کد خبر 754259
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۳:۲۳
کوهکن

کوهکن، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع نواصول‌گرایی معتقد است که اصول‌گرایی و اساساً مجموعه کسانی که به آن پایبندند و همانطور که بر همگان روشن است، یک حزب فراگیر نیست.

 به گزارش مشرق، در فضای غبار آلود و پر از ابهامی که بعد از انتخابات در جبهه اصول‌گرایی ایجاد شده بود، نامه دکتر محمد باقر قالیباف، کاندیدای ایثارگر انتخابات ریاست جمهوری خطاب به جوانان و تبیین مسیری نو در جریانات سیاسی و به کار بردن اصطلاح «نو اصول‌گرایی» شاید جان تازه‌ای در رگ‌های این جریان و حامیان آن به راه بیندازد که پس از انتشار آن، شخصیت‌های سیاسی و نخبگان واکنش‌های مختلفی به آن نشان دادند.


محبیان: بازنگری در شاخص‌ها در قالب نو اصول‌گرایی بسیار ضروری است


دکتر امیر محبیان در خصوص اصل ایجاد مسیری جدید با عنوان نو اصول‌گرایی و تغییرات جدی در جبهه اصول‌گرایی گفت: برای طرح بحث نواصول‌گرایی ابتدا باید اثبات کرد که اصول‌گرایی ناکارآمد و یا کهنه شده است و پیش از آن باید روشن ساخت دقیقاً منظورمان از اصول‌گرایی؛ تعریف؛ اصول و شاخص‌هایش چیست تا مبتنی برآن آسیب شناسی به عمل آورده و آنگاه برضرورت عبور از اصول‌گرایی و رسیدن به نو اصول‌گرایی تاکید کرد. به گمان من بحث مطرح شده در مورد نو اصول‌گرایی از یک طرف تاکید بر یک ضرورت است که آن بازنگری در تعریف و شاخص‌های اصول‌گرایی است و من آن را منطقی دانسته و سال‌هاست که بر آن پافشاری کرده‌ام. بخش  دیگر، صدور یک حکم است و آن عبور از اصول‌گرایی با قرائت پیشین است.

دراین بخش من با این مفهوم نو اصول‌گرایی بحث دارم. مبانی تئوریک نو اصول‌گرایی باید تعریف شوند و بدون تعریف و نقد دقیق اصول‌گرایی به عنوان مفهوم پایه، این امر شدنی نیست. وی همچنین در خصوص جایگاه مردم در مسیر نو اصول‌گرایی افزود: مردم و جامعه بستر تحقق ارزش‌های انسانی و الهی‌اند که فعلیت آین اصول، بدون آنها و پذیرش آنها شدنی نیست. در اصول‌گرایی منشأ حق، خداوند و شارع مقدس است اما تحقق حق در صحنه اجتماع نیازمند پذیرش خلق است. همین امر وظیفه دین‌گرایان را دشوار می‌کند. آن‌ها باید زمینه پذیرش ارزش‌ها و هنجارهای دینی را فراهم آورند و این کار ساده‌ای نبوده و نیاز به فرهنگسازی دارد. تغییرات فرهنگی لزوماً به معنای پیشرفت نیست؛ البته همه جا هم به معنای پسرفت نیست.

در اصول‌گرایی ما تحولات ارزشی در اجتماع را به عنوان یک واقعیت می‌بینیم، ولی صرف واقعیت بودن به معنای درست بودن نیست. ما معتقدیم جامعه را باید با درایت به سوی حیات طیبه و زیست پاک هدایت کرد اما با روش‌های خشن و مکانیکی، این کار نتیجه مطلوب نخواهد داد. مؤسس حزب نواندیشان همچنین در خصوص شیوه تعامل نو اصول‌گرایی با دولت و همچنین نسبت آن با رهبری انقلاب تاکید کرد: به گمانم من اصول‌گرایی باید با شاخص‌های روشن، دولت‌ها را چه همسو با خود چه از جمع رقیب، مورد سنجش قرار دهد. هدف از نقد هم باید کارآمدتر کردن دولت‌ها برای گره گشایی از مسائل مردم باشد. ندیدن اشتباهات جریان خودی و چشم بستن بر کارهای درست رقیب، آفتی است که اصول گرایان باید از آن سخت بپرهیزند.

رهبری انقلاب از منظر اصول گرایان، استراتژیست انقلاب و فراتر از آن، ولی است. اصول گرایان باید زمینه‌ها و نیز برنامه‌های تحقق این راهبردها را فراهم کنند. ولی نهادهای حاکمیتی نظیر نهادهای حکومتی تنها در انطباق با راهبردهای رهبری و کارآمدی مطلوب قابلیت پشتیبانی می‌یابند و صرف انتساب، ملاک صحت عمل نیست.

جوکار: باید در اصول‌گرایی تغییرات به وجود آید، اسم آن تفاوتی نمی‌کند


آقای محمد صالح جوکار، عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب در خصوص اصل تشکیل نو اصول‌گرایی گفت: هر فردی به زعم خود می‌خواهد تعبیری از تغییرات در جبهه اصول‌گرایی ارائه دهد که این تعابیر بسیار زیادند و هر کسی بر اساس جایگاه سیاسی و اعتقادی خود، آن را بیان می‌کند. نکته‌ای که وجود دارد، و با اهمیت است، این است که به طور ژرف و عمیق این احساس تغییر را در جبهه اصول‌گرایی داشته باشیم و این تغییرات، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اجتماعی باید بروز داشته باشند و بیشتر باید به سمت جذب گفتمان‌ها و همچنین جوان‌گرایی پیش برود. ما باید باور داشته باشیم که مانند ابتدای انقلاب اسلامی، می‌توانیم با جوانان بلندترین گام‌ها را به سمت پیشرفت برداریم.


وی همچنین در خصوص تغییراتی که در جبهه اصول‌گرایی باید اتفاق بیفتد، گفت: البته جبهه اصول‌گرایی در جامعه متولی دارد و آنها که آمدند، پرچم جبهه را بلند کردند ولی اشکالاتی هم وجود داشتند که امروز با توجه به فرصتی که ایجاد شده، در حال مطالعه و بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد خود است تا بتواند تحول و دگرگونی را در درون خود با توجه به اصول و مبانی اصولی، ایجاد کند.  

کوهکن: اگر افراد به دنبال حذف دیگران نباشند، نو‌اصول‌گرایی بسیار خوب است


آقای محسن کوهکن، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع نواصول‌گرایی معتقد است که اصول‌گرایی و اساساً مجموعه کسانی که به آن پایبندند و همانطور که بر همگان روشن است، یک حزب فراگیر نیست. اساساً اصول‌گرایی هم به این معنی نیست که اگر کسی به آن سمت تمایل داشت، تابع حزب خاصی است. تا زمانی که جریان اصول گرا تابع چند حزب باشد هرکسی از اشخاص حقیقی و حقوقی انتظاراتی را مطرح می‌کنند؛ منظور از حقوقی تمام تشکل‌هایی‌اند که ادعای اصول‌گرایی دارند و فعالیت می‌کنند.

بنابراین تا زمانی که یک حزب در جریان اصول‌گرایی تشکیل نشود، نباید هیچ‌گونه ارزیابی منفی از آن داشت. فلذا تا زمانی که حزبی تشکیل نشده، نباید به این موضوع با چشم یک انشقاق نگریست. زمانی که حزب واحدی وجود داشته باشد و یک بخشی از آن جدا شود و یک حزب دیگر شکل بگیرد،   انشقاق خواهد بود. بنابراین تا زمانی که اصول‌گرایی حزب واحدط ندارد، هر کسی با هر شعاری در این حزب حضور داشته باشد و حرفی بزند، نباید آن را منفی تعبیر کرد.


وی همچنین افزود: نکته دوم این است که ما در انتخاب عناوین مختلف برای افرادی که در این جبهه حضور دارند، محدودیتی نداریم و استقبال هم باید صورت پذیرد اما اگر در خصوص عناوینی که انتخاب می‌کنند، با یک دید عالمانه و تحلیل درست و همچنین مبتنی بر واقعیت‌ها بخواهند انفاقات داخل جریان را تحلیل کنند، بسیار خوب است.

اگر مجموعه‌ای در این فکر باشد که در این جریان فکری راهی را باید پیش گرفت تا جوانان بیشتری جذب شوند و در این جبهه نقش آفرینی کنند، این نیز خوب است البته گاهی اوقات افرادی سخنانی را مطرح می‌کنند که در عالم سیاست به عنوان ناپختگی معنی می‌شود؛ این که حضور جوانان نباید منوط به حذف افراد قدیمی و کار کشته شود. در تمام دنیا نه تنها افراد کارکشته در سیاست را حذف نمی‌کنند بلکه آنها را به سمت اتاق‌های فکر آن جریان هدایت و نیروی جوان را حمایت می‌کنند. فلذا با این شرط که حضور نیروی جوان به عنوان نیرویی که در صحنه حاضر می‌شود و از تجارب افراد قدیم در آن عرصه استفاده می‌کند تا ضریب خطای خود را پایین بیاورد، با هر فکر و تدبیری سازگار است.


عضو فراکسیون ولایی مجلس همچنین در خصوص ارزیابی مسیر نو اصول‌گرایی افزود: جریان نو اصول‌گرایی بسیار خوب است. اگر چنانچه تدبیر دست کسانی باشد که عمیق فکر می‌کنند و معتقدند که از نیروی جوان استفاده کنند و اگر تنها به دنبال این نباشند که بقیه را به هر نحوی حذف و خودشان را جایگزین کنند، اگر این چنین باشد، به هیچ وجه نباید نگران شد. امروز باید انتخابات گذشته را کالبد شکافی کرد و دست به اصلاح مشکلات آن زد تا اشکالات را رفع شوند و کسانی هم که تفکر تشکیلاتی دارند؛ اصلاً خود را نمی‌بینند و تمام فعالیت خود را در جهت اهداف اسلامی قرار خواهند داد.

منبع: صبح نو

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس