خدمت سربازی نمایه سرباز نمایه سربازان نمایه

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه طرح «سرباز حرفه‌ای» عوام‌فریبی است، گفت: فحوای کلام آن‌ها این است که خدمت وظیفهٔ عمومی را حذف کنید.

به گزارش مشرق، سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «روایت قرن» در مرکز مطالعات راهبردی ژرفا وابسته به معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران برگزار شد.

در این نشست «سردار موسی کمالی» مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستادکل نیروهای مسلح به تبیین موضوع «سیر تحولات تاریخی خدمت سربازی» پرداخت.

وی در ابتدای این نشست عنوان کرد: سه تعریف کلی برای واژۀ سرباز متصور است، تعریف اول؛ هر انسانی که از دین و کشور خود دفاع می‌کند در هر وضعیتی که باشد به او سرباز گفته می‌شود. سربازی از چهار هزار سال پیش در ایران وجود داشته است، برای مثال در زمان هخامنشیان دو ارتش در کشور وجود داشت، نخست سپاهی که اعضای ثابت بودند و به آن‌ها گارد جاویدان یا یاران فنا ناپذیر می‌گفتند و گروه دیگری که به آن‌ها سرباز گفته می‌شد بنابراین از زمان قدیم نیروی نظامی کشورها به دو گروه دائمی و موقت یا همان سرباز تقسیم می‌شد.

سه تعریف متداول برای واژۀ سربازی

وی افزود: تعریف بعدی بر اساس آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح بیان می‌شود، وفق این آیین‌نامه کلیه کارکنان نیروهای مسلح را سرباز می‌گویند، در واقع هر کسی که در نیروهای مسلح استخدام می‌شود با عنوان سرباز قسم می‌خورد و با این واژه در جامعه شناخته می‌شوند. آخرین تعریف نیز واژۀ خدمت وظیفۀ عمومی است که در اصطلاح به سرباز مشهور است، نخستین بار ناپلئون در قرن نوزدهم از این واژه استفاده کرد، در حال حاضر نیز به دنبال تشریح همین تعریف هستیم.

برخی می‌گویند خدمت سربازی را حرفه‌ای کنید به زعم بنده طرح این بحث نوعی از عوام فریبی است؛ چرا که تعریف واقعی از سربازی ندارد به این معنا که در ابتدا خدمت وظیفۀ عمومی به عنوان سربازی، تعریف خاص می‌شود و تقاضای جذف آن را مطرح می‌کنند، سپس به تعریف عام این واژه می‌پردازند که پرسنل نظامی اعم از پایور، پیمانی و ...، سرباز هستند و مسئلۀ سرباز حرفه‌ای را مطرح می‌کنند، در حقیقت فحوای کلام آن‌ها این است که خدمت وظیفۀ عمومی را حذف کنید و به جای جذب سرباز، نیروی کادر یا پیمانی با قراردادهای چند ساله استخدام کنید، اما مقصود آن‌ها از نیروی پیمانی، تعریف عام آن نیست و برای طرح خود از واژۀ سربازی حرفه‌ای استفاده می‌کنند.

پیشینۀ سربازی مدرن در جهان

این فرماندۀ نظامی تصریح کرد: خدمت وظیفه عمومی با وجود قدمت بیش از دویست سال در دنیا و سابقه‌ای افزون بر صد سال در ایران در قرون اخیر تغییرات بنیادین پیدا کرد، این ایده که جوانان برای مدتی به صورت اجباری در خدمت دولت باشند نخستین بار توسط ویلهلم پادشاه پروس مطرح شد که بحث و جدل زیادی نیز در این کشور بر سر این موضوع شکل گرفت، اما در نهایت ویلهلم نتوانست سربازی به شکلی که مد نظر داشت به سرانجام برساند. ناپلئون فرد بعدی بود که خدمت وظیفه عمومی را مطرح کرد و به دنبال آن نیز بحث‌های زیادی توسط فلاسفه و صاحب نظران مطرح شد، ولی در نهایت در این بحث‌ها ناپلئون موفق شد و توانست ارتش بزرگی را نیز تشکیل دهد.

ژاپن، روسیه و آمریکا پس از فرانسه سربازی اجباری را اجرا کردند

مشاور عالی فرماندۀ ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه بیان کرد: بعد از مدتی کشورهای مختلفی به این نهضت پیوستند، در ابتدا ژاپن، سپس روسیه و بعد از آن آمریکا سربازی اجباری را اجرا کردند. آبراهام لینکلن خدمت وظیفه عمومی را در آمریکا تصویب کرد مردم مقاومت کردند به دلیل فرهنگ فردگرایانه و سود جویانه‌ای که در آمریکا حاکم بود، مردم تظاهرات کردند و درگیری پیش آمد بنابراین در آن زمان آمدند بحث سرباز جانشین را مطرح کردند به این معنا که مقرر شد تا سربازی اجباری باشد، اما هرکسی می‌تواند شخص دیگری را اجیر کند و با پرداخت دستمزد از آن شخص بخواهد تا به جای او خدمت سربازی را انجام دهد؛ و برای مدتی خدمت سربازی به این شکل اجرایی شد، اما با گذشت زمان دولت تصمیم گرفت منافع حاصل از فروش سربازی را راساً جذب کند به همین جهت قانون فروش خدمت سربازی را تصویب کرد.

جنگ ویتنام سبب توقف سربازی اجباری در آمریکا شد

سردار کمالی تاکید کرد: برآوردهایی که پس از جنگ ویتنام انجام می‌شد، حاکی از این واقعیت بود که یکی از دلایل عدم موفقیت یا شکست آمریکا در جنگ ویتنام، انگیزۀ متفاوت سربازان آمریکایی و ویتنامی از جنگ است، در این جنگ سرباز ویتنامی برای دفاع از کشور، حفظ وطن و ناموس خود می‌جنگید، اما سرباز آمریکایی هدف مشخصی نداشت و اقناع وجدانی برای او صورت نگرفته بود؛ چرا که اگر بگوییم برای حفظ وطن می‌جنگند در آن صورت ویتنام وطن آن‌ها محسوب نمی‌شد و دلیلی برای جنگیدن وجود نداشت، همین مسئله سبب شد تا بحث توقف سربازی در آمریکا مطرح شود.

برخی کشورها طرح سربازی اجباری را اجرا نکردند

این کارشناس دفاعی در ادامه عنوان کرد: سه گروه از کشورها بعد از فراگیر شدن خدمت سربازی، این طرح را اجرا نکردند، ولی این که گاهی آمارهای غیررسمی منتشر می‌شود که بیش از ۱۰۰کشور، سربازی را حذف کرده‌اند، درست نیست؛ چرا که تعدادی از کشورها هیچ‌گاه خدمت وظیفه را اجرا نکردند یا نتوانستند اجرا کنند. نخستین گروه که خدمت سربازی را اجرا نکردند، کشورهایی بودند که دلایل قومیتی، نژادی یا قبیله‌ای حاکمیت آن‌ها را تضعیف کرده بود و دولت مرکزی قدرت نداشت، گروه دوم کشورهای مرفه بودند، آن‌ها از منظر مادی در وضعیت مطلوبی قرار داشتند و نظامیان از طبقه اشراف بودند بنابراین دلیلی برای سربازی اجباری نمی‌دیدند و دستۀ سوم کشورهای فقیر بودندکه به دلیل وضعیت بد معیشتی مردم امکان جدا سازی فرد از خانواده را نداشتند و با اعزام افراد ذکور به سربازی اجباری خانواده او نیز از نظر معیشتی دچار اختلال می‌شد.

مدرنیته و خدمت سربازی

وی افزود: بعد از پایان جنگ جهانی دوم روند توقف سربازی اجباری در کشورهای مختلف آغاز شد و با پایان یافتن جنگ سرد این فرآیند تسریع شد، علت‌های مختلفی نیز بر این امر مترتب است، مانند بسط تفکر انسان گرایانه و اومانیستی در جهان به خصوص اروپا و آمریکا که هرکس دنبال سود و منافع بود، در چنین جوامعی مفاهیمی، چون فداکاری، از خودگذشتگی، ایثار و... رنگ می‌بازد. علت‌های دیگری را نیز می‌توان برشمرد از جمله این که استراتژی دفاعی کشورها از تدافعی به تهاجمی و از دفاع سر زمینی به دفاع منافعی تغییر پیدا کرد، تهدیدات زمینی کم‌رنگ شدند، الکترونیک شدن بسیاری از تجهیزات و کاهش نیاز به نیروی انسانی آماتور و شکل گیری پیمان‌های بین المللی مانند ناتو که کاهش سربازی اجباری را دنبال کرد. انگلیس یکی از نخستین کشورهایی بود که دست به حذف سربازی اجباری زد؛ چرا که به دلیل جزیره بودن احتیاج کمتری به نیروی زمینی داشت. بعد از آن برخی کشورها دست به حذف خدمت وظیفۀ عمومی و تامین حرفه‌ای نیروی انسانی زدند.

خدمت وظیفۀ عمومی در عمل کم‌تر از ۲۴ ماه است

مشاورعالی فرماندۀ ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: ایران نیز بر اساس مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون وظیفه عمومی برای تامین نیروی انسانی به صورت حرفه‌ای پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است، ولی آنچه که امروز در کشور مطرح است و برخی به دنبال آن هستند حذف اصطلاح «خدمت وظیفه عمومی یا زیر پرچم» هستند، در حال حاضرکشورها به چند دست تقسیم می‌شوند، برخی مانند انگلیس، فرانسه و آمریکا به طور کلی خدمت وظیفه عمومی را حذف کردند، گروه دیگر کشورهایی مانند آلمان، دانمارک و سوئد و... هستند که خدمت وظیفه دارند، اما در مقایسه با سایر کشورها مدت کم‌تری دارد، دستۀ سوم کشورهایی همچون اسپانیا هستند که نیروی سرباز را در امور مدنی به‌کارگیری می‌کنند. برخی دیگر مانند چین همه را احضار و نیاز خودشان را تامین می‌کنند؛ بعد از آن افراد باقی‌مانده را به صورت احتیاط در اختیار ملیشیا قرار می‌دهند، کشورهایی همچون کره، مصر و برخی کشورهای استقلال یافته از شوری سابق خدمت سربازی ۲۴ ماهه دارند، البته مدت خدمت سربازی در برخی کشورها مانند روسیه و ترکیه حدود یک سال است، اما ایران تقریبا با بقیه کمی فرق دارد، چون اولا طبق ماده ۱۵قانون وظیفۀ عمومی، سرباز حرفه‌ای ۵ و۶ساله نیز به خدمت می‌گیرد، در ثانی طبق قانون سربازان در امور مدنی به کارگیری می‌شوند، تفاوت سوم امتیازاتی مانند این است که سربازان ایرانی به ازای خدمت در مناطق مختلف، خدمت در بسیج، انجام پروژۀ علمی، ایثارگری پدر و ... کسر خدمت دریافت می‌کنند که در عمل به معنای خدمت زیر ۱۸ ماه برای افراد ذکور ایرانی است.

دکترین نظامی کشورها، رویکرد آن‌ها در مواجهه با سربازی را مشخص می‌کند

این کارشناس دفاع تأکید کرد: یکی از دلایل حذف سربازی اجباری، تغییر راهبرد نظامی کشورها به در پیش گرفتن رویکرد تکنولوژی محور بود، این مسئله دربارۀ کشورهایی که دکترین نظامی آفندی دارند و برای جنگ احتیاج به پرسنل حرفه‌ای نظامی داشتند و نیروی دفاعی مردمی کارآمد نبود بیش از سایرین صدق می‌کند به همین دلیل دست به اصلاح الگوی سربازی زدند. دربارۀ ایران باید اذعان کرد که الگوی ما برای سربازی رو نوشتی از اروپا است، البته صرف الگو برداری کار اشتباهی نیست، تطبیق آن با واقعیات کشور و فقه اسلامی مهم است.

پیشینۀ تاریخی سربازی از هخامنشیان تا پهلوی

سردار کمالی در ادامه بیان کرد: ایران از دورۀ پادشاهی هخامنشیان از نیروهای مردمی نظامی استفاده می‌کرد که در دورۀ جنگ تعداد آن‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما در دوران صلح آن‌ها ترخیص می‌شدند، البته در دورۀ صفویان در دوران صلح نیز عده‌ای از آن‌ها آماده به خدمت نگه داشته می‌شدند، نکتۀ دیگر این است که ورود به نیروهای مسلح مختص به طبقۀ اشراف بود، جالب است بدانید که سربازان در دوره‌ای مانند سلسلۀ هخامنشیان در دورۀ ۱۰ سالۀ خدمت خود اجازۀ ازدواج نداشتند و بعد از آن نیز بر اساس قوانین خاصی ازدواج می‌کردند با ورود اسلام بحث دفاع وجهاد به مقولۀ سربازی اضافه شد، ولی به طور کل روش به کارگیری تعداد زیادی نیروی رزمی در زمان جنگ و ترخیص آن در دورۀ صلح بود، این روند تا دورۀ قاجار ادامه پیدا کرد، اما در دورۀ این سلسله بر اساس تعاملاتی که بین ایران و اروپا شکل می‌گیرد، نخستین بار عباس میرزا با جذب  ۱۸ هزار سرباز در تبریز سربازان را در ایران سازماندهی می‌کند، بعد از آن ژنرال گاردان فرانسوی ماموربه راه اندازی خدمت وظیفه به سبک فرانس در ایران می‌شود و طرحی را ارائه می‌کند که بر اساس آن هر خانوادۀ روستایی موظف است که یک سرباز را با حقوق مشخص در اختیار حکومت مرکزی قرار دهد. امیرکبیر پس از صدارت خود نخستین فردی بود که قانون سربازی به عنوان بنیچه را مدون کرد و منابع شخصی برای تأمین هزینۀ سربازان در قانون دیده شد و تأکید داشت که سرباز باید مالدار باشد و سربازی برای افراد توانمند است وفرد بعد از ترخیص دچار ضعف مالی نمی‌شدند.

فرآیند استقرار نظام فعلی خدمت وظیفۀ عمومی در کشور

این کارشناس دفاعی خاطرنشان کرد: قانون بنیچه حتی بعد از امیر کبیر اصلاح شد و حتی سردار سپه در زمان وزیر جنگ نیز آن را به تصویب مجلس رساند، ولی درسال ۱۳۰۴، قانون خدمت وظیفه عمومی از حالت اجباری برای گروهی خارج و برای همه اجباری شد. این قانون تحولات متعددی را در کشور از سر گذراند مانند اینکه در مقطعی اجازه داده می‌شد که سربازی به قیمت ۱۰۰۰ ریال خریداری شود. سربازی درابتدای تصویب قانون آن در کشور ۲ گروه مخالف داشت، نخست گروهی که نگران رشد استبداد رضاخان بودند تا جایی که افرادی مانند شهید مدرس که در ابتدا به طور کامل مخالف بودند، اما پس از مدتی جملۀ معروف «مخالف این قانون، کافر است» را بیان کردند. گروه دوم خوانین و ملاکان بودند که مخالفت می‌کردند؛ چرا که علاوه بر از دست دادن نیروی کارگر خود، نگرانی از افزایش قدرت حکومت مرکزی بوده و آن را تضعیف کننده موقعیت خود می‌دانستند. اجرای قانون نظام وظیفه در ابتدا بر عهدۀ ارتش بود، اما تحولات متعددی شکل گرفت و بین نهادهایی مانند وزارت جنگ ووزارت کشور دست به دست شد تا اینکه به ژاندارمری سابق محول شد.

اصلاحاتی که در قانون سربازی اعمال شد

وی در ادامه عنوان کرد: سال ۱۳۴۲ نخستین بار به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شد که از ظرفیت نیروهای سرباز در ادارات دولتی استفاده نمایند. در این برهه ما شاهد شکل گیری نهادهایی مانند سپاه دانش هستیم. سال ۱۳۴۷ سربازی دختران دیپلم و بالاتر نیز تصویب و به خدمت فراخوانده شدند. سال ۱۳۵۰ آخرین اصلاحیۀ قانون سربازی در دورۀ پهلوی دوم نوشته شده و تا سال ۱۳۶۳ ه. ش باقی بماند. در سال ۱۳۶۳ قانون نظام وظیفه مورد تجدید نظر مجدد قرار گرفته و قانونی جدید بر اساس نیازهای کشور در آن برهه به تصویب رسانده شد. درآن سال، علیرغم دو ایراد شرعی شورای نگهبان که چطور واجب کفایی را بدل به واجب عینی می‌کنید و اینکه افراد متأهل به علت وظیفه انفاق به همسر و فرزند نباید به سربازی بیایند و ممکن است با اعزام به خدمت سربازی در این امر دچار مشکل شوند. اما در نهایت خدمت سربازی به عنوان یک امر حاکمیتی تصویب شد.

مردم عقبۀ قدرتمند نیروهای مسلح ایرانی هستند

وی افزود: البته سربازی پیش از سال ۱۳۶۳ تحولاتی نیز در کشور داشت، برای مثال در سال ۱۳۵۷ خدمت با خیانت تیمسار مدنی به ۱۲ ماه کاهش یافت، اما نظام متوجه خیانت شد و سریعا آن را به ۱۸ ماه افزایش داد. در زمان جنگ ابتدا ۶ ماه به عنوان احتیاط بهانه اضافه شد. تکیه انقلاب ما باتوجه به دکترین تدافعی، متکی بر مردم است، مردم عقبه پایگاه نیروهای مسلح هستند و شاهد بودیم که سربازان در طول دفاع مقدس چطور با تقدیم ۶۰ هزار شهید و ۱۵۰ هزار جانباز به کمک انقلاب اسلامی آمدند.

سربازان در عرصه‌های اداری و خدماتی به کار گیری شدند

این کارشناس دفاعی تصریح کرد: بعد از پایان جنگ تحمیلی، نخستین بار بحث خدمت سربازان در دستگاه‌های دولتی مطرح شد و سربازان در زمینه‌های مختلف مشغول به کار شدند، مانند سربازسازندگی که ذیل وزارت جهاد به مردم خدمت می‌کردند. دستۀ دوم سربازانی بودند که در نهضت سواد آموزی مشغول به کار شدند، سرباز معلم‌ها گروه دیگری بودند که در مناطق محروم به آموزش می‌پرداختند، سرباز هیئت علمی، سرباز صنعت و ... بخشی از ۱۰۰ دستگاهی بودند که سرباز امریه دریافت می‌کردند.

سردار کمالی تأکید کرد: تحول دیگر در عرصۀ سربازی، احتساب بخشی از فعالیت جوانان ایرانی بالای ۱۶ سال در بسیج به عنوان قسمتی از خدمت سربازی بود. معافیت‌هایی مانند فرزندان ایثارگران و نخبگان و قهرمانان ملی وامداد جویان تصویب و اجرایی شد. بعد از مدتی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح شکل گرفت که نخبگان دانشگاهی با انجام پروژه‌های مشاور عالی فرماندۀ ستاد کل نیروهای مسلح در خاتمه بیان کرد: علمی و گذراندن دورۀ آموزشی کارت پایان خدمت دریافت می‌کردند، طرح دیگر اعطای کسری خدمت به پژوهشگران بود که بر اساس توانایی خود از ۲ تا ۲۱ ماه کسر خدمت دریافت می‌کردند. قوانین مختلف در مکانیسم‌های مختلفی شکل می‌گیرد، برای مثال برخی مشاغل خاص مانند تربیت معلم‌ها و ملوانان از سال ۱۳۴۲ ه. ش با انجام تعهد از انجام خدمت معاف می‌شدند که این قوانین بعد از انقلاب به شکلی ادامه پیدا کرد و مشاغل و سازمان‌های دیگری هم اضافه شدند. در حال حاضر معلمان خلبانان، کشتیرانی، از خدمت معاف هستند. در حقیقت دولت به دوشکل از خدمت سربازان استفاده میکند مامور و متعهد خدمت.

منبع: میزان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 54
 • در انتظار بررسی: 1
 • غیر قابل انتشار: 13
 • محمد IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  67 1
  همه این هایی که گفتید درست، اما باید خدمت سربازی در ایران دست خوش تغییرات گسترده ای بشه. همه اذغان دارند که سرباز حقش پایمال شده است. به همین دلیله سربازان روحیه ندارند و همگی تقریبا به این واقف هستند که در حال وقت تلف کنی هستند. اغلب سربازان اصلا توجیه نیستند که چرا باید چنین جایی باشند. نگاهی به آمار سربازان فراری و عدم ثبت نامی بیندازید متوجه میشید جریان رو که چرخه به کدام سمت میرود، رفتن به خدمت یا شانه خالی کردن از خدمت...
  • M IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
   61 1
   مهم شانه و غیر شانه نیست. هیچکس رو نباید تو زندگی مجبور به کاری کرد.
  • ناشناس IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 180
   جناب ام خودت رو یه تست بزن. یعنی چی هیچکس رو نباید مجبور به کاری کرد!!!؟ مگه جنگل هست؟؟ پس با سرعت دویست کیلومتر. برو تو جاده که نباید کسی رو مجبور به کاری کرد؟؟ دوهزار منطق،ندارید و مشکل اصلی شما همینه. ضمنا همیشه آمار سرباز فراری بوده و خواهد بود ولی تهش باید خدمت کنید. حتی اگه سربازی حرفه ای بشه که نه میشه و نه باید بشه با این وضعييت اقتصادی اما فراریها معاف نخواهند شد چون قانون عطف بما سبق نمیشود.
  • سعید IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
   38 0
   لطفا مغلطه نکن کسی که با 200 کیلومتر بر ساعت رانندگی میکنه داره قانون زیر پا میذاره و هم جون خودش و هم بقیه رو به خطر میندازه ولی کسی که علاقه ای به امور نظامی و سربازی نداره این حقشه که بتونه انتخاب کنه سربازی بره یا نه. چرا کسی که مثلا تخصصش زبان خارجه است باید به اجبار به دو سال از عمرشو توالت بشوره اونم با حقوقی که حتی هزینه ایاب ذهابش را هم فراهم نمیکنه. شما هم سعی کن الکی از سربازی اجباری دفاع نکنی ، سربازی اگه اختیاری بشه به نفع همه است اینطوری افراد متخصص تر جذب میشن و بازدهی بالا میره و سرباز ها هم اگه ببینن حقوقی که بهشون داده میشه منصفانه نیست میتونن با اختیار خودشون از رفتن به سربازی امتناع کنن اینطوری به سرباز ها هم ظلم نمیشه . واقعا حیف نیست جوونی که میتونه با فعالیت در حوزه تخصص و علاقه خودش کلی ارزش آفرینی برای کشورش بکنه رو به زور ببریم سربازی و مجبورش کنیم کارایی انجام بده که رغبتی به انجامش نداره.با این کار جوونا رو در بهترین سال های عمرشون سوق میدیم به سمت افسردگی و گوشه گیری که در آخر هممون آسیبشو میبینیم. الان همه دنیا متوجه شدن تخصص گرایی، بازدهی رو بالا میبره نمیدونم چه اصراریه که برای جذب نیروی ارزون اون هم با اجبار سعی میکنیم این حقیقت رو نادیده بگیریم. این همه خودکشی در پادگان ها رو نمیبینیم این همه سرمایه انسانی که تلف میشن رو نمیبینیم بالا رفتن سن ازدواج رو نمیبینیم محروم شدن جوونا از ارزش آفرینی بیشتر برای کشورشون با تکیه بر تخصصی که دارن رو نمیبینیم . این همه جوون که به خاطر سربازی نرفتن هیچ جا استخدام نمیشن و حتی وام هم نمیتونن بگیرن رو نمیبینیم آینده افرادی که نمیتونن استخدام شن و خانواده تشکیل بدن و ممکنه برای کسب درآمد دست به هرکاری بزنن رو نمیبینیم. خواهشا منطقی با این قضیه برخورد کنید منفعت کوتاه مدت سربازی اجباری دربرابر مضرات بلند مدتش مثل قطره در برابر دریاست.
  • کیم فلش IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
   37 0
   دقیقا واقعا دو سال از جوانی آدم نابود میشه تمام آرزو ها و هدف هاش برای اینکه بره نگهبانی بده وسط بیابون که کفتر هم پر نمیزنه به اسم دفاع از کشور
 • مومن به انقلاب اسلامی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  لعنت خدا و نفرین رسول خدا بر پایع گذران و حامیان سربازی اجباری الی یوم القیامه! ولله سربازی اجباری نقض حقوق اسلامی و انسانیه
  • ناشناس IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
   2 77
   والله دروغ میگی. خدمت به کشور اسلامی و ملت مسلمان و خاک وطن هم حق انسانی هست و هم اسلامی. این هم نوعی از جهاد اصغر هست. همه اینها از بزدلی و خودخواهی هستکه توجیح میکنید. یک عمر را به بطالت ميگذرونيد و همین دوسال که شاید خدمتی کوچک بتونيد به خدا و خلق خدا بکنید رو نمی تونید انجام بدید.
  • M IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
   44 0
   نخیر جناب. خیلی هم راست می گه. شما وکیل عمر مردمی که بهشون می گی چجور استفاده کنن چجور استفاده نکنن؟!. هیچکسی مالک عمر و جوانی مردم نیست، حتی دولت؛ که به زور آدم رو اجبار کنن. خدمت به خدا و خلق خدا؟!. ما به خدا و خلق خدا خدمت می کنیم، ولی هر طور که در توانمون هست، نه اونجوری که شما بخوایین. و خدمت کردن به مردم هم اجباری نمی شه.
  • منصف IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   1 44
   ام جان اصلا هم راست نميگه. بهت توصیه میکنم بري خدمت. در جامعه ای که زندگی میکنی اولا باید تابع قانون باشی،و دوما به ازای خدماتی که می گیری باید ادای دین کنی. حداقل خدمتی که در این کشور گرفتی امنييت بوده که حاصل خدمت دیگران بوده و الان که نوبتت هست میخوای از زیرش در بري. مرد بودن سخته .
  • منصف IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   1 25
   ام جون برو خدمت . در جامعه ای که زندگی میکنی نسبت به خدماتی که می گیری باید ادای دین کنی. کمترین خدمتی که شما گرفتی امنييت بوده که حاصل خدمت دیگران در نقطه نقطه این کشور هست. حالا که نوبت خودت شده به دست و پا زدن افتادی. مرد بودن سخته اخوی.
 • سرباز IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  166 4
  سربازی فقط اون دو ماه آموزشیش خوبه 22 ماه بعد فقط حمالیه
  • مهدی IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
   2 3
   همون دو ماه آموزشیش هم باید اختیاری باشه.
  • منصف IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 49
   در خدمت نسبت به تحصیلات و تخصص بهت کار میدن.نداشته باشی شکل حمالی پیدا میکنه. ولی حمالی نیست و اسمش خدمته اما شما مشکل توصیفی داری.
  • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
   40 1
   آره مثلا بهت میگن لیسانس معماری یا عمران داری؟ اون کمچه و ماله و سیمان رو بردار و دیوار اسلحه خونه رو تعمیر کن :)) مشرق چاپ کن لطفا
 • FR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  33 2
  یه قانون میگذارم برای معافیت، پسرم که معاف شد قانون رو عوض میکنم مرگ خوبه ولی برای همسایه
  • ناشناس IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
   0 48
   خسته نميشيد از اینهمه اراجیف بافي؟؟ مگه قانونگذاری بساط دست فروشی،هستکه هر کسی،بتونه پهنش کنه؟؟ میشه بفرمائید کدوم قانون و کدوم نماینده همچین کاری کرده ؟ح؟ یا جزو حدسیات شماست؟؟ این مرگ نیست. خدمت هست پسر جان .اگه لایق باشی شهید میشی،نميميري . البته الان که صلح هست یکی در ده هزار شاید اتفاق بيوفته. ایکاش بقیه عمرتون هم به اندازهداين دوسال برای شما و کشور مفید بود.
  • M IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
   41 0
   جناب ناشناس. ببند تا نبستم برات. شهادت یه چیزیه، اجبار یه چیز دیگه. اینجا مسئله عمر و آینده جوانان و امنیت و جمعیت کشور و کلی مسائل دیگه در میونه. اگه زورت گرفته که قانونی تصویب بشه که دیگران نرن، شهادت که امری والا و مقدس هست رو به این اجبار که جز اضطراب و استرس و لطمه زدن به سیستم آموزشی و شغلی و جوانان کشور چیز دیگه ای نداشته پیوند نزن.
  • ناشناس IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 43
   جناب ام شما اگه بلد بودی ببندی کمر بندت رو می بستی میرفتی خدمت سربازی و در کنار یاد گرفتن بستن بهت تربييت هم یاد میدادن. کاریکه بعهده خانواده هست ولی در مورد شما بعهده دیگران هست.
 • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  91 1
  خدمت اجباری سربازی ظلمه به ملت و کشوره. با این حرفها کمکاری های خودشون رو میخوان بپوشونن‌. یکی از بزرگترین مشکلات کشور جمعیته و خیلی خیلی مهتر از هزینه ای هست که باید برای یک نیروی مسلح حرفه ای پرداخت بشه که آقایون اتقدر ازش میترسن. سربازی اجباری مساوی با بالا رفتن سن ازدواج و کاهش نرخ فرزند آوری هست. نظر اسلام در این باره اصلا میدونید چیه ؟
  • منصف IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 46
   اولا سربازی متعلق به این دوران نیست که شما کم.کاری رو بهانه میکنید در زمان شاه هم سربازی بود و حتی برای خانمهای دیپلمه هم بود و سپاه دانش میشدن. معنيش میدونی چیه؟ یعنی به ازای تحصیل مفتی که کردی دوازده سال دوسال درس با حقوق کم بده. ظلم به مردم وقتی هستکه امثال شما بابت تحصیل مفت و امنييت مفت و ....... از دوسال سربازی مضایقه داری و ضد جور بهانه براش میاری. من نظر اسلام رو نمیدونم ولی شما که مرجعييت گرفتی بگو ساید یکی دیگه تایید یا رد کنه. ظالم اصلی شما هستید که مفت ميخوايد شهروند باشید.
 • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  128 4
  سربازی به نوعی برده دای مدرن است
  • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
   1 61
   مثلا چکار می کنید تو سربازی؟ صبح تا ظهر به حساب دولت می خورید و می خوابید و وقت تلف می کنید و بعدش هم بر می گردید خونه، من با مدرک فوق لیسانس دانشگاه دولتی رفتم سربازی، در حین سربازی بعد ظهر ها کارم رو هم انجام میدادم، تو یگان هم پشت کامپیوتر برای دکتری مطالعه میکردم و درست بعد سربازی دکتری دولتی قبول شدم، الانم ۳۵ سالم هم نیست دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه هستم، بعد دکتری هم میشم استاد دانشگاه و بعدش هم هیئت علمی، با یه خورده برنامه ریزی سربازی نه تنها مانع نیست بلکه یک تجربه ی خوب زندگی هم به حساب میاد و حتی فرصت شغلی هم هست، خیلی از سربازها همون محل خدمتشون به کار گرفته میشن، درحالیکه طرف اگر سربازی نرفته بود عمرا نمی تونست چنین فرصت شغلی به دست بیاره.
  • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
   2 7
   برین سربازی تا مرد یشین اینقدر آه وناله نکنین ما رفتیم شما هم برین اه ....
  • منصف IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 10
   بجای هزار جور امکانی که می گیری میخوای یک کار مفید انجام بدی میشه برده داري؟؟ ۵۶۳۳
  • ناشناس IR ۰۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 79
   در ادامه کامنت آقای دکتر باید بگم.بهترین دوستان سرتاسر زندگیم دوستان زمان سربازی هستند که واقعا میتونم روشون حساب کنم.الان یکی از اقوام ما در خاتمه سربازی چون در وزارت کشور اون زمان خدمت میکرد بعد از خدمت همونجا استخدام شد و کم کم کارشناسی،ارشد گرفت و الان معاون مالی فرماندار شده در شهرستان خودش. در صورتیکه اگه خدمت نرفته بود الان خدا میدونه چکاره بود.بهترین برادرش که بزرگتر هست و از قضا معافييت پزشکی گرفت الان آپاراتی داره. خدمت اونم در زمان صلح با این امکانات که ما در خواب هم زمان خدمت نداشتیم واقعا یک امکان هست نه یک سد.البته برای اوناییکه پسر مامان هستند مشکله.
 • مهدی قربانی IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  23 1
  این جناب نمی خواد بس کنه؟!. نخیر، فحوای کلام آنها حذف سربازی نیست، بلکه آزاد کردن جوان هایی مثل من از اجباری و بی گاری و برده داری مدرن افرادی مثل شماست. نیروی کار مفت و مجانی می خوان، یه عمریه اضطراب و استرس در ما ایجاد کردن. حالا هم می خوان به هر نحوی این ظلم رو ادامه بدن. کشورهای دیگه رو واسه ی من مثال می زنی؟!. مگه کشورهای دیگه اسلامی هستن؟؟؟؟؟؟!. کجای اسلام زور و اجبار و گذاشتن محدودیت روی جوانان رو مقدس دونسته. اگه نمی تونین جوانان رو آزاد بذارین و ارتش رو حرفه ای کنین و این همه مشکلات شغلی و ازدواج و جمعیت و اضطراب و استرس که بخاطر سربازی ایجاد شده رو حل کنید، حداقل واسه من فحوای کلام در نیارین. اونوقت اگه کسی نخواد زیر بار این اجبار بره چیکار می کنین؟!. روش محدودیت می ذارین، بهش می گین مجرم و هزارتا چیز دیگه. دفاع مگه به زور می شه؟!. این همه سرباز رو دارین تو کارگاه براشون آموزش شغلی گذاشتین و توی جنگ با کرونا از ارتش استفاده می شه و هزارتا کار نامربوط با امنیت. آره. شما سرباز کم دارین. اگه اختیاری نمی کنین و می خوایین برده داری کنید. هر کسی خواست بره، ولی حداقل آدم رو خر فرض نکنین.
  • منصف IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 44
   فحوای کلام رو از کجا باد گرفتي؟؟ اینجا کاربرد نداره. دقیقا قرار نیست که کسی آزاد باشه و جامعه بدون قانون . اینکه قانون میگه به ازای خدماتی که گرفتی باید حداقل دوسال خدمت کنی نفي آزادی نیست و آزادی هم متلق نیست. آزادی هم چهار چوب داره و اونم قانون هست. مگه شما جوانها نوبرش رو آوردید که باید از هر قانونی معاف باشيد؟؟ چند سال مفت از جیب این ملت درس خوندی؟ چقدر شهید شدن جانباز شدن و یا حداقل خدمت رفتن تا تو امنيبت داشته باشی و البته آزادی در چهار چوب قانون؟؟ کسیکه برای خدمت رفتن استرس داره یعنی مشکلش چیز دیگه ای هست نه خدمت رفتن.
  • علیرضا IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
   202 0
   در جواب به منصف بهتره بگم بهتره اینقدر اراجیف نبافی.برده داری هم قانون و حکومت غلط میکنه بخواد ضد ابتدایی ترین حقوق مردم قانون بذاره.طبق این اراجیف تو،برده ها هم نباید هیچوقت اعتراض میکردن.نکته دوم اینکه به کوری چشمت خیلیا مثل من مدرسه غیر دولتی با هزینه خودشون درس خوندن.خیلیا هم که دولتی خوندن پولشو حاضرن بدن الان.پس اینقدر چرند نگو.اینقدر علاف و بدبخت و توسری خور هستی که سربازی رو مفید میدونی!
 • US ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  207 0
  وقتی میگن سربازی ای حرفه ای یعنی اینکه از سرباز ها برای شستن توالت و ابیاری باغچه و طی کشیدن زمین و حمالی و ابدارچی و غیره استفاده نکنین (نمیگم اینکارو رو انجام ندن میگم صرفا برای اینکار به خدمت گرفت نشن)بلکه با اموزش و تجهیزات مناسب از اون سرباز به عنوان یک نیروی رزمی برای دفاع و حفظ امنیت مملکت استفاده کنین بیشتر از نصف سرباز ها در این مملکت حمالی مفتی میکنن نه خدمت سربازی این وضعیت سربازی در ایران بیشتر شبیه برده داری میمونه تا خدمت سربازی ستاد کل تن به سربازی حرفه ای هرگز نمیده چونکه نیروی حمال مفت به چنگ میاره بدون اینکه حقوق مصوب رو بده و هرجور هم که بخوان میتونن با سرباز رفتار کنن اما اگه سربازی حرفه ای بشه و نیروی رزمی نه حمال از داوطلب ها تشکیل بشه باید حقوق و بیمه و غیره و همچنین عزت و احترام و تجهیزات و اموزش مناسب به اون نیرو بدن نه اینکه گوشت دم توپ باشن اکثر کشورها گرچه در قانون سربازی اجباری دارن اما به دلیل مشوق های دولت و حقوق و مزایاو امتیازاتی که به نظامی داده میشه نیروی داوطلب به قدر کافی وجود داره که دیگه نیازی به اجرای خدمت سربازی اجباری نیست البته در این کشورها از سرباز ها به عنوان ابدارچی و توالت شو و حمالی استفاده نمیکنن ازشون به عنوان نیروی اموزش دیده و مجهز رزمی استفاده میکنن سرباز های ایران با این وضع اموزش و تجهیزات با گوشت دم توپ هیچ تفاوتی ندارن کشورهایی مثل چین وروسیه و امریکا که با وجود قانون خدمت سربازی اجباری اما اجراش نمیکنن چونکه داوطلب به اندازه کافی وجود داره فقط کره و یکی یا دوکشور پرت از این روش ایران استفاده میکنن این جناب مشاور خیلی از مرحله پرته کل حرف ما اینکه از سرباز به عنوان یک سرباز استفاده کنین نه یک برده بی جیره واجب دلمون خوش باشه دوسال اسلحه به دست گرفتیم از کشورمون حفاظت کردیم نه اینکه .... مشرق کلی تایپ کردم نامردی اگه منتشر نکنی
  • منصف IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 43
   آها. یعنی جناب سرهنگ برای شما توالت بشوره؟؟!!! در ارتش کجای دنیا دیدی همچین کاری رو؟ در نیروهای مسلح نسبت به سواد و مدرک تحصیلی و تخصصی که داری بهت جایگاه میدن و درجه. درس خوندی؟ تخصص هم نداری؟ خوب باید به امور پائینتر بپردازی. مگه در کل جامعه غیر از اينه؟ در کل دنیا غیر از اينه؟
 • حسین RO ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  108 0
  امام علی(ع): آنکه که به اکراه همراه تو به نبرد می آید،غیبتش بهتر از حضور اوست - نامه 4 نهج البلاغه
  • منصف IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 45
   اگه میخوای به نهج البلاغه استناد کنی به همه دستوراتش عمل کن. دین و مذهب گزینشی نیست که هر جاش بصرفه بود بگی بله و هر جا نصرفيد بگی نه. ضمنا الان نبرد نیست. نبرد اگه باشه حکم جهاد پیدا میکنه. در مورد جهاد امام علی ع چی گفتن؟ اگه مردی اونوم بنویس.
 • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  112 1
  سربازی با شیوه ی فعلی متاسفانه برای ضدانقلاب سرباز تربیت می کند. کمی با کسانی که خدمتشان تمام شده صحبت کنید تا متوجه شوید
  • منصف IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 45
   کسیکه غیرت داشته باشه و وطن دوست باشه و معنی خاک و ناموس و وطن رو بفهمه در سربازی همه اینها رو تقویت میکنه چ.ن برای همینها زحمت کشیده. یا اینهایی که شما دیدی از اول مشکل داشتن و یا اینکه داری بهانه ميتراشي،مثل مثلا برده داری نوین. کلا برای دوسال خدمت سربازی هر جفنگي رو حاضر هستید بعنوان بهانه بگید .مرد باشید و بگید مال این حرفا نیستم.آنوقت شاید برای شماها که مردش نیستید یک مبلغ دویست سیصد میلیونی گذاشتن تا بدید و معاف بشید. اینم.ری ضد انقلاب نمشيد و ضد خانواده ميشيد و ميوفتيد بمون بابا که پول بده من معاف بشم. کمتر از اینم چانه نزنی که اصلا نميصرفه.تازه کم گفتم.اگه جزو چهار درصديها هستی،باید حداقل یک میلیارد بدی که پسر مامان عمومی نه فرزند ملت و ایران.
 • محمد تیموری IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  128 0
  اینا هیچ تز ضرر هایی که سربازی داره خبر دارند.دوسال فقط داخل سربازی عمر تلف میشه و چند سال عقب ماندگی برای جوانها. این سربازی که اینا میگن کجاست؟؟؟ سربازی باید اصلاح بنیادی بشه و به سمت حرفه ای و اختیاری شدن بره
  • ناشناس IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 40
   چقدر زار میزنید برای خدمت نرفتن. همچین میگی دوسال عمر تلف میشه که انگار در باقی عمر اورانیوم غنی میکرده یا سلول بنیادی تولید کرده. شما همین دوسال رو اگه انصافا در نظر بگیرید کار مفید کردید در کل عمر. هیچکار به اندازه خدمت به کشور و جبران گوشه ای از خدمتهايي که از،کشور گرفتید مفید نیست.
 • بوسجين IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  141 0
  ما بدون توجه به اينكه چه كساني و كشورهايي چگونه عمل مي كنند ما بايد با توجه به وسعت كشور و جمعيت و ملاحظات سياسي و نرم افزاز ها و سخت افزار هاي علوم روز نظامي و توان اقتصادي در مورد سربازي با توجه كنيم و سياست سازي مناسب انجام دهيم اولا جايگاه سر باز هم از جهت احترام عمومي و تامين نياز مورد توجه قرار داده شود و در ثاني بايد به اموزش هاي موثر براي براي اينده كاري كشور و حتي دادن الويت دادن به مجوز هاي شغلي در اينده بر اساس ان اموزش مورد توجه قرار گيرند چرا كه يك فرد دوسال از عمر خود در ايت راه بدون حقوق و مواجب مناسب مي كذراند كه حقوق دريافتي ماهانه انها حتي جواب اياب و ذهاب انها را نمي دهد بايد باشد الان در جامعه ما كساني از سربازي فرار مي كنند زندگي موفق تري را نسبت به كساني بر اساس تعهد سربازي مي روند را دارند پس در طراحي سياست براي سربازي كه در كشور مان بايد باشد بايستي ساختار سربازي گيري و در نظر گرفتن حال و اينده زندگي او در نظر گرفته شود تا هم مشوقي براي انها باشد و هم از احساس بيهوده بودن و تلف شده دوسال عمر در سربازي از بين برود
 • امیر IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  51 0
  عاقلانه ترین کار بسته به شرایط جامعه ایران اینه در مورد سربازی: 1 کاهش زمان خدمت سربازی به کمتر از 1 سال 2 پرداخت حقوق مناسب به سربازان(البته تا حدودی اجراشده) 3 عدم اعزام سربازان به مناطق مرزی و مناطق دریایی استفاده از نیروهای آموزش دیده و حرفه ای در مناطق پرخطر 4استفاده از فناوری پیشرفته جهت جایگزینی همچون استفاده از پهپادها روبات های مراقبتی رادار های کوتاه برد زمینی استفاده از سیستم شبکه مراقبتی بجای برجک های نگهبانی و.. 5توجه به پوشش و تجهیزات مراقبتی مثل کلاه و لباس ضد گلوله در صورت حضور اضطراری در مناطق مرزی ودر نهایت بالابردن کیفیت و زیبایی لباس سربازان کاهش مدت خدمیت باعث کمک به رشد وافزایش جمعیت در کشور و ازطرفی به کمک فناوری کمبود نیرو جبران خواهد شد وابستگی کشور به سرباز عضو آسیب دیده ای هست که نیاز به جراحی داره البته 2 ماه آموزشی باید اجباری باشه درمورد وظیفه هم فقط در بهترین حالت این امیدهست که زمان خدمت به 12 ماه کاهش پیدا کنه شرایط کشور اجازه حذف سربازی رو نمیده حتی در دهه های آینده اما سربازی یکساله قابل حصول تره
  • M IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
   179 1
   حالت خوبه؟!. باید همش از آموزشی تا آخرش اختیاری بشه. واسه من طرح ارائه نده. وقتی همش می تونه اختیاری بشه، چرا به کم راضی باشیم.
  • منصف IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 171
   ام جون باش تا بشه.خخخخخ. تا هفتاد سالگی منتظر بمون. چه جدی گرفته.تخته اینجا صحن مجلس نیست پسر جان تو هم قانونگذار نیستی. چقدر شماها ترسو و البته از خود متشکر هستید.
 • منصف IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  0 41
  ۲۴ ماه خدمت کردیم با همرزمان در زمان جنگ و درست پنج روز،مانده به ترخیص گفتند باید چهار ماه دیگه احتیاط بمانید. یعنی بجای ترخیص در ۱۸ دی ۶۶ در ۱۸ اردیبهشت ۶۷ ترخیص شدیم و کسی،آخ نگفت و خدمت کردند و یا شهید شدند در همان چهارماه و یا جانباز. زیر توپ و خمپاره و بمباران و شیمیایی. آنوقت شما جوانان رشید باشگاهی که بازو کلیت میکنید بلطف پول بابا و تغذیه از جیب بابا و با توجه به اینکه کلا از کشور طلبکاريد اونم فقط برای اشغال یک کد ملی برای خدمت نرفتن در زمان صلح ببین چه توجیهاتی میارن. از قانونی نبودن و شرعی نبودن تا برده داری و تلف شدن وقت. واقعا باعث خجالت هست. پاسداری از گوشه گوشه این کشور حتی اگر،یک برجک ساده باشد نتنها وقت تلف کردن نیست بلکه باعث افتخار شما باید باشد. سربازی،حرفه ای یعنی افزایش بودجه دفاعی کشور حداقل بمیزان دویست درصد بیشتر از الان. آیا همچین توانی هست ؟؟ یا باز نقشه ميکشن برای نرفتن پولدارها به خدمت و کشیدن جور آنها توسط مستضعفين؟؟
  • M IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
   41 0
   من واقعا برام سواله که کسی با سن شما توی کامنت های اینجا چیکار می کنه. شما مطمئنی رزمنده هستی؟!. جنگ با صلح فرق داره. و اجبار هیچوقت اسلامی نبوده.
  • ناشناس IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   1 40
   جناب ام بیخود خودت رو سرخه شرحه نکن. توجیح الکی هم نیار. اینکه زمان جنگ با صلحدفرق داره هم بهانه هست برای بزدلها و ترسوها. کسیکه زمان صلح نمیتونه خدمت کنه در زمان جنگ اصلا نمیتونه. اون موقع هم انواع توجیهات رو میارید. فکر میکنی در دهه شصت امثال شما رو ندیدیم. طرف خودش رو مردود میکرد که به بهانه تحصیل نرخ خدمت. قاچاقی میرفت ترکیه که خدمت تره و جالب که اونجا میشد مزدور منافقین. !!! صدها کلک دیگه جور میکردن که سوراخ موش پیدا کنند. پس لطفا از این حرفها حداقل برای ما نزنید. مرد باش بگو مرد نیستم برم خدمت. اینو حداقل باش.
  • ناشناس IR ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 172
   ببخشید دفعه بعد از شما اجازه میگیرم که کجا کامنت بزارم که منافع امثال شما حفظ بشه. شما که فارق از سواد هستی مجبوری نظرات دینی بدي؟؟ کی گفته در اسلام اجبار نداريم؟؟ پس برو مشروب بخور. یا هزار گناه ديگه. اصلا دین برای قانونگذاری در جوامع اومده و قانون هم یعنی اجبار. شما خیلی موارد رو ممکنه دوست داشته باشی ولی بر اساس دین نباید انجام بدی. همین نباید یعنی اجبار پسر جان. ضمنا شما که در زمان صلح توان خدمت ندارید در زمان جنگ میخوابد خدمت کنيد؟؟ فکر میکنید زمان جنگ ما امثال شما رو با هزار جور توجیح و بهانه تراشی،نديديم؟؟ اون زمان که حتما شما مردش نخواهید بود. توصیه میکنم برسد به خدمت و دلخوش به برخی موارد که فعلا حداقل تا دودهه توانش در کشور موجود نیست نشید. ضمنا ببخشید بدون اجازه شما کامنت گذاشتم .
 • بهزاد AZ ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  3 141
  بجای خدمت سربازی، در ایام تابستان که دانشگاهها تعطیله آموزش نظامی حرفه ای هم برای پسرها هم دخترها بذارید. همه ما در آموزش سربازی فقط بصورت درازکش گلوله شلیک کرده ایم. در یک جنگ واقعی با این آموزشی که دیده ایم تقریبا به هیچ دردی نمی خوریم.
  • منصف IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 4
   اگه خدمت رفتی که چرا میگی تابستون ببرنت و اگه نرفتی که حتما نرفتی تیراندازی چند مرحله در چند حالت و چند مسافت هست. انشالله رفتی میبینی. اما آموزش یه چیره و جنگ یه چیز دیگه. دژ جنگ این شجاعت و عقل و استعداد هستکه به داد شما می رسه.
 • IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  155 0
  ای کاش این کارشناس یک بار به ما می گفتند در کجای فقه اسلامی چیزی به نام سربازی اجباری وجود دارد و در کجای فقه شیعه نوشته که شما می توانید برای هر مدتی انسانی را بدون اجازه خودش و بدون اختیار خودش و به صورت تقریبا مجانی و با دستمزد غیر توافقی به کار بگیرید؟
  • منصف IR ۰۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 52
   واقعا اینکه در عین ذلالت دست به دامن دین می شید بسیار زشته. شما بگو کجای فقه اسلامی گفته که شما در اتوبان از،سرعت صدو بیست کیلومتر بیشتر نمی تونید برسد تا منم سوال شما رو بگمّ . اما در مورد حقوق بله باید بیشتر بشه که شد .فقط باید بپرسم ببینم دادن یا نه چون در بودجه امسال بود. اما اینکه در مورد زمان و حتی دستمزد ميفرماييد میشه بگید در کجای فقه اسلامی گفته که شما می تونید از بیت المال مسلمین مجانی تحصیل کنی و با رشادت و خدمت و شهادت دیگران امنييت مجانی داشته باشید و از همین بیت المال ضد مدل یارانه محسوس و غیر محسوس رو استفاده کنی ولی برای دوسال خدمت اینجوری توجیهات من درآوردی بياري؟؟ چطوره یک شناسنامه ایرانی دارید و اینهمه طلبکاری و مطالبه که خيليهاشم بحقه ولی پای خدمت که میاد یادتون ميره از خدماتی که می گیرید و مطالباتی که داريد/
 • IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  2 0
  میشه مستند به صحیفه ی امام خمینی، نظر ایشان درباره ی سربازی رو بنویسید؟
 • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  204 0
  البته طرح آموزش مهارت در سربازی شما رو هم شخصه بنده دیدم ، که با دو قطعه عکس به صورت اجباری ، یک گواهی الکی به عنوان مهارت به سربازان داده میشد.
  • منصف IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
   0 174
   این طرح رو من از نزدیک دیدم و انتخاب رشته هم آزاده و اجبار نیست و بیشتر ميرن که سر کلاس راحتتر باشن اما در کل با اینکار مخالف هستم. چون اینم مثل خيلي از موارد دیگه که نیروهای مسلح عزیز،ما جور بقیه باید بکشم هست. این وظیفه آموزش و پرورش و آموزش عالی و حتی خانواده هست نه نیروی مسلح.ولی طبق معمول همه کاستیها رو باید اینا جبران کنند و دست آخر هم یک کذاب بیاد طلبکار بشه.
 • ناشناس IR ۰۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
  0 150
  کلا تمام نظرهای مخالف سربازی کامنتهای دو یا سه نفر سرباز،فراري هستکه طفلکیها حاضرن زمان جنگ خدمت کنند ولی در زمان صلح چون کسی،نیست که نظافت عمومی و شخصيشون رو انجام بده و استرس دارن و ضمنا وقتشون طلاست و تا حالا ضرب سکه میزدن الان نمیتونن بزن خدمت. ضمنا اینا با پول یک ملت دیگه تا الان مفت و مجانی درس خوندن و در امنييت کامل زندگی کردن و اونايي که برای این امنييت خدمت کردن جانباز شدن و یا شهید شدن از نژاد دیگه ای بودن و اینا ژنشون متفاوت و خوبه. به تعداد ژنهای خوب کم.کم اضافه ميشه!!!
  • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
   209 0
   قیاس مع الفارغ میکنی اخوی. در جنگ تحمیلی هم بسیار از مردم با خواست خودشون رفتند بسیج وارانه و یکی از دلایل پیروزی جبهه حق همین اختیاری بودن اعزام ها بوده شهیدان بسیاری تقدیم کردیم آن هم نه از روی اجبار . کاش کمی در سخنان خود تامل میکردید. وظیفه ی حکومت اسلامی است که از بیت المال برای امت اسلام هزینه کند و اینهمه مالیات برای همین میدهیم و از حکومت دفاع میکنیم اما اگر کاری درست پیش نمیرود حتما مشکلی دارد که باید انتقاد کنیم. این طرح رضاخانی را برچینید و سربازی حرفه ای اسلامی را جایگزین کنید . مرگ بر شاهان پهلوی که این ننگ ها را به ما تحمیل کردند.
 • حسن NL ۰۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
  0 141
  سلام با اینکه همه مون باید به کشورمون خدمت کنیم یه چیز کاملا بدیهی هستش ولی امروزه بیشتر جونهای مملکت مونبا سواد هستند ومثل زمان رضا خان نیستش که کسی دست چپ و راستش رو از هم نشناسه پس اگه قرار هست استفاده بشه باید به شکلی باشه که هم جونهامون یه تجربه کاری مفید داشته باشن تا بعد از خدمت سربار جامعه نباشن وهم مملکت ونظام یه نفعی از سرباز برده باشه نه اینکه یارو با لیسانس بیاد توالت بشوره

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس