گروه دیگری از زنان حرمسرا شامل دختران یا زنانی بودند که از طریق جنگ‌ها و یا دزدیده شدن و یا تجارت برده، اسیر و فروخته می‌شدند و تحت عنوان کنیز در خدمت شاهان قاجار قرار می گرفتند.

به گزارش گروه تاریخ مشرق؛ در زمان قاجار مردان در گرفتن زنان از نظر تعداد هیچ محدودیتی نداشتند و تعداد زنان به توانایی مالی آنها بستگی داشت، بنابراین شاهان قاجار که از لحاظ  مالی از همه داراتر بودند زنان بیشتری در حرمسرای خود جای می‌دادند. زنان حرمسرا هم تا حدی بی خبر از همه جا، بخشی از تاریخ قاجار را تحت تاثیر وجودشان قرار دادند. آنها به بهانه‌های مختلف راهی حرمسراها می‌شدند. 

زنان حرمسرای شاهان قاجار چگونه انتخاب می شدند ؟

عده‌ای از زنان به دلایل سیاسی منتخبین حضور در حرمسرا بودند. ازدواج آقامحمدخان با گلبخت خانم دختر یکی از سران قبایل ترکمن برای اتحاد با این قبیله بود. این دست ازدواج‌های مصلحتی در زمان قاجار رواج زیادی داشت. آنها با سران ایل‌ها و طایفه‌ها وصلت می‌کردند. گاهی این حکام بودند که برای روابط با شاه پیش دستی می‌کردند، مثلا الله یارخان حاکم عصیانگر سبزوار به خاطر عذرخواهی از شاه، و ابراز پشیمانی، دختر خود را روانه دربار فتحعلی شاه کرد. همچنین محمدشاه با دختر قاسم خان یکی از سران طایفه قاجار که در تاریخ به نام مهدعلیا مشهور است ازدواج کرد. مهد علیا مادر ناصرالدین شاه بود.

زنان حرمسرای شاهان قاجار چگونه انتخاب می شدند ؟

زنان حرمسرا یکی از موضوعات ثابت نقل خاطرات از دوران قاجار است.
کلنل ماساگوفسكي فرمانده بريگاد قزاق روسيه تزاري در ايران زمان قاجار در کتاب خاطرات خود می نویسد: «حرمسرای ناصرالدین شاه متشکل از چندصد زن می شد که اکثرا از میان منتفذترین طبقات جامعه گرفته شده بود. نه فقط با اعیان و اشراف ایران که در راس امور قرار گرفته و در خود تهران می زیستند بلکه حتی با دور افتاده ترین گوشه و کنار ایران، نزدیکترین وابستگی خویشاوندی داشتند. در زمان ناصرالدین شاه هیچ استان، هیچ شهرستان مهم، هیچ ایل و طایفه، هیچ ملاک با نفوذی نبود که شهره‌ترین زیبا رویان آنها نماینده‌ای در تهران نداشته باشد.»
 
زنان حرمسرای شاهان قاجار چگونه انتخاب می شدند ؟

ناصرالدین شاه و زنانش

گروه دیگری از زنان حرمسرا شامل دختران یا زنانی بودند که از طریق جنگ‌ها و یا دزدیده شدن و یا تجارت برده، اسیر و فروخته می‌شدند و تحت عنوان کنیز در خدمت شاهان قاجار قرار می گرفتند. در دوران آقامحمدخان در قفقاز پانزده هزار دختر به اسارت او در آمدند که تعدادی از آنها روانه‌ای حرمسرای او شدند و بقیه در بازارها به فروش گذارده شدند.

 رواج حرمسراهای قجری که نماد برجسته ای از هر حاکم ایرانی در آن زمان بود از زمان آقامحمدخان شروع شد. آقامحمدخان اولین پادشاه سلسله قاجاری با اینکه مقطوع‌النسل بود اما برای بستن دهان  اطرافیان ابتدا با بیوه برادر خود ازدواج کرد و سپس زنان زیادی را وارد حرمسرای خود کرد. زنان که هیچ ارزشی از نظر شاه نداشتند اما به حرمسرا آمده بودند تا قدرت و اعتبار او را زیاد کنند.
 

سلطان احمد میرزا، شاهزاده قاجار و پسر چهل و نهم فتحعلی‌شاه قاجار در کتاب خود(تاریخ عضدی) از خشونت‌های سخت آقامحمدخان به زنان خود می‌گوید: در دوران سی و هشت ساله فتحعلی شاه زنان زیادی را در حرمسرای خود جمع کرد.

میرزا ابراهیم آشتیانی از رجال دوره قاجار معتقد است:« از بدو ایجاد عالم تا حال، احدی از نسل آدم به کثرت اولاد و احفاد او نبود، و عدت اهل حرمسرای آن حضرت تخمینا پانصد نفر می شوند که علی الدوام با آنان به عیش مشغول بوده.»

در نوع و انتخاب زنان فتحعلی شاه هم نقل‌های تاریخی وجود دارد. تاج الدوله از همسران مشهور او رقاصه‌ای بیش نبود. سنبل خانم از دیگر زنانش از اسرای کرمان بود. اوج امیال فتحعلی شاه با قتل برادرش و تصاحب همسر او نمود می‌کند. مادر محمد علی خان از پسران فتحعلی شاه یک زن گرجی اسیر بود که شاه به علت زیبایی اش او را خریداری می‌کند.

زنان حرمسرای شاهان قاجار چگونه انتخاب می شدند ؟

حرمسرای قاجاری در زمان محمد شاه رونق کم تری دارد. اما ناصرالدین شاه در حکومت پنجاه ساله خود حرمسرای خود را گسترش داد. او از لحاظ تفنن طلبی در گزینش زنان، در راس شاهان قاجار است. ماجراهای زیادی از نوع انتخاب‌های ناصرالدین شاه، وجود دارد که به داستان می‌ماند اما واقعیت این است که بارها اتفاق افتاده بود که شاه به گشت و گذار می‌رفت، در بین راه دختری دیده و  می‌پسندید و دختر وارد حرمسرای شاه می شد.

امینه اقدس یکی از زنان قدرتمند شاه، در سفر به نواحی کردستان، به عنوان کنیز خریداری شده و بعد از آن به عنوان یکی از زنان قدر حرمسرا شناخته می‌شود. در سفر شاه به مازندران در مسیر دختری به نام فخری مورد پسند شاه قرار می گیرد و روانه حرمسرا می شود. مادر ظل السلطان بزرگترین پسر ناصرالدین شاه دختر آسیابانی بود که شاه در جوانی شیفته او شده بود.
ناصرالدین شاه تعدادی از همسرانش را در مهمانی های که برای او برگزار می‌شد انتخاب می‌کرد.

مادام کارلاسرنا (جهانگرد ایتالیایی) مهمانی ها را این چنین توصیف کرده: « برای صاحب خانه افتخار بس بزرگی ست که شاه سری نیز به اندرون بزند و در چنین مواقعی زنان بدون حجاب در برابر شاه حاضر می شوند و تشریف فرمایی وی را با رقص و آواز جشن می گیرند

زنان حرمسرای شاهان قاجار چگونه انتخاب می شدند ؟

زنان در دوره ی قاجار مقید به داشتن حجاب بودند اما با این وجود مجاز نبودند تا با حضور ناصرالدین شاه از او رو بگیرند و در این دیدارها بود که بعضی از آنها به حرمسرا راه پیدا می کردند. ناصرالدین شاه به غیر از مراسم‌های بزم و مهمانی در مراسم تعزیه هم به دنبال یافتن دختران برای حرمسرای خود بود. حاجیه خانم علویه کرمانی در سفرنامه خود اطلاعاتی از دربار ناصری می دهد، او  می گوید: «امروز به طريق ديروز رفتم تعزيه. شاه اينجا شب و روز پهلوي زن‌هايش مي‌نشيند. منزل خاصي ندارد. گاهي اين اطاق، گاهي آن اطاق، گاهي پشت زنبوري با زن‌ها صحبت مي‌كند. دخترهاي مردم را تماشا مي‌كند، پول مي‌دهد. مردم بي‌عار هم دخترها را مي‌آورند نشان مي‌دهند.» 

راه دیگر ورود زنان به حرمسرای قاجاری، از طریق زنان حرمسرا بود. بعضی از زنان برای اینکه شاه را فریفته خیرخواهی خود کنند سعی در آشنایی شاه با کنیزان و خدمتکاران خود داشتند. زنان جا افتاده حرم تلاش می‌کردند که در اطراف خود خدمتکاران زیبا و خوش رو و تربیت شده داشته باشند. مثلا مادر شاهزاده ملک قاسم میرزا جهت جلب رضایت فتحعلی شاه چند نفر از خدمتکاران خود را تقدیم شاه کرد. امینه اقدس همسر ناصرالدین شاه دختران جوانی را که شاه مایل بود هر هفته یکی از آنها را صیغه کند برای وی تدارک می‌دید.

زنان حرمسرای شاهان قاجار چگونه انتخاب می شدند ؟

زنان برای دیدار با ناصرالدین شاه صف کشیده اند

نوع انتخاب زنان بر وضعیتشان در حرمسرا تاثیر می‌گذاشت. به همین دلیل تفاوتی که در اصل و نسب زنان وجود داشت از عوامل مهم کشمکش‌های بی پایان حرمسرا بود. زنانی که دارای ریشه خانوادگی سلطنتی بودند از دیگران متمایز می‌شدند.
 

از آنجایی که فرصت کافی برای سرکشی به همه زنان حرمسرا به ویژه در عهد فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه فراهم نبود محدودیت‌های خاصی برای تماس با شاه وجود داشت. مراسم سلام در اندرون انجام می‌شد. زنان حرمسرا براساس القاب و مناصب خود به ترتیب در صف سلام می ایستادند. در این مراسم دو زن حق نشستن داشتند و مابقی موظف بودند تا آخر مراسم سلام سرپا بایستند. همچنین برخورد شاه با زنان بزرگ زاده و معتبر با حفظ احترام کامل بود. سلطان احمد میرزا می‌گوید: «این زنان روزی یک ساعت حق حضور داشتند و در هنگام مراسم تشریفات در صفی جدا از سایر زنان می ایستادند و در هنگام دیدار و ملاقات شاه با آنان دیگران مطلقا حق حضور و تشرف نداشتند
 
*منابع
زن در دوره ی قاجار ، بشری دلریش
تاریخ عضدی ، سلطان احمد میرزا
خاطرات کلنل کاساکوفسکی
تاریخ اجتماعی واداری دوره قاجاریه     
سفرنامه ی حاجیه  خانم علویه خانم کرمانی
ادم ها وایین ها  در ایران مادام کارلاسرنا

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 104
 • در انتظار بررسی: 51
 • غیر قابل انتشار: 37
 • ناشناس ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  68 7
  صدمات وضرباتی که شاهان قاجاربه ایران واردکردندباهیچ دوره ای قابل قیاس نیست.
 • مجتبي ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  33 3
  خسته نباشيد به ناصرالدين شاه و ديگر شاهان قاجار... افسوس كه چه كساني بر مردم مظلوم ايران حكومت ميكردند?!
 • ۰۵:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  5 10
  این چه شیوه منبع دهی است؟ ناقص، بدون ذکر تاریخ نشر، ناشر، شماره صفحه و ... .
 • ۰۶:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 7
  چی بگم
 • ایرانی ۰۷:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  37 1
  شاهان بی لیاقت قاجار که مملکت را به باد فنا دادید وهنوز امروز متاثر از بی لیاقتی انها بوده واست
 • سنا ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  27 3
  بعضی از قسمتای زندگی آغامحمد خان با داعش فرق چندانی نداشته. اون جایی که "گروه دیگری از زنان حرمسرا شامل دختران یا زنانی بودند که از طریق جنگ‌ها و یا دزدیده شدن و یا تجارت برده، اسیر و فروخته می‌شدند و تحت عنوان کنیز در خدمت شاهان قاجار قرار می گرفتند. در دوران آقامحمدخان در قفقاز پانزده هزار دختر به اسارت او در آمدند که تعدادی از آنها روانه‌ای حرمسرای او شدند و بقیه در بازارها به فروش گذارده شدند. " خاک بر سرش همین طوری قفقاز رفت!
 • ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  20 4
  ننگ تاریخ ایران.
 • جهان ۰۸:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  28 2
  خاک عالم توسر این شاهان قاجار ،مملکت را به باد فنا دادندآدم با خواندن تاریخ قاجار واقعا سردرد میگیره آدم اینقدر بی شعور و زن باز و شهوت پرست می شه
 • ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  24 2
  جدی یه سوال برام پیش امده چراانقدر زنان دوره قاجار زشت بودند؟ به هرکدوم از عکسها نگاه میکنی یکی از یکی زشت تر.
 • محمد ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  15 3
  لعنت خدا بر این جماعت شکم باره شهوت پرست تمام کمبودها و بدبختی هایی که الان می کشیم میراث این توله های قاجاره البته توی پرانتز یکی از اولین نتایج پایتخت شدن تهران هم هست!(پایتخت آغا خان قاجار)
 • محمود ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  25 3
  منم هروقت صبح ها از خونه میام بیرون یه همچین صفی در خونمون تشگیل میشه
 • حسین ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  15 43
  البته ضررهای دوره پهلوی هم کمتر از دوره قاجار نیست. قاجار اگر فقط به فکر خانم بازی بوده دیگه مملکت دو دو دستی به بیگانگان نداد
 • ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 4
  ای ول
 • ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  8 2
  هنوز که هنوزه غربیها ما را به اوسکولی قاجار می شناسند لذا سعی و امید در فریب ما دارند
 • حمید ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  11 1
  یعنی بدبختی یه مملت تا این حد که شاهش تو مهمونی ومراسم تعزیه هم دنبال پیدا کردن زنان جدید باشه
 • جواد ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  27 0
  در پاسخ به حسین ای کیو : میشه بگی این کشورهای ارمنستان - قزاقستان - آذربایجان و ... در زمان کدام شاهان از ایران جدا شدند؟ قاجار یا پهلوی ؟ لعت خدا بر این شاهان قاجار که هرچی ما الان داریم میکشیم از این بی شرفها است.
 • ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  6 0
  یعنی واقعا متاسفم
 • راد ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  16 1
  یعنی خداوکیلی لعنت خدا بر این حرومزادگان قاجار هر چی داریم میکشیم از این شاهان قاجار بی شرف است.
 • ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  5 17
  در پاسخ به جواد: بحرین سال 54 از ایران جدا شد و البته ما مستعمره تمام و کمال آمریکا شدیم
 • ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 9
  همشون هم زشت نیستند. بعضی هاشون واقعا زیبا هستند
 • رفیق مشرق ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  16 2
  با سلام ، خرابیهایی که امروز در تاریخ و فرهنگ و جامعه داریم به دلیل همین حکومت قاجارها بوده که به فکر عیش و نوش و تفرج و تفنن خودشان بودند همین الان هم کسانی از نوادگان اینها در داخل و خارج مملکت هستند که سعی در انحراف مسیر اصلی مملکت یعنی انحراف از راه قرآن و اهل بیت دارند. که البته به لطف خدا موفق نخواهند بود.
 • مانا ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  15 2
  اگر این کریم خان بی سیاست ریشه قجر را بر می داشت واونا را تا نفر اخر قلع وقمع میکرد .هم دودمان خودش از بین می رفتند وهم این کثافتا نمی اومدند وایران را به تاراج نمی دادند.
 • سید محمد قائمی ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  19 21
  اینجاست که باید نعمت ولایت فقیه و رهبر عادل و باتقوا و بی رغبت به امیال دنیوی رو بدونیم و میلیاردها بار جبین شکر بر آستان خدا بساییم.
 • ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  10 5
  خدا پدر دكترهاي جراحي بيني و صورت رو بيامرزه.شاهكار كردند. ببينيد صورت واقعي نسل قبل و مقايسه كنيد با حالا
 • مهدی ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  11 1
  در زمان ناصرالدین شاه هیچ استان، هیچ شهرستان مهم، هیچ ایل و طایفه، هیچ ملاک با نفوذی نبود که شهره‌ترین زیبا رویان آنها نماینده‌ای در تهران نداشته باشد. آگر اینها را زیبا رویان بخوانیم؛ دختران امروزی ما باید حوریانی باشند که خداوند برای ما ارمغانش را داده است!!!!!!
 • رضا ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 6
  ناصرالدین شاه با این همه هوس بازی فکر اون دنیاشم می کرد خوب بود امیدوارم همه هرکاری می کنن به فکر آخرتشون هم باشند،ما اومدیم که امتحان پس بدیم اینها همش باید عبرت باشه واسمون.
 • ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  7 0
  ای خاک بر سر ...
 • ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  7 0
  ای خاک بر سر ...
 • جوادیان ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  8 1
  دلمان خوش است شاه داشته مملکت مان! خاک عالم بر سرشان در همین زمان در اروپا چه خبر بوده چه توسعه و چه تلاشی برای پیشرفت
 • جوادیان ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  9 0
  دلمان خوش است شاه داشته مملکت مان! خاک عالم بر سرشان در همین زمان در اروپا چه خبر بوده چه توسعه و چه تلاشی برای پیشرفت
 • خخخ گو ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 1
  خخخخخخ
 • ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 0
  چی بگم والا حقیقته
 • ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  6 5
  کاش حجاب را رعایت می کردند و دل این همه جوان را نمی بردند...
 • ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  1 1
  چیزی نگم بهتره می خواستم یه چیزی بگم مشرق غیرقابل نشر میکرد ...
 • ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  5 0
  هوس و حرص و طمع قاجار مزخرف!
 • جوادیان ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  5 0
  دلمان خوش است شاه داشته مملکت مان! خاک عالم بر سرشان در همین زمان در اروپا چه خبر بوده چه توسعه و چه تلاشی برای پیشرفت
 • ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  12 23
  باز قاجار هر چی بودند زنان ایرانی را دوست داشتند مثل پهلوی های بی شرف نبودند که پول نفت را صرف خوشگذرانی با ستاره های هالیوود کنند خاطرات فردوس را بخونید هر روز باید به معمار کبیر انقلاب درود بفرستید
 • ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 4
  چه زنهای زشتی اج اح
 • ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  4 5
  اگر دقت كرده باشين گذشته از عملشان به حجابشان توجه كنيد و مقايسه نماييد با زنان و دختران امروزي .........
 • ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  10 25
  سه چیز را درباره قاجار در نظر بگیریم: 1- قاجار به واسطه دوران حکومت پهلوی کاملا تحریف و تضعیف شده است. 2- مستشرقین غربی و اروپایی تا جایی که می توانستند در تاریخ سازی برای قاجار کم نذاشتند 3- منابع این مقاله متاسفانه کاملا از منابع عصر پهلوی و مستشرقین است و لذا درباره عصر قاجار کاملا غیر منصفانه قضاوت شده است. 4- اکثر منابع این مقاله و حتی عکس های موجود ساختگی و ناشی از برنامه هماهنگ عصر پهلوی با مستشرقین برای منفور و منهدم ساختن قاجار است. قاجار بانی ساخت و ساز های اکثر اماکن متبرکه و امازادگان و حرم اهل بیت علیه السلام هستند. آنان متشرع و بر مذهب تشیع مکلف بودند و آنچه در باره قاجار گفته و یا نوشته می شود از منابع خصمانه و دروغ پردازانه جاسوسان غربی در قالب مستشرقین و یا فراماسونر های عصر پهلوی امثال محمد علی فروغی و نوچه های یهودی زاده اش تامین و به خورد مردم داده می شود. دریغ از یک تحیلیل درست و بی طرف از اسناد دست اول تاریخی درباره قاجار... تا کنون جز سیاه نمایی درباره قاجار قلمی نرفته است و مسبب این جز تاریخ نگاری استعماری مستشرقین بر ما نیست ... بدانیم و آگاه باشیم که هرچه مستشرقین برما نگاشتند نه به خیر اموات پدرانشان، که نیات شوم و پلیدی را دنبال می کنند. چرا حتی برای یک نمونه از همین مستشرقین درباره عصر پهلوی و رذالت های اخلاقی آنان نمی بینیم، قلمی رفته باشد، اثری نوشته باشند... ساده لوحی و نوشتن از روی هم و منابع دست دادن از منابع غیر موثق تا کی؟!!! هر کسی از راه می رسد بی راه می بافد و بر قطر بافندگی های گذشتگان می افزاید و فردای روزگار ... روز از نو... باییم کمی اندیشه کنیم که چرا مستشرقین استعمارگر این همه در باره قاجار سیاه نمایی کردند، بیاییم کمی اندیشه کنیم که چرا قلم بدستان جیره خوار دربار پهلوی تا این اندازه در باره قاجار بد گفتند و ناجوانمردانه قلم فرسودند!!! براستی چرا؟
 • سیروس ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  0 5
  «این زنان روزی یک ساعت حق حضور داشتند و در هنگام مراسم تشریفات در صفی جدا از سایر زنان می ایستادند و در هنگام دیدار و ملاقات شاه با آنان دیگران مطلقا حق حضور و تشرف نداشتند.» من چیزی نگم بهترع!!
 • صادق ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  8 0
  این همه حرمسرا داشتن ولی قیافه زنان شون مثل میمون میماند
 • خخخ گو ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  4 1
  خخخخخ
 • ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 0
  سلاطین مملکت مارو!
 • ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  6 0
  این همه عیال ! باغ وحش بوده ها!!!
 • سیروس ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  4 6
  زن های اون زمان زن واقعی بودند نه الانی های با گریم!
 • سیروس ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  1 4
  آره والا
 • سیرز ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  6 0
  اینا زن اند یا مرد!؟
 • ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  1 1
  زنان حرمسرا شامل دختران یا زنانی بودند که از طریق جنگ‌ها و یا دزدیده شدن و یا تجارت برده، اسیر و فروخته می‌شدند و تحت عنوان کنیز در خدمت شاهان قاجار قرار می گرفتند.
 • بید ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  0 1
  هیچی
 • ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  0 1
  مشکل مردم ایران دل پاکشونه که دست نااهلان افتاده اسم دنیا غم
 • ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  1 0
  خاک بر سرش همین طوری قفقاز رفت!
 • ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 1
  خاک بر سرش همین طوری قفقاز رفت!
 • ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  1 1
  مرض
 • ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  1 1
  خجالت!
 • ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 0
  خاک بر سرش همین طوری قفقاز رفت!
 • ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 0
  خاک بر سرش همین طوری قفقاز رفت!
 • ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 0
  خاک بر سرش همین طوری قفقاز رفت!
 • ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 0
  فقط افسوس بر تاریخ این مرز و بوم با حکام بی خردش
 • جواد ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  10 10
  لعنت خدا بر شاهان قاجار و پهلوی با توجه به تهدید های مرزی موجود علیه تمامیت ارضی ایران بد نیست به این نکته اشاره کنیم که سرزمین کنونی ایران، تنها سی درصد از ناحیه‌ای وسیع است که در تاریخ با نام‌های‎ «ایران‌زمین»،«ایران‌بزرگ » یا «ایرانشهر» و در ‏جغرافیا با نام «فلات ایران» شناخته می شود. ترفند ها و دسیسه های بیگانگان و سستی پادشاهان بی کفایت گذشته بخش های زیادی ازاین سرزمین کهن را در طول فاصله کوتاه 196 ساله از ایران بزرگ جدا نمود که مروری بر چگونگی هر یک از این جدایی ها به رغم تلخی بسیار برای میهن گرایان ایرانی جهت الزام جدیت و حساسیت ما دست کم برای حفظ سرزمین های باقیمانده موجود بسیار آموزنده خواهد بود.. گستره سرزمین‌های جدا شده از ایران در قراردادهای ترکمانچای،گلستان،آخال،پار یس و... به قرار زیر است: سرزمین های جدا شده قفقاز بر اساس قرارداد های گلستان و ترکمانچای با روسیه(1813 و 1828 م.) آران و شروان: ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع؛ ارمنستان: ۲۹۸۰۰ ک .م؛ گرجستان: ۶۹۷۰۰ ک.م؛ ‎داغستان: ۵۰۳۰۰ ک.م؛ اوستیای شمالی: ۸۰۰۰ ک.م؛ چچن: ۱۵۷۰۰ ک .م؛ اینگوش: ۳۶۰۰ ;ک.م‎ جمع ‏کل: ۲63700 کیلومتر مربع سرزمین‌های جداشده ایران شرقی براساس پیمان پاریس و پیمان منطقه ای مستشاران انگلیسی: هرات وافغانستان: ۶۲۵۲۲۵ ک.م؛ بخش‌هایی از بلوچستان و مکران: 3۵۰۰۰۰ ک.م؛ جمع کل: ۹۷۵۲۲۵ کیلومتر مربع سرزمین‌های جداشده ‏ورارود(ماوراءالنهر) بر اساس پیمان آخال با روسیه(1881 م.): ترکمنستان: ۴۸۸۱۰۰ ک.م؛ ازبکستان: ۴۴۷۱۰۰ ک.م؛ تاجیکستان: ۱۴۱۳۰۰ ک.م؛ ‎بخش‌های ضمیمه شده ‏به قزاقستان: ۱۰۰۰۰۰ک.م؛ بخش‌های ضمیمه شده به ‎قرقیزستان: ۵۰۰۰۰ ک.م؛ جمع کل: 1226500 کیلومترمربع ‏‎سرزمین های جداشده جنوب خلیج فارس بر اساس پیمان منطقه ای مستشاران انگلیس: ‎ امارات:83600ک.م: بحرین:694 ک.م: قطر:11493ک.م: عمان:309500ک.م: جمع کل: 405287کیلومتر مربع مساحت سرزمین‌های جدا شده از ایران درونی به همراه دو سوم کردستانات (که در دوره صفویه به اشغال عثمانی در آمد و بعد ها در بین سه کشور ترکیه،عراق و سوریه تقسیم شد) به مساحت تقریبی 200000ک.م. و نیز عراق به مساحت 438317ک.م. در جمع حدود 3.5 میلیون کیلومتر مربع بالغ می شود که این مقدار تجزیه یک کشور در کل تاریخ ایران و دنیا بی سابقه است.
 • راد ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  12 2
  قراردادهای دوران قاجار = 3.5 میلیون کیلومتر مربع کسر مساحت ایران تف به ذات شاهان قاجار
 • جواد ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 0
  در پاسخ به ناشناس 12:58 قراردادهای دوران قاجار = 3.5 میلیون کیلومتر مربع کسر مساحت ایران پس مرگ بر شاهان قاجار
 • راد ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 1
  قراردادهای دوران قاجار = 3.5 میلیون کیلومتر مربع کسر مساحت ایران تف به ذات شاهان قاجار
 • راد ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 1
  قراردادهای دوران قاجار = 3.5 میلیون کیلومتر مربع کسر مساحت ایران تف به ذات شاهان قاجار
 • سیرز ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  7 1
  اینا زن اند یا مرد!؟
 • سیرز ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  0 1
  باشه خب!
 • جوادیان ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 0
  قاجار عبرتی برای ما است بیشتر بیاندیشیم
 • جعفرزاد ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  4 5
  ملت هوشیار باشید که بی بصیرتی و بی خبری موجب از دست رفتن خاک ایران شده و اگر امروز به هوش نباشیم، فردا ننگ تاریخ بر نام ما خواهد بود
 • ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 0
  تاریخ مارو!
 • سیروس ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 0
  حرفی نیست جز افسوسی برای این تاریخ و برای این سرگذشت...
 • مجید ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 2
  مشرق بررسی می‌کند؛ حرمسرای شاهان قاجار چگونه پر از زن می‌شد ؟؟!!!! عجب رسالت مهمی را به دوش گرفتید؟!! واقعاً مونده بودیم جواب این سؤال مهم و حیاتی رو چطور به دست بیاریم!! مشرق مچکریم...!!!!!!!!
 • یاسر ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  1 2
  نکنه میخوای مشرق بیاد برات گزارشی از فواید قاجار و حرمسرا بگه تا رسالتش زیر سوال نره ؟! این کار مشرق یعنی رسالت فرهنگی و بازگویی حوادثی که با بصیرت دیگه نباید اتفاق بیفته . ثانیا شما رسالت سنج شدی برای ما؟؟؟!!!
 • ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 0
  اگه اودم مهدعلیا را در خواب ببیند حتما سکته می کند
 • ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 0
  قیافه هارو
 • ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  0 1
  چی بگم والا مشرقه دیگه!
 • ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 0
  ننگ بر بی مدیریتی و ناشایستگی
 • ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 0
  واقعا حیف که ما همچین شاهانی داشتیم
 • ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  1 0
  قیافه هارو
 • جناب خوان ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  0 2
  هه هه هه خندیدیم
 • سوسن ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 0
  خجالت
 • ساره ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  1 0
  بعضی ها خجالت نمی کشند...
 • ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  4 0
  قیافه هارو
 • ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  2 0
  خجالت می کشیم از این شاهان
 • ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  0 1
  خخخخخ واقعا!
 • سیرز ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  3 1
  مسخره کافی است پشت سر مرحوم مسخره بازی در نیاوریم.
 • مسی خطر ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  5 0
  خجالت نیاز نیست درس بگیریم از تاریخ
 • بهروز ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  0 1
  منم
 • مسی خطر ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  1 1
  خوش به حالش بوده ملعون!!
 • علی ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  7 3
  ننگین ننگین است چه قاجار چه پهلوی.مرگ بر سلطنت ننگین دو سلسله منفور قاجار و پهلوی و همه ایادی و اذنابشان
 • کاکرو یوگا ۰۲:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
  2 0
  ای خدا من به این سن هنوز مجردم اونوقت اینا ..................
 • ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
  8 7
  اینها و پهلوی ها و همه شاهان ایران فاسد بودند
 • ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
  0 1
  خیلی خب !!! دهنت خشک شد ! بسه !!
 • ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
  1 0
  اینا که بیشتر شبیه بچه دیون تا خانم
 • ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۲
  7 0
  ننگ ابدی بر شاهان وطن فروش و هرزه و کثیف قاجار باد که شروع سلسله شان را یک اخته و اتمامش با یک هرزه بود.
 • ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۲
  1 6
  اگر پهلوی نفت خرج عشرت کرد قاجار ملعون خاک کشور را فروخت.
 • سید ابوافضل محمودی عباس ابادی ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۳
  8 17
  جانم فدای رهبر باشرف ترین وکاملترین مرد دنیا
 • ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۳
  1 2
  چقدر زشتن...
 • دلارام ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
  2 2
  ایییی خاک تو سرشون با این زن انتخاب کردنشون اگه اون دوره ماها بودیم چی خدا رو شکر که امنیت داریم خدا جونم شکرت
 • ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
  1 0
  مشکل اینجاست که هرکس بصیرت رو اونی تعریف می کنه که خودش می گه
 • ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
  4 0
  خوب چه کنن بیچاره ها اون موقع امکانات نبود،درضمن اونایی که این زنا رو به شاهان قاجار غالب می کردن چه نابغه هایی بودن!
 • ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
  4 13
  خدایا شکرت که پهلوی و قاجار به زیر کشیده شدند و دارند منقرض می شوند این زنان قاجار بچه هایشان چه شدند ؟ انقدر ظالم بودند منقرض شدند و پهلری زورگو نیز به همین شکل . لعنت بر پهلوی و قاجا بر قامت حضرت امام حجت بن الحسن (ع) صلوات
 • ناشناس ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
  13 13
  رضا خان خوب کاری کرد این نامرد ها را بیرون کرد چون دودمان ایران رابه باد دادن خدا لعنت کنتشون پهلوی خیلی خوب
 • ر IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
  0 2
  خدالعنتشون کنه
 • ایرانی و جانم فدای وطنم IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
  0 0
  آن زمان فقط به فکر زن و تفریح بودند که الان از تمام کشور ها عقب افتاده ایم.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس