مسیر ۸۰ کیلومتری جاده نجف تا کربلا را در روزهای منتهی به اربعین حسینی می‌توان آسمانی‌ترین مسیر این کره خاکی دانست. در این مسیر موکب‌های بسیاری به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند که ۱۰ موکب توسط ایرانی‌ها اداره می‌شود.

همه ساله در ایام منتهی به اربعین حسینی، زائران و عشاق ثارالله مسیر نجف تا کربلا را به عنوان یک سنت حسنه با پای پیاده طی می‌کنند.

در مسیر زائران موکب‌ها و خیمه‌های فراوانی برای پذیرایی برپا شده است که صحنه‌های بسیار زیبایی را خلق می‌کنند. اکثر مردم قبایل و عشایر مختلف در این مسیر خیمه و چادر برپا کرده و با تمامی دارایی خود حتی به اندازه قرص نان یا با شستن پای زائران به مردم خدمت می‌کنند و این خدمت را برای خود افتخاری بزرگ می‌دانند.

در طول مسیر علاوه بر موکب‌ها و خیمه‌های کوچک، خیمه‌های بزرگ و درمانگاه‌هایی وجود دارد که برای استراحت و درمان مناسب‌تر هستند.

این مسیر از خروجی شهر نجف تا حرم مطهر حضرت عباس(ع) توسط تیرهای روشنایی، از 1 تا 1452 نشانه‌گذاری شده است، فواصل این تیرها از یکدیگر تقریبا 50 متر است که شاخص بسیار خوبی برای زائران پیاده به شمار می‌رود.

در میانه این مسیر شهر حیدریه (خان نص) واقع شده که کلیدی‌ترین نقطه مسیر و محلی برای تأمین امکانات و لوازم و ... است، همچنین حد فاصل حیدریه تا هندیه و سه راهی طویریج، به علت وجود نخلستان‌ها و مسیر‌های فرعی شاهد بیشترین انفجارات بوده است و نسبت به سایر قسمت‌های مسیر باید محتاط‌تر عمل کرد.

در ادامه نقشه‌ مسیر زوار حسینی از نجف تا کربلا و همچنین جدول موقعیت و خدمات میان راهی این مسیر که توسط سیدمهدی موسوی تهیه شده است، می‌آید:

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930903001180#sthash.qZzIKCGi.dpuf

همه ساله در ایام منتهی به اربعین حسینی، زائران و عشاق ثارالله مسیر نجف تا کربلا را به عنوان یک سنت حسنه با پای پیاده طی می‌کنند.

در مسیر زائران موکب‌ها و خیمه‌های فراوانی برای پذیرایی برپا شده است که صحنه‌های بسیار زیبایی را خلق می‌کنند. اکثر مردم قبایل و عشایر مختلف در این مسیر خیمه و چادر برپا کرده و با تمامی دارایی خود حتی به اندازه قرص نان یا با شستن پای زائران به مردم خدمت می‌کنند و این خدمت را برای خود افتخاری بزرگ می‌دانند.

در طول مسیر علاوه بر موکب‌ها و خیمه‌های کوچک، خیمه‌های بزرگ و درمانگاه‌هایی وجود دارد که برای استراحت و درمان مناسب‌تر هستند.

این مسیر از خروجی شهر نجف تا حرم مطهر حضرت عباس(ع) توسط تیرهای روشنایی، از 1 تا 1452 نشانه‌گذاری شده است، فواصل این تیرها از یکدیگر تقریبا 50 متر است که شاخص بسیار خوبی برای زائران پیاده به شمار می‌رود.

در میانه این مسیر شهر حیدریه (خان نص) واقع شده که کلیدی‌ترین نقطه مسیر و محلی برای تأمین امکانات و لوازم و ... است، همچنین حد فاصل حیدریه تا هندیه و سه راهی طویریج، به علت وجود نخلستان‌ها و مسیر‌های فرعی شاهد بیشترین انفجارات بوده است و نسبت به سایر قسمت‌های مسیر باید محتاط‌تر عمل کرد.

در ادامه نقشه‌ مسیر زوار حسینی از نجف تا کربلا و همچنین جدول موقعیت و خدمات میان راهی این مسیر که توسط سیدمهدی موسوی تهیه شده است، می‌آید:

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930903001180#sthash.qZzIKCGi.dpuf
به گزارش مشرق، همه ساله در ایام منتهی به اربعین حسینی، زائران و عشاق ثارالله مسیر نجف تا کربلا را به عنوان یک سنت حسنه با پای پیاده طی می‌کنند.

در مسیر زائران موکب‌ها و خیمه‌های فراوانی برای پذیرایی برپا شده است که صحنه‌های بسیار زیبایی را خلق می‌کنند. اکثر مردم قبایل و عشایر مختلف در این مسیر خیمه و چادر برپا کرده و با تمامی دارایی خود حتی به اندازه قرص نان یا با شستن پای زائران به مردم خدمت می‌کنند و این خدمت را برای خود افتخاری بزرگ می‌دانند.

در طول مسیر علاوه بر موکب‌ها و خیمه‌های کوچک، خیمه‌های بزرگ و درمانگاه‌هایی وجود دارد که برای استراحت و درمان مناسب‌تر هستند.

این مسیر از خروجی شهر نجف تا حرم مطهر حضرت عباس(ع) توسط تیرهای روشنایی، از 1 تا 1452 نشانه‌گذاری شده است، فواصل این تیرها از یکدیگر تقریبا 50 متر است که شاخص بسیار خوبی برای زائران پیاده به شمار می‌رود.

در میانه این مسیر شهر حیدریه (خان نص) واقع شده که کلیدی‌ترین نقطه مسیر و محلی برای تأمین امکانات و لوازم و ... است، همچنین حد فاصل حیدریه تا هندیه و سه راهی طویریج، به علت وجود نخلستان‌ها و مسیر‌های فرعی شاهد بیشترین انفجارات بوده است و نسبت به سایر قسمت‌های مسیر باید محتاط‌تر عمل کرد.

در ادامه نقشه‌ مسیر زوار حسینی از نجف تا کربلا و همچنین جدول موقعیت و خدمات میان راهی این مسیر که توسط سیدمهدی موسوی تهیه شده است، می‌آید:

مسیر پیاده‌روی اربعین و موقعیت موکب‌های ایرانی+نقشه

برای دیدن اندازه اصلی نقشه ها، بر روی آن ها کلیک کنید

 

شماره میله عنوان موقعیت/خدمات
درمان جاده‌ای تقاطع ایست بازرسی موکب‌های ایرانی توضیحات
1   *     تقاطع جاده‌های کربلا و حولی-آغاز جاده یا حسین
70     * * سیطره نجف_موکب مختار ثقفی
90 *        
172 *        
186       * چادر تبلیغی و درمانی
202       * موکب ستاد بازسازی عتبات
216       * موکب طرف البراق
228       * موکب/چادر تبلیغی و درمانی
286       * موکب امام رضا(ع)
287 *        
414 *        
429       * چادر تبلیغی و درمانی
576 *       بیمارستان حیدریه
621 *        
674     *   سیطره حیدریه
712       * چادر تبیلغی و درمانی
879 *        
890       * موکب شباب قاسم
960     *   سیطره کربلا
1041       * موکب شباب امیرالمؤمنین
1292   *     ورودی کربلا
1452         حرم حضرت عباس(ع)

 

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930903001180#sthash.qZzIKCGi.dpuf

همه ساله در ایام منتهی به اربعین حسینی، زائران و عشاق ثارالله مسیر نجف تا کربلا را به عنوان یک سنت حسنه با پای پیاده طی می‌کنند.

در مسیر زائران موکب‌ها و خیمه‌های فراوانی برای پذیرایی برپا شده است که صحنه‌های بسیار زیبایی را خلق می‌کنند. اکثر مردم قبایل و عشایر مختلف در این مسیر خیمه و چادر برپا کرده و با تمامی دارایی خود حتی به اندازه قرص نان یا با شستن پای زائران به مردم خدمت می‌کنند و این خدمت را برای خود افتخاری بزرگ می‌دانند.

در طول مسیر علاوه بر موکب‌ها و خیمه‌های کوچک، خیمه‌های بزرگ و درمانگاه‌هایی وجود دارد که برای استراحت و درمان مناسب‌تر هستند.

این مسیر از خروجی شهر نجف تا حرم مطهر حضرت عباس(ع) توسط تیرهای روشنایی، از 1 تا 1452 نشانه‌گذاری شده است، فواصل این تیرها از یکدیگر تقریبا 50 متر است که شاخص بسیار خوبی برای زائران پیاده به شمار می‌رود.

در میانه این مسیر شهر حیدریه (خان نص) واقع شده که کلیدی‌ترین نقطه مسیر و محلی برای تأمین امکانات و لوازم و ... است، همچنین حد فاصل حیدریه تا هندیه و سه راهی طویریج، به علت وجود نخلستان‌ها و مسیر‌های فرعی شاهد بیشترین انفجارات بوده است و نسبت به سایر قسمت‌های مسیر باید محتاط‌تر عمل کرد.

در ادامه نقشه‌ مسیر زوار حسینی از نجف تا کربلا و همچنین جدول موقعیت و خدمات میان راهی این مسیر که توسط سیدمهدی موسوی تهیه شده است، می‌آید:

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930903001180#sthash.qZzIKCGi.قثبثث

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 10
 • در انتظار بررسی: 5
 • غیر قابل انتشار: 0
 • علی ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
  10 12
  نمی دونم این کار زشت که موکب های ایرانی رو مشخص کردن رو کی کرده ! یعنی موکب های عراقی کثیفن؟! خطرناکن؟!! ما ایرانی ها با همین حس احمقانه ناسیونالیسی مراسم اربعینم داریم تبئیل می کنیم به مراسمایی که خودمون تو ایران داریم و ذره ای احترام برای گریه کن امام حسین قائل نیستیم
 • ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
  7 2
  ظن بد نداشته باش منظورش اين نبوده به هر حال هر جايي آدم با هموطنش راحت تره
 • علی ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
  5 5
  سلام دوست من زیادی تند رفتی طبیعتاً وقتی شما یه جای غریب می ری دوست داری آشنا اونجا ببینی وگرنه کسی نگفته عرب ها کثیفاً مگه اینکه فکر خودت باشه
 • ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
  5 0
  فکرنمیکنم منظورشون اینی بوده که شما برداشت کردید
 • ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
  8 0
  من با علی موافقم. پارسال رفته بودم دنبال یک موکب ایرانی بودم وقتی موکب امام رضا را دیدم کلی ذوق کرده بودم
 • حامد ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
  3 0
  برادران سوء تفاهم نشود، امسال با توجه به شرائط خاص عراق و استقبال بسیار بی نظیر مردم از این مراسم، ایرانی ها هم به کمک برادران شیعه عراقی شتافته اند، و برادری هم نشانی موکب ایرانی ها را اعلام کرده است، همین!
 • ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
  0 0
  کسی هست بدونه ی کاروان که خانم ها روببره ااین چند روزه حرکت کنه معرفی کنه خواهش میکنم به شش گوشه ارباب قسم جواب بدید
 • ۰۰:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
  0 0
  موکب یعنی چی ? چیکارمیکنن ? جا هستش ? چی میکنن اونجا ? من نمیدونم ببخشین
 • سمیه ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
  1 2
  سلام آقای خوبی ها! سلام آقای مظلوم! دستمو رو بگیر نزار اشتباه کنم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
   0 0
   سلام خیلی عالی

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس