بنابراین اگر کاهش 26 درصدی تورم یک سال اخیر در کشورمان را که پیش از این در سال های 1375 و 1374 نیز سابقه داشته معجزه بنامیم، کاهش چند 100 درصدی تورم در برخی کشورهای جهان را چه باید نامید.

گروه اقتصادی مشرق-رئیس دولت یازدهم روز یکشنبه 3 اسفندماه گفت: خوشبختانه تورم بالای ۴۰ درصد امروز به کمتر از ۱۶ درصد رسیده و این کار از لحاظ اقتصادی همانطور که صاحبنظران داخلی و خارجی برای من نوشته‌اند، شبیه معجزه است.

روحانی پیش از این 21 مهرماه هم در گفتگوی زنده تلویزیونی کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم را اینطور توصیف کرده بود: در تیرماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه‌ 44 تا 45 درصد بوده است.

شهریور امسال تورم نقطه به نقطه 4/ 14 درصد شده است یعنی 31 درصد تورم نقطه به نقطه را کاهش دادیم که این مسئله در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است که دولتی در حدود یک سال 31 درصد تورم را کاهش دهد.

درباره هر دو اظهارنظر حسن روحانی یعنی بی سابقه بودن کاهش 31 درصدی تورم در تاریخ اقتصاد ایران و معجزه بودن کاهش 26 درصدی تورم، موارد نقض آشکاری وجود دارد.

* سابقه کاهش 31 درصدی تورم نقطه به نقطه

حسن روحانی کاهش 31 درصدی تورم نقطه به نقطه در فاصله 14 ماهه تیرماه 1392 تا شهریور 1393 را در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه خوانده است. این در حالی است که پیش از این در دولت رفسنجانی در مدت زمانی کمتر از 14 ماه، تورم نقطه به نقطه بیش از 31 درصد کاهش یافته بود.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال 1374 به 58 درصد رسیده بود که یک سال بعد یعنی در اردیبهشت سال 1375 به 26 درصد کاهش یافت.

بنابراین در آن مقطع تورم نقطه به نقطه نزدیک به 32 درصد نزول پیدا کرد. همچنین تورم نقطه به نقطه در فاصله 13 ماهه از اردیبهشت سال 1374 تا خرداد 1375 بیش از 33 درصد کاهش نشان می دهد.

بنابراین بر خلاف اظهارنظر رئیس دولت یازدهم، کاهش 31 درصدی تورم نقطه به نقطه، در اقتصاد ایران بی سابقه نیست.

* سابقه کاهش تورم در کشورهای جهان

اظهارات حسن روحانی مبنی بر این که پس از کاهش تورم از 40 درصد به 16 درصد، صاحبنظران داخلی و خارجی برای او نوشته اند که چنین کاهشی شبیه معجزه است، نیز اغراق آمیز به نظر می رسد. شاید هم این دست از صاحبنظرانی که برای رئیس دولت یازدهم نامه نوشته اند، رکوردهای بزرگ کاهش تورم در سایر کشورهای جهان را فراموش کرده اند.

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، طی دو سه دهه اخیر، بسیاری از کشورهای جهان توانسته اند تورم های سه چهار رقمی خود را تک رقمی کنند. در برخی از این کشورها رقم کاهش تورم تا چند 100 درصد هم بوده که کاهش 26 درصدی تورم ایران در یک سال اخیر در مقابل آنها عددی به حساب نمی آید.

بنابراین اگر کاهش 26 درصدی تورم یک سال اخیر در کشورمان را که پیش از این در سال های 1375 و 1374 نیز سابقه داشته معجزه بنامیم، کاهش چند 100 درصدی تورم در برخی کشورهای جهان را چه باید نامید.

به نظر می رسد تیم اقتصادی پرشمار و مشاوران رئیس دولت یازدهم باید اطلاعات دقیق و درستی درباره سابقه نرخ تورم در کشورمان و سایر کشورهای جهان در اختیار روحانی بگذارند تا اینگونه توصیفات اغراق آمیز، تکرار نشود.

برزیل

سال

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نرخ تورم

1431

2948

477

1022

1927

2076

66

16

7

3

لهستان

سال

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

586

70

43

35

32

28

20

15

12

7

رومانی

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

نرخ تورم

256

137

32

39

155

59

46

46

34

22

15

12

9

روسیه

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نرخ تورم

875

308

197

48

15

28

86

21

21

16

14

11

13

10

صربستان

سال

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

نرخ تورم

70

81

9

3

11

16

11

6

افغانستان

سال

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

نرخ تورم

25

16

11

7

9

26

-7

2

12

6

7

6

5

آلبانی

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

36

226

85

23

8

13

33

21

0

0

الجزایر

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

26

32

21

29

30

19

6

5

3

0

آرژانتین

سال

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

نرخ تورم

344

627

672

90

131

343

3079

2314

172

25

19

4

ارمنستان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

3732

5273

177

19

14

9

1

-1

آذربایجان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

1130

1664

490

20

4

-1

-9

2

بلاروس

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

نرخ تورم

1190

2221

709

53

64

73

294

169

61

43

28

18

10

بولیوی

سال

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

نرخ تورم

1281

11750

273

15

16

15

17

21

13

9

بلغارستان

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

نرخ تورم

334

82

73

96

62

123

1061

19

3

10

7

6

کاستاریکا

سال

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

نرخ تورم

18

37

90

33

12

15

12

کرواسی

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

1517

98

2

4

4

7

4

اکوادور

سال

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نرخ تورم

96

38

13

8

3

2

3

استونی

سال

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

48

29

23

11

8

3

گرجستان

سال

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

نرخ تورم

163

39

7

4

19

4

5

6

ایسلند

سال

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

نرخ تورم

59

51

51

84

29

32

21

19

25

21

16

7

4

اندونزی

سال

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

نرخ تورم

58

21

4

12

12

7

6

ایران

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

23

35

49

23

17

18

20

13

عراق

سال

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

نرخ تورم

37

53

31

3

-2

2

6

جامائیکا

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نرخ تورم

51

77

22

35

20

26

10

9

قزاقستان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

1662

1402

176

39

17

7

8

کره جنوبی

سال

1980

1981

1982

1983

1984

1985

نرخ تورم

29

21

7

3

2

2

قرقیزستان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نرخ تورم

1086

181

43

32

23

10

لتونی

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

109

36

25

18

8

4

2

لبنان

سال

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

487

155

72

69

50

100

25

8

10

9

8

5

0

مقدونیه

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

339

126

16

2

3

1

0

مکزیک

سال

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

نرخ تورم

102

65

58

86

132

114

20

27

23

16

10

7

مولداوی

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نرخ تورم

789

330

30

24

12

8

مغولستان

سال

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

203

268

88

57

47

37

9

8

مونته نگرو

سال

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نرخ تورم

95

24

20

8

3

3

2

میانمار

سال

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

نرخ تورم

58

25

4

11

26

31

12

2

نیکاراگوئه

سال

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

نرخ تورم

4775

7429

3004

117

22

14

4

پرو

سال

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نرخ تورم

667

3398

7482

410

74

48

24

11

12

9

7

سوریه

سال

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

نرخ تورم

71

30

15

11

9

11

13

15

8

تاجیکستان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

نرخ تورم

2601

350

612

418

88

43

27

33

39

12

16

7

ترکیه

سال

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

نرخ تورم

105

90

80

86

85

65

55

54

45

25

9

8

ترکمنستان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

3102

1748

1005

992

84

17

23

8

اوکراین

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

نرخ تورم

4735

891

377

80

16

11

23

28

12

1

اروگوئه

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

102

68

54

45

42

28

20

11

6

5

ازبکستان

سال

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

نرخ تورم

1568

305

54

71

29

29

25

27

27

12

7

ونزوئلا

سال

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نرخ تورم

100

50

36

24

16

13

22

31

22

16

14

ویتنام

سال

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

نرخ تورم

454

360

374

96

36

82

38

8

9

یمن

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

45

51

62

71

64

39

5

12

8


نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 127
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 38
 • ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  فیلمشوتو یکی ازبخش های خبری صداوسیما نشون داد که روحانی داشت سخنرانی میکرد وبعد گفت همه کارشناساواقتصاددانا میگن این معجزه است یه دفعه وزیراقتصادازتعجب روشو کرد طرف روحانی وهمینجور مونده بود ازتعجب بنده خدا وشکه شده بود . جالبش میدونید چیه بقیه بخش های خبری بعدازاین بخش دیگه این فیلمونشون ندادن . وتاهمونجا که روحانی میگفت معجزه است پخش کردن ودیگه تصویری ازشوکه شدن وزیراقتصادپخش نکردن وبه جاش تصویرو اوردن رومهمونها ورومهمونها بقیه سخنرانی روحانی روپخش کردن.
 • ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  حالا که چی تورم باید منفی می شد.
 • عباس ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  همون اوایل دولت یازدهم میگفتن ما دولت رو با تورم 36درصد تحویل گرفتیم حالا بعد از یکسال و اندی میگن 40 درصد رو کردیم 15 درصد! نه اون موقع 40 درصد بود نه الان 15 درصده، یه نگاه به رشد قیمتها بندازید به عنوان مثال افزایش بیش از دو برابری قیمت میوه تو همین یکسال اخیر، بعدشم تورم فقط گرون شدن اجناس نیست بلکه بالا رفتن قیمت رو نسبت به سطح درآمد می سنجن، دخل مردم تو دولت یازدهم تقریبا ثابت مونده و حتی برای خیلی ها کم شده اما خرجشون با افزایش قیمت اجناس و بنزین و آب و برق و گاز و قیمت خدمات و بالا رفتن مالیات و سقوط بورس و رکود شدید و .... به شدت افزایش پیدا کرده، دولت قبلی اگه نون رو دوزار گرون میکرد یارانه نقدیش رو از قبل می ریخت به حساب مردم، شب عید جبرانی داد، اینا چی؟ با اون سبد کالاشون...
 • ali ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  خنده داره که رئیس جمهور یک مملکت حرفی بزنه که اینقدر راحت و واضح بشه نقضش کرد.
 • ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  باید قبول کرد که این دولت از ضعیف ترین دولت های جمهوری اسلامی است .
 • مرتضیsk ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  در صف دکتر چشم پزشکی زنبیل گذاشتم از بس شلوغه تو زندگی روزانه ام کاهش تورم نمیبینم !
 • کاهش ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  کاهش نرخ تورم در صورتی قابل تقدیر است که قدرت خرید مردم حفظ شده باشد و رونق در بازار حاکم باشد نه مثل حالا که رکود کامل در بازار مشاغل مختلف وجود دارد .
 • ناشناس ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  بر طبق گفته خود آقای روحانی ملاک تورم جیب مردم است نه آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت !
 • ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  مشرق حق با شماست! معجزه فقط مخصوص احمدی نژاده! کسی بتونه تو هشت سال اینهمه گند بزنه واقعا معجزه کرده وگرنه تو تحریم و این رکود کاهش نرخ تورم که معجزه نیست!
 • ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  بابا حرف زدن در ایران مالیات نداره
 • ناشناس ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  کاهش صدور پروانه های ساختمانی در سال 92 و 93 نشانه رکود شدید در بازار است .
 • ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  کاشکی از این بررسی ها برای دولت دهم هم داشتین
 • ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  اولین رییس جمهور چهارساله ایران.
 • فاطیما ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  یعنی افغانستان و عراق تورمشون از ما کمتره؟!!!O_o
 • منصور ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  شمابایدعادلانه قضاوت کنیددرکشوری مثل ایران که تحت شدیدترین تحریمهاست اگه این کاربی سابقه نیست لااقل کم سابقه بوده وباشرایطی که گفته شد وقیمت نفت میشود گفت یک معجزه هست
 • میثم ۱۶:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  مشرق متاسفم واست به هر در و تخته ای میزنی تا دولت و بکوبی من هر روزی که میام تو سایتت محال چند تا خبر تخریبی از دولت ننویسی,,,ای کاش تو دولت قبلی هم چند تا از این تحلیل های ابکیت میکردی,,,
 • ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  کی میگه کم شده مگه چجور حساب کردن در حالی که قیمت همه حامل های انرژی زیاد شده قیمت کالاهای اساسی و بسیاری موارد دیگه نسبت به قبل زیاد شده اونوقت چطوره که تورم پایین اومده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  با اون ويراني كه اقاي روحاني از احمدي نزاد تحويل گرفت از معجزه هم بالتره اين حرفو مني كه يكي از اين مردم هستم و قشر كارمند دارم ميگم
 • یقین ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  من کاری به مسائل جناحی ندارم ولی دلیل این حرف های دولتی ها اینه که دولت تو این مدتی که از شروع کارش می گذره کار خاصی انجام نداده و تمام توانشو روی مذاکرات گذاشته. امیدواریم که مذاکرات موفقیت آمیز باشه و دولت وقتشو روی کارهای اساسی صرف کنه.
 • یقین ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  مشرق عزیز امیدوارم همانطور که این جور نظرات رو تأیید می کنی، نظرات در مورد مفاسد اقتصادی، نظرات طرفدارانه نسبت به دولت، نظرات انتقادی نسبت به احمدی نژاد و طیف مربوط به اون و ... رو هم تأیید کنی.
 • محمد رضا ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  چقدر جوون داریم که بیکارند... حتی برخی هاشون تخصص لازم رو هم دارند اما جایی نیست که ازش استفاده بشه... با این وضع اگه به این روند بیکاری اضافه بشه مطمعنا تورم منفی خواهد شد...چون دیگه حقوقی دریافت نمیشه تا خرجی بشه! البته یه عده هستند که قد همه بیکارا حتی چند برابرشون خرج می کنند ...
 • رضا ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  چقدر بی انصافید .حقتون بود همون احمدی نزاد میموند تا الان نون خالی هم نمیتونستید بخرید بعد کاهش 20یا 30درصدی تورم رو کار خاصی نمیدونید؟
 • یه خبرنگار اقتصادی ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  سلام واقعا زشته واسه سایتتون که بلد نیستین یه جدول بکشین که هم مخاطب سر درگم نشه و هم زیبا تر وو شکیل تر بشه آخه این چه جور آمار دادنه؟ یا ببیریدش تو اکسل یا توی یه جدول بزارید که امکان مقایسه باشه یه خورده خلاقیت به خرج بدین تا مخاطب خسته نشه
 • بهمن ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  راست ميگي عباس آقا كي به كيه تو هم يه آمار بده بي خيال شهر هرت به اينجا ميگن
 • ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  من چندواحداقتصادخوندم. اونوقتها به ماکه میگفتین ازروی مشخص کردن مثلا 200 تا کالای اساسی وافزایش قیمتشون تورمو مشخص میکنن. خب شماخودتون قضاوت کنین چطوری ممکنه وقتی اب وبرق وگازوتلفن قیمتهاش نسبت به پارسال چندبرابرشده ونون 50 درصداضافه شده ولبنیات گرون شده وشیرگرون شده ومرغ گرون شده .ومیوه گرون شده ....تورم 16 درصده !!!? ولی تو سال اخر دولت محمود که ماشاهد این اندازه افزایش قیمتها تو اون سال نسبت به سال قبلش نبودیم و افزایش قیمتها تواون سال کمتراز افزایش قیمتهای امسال نسبت به سال قبله ولی تورم اون دوره چهل درصدبوده ?!تورم این دوره 16 درصده ?! خب معلومه ازخودشون درمیارن .
 • امیر ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  معجزه فقط مخصوص احمدی نژاه اگه اینا رو احمدی نژاد گفته بود کلی تشویق و تمجید میکردید عادلانه قضاوت کنید در شرایطی که در امد کشور از 120 میلیارد در سال رسیده 25 میلیارد این کار خود معجزست
 • مجتبي ۱۸:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  واقعا معجزه نبود.اما افزايش هاي چند صد درصدي تورم در دولت احمدي نژاد که معجزه بود.عمرا منتشر کني....
 • علیرضا ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  وجدانا" سایت در این حد جهت دار ، داریم در سطح جهان ؟؟ :| :| :| ی واقعه ی مثبت رو اینطور کوبیدن واقعا ستم :| :| توصیفات اغراق آمیز ؟؟ :| :| مشرقی ها شما دیگه نزنید این حرفاها رو :| :| شما که خودتون استاید تو این زمینه :|
 • ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  از قیمت هیچ چیز خبر ندارد
 • ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  شیب گرانی هرروزه لبنیان ونان سایرمایحتاج مردم و.... وفقدان قدرت خرید وبیکاری باعث رکود شده میگن تورم اومده پائین
 • ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  خوب حالا مرد باش در امد احمدی نژاد را هم حساب کن روحانی را هم حساب کن
 • مهدی ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  یارانه ها رو بگو .... ده ماه در سال !!!! به قول آبادانی ها .... ها ولک .
 • ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  اگه همین طور پیش بره تا یکی دو هفته دیگه تورم در دولت روحانی به صفر میرسه!!! مسئولان فکر میکنن با بازی با اعداد مشکلات مردم حل میشه
 • ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  هیچ کدوم از این کشورها تحریم نبودن تمام دنیا هم باهاش سر جنگ نداشتن
 • ali mohammad ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  آقای روحانی موقع تبلیغات انتخاباتی می گفت مردم باید کاهش تورم را در جیب خود احساس کنند نه در اعداد ارائه شده،!!!!آقای روحانی بنده هیچ تغییری در جیب خودم احساس نمی کنم؟
 • یه خبرنگار اقتصادی ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  دیدین به ضررتونه نظر منو نزاشتین؟
 • ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  اگه امار دولت واقعیه مردم کی باید کاهش تورم رو لمس کنند؟؟؟؟
 • ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  آقای روحانی ! با آمار سازی مشکل حل نمیشود تورم در حال حاضر بالای 80 درصد است
 • ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  همین که اینطوری مشرق بی طرف رو به واکنش مجبور میکنه یک دنیا ارزش داره و گرنه قطعا معجزه ای چون احمدی نژاد دیگر ظهور نخواهد کرد این چندمین پیام منه که در عین ادب قطعا تایید نخواهید کرد
 • دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد تربیت مدرس ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  متن بسیار ساده لوحانه و زردی بود این کاهش تورم با وجود تحریم های بی سابقه ایجاد شده و با سایر مواقع تفاوت داره لطفا عوام فریبی نکن مشرق
 • ارش ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  مشرق جان خداوکیلی این مطلبا بزار من ازاقای روحانی خواهش میکنم به نمایندگی از 60میلیون ایرانی که فقط نصف روز وقتشون به من بدن تاببرم ازنزدیک واقعیات جامعه واقتصاد رانشونشون بدم به خدا اگر واقعیات به مردم گفته شود استانه تحمل مردم هم بالاتر میرود رکود بی سابقه اقتصادی به بهانه کنترل تورم هنر نیست خیانت است اقای رییس جمهور فقط وفقط نصف روز بامن باش تا ازچیزهای زیادی که خبر نداری یا خدای ناکرده اطلاعات غلط به شما میدهند اگاهتان کنم لااقل یه نصف روز مخفیانه سری به بازار ومراکز خریدبزنید وببینید تورم پایین امده یا پولی درجیب مردم نیست انهم یعنی شب عید
 • حسین ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  تورم از دید مردم گران شدن سبد مصرفی خانوار هست شما تمام چیزی رو که توی یک سال مصرف می کنی رو حساب کن + کرایه خونه + حمل و نقل + درمان و ... بعد همه رو جمع بزن به قیمت های پارسال و امسال این تورم به دلیل جهادی که دکتر هاشمی توی وزارت بهداشت و به صورت حزب اللهی دادن خیلی اومده پایین چون هزینه های درمانی میانگین مردم به شدت پایین اومده درسته که عددا نه 40 درست بود (بیشتر بود) نه 15 الانش (که بیشتر هست) ولی این اعتمادی که کم کم مردم دارن به ارز ملی درمقابل دلار و یورو و ین می کنن خیلی مهم هست
 • حسین ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  شغل نیست چون همه مدرک بی ارزشی دارن و انتظار دارن پشت میز رئیس اداره بشینن وگرنه توی اروپاوآمریکا بسیاری از مشاغل با کارآفرینی فردی و گروهی و تعاونی ها شکل می گیره و فقط دولت به اونا امتیاز میده ولی توی کشور ما همه باید استخدام یه نهاد یا ارگان یا .. بشن بعد بگن ماهم کار داریم
 • حسین ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  آره مح..ود چون چهار سال دوم از مردم نبود برعلیه مردم بود حتی به حزب خودش هم پشت کرد که بگیم کار حزبی می کرده اصولا با هرکسی که پشتیبانش بود جنگید به طوری که انتخابات قبلی با دشمناش بیعت کرد و ...
 • حسین ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  قیمت پایین نیومده اوستاد تورم پایین اومده یعنی درصد افزایش قیمت
 • حسین ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  دیگه ببین کارگر ها باید چی بگن البته اگه کارمند پتروشیمی و نفت و برق و... باشی الان داری نفرین و ... هم میکنی
 • سید ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  این حنا دیگه برای مردم رنگ نداره... من ارتباط دادن هر چیزی در این دولت با 8 سال قبلش رو به عنوان یک پیراهن عثمان می شناسم.
 • میثم ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  ظاهراً یادش رفت در مناظره این مطلب را گفت ولی الان آمار ها ملاک است! البته آمار ها با واقعیت فاصله زیادی دارد و برای همین وزیر اقتصاد داشت شاخ در می آورد که این حرفها را از کجا می زند . ایشان حقوق دان است نه اقتصاد دان ، احتمالا از نگاه حقوق دریافتی خود به اقتصاد نگاه می کند نه از طریق جیب مردم !
 • ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  مشرق توقع می رفت تحلیل بهتری ارائه کنی.. نه اینکه صرفا به غلط گرفتن لفظی از روحانی بپردازی... مهم اینه که تورم کاهش پیدا کرده.. حالا روحانی از این اشتباهات تو سخنرانی ش های اخیر زیاد داشته که به همه ثابت شده که مشاورینش در چه حدی هستند... چیزی جدیدی نیست...
 • مقدم ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  درپایان عمر این دولت تورم به منفی 40 خواهد رسید.
 • ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  ببخشید کدام کاهش تورم ؟
 • شاکر ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  و رییس جمهور منتخب ملت چقدر مظلوم است. روحانی عزیز لطف خداوند همراهتان
 • امیر ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  یکی به اقای دکتر بگه خواهشا به این معجزه ادامه ندید زیر فشار اقتصادی این معجزه کمرمان شکست
 • علی ۲۰:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  مردم پولی برای خرید بخاطر گرانی ندارند کجاتورم 15درصد است واقعا خنده داره
 • سیدغلی ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  سلام یکی نیست برای من عامی بیسواد تورم را تعریف کند وقتی در ظرف یکسال فقط قیمت ما یحتاج عمومی بین 20درصد تابیش از 100درصد افزایش یافته باز باید گفت تورم کنترل د کاهش یافنه است ؟ آیا آقای دکتر روحانی ارتباطی بین افزایش قیمتها و نرخ تورم قایل هستند یا خیر ؟
 • باران ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  آقای روحانی شما تورراچطور حساب می کنیدکه می گوید از 40درصد به 15درصدرسید ؟مگرغیر ازاین که نتهاقدرت خریدمردم افزایش نیافته بلکه کم هم شده قیمت چه چیزی امسال از پارسال کمتر شده که شمامی گوید تورم کم شده .کدامیک از اجناس زیرنسبت به سال گذشته کمترشده مرغ-گوشت -نان -میوه مسکن -ماشین -پوشاک -بنزین -گاز ووووووووووووغیره کدامیک دیگربسه
 • دکترهژبر ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  سلام دوستان البته ناگفته نماند که اگه دولت قبلی بود تورم چقدر میشد .
 • مردم ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  مشرق چرا نمیگی دولت رو در چه وضعی تحویل گرفت روحانی در حالی که من کارمند که پولمو با هزار بدبختی جمع کرده بودم که یکپژو 405 یه 15 میلیون بخرم در دولت احمدی نژاد یه دفعه شد سی میلیون تومن مشرق خدا وکیلی منه کارمند چه خاکی باس به سرم بریزم . دلار داشت روز میشمرد. سکه روز میشمرد. ای بی انصافها اصلا امیدی به فردا نداشتیم . همه کشورها دشمنون شده بودن . دیگه چی بگم از ماجرای فریبکاری استخدام 500000 کارمندکه ان اقا براه انداخت بدون اینکه معلوم باشد از کجا حقوقشان بدهد. خیلی بی انصافین
 • ۲۱:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  از معحزه هم اونورتر!.، اگر الان احمدی نژاد بود که از گرسنگی همتون مرده بودید!..
 • ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  آقای مشرق نیوز ، بسیار مشتاقیم بدانیم دولت مطلوب شما نزدیک تر به کدام یک از روسای جمهور بعد از انقلاب است...؟
 • سید ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  این دولت جدید هم نوبره بخدا .هر روز قیمت ها بالا میره اما در مقابل تورمپائین میاد . در تاریخ باید ثبت کرد . خجلت بکشید با این تورم پائین آوردنتون.
 • کیا ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  گر محک تجربه آید بمیان تا سیه روی شود هر که باشد در او غش
 • ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  حضرات مسئول فراموش کردند که با قدرت خرید مردم چیکار کردن!!!!!!! مردم پولی ندارند برای هزینه و بالتبع طرف تقاضا فلج شده چطور ممکنه با نبود تقاضا تورم ایجاد بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دیگه زمان شعار و رنگ کردن مردم گذشته
 • ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  همینکه کشور رو با اون ورشکستگی اقتصادی تحویل گرفت و تورم رو کم کرد از معجزه هم بیشتر بود!!! ا،ر الان احمدی تراد بود که تورم به چند میلیون واحد رسیده بود و کشور دچار قحطی بود.. خداتونم شکر کنید
 • امیر تبریز اوغلی ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  تورم کاهش یافته؟؟؟بالای 100درصده الان
 • ۲۳:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  حاج محمود کجایی؟!
 • ناشناس ۲۳:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  یک شیشه روغن زیتون کوچک یکماه پیش خریدم 7600 تومان این ماه خریدم 8600 در عرض یکماه 1000 تومان افزایش قیمت داشته است !
 • ناشناس ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
  0 0
  مشرق جان زمان دولت ع دا لت محور و پاکد ست ان کجا بودی . اینقدر زیبا تحلیل میکنی . دولت داره کارشو میکنه دنبال چی می گردید ................ دوست داری دولت قبلی دوباره بیاد . دوست داری ( می دونم اجازه نمایش نمی دی(
 • شاهد ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  ماکه نفهمیدیم ،چی و کی وکجا کاهش پیدا کرد.
 • ۰۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  خوب بقیه داستان چی شد؟؟!!
 • ۰۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  تخریب دولت جمهوری اسلامی چه معنی داره مشرق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  حرف های جناب روحانی معجزست.
 • حسین ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  به خدا ما جز گرونی چیزی احساس نکردیم . حالا هی بیاید از معجزاتتون بگید . احمدی نون و بنزین رو گرون کرد نا تدبیری داشت 45 تومن داد . شما نون و بنزین رو گرون میکنید چشمتون هم دنبال 45 تومنه که پسش بگیرید . مسئولین کار نمی کنند نظارت بر بازار ندارند کشور اقتصاد داخلیش افت میکنه بعد ما مردم بدبخت باید با گرون شدن اجناس جبران کم کاری مسئولین عزیز را بکنیم
 • ۰۱:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  معجزه ی تورم!!!
 • ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  برو خجالت بکش...
 • ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  ساده نشوید جانم! چه نامه ای! چه کشکی! مدام میگوید به من نامه نوشتند (در هسته ای و ..) جنس همگی هم تبریک و تشکر است!!!!!!!!!! شما بگویید کسانیکه 16/5 را 16/4 میکنند و بعد جشنش را راه می اندازند مگر میشود نامه های تبریک و تشکر و فدایت شوم خطاب به خودشان را رسانه ای نکنند که طبق ادعایشان از طرف اساتید و کارشناسان!!! نگاشته میشود!!!!!!!!!!!!!!
 • ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  ملاک تورم جیب مردم است...
 • ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  خیلی وقته قبول کردیم
 • ۰۱:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  الان دیگه امیدوار شدی؟؟؟
 • ۰۱:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  کاملا بدیهی است
 • ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  معجزه ی تورم...
 • ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  داشتیم برا شما دعا می کردیم/...
 • ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  معجزه ی تورم!
 • ۰۱:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  گویا تازه اهل رسانه های مجازی شدی نبودی ببینی افسادیون در 9 سال قبل چه می کردند!!
 • ۰۱:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  جناب یقین برو از این نصایح در سایتهای افسادطلبها هم بگذار بلکه از سانسور شدیدشان قدری کاسته شود!
 • ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  توهم خود مردم پنداری یک لحظه رهایتان نمی کند بیمارید بخدا!!!!!!!
 • لبخند ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  واقعا بعضی اخبار مشرق جوری جانب دارانه و مغرضانه است که آدم نمی داند چه بگوید. خب حالا کاهش تورم معجزه نبوده است ولی لااقل در یک سال گذشته، مشکل هر روزمان این نبوده که دلار چقدر بالا رفت طلا چقدر سقوط کرد ! خداوکیلی و بینی و بین الله، همین قدر که این اقتصاد مرده را ثابت نگه داشته اند کار بزرگی نیست ؟ هین قدر که دست توی جیب ملت نمی کنند و با بازی با نرخ ارز درآمد کسب نمی کنند کار بزرگی نیست ؟ همین که با نفت 45 دلاری مملکت داری می کنند و بودجه ای بسته اند که 35 درصد به نفت وابسطه است کار بزرگی نیست ؟ مگر رهبر نفرمودند که برای کاهش وابستگی به نفت حتی شده به وسایلتان عمر انقلابی بدهید، خب الان درست است که از برخی جهات نیروی کار تحت فشار است ولی از نظر من که وضعیت انبار شرکت را می بینم اوضاع خیلی بهتر از سابق شده. من هم با خیلی از کارهای این دولت موافق نیستم ولی خب کمی انصاف هم بد نیست. کلاهمان را که قاضی کنیم همه چیز حل میشود .
 • لبخند ۰۱:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  همین که نظراتی مثل نظر شما، حتی در مشرق هم پیدا می شود، مطمئن باشید دولت دل گرم خواهد شد. ای کاش همه ما یاد می گرفتیم که منصفانه نگاه کنیم .
 • لبخند ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  و دوست عزیز شما هم مطمئن باش مردم فقط شما و جناح شما نیست که همه شناخته ایم چگونه فکر می کنید. این بار هم با یاری همین مردم در انتخابات بعدی ریاست جمهوری متوجه خواهید شد که ملت درکشان از این حرفهای سیاسی و تحلیل های بی بنیان مشرقی بیشتر است. روحانی همینطور پیش برود مطمئن باش ملت پشتش خواهند بود.
 • ۰۱:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  من که واقعا بی سوادم و معنی تورم را نمی فهمم !! مرغ و میوه و برق و آب و گاز گرون شدند و تورم کاهش پیدا کرد !! حتما درسته و ما نمی فهمیم !!!
 • یه خبرنگار اقتصادی ۰۱:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  دیدین به ضررتونه نظر منو نزاشتین؟
 • حسن ۰۵:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  مسئله اینه که به چه قیمت این تورم کاهش یافته همه میدونند که تورم نتیجه تقاضای زیاد و عرضه کم خب اگه شما با عرضه بیشتر جلوی تورم گرفتی واقعا شاهکار کردی و دستت درد نکنه ولی دولت با کاهش نقدینگی و فلج قدرت خرید تقاضا را کاهش داده در حقیقت ما نیاز داریم ولی پولشو نداریم بخریم و این از تورم خطرناک تره الان من تولید کننده از برج 9 تا آخر 11 در مجموع 8 تومن کار کردم با یک کارگر ماهی 1200 حقوق و بیمه مثلا شب عیده بیکار نشستیم و همدیگرو نگاه میکنیم
 • ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  ميشه بگي الان واقعا دولت داره چه كاري ميكنه ؟! كل مملكت رو به ركود بردند كه جلوي تورم رو بگيرند بازم نتونستند و دارند مثنوي تحويل مردم ميدند .
 • ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  اصلا تورم چیست؟ مگر تورم در زندگی مردم اثر هم دارد؟
 • دوست ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  بابا وضع مالیت خوب بوده ها میخواستی پژو بخری ای ناقلا
 • ۰۸:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  این آماری که اعلام می کنند بیشترش مربوط میشه به این که مسکن راکده و قیمتش بالا نمی ره. چون اصلا خرید و فروشی نیست. وگرنه باقی چیزها همه گرون شده.
 • ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  اون شیشه روغن زیتونی که هزار تومن افزایش داشته زمان احمدی نژاد 4000 تومان یک شبه رفت روش !! یادتون که نرفته!؟روحانی برای شما حیفه واقعا حیفه
 • ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  ای کاش احمدی نژاد الانم بود تا میفهمید از گرسنگی مردن یعنی چی؟ کار روحانی از معجزه هم بزرگتر بود
 • زمانی ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  اگربه کلام فرانی که میفرماید عزت وذلت دست پروردگارمتعال است یقین پیدا کنیم تلاشهای صادقانه به بار خواهد نشست
 • کاکرو یوگا مازندرانی سابق ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  آمار و حشتناک طلاق در 18 ماه گذشته خودش بیانگر عملکرد دولت در حوزه اشتغال و بیکاریست
 • کاکرو یوگا مازندرانی سابق ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  حمل و نقل 40 درصد کم شد اینترنت قیمتش یک سوم شد میوه که نگو کرایه تاکسی و بلیط که نگو
 • کاکرو یوگا مازندرانی سابق ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  خیلی شوخن
 • ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  نه. ما یادمان نرفته! جلسه هاشمی با بازاریان تهران را هم یادمان نرفته!
 • پژوهشگر ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  اقتصاد را كردن تو يك گوني درشو بستن اون وقت ميگن تورم مهار شد مثل اينكه خبر از بازار ندارين
 • دکتر ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  ارشد اقتصاد یعنی کشک اونایی که رتبه های پایینی در کنکور دارن معولا مجبورن برن اقتصادبخوننواسه اینا که حال وروز مملکت اینه چون بیسوادا اقتصاد میخونن بعدم خودشونرو باسواد میدونن
 • ناشناس ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  اگر دکتر احمدی نژاد بود با افزایش آب و برق و گاز و تلفن و بنزین و نان ؛ یارانه ها را هم افزایش میداد .
 • متن ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  آقا یه بار یبان ریز جزئیات و محاسبات تورم رو منتشر کنن تا ببینیم کی راست میگه. بالاخره حتما محاسبه میکنن و بعد حرف میزنن! یعنی ممکنه محاسبه نکنن؟ وای...
 • ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  نه معجزه اونه که رییس جمهور محبوب نفت رو 8 سال بالای 100 دلار بفروشه و با در امد 700 میلیارد دلاری اون توروم رو بکنه 40 درصد ارز رو بکنه 3 برابر خواهشا چاپ کنید
 • سرباز ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  من یکی از منتقدان سرسخت احمدی نژاد بودم اما با روی کار اومدن دولت یازدهم خودمو سرزنش کردم که چرا اینقد ایراد گرفتم بالاخره بد بهتر از بدتره بعضی ها میگن تحریم مگه بیشترین تحریمها یکسال بعد از فتنه به دولت دهم و ملت تحمیل نشد که اونم باعث و بانیش به اصطلاح همین اصلاح طلبان بودن!!! من خودم کارگرم, دارم میبینیم که هر سال قدرت خرید مردم کمتر میشه یه جای اینکه اینقد چشمتون به دست بیگانه باشه یه کم به خودتون بیاین و به این ملت که پشتوانه ی این کشور و انقلاب هستن اعتماد کنید و ازشون استفاده کنید اصلا دولت قبلی بد بود شما چرا همون کارو تکرار میکنید؟ با حرفای الکی مردمو دلخوش نکنید به قول خودتون بزارید ما این کاهشو لمسش کنیم بعدم بهبود وضعیت اقتصادی را با خدشه دار کردن عزت این ملت و باج دادن به شیطان هیچ فایده ای نداره و مردم اینو نمیخوان بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم باید با اتکا به سرمایه های درونی صورت پذیرد ملت عزیز ایران حاضرن تورم زیاد باشه و گرسنه باشن ولی عزت و شرفشونو نفروشن لطفا منتشر کن مشرق
 • ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  اشتباه مثبت دادم حرف از اون دولت نزن که برای تخریبش دوست و دشمن سنگ تموم گذاشتین
 • ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  اخی الان پژو خریدی خیالت راحت شد؟؟؟ شدی طرفدار روحانی و ضد احمدی؟؟؟ گور بابای بقیه نه؟ مشکل کشور فقط مشکل اشخاصی مثل جنابعالی نیست که وقتی رفع شد یعنی همه چیز اکی شده
 • ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  اشتباه مثبت دادم هزاران منفی به تو که خیلی حرفات بی منطقه مملکت فقط انبار شرکت شما نیست
 • ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  خسته
 • ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  اقای حسین اول برو یه کم اقتصاد مطالعه بفرما ببین تعریف تورم چیه بعد نقد نظر کن- کی گفته پایین اومدن تورم مساوی درصد افزایش قیمتهههههههه
 • ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  ما با هیچ کسی کاری نداریم مگه نمی گوید تورم ۱۵٪ هست بیاید به ما وام دهد با ۲۰٪ برود با ۵٪ اضافه میدهیم حالش رو ببره نوش جونش بشه ثواب داره خدایی مگه اینکه تورم از نقطه حسن تا نقطه غلام منظورشان باشد و ان هم بستگی به نیتشان دارد که این نقطه به نقطه چیست
 • ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  احمدی نژاد لا اقل پنجسال اول را خوب کار کرد اینها بیایند لا اقل چهار سال اول رو خوب کار کنند وداخل مملکت ۳۵۰ میلیارد دلار بیاورند
 • ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  خوبه والله همه مردم که مینالند ولی شما با امدن این دولت روی کار تورم را احساس نمی کنی لطفا بزارید حرف وناله مردم را بشنوند شما شاید اعلام میکنید که تورم امده پایین انها فکر میکنند معجزه شده
 • ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  سخنان دیروز روحانی برای وزیر اقتصاد هم عجیب بود. همان لحظه سرش را اورد کنار
 • غریب آشنا ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  شاید رئیس شما هم دستی به آستین فساد داره که انبار شرکت پر شده
 • خ دزفولی ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  فاصله طبقاتی بسیار زیاد شده 0 بازنشستگان دررنجند0 گرانی بیداد میکند0 افزایش حقوق ده میلیونی با یک میلیونی 14درصدبایدباشد؟ ! اینطور که فاصله طبقاتی بیشتر میشود
 • ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  آقا یکی منو نجات بده از دست ....... کشور ! خدایا اینجا دیگه کجا بود من بدنیا آمدم !مرغ شده 7.5 اینا میگند تورم شده صفر .
 • موسی ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  معجزست واقعا معجزست البته ....
 • فراهانی ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
  0 0
  البته تورم که نه ورم معده کاهش پیدا کرده و با کم خوری و صرفه جویی در خوراک مردم دیگه تورم معده ندارند. دیگه یخچالهامون شبیه جیبهامون خالی شده محمود یادت به خیر!!
 • کمال ۰۰:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
  0 0
  اتفاقا من در جیبم احساس میکنم شپش سه قاپ میندازه بسکه همه چیز گرون شده و دخلم به خرجم نمیرسه برعکس زمان دولت قبل که اقلا نفسی میومد
 • کمال ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
  0 0
  اتفاقا منهم داروئی را که میخریدم 1500 تومن شده 2400 تومن حالا پیداکنید کاهش تورم را طی حدود 5ماه (یعنی چیزی حدود 60 درصد . تازه قبلش بود حدود 800 تومن که اگه بخواهیم حساب کنیم در یکسال تورم حدود 200 درصد شده . ضمنا تمام کارها و حرفهای جناب وزیر بهداشت هم الکی و شوی تلویزیونیه )
 • فوق لیسانس بیکار ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
  0 0
  یکی از عوامل ایجاد تورم رشد نقدینگی در جامعه و بالا رفتن قیمت هاست تورم به خودی خود بد نیس چون باعث افزایش تولید کاهش سرمایه گذاری در بانک و بجاش در چرخه تولید میشه متاسفانه در سالهای حضور دولت قبل این نقدینگی بدون پشتوانه بود و به اقتصاد لطمه زد اما در دولت جدید عدم وجود اشتغال و کاهش قدرت خرید تورم رو بسمت منفی میبره که به نظر بنده خیلی بدتر از قبله امیدوارم با یاری خدا اوضاع درست بشه امین
 • ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۶
  0 0
  ما دولت قوی هم داشتیم؟؟؟!!!