جام جهانی نمایه

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از روز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ با انجام دیدار افتتاحیه بین قطر و اکوادور آغاز خواهد شد و در روز ۲۷ آذر با انجام دیدار فینال به پایان خواهد رسید.

به گزارش مشرق، جام‌جهانی ۲۰۲۲  فوتبال از ساعت ۱۹:۳۰ (به وقت تهران) روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۹ آبان ۱۴۰۱) با برگزاری دیدار افتتاحیه میان قطر و اکوادور در ورزشگاه ۶۰ هزار نفری البیت آغاز می‌شود و با برگزاری دیدار فینال در ورزشگاه لوسیل در روز ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۷ آذر ۱۴۰۱) به پایان خواهد رسید.

مرحله گروهی این مسابقات ۲ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۱ آذر ۱۴۰۱) به پایان می‌رسد. مرحله یک‌هشتم نهایی از ۳ تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۲ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۱) برگزار می‌شود. دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی هم در روزهای ۹ و ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۸ و ۱۹ آذر ۱۴۰۱) برگزار خواهند شد. دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی نیز در روزهای ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۲ آذر ۱۴۰۱) و ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذر ۱۴۰۱) برگزار می‌شوند.

دیدار رده‌بندی روز ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۶ آذر ۱۴۰۱) و تاریخ دیدار فینال که در ورزشگاه لوسیل برگزار می‌شود ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۷ آذر ۱۴۰۱) خواهد بود.

همگروهی ایران با انگلیس و آمریکا/ آلمان و اسپانیا در گروه مرگ +عکس و جدول

برای مشاهده در سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنید

برنامه مسابقات و جدول رده بندی گروه های جام جهانی را به تفکیک ۸ گروه در زیر ببینید(ساعت‌ها به وقت ایران است):

مرحله گروهی

گروه A

۲۹ آبان
بازی اول: قطر - اکوادور، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه البیت

۳۰ آبان
بازی سوم: سنگال - هلند، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه الثمامه

۴ آذر
بازی هجدهم: قطر - سنگال، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه الثمامه
بازی نوزدهم: هلند - اکوادور، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

۸ آذر
بازی سی‌وسوم: هلند - قطر، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه البیت
بازی سی‌وچهارم: اکوادور - سنگال، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه


گروه B

۳۰ آبان
بازی دوم: انگلیس - ایران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه
بازی چهارم: آمریکا - ولز، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

۴ آذر
بازی هفدهم: ولز - ایران، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
بازی بیستم: انگلیس - آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

۸ آذر
بازی سی‌وپنجم: ولز - انگلیس، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
بازی سی‌وششم: ایران - آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه الثمامه


گروه C

اول آذر
بازی پنجم: آرژانتین - عربستان، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه لوسیل
بازی هفتم: مکزیک - لهستان، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

۵ آذر
بازی بیست‌ودوم: لهستان - عربستان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
بازی بیست‌وچهارم: آرژانتین - مکزیک، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

۹ آذر
بازی سی‌ونهم: لهستان - آرژانتین، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴
بازی چهلم: عربستان - مکزیک، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل


گروه D

اول آذر
بازی ششم: دانمارک - تونس، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
بازی هشتم: فرانسه - استرالیا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه الجنوب
 

۵ آذر
بازی بیست‌ویکم: تونس - استرالیا، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب
بازی بیست‌وسوم: فرانسه - دانمارک، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴
 

۹ آذر
بازی سی‌وهفتم: استرالیا - دانمارک، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الجنوب
بازی سی‌وهشتم: تونس - فرانسه، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی


گروه E

۲ آذر
بازی دهم: آلمان - ژاپن، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه
بازی یازدهم: اسپانیا - کاستاریکا، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه الثمامه
 

۶ آذر
بازی بیست‌وپنجم: ژاپن - کاستاریکا، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
بازی بیست‌وهشتم: اسپانیا - آلمان، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت


۱۰ آذر
بازی چهل‌وسوم: ژاپن - اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه
بازی چهل‌وچهارم: کاستاریکا - آلمان، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت


گروه F

۲ آذر
بازی نهم: مراکش - کرواسی، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه البیت
بازی دوازدهم: بلژیک - کانادا، ساعت  ۲۲:۳۰ ، ورزشگاه احمد بن علی


۶ آذر
بازی بیست‌وششم: بلژیک - مراکش، ساعت ۱۶:۳۰،‌ ورزشگاه الثمامه
بازی بیست‌وهفتم: کرواسی - کانادا، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه


۱۰ آذر
بازی چهل‌ویکم: کرواسی - بلژیک، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
بازی چهل‌ودوم: کانادا - مراکش، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه


گروه G

۳ آذر
بازی سیزدهم: سوئیس - کامرون، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب
بازی شانزدهم: برزیل - صربستان، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

۷ آذر
بازی بیست‌ونهم: کامرون - صربستان،‌ ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب
بازی سی‌ویکم: برزیل - سوئیس، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

 

۱۱ آذر
بازی چهل‌وهفتم: کامرون - برزیل، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
بازی چهل‌وهشتم: صربستان - سوئیس، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴


گروه H

۳ آذر
بازی چهاردهم: اروگوئه - کره جنوبی، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
بازی پانزدهم: پرتغال - غنا، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

۷ آذر
بازی سی‌ام: کره جنوبی - غنا، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
بازی سی‌ودوم: پرتغال - اروگوئه، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
 

۱۱ آذر
بازی چهل‌وپنجم: کره جنوبی - پرتغال، ساعت ۱۸:۳۰،‌ ورزشگاه اجوکیشن سیتی
بازی چهل‌وششم: غنا - اروگوئه، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الجنوب
مرحله یک‌هشتم نهایی

۱۲ آذر
بازی چهل‌ونهم: صدرنشین گروه A - تیم دوم گروه B، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه خلیفه
بازی پنجاهم: صدرنشین گروه C - تیم دوم گروه D، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

۱۳ آذر
بازی پنجاه‌ویکم: صدرنشین گروه D - تیم دوم گروه C، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه
بازی پنجاه‌ودوم: صدرنشین گروه B - تیم دوم گروه A، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

۱۴ آذر
بازی پنجاه‌وسوم: صدرنشین گروه E - تیم دوم گروه F، ساعت ۱۸:۳۰،‌ ورزشگاه الجنوب
بازی پنجاه‌وچهارم: صدرنشین گروه G - تیم دوم گروه H، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

۱۵ آذر
بازی پنجاه‌وپنجم: صدرنشین گروه F - تیم دوم گروه E، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
بازی پنجاه‌وششم: صدرنشین گروه H - تیم دوم گروه G، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیلمرحله یک‌چهارم نهایی

۱۸ آذر
بازی پنجاه‌وهفتم: برنده دیدارهای ۵۳ و ۵۴، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
بازی پنجاه‌وهشتم: برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

۱۹ آذر
بازی پنجاه‌ونهم: برنده دیدارهای ۵۵ و ۵۶، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه
بازی شصتم: برنده دیدارهای ۵۱ و ۵۲، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیتمرحله نیمه‌نهایی

۲۲ آذر
بازی شصت‌ویکم: برنده دیدارهای ۵۷ و ۵۸، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

۲۳ آذر
بازی شصت‌ودوم: برنده دیدارهای ۵۹ و ۶۰، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت


۲۶ آذر
دیدار رده‌بندی، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه


۲۷ آذر
دیدار فینال، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه لوسیل

برای مشاهده نمودار در سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنید

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • ناشناس IR ۰۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
    0 2
    ان شاالله تهدید روسیه جدیه و جام برگزار نمیشه و پول بیت المال هدر نمیره

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس