1

در پی درج هشتگ «من_وکالتم_را_پس_ میگیرم» هشتگی با عنوان انگلیسی «MasihAlinejad_blood_dealer» در هفته نخست مهرماه علیه مسیح علینژاد ترند شده که عمده گردانندگان آن سلطنت‌طلبان هستند.

به گزارش مشرق، در پی درج هشتگ «من_وکالتم_را_پس_ میگیرم» هشتگی با عنوان انگلیسی «MasihAlinejad_blood_dealer» در هفته نخست مهرماه علیه مسیح علینژاد ترند شده که عمده گردانندگان آن سلطنت‌طلبان هستند. موضوعی که به نظر می‌رسد نشانگر انشقاق در اردوگاه براندازان است.

نخستین‌بار کاربری با نام «مسافری از لی لی پوت» که خود را از حامیان پهلوی نامیده، ساعت ۴ بعدازظهرِ ۳۰ شهریورماه، هشتگی با عنوان «MasihAlinejad_blood_dealer» در توئیتر منتشر کرد که گویا قرار بود سرمنشا پویشی فراگیر علیه مسیح علینژاد، فعال سیاسی ضد نظام باشد؛ هشتگی که در هفته نخست مهرماه تقریبا هر روز در توئیتر فارسی از ترندهای نخست بود و همچنان انتشار آن ادامه دارد.

داده‌کاوی و تحلیل توئیت‌های منتشر شده درباره این هشتگ که مشروح آن در گزارش زیر آمده نشان می‌دهد هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد کاسب خون» است به طور ویژه از سوی طرفداران پهلوی و در واکنش و یا به انحراف بردن هشتگ وکالتم_را_پس_ میگیرم ترند و فراگیر شده است.

در گزارش زیر که یافته‌های آن براساس سامانه پایشگر شبکه‌های اجتماعی در بازه زمانی ۳۰ شهریورماه تا ۸ مهرماه استخراج شده، درباره روند کمی و کیفی این هشتگ، فعالیت‌کنندگان اصلی آن و محتوا و مضامین مهم آن تحلیل شد.

چند کاربر در این کارزار شرکت و چه میزان محتوا منتشر شد؟

در بازه زمانی یک هفته‌ای انتشار این هشتگ ۳۰ هزار و ۳۸۴ توئیت از سوی سامانه پایشگر جمع‌آوری شده که از سوی ۴ هزار و ۸۴۹ کاربر منحصر به فرد انتشار یافته بودند. نرخ مشارکت این موج که از تقسیم تعداد توئیت‌ها به تعداد کاربران به دست می‌آید شاخص خوبی برای میزان سازماندهی شده و عمومیت یافتگی این هشتگ است. این شاخص کمی برای این موج توئیتری ۶.۲۶ محاسبه شده که نشان از حضور هم‌زمان کاربران عادی و اکانت‌های سازماندهی شده است؛ از سوی دیگر حضور ۶۵ درصدی محتوای بازنشری به محتوای کل، از میزان به نسبت بالای ریتوئیت‌ها در این موج حکایت دارد.

تحلیل هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد دلال خون است» /براندازان مصی را هم دور انداختند!

روند انتشار این هشتگ در گراف زیر به خوبی نمایانگر این نکته است که آغاز اوج‌گیری این موج در اول مهرماه بوده و بیشترین حجم توئیت‌ها در سوم مهرماه و در حدود ۱۷ هزار توئیت و ریتوئیت بوده است.

تحلیل هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد دلال خون است» /براندازان مصی را هم دور انداختند!

فعال‌ترین کاربران این کارزرا چه اکانت‌هایی بودند؟

بررسی فعال‌ترین کاربران انتشار دهنده این هشتگ که بیشترین تعداد محتوا را با هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد حساب توئیتری «امیرِ ایران» با یک هزار فالوئر و ۷ ماه عضویت در توئیتر، ۳۸۰ محتوای نشری و بازنشری با این هشتگ منتشر کرده است.
این کاربر که از حامیان رضا پهلوی در توئیتر است به نظر می‌رسد از فعال‌ترین شبکه سلطنت‌طلبان در توئیتر بوه که فعالیت بالا مهم‌ترین ویژگی این اکانت به شمار می‌رود و عمده بازنشرکنندگان و بازنشرشوندگان مطالب این اکانت نیز طرفداران پهلوی بوده‌اند.

«مسافری از لی لی پوت» که نخستین انتشاردهندهِ هشتگ انگلیسی «مسیح دلال خون است» در ۳۰ شهریور بود، از نظر فعالیت نیز دومین حساب توئیتری این موج بوده است. این حساب کاربری که ۱۰ سال است در توئیتر فعالیت دارد خود را از ارادتمندان پهلوی نامیده و در مدت ترند شدن این هشتگ، ۲۳۲ توئیت، ریتوئیت، رپپلای و کوت با این هشتگ منتشر کرده است.

سومین کاربر فعال این کارزار، کاربری با نام سپهر و شناسه «مریم اس ۵۲» است گه یک سال پیش در توئیتر فعالیت دارد و خود را پادشاهی‌خواه کوچک نامیده؛ روند بازنشرهای به نسبت زیاد محتوای این اکانت نشان می‌دهد این کاربر نیز از فعالان توئیتری جریان سلطنت‌طلبان در توئیتر فارسی است که در مدت یک هفته، ۱۴۴ توئیت با هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer منتشر کرده است.

«الپاگور» و «افسون» از دیگر اعضای شبکه سلطنت طلبان توئیتری هستند که در بازه زمانی ۳۰ شهریور تا ۸ مهر به ترتیب ۱۳۰ و ۱۲۰ توئیت با هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer منتشر کردند و عمده محتوای تایم‌لاین آنها به موضوع‌های سیاسی مرتبط با براندازی و حمایت از خاندان پهلوی و همچنین اعلام انزجار از مریم رجوی و منافقین مربوط بوده است.

تحلیل هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد دلال خون است» /براندازان مصی را هم دور انداختند!

هشتگ‌های مرتبط با این هشتگ کدامند؟

هم‌زمان با هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer کاربران انتشاردهنده این محتوا، هشتگ‌های دیگری را نیز منتشر کردند که تحلیل مواضع سیاسی این هشتگ‌ها نشان می‌دهد عمده این هشتگ‌ها، هشتگ‌های مورد استفاده سلطنت‌طلب‌ها بوده که دلالت بر حضور حداکثری این طیف در این موج توئیتری دارد.

هشتگ‌ «من وکالت می‌دهم» مهم‌ترین هشتگی بود که همزمان با هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer در توئیتر منتشر شده و در واقع، واکنشی است به برخی اظهارنظرها در خصوص بازپس‌گیری وکالت از رضا پهلوی.

«جاویدشاه»، «kingrezapahlavi»، «پهلوی_امید_ملت» و «ما_ملت_کبیریم_ایران_‌رو_پس_میگیریم» از دیگر هشتگ‌های منتسب به سلطنت‌طلبان است که در حمایت از هشتگ تخریبی MasihAlinejad_blood_dealer بر ضد مسیح‌علینژاد استفاده شده بودند.

«زن کامبیز» دیگر هشتگی است که در جمع ۱۰ هشتگ برتر این موج توئیتری منتشرشده و اشاره به ارتباط مسیح علینژاد و سام رجبی و زوجیت آنها دارد که کاربران به کنایه علینژاد را زن کامبیز لقب داده‌اند.

تحلیل هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد دلال خون است» /براندازان مصی را هم دور انداختند!

مضمون اصلی توئیت‌های این کارزار چه بود؟

_ مضامین اصلی و پرتکرار توئیت‌ها از نمونه‌گیری از بیش از ۳۰‌ هزار توئیتی که در بازه زمانی ۳۰ شهریور تا ۸ مهرماه با هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer منتشر شده بود، استخراج شده و در واقع خلاصه و طبقه‌بندی است از آنچه کاربران توئیتری در این باره نوشته بودند.

_ اطلاع‌رسانی و دعوت به شرکت در این کارزار مجازی با تخصیص بیش از یک پنجم توئیت‌ها، اصلی‌ترین مضمون این هشتگ بوده که به طور واضح لیدرهای این جریان از کاربران همفکر خود خواستند که این هشتگ را برجسته و ترند کنند.

_ واکنش به بازپس‌گیری وکالت، مضمون سوم پرتکرار این طبقه‌بندی است که اعتراض و مخالفتی است به هشتگ «وکالت میدهم به رضا پهلوی» که در ماه‌های گذشته ترند شده بود و حالا گویا برخی از کاربران از رای و نظر خود ابراز پشیمانی کرده و قصد مخالفت با رهبری اپوزیسیون به دست رضا پهلوی دارند. برخی از کاربران نیز مدعی شدند هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer در واقع یک هشتگ فرعی است برای اینکه هشتگ وکالت پس میگیریم، بالا نیاید و از ترند شدند آن جلوگیری به عمل آید.

_ دیگر مضامین توئیت‌ها در واقع صفات و نسبت‌هایی است که به شخصیت مسیح علینژاد برای تخریب او اعطا شده بود؛ در این میان فاندگیری، کاسب‌کاری و سوءاستفاده از خون مردم، دومین مضمون پرتکرار این هشتگ و همچنین پرتکرارترین صفتی بوده که به علینژاد نسبت داده شده است.

اتهامِ اپوزیسیون جعلی، تمسخر و تصویرسازی، اتهام بداخلاقی جنسی و همچنین ایران‌ستیزی از دیگر نسبت‌های داده شده به علینژاد در این موج توئیتری بوده است.

_ ارتباط و نزدیکی فکری و عقیدتی مسیح علینژاد با حامد اسماعیلیون و مجاهدین خلق، از دیگر مضامینی بود که کاربران توئیتری به آن اشاره کرده و حدود ۶ درصد محتوا را شامل می‌شود.

تحلیل هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد دلال خون است» /براندازان مصی را هم دور انداختند!

پرلایک‌ترین توئیت‌های این کارزار چه بودند؟

استخراج پرلایک‌ترین توئیت‌ها با هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer بخش جذاب و البته مهم دیگری است که در واقع محتوای محبوب کاربران توئیتری را در این موج توئیتری نشان می‌دهد.

«سپیده‌بانو» از کاربران سابقه‌دار و قدیمی حامی جریان سلطنت‌طلبی و شخص رضا پهلوی، پرلایک‌ترین توئیت این موج را با ۲ هزار و ۵۰۰ لایک منتشر کرده است؛ وی در توئیت خود ضمن دعوت برای ترندشدن این هشتگ، مسیح علینژاد را چنته خالی توصیف کرد. این توئیت در ۲ مهر انتشار یافته است.

تحلیل هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد دلال خون است» /براندازان مصی را هم دور انداختند!

«ارتش ۲» یکی دیگر از اکانت‌های فعال و سرسپرده به جریان رضا پهلوی، در توئیتی با انتشار تصویری تمسخرآمیز از علینژاد، او را اپوزیسیون جعلی خوانده و اذعان کرده که علینژاد صدای زنان ایرانی نیست. این توئیت نیز در دوم مهرماه منتشر شده و به اندازه توئیت سپیده بانو لایک گرفته بود.

تحلیل هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد دلال خون است» /براندازان مصی را هم دور انداختند!

«شهرزاد» کاربر سیاسی فعال در توئیتر است که تصویری از علینژاد در تابلوی معروف «شام آخر» فوتوشاپ کرده و به طور ضمنی از ارتباطات وی و نزدیکانش رونمایی کرده است. این توئیت با بیش از ۳۲ هزار بار تماشا، ۲۲۰۰ بار لایک گرفته است.

تحلیل هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد دلال خون است» /براندازان مصی را هم دور انداختند!

«علی عاقل» کاربر توئیتری تصویری منتسب به سایبری‌های مجاهدین خلق را منتشر کرده و در توئیتی کنایه‌آمیز، از بازپس‌گیری وکالت نوشته است. وی با درج پهلوی امید ملت، ارادت خود به رضا پهلوی را ابراز کرده است.

تحلیل هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد دلال خون است» /براندازان مصی را هم دور انداختند!

کاربری با نام «شایان ایکس» نیز از جمله اکانت‌های فعال در درج هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer بوده که به طور متناوب درباره این هشتگ و مدعوین و شرکت‌کنندگان آن اطلاع‌رسانی می‌کند.

تحلیل هشتگ انگلیسی «مسیح علینژاد دلال خون است» /براندازان مصی را هم دور انداختند!

تحلیل و جمع‌بندی

۱. هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer عنوانی انگلیسی است به معنی «مسیح علینژاد دلال خون است» و هشتگی تخریبی علیه مسیح علینژاد و جریان وابسته به او در توئیتر فارسی که اگر نگوییم پایانی است بر فعالیت‌های گسترده و براندازانه علینژاد بر علیه نظام جمهوری اسلامی، می‌توان ادعا کرد باعث افول چهره سیاسی او در میان براندازان شده است و باید دید اقدام‌های بعدی وی و طرفداران‌اش در توجیه این تخریب‌ها چه خواهد بود.

۲. تحلیل مضمون توئیت‌های هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer، نشان می‌دهد اتهام‌های مالی از جمله فاندگیری و کاسب‌کاری از مهم‌ترین اتهام‌هایی است که مخالفان علینژاد به او نسبت دادند و واکنشی است به برخی اسناد افشا شده از مراودات مالی وی با مخالفان جمهوری اسلامی. صفات دیگری از جمله «اپوزیسیون جعلی، پرستو و ایران ستیز» نیز به علینژاد در توئیت‌ها نسبت داده شده بود.

۳. ترندشدن هشتگ MasihAlinejad_blood_dealer به دست طرفداران پهلوی و حمله هم‌زمان به مسیح علینژاد و حامد اسماعیلیون و همچنین نسبت‌دادن آنها به مجاهدین خلق، نشان می‌دهد انشقاق و پراکندگی در اردوگاه براندازان بیش از حد جدی است و طرفداران پهلوی با تندترین و رادیکال‌ترین شکل ممکن از اشخاصی که پیش‌تر از جمله نزدیکان رضا پهلوی بودند، انتقاد و تخریب می‌کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 26
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 1
 • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  22 1
  مصی به درداشغالدونی هم نمیخوره.
  • IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
   3 13
   از یه طرف با تهدید و گروگان گرفتن افراد کاری میکنید برن شکایت کنن و از دارایی ایران پول بگیرن و از طرف دیگه یه عالمه دارایی مردم ایران رو خرج بدنام کردنشون میکنید آیا این بازی دوسر باخت نیست؟
  • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
   3 0
   بالاخره به هر طریقی هست راهی برای مصادره اموال ایران‌پیدا می کنند دشمن همواره دشمنه این کارو با روسبه قبلا با عراق و هر کشور دیگر و حتی مردم خودشون انجام داده اند
  • IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
   3 1
   هنوز روزهای خوش مصی کاسبه .سرنوشت بدتر از زم و ریگی در انتظارشه. دعا میکنم گیر یکی چون لاوروف بیفته خخخخخ
  • IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
   0 1
   ۲۱۳۱ به حرفای دروغگویی مثل علی‌نژاد استناد کردی پس از اون چیزی کم نداری!
 • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  9 1
  کاری کنید مردم حس کنند در میوه فروشی های ازاد نظارتی وجود دارد .مجبور کنید میوه فروشی ها فاکتور قیمت و کیلو و قیمت کل را حتما به خریدار بدهند . نه اینکه اجبار کنید فقط با یک قیمت خاص فلان میوه را بفروشن بلکه فقط فاکتور کامل خرید را بدهند : کیلو و قیمت هر کیلو که دستی وارد می کنند و قیمت کل
 • IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  2 0
  ساده لوح نباشیم. این خانم مهره اصلی سازمان سیا هست.
 • SG ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  6 6
  سربازان گمنام امام زمان لطفا مسیح علی نژاد مریم رجوی سران منافقین رضا ربع الپهلوی حسرت السلطنه ،حامد اسماعیلیون نازنین بنیادی علی کریمی ،سران حزب منحله کومله و دمکرات سران تجزیه طلب احزاب مخالف استقلال و تمامیت ارضی ایران را به کشور بیاورید برای محاکمه و اعدام ،، چون این وحوش باعث اصلی اشوب و هرج و مرج اختشاش و کشته شدن جوانان این سرزمین شده اند.
 • IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  10 2
  مسیح همون کسی بود که برای خاتمی آواز میخوند
 • آجورلو IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  9 1
  اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. خدا همه‌شون را لعنت و مفتضح کند. چقدر پست، چقدر خائن، چقدر بی‌رحم.
  • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
   1 0
   الحمدالله
 • IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  7 2
  بیمه جوابگو نبود ، بیمه تکمیلی و .... حالا صندوق بازنشستگی کفایت نمی کند صندوق های تکمیلی .... وزارت نفت را شفاف کنید سرمایه ملی را شفاف کنید مدیران را شفاف کنید حساب های بدون نظارت خزانه را شفاف کنید نظارت هوشمند مدیران را فعال کنید
  • IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
   0 2
   اوه اوه فشار اومد به چن جا
 • IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  6 3
  خانه ۲۵ متری خوش نقشه برا جوانان تو تهران خوبه ، اگه می تونید بسازید ، نمی تونید نگید بده و پیفه . ما یه سقف می خواهیم نه فروش متری و دلالی
  • IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
   0 2
   شما اصلا آدم نیستی که چنین درخواست وقیحانه ای داری
  • رضا IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
   0 3
   خوشم میاد تو هم مثل اکثر مخاطب ها گزارش مشرق رو به هیچ هم نگرفتید !
 • IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  2 0
  بیمه جوابگو نبود ، بیمه تکمیلی و .... حالا صندوق بازنشستگی کفایت نمی کند صندوق های تکمیلی ...
 • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  2 0
  مالبتختگان ۹۹ پیش کش ، صاحبان ثروت های بادآورده ۹۹ را شناسایی و در صورت جرم و تخلف در بورس محاکمه کنید ، البته همه ابر پولدارهای بیگناهی هستند که فقط با رانت بقیه مردم را بدبخت کردند
 • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  3 0
  سهام عدالت شرکت ها را جداگانه و در سامانه های عادی بورسی قابل معامله کنید ، از استخدام افراد و ایجاد دستگاه های بیشمار و کارمند و حقوق های اضافی در صندوق های استانی سهام عدالت جلوگیری کنید
 • US ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  1 0
  خوشم مى آيد كه آشغالها و ابلهان و وطن فروشان خائن بجان همديگر افتاده اند. حالا تصور كنيد كه بر فرض محال اينها بتوانند جمهورى اسلامى را بر اندازند .آنوقت چه بلبشورى در مملكت آغاز ميشود.
 • US ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  0 1
  خوشم مى آيد كه آشغالها و ابلهان و وطن فروشان خائن بجان همديگر افتاده اند. حالا تصور كنيد كه بر فرض محال اينها بتوانند جمهورى اسلامى را بر اندازند .آنوقت چه بلبشورى در مملكت آغاز ميشود.
 • رضا IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  0 1
  ای کاش مسئولان کشور، سفره کوچک شده خانوارهای ایرانی را با دیگر کشورها مقایسه میکردند
 • DE ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
  1 1
  ربع پهلوی از مصی به مراتب بدزاده تره . مصی چندساله داره مفت میخوره و وطنفروشی میکنه ، ربع پهلوی ۴۳ سال .
 • adrian DE ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
  0 0
  اللهم اشغل الظالمین بالظالمین
 • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
  0 0
  حالا نتیجه هرچه باشه
 • سعید IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
  1 3
  قیافه اش ابلیس را تداعی می کند با عرض پوزش از جناب ابلیس

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس