سئوال مردم اين است چرا هاشمی مي خواهد نفرت ابدي ملت ايران از آمريكا را با برداشتن شعار مرگ بر آمريكا فرو بكاهد. اين كار عملي نيست و ايشان بايد پاسخي براي اين پرسش داشته باشد آمريكايي ها در خصومت عليه ملت ما كم نگذاشته اند ما چرا بايد در دفاع از موضع حق خود كم بگذاريم؟

مشرق---- جناب آقاي حميد انصاري قائم مقام محترم موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) در خصوص نقل قولهاي آيت الله هاشمي رفسنجاني از امام در رابطه با آمريكا اظهار نظر كرد و به اعتراضات مردم در مورد سكوت موسسه جواب گفت. او در اين پاسخ آورده است:
1- هاشمي هيچ مطلبي را به امام نسبت نداده است.
2- نپسنديدن شعار مرگ بر آمريكا نظر هاشمي است‏. وي تصريحي به اينكه اين نظر امام است ندارد بلكه تاكيد كرده اند كه اين نظر خودشان است.‏
3- نظر هاشمي قابل نقد است.
4- اظهار نظر شخصي هاشمي بدون آنكه آن را به امام نسبت دهند ربطي به وظيفه نظارتي موسسه نشر آثار امام ندارد. موسسه در جايي حق اظهار نظر دارد كه مطلبي به امام نسبت داده شده باشد كه خلاف نص بيان امام باشد
آقاي انصاري بلافاصله 4 نقل قول از آقاي هاشمي رفسنجاني به شرح زير ذكر مي كنند كه نشان مي دهد ايشان مطالبي را به امام نسبت داده اند وتنها نظر شخصي او نبوده، انكار آن نوعي تغافل است.‏
1- در ذيل خاطرات روز 16 فروردين 1362 "‏... احمد آقا تلفن كرد و اطلاع داد، امام با پيشنهاد قطع شعار (مرك بر آمريكا و مرگ بر شوروي) از رسانه هاي دولتي موافقت كرده اند و پذيرفته اند كه بگويند به امر امام قطع شده است."
2- 20 فروردين 62 "... ظهر احمد آقا آمد. اعترافات توده اي ها را به ايشان دادم كه بخوانند و به اطلاع امام برسانند. قرار شد از طرف امام رسما به صدا و سيما ابلاغ كنند كه (شعار) مرگ بر آمريكا و مرگ بر شوروي را كه در شعارهاي مردم مي‏ آيد، حذف كنند و دوستان ديگر هم موافق اند."‏
‏3- 1 ارديبهشت 62 "... جلسه شوراي مركزي حزب (جمهوري اسلامي) داشتيم. درباره دستور امام براي حذف شعارهاي مرگ بر آمريكا و (مرگ بر شوروي) بحث داشتيم كه شيوه حذف آن به صورتي كه عكس العمل بدي نداشته باشد  انتخاب شود."‏
‏4- 14 تير 63 "... (آقاي امام موسوي) نماينده شوشتر هم آمد و پيشنهاد قطع شعار مرگ بر آمريكا و شوروي را مي داد گفتم به طور اصولي تصميم گرفته ايم، امام هم موافقت كرده اند ولي منتظر فرصت هستيم.‏
در نقل قول اول موافقت امام با قطع شعار مرگ بر آمريكا از رسانه هاي دولتي مطرح شده است. اين نقل قول مي گويد شعار از رسانه هاي دولتي قطع شده، امام هم پذيرفته است فقط بايد گفته شود امر امام بوده است!
نقل قول دوم كه مربوط به 4 روز بعد از نقل قول اول است نقل قول اول را نفي مي كند معلوم مي شود هنوز امر امام ابلاغ نشده و شعار هم از رسانه ملي قطع نشده است. قرار مي شود اين ابلاغ صورت گيرد و به امام هم گفته شود دوستان ديگر هم موافق هستند!
نقل قول سوم كه 12 روز بعد است باز آقاي هاشمي روي دستور امام(ره) مبني بر حذف شعار مرگ بر آمريكا در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي تاكيد مي كند نقل قول چهارم كه يك سال و چند ماه بعد است باز آقاي هاشمي راجع به پيشنهاد قطع شعار مرگ بر آمريكا حرف مي زند و مي گويد به طور اصولي تصميم گرفته ايم، امام هم موافقت كرده است ولي منتظر فرصت هستيم.‏
معلوم مي شود پس از يك سال و سه ماه پيگيري آقاي هاشمي نه تصميمي در كار بوده و نه ابلاغي صورت گرفته است. فرصت هم نداشته اند كه عمل كنند و اين فرصت پس از 30 سال نه در زمان حيات امام و نه پس از آن هم هيچ گاه به دست نيامده است!‏
امروز كه بحث مذاكره با آمريكا مطرح است آقاي هاشمي فكر مي كند مفيد است آن را دوباره مطرح كند. اكنون كه امام در قيد حيات نيست تا پاسخ او را بدهد موسسه هم در پاسخ آقاي هاشمي حاضر نيست نقل قولهاي امام در مورد تاييد شعار مرگ بر آمريكا را بگويد. از سوي مقام معظم رهبري هم نشانه اي از اين رويكرد ديده نمي شود. لذا باز اين بار پيشنهاد حذف شعار مرگ بر آمريكا به دوش آقاي هاشمي افتاده است!!‏
جالب است 5 روز پس از نقل قول آقاي هاشمي از قول امام(ره) در خصوص شعار مرگ بر آمريكا امام در ديدار وزير كشور و اعضاي كميته هاي انقلاب مي گويند: "ما آمريكا را زير پا مي گذاريم در اين امور نمي گذاريم در امور ما دخالت كند. ما چتربازهاي آنها را بين هوا مي كشيم از بين مي بريم. ما نشسته ايم اگر آمريكا شيطنت كند جلويش را بگيريم."(صحيفه نور ج 17 صفحه 233)‏
قاعدتا اين سخن امام با تكبير حضار و شعار مرگ بر آمريكا همراه بوده و از رسانه هاي دولتي هم پخش شده است. اين گفته امام كه ما آمريكا را زير پا مي گذاريم در برابر تهديد نظامي آمريكا بوده و ايشان فرمودند ما در بين زمين و آسمان آنها را مي كشيم. اين بيان نشان مي دهد امام (ره) ذره اي از شعار مرگ بر آمريكا كوتاه نيامده اند لذا اين بيان مشهود ايشان با آن خاطره آقاي هاشمي چگونه قابل جمع است؟
امام(ره) در بياني ديگر در جمع مسئولان جهاد سازندگي يك ماه پس از نقل قول سوم آقاي هاشمي شديدترين حملات را به آمريكا و طرفداران آمريكا دارند و مي فرمايند "آمريكا با آن قدرتش در ايران سركوب شد... شما چند نفر روشنفكر ... مي خواهيد به خيال خودتان آمريكا باز گردد من به شما عرض مي كنم تا شما زنده ايد آمريكا برنمي گردد شوروي هم بر نمي گردد (صحيفه نور ج 17 صفحه 260)‏
امام(ره) 483 بار در طول حيات خود عليه آمريكا موضع گرفته است. در تمامي  اين مواضع نفرت از جنايات آمريكا و خيانتهاي واشنگتن به ملت ايران در بيان امام (ره)موج مي زند و يادآوري شده است. كافي است يك نفر حوصله كند كليد واژه آمريكا را در صحيفه نور جستجو كند و همه آن را به دقت بخواند. در مي يابد بعيد است امام(ره) در عمر خود چنين پيشنهادي را كرده و يا از سوي كسي پذيرفته باشد. دليل آن هم اين است كه در زمان حيات پربركت ايشان هيچ گاه اين شعار از رسانه هاي دولتي بويژه صدا و سيما حتي يك روز هم حذف نشد.‏هر قدر هم به پايان عمر امام(ره) نزديك مي شويم مواضع ايشان عليه آمريكا شديدتر و غليظ تر مي شود.
به هر حال از مجموعه بيانيه آقاي انصاري كه به صورت مصاحبه در اين باب آمده، ايشان در مقام توجيه ديدگاه آقاي هاشمي برآمده است و نسبت هايي كه آقاي هاشمي به امام داده است را پاسخ نداده اند. حتي در مقام نقدي هم كه گفته اند به سخنان هاشمي وارد است هم برنيامده اند و صحت ادعاي هاشمي را به يك تحقيق كه در آينده صورت خواهد گرفت حواله داده اند.‏
آقاي انصاري بخاطر موقعيت ومنصب آقاي هاشمي در مقام توجيه و تقيه در خصوص آنچه به امام نسبت داده شده، برآمده اند و گله اي هم بنده ندارم. اما ايشان نسبت به تحريف سخنان خود او در تيتر اول دو روزنامه دوم خردادي صبح ديروز تهران (بهار واعتماد) ومطالب خلافي كه به امام نسبت داده شده بايد از موسسه نشر آثار امام و ديدگاه حضرت امام (ره)  دفاع كنند.‏
آقاي انصاري مي گويد آنچه هاشمي مطرح كرده حذف شعار مرگ بر آمريكا از رسانه هاي دولتي بوده است نه حذف آن از ادبيات سياسي مردم در تظاهرات و راهپيمايي ها! خوب كساني كه اين پيشنهاد را به امام(ره) داده اند فكر اين را نكرده اند كه وقتي امام صحبت مي كنند و مردم شعار مرگ بر آمريكا مي گويند چگونه مي شود اين را سانسور كرد. وقتي خطيب محترم جمعه سخن مي گويد و مردم در استقبال ازحرف او شعار مرگ بر آمريكا مي دهند چگونه مي شود اين شعار را سانسور كرد وقتي مردم در مراسم 22 بهمن و روز قدس و... شعار مرگ بر آمريكا مي دهند چگونه مي شود اين شعار را سانسور كرد و اساسا چنين سانسوري مشروع است آيا رسانه هاي دولتي مي توانند شعار اصلي ملت را سانسور كنند!؟ پاسخ معلوم است هرگز! به همين دليل آقاي انصاري بايد بي پرده مي گفت؛ اين پيشنهاد همچنان روي ميز آقاي هاشمي مانده وبه همين دليل عملي نشده است.‏
اكنون هم اين پيشنهاد كه به صورت خاطره مطرح شده عملي نيست، چون؛
1- آمريكا رسما از هنگام پيروزي انقلاب تاكنون با ايران اعلام جنگ داده و لحظه اي اعلام ترك مخاصمه نداده است.
2- مردم ما چنگال خون آلود آمريكا را در شهادت صدها هزار شهيد و جانباز انقلاب مي بينند و جنايات آمريكا در ايران و منطقه ادامه دارد وبا همه وجود حس مي كنند.‏
3- پس از سه دهه خصومت كه آمريكاييها خسته از توطئه هايشان شده اند فقط يك مشت حرف تحويل ما داده اند و يك ذره اقدام در پشيماني خود نشان نداده اند.‏
4- نفرت مردم ايران از آمريكا اگر بيشتر نشده باشد كمتر نشده است لذا حرفهاي دل برخي در قالب خاطره گفتن، و نسبت دادن آن به امام(ره) پسنديده نيست. اين كمكي به ديپلماتهاي ما در گفتگوها نمي كند اين نوعي وادادگي در برابر دشمن تلقي مي شود.‏
5- آيت الله هاشمي از سرمايه هاي بزرگ انقلاب است‏ و خدمات او طي 50 سال به انقلاب و مردم بركسي پوشيده نيست. او هنوز زخم شكنجه هاي رژيم آمريكايي شاه را بر پشت و شانه هاي خود دارد او  خباثت آمريكايي ها را پس از پيروزي انقلاب در راه اندازي جنگ داخلي و خارجي و جنگ نرم و سخت ديده است. سئوال مردم اين است چرا او مي خواهد نفرت ابدي ملت ايران از آمريكا را با برداشتن شعار مرگ بر آمريكا فرو بكاهد. اين كار عملي نيست و ايشان بايد پاسخي براي اين پرسش داشته باشد آمريكاييها در خصومت عليه ملت ما كم نگذاشته اند ما چرا بايد در دفاع از موضع حق خود كم بگذاريم؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس