مشایی احمدی نژاد

تئوریسین‌های حلقه انحرافی معتقد به این همانی انسان و خدا بوده و در سخنان متعددی انسان و خدا را شبیه به یکدیگر یا آیینه هم خوانده‌اند!

سرویس سیاست مشرق - همواره یکی از مهمترین مدعاهای حلقه انحرافی شکل گرفته در دولت‌های دهم این بوده که انحراف یک برچسب است که مخالفین سیاسی آقای احمدی‌نژاد برای از میدان به در کردن وی و متفرق کردن هوادارانش ساخته‌اند و اساساً انحرافی در افکار و عقاید این حلقه وجود نداشته و این حلقه بهترین منادیان و معتقدان اسلام ناب، مکتب امام خمینی (ره) و گفتمان اتقلاب اسلامی بوده و هستند.

به تازگی کتابی به نام «روایت انحراف» توسط پژوهشگران «اندیشکده ولاء» و درباره عقاید و افکار حلقه موسوم به «حلقه انحرافی» تألیف شده است. در این کتاب که به زودی به زیور طبع آراسته و روانه بازار نشر خواهد شد، تلاش گردیده تا فراتر از تحلیل‌های سیاسی راجع به حلقه آقای احمدی نژاد و دوستانش، به بررسی افکار و عقاید وی و این حلقه پرداخته شود. کنکاشی که می‌تواند نسبت عقاید و افکار این حلقه با مکتب «اسلام ناب» را که انقلاب اسلامی تعین یافته وجه نهضتی آن در عصر کنونی است را مشخص نماید. وبسایت «خبری-تحلیلی مشرق» به مرور گزیده‌ای از این کتاب را برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی با جریان انحراف منتشر خواهد کرد.

آن‌چه پیش‌رو دارید بخش ششم گزیده‌ای است که پیش از این پنج بخش از آن منتشر شده است. تاکنون درباره نسبت خدا و انسان در آموره‌های حلقه انحرافی سخن گفته شده است. نسبتی که در تناقض با آموزه‌های دینی و دارای قرابت با اومانیسم و کابالیسم است. در بخش گذشته «خدا انگاری» از انسان در نزد حلقه انحرافی بررسی شد. در این بخش این ادعا بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

**********

درباره جریان انحرافی بیشتر بدانید:

روایت انحراف؛ نگاهی نو به افکار و عقاید حلقه بهار

چرا می‌توانیم مشایی را مروج «اومانیسم» بدانیم؟

احمدی‌نژاد و مشایی چه قرابتی با کابالا دارند؟

نگاه انحرافی احمدی‌نژاد و مشایی درباره انسان چگونه است؟

چرا از نظر مشایی با حذف انسان، خدا حذف می‌شود؟

حلقه انحراف معتقد است که انسان، علمش علمِ خدا، فهمش فهمِ خدا، فضلش فضلِ خدا و ظرفیتش ظرفیتِ خدا بوده و انسان و دنیای او بینهایت است. آن‌ها مدعی شباهت انسان و خدا شده و در نهایت مدعی خداگونگی انسان می‌شوند. در این باره حتی مشایی با صراحت گفته است که خدا با خلقت انسان، خدا آفریده است:

«خداوند به خلق موجودی فکر کرد و انجام داد که مثل هیچ کس نبود و مثل خودش بود در واقع خدا با خلقت انسان، خدا آفرید.»

مشایی در جایی دیگر میگوید که خداوند، ظرفیت خدا شدن را در بشر قرار داده است.

در واقع از نظر حلقه انحرافی، خدا با خلقت انسان، یک خداگونه آفریده است که می‌تواند با توسعه علم یا روش‌های دیگری که این حلقه توضیح نداده است، خدا شود! حلقه انحرافی اصرار زیادی برای خداانگاری از انسان دارد و از این نظر، دیدگاه‌های آنان بسیار شبیه آموزه‌های به ویژه تصوف و کابالا به عنوان شاخه یهودی آن است. این افراد تاکنون سخنان زیادی از سنخ این نوع ادعاها بر زبان آورده‌اند. مشایی معتقد است که انسان تا خدایی شدن حرکت می‌کند:

«دنیای مادی هم بینهایت است و از هر سو که برویم پایانی وجود ندارد. انسان تا خدایی حرکت می‌کند.»

محمود احمدی‌نژاد هم معتقد است که خداوند استعداد بی نهایت خدایی شدن را در درون انسان قرار داده است:

«خداوند همه عالم را برای انسان و انسان را در بالاترین ظرفیت ممکن خلق کرده و استعدادهای بینهایت خدایی شدن را در درون او قرار داد تا جلوه صفات خدا در زمین باشد.»

مشایی حتی صراحت در این مورد را به حد اعلا رسانده و گفته است که انسان به جای خدا نشسته و خداوند ظرفیت خدا شدن را در بشر قرار داده است:

«حوزه انسانها خداوند است و انسان به جای خدا نشسته است. بر این اساس مأموریت انسان یک مأموریت لایتناهی است و ابعاد محدودی ندارد. خداوند ظرفیت خدا شدن را در بشر قرار داده است.»

وی همچنین در سخنانی که ضمن آن با برخی تعابیر تلاش می‌کند تا از بار معانی ضدتوحیدی آن بکاهد مدعی است که حقیقت آدم، خداست و خدا با آفرینش آدم، خودش را از خودش بیرون آورده است و در واقع مأموریت آدم، خدا شدن است:

«حقیقت آدم، خداست. «فنفخت فیه من روحی»؛ خودش را از خودش بیرون آورده است. جلوه خدا کجاست؟ بیرون از خدا، جلوه خداست. انسان که خدا نیست؛ بلکه در جای خودش هم یک موجود بسیار ضعیف، نحیف، مردنی و ناتوان است. خودش [خداوند] خدا را در تجلی نماینده است. این ظرفیت و روح را نگاه کن، خداست. به خاطر آن است که به ملائکه گفت به آدم سجده کنید؛ وگرنه آدم که قابل سجده نیست؛ بلکه خدا فقط قابل سجده است. این هم خداست ... مأموریت آدم چیست؟ خدا شدن. بازگشت به خدا. ما فکر میکنیم بازگشت به خدا یعنی مرگ؛ در حالی مرگ بازگشت به خدا نیست. مرگ یعنی جان از اعضا و جوارح انسان بریده میشود و آن حقیقت [حقیقت جوارح آدمی] به خداوند بازمی‌گردد.»

اسفندیار رحیممشایی در توجیه اعتقاداتش به آیه ۲۹ سوره حجر متوسل میشود. در این آیه خدای متعال میفرماید:

«فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ»؛ «هنگامی که کار آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود (یک روح شایسته و بزرگ) دمیدم، همگی برای او سجده کنید!»

مشایی مدعی است که روح اشاره شده در این آیه، حقیقت آدمی است که همان خداوند است! این در حالی است که آیه مزبور به خلقت حضرت آدم (علیه السلام) اشاره داشته و هم سنخ دانستن این روح با ارواح عموم انسانها، نیاز به دلیل قرآنی دارد که از این آیه نمیتوان چنین برداشتی نمود. همچنین هم سنخ دانستن روح آدمی با ذات الله، همان تشبیه انسان به خداوند و همذات پنداری میان انسان و خداست (خداانگاری انسان) که عین کفر است. ممکن است این ابهام ایجاد شود که «روحی» به معنای روح خداوند است. حال آنکه نسبت دادن روح به خداوند، برای تأکید بر شرافت و بزرگی روح است مانند «بیتالله» و «شهرالله».

در سخنان و مواضع اسفندیار رحیممشایی و دیگر چهرههای شاخص جریان موسوم به بهار، همواره این ادعا مطرح است که سخنان آنها ذوقی بوده و کسی نباید به آنها خرده بگیرد. اما همین سخنان ذوقی که با الفاظ و اصطلاحات علم پوزیتیویستی، دینی، شبهفلسفی و سیاسی بیان میشود، به مثابه اساس عقاید و آموزههای آنها مورد استفاده قرار میگیرد! این حلقه میگوید که انسان خداگونه است. شاید تصور شود مقصود آن است که هر قدر انسان به خدا نزدیک شود واجد صفات الهی و ممتاز میگردد؛ این در حالی است که آنها معتقدند انسان علمش علم خدا، فهمش فهم خدا، فضلش فضل خدا و ظرفیتش ظرفیت خدا میتواند شود و البته مأموریت انسان هم «خدا» شدن است!

خداوند متعال در قرآن کریم بارها تأکید کرده است «خدا بر همه چیز داناست.»[۱]علم خداوند صفت ذاتی است. خدا بر ذات خویش و بر گذشته، حال و آینده همه موجودات علم دارد. علم انسان طبق سنن الهی، پرتوی از علم الهی است که یا انسان با تقوا، بنا به اراده و حکمت الهی بدان دست مییابد یا حکمت الهی بر آن تعلق گرفته تا انسان خود کشف کند. که آنچه کشف میکند همواره در معرض نقص در عمومیت، کلیت، دقت و صحت قرار دارد. انسان هرگز نمیتواند نسبت به ذات خداوند و به عالم غیب، علم پیدا کند. آیات قرآن در این باره بسیار روشن و گویا است؛ «إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ مَّاذَا تَکْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ»[۲] این مسئله درباره تمام اسماء و صفات الهی صادق است. هیچ انسانی حتی انسان کامل نیز نمیتواند صفات حضرت حق را به صورت مطلق برخوردار شود. نکته دیگری که در صحبتهای مشایی درباره رسیدن انسان به جایگاه و ظرفیت خدا و خدا شدن انسان، وجود دارد این است که اساساً خدا در ظرفی محدود نیست که بتوان برایش ظرفیتی متصور بود. خدا مطلق و بیهمتاست و امکان رسیدن موجودی محدود و ضعیف مانند انسان به آن جایگاه، محال عقلی و فلسفی است.

مسئله بعدی «بینهایت» فرض نمودن انسان و جهان مادی است. مشایی در بینهایت جلوه دادن جهان مادی هم گریزی به آسمان میزند و هم به علم فیزیک و بحث منبسط شدن جهان مادی؛ بنابراین مقصود وی از ماده، ماده اولی یا جوهر آدمی نیست. بلکه ماده فیزیکی منظور است. عالم هستی حتی اگر بنا به قول مشایی در حال انبساط باشد، باز محدود است. زیرا این مسئله با استفاده از علم پوزیتویستی درک شده است؛ بنابراین حجم و اندازه و شکل داشته و قطعاً محدود است. در حالی که مشایی میگوید: «دنیای مادی بینهایت است و از هر سو که برویم پایانی وجود ندارد و انسان تا خدایی حرکت میکند.» از این سخن مشایی چنین بر میآید که مقصود حلقه انحراف از خدا شدن انسان در ظرف همین دنیای مادی است و نه حتی در قیامت!

تئوریسینهای حلقه انحراف به شدت معتقد به این همانی انسان و خدا بوده و در موارد بسیاری انسان و خدا را شبیه به یکدیگر یا آیینه هم خواندهاند. در این باره امام رضا (علیه‌السلام) فرمودهاند: «هر کس خداوند را به مخلوقاتش تشبیه کند، مشرک است.»[۳]چگونه ممکن است الله و عبدالله آیینه تمام نمای یکدیگر شوند؟ حال آنکه الله، مطلق است و منزه از هر گونه نقص و نیاز؛ و مخلوق در کاملترین حالت ممکن باز هم مخلوقی است از مخلوقات حضرت حق!


[۱]. «وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»

[۲]. سوره لقمان، آیه ۳۴.

[۳]. ترجمه از بحارالأنوار، مرحوم علامه مجلسی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۴ شمسی، جلد ۳، صفحه ۲۹۴.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 106
 • در انتظار بررسی: 4
 • غیر قابل انتشار: 34
 • IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  47 72
  جل الخالق. مخلوق بی قدرت و ضعیفی چون انسان ادعای خدایی می کند! پناه بر خدا
  • رضا IR ۱۹:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   21 20
   جل الخالق مشرق تا دیروز احمدی نژاد عزیز بود حالا دشمن خداااا
  • حسین IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   30 11
   وقتی ولایت الله رو نپزیری ولایت شیطان میوفته گردنت .فردی مثل مشایی که گفتمان امام زمان و اورد اسمش شد منحرف و روحانی که میگه معصومم و هم میشه نقد کرد
  • IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   33 25
   یک طرفه به قاضی رفتن و تکفیر ؟؟؟
  • IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   0 3
   عاخه چرا این چه وضعشه؟
  • IR ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   27 19
   مشرق از روز اول آدم قالیباف بود و دشمن احمدی نژاد
 • بصیرت IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  جسارتا نمیشه این مباحث را در مقابل خودشان یا یک همفکرشان بیان کنید و جوابشان را بشنویم . اینکه چند نفر که حتی جرات نمیکنند اسمشان را روی کتاب بنویسند یک طرفه بنویسند و تحلیل کنند و نتیجه گیری کنند برای زمانهای قرون وسطی است !!!!!!!!
  • NL ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   33 1
   نخیر نمیشه چون رشتشون پنبه میشه
 • یک اصلاح طلب IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  19 2
  من واقعا چیزی نمیفهمم
  • DE ۰۳:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   18 3
   یک اصلاح طلب .من واقعا چیزی نمیفهمم.....مشکل از مقاله مشرق نیست کلا اصلاح طلبها مرخصند و چیزی نمیفهمند شما تنها نیستی.
  • IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   30 5
   خطاب به دشمنان احمدی نژاد او عزیز و جاودانه ملت ایران شده و به کوری چشم دشمنانش با هر تخریب او بیشتر عزیز می شود و باید گفت جواب ابلهان خاموشی است
 • IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  80 22
  قدر احمدی نژاد را بدانید مشرق،، تا این وطن فروشان فعلی دولت همه را با هم نفروشند! احمدی نژاد تنها کسی بود که خریف این مافیای قدرت و ثروت بود شما از ترس انگلیس و فرانسه و استعمارگران با احمدی نزاد بد شده اید ولی مواظب باشید از تدبیر و اندی فعلی
  • امیر IR ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   7 55
   دقیقا مثل اون چند هزار میلیاردی که در روز آخر کارش به حساب یه دانشگاهی که قرار بود بعدا ایجاد بشه و مال خودش بود واریز کرد.
  • IR ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   8 75
   احمدی نژاد مهره اسراییل هست. هیچ کسی اندازه او به اسراییل خدمت نکرد. به قول آبراهام لینکلن عده ای رو برای همیشه و همگان را برای مدتی میتوان فریفت. گویا شما از دسته اول هستید.
  • IR ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   45 4
   احمدی نژاد کسی بود که اسراییل را به چالش کشاند با مطرح کردن هولوکاست و جای بسی تاسف است که فردی می گوید او مهره اسراییل است اقا شما تازه از خواب بیدار شدی
  • DE ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   3 29
   حرف های احمدی نژاد درباره هلوکاست باعث مظلوم نمایی اسراییل و محکومیت جهانی ایران شد . یه سمینار هم گذاشت که هرکی ضد یهود بود دعوت کرد حتی اگر طرف نژاد پرست و کوکلوس کلان و نازی و بچه باز بود .
  • IR ۰۷:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   7 2
   آقای امیر مطمئنم جائی نان حرام شما یا پدر شما را بریده بود، شما میدانید اکثر مسئولین اصلاح طلبان برای خود دانشگاه دارند حتما میدانید دانشگاه آزاد چقد خوردند که پول دانشگاه احمدی نژاد پول خرد بود که میخواست مثل آقای صالحی مثل توکلی و مثل خیلی های دیگه یک موسسه آموزشی هم احمدی نژاد داشته باشه که پولش یکصدم اختلاس جهانگیریها هم نبوده
  • DE ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   4 3
   ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ جناب احمدی نژاد را مشایی نابود کرد و من روز قیامت جلوی مشایی را خواهم گرفت.ولی آنموقعی که شما فکر میکنید دنیا ایران را محکوم کرد اصلا اینطور نیست اولا دنیا کجاست؟! میلیاردها نفر از مردم دنیا اصلا نمیدانند احمدینژاد کیست و در مورد هولوکاست چه گفت وچه کسی ایران را محکوم کرد ....ولی یک اتفاق بسیار جالبی افتاد که بعد از مظلوم نمایی , صهیونیستها توانستند قوانینی را در اروپا و غرب به تصویب برسانند که افرادی که هولوکاست را دروغ بدانند زندانی شوند ولی اگر کسی حضرت مریم را تهمت زنا بزند و یا به خدا و حضرت عیسی ع و پیامبران دیگر ( البته غیر از حضرت موسی ع ) توهین کند پیگرد ندارد و همین باعث شده که نفرت شدیدی در دنیا علیه صهیون ایجاد شودکه روزبروز هم بیشتر شده است. پس جلسه موفقی بوده ولی بانی آن خود را نابود کرد.
  • به DE ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ IR ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   15 0
   قانون مجازات منکران هولوکاست دهها سال است که در آلمان و فرانسه چندین کشور دیگر اروپایی وجود دارد. احمدی نژاد فقط آن را به چالش کشید و دروغین بودن ادعای آزادی بیان در غرب را ثابت کرد.
  • امیر IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   0 1
   در جواب 7:44 و آنهایی که مثبت دادند. کافر(نان حرام خور) همه را به کیش خود پندارد.
 • فدایی دکتر IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  65 10
  دکتر احمدی نژاد کم به این مملکت خدمت کرده؟ چرا انقدر بدش را میگید؟ چرا نمک نشناسی می کنید؟ این همه فحشش دادید خدا گرفتار روحانی تون کرد. بسه دیگه
  • امیر NL ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   5 33
   دوستی خاله خرس هم با انسان از روی نیت خوب بود .ولی نتیجه آن شد که نباید می شد
  • IR ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
   0 0
   کی گفته امثال تو یارند و اونها خاله خرسه؟ شاید شما خرس خاله های نظام هستید که هنوز دنبال مگس های بالای سر نظام میگردید!
 • مهدی IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  5 47
  در انحراف این ها همین بس که اگر نبودند محال بود انقلاب دوباره بدست لیبرال ها بیافتد
  • ج IR ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   31 2
   مهندس اگه احمدی نژاد نبود که سال۸۴ اون مرحوم رای اورده بود
  • IR ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   4 0
   خوبه که همیشه یه چیزی برای گفتن داری
  • NL ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   7 0
   تایید صلاحیتشان می کردید تا ببینید لیبرالها باز هم رای می آورند یا نه.
 • مهتاب IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  17 15
  چه اراجیفی به هم بافته. واقعا چه جوری به اینها رای دادید؟
 • IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  49 4
  خسته نمیشید از این مزخرفات؟!!
  • IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   32 19
   واقعا مرور هفتگی مزخرفات احمدی نژاد و مشایی سخته، مشرق جان سالیانه اش کن
  • IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   39 4
   یعنی حتی اجازه کمترین فکر رو از مخاطبتون میگیرید. و تنها مخالفتهای تند و زننده که اثر منفی برای مخالف شما داره رو چاپ میکنید. و این حماقت شماست که دلیل شکست های شما میشود. احمقید که فکر میکنید مردم هر اراجیفی رو از شما میپذیرند. از شما اصولگرایان احمق همونقدری بیزارم که از اصلاح طلبان خائن. و برای همین دنبال راه مردانی چون احمدی نژاد میگردم. مردی از یاران واقعی ولایت ایت الله خامنه ای عزیز و منتظر بحق حضرت حجت (عج). و از شما نون به نرخ روز خورهای احمق اعلام برائت میکنم چون اگه احمدی نجاد وزارت هاش رو به بزرگان شما میداد و اون چاه نفت رو به اون یکی دیگه لیدر شما الان اونم خوب بود همچنانکه امثال لاریجانی و بروجردی و محسن رضایی و ولایتی و ... خوبن .
  • IR ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   5 15
   15:58 چرا انقدر عصبانی هستی؟ کمی آب بخور و مهرورز باش تا احمدی نجات تو رو هم متصل کند و هاله های نور ببینی و مهرورز شوی
 • IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  9 45
  خداوکیلی اگه یه اصلاح طلب این حرفها رو می زد، شما جماعت عرزشی چند بار کفن پوش می شدید؟
 • احمد IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  33 27
  خدا لعنت کنه دشمنای احمدی نژاد رو. مشرق تو دشمن امام زمان هستی
 • رامين IR ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  16 42
  ظرفيت انسان بينهايت نيست، حدش مشخص شده، فقط ميتونه يك انسان بشه،، درست حرف بزن اقاي احمدي نژاد،، پيغبر ص هم خدا نشده بود،،،
  • علی IR ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   3 1
   انسان خلیفه خداست و خلیفه بدون داشتن اختیارات کامل معنی نداره
  • IR ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   0 3
   انسان خلیفه خداست البته نه هر انسانی بلکه فقط انبیاء و اولیاء و در راس همه آنها 14 ذات نورانی . که همه اینها هم همه چیزشان مطیع محض خدا خود و از خود حرف نمی زدند و حرکت نمی کردند.
 • سلام RO ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  30 46
  مشرق جان ناخودآگاه به نگاه نو رسیدید!!!!؟؟
 • IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  40 22
  عجیبه! هنوز زامبی ها حمله نکردن! جناب سامانه بهار امر به حمله نمی کنی؟ :)
  • IR ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   37 9
   دارن گل می چینن
 • IR ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  38 24
  خب اگه مشایی معتقده انسان همان خداست و فرشته ها در برابر خدا سجده کردن، حاضره بیاد در مقابل من سجده کنه؟ اگر حاضره، چون بهش دسترسی ندارم، از جناب احمدی نژاد میخوام تا بیاد و در مقابل من سجده کنه
  • IR ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   2 7
   من هم میخوام
  • IR ۱۸:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   1 1
   مشایی گفته انسان خداست و نکته اینجاست که "انسانم آرزوست"
 • IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  14 32
  این مردک منکر توحید است
 • ستاره داوود US ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  29 20
  قدر این دو مرد شریف را بسیار بدانید .
  • ahmad US ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   1 10
   خدایا این و بزار تو اولویت .قدر مشرک بودنشون و بدونیم به نظرت ؟؟؟
 • تازه IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  31 1
  خوب کاری نداره که. مشایی را بیارد جوابتونو بده.
 • محمود IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  47 35
  یاد کاراکتر مرد هزار چهره افتادم. طرف هیچی نبود بعد جو گیر می شد... مشایی و احمدی نژاد هم همینطورند. فقط دوز جوگیری شون خیلی بالاتره که خودشون رو خدا می دونند
  • IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   23 3
   چرا احمدی نژاد یهو خراب شد؟
 • IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  26 30
  ببین تو کشور چه آشغالهایی مدتهای مدیدی پستهای مهم را در دست گرفته بودند در حالیکه برای یک استخدام ساده کارمند باید از هفت خوان گزینش و غیره گذشت
 • IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  29 28
  لعنت بر مشرق
  • IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   21 0
   هزاران هزار بار بیش باد
  • IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   45 24
   لعنت بر مشرق چون درباره انحراف این جماعت ریاکار داره روشنگری می کنه
 • بصیر IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  24 22
  اون موقع که این حرفها رو میزدن کسی نبوده بزن تو دهنشون؟ چرا الان باید بفهمیم یه همچین اراجیفی از دهن اینها در اومده؟؟؟
  • IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   11 29
   آخ آخ؛ به والله راست گفتی؛ حوزه های علمیه خواب بودن بزنن توی دهن اینها؟
 • علی لرستان IR ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  22 0
  سید محمد خاتم و میر حسین موسوی و اصلاح طلبان فاسد کجا هستند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • IR ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   26 1
   اینا پشتشون انگلیس و فرانسه هست که فعلا مشرق هم از اجنننبی میترسه!!!
 • AE ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  16 30
  حالا اینها منحرف ولی چقدر بی شعور انها که دنبال رو انها افتاده اند
  • IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   14 25
   بی شعور زیاده
  • IR ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   10 0
   و کسانی که یک طرفه به قاضی میروند
 • IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  40 4
  "درود بر دکتر محمود احمدی نژاد" *** کافران می خواهند که نور خدا را با دهانشان (به نَفَس تیره و گفتار جاهلانه خود) خاموش کنند و خدا نگذارد تا آنکه نور خود را در منتهای ظهور و حد اعلای کمال برساند
 • IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  26 7
  مشرق جان این بیت شعر رو معنی کنید: رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند *** بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
  • IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   1 25
   واقعا چه موجودات جالبی هستید، این شعره و ذوقیات. از اعتقادات و از قران و اهل بیت سند بیار. مگر اینه مدعی باشی احمدی نژاد و مشایی هم فقط شعر بافتن! چنین اعتقادی داری؟
  • IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   2 0
   احادیث را که قبول ندارید. قرآن را هم قبول ندارید. شعر که جای خود دارد. امان از دست تفکیکی ها.
  • IR ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   4 0
   داداش حدیث اهل بیت هست مشرق چاپ ‌ نمیکنه یه گوگل کن
 • IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  4 15
  وما اوتیتم علما الا قلیلا.. عقیده این حلقه دقیقا عقائد شرک الود فراعنه که انسان خدائی بوده= کابالا=ماسونیسم
  • IR ۰۱:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
   0 0
   من العلم .... صحیحه جناب کارشناس!!!!
 • محمد IR ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  28 27
  تو شرايطي که موج بازگشت به احمدي نژاد در اقشار مختلف جامعه به وضوح شنيده ميشه ، اين اراجيف چه فايده اي داره؟ احمدي نژاد محبوب است و کيس. سال 84 که رئيس جمهور نبود اتهامات و اراجيف بدتر از اين راي مردم رو عوض نکرد چه برسه به الان . يه کم خداترسي بد نيست
  • IR ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   0 3
   باشه عزیزم خوش باش
 • alireza US ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  8 20
  واقعا باید تاسف خورد واسه کسایی که دنبال روی این فرقه هستند.خدا لعنت کنه مشایی رو ایضاً محمود و با این اعتقاداتشون.مشرق کتاب کی چاپ میشه ؟؟؟؟
 • IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  4 14
  وقتی از نظر کسی انسان با خدا برابر می شود و خدا با آفرینش انسان، خدا می آفریند گردنکشی در برابر ولی فقیه هم قابل درک است!
 • ع ن IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  16 18
  مطمئن باشید که ان ربک لباستخر. دست خدا از آستین لباس‌شخصی‌های بهار از شما انتقام خواهد گرفت.
 • IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  15 2
  این مطالب به چه دردی می خوره.بااین کتاب ها گرونی برطرف می شه.حکم شرع هم می گه اگر درباره کسی حرف می زنی یاقضاوت می کنی باید باادله کافی باشه والا این حرف ها همش چرته واشکال داره
  • IR ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   2 4
   حالا شما کتاب رو دیدی که ببینی ادله کافی هست یا ناکافی؟ شاید ادله قوی داشته باشند با سند.
 • IR ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  29 13
  ما كه از دكتر احمدي نژاد در هشت سال خدمتش جز تعهد و تلاش و دلسوزي براي ايران و ايراني و دشمني و قاطعيت با استكبار چيزي نديديم حالا شما دائم به تاسي از حاج اقا خاطره بگو حلقه انخرافي!!خودتان هم نميفهميد انحراف از چي!!
 • US ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  17 10
  احمدی نژاد به خود خود خود خدا وصله، امیدوارم تا دیر نشده سر عقل بیاید و احمدی نژاد شما رو نفرین نکنه، وگرنه پودر می شوید
 • تازه IR ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  28 8
  گفتار مشایی کاملا درسته. موضوع خلقت انسانه. و همه چیز ذیل خلق انسانه.
 • صمد CA ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  50 0
  خوب البته. خیلی مردانگی و مروت لازمه که دهن یکی را بزور ببندن و براش بدگویی و صحبت های با تفسیر خودشون را هزینه کنن و چاپ کنن. تا اونجاییکه یادمه. مشایی بارها فرزندان حوزه را دعوت بمناظره کرد که نیامدند. حالا هم که ادم زنده وکیل و وصی نمیخواد. اگه راست میگید و مرد میدونید. مناظره بزارید. و الا خوش باشید
  • IR ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   24 9
   مشایی تو زندانه، احمدی نژاد هم زندانیه؟ اگه جوابی داره بیاد جواب بده
 • US ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  21 34
  تفکرات کابالایی که توسط انوسیهای نفوذی در نظام در حال گسترش است
 • IR ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  35 28
  هرکس بگویدفلانی خدایی شده کفر گفته؟؟؟؟؟؟فکر کنم یعنی سمت خدارفته
 • US ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  43 0
  سگشون به این روباه شرف داره
  • NL ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   1 2
   ای بابا
  • NL ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
   8 0
   گُل گفتی... دقیقاً
 • US ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  40 6
  درود بر احمدی نژاد
 • احمد IR ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  9 0
  انسان کامل وخلیفه الله طبعا وقتی محوربحث قرارمیگیرند وتسری آن به انسان به ماهوانسان بسیارلطیف وعالم به قرآن وحدیث بعدازانسان کامل کاملا بحثی گیج کننده وانتراعی بنظر میاید . بنظرمن آنهامرده نیستند ومناظره یک راه برای نقد آنهاست . انسان خدایی وکابالا دریایی ازجوابیه وروشنگری دارندکه عام نمیفهمند . امیدوارم نویسندگان این کتاب بدانندکفروشرک گناهی کبیربرای تکفیر ویامشرک خواندن انسانی است که دعوی ایمان ومسلم بودن دارد . ابوسفیان به صرف شهادتین باوجود آگاهی پیامبراعظم صلوات الله علیه برکذب وحیله او پذیرفته شد . کاری نکنیم اشراق و مکاشفه و مقام قرب الهی انسان درورای ترس قرارگیرند . احمدی نژاد آماده مناظره همیشه بوده پس مناظره کنندودرادامه این کتاب آورده شود . میترسم مومنین احساس کنند آنچه که خداوندفرمود برانسانهای مومن ملائکه نازل میشوند رابعدازمرگ هم کتمان کنند . جوانب این کار بزرگ وبنظرم برخلاف خواسته دوستان ضربه ای سخت به دین الهی است که دراین مختصرنمیگنجد . من ولاییم امانگرانم دین درزندان تحجرقرارگیرد .
  • محسن US ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   2 1
   ابوسفیان به ظاهر ایمان اورده بود و در پیش عموم حرف های شرک آلود و کفر آمیز نمیزد ولی اینها حرف های شرک آمیزشون رو از پشت تریبون های عمومی با صدای بلند اعلام کرده اند هیچ ابایی نداشته اند از گفتن این حرف ها
 • IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  45 27
  سلام و درودبردکتر ... درود ... درود ... درود. چرا شما دس بردار نیستین!!!!!! برین چپاولگران مدعی انقلابیگری رو بگیرینو ببند بکِشین اونایی ک بچهه اشون دارن توی کانادا و استرالیا وآمریکا به ریش هممون میخندن
  • بصیر US ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   2 5
   دزد دین و ایمان مردم خطرناک تره یا دزد اموال مردم؟
 • IR ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  7 1
  براستی اگر عرفان را ، سیاوش پاک،مسیح مصلوب،شیخ اشراق ،منصور حلاج و امثالهم را از تاریخ و فرهنگ ما بگیرند شما دگم های سطحی نگر و ظاهر پرست و آن سوختگان طریق حقیقت و ما اهل حیرت میان این و آن، چه چیزی برای افتخار کردن داریم؟
 • صافکار IR ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  16 1
  درود بر جناب دکتر احمدی نژاد
 • IR ۱۹:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  15 2
  متاسفانه مشرق به شدت متاثر از تفکرات مکتب تکفیکی ها است و چون نمی تواند مستقیما به امثال علامه طباطبایی و سید علی قاضی و امام خمینی جسارت کند ناگزیر به بهانه اینکه این حرفها از دهان مشایی بیرون آمده است - ولو مشایی اصلا خودش نمی فهمد چه می گوید- دارد اساس عرفان نظری و بلکه عقاید اصلی شیعه را تکفیر می کند. اگر جز این بود حداقل شهامت درج کامنتی را که رد متن فوق گذاشتم به خود می داد.
  • ابراهیم IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   3 4
   کامنت شما من را به نوشتن واداشت/اگر مشرق اجازه دهد ، می خوام یه توضیحی در مورد دلیل انحراف تفکر اینهمانی بدم/سوال کلیدی این است که آیا در عالم وجود،یک وجود هست یا وجود های متعدد؟/یعنی خدا و انسان و تمام ذرات هستی از تمام عوالم،یک وجود هستند یا وجودهای مستقل؟/قایلین به یک وجود،می گویند وجود یکیست ولی مراتبش متفاوت هست و مرتب وجود خدا بالاترین و سپس عقل کل و ....؛که به این می گویند"وحدت وجود یا وجود تشکیکی" و در مقابل ، به جدا بودن وجودات از هم و استقلال آنها از هم ، می گویند "وجود تفکیکی یا وجودات مستقله"/قایلین به وجود تشکیکی کسانی مثل ملاصدرا علامه طباطبایی و امام خمینی هستند و قایلین به وجود تفکیکی کسانی مثل میرداماد(به او نسبت داده شده)هستند و در مقابل این دو گروه، عده ایی اصلا قایل به اصالت وجود نیستند و اصالت را به ماهیت دادند مانند سهروردی/یک گروهی هم معروف به مکتب تفکیکی هستند که کلا داستانش فرق داره و منظور این گروه، تفکیک فلسفه از دین شناسی هست که مکتب مشهدی یا خراسانی معروف هست و احتمالا کامنت شما اشاره به این مکتب داره/یک نکته دیگه بگم تا انحراف مشخص بشه /بحث دیگر این هست که ما در بین دو محال هستیم محال اول اینکه چطور هستی بدون خالق ممکن هست ؟زیرا ممکنات برای رسیدن به وجود نیاز به علت دارند /محال دیگر اینکه خوب بگوییم علتی هست به نام خدا ولی چطور خدا چیزی را که نبوده ،از هیچ آفریده؟ و اگر ماده اولیه ایی بوده ،آن ماده یا همسنگ خداست که محال است یا خدا آفریده که باز همان سوال مطرح هست که از هیچ چطور آفریده؟/در جواب این دو محال ، فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی همکلام قایل به "تجلی "هستند/یعنی این عالم "هم چیزی غیر از خداست و هم تجلی خداست"/یعنی هم غیر خدا و هم غیر غیر خدا(مثل تصویر مثلا درخت در آیینه که هم غیر آن درخت هست و چیزی غیر از آن درخت هم نیست )/اینجاست که مشایی و پیروانش قاطی کردند(اگر انتساب درست باشد)/یعنی مکتب تشکیکی(وجود واحد) را با مکتب تجلی(همه از خداییم و به خدا بر می گردیم) را با هم جمع کردند و به این نتیجه کابالایی و اومانیستی رسیدن که انسان نامحدود و همان خداست(من ندیدم به قول مشرق)/دلیل این انحراف این است که درستکه انسان تجلی خداست ولی در ظرف محدود/درست که وجود خدا و وجود انسان یکیست ولی در مرتبه پایین تر و در مرتبه تشکیکی(شدت و ضعف )/
  • US ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   0 3
   حرف مفت کنتور داره؟ اگر داره نزن
  • به ابراهیم IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   6 4
   خیر. اصل این تفکر که شما انسان را محدود فرض کرده اید از بیخ غلط است. مگر زیارت رجبیه نخوانده ای و نمی گویی " لا فرق بینک و بینهم الا انه عبادک". مگر زیارت جامعه نمی خوانی و نمی گویی " بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث". این ظرفیت انسان است. انسان عالم اکبر است. مگر قرآن نخوانده ای که " سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض". آن محدودیتی که در انسان شنیده فقط در راتبه است. یعنی انسان جا دارد که برسد به جایی که تنها فرق او با خدا در مخلوق بودن و بالعرض بودن است و البته واجب الوجود خدا است. از همه مهمتر اینکه اگر حرف شما را کسی بپذیرد رسما منکر " لا موثر فی الوجود الا الله " شده است. آنچه صدرالمتالهین ثابت کرد این بود که اراده انسان عین اراده خدا است و نه مستقل از او. و البته جای این حرفها در یک سایت نیست برای خوانندگان و مردمی که ظرفیت شنیدنش را ندارند. آنچه هم در مورد تجلی نوشته اید اشکال دارد. وجودی جز خدا در عالم وجود ندارد. و آنچه شما اسمش را تجلی می مامید هم ازلی است چون خدا که منبع جلوه است ازلی است. مثال ساده آن مثال نور و آتش است. اگر آتش باشد نور هم حتما با آن هست. اما نور صرفا تجلی آتش است و آتش از نظر راتبه مافوق نور است. اما نور همیشه همراه آن است. پس اینکه تصور کرده اید زمانی بود که خدا بود و تنها و بیکار نشسته بود و بعد تجلی کرد و خلقت را آفرید چیزی جز شرک و تجسم خدا به عنوان یک شیء و عالم به عنوان شیء دیگر نیست. اصلا زمان خودش مخلوق و مصنوع است. ضمنا نه از کابالا و نه اومانیسم هم چیزی نمی دانید. اینها بر می گردد به سفر پیدایش تورات تحریف شده و اینکه خدا و انسان د چیز جدا بودند و خدا هم دشمن دانش بود و نمی خواست انسان به درخت علم برسد. شیطان انسان را راهنمایی کرد. حال عده ای شدند اومانیست و طرفدار انسان و دشمن خدا و عده ای هم گفتند برای رسیدن به درخت جاودانگی خدا باید دوباره از شیطان کمک بخواهیم که همان کابالا است. و اینها هیچ ریطی به نظرات عرفا ندارد.
 • IR ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  18 18
  احمدی نژاد ،با آمریکا ،اسرائیل ،بن سلمان ، روحانی،فتنه گران و صاحبان زر و زور درکشور اشتراک نظر عجیبی دارد!!!!!!!!
 • NL ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  11 0
  بقول حکیم ابن سینا (ره) در دهر یکی مسلمانو آنهم کافر.....پس در همه عالَم یک مسلمان نبُود
 • IR ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  13 2
  در قران نمیگه قاتل و زنا کار دشمن خدا ست ولی صراحتا دروغگو رو دشمن خدا خطاب میکنه متاسفانه چیزی که تو جامعه ما دروغ و تهمت شده هنر و جوهر تمام کارها
 • IR ۰۱:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
  11 3
  اون کسانی که منصور حلاج رو بر دار کردن عین همین تفکراتی مشرقی داشتن اگر دین ندارید آزاده باشد
 • ES ۰۴:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
  13 10
  مشاعی اینقد طرفدار شبکه ای درس کرده هرچیزی در مورد جریان بهار بنویسی حمله می کنند به کامنت گذاری فردی با نام نتی سعاح از پاکستان 24ساعته کارش کامنت گذاری توسایتا به نفع مشایی است اینارو کی ساپورت مالی می کنه این گروه عجیبند
  • حمید NL ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   2 0
   برای حرفات سند هم داری؟
 • صافکار IR ۰۴:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
  11 1
  بااین جوسازیها و تجزیه تحلیل های بدون پاسخ از طرف دیگر سبب شده نظرمردم به سمت فرقه ملحد اجنبی پرست گر ایش پیداکند.وضعیت موجود ماحصل این رویه است .نابودی ازبیخ وبن مملکت را بشما عزیزان تبریک عر ض می کنیم.بله امثال احمدی نژاد بدرد این مملکت نمی خورند درود بر سرسلسله گرامی اصلاح طلبان !مملکت نابود پاقدمتون!درودبر ایران ویران!
 • رضا IR ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
  15 40
  چرا نظرات من رو منتشر نکردید؟ چرا می ترسید؟ شما بخاطر اون فلک زده ای که برای 1400 تو نمک خوابوندین دارین احمدی نژاد را میزنین و چیزی غیر از این نیست
  • DE ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
   3 3
   عه عه عه عه عه عه عه تهلول سیاسی رو ایول از کجا فهم میدی .پَعَ به عقل! دستتون رو شد خیارشور ی ها نقشه تون لو رفت.عمو برو شب گاو صندوق بخواب ندزدن تو را.
 • IR ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
  9 5
  واقعا برای دوستان بهاری متاسفم‌. با هر دلیل و بینه ای فقط به دنبال توجیه لیدرهاشون هستند. شخص پرستی عاقبت خوبی ندارد. فتامل دوستان!!!
 • IR ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
  4 0
  چرا نویسنده های این چرتنامه اسم خودشونو ننوشتن؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس