سید مصطفی هاشمی طبا؛ متولد اصفهان است؛ وی از سیاستمداران قدیمی ایرانی است که در پست های گوناگونی از زمان ریاست جمهوری محمد رجایی  و دولت‌های پس از آن در حال خدمت رسانی بوده است.

* سوابق تحصیلی
 کارشناس سازمان برنامه‌وبودجه؛ فوق‌لیسانس نساجی از دانشگاه امیرکبیر تهران؛ متخصص سیستم آنالیز از سازمان مدیریت صنعتی

* سوابق اجرایی
وزیر صنایع در دولت سوم و دولت چهارم؛ رئیس سازمان تربیت‌بدنی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی؛ رئیس سازمان تربیت‌بدنی در دولت اول اصلاحات، رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی؛ نامزد هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 1380؛ مشاور امور زیربنایی، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های ورزش کشور 1393

 

کل اخبار: 11