کد خبر 345119
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۱

از آنجایی که متقاضیان وام های دانشجویی از ابتدای همین هفته می توانند با مراجعه به بخش رفاهی- دانشجویی سایت دانشگاه های خود اقدام به دریافت وام کنند بر آن شدیم تا با معرفی انواع وام های دانشجویی، مدارک مورد نیاز گزارشی تهیه کنیم که در ذیل می آید.

به گزارش گروه اجتماعی مشرق، کلیه متقاضیان استفاده از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان ملزم به ارائه مدارک زیر جهت تشکیل پرونده هستند:
 1. درخواست وام از طریق سامانه دانشجویی دانشگاه
 2. سند تعهد محضری دانلـود
 3. کپی کارت ملی
 4. کپی کارت دانشجویی

لازم به ذکر است ارائه مدارک بند ۲ الی 4 تنها یکبار و در اولین نیمسال تقاضای تسهیلات از جانب متقاضی می باشد.

عناوین تسهیلات، شرایط و مدارک لازم

 • وام تحصیلی و مسکن
 • وام تحصیلی ممتاز و نمونه
 • شرایط اعطای وام تحصیلی ممتاز و نمونه
 • وام شهریه
 • وام ضروری
 • وام ضروری ممتاز و نمونه
 • شرایط اعطای وام ضروری ممتاز و نمونه
 • وام قهرمان ورزشی
 • وام مبتکر
 • وام موارد خاص
 • وام زیارت
 • ودیعه مسکن
 • ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی
 • ودیعه مسکن متأهلی نخبگان (ویژه دانشجویان روزانه)

وام تحصیلی و مسکن

شرایط متقاضیان دریافت وام تحصیلی و مسکن:
دانشجوی دوره روزانه باشد.
نیمسالهای مجاز تحصیل متقاضی به اتمام نرسیده باشد.
بورسیه نباشد.
مدارک لازم:
• درخواست وام تحصیلی و مسکن با مراجعه به سایت دانشگاه- معاونت دانشجویی – پرتال دانشجویی- درخواست وام   تحصیلی و مسکن
• اصل و کپی سند تعهد محضری
• کپی کارت ملی متقاضی
• کپی کارت دانشجویی متقاضی
• اصل شناسنامه و کپی از صفحات مربوط به "زوج ” و "زوجه” سند ازدواج برای دانشجویان متاهل
• اصل و کپی شناسنامه فرزند یا فرزندان برای دانشجویان متاهل

• دانشجویانی که متقاضی وام مسکن نیز می باشند باید اصل و کپی اجاره نامه ای را که دارای کد رهگیری و به اسم خود متقاضی بوده و بیشتر از یکسال نیز از تاریخ آن نگذشته باشد را به همراه مدارک بالا و در بازه زمانی اعلام شده تحویل نمایند.

وام تحصیلی ممتاز و نمونه

مبلغ وام تحصیلی ممتاز و نمونه معمولا 2 برابر وام تحصیلی می باشد ،مگر در شرایط کمبود اعتبار که طبق اعلام صندوق رفاه عمل می شود.

شرایط اعطاء تسهیلات رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه

الف-دانشجویان ممتاز طبق مفاد ماده یک آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان ممتاز مصوب ۷۷/۱۱/۵ شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی باید حائز یکی از شرایط زیر باشند:

 • برگزیدگان گروههای پنجگانه آزمون سراسری بامعرفی سازمان سنجش آموزش کشور(مقطع کارشناسی).
 • برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با تایید وزارت آموزش و پرورش(مقطع کارشناسی).
 • برگزیدگان جشنواره های خوارزمی با تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران(مقطع کارشناسی).

ب-دانشجوی نمونه، دانشجویی است که طبق مفاد ماده یک آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه مصوب ۶/۸/۸۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و طبق ماده ۵ آیین نامه مذکور توسط کمیته منتخب وزارت متبوع انتخاب و معرفی شود (مقطع ارشد و دکتری).

شرایط عمومی وام گیرندگان ممتاز و نمونه:
شرایط عمومی وام گیرندگان،مطابق فصل اول آیین نامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان در داخل کشور می باشد.

شرایط آموزشی پرداخت وام:
الف-دانشجوی تمام وقت باشد.
ب-دانشجویان ممتاز بعد از دو نیمسال تحصیلی می توانند در صورت تمایل درخواست وام ممتازی نمایند.
ج-داشتن معدل حداقل ۱۷ در زمان ارائه درخواست وام ممتازی در دو نیمسال متوالی،برای دانشجویان ممتاز ضروری است.

وام شهریه

شرایط متقاضیان دریافت وام شهریه:
- دانشجوی دوره نوبت دوم باشد.
- نیمسال های مجاز تحصیل متقاضی به اتمام نرسیده باشد.
- بورسیه نباشد.
مدارک لازم:
• درخواست وام شهریه با مراجعه به سایت دانشگاه- معاونت دانشجویی – پرتال دانشجویی- درخواست وام شهریه
• اصل و کپی سند تعهد محضری
• کپی کارت ملی متقاضی
• کپی کارت دانشجویی متقاضی

وام ضروری

دانشجویان در هرترم فقط یکبار می توانند از یکی از وام های ضروری،ضروری ممتازونمونه،قهرمان ورزشی،ضروری مبتکرو ضروری موارد خاص استفاده نمایند وام ضروری شامل سیل،زلزله،تصادف،فوت بستگان درجه یک،بیماری،خرید عینک طبی،هزینه یایان نامه،هزینه خرید لوازم کمک آموزشی.
مدارک لازم برای تمامی وام های ضروری:
فرم مربوط به وام ضروری درخواستی که توسط اداره آموزش دانشگاه تایید و مهر شده باشد.
اصل و کپی فاکتور یا سند معتبر که مرتبط با عنوان وام درخواستی باشد.

- استفاده از هر فاکتور یا سند مربوط به یک رویداد فقط یکبار در طول مقطع تحصیلی امکان پذیر است.
- از تاریخ فاکتور یا رویداد نباید بیش از ۶ ماه گذشته باشد.
- فاکتور یا سند مربوطه حتما دارای مهرو امضا و به اسم متقاضی باشد.

وام ضروری ممتاز و نمونه

مبلغ وام ضروری ممتاز و نمونه معمولا 2 برابر وام ضروری می باشد ،مگر در شرایط کمبود اعتبار که طبق اعلام صندوق رفاه عمل می شود.

شرایط اعطاء تسهیلات رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه

الف-دانشجویان ممتاز طبق مفاد ماده یک آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان ممتاز مصوب ۷۷/۱۱/۵ شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی باید حائز یکی از شرایط زیر باشند:

 • برگزیدگان گروههای پنجگانه آزمون سراسری بامعرفی سازمان سنجش آموزش کشور(مقطع کارشناسی).
 • برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با تایید وزارت آموزش و پرورش(مقطع کارشناسی).
 • برگزیدگان جشنواره های خوارزمی با تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران(مقطع کارشناسی).

ب-دانشجوی نمونه، دانشجویی است که طبق مفاد ماده یک آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه مصوب ۶/۸/۸۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و طبق ماده ۵ آیین نامه مذکور توسط کمیته منتخب وزارت متبوع انتخاب و معرفی شود (مقطع ارشد و دکتری).

شرایط عمومی وام گیرندگان ممتاز و نمونه:
شرایط عمومی وام گیرندگان،مطابق فصل اول آیین نامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان در داخل کشور می باشد.

شرایط آموزشی پرداخت وام:
الف-دانشجوی تمام وقت باشد.
ب-دانشجویان ممتاز بعد از دو نیمسال تحصیلی می توانند در صورت تمایل درخواست وام ممتازی نمایند.
ج-داشتن معدل حداقل ۱۷ در زمان ارائه درخواست وام ممتازی در دو نیمسال متوالی،برای دانشجویان ممتاز ضروری است.

وام ضروری قهرمان ورزشی

دانشجویانی که معدل کل ایشان در نیمسال قبل حداقل ۱۴ باشد، می توانند از ترم دوم به بعد از این وام استفاده نمایند.
شرط معدل برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ۱۵ میباشد.

مدارک لازم:
ارائه اصل و کپی حکم قهرمانی کشوری یا استانی
ارائه اصل و کپی فاکتوری به مبلغ وام درخواستی

وام ضروری مبتکر

ارائه اصل و کپی مدرک دال بر اختراع یا ابتکار با تایید مراجع زیر:

 • سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • معاونت پژوهشی دانشگاه
 • دبیرخانه جشنواره خوارزمی
 • جشنواره جوان خوارزمی

دانشجو فقط یکبار میتواند با این عنوان وام بگیرد.

وام موارد خاص

این وام شامل بیماری( که مخارج درمان بالایی داشته شامل میشود)،حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله،سیل … می باشد.
مدارک مورد نیاز :
-اصل فاکتور یا فاکتورهای ریز هزینه ها
-توضیح پزشک معالج از وضعیت بیماری
-تکمیل فرم موارد خاص
-تایید آموزش
-توضیح بیماری و تائید توسط پزشک معتمد مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه

وام زیارت

دانشجو در زمان اعلام شده از طرف صندوق رفاه می تواند نسبت به ارائه درخواست این وام اقدام نماید (استفاده از این وام تنها یکبار در طول مقطع تحصیلی جاری برای دانشجو امکان پذیر خواهد بود).
مدارک لازم:

- اصل و کپی فیش پرداختی

- تکمیل فرم وام زیارت

- تایید آموزش

- تایید معاونت فرهنگی و ستاد عمره دانشجویی دانشگاه

-کپی کارت ملی

- کپی کارت دانشجویی

ودیعه مسکن

شرایط متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن :
دانشجوی دوره روزانه باشد.
نیمسالهای مجاز تحصیل متقاضی به اتمام نرسیده باشد.
متاهل باشد.
ساکن خوابگاه نباشد.
بورسیه نباشد.
متقاضی موظف است حداکثر سه ماه بعد از فراغت از تحصیل، قطع تحصیل و یا اخراج مبلغ ودیعه مسکن دریافتی را به طور یکجا ( غیر قابل تقسیط) طبق مقررات مربوط به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز نماید.
مدارک لازم:
• فرم درخواست وام ودیعه مسکن که توسط اداره آموزش دانشگاه تایید و مهر شده باشد.
• اصل و کپی سند تعهد محضری
• فرم مشخصات دانشجویان روزانه
• اصل و کپی اجاره نامه که می باست دارای کد رهگیری بوده و به اسم خود متقاضی باشد و بیشتر از یکسال نیز از تاریخ آن نگذشته باشد.
• اصل شناسنامه و کپی از صفحات مربوط به "زوج ” و "زوجه” سند ازدواج متقاضی
• کپی کارت ملی متقاضی
• کپی کارت دانشجویی متقاضی

ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی

شرایط متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی :
متاهل باشد.
بورسیه باشد.
ساکن خوابگاه نباشد.
مدارک لازم :
• فرم درخواست وام ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی که توسط اداره آموزش و معاونت دانشجویی دانشگاه تایید و مهر شده باشد.
• فرم مشخصات دانشجویان غیر ایرانی
• اصل و کپی اجاره نامه که می باست دارای کد رهگیری بوده و به اسم خود متقاضی باشد و بیشتر از یکسال نیز از تاریخ آن نگذشته باشد.
• اصل و کپی حکم بورس متقاضی
• اصل و کپی گذرنامه متقاضی
• کپی سند ازدواج متقاضی

ودیعه مسکن متأهلی نخبگان (ویژه دانشجویان روزانه):

صندوق رفاه دانشجویان با همکاری بنیاد ملی نخبگان، به دانشجویان نخبه متأهلی که دارای معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان باشند، وام ودیعه مسکن پرداخت می نماید. دانشجویان متقاضی مذکور ابتدا بایستی به سایت بنیاد ملی نخبگان به آدرس www.bmn.ir مراجعه و بعد از مطالعه شرایط وام در قسمت ثبت نام ودیعه مسکن، فرم مربوطه را تکمیل نمایند. پس از تأیید شرایط متقاضی توسط بنیاد ملی نخبگان، مشخصات متقاضی به صندوق رفاه دانشجویان اعلام می گردد و صندوق رفاه، دانشجوی نخبه تأیید شده را طی نامه ای به دانشگاه مربوطه معرفی می نماید. در مرحله بعدی دانشجوی نخبه متقاضی بایستی مدارک زیر را جهت بهره مندی از وام ودیعه مسکن متأهلی نخبگان به امور دانشجویی دانشکده مربوطه تحویل نمایند.

̶   اخذ فرم درخواست وام ودیعه مسکن متأهلی نخبگان از اداره رفاه دانشجویان دانشگاه

̶ تأیید معدل و واحد مندرج در فرم مذکور توسط آموزش دانشکده

̶ ارائه اصل سند تعهد محضری و کپی حکم کارگزینی ضامن

̶ ارائه کپی کارت ملی، کپی کارت دانشجویی و کپی شناسنامه در یک صفحه A4

̶   شماره حساب تجارت کارت جوان شعبه دانشگاه

̶ ارائه اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری بنام دانشجو

̶ ارائه کپی صفحه اول و دوم سند تأهل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین

̶   معرفی نامه صندوق رفاه دانشجویان

نکات قابل توجه:

1- ودیعه مسکن متأهلی نخبگان در پنج شهر بزرگ مبلغ 250,000,000 ریال می باشد.

2- متقاضیان ودیعه مسکن متأهلی نخبگان در زمان تقاضای وام نباید از وام ودیعه مسکن متأهلی برخوردار باشند.

3- میزان ودیعه مسکن متأهلی نخبگان تا سقف اجاره بهای مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد بنا براین مبلغ مندرج در اجاره نامه می بایست منطبق با مبلغ مندرج در معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان و یا بیشتر باشد.

4- ودیعه مسکن متأهلی نخبگان باید قبل از تسویه حساب بصورت یکجا به حساب صندوق رفاه دانشجویان طی فیش  جداگانه ای پرداخت شود.مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس