لایحه بودجه کل کشور به زبان ساده حساب و کتاب دخل و خرج کشور در یکسال است. دولت در این لایحه درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.

طبق قانون دولت موظف است هرساله تا قبل از 15 آذرماه لایحه بودجه سال آینده کشور را تقدیم مجلس نماید. در لایحه بودجه‌ای که توسط رئیس‌جمهور تسلیم مجلس می‌شود صورت درآمد و هزینه‌های یکساله کشور ثبت و مبنای عمل قرار می‌گیرد.

در سال 97 و موعد تحویل بودجه 98 اگرچه دولت اعلام کرد در موعد مقرر لایحه آماده و تقدیم رئیس‌مجلس شده بود، اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مواجهه کشور با جنگ اقتصادی، قرار شد تغییراتی در بندهای درآمدی و هزینه‌ای بودجه ایجاد شود تا مدیریت کشور در شرایط تحریم بهتر انجام شود.

پس از بررسی مجدد برخی قسمت‌ها بودجه، رئیس جمهور  باحضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه 4 دی‌ماه 1397 کلیات لایحه بودجه را برای بررسی و تصویب در اختیار نمایندگان ملت قرار داد.

جزئیات بودجه 98 را اینجا دانلود کنید (دانلود متن کامل بودجه 98 - کلیات بودجه 98 - جزئیات بودجه 98)

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد + جزئیات

 

کل اخبار: 33