افرادی که در برنامه پرگار بی‌بی‌سی به‌عنوان کارشناس معرفی شدند، نظرات خود را به‌گونه‌ای القا کردند که زن در اسلام، نقش یک کالا را دارد و این عقب‌ماندگی و انزوا امروز به زن ایرانی تحمیل شده است.

سرویس جنگ نرم مشرق- بدون شک شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارج‌نشین ابزاری جدی و هدفمند در عرصه جنگ نرم فرهنگی هستند. این رسانه‌ها فارغ از دسته‌بندی مربوط به قالب‌های برنامه‌سازی یا ترجمه و بازپخش برنامه‌هایی از شبکه‌های جهانی به دنبال تغییر ساختارهای فکری و ناخودآگاه ذهن جامعه ایران هستند. با در نظرگیری این هدف می‌توان دسته‌بندی نسبتاً گسترده‌ای نیز برای این دست از شبکه‌ها در نظر گرفت که بر اساس جامعه هدف مخاطبان اعم از کوکان، نوجوانان، بزرگسالان از جمله مردان و زنان مجرد و متاهل تعریف می‌شود. بر همین اساس در چند ساله اخیر سر و کله شبکه‌هایی با دسته‌بندی مخاطبان نیز پیدا شده که مخاطبان خود را حتی براساس رنج سنی و جنسیت انتخاب می‌کنند.

پرگار: زن در ایران باستان 
برنامه پرگار بی‌بی‌سی فارسی با موضوع «زن در ایران باستان» با حضور دو کارشناس در حوزه ادیان و ایران باستان و یک ناشر برگزار شد
 

در این میان زنان یکی از جدی‌ترین نوع مخاطبان شبکه‌های ماهواره‌ای هستند که تأثیرگذاری بر آنها با هدف تغییر باورها و تعمیم آن به خانواده و جامعه در انواع مختلف شبکه‌های ماهواره‌ای مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی به نوع برنامه‌سازی، فرهنگ‌سازی و القائات فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی این شبکه‌ها مؤید این مطلب است.

یکی از نمونه‌های اخیر در برنامه پرگار بی‌بی‌سی فارسی رخ داد که یک برنامه میزگرد با حضور کارشناسان در موضوعات مختلف و با تِم عموماً تاریخی است. در این برنامه «زن در ایران باستان» به عنوان موضوع با حضور دو کارشناس در حوزه ادیان و ایران باستان و یک ناشر برگزار شد. در این برنامه سعی شد که نقش و جایگاه زن از ایران باستان و مشخصاً دوران هخامنشی و ساسانی موضوع بحث و بررسی قرار بگیرد که البته انتخاب هوشمندانه این دوره تاریخی با توجه به محدودیت‌های زیاد در منابع تاریخی بعضاً مخدوش و نه چندان قابل استناد و همچنین نوع روابط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه ایران، به بحث طراحی‌شده و هدفمند این برنامه اجازه می‌داد که راحت‌تر نتیجه مورد نظر خود را به مخاطب القا کند. در مورد ادعای از پیش طراحی‌شده بودن بحث و نتیجه هدفمند آن کافیست به همین نکته توجه شود که هر سه کارشناس حاضر در برنامه در محدوده بحث و سوالات مجری، کاملاً هم‌فکر بودند و پیوسته نظرات یکدیگر را تأیید می‌کردند!

پرگار: زن در ایران باستان 
این برنامه از پرگار با هدایت مجری بهائی‌اش داریوش کریمی از همان ابتدا سعی کرد تصویر زن متمرد در برابر مرد، نقش‌آفرین در قدرت و تغییرات قدرت ولو به قیمت ترور و روش‌های نامشروع مرسوم نظام‌های پادشاهی را به عنوان زن معیار معرفی و ستایش کند! 

این برنامه از پرگار با هدایت مجری بهائی‌اش داریوش کریمی از همان ابتدا سعی کرد تصویر زن متمرد در برابر مرد، نقش‌آفرین در قدرت و تغییرات قدرت ولو به قیمت ترور و روش‌های نامشروع مرسوم نظام‌های پادشاهی را به عنوان زن معیار معرفی و ستایش کند! حال کارشناسان برنامه ذره ذره سعی می‌کردند با استناد به منابع تاریخی چندهزار ساله و بسیار ضعیف و تحریف شده دلایل تغییر زن در جامعه ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

همان‌طور که از بی‌بی‌سی هم انتظار می‌رفت، روند برنامه به سمتی رفت که در نهایت دستورات اسلام را برای زن به عنوان عامل اصلی عقب‌ماندگی و انزوا معرفی کند. نظرات به ظاهر کارشناسی این برنامه سعی داشت القا کند که زن در اسلام نقش یک کالا را دارد و این سبک زندگی امروز به زن ایرانی تحمیل شده است.

پرگار: زن در ایران باستان
همان‌طور که از بی‌بی‌سی هم انتظار می‌رفت، روند برنامه به سمتی رفت که در نهایت دستورات اسلام را برای زن به عنوان عامل اصلی عقب‌ماندگی و انزوا معرفی کند 
 

در این میان حمله به ریشه‌های الهی دین اسلام که یکی از مؤلفه‌های بی‌بی‌سی در مواجهه با اسلام است، نیز از قلم نیفتاد و در بخش‌هایی از برنامه ریشه‌های ظلم به زن در مذاهب زرتشتی و کلیمی عنوان شد که بعدها به دین اسلام نیز سرایت کرده و در نتیجه مستتر از این بحث، اسلام دینی قراردادی و مبتنی بر سلایق حاکمان اسلامی تاریخ معرفی شد.

البته نکته جالب اینجا بود که مسئله انتقاد از ادیان زرتشتی و کلیمی به مذاق دیگر عوامل سلطنت‌طلب و اسلام‌ستیز خارج نشین خوش نیامد و باعث شد که در انتقاد از این برنامه بی‌بی‌سی، برنامه‌ای با عنوان «پاسخ به توهین‌های میهمان‌های پرگار بی‌بی‌سی به زنان ایران باستان» ساخته و ضمن خدشه به منابع تاریخی در مورد هویت، سوابق و سواد و اهداف سیاسی میهمانان افشاگری کرده و حتی کار به فحاشی‌ هم بکشد!

پرگار: زن در ایران باستان 
مسئله انتقاد از ادیان زرتشتی و کلیمی به مذاق دیگر عوامل سلطنت‌طلب و اسلام‌ستیز خارج نشین خوش نیامد و باعث شد که در انتقاد از این برنامه بی‌بی‌سی، برنامه‌ای ساخته و ضمن خدشه به منابع تاریخی در مورد هویت، سوابق و سواد و اهداف سیاسی میهمانان افشاگری کنند

برنامه پرگار با موضوع زن در ایران باستان فقط یک نمونه از تلاش‌های شبکه‌های ماهواره‌ای برای معیارسازی و تغییر باورها و افکار جامعه زنان ایران است، زیرا که زن به عنوان یکی از مهم‌ترین یا شاید تأثیرگذارترین عنصر امروز خانواده ایرانی منشأ تغییرات فرهنگی و اجتماعی جدی در جامعه خواهد بود. این رویه در شبکه‌های ماهواره‌ای با موضوع سبک زندگی نیز به شدت مورد نظر است و مؤلفه‌های مشخصی دارد که در قالب‌ها مختلف پیگیری می‌شود. در همین رابطه متاسفانه بخشی از مطالبات بعلاوه تغییرات ظاهری و سلیقه‌ای زنان در جامعه ایران را می‌توان حاصل همین تأثیرگذاری دانست.

مشارکت سیاسی با رویکرد مخالفت و اعتراض یکی از مؤلفه‌های سیاسی مورد نظر شبکه‌های ماهواره‌ای است که نمون آن را می‌توان در تحریک برای شرکت در حوادث پس از انتخابات 88 و وقایع و تجمعات بعد از آن مشاهده کرد. در این موارد می‌توان عملیات روانی در جهت تشویق زنان برای قرارگیری در نقطه کانونی عملیات میدانی اعتراضات را نیز مثال زد. یکی از عوامل محرک برای این هدف استفاده از زنان در پوشش اخبار و ارائه تحلیل‌های سیاسی از وقایع اعتراضی و همچنین کلیپ‌های موزیک بود.

پرگار: زن در ایران باستان 
مشارکت سیاسی با رویکرد مخالفت و اعتراض یکی از مؤلفه‌های سیاسی مورد نظر شبکه‌های ماهواره‌ای است که نمونه آن را می‌توان در تحریک برای شرکت در حوادث پس از انتخابات 88 و وقایع و تجمعات بعد از آن به‌وسیله حتی کلیپ‌های موزیک مشاهده کرد

مؤلفه دیگر نیز که همواره دست‌مایه شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای قرار گرفته، ایجاد و هدایت اعتراضات مدنی با گسترش تفکرات فمنیستی و القای حق ضایع شده زنان در جامعه ایران پس از انقلاب دارد که در چندساله اخیر در انواع برنامه‌سازی‌های شبکه‌های ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. مسائلی مانند معرفی حجاب به عنوان محدویت و تشویق زنان به فعالیت‌های مردانه از جمله آنهاست.

نویسنده: ابراهیم ارجمندی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 42
 • در انتظار بررسی: 4
 • غیر قابل انتشار: 30
 • ۰۶:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  1 3
  مگر اسلام ژن است که در انسان عامل عقب ماندگی باشد البته ژن مغلوبی که عامل وطن فروشی و تن فروشی وجود ژن معیوبی است در آدم نماهای جلای وطن و غربتی که مورد سوء استفاده بی بی سی می شوند از عقب ماندگی آنها بیشترین سوء استفاده را بی بی سی برده و می برد و هر از گاهی جمع بی عقل های عقب مانده را موج خودگوئی خود خندی راه می اندازند =
 • یوسف بهلولی ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 3
  با سلام متاسفانه این بنگاه دروغ پراکنی اساس کارش همین است و بس مثلا این همه موضوعات مهم است که بعضا خود انگلستان آنها را هدایت و حمایت میکند که باعث لطمه زدن به جامعه زنان میشود موضوعاتی مثل ترویج اباهی گری و زنای با محارم و غیره که مستقیم یا غیر مستقیم هدف آنها لطمه زدن به زنان بالاخص زن ایرانی است بعد برنامه میسازند و درباره اینکه ای وای زنان در ایران عقب مانده شده اند چون اسلام هست و حجاب هست و.... تازه با استناد به خود منابع غربی میزان مشارکت زنان در دانشگاه و مسائل سیاسی و اجتماعی در ایران از فمنیستی ترین نظامهای موجود در جهان بالاتر است ولی دلی که نیت شومی دارد بهانه هم خواهد آورد.
 • ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 3
  والله اگه به منطق خودشون باشه, اگه به باستان گرایی باشه که خودتون و خودشون در جریان پوشش زن در قبل از اسلام هستید و هستند. چادر زنان زرتشتی یک مثال واضحه. اصالتا پوشش زن هرقدر طبقه اجتماعیش بالاتر بود بیشتر بود و معتقد بودن نگاه هر کس و ناکسی به محارمشون نباید بیفته. پس اینا که این همه دم از ایران می زنن چرا خودشون بی حجابند. مسئله اینه که اینا خودشون همه چیز رو می دونن ولی هدفشون چیز دیگری هست. اشکال از مردم ما هست که مطالعه نمی کنن و چشم و گوش بسته عنان خودشون رو دادن به دست این اراذل فرهنگی.
 • نام ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  4 0
  موافقم واقعا که همینطوره
 • حسن ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  1 1
  دختر های ایرانی عقب مانده هستند؟؟؟؟؟!!!!!! یا دختر هایی که در فساد غوطه ور هستند؟
 • مهدی ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 4
  حالم از این بی بی سی بهم میخوره جالبی کار اونجاست که کسایی که بی بی سی رو تماشا میکنند فکر میکنند این کار آخر روشن فکریه !!!!!!!
 • ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 3
  صدا و سیما باید در یک برنامه ادعاهای بی بی سی را پخش کرده، به آنها جواب بدهد.
 • Unknown ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 1
  یکی از راههای به انحراف کشوندن مردای ایرونی و بی غیرت کردن مردها همین پروژه بزرگ کردن زنان است. زن جایگاه بسیار بالایی دارد همچون حضرت مریم و حضرت فاطمه ولی زمانی که مثل الان زنان جامعه خودشون برتر از مردان میدونن و یک مدل فمنیست در حال اجرا هست به دنبالش فساد و بحران به دنبال دارد که به وضوح فسادو میبینیم.
 • ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 4
  یه تعداد بهایی و صهیونیسم و پان فارس های افراطی جمع شدن تو کانال بی بی سی ادعای روشن فکری شیطانی میکنند
 • ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  1 0
  پان فارس دیگه چیه؟
 • حسین ۱۷:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 0
  انگلیس و اعتماد حاکمان قاجار و پهلوی به انگلیس خبیث بزرگترین عامل عقب ماندگی‌ها در ایران هست و مصیبتهائی مردان و زنان ایرانی‌ هست که اثر این مصیبتها تا همین امروز ادامه داره.
 • معاصر بدبخت ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 0
  این فمینیسم جز فرار از مسئولیت خانواده چیز دیگری مگر در چنته دارد؟ بی بی سی اگه چشم بینا داری می بینی که مردان راد مرد ایران با فداکاری زنان ومادران خود به جایی رسیده است مادر کم لطفی است که خداوند بدو عطا کرد ما مردان تمام تلاشمان این است که در خدمت زن وخانواده خود باشیم اونوقت یک شهروند بی بی سی ازاین مسئولیت فرار میکند مادران ما از جگر گوشه ی خویش گذشتند که شما از جگر غذاتان نمیگذرید
 • ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 0
  نمیدونم؟ نظر خودت چیه؟ کدومشون رفرنسهای کتابهای علمی رو مینویسن؟ رفرنس مطالب علمی از هر جایی بیا قاعدتا اون پیشرفته تره دیگه...
 • ناشناس ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 2
  یه مثال میزنم توجه کنین متوجه میشین . در سریال ها و فیلم های غربی و حتی انیمیشن ها میبینیم که خانواده در این کشور ها معنی و مفهومی نداره و با کوچکترین مشکلی خانواده از هم میپاشه اینم در نظر بگیرین که بیشترین داروهای ضد افسردگی رو در همین امریکا استفاده میکنن که در این چند کشور بیشتر از سایر کشور های جهان است که این خود نشان دهنده عمق فاجعه در این کشور ها میباشد تمام فرزندان که هنوز تو فیلم نشون میدن و از فیلتر رد میشه افسرده هستند برین ببینین . تا جایی که من میدونم بر اساس سند خانم ها در کشور های غربی به عنوان ابزار (تامین نیاز های جنسی مردان) شناخته میشن که دین اسلام شدیدا با این مخالف بوده و حتی بر تاثیر زن در خانواده و جامعه تاکید کرده که میتواند عامل فساد و یا عامل متدین تر شدن فرزندان شوند. که در این باره باید دشمن را شناخت و خلاف خواسته های ان عمل کرد .
 • ناشناس ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 2
  توجه کردن به حرف دشمن از نظر بعضیا روشنفکریه. من موندم مگه انسان عاقل حرف دشمن رو انجام میده ؟؟؟ بابا دشمنهههههههههههههههههههه دشمننننننن
 • ناشناس ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 2
  جواب نمیخواد که اصلا حرف مسخره مگه جواب میخواد؟ بیخودی بودجه صدا و سیما صرف این حرف های مزخرف بشه؟ بیا این عزیزان جوابتون رو دادن یکم مطالعه قران و احادیث که منابع ما هستند خیلی خوبه
 • ناشناس ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 2
  بابا بزرگ باشن اما از اسلام خارج نشن بابا مردیم از این بی حجابی که این ماهواره لعین سببش شد .
 • ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
  0 2
  اینها از اسلام باطن بعضی احکام نسبت به زنان رو نمیبینن مثلا اگر دیه زن نصف دیه مرد است این به نفع زن هست اگر زن در تصادفی فوت شود نصف دیش به شوهرش میرسه و لی اگر شوهرش فوت شد دیه کامل به زن میرسه در ارث و میراث هم همینطوره و بقیه مسائل
 • علی ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  1 1
  داداش من خب تو هم برو زلال احکام با گلبرگ ببین. چرا ناراحتی؟
 • بچه شهید ۰۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  0 2
  بی بی سی خودش کمپانی فاضلابه باز داره برای دیگران نسخه می پیچه.!!!!درحالیکه درکثافت ولجن غلت میزنن،باکمال پررویی ودیاثت ازدیگران هم حرف میزنن.لطف بفرمایید غلتتونو بزنید!!!!!
 • ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  0 0
  توانشو نداره متاسفانه اگه داشت جواب میداد
 • ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  0 2
  عامل عقب افتادگی ایران بیسوادی، بیکاری و بیخیالی ماست اگه اسلام نبود این فرهنگ نصفه نیمه رو هم نداشتیم اگه نفت نبود این اقتصاد نصفه نیمه رو هم نداشتیم
 • مسافر ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  0 2
  اگر هم چیزی باعث عقب ماندن زنهای ایرانی بشه اسلام نیست ، آدم هایی هستن که ادعای مسلمانی دارن و نظر شخصی خودشونو به اسلام نسبت میدن من زنم و عاشق اسلام و پوششم هستم اما واقعا گاهی اوقات از بعضی تبعیض ها رنج میبرم .
 • ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  0 2
  بی بی سی و رادیو فردا و... اگر زنها سینه هاشون باز بذارند و موهاشون باز بذارند و بی شرف باشند و رابطه جنسی با هر کس و نا کس برقرار کنند دیگه به زنها گیر نمیده و اونها رو اهل پیشرفت به حساب می آره .
 • ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  1 0
  به ناشناس 18:32 خاک بر سرت عزیزم. ارزش زن به این است که رفرنس علمی داشته باشد؟ که چه شود؟ بگذریم که دارد و اینهمه دانشمند زن داریم که خبر ندارید اما مهم این است که پیشرفت زن به مادری سالم و پاکدامنی است. نه این ملاکهای شرم آور شما.
 • ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  1 2
  زن در اسلام کالاست یا در کشور اربابان یهودی بی بی سی (اسرائیل) که زن را در ویترین مغازه ها با بارکد و قیمت به فروش می رسانند؟!!!!!!!!!!
 • ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  0 2
  اینها که ادعای برابری زن و مرد رو دارن چرا در پوشش، زنانه عمل می کنن و خزان خانم با دامن کوتاه و چهره بزک شده به استودیو میاد چرا کت شلوار نپوشیده و موهاش رو مثل دیگر مهمانان مرد کوتاه نکرده؟ چرا از همان روحیه متمرد؟!!!!!! جدو اباء خودش ( و نه جد و اباء زنان شریف ایرانی) الگو نگرفته و در برابر مجری بی بی سی گارد نمی گیرد؟ و در برابر مجریان این شبکه میو میو می کند.
 • مهدی ۰۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
  2 0
  مگه قراره هر مردی که فوت شد دیه اش به یه زن برسه؟
 • ۰۵:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
  0 0
  امان از دست این جماعت جاهل بیکار غافل
 • رضا ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
  2 0
  موافقم ولی بهتر بود می نوشت زنان و مردان
 • ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
  0 2
  بی بی سی ننگت باد
 • ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
  0 2
  تعداد دانشجوهای دختر را بعد از انقلاب اسلامی بیشتره یا در زمان رژیم بهایی شاه. این بهایی ها همسو با جد شاه بهایی شان پیشرفت را نه در تحصیل و دانشگاه و پرورش مغز که در عریان شدن و وحشی شدن تعریف می کنند.
 • ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
  2 0
  ناشناس 10/10 بدبخت جمعیت زمان شاه چقدر بود الان چقدره با اون عقل ناقصت لازم نیست نظر بدهی
 • ۲۱:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
  0 0
  در جواب 18.32باید عرض شود اولا ادب داشته باشید.ثانیا اینجا از پاکدامنی یا مادرانگی صحبت نشده است که شما اینطوری حرارت زده به فلک
 • ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
  0 0
  البته عذر میخوام در جواب 14.28 بود
 • Rainy boy ۰۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
  0 1
  من حرف اون آقا رو تایید نمی کنم اما چرا کشورهای اسلامی ادر زمره عقب افتاده ترین کشورهای دنیایند؟
 • ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
  0 0
  چرا خیال میکنی عقلت کامله وقتی حتی نمیدونی نسبت برقرار کردن چی هست تحصیلکرده به نسبت جمعیت میدونی یعنی چی جناب باشعور و عقل و درایت
 • ۰۶:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
  0 0
  ناشناس ۰۹۱۰ کم کاری عده ای غفلت زده را به پای نبود توان فرض نکنید چون برداشتتون یا سحی به نظر میرسه یا غرض
 • ۰۷:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
  0 2
  جناب مهدی در جامعه ای که ازدواج مهجور نباشد این امر درصد بالایی از پرداخت دیه را شامل میشود
 • ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
  0 0
  الان زنان ایرانی عقب افتاده اند چرا فرض دروغ یک عده مغرض را واقعیت میدانید
 • ۰۷:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
  0 0
  آقای ۱۸:۳۲ شما الان با کدوم آمار استنتاج کردی قرار نیست اون چیزی که به نظرت درسته واقعا درست باشه مثل وقتی که تو بیابون سراب، آب به نظر میاد
 • جواب Rainy boy ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
  0 2
  علتش کاملا واضحه/اگه یه کم مطالعات تاریخ سه قرن أخیر دنیای اسلام رو بکنید می بینید که چه طور کشور های غربی من جمله انگلیس و فرانسه به جون کشور های مسلمان و غارت کردن اون ها افتاده بودند/نمونه اش همین دولت عثمانی که انگلیس با نقشه های خبیثش اون رو تجزیه کرد و حتی امروزه هم خودشون فیلم جاسوسانی که به این کشور ها فرستاده بودند رو می سازند و ازشون تمجید هم می کنند یا همین شام که قسمت هایی از آن ، مستعمره فرانسه بود

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس