,۰۸۷

۵۸,۴۲۸,۳۲۱

۱۴۰,۰۳۱,۲۰۸

۱۴,۰۰۰

۷۲,۴۰۰

۳۰,۰۰۰

۵۳,۵۴۰

۰

۸۳,۵۴۰

۱۴۰,۱۱۴,۷۴۸

فصل درمان

۱۱۶,۸۱۵,۲۲۶

۱۳۴,۳۷۰,۴۶۸

۱۳۰,۴۲۴,۵۰۵

۲,۲۲۶,۹۸۲

۳۴۶,۱۲۰,۹۴۶

۴۷۸,۷۷۲,۴۳۳

۷,۲۰۵,۱۹۸

۱۳,۶۲۵,۵۳۶

۶,۶۶۷,۶۵۴

۴۵۵,۷۴۰

۰

۷,۱۲۳,۳۹۴

۴۸۵,۸۹۵,۸۲۷

فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت

۳,۳۵۸,۹۷۵

۴,۴۸۶,۰۸۲

۵,۱۷۱,۱۳۳

۱۸۵,۰۰۰

۲,۶۸۲,۶۹۶

۸,۰۳۸,۸۲۹

۰

۱۳۰,۰۰۰

۰

۱۰۵,۰۰۰

۰

۱۰۵,۰۰۰

۸,۱۴۳,۸۲۹

منبع: مهر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس