رژیم حقوقی دریای خزر روی میز مذاکره چه سرنوشتی خواهد یافت؟ سهم ایران از دریای خزر بر مبنای حقوق بین‌الملل و توافقات پیشین چقدر است؟ آیا ابتکار عمل تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از دست ایران خارج شده و در دستان روسیه است؟ گزارش ویژه مشرق به این سوالات پاسخ خواهد داد.

گروه گزارش ویژه مشرق- دریای خزر بزرگترین دریاچه زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. ذخایر نفت خزر تا کنون بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد. سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر مهمترین پرسشی است که این روزها که دولتهای حاشیه دریای خزر برای حضور در نشست همسایگان خزر به مسکو سفر کرده اند، افکار جستجوگر و نگران ایرانیها را به خود مشغول نموده است.

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟+تصاویر و فیلم

نشست مسکو در سطح وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر، روز سه شنبه، ۲ اردیبهشت ۹۳، با حضور وزیر امور خارجه کشورمان همراه با همتایانش از چهار کشور دیگر ساحل خزر، در پایتخت روسیه برگزار شد. تمرکز این نشست بر فراهم کردن مقدمات دستورکار و تصمیمات نشست سران این کشورهاست که قرار است چند ماه بعد در آستاراخان برگزار شود.

وزارت امور خارجه روسیه در اطلاعیه ای به مناسبت نشست مسکو، تاکید کرده است، مقامات مسکو، از همه توافقات صورت گرفته در چارچوب همکاری های کشورهای ساحلی دریای خزر حمایت کرده و خواستار ادامه گفتگوهای سازنده میان کشورهای این حوزه به منظور دستیابی به اتفاق آرا در باره موافقتنامه های تعیین کننده رژیم حقوقی دریای خزر و همکاریهای منطقه ای هستند. به گفته نماینده ایران در گروه کاری خزر، تا پیش از برگزاری نشست سران، باید رژیم حقوقی دریای خزر نهایی و به نشست سران جهت تصمیم گیری ارجاع شود.

پرسش اینست که توافقات حاصله در نشست های گروه کاری خزر چه بوده و دیپلماسی سیاسی ما تا چه میزان قادر به صیانت از حقوق ملی در تعامل با دیگر کشورهای همسایه خزر شده و در چارچوب دستورکار نشست مسکو بر اساس چه هدف گذاری باید به تدوین و ارائه موضع بپردازد؟

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟+تصاویر و فیلم

الف- رژیم حقوقی دریای خزر: گذار از دریای ایران-شوروی

برای بررسی پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر، می توان به عهدنامه های گلستان و ترکمانچای اشاره کرد که در به ترتیب در سال های 1813 و 1828 منعقد شد. در این هر دو عهدنامه مذکور ایران از داشتن نیروی دریای جنگی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. اما در این دو عهدنامه درباره بهره برداری از سطح یا بستر دریای خزر سخنی به میان نمی آید.

در فصل پنجم عهدنامه ننگین گلستان می آید: کشتیهای دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می نمایند به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها بشود. کشتیهای جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول گردد. کشتیهای عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی و یا در هر وقت کشتیهای جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای خزر بوده اند حال نیز محض دوستی اذن داده می شود که به دستور سابق معمول گردد و أحدی از دولتهای دیگر سوای دولت روس کشتیهای جنگی در دریای خزر نداشته باشد.

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟+تصاویر و فیلم

همچنین در فصل هشتم عهدنامه ننگین ترکمانچای آمده است: سفاین (کشتی های) تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی های جنگی) که علم های عسکریه (پرچم های نظامی) روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.

پس از این دو معاهده که در آن به استفاده از آب های خزر اشاره شده است، موافقتنامه های 1921 و 1940 از جمله توافقات بعدی است که هم اکنون نیز درباره رژیم حقوقی دریای خزر مورد استناد است؛ موافقتنامه ای که براساس آن ایران و اتحاد جماهیر شوروی حق بهره برداری مساوی از دریای خزر را تایید کرده اند.

دکتر ساعد استادیار حقوق بین‌الملل در این باره می‌گوید: "فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هرچند واقعه‌ای بین‌المللی و فراگیر بود که به شدت ‌مورد رضایت و خوشحالی غربی‌ها شد، اما برای کشورمان به عنوان یک پدیده مثبت جلوه‌گری نیافت. پیش از آن، محدود بودن دولت‌های ساحلی این دریا به دو کشور ایران و شوروی، این امکان را داده بود که ایران با وجود قدرتمندی شوروی و سردمداری آن در بلوک شرق بتواند ضمن انعقاد موافقتنامه‌هائی دوجانبه، درصدد تعیین حقوق ملی طرفین و ایجاد تعهداتی در رابطه با تضمین حقوق و منافع مشترک و اختصاصی برآیند. موافقتنامه‌های 1921 و 1940، به عنوان برگ برنده‌ای برای ایران تلقی می‌شد که در قالب آن توانسته است نظریه «محدود شدن قدرت یک ابرقدرت به وسیله معاهدات» را جلوه عملی ببخشد."

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟+تصاویر و فیلم

حضور نظامی روسیه در دریای خزر

هرچند ایران در انعقاد معاهدات دوجانبه با شوروی صدمات زیادی را در ابعاد مختلف حتی تمامیت ارضی متحمل شده بود، اما تضمین حقوق دریائی ایران یعنی تسلط و حقوق حاکمه بر برخی سطوح آبی و منابع این دریا، در نوع خود و متناسب با شرایط زمانی، کم منظر و اهمیت نبود. اما فروپاشی که همراه با ایجاد دولتهای ریز ولی متعدد در ساحل این دریا شد، شرکای ایران در دسترسی به این دریا و منابع آن را تکثیر نمود و تعدد عددی این شرکا، خود به تقسیم منابع و سطوح دریا بر اساس تعداد دولتها و سهم بندی عددی انجامید.

از نظر غربیها، فروپاشی نظام سوسیالیستی یا بلوک شرق، پیام آور ایجاد زمینه های بدون رقابت یا حرکت به سمت نظم نوین جهانی به نظر می آمد اما نتایج آن برای ج.ا.ایران بیش از آنکه رضایت آور باشد، موجب پدیدار شدن روندهائی گردد که حقوق ملی در زمینه تمامیت ارضی و حاکمیت در گستره های آبی متصل به سرزمین کشور را در معرض آسیب و تهدید قرار داد. دیپلماسی ما با تاثیرپذیر کردن «حقوق ملی» از «شرایط محیطی» یعنی رویکردی انفعالی و پذیرنده در برابر مواضع تهاجمی برخی از دولتهای جدید ساحلی، به مرور به وضعیتی انجامید که عملاً اعتبار رژیم حقوقی ناشی از توافقهای دوجانبه ایران-شوروی مخدوش گردید و سپس، نیاز به ایجاد نظام حقوقی جدید بر اساس توازن و تسهیم عددی یا دیگر معیارها، همگی به پس روی در حقوق حاکمیتی و ارضی کشور تا حد 11 درصد از محدوده این دریاچه انجامید.

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟+تصاویر و فیلم

دولتهای ساحلی که غالباً با حمایت غرب و یا روسیه، موضعی مطالبه گرانه داشته اند، ایران در کنجی قرار دادند که به ناچار، به تدوین رژیم حقوقی جدید تن داد و در مذکرات مربوط نیز به دلایل متعدد، به دریافت کمترین سهم ممکن از این دریاچه اکتفا نمود. این در حالی بود که انتقادهای نخبگان و برخی محافل تخصصی، هرگز مورد اعتنای دیپلماسی خزر قرار نگرفت.

ب- تعدیل های تدریجی در دیپلماسی خزری ایران

به دلیل طولانی شدن روند مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش از یک دهه زمان را مصروف خود نمود و ناکامی نشست های مختلف سران دولتهای ساحلی، تلاش برای تقسیم در میان برخی از 5 دولت ساحلی با پشتیبانی و طراحی روسیه صورت گرفت. روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال 2000 طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود ولی از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد. به همین دلیل، در سال 2003 سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با استفاده از ضعف سیاسی ایران در جامعه بین المللی و مسائل ناشی از آغاز بحران هسته ای، موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم دریای خزر را امضا کردند که عملا ۶۴ درصد از محیط خزر را در حاکمیت آنها قرار داد. بر اساس این توافق، قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از خزر را متعلق به خود نمودند و برای ترکمنستان، حدود ۲۳ درصد نیز درنظر گرفته شد و تنها حدود ۱۳ درصد برای ایران باقی ماند. در این میان، آذربایجان نیز با حمایت امریکا و تمهیدات فنی مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز، عملاً نسبت به تسلط بر بخش زیادی از این دریا و اعلان حاکمیت بر آنها اقدام کرد و بهره برداری از منابع نفت و گاز را نیز آغاز نمود.

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟+تصاویر و فیلم

این دریا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای مشترک میان شوروی و ایران بود. برای همین ایران در اولین نشست پنج کشور ساحلی دریای خزر اعلام کرد که تا رسیدن به توافق جدید میان همه کشورهای ساحلی، توافق‌های ایران و شوروی باید معتبر باشد. اما با تقسیم دوجانبه و سه جانبه خزر، ایران عملا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است. ایران ضمن از دست دادن برگ برنده خود که همراهی روسیه با دیدگاه حقوقی ایران بود (استفاده مشترک از بستر و منابع کف دریا و نه تقسیم آن میان پنج کشور) در مقابل سه کشور دیگر (جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) قرار گرفته که از حمایت سنتی روسیه و پشتیبانی آمریکا برخوردارند و موضوع را تقریبا میان خود فیصله داده‌اند.

چهار کشور ساحلی در حال حاضر مدافع تقسیم منابع کف دریا و استفاده مشاع از سطح آب هستند. حالا دریای مشترک میان ایران و شوروی نه تنها سه شریک تازه پیدا کرده که ایران با داشتن موضع حقوقی متفاوت، در میان کشورهای ساحلی به کلی تنها مانده و به کوچکترین سهام‌دار این دریا تبدیل شده است.

در هر دوره از تحولات در دولت و کابینه‌ها، مواضع کشور در عرصه دیپلماسی خزر نیز ضعیف‌تر شده به طوری که نهایتاً حتی به سهم 11 درصدی یا تغییر مسیر به سمت «تقسیم بر اساس اصل انصاف» در چارچوب « انعطاف در گفتمان رژيم حقوقي خزر» نیز به عنوان گزینه‌ای مناسب برای کشورمان استناد و اشاره شده است.

اکنون، مساله اینست که دیپلماسی دولت که صیانت از حقوق مسلم کشور را به عنوان ماموریتی اساسی شمرده است، در خصوص حقوق ملی در دریای خزر چه رویکردی را در پیش گرفته است؟ آیا نتایج مذاکرات نشست‌های اخیر گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر به گونه‌ای هست که نگرانی‌های ملی در این زمینه برطرف شده باشد؟

ج- وضعیت جاری توافق‌ها در خصوص رژیم حقوقی آینده دریای خزر

فارغ از نگرانیهای زیست محیطی مربوط به فعالیت های با منشأ خشکی در کشورهای شمالی دریای خزر، نگرانی اصلی به سهم ایران از حقوق حاکمه مرتبط با دریای خزر بر می گردد. در رابطه با مسائل زیست محیطی، کنوانسیون تهران تصویب و اجرائی شده و تنظیم روابط و مناسبات دولتهای ساحلی در این رابطه را فراهم کرده است. ضمن اینکه اقدامات و تعهدات کنوانسیون تهران ارتباطی با رژیم حقوقی این دریا ندارد.


تا کنون 21 سال مذاکره در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر انجام شده و 37 نشست توسط گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در شهرهای مختلف کشورهای ساحلی برگزار گردیده است. سی و هفتمین و آخرین نشست این گروه کاری تا کنون، دوشنبه اول اردیبهشت 1393 در مسکو برگزار شد. طی این مدت، هرچند در برخی زمینه ها توافق هائی حاصل شده است اما مسائل اساسی همچنان مورد اختلاف مانده و این گروه کاری قادر به حل آنها نشده است. در این گروه کاری، وجود دو گروه با منافع متفاوت را به صورت برجسته می توان ملاحظه نمود. از یک سو، ایران مواضعی متعادل دارد و خواستار شناسائی خزر به عنوان دریای همکاری و صلح و تقسیم بر مبنای برابری است اما در سوی دیگر، 4 دولت ساحلی قرار دارند که سر سازش و همراهی با مواضع ایران را ندارند و درصدد استمرار موضع انفعالی ایران هستند به طوری که به سهم های متفاوت هر یک از این کشورها بر اساس طول ساحل و ... تن دهد.

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟+تصاویر و فیلم

د- باید و نبایدهای دیپلماسی سیاسی در پرتو حقانیت و حقوق ملی

دیپلماسی خزری ایران، اگر بر اساس منافع حیاتی کشور و به دور از جنجال‌های مرتبط با مساله هسته‌ای قالب‌بندی نشود، نخواهد توانست توفیقی در صیانت از حقوق کشور در پی داشته باشد. هرچند اطلاع دقیقی در محتوای توافق‌های صورت گرفته تا کنون در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، اما عدم دستیابی ایران به سهم 20 درصدی از این دریا قطعی شده است. زیرا دولت‌های دیگر ساحلی، نشان داده‌اند که به هیچ وجه حاضر به تعدیل مواضع خود نیستند و این تنها ایران است که رویکرد تعدیل را در پیش گرفته و تجربه کرده است.

در شرایطی که سهم ایران کمتر از 20 درصد باشد، هرگونه توافق نه تنها به زیان منافع ملی است بلکه با واکنش مردم روبرو خواهد شد. از این رو، بازی کردن در چنین زمینی به نام مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر که صرفاً نتایج موردنظر سایر کشورهای ساحلی را به زیان حقوق کشور در موافقتنامه های 1921 و 1940 در پی داشته باشد، اساساً صحیح نخواهد بود. بلکه باید از ادامه آن جلوگیری نمود.

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟+تصاویر و فیلم

دریای خزر با بیش از 200 میلیارد بشکه ذخایز نفت، بعد از خلیج فارس و سیبری در جایگاه سوم قرار دارد.

از همین رو، به اعتقاد برخی حقوقدانان ایرانی، کشورهای ساحلی استنادشان این است که عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به تاریخ سپرده شده‌ و انقضا یافته‌اند به جای آنها، رویه دولت‌های ساحلی جایگزین شده است. البته که این رویه، برخلاف حقوق و منافع ایران بوده است. ولی در آئین بررسی‌های حقوقی اعم از داوری یا دادگستری، اولویت سنجش قواعد بر اساس توافق های قراردادی است و البته رویه نیز به عنوان منبع کمکی و موثر، در این زمینه مدنظر خواهد بود. برگ برنده ایران، توافق‌های دوجانبه با شوروی بوده که عمدتاً این برگ برنده بر اساس روالی نادرست و غیرخردمندانه، از میان رفته است. در نهایت، سهم 20 درصدی به عنوان آستانه حداقلی حقوق و منافع ملی است و اگر ایران موفق نشود حقوق۲۰ درصدی خود در این مذاکرات را کسب کند، باید مانع نهائی‌‌شدن این رژیم شود و بلکه باید مراتب را به دادگستری بین‌المللی یا داوری ارجاع دهد.

در واقع، هنوز دیپلماسی سیاسی به عنوان خاکریز اول جبهه دفاع از حقوق ملی در پهنه تحدید حدود دریای خزر محسوب می‌شود و در شرایطی که دیپلماسی سیاسی قادر به تامین حقوق کشور نباشد، باید از دیپلماسی حقوقی و قضائی استفاده شود.

جمع بندی

بر اساس موافقت‌نامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (1940)، حق انحصاری ماهی‌گیری برای ایران صرفاً 10 مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می‌ شد. اما در فراتر از این نوار 10 مایل ساحلی، حق ماهی‌گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. با وجود عدم تصریح این موافقتنامه بر فضای فوقانی دریا و منابع زیرزمینی آن، تلقی هر دو دولت بر پایه رژیم مشاع بوده است. با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدید از رژیم حقوقی دریای خزر که مورد مطالبه این کشورهای جدید بوده است، ایران را نیز به سمت تعدیل حقوق خود و کنار آمدن به آنها سوق داد. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که براساس حقوق بین‌الملل، فروپاشی و تشکیل کشور جدید ناقض تعهدات قبلی نیست و کشور استقلال‌یافته ملزم به رعایت توافقات پیشین است.

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟+تصاویر و فیلم

در مورد نتایج نشست مسکو، گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد و تا کنون تنها اعلام شده است که رژیم حقوقی خزر براساس موافقت‌نامه‌های 1921 و 1940 ادامه خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد که این نشست در صورت اصرار ایران بر تامین حقوق قانونی خود، به تصمیمی بر مبنای اتفاق آراء نخواهد رسید. از همین‌رو، معاون آسیا-اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان خاطرنشان نموده که « احتمال می‌رود پس از اجلاس گروه‌کاری خزر در مسکو ، اجلاس دیگری قبل از جلسه سران در تهران برگزار شود». در واقع، گره‌های کور زیادی در رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد که باز‌کردن آنها تنها در گرو تامین حقوق ایران است. البته این امر منوط به ایستادگی دیپلماسی سیاسی کشور بر حقوق ملی در تسهیم دریای خزر است.


نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 156
 • در انتظار بررسی: 34
 • غیر قابل انتشار: 73
 • ناشناس ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
  38 14
  فکر نکنم روس ها سهمی به ایران بدهند...البته ما خودمون هم اگه سهمی داشته باشیم بهشون تعارف میکنیم!!!
 • ناشناس ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
  34 13
  سهممون بدیم افغانستان میشه؟البته میتونیم به اعراب هم تعارفش بکنیم ما که دست ودل بازیم
 • ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
  7 4
  اگر سرگوش چپ گربه ایران را نمی بریدند؛سهم ایران بیش از 20درصد می بود. اما با این وضعیت در موقعیت خوبی قرار نداریم. ایران برای تامین منافعش بنظرم باید از سیستم تقسیم قطبی بهره ببرد و گرنه سهم ش زیر 15است.البته ایران می تواند براساس معاهدات مادر دز زمان شوروی و اصل جانشینی بین تقسیم سرزمینی و تقسیم منافع مشترک تقاوت قائل شود.چون تقسیم منافع 1+4است اما تقسیم جغرافیایی5 تقسیم بر 5 براساس حدود مرزی! دولت کنونی در حال حاضر با توجه به امضای قرارداد ترکمن چای قادر به امضای قرارداد گلستان نیست! و یکی از مدیران ارشد وزارتخارجه خواستار حل این موضوع از طریق شورای عالی است
 • ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
  26 4
  هرگز فراموش نمی کنم که در حدود سال 81 یا 82 بود که آقای حسن روحانی که آن زمان دبیری شورای امنیت ملی را برعهده داشت در گفتگوی خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سوال مجری در رابطه با مواضع دولت وقت ایران در مورد رژیم حقوقی دریای خزر گفت : دیپلمسی عرصه امتیاز دادن و امتیاز گرفتن است و کاهی لازم است امتیازی بدهیم تا امتیاز بزرگتری بگیریم! حالا با نوشته فوق مشخص می شود که حق با ایشان بوده است و ظاهرا ایران محکوم است دایم کوتاه بیاید! در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا دیپلماتهای ما در پاسخ به دولتهای ساحلی دریای خزر که سقوط اتحاد شوروی را بهانه ای برای نقض پیمانهای آن کشور قرار داده اند نمی گوید که که اگر چنین قضاوتی درست باشد پس دیگر دولت روسیه تزاری هم وجود ندارد و بنابراین ایران عهدنامه ترکمانپای را باطل و قفقاز و ترکمنستان ارا جزو خاک خود می داند؟
 • ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
  24 8
  به هیچ جا نمیرسد٫ ثروت ایران را دارند از شمال و جنوب و شرق و غرب بتاراج میبرند. فتحعلی شاه کجائی که گوشت صدا کنه.
 • ۲۳:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
  17 2
  سهم ايران كه مي بايد سرجايش باشد اگرچه شوروي باشد يانباشد.
 • ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  19 5
  توجنگ یه وجب از خاک راندادیم ولی تا دلت بخواد اب دادیم بعدش
 • ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  19 27
  مرگ بر امریکا
 • ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  16 6
  هسته ای که رفت. فکر کنم اینم بره.
 • رضوان ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  15 4
  نه میشه منفی زد نه مثبت
  • daniial IR ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
   0 0
 • رضوان ۰۱:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  21 12
  دوست عزیز ما هیچ مشکلی با ملت عرب نداریم .لطفا بجای عرب بنویس دولت های عرب من یه گیلک هستم وهیچ مشکلی با ملت های عرب ندارم . از نوع نوشتتنت مشخصه تحت تاثیر افکار نزاد پرستانه هستی
 • رحمن ۰۲:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  10 0
  بنظر بنده دیپلماسی کشور ما باید حق ایران را بصورت Tدر نظر بگیرد که قست بالای Tدر سواحل ایران و دسته آن تا وسط دریای خزر امتداد داشته باشد و کشورهای اطراف هم ساحل خود را داشته باشند
 • ایرانی ۰۴:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  4 0
  به حاشیه کشیده شدن ومنظوی شدنمان در عرصه جهانی متعاقبآ با پیدایش تضادمان با کاپیتالیسم بین الملل عملی شده است. منافع ملی ما از هر طرف در تحدید وتقلیل است. ما یا با انتخاب مسیر درست دراین بازی سخت با کاپیتالیسم هوشیارانه نقش ایفا خواهیم کرد و یا بیخود با خود سرگرم بوده و تا قهقرا به خودمان هم نمیاییم.  ما چون صلح دوستیم بایست همیشه در جنگ بغریم وترسی نداشته باشیم. اگر من بودم در یک برنامه ریزی گسترده و حساب شده با دادن کمک به ترکمنستان حقوق دریایی خود را توسعه میدادم. تقسییم درست دریای خزر به نظر ما بایست حق ساحلی چند مایلی برای هر کشور قایل شده و بقیه را در اختیار همگانی قرار دهد.
 • ۰۶:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  3 2
  طبق نقشه های ارائه شده سهم ما بین 13 تا 15 درصد تعیین شده است ولی توافق نهایی نشده است.
 • علیرضا ۰۶:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  7 0
  دریای خزر و منابع اون مثل حقوق هسته ای میمونه و باید با تمام توان ازش دفاع کنیم.
 • حیدر ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  6 2
  دولت سهم ایران از رودخانه هیرمند را از افغانها بگیره تا دریاچه هامون خشک نشده و زابل به جهنم تبدیل نشده دریای خزر و روسیه پیشکش!
 • ارش ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  15 4
  هر وقت به نقشه ی خزر نگا میکنم اعصابم خورد میشه که چرا گذاشتیم آذربایجان رو از ایران جدا کنند و چرا مثل روسیه که اوکراین رو داره برمیگردونه تلاش نمیکنیم که آذربایجان به ایران برگرده
 • حجت ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  2 2
  چون نباید حرفی بزنیم که شرق وغرب بربخوره.امریکا که توتوافق نامه هسته ای سهم خودشو برداشته،به هر حال روسیه و چین و فرانسهو...هم حقوق خودشونو میخوان
 • ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  4 8
  چرا مذخرف می گی اصلاح طلب گرامی! جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تحت فشار ترکیه و غرب اومدن میدان سلمان و ...ما رو اشغال کردن و حتی به 13 درصد حق ما راضی نیستن یه خورده مطلع باش عزیز
  • IR ۰۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
   0 0
   هوی انسان یه کم آرومتر حیف که اسم انسان روی تو یکی بزارن
 • ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  5 2
  تنها کشوری که در خاورمیانه میانه امتیاز و باج می ده وهیچی بهش نمی دن ایران بوده در مقایسه با ترکیه عربستان یا اسراییل چقدر باج دادین و چی گیرمان آمده؟؟
 • ناشناس ۰۹:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  2 0
  حفظ و حراست از حقوق ایران در دریای خزر آزمون دیگری برای دولت تدبیر و وزارت خارجه میباشد و امیدواریم از این آزمون سربلند بیرون بیایند و قرارداد ژنوچای تکرار نشود .
 • طاهر ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  4 5
  ایران بعد از فروپاشی شوروی نمی بایست از سهم 50% خود کوتاه می آمد و الان هم کمترین شهم را دارد و 37% از سهم قانونی ما در این دریا را غصب کرده اند
 • ایران ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  4 5
  دریای خزر نه دریای ماندران بگید لطفا ... خزر در ایران جایگاهی نداره
 • ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 3
  این 50درصد از کجای خزر بوده است - ایران با لحاظ کشورهای آذربایجان اسبق ایران و ترکمنستان اسبق ایران و ... که از ایران جدا شده اند سهم پنجاه درصدی از خزرداشته است و گرنه کی چنین چیزی منتصور است.
 • ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 4
  اصلاح طلب؟ فکر کنم دوره احمدی نژاد بود بعضی توافقات
 • ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  11 0
  دیگه حکومت اقتدار هست برای ملت خودمون فقط زور دارین بقیه نه باید باج بدیم
 • ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  2 12
  نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
 • ایران ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  5 13
  بی خودی شلوغش نکنین ما کمترین ساحل را در دریای خزر داریم و به همان قیاس کمترین سهم را، نه کنه میخواهید برید وب خشی از سواحل کشورهای همسایه را به عنوان سهم مطالبه کنید! عصبیت و احساسات ناسیونالیستیتون را بذارید یه جا دیگه که حقمون بود خرج کنید...
 • ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  2 2
  در دولت گفت و گوی تمدنها سهم خزرمون به باد رفت در دولت تدبیر و امید انرژی هسته ای شرف و غیرت ...
 • ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 3
  یادش بخیر، اگر اشتباه نکنم اون زمانها رهبر یک سفری کردند به شمال و از نیروهای نظامی و برخی مانورهایشان بازدید کردند تا نشان بدهند که درمقابل اینجور غارتگریها دیگر ایران آن ایران گذشته نیست. اگر کسی تاریخش را و لینکی ازش سراغ داره لطفا بگذاره.
 • saiedeses ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  3 3
  دیپلماسی ضعیف دولت قبل در تعامل با دنیا باعث گوشه گیری ایران و انزوای جهانی کشور شد تا جایی که حالا باید در مقابل ترکمنستان و آذربایجان هم کوتاه بیایم خدایا تو شاهد باش
 • saied ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  4 3
  نمیدونم خبر نداری یا خودتو زدی به بی خبری اگه یادت رفته بهت بگم که اولین پذیرنده این تقسیم ننگین وزیر امور خارجه جناب متکی بودند
 • saied ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 1
  لایک
 • ناشناس ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  13 1
  جدا روس ها هیچ موقعی ایران رو به عنوان کشوری قابل احترام قبول ندارد.فقط همیشه به ایران آبنبات تعارف می کنند با قلدری قراردادهای ترکمانچای وگلستان رو به کشورمون تحمیل کردند.از کشتیرانی در دریای خزر محروممون کردندوپول اس300ها رو خوردند،نیروگاه درست حسابی هم تحویل ایران ندادند،پای همه ی تحریم ها هم امضاء زدند...
 • ناشناس ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  19 2
  اتفاقا اگه به جای روسیه با آمریکا متحد بودیم نه تنها هسته ای بلکه سهمون از دریای خزر از روس ها هم برامون پس می گرفت...
 • ناشناس ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  4 2
  شما مشکل ندارید ولی وهابی ها مشکل دارند
 • مهدی ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  2 0
  و روسیه و چین و انگلیس و فرانسه و ایتالیا و عربستان سعودی و قطر و امارات ...
 • ناشناس ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  5 0
  مثلا خط لوله ی گاز برا پاکستان باج به پاکستانی ها دریافت هیچ/عدم فشار به افغانستان برای آزاد سازی آب هیرمند باج به افغان ها/روس ها که قابل شمارش نیستند...
 • علی ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 1
  شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق خلقی اندر طلبت غرقه ی دریای غمت
 • آزربایجان ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  7 9
  اگر اسم دریای خزر را که از قدیم خزر بوده عوض کرده ومازندران بنامیم پس نباید از تغییر خلیج فارس به خلیج عرب ناراحت شویم
 • ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 2
  آقا سعید گل و بلبل! یک مقدار روی حرفی که زده اید فکر کنید!کی پذیرفته است این تقسیم را؟ تقسیم ذر چارچوب یک نظام حقوقی مندرج در یک معاهده ممکن است که بتصویب مجلس برسد؛اگر تکی پذیرفته است پس چرا الان موضوع در جریان است؟ مصرف پنیرت خیلی رفته بالا یک فکری برای حافظه ات کن
 • ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  2 1
  مغلطه نکنید.کاهش سهم ایران از دریای خزر حاصل سیاست نگاه به شرق و شاهکار آقایان مدعی عزت دولت قبل بود.زمانی که روحانی دبیر شورای امنیت ملی بود،دولت آذربایجان تحرکاتی در دریای خزر داشت بلافاصله با واکنش قاطع ایران(پرواز جنگنده های ایرانی و پرتاب بمب)مواجه شد
 • ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  9 1
  روسیه غیرقابل اعتماد و عهدشکن هست. هسته ای را چندسال کش داد و هرچه توانست هزینه برایمان تراشید.قطعنامه ها را تمکین کرد.سهممان از دریای خزر را هم غصب کرد.بعد میگوئیم امریکا عهدشکن است...صدرحمت به امریکا
 • علی ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 3
  خزر نام یک قوم یهوی بود که از این منطقه عبور کرد و نامش متاسفانه روی این دریا ماند. نام اصلی این دریا کاسپین برگرفته از نام کاسها که قدیمیترین مردمان این منطقه بودند. نام مازندران را بادمجان دورقاب چینهای پهلوی اول برای خود شیرینی روی این دریا گذاشتند. واما شما آزربایجان 13:25 ، این حرفا به شما هیچ ریطی نداره ، که نه با دریای کاسپین مرز داری نه با شاخاب ( خلیج) پارس ، برو مشقاتو بنویس پسر خوب..
  • مهدی IR ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
   0 0
   زر مفت نزن..
 • ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 1
  به ناشناس 13:45 از کی تا حالا حرکات سرهنگها و پاسداران شده کار دولت اصلاحات؟ اتفاقا آذربایجان به دلیل قراردادهایی که باهمین آقایان داشت چنان جسارتی کرد که با واکنش تند همان کسانی مواجه شد که نامه تهدید به خاتمی نوشتند. در دولت سابق هم این قضیه با پایمردی احمدی نژاد مسکوت ماند و هیچ توافقی هم به امضا نرسید.
 • مهدي ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  3 5
  خانم رضوان حاضرم به الله سوگند ياد كنم كه شما يك پانتركيسم خود فروخته و فرو مايه بيشتر نيستيد اين كلك ها كه با نام فارس،كرد،مازني،گيلكي و يا ... كامنت بنويسيد ديگر هيچ كسي را خام نخواهد كرد راستي از آرتساخ(قره باغ سابق)چه خبر!!؟؟الهام علي اف و نوكران پانتركيسمش بعد از 28 سال هنوز جرات جنگيدن و شهيد شدن در راه جان و مال ناموسشان را ندارند!!!؟؟؟ ما ايرانيان با هيچ دشمني با ملت هاي جهان نداريم اين را شما هم بدانيد بد نيست خانم پان ترك،مشكل ما ايرانيان شيعه با وهابيون و البته با دشمنان ايران است پاينده باد خليج هميشه فارس
 • آریا ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  6 3
  حالا که دشمنان می گویند سهم 50 درصدی استفاده ایران از دریای خزر مربوط می شود به ایران و شوروی ما هم بگوییم سرزمین هایی را که در عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای از ایران جدا کرده اند مربوط می شود به ایران و شوروی،و آن ها را پس بگیرد.
 • مهدي ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  2 3
  عزيزم نقشه ي ارائه شده چه معني ميده!!!؟؟ سهم ايران از درياي خزر 50% است شما اينگار فيلم رو نديديد!!!كشورهاي تازه تاسيس حقي در درياي خزر ندارند 50% ايران و 50% روسيه،تمام شد.
 • مهدي ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  3 1
  نام شما احيانا رضوان نيست؟ اينبار با نام ايران كامنت گذاشته ايد!؟چرا با نام الهام علي اف كانمت نگذاشتي!؟ واقعا كه پستي و فرو مايگي است
 • ابوالفضل ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 3
  آزربايجان خوشت مياد از اين پس ما هم به (قره باغ) بگوييم (آرتساخ)!!؟؟ اگر خ ل ي ج ع ر ب ي باشد پس حتما ق ر ه ب ا غ هم آرتساخ است به جاي اين حرف هاي پوشالي برويد و يكم غيرت از ايراني ها ياد بگيريد تا بتوانيد خانه و ناموس خود را از دست اشغال گران ارمني نجات دهيد شما كه يك چهارم از خاكتان 28 سال است كه در اشغال به سر مي برد را چه به اين حرف ها آخه!!!!!؟؟ خليج هميشه فارس،فهميدي؟؟؟
 • ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  10 1
  کشوری که نوکر روسیه شده دیگه سهم میخواد چکار...! ایران نباید از سهم پنجاه درصدی خودش کوتاه بیاد کشور شوروی چهار تا بچه زائیده باید از سهم خودش به اونها بده نه از سهم ما!
 • ابوالفضل ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 2
  موافقم آريا جان آذربايجان و نخجوان را به ايران باز خواهيم گرداند
 • ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  4 2
  کاسپین همان قزوین است و اسم این دریا هم دریای قزوین بوده است چون مدتها نزدیکنترین شهر بزرگ به این دریا قزوین بوده است. اینهم که خلیج فارس را خلیج فارس نامیدند به دلیل آن بود که نزدیکترین مرکز تمدن و قدرت به این دریا مال پارسها بود.
 • ناشناس ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 1
  برعکس ما بیشترین سهم از ساحل رو داریم و بابت منابع نفت و گاز خیالمون راحته و از نظر عمق آب بیشترین عمق سمت ایرانه از سال78 ایران داره چاه میزنه و سر چاه رو پلمب مکنه
 • محسن ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 3
  نصب كردن تنها تعداد انگشت شماري موشك بال استيكي خليج فارس در كرانه درياي مازندران باعث مي شود تا كشورهايي مانند آذربايجان و تركمنستان ديگر پايشان را حتي در ساحل درياي مازندران هم نگذارند،چه رسد به اينكه بخواهند به فكر بهره برداري از منابع نفت و گاز آن باشند زنده باد سپاه و ارتش
 • ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 0
  ناشناس 14:25 کی گفته کار پاسداران بوده؟ کار ارتش و نیروهوائی بود و با دستور شورای امنیت ملی صورت گرفت
 • saied ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 0
  هموطن افراطی منم میدونم نیاز به تصویب قانون هست اما منظور بنده اعلام این امر در زمان ایشون و به عنوان یک مقام رسمی صورت گرفت و البته در آخر هم همینطور میشه چون مجلس هم ...
 • saied ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  3 2
  البته اون پرچم روس هم کنار اسم مجهو لت نشان از علایقت داره
 • ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 4
  خاک تو سر پانترک وطن فروش خاءن. لطفا با نام مقدس آذربادگان آین نظریات وطنفروشانه را منتشر نکنید. خزر قوم وحشی بود که زمانی که قباد ساسانی با رومیان میجنگید از پشت به لگر ایران حمله کردند> حالا تقصیر خودمونه همه دنیا میگن دریای کاسپین0قزوین)ما میگیم خزر؟؟؟
 • ابوالفضل ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 4
  هنوز هم دير نيست،تنها كافيست رهبر انقلاب دستور بفرمايند تا جمهوري جعلي آذربايجان و استان نخجوان را در كوتاه ترين زمان ممكن به آغوش ميهن باز گردانيم
 • ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 1
  به ناشناس 12>43 اتفاقا همان زمانی که نوکر آمریکا بودیم بحرین از دست رفت!
 • ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  11 1
  سهم ما در زمان پهلوی 50در صداز خزر بود و حالا 11 در صد میباشد تکرار عهد نامه نگین دیگر با روسیه.
 • رضا ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  2 1
  واقعا جواب دندان شکنی دادی !!!! اگه اینطور تو مجامع بین المللی حرف ما رو قبول کنن که نور علی نور میشه شما حتما خودتون رو یه دکتر نشون بده .... بد نمیشه !!!!!
 • رضا ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 0
  برید مطالعه کنید هیچ جای اون معاهده ننگین چیزی در مورد پایان مدت قرار داد نیومده ... پس الکی شلوغش نکنید ...حالا ننگین یا رنگین یه قرار دادی هست که بسته شده ... تازه ما از آباد کردن همین ایرانی که دست خودمون هست عاجزیم ... بذارید ملت زندگی شون رو بکنن... اگه این دولت یه توافقنامه ای با آمریکا ببنده که غنی سازی رو متوقف کنیم بعد چند سال نگید غلط کرده !!!!!!!
 • رضا ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 0
  برید مطالعه کنید هیچ جای اون معاهده ننگین چیزی در مورد پایان مدت قرار داد نیومده ... پس الکی شلوغش نکنید ...حالا ننگین یا رنگین یه قرار دادی هست که بسته شده ... تازه ما از آباد کردن همین ایرانی که دست خودمون هست عاجزیم ... بذارید ملت زندگی شون رو بکنن... اگه این دولت یه توافقنامه ای با آمریکا ببنده که غنی سازی رو متوقف کنیم بعد چند سال نگید غلط کرده !!!!!!!
 • saied ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 0
  لایک
 • محسن ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 1
  اگه بجای این همه انفعال و کوتاه اومدن دربرابر بقیه یه کم قدرت نمایی میکردیم و زور بازومونو نشونشون میدادیم الان یه کشور جعلی مثله آذربایجان واسمون خط و نشون نمیکشید
 • علی ۱۸:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 2
  با اون قسمت که گفتی "جعلی" شدیدا موافقم. اسم اون منطقه که الان رژیم فاشیست باکو اونجا رو اشغال کرده ، آران است و آنها برای آینده ای که امروز باشد این اسم را برای کشورشون انتخاب کردن که مدعی بخش های دیگری از خاک ایران هم باشند (زهی خیال باطل).. و در کل با نظرت موافقم محسن جان..
 • امیر تبریز اوغلی ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 1
  احمدی نزاد در خاک لبنان در 100 کتری مرز اسراییل گفت اسراییل را نابود میکنیم. روحانی در کاخ سعد اباد از غرش اسراییل ترسید.
 • ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 1
  یعنی ارتش و سپاه سر خود کار انجام میدن، دولت هیچکارست؟
 • ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 2
  به ناشناس 16:14 خوب نگاه کن ببین گوشهای ما مخملی نیست؟ شورای امنیت ملی یک مکانیسم تصمیم گیری دارد و تا بخواهد یک تصمیم را بگیرد آش را با جاش برده اند. نمونه اش هم ماجرای 18 تیر! که چقدر معطل رعایت تشریفات قانونی بودند!! پس اگر یک مرزبانی دریایی با دستور مافوق فورا وارد عمل می شود معطل آن مراحل قانونی نبوده است! واقعا اگر این نیروهای متعهد نظامی و وفادارایشان را به رهبری نبود تا حالا این حقوقدانها چیزی به نام ایران را روی نقشه ها ی دنیا باقی نگذاشته بودند. از همین جا دست ارتشیان و سپاهیان متعهد را می بوسم.
  • IR ۰۲:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
   0 0
   چرا وفاداری نیروهای مسلح رو مصادره میکنید به اسم شخص نیروی مسلح متعلق به شخص نیست بلکه متعلق به مملکت است
 • ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 1
  اولا تو فیلم مغلته کرده بود، دوما خداییش تو جای اون کشورها باشی قبول میکنی؟ اصلا 50% منطقیه؟؟؟
 • ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  3 0
  شوخی داری میکنی دیگه؟ ما زورمون مثل روسیه است یا مردم اذربایجان طرفدار ایرانن؟
 • ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  4 2
  این50% از کجا اومده؟ در هیچ قرار دادی از این مسئله اسم برده نشده، اونایی که به این حرف یاور دارن یعنی فکر میکنن شوروی در برابر ایران اینقدر کوتاه اومده بود؟؟؟
 • سیاوش ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 1
  عزیزم مواظب حرف زدنت باش ما اذری زبان ها بیشترین جمعیت و بیشترین غیرت را میان ایرانی ها داریم برای همه ی شما متاسفم به جای اینکه بگید ما شیعه هستیم می گید ما فلان فلان هستیم
 • ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 3
  آقا سیاوش عزیز شما آذری ها روی چشم ما جا دارید ، مشکل ما با آن پان ترک هایی است که برای ابراز نفرت از فارس و فارسی ، کلمه خلیج عربی به کار می برند تا ابراز وجود کرده باشند.
 • ۱۹:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 1
  اصلا اسمی از درصد در قرار دادهای 1921 و 1941 نبود و برای همین ایران بر استفاده مشاع از دریای خزر تاکید داشت.
 • ایران ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  2 0
  منم حاضرم به الله قسم بخورم که شما آقا مهدی یک پان فارس هستید که بی خودی پاچه میگیری
 • مهدي ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 1
  كلا ما چون خيلي دوست داريم به همه ي مردم دنيا بگيم خيلي خوبيم و شايد افزايش قدرت نرم كشورمون در بيشتر موارد سياست خارجه در همه ي دولت ها موضع انفعالي داشته ايم ولي دو نكته مهمه اول اينكه قدرت نرم در كنار قدرت سخت اثر گزاره دوم اينكه براي افزايش قدرت نرم نبايد از منافع ملي مون بگذريم وتعادل لازمه.
 • ابوالفضل ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 5
  آقاي يا خانم ناشناس فقط اينرو بدون كه اگر رهبر انقلاب دستورش را بدهند ما جوري ارتش جمهوري جعلي آذربايجان كه يك ارتش پوشاليست را در هم مي كوبيم كه همه ي دنيا از ترس بروند قايم شوند آنوقت شما تازه خواهيد فهميد كه قدرت ايران چه انداره است شما گمان ميكنيد كه جمهوري جعلي آذربايجان بيچاره ياراي نبرد با ايران را دارد آمريكا كه قدرت برتر دنياست قدرت مقابله با ايران را ندارد،آنوقت آذربايجان دارد!!!!!؟؟ همين آذربايجان است كه يك چهارم خاكش 28 سال است كه در اشغال به سر ميبرد و جرات آزاد كردنش را ندارد
 • ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  0 2
  مهم اینه که حوزه نفتی که مرغوبترین نفت دنیا رو داره تو قسمت ماست و سپاه طی سالهای گذشته سکوی نفتی امیر کبیر و یک سری یدک کش ساخته که در حال حاضر داریم از این حوزه نفت برداشت میکنیم هر چند آذرباییجان هم ادعای سهم داره ولی اگه مسئولان قاطع برخورد کنن این کشور جعلی هیچ کاری نمیتونه بکنه...
 • ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 0
  در سرزمینی که سایه افراد دایمن دارد بلند تر میشود بدانید تعداد ادم کوتوله ها زیاد شده در ان سرزمین خورشید در حال غروب کردن است
 • ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 2
  عزیزم من هم به شما آذری زبانها نبودم من نوکر همه آذری زبانها هستم .خطاب من به آن پانترکهایی است که حرفهای گزاف و وطنفروشانه میگن.مثل همانهایی که در بازی تراکتور مقابل پرسپولیس شعار خلیج عربی میدادن.یا این دوستی که با نام آزربایجان نظرداده..
 • ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
  1 3
  اینم تقدیمبه همه آذری های باغیرت : چو شد ساخته کار آتشکده /همان جای نوروز و جشن سده/ بیامد سوی آذرآبادگان /جای نامداران و آزادگان/ پرستندگان پیش آذر شدند /همه موبدان دست بر سر شدند/سوی تیسفون رفت گنج و بنه /سپاهی نماند از یلان یک تنه/ همه ویژه گردان آزداگان /بیامد سوی آذرآبادگان/ سپاهی بیامد ز هر کشوری /ز گیلان و ز دیلمان لشکری/ پرستندگان را ببخشید چیز /وز آتشکده روی بنهاد تیز/
 • محسن ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 3
  آقايي كه خودت را سياوش معرفي كرده اي احيانا تو همام كسي نيستي كه با نام جعلي (آزربايجان) كامنت نوشتي!!!؟؟ اولا تو اگه غيرت داري با نام هاي گوناگون كامنت ننويس،دوما اگه غيرت داري برو آرتساخ رو نجات بده كه از دستتون نره آره داداش
 • رحمن ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 0
  دنیا در تغیرات عمده است و متاسفانه بودجه نظامی ایران بسیار کم است و گویا برنامه ای هم برای تقویت ارتش در مدت معین ندارند و یا ما خبر نداریم .آنچه مسلم است باید نوک پیکان دانشگاه ها را بسوی صنایع نظامی حرکت بدهد چون آن صنایع مصرف دو گانه دارد متاسفانه قبل از اینکه قوی شویم هم درگیر جنگ با عراق شدیم هم پول ما در گیر جنگ دیگران در منطقه شده است باین معنی که دشمنان از ما خیلی جلوتر هستند و ما را در آنچه خود برنامه ریزی کرده اند درگیر کرده اند باید برای مدتی هم که شده وقت کشی کرد تا به صنایع داخلی نظامی سر و سامانی داد..به عنواین مختلف باید دانشجویانی بتعداد بورسیه کرد و کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا مشغول به تحصیل شوند و برایشان برنامه داشت .برای دانشگاه ها سوله های تحقیقاتی پیشرفته تهیه دید و پایان نامه ها ی تحصیلی را به سمت و سوی پروزه های نظامی کشاند .متاسفانه فرصت سی ساله ای را از دست دادیم باید منتظر فرصت بود تا آنچه از دست داده ایم به مام وطن بر گردانیم .من به دولت نصیحت امی کنم اینقد دور و بر روسیه نچرخد نان توش نیست .به چین نزدیک شوند سودش بیشتر است .دزدی های کلان مردم را عصبانی و بی انگیزه می کند دزد باید دستش قطع شود یعنی آن چبزی که خداوند منان امر فرموده است .اول هم باید از مدیران کشور شروع شود انقلاب اسلامی ملک خانوادگی نیست که هوای هم را داشته باشند مانند امام علی باشید که در نهج البلاغه فرمود چه بسیار از فامیل عموها و پسر عموها و خویشان خود را در راه دین خدا کشتیم .و همان عقده ای شد که بتلافی حضرت امام حسین را در کربلا کشتند .و برای دیندار چه باک که مزد از خالق یکتا می گیرد.در جنگ امروزه ادوات جنگ را اداره می کنند و نه دیوار گوشتی رهبران کشور باید این را بموقع درک کنند .آمریکا در جنگ عراق طبق گذارشات از تانگها و زره پوشهای کنترل از راه دور در نوک پیکان ارتش خود در حد لشگر استفاده کرده است .انشاءالله این بگو مگو های خاله ای بین مسولین تمام شود و روی منافع کشور متمرکز شوند.ما از این وضع ناراحت هستیم .
 • ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 0
  سلام. خوب بود جایگاه ذخایر نفت را نیز در نقشه مشخص میکردید. در ضمن کسی میگفت ایران یک اقدام مفید کرد و آن این بود که 4 کشور دیگر را طی یک قرارداد متعهد کرد که هر نوع توافقی باید به امضای 5 کشور برسدو در غیر اینصورت مشروعیت ندارد. بر همین اساس تا به حال توانسته مذاکرات را ادامه بدهد. اگرنه که 4 به 1 بودیم و تا به حال شاید زورشان میرسید نیم درصد هم بهمون نمیدادند.
 • رضا از شیراز ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 0
  ذخایر منطقه خزر در خوشبینانه ترین ارقام 80 میلیارد بشکه است.
 • ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 0
  ناشناس 18:53 من چی گفتم،تو چی گفتی! خودتم فهمیدی چرت گفتی،اومدی درستش کنی،حرف بی ربط زدی :))
 • ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 0
  باز هم آمریکا صدها بار بدتره.
 • کاپیتان ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 1
  سهم ایران چرا اینقدر کمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 2
  کسی نگفته پایان یافته!! اگه معاهده 50 50 با شوروی قابل استناد نیست پس معاهده ترکمنچاس و گلستان هم قابل استناد نیست و باید به مام وطن بازگردند
 • ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 4
  به نظر من ایران باید یه انقلاب مخملی رو تو آذربایجان مدیریت کنه؛ چرا این جلبک های سبز ما نمیرن یه انقلاب مخملی راه بندازن اونجا
 • ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 2
  از دایمن نوشتنت معلومه کی کوتوله ست
 • معترض ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 2
  ایرانی عزیز، منزوی درسته!! تهدید درسته!! متن خوبی نوشتید،اما... با غلط املایی پذیرش کامنت شما سخت میشه..
 • مهدي ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  1 3
  عزيز دلم شما اينگار متوجه نميشي!!! بايد بدوني بر طبق كنوانسيون ژنو كشورهايي كه از شوروي سابق جدا شده و اعلام استقلال كرده اند بايد سهمشان را از آب هاي شوري سابق بگيريند و نه از آب هاي ايران يعني 50% ايرن و 50% شوروي(آذربايجان،روسيه،تركمنستان و قزاقستان) اصلا به ما چه كه آن ها استقلال يافته و از شوروي جدا شده اند!!؟؟ بايد 50% روسيه بين آن 4 كشور تقسيم شود،نه 50% ايران اين تقسيمات ارايه شده در نقشه بالا فاقد اعتبار است حالا خودتون قضاوت كنيد كدام مورد منطقي تر است؟گفته هاي من يا فرمايشات شما!؟؟ شما يا نميفهمي يا به دلايلي مي خواهي وطن فروشي كني،كه البته گمان مي كنم وطن فروشي بيشتر برازنده ي شما باشد زيرا بسيار سنگ كشورهاي نوپا و تازه تاسيس را به سينه مي زني!!!
 • درياي مازندران ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۵
  0 2
  بچه ها اصلا دقت كرديد تو نقشه ي تقسيم بندي درياي مازندران استان كردستان از ايران جدا شده !!!؟؟؟؟ اين يعني چي !!!؟؟؟؟
 • مهدي ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
  0 1
  خانمي كه خود را ايران معرفي كردي پاچه گرفتن و جفتك انداختن كار شما و كس و كارتان است شما لايق به زبان آوردن نام ايران و ايراني نيستيد خانم پان تركيسم اصلا حزبي به نام پان فارس وجود خارجي ندارد شما بهتر است اينقدر با نام هاي گوناگون (ايران،رضوان،آزربايجان و ...) كامنت ننويسيد
 • مهدي ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
  0 1
  من هم با نظر هردوتون موافقم محسن و علي جان دمتون گرم
 • مهدي ۰۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
  2 2
  مشرق كامنت هاي مرا نمايش بده،من سرباز ايران اسلامي هستم و از وطنم در برابر خود فروحته ها و مزدوران دفاع مي كنم يا صاحب الزمان خودت ايران را از خطر پانترك هاي خودفروخته و بي همه كس محافظت فرما
 • ۰۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
  0 2
  اگر سایر کشورهای خزر فکر میکنند معاهده بین شوروی و ایران به تاریخ سپرده شده ما هم میگیم معاهدات گلستان و ترکمانچای و قهوه به تاریخ سپرده شده. روس ها همیشه کاسبکارانه تعامل میکنند و اخمو هستن. ما هم همیشه اخمو هستیم ولی تعارف میکنیم!
 • ناصر ۰۲:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
  2 5
  نوکری امریکا که باعث شد بحرین رو از دست بدیم حضرات الآن هم هسته ای رو تحت تحریم های خود امریکا آنهم به خاطر امنیت متحدان منطقه ای اون مثل بمب های اتمی اسراییل و یه مشت دیکتاتور عرب در سعودی و یان تورک های ترکیه از دست دادیم حضرات حتی سواد ندارن اخبار انگلیسی رو بخونن که جمهوری آذربایجان و ترکمنستان که اتفاقا متحد اسراییل و غرب هستن سهم ایران رو مثل میدان سلمان و.. در خزر اشغال کردن نه روسیه!! روسیه دورترین کشور در خزر از ایران هست که اتفاقا تنها کشوری هست که با ایران مشکل نداره چه ملت کم سوادی داریم...
 • دکتر فرهاد ۰۲:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
  1 1
  همین الآن چندتا کمپانی غربی و اسراییلی میدان های نفتی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رو که اتفاقا جز 13 درصد سهم ایران در خزر هست یک طرفه از این دو کشور خریدن ایران هم هیچ عکس العملی نشون نداده و اعتراض نکرده فقط روسیه هست که تهدیشون کرده و بدون اجازه ایران در حال غارت سهم ایران در خزر هستن نکته جالب اینجاست عده ای به طرز مشکوکی تلاش می کنن روسیه رو عامل این موضوع جا بزنن تا اصل موضوع پنهان بشه کیه که ندونه همین جمهوری آربایجان متحد غربه نه روسیه حتی روادید بین خودش و اسراییل و لغو کرده و اتباع اون می تونن بدون روادید به اسراییل سفر کنن جالبه بدونید الآن بیشتر نفت این کشور به اسراییل فروخته میشه و قراره میدان های گازی ایران در خزر هم توسط این دو کشور به اروپا با ادامه تحریم انرژی ایران توسط غرب صادر بشه در واقع غرب از یک طرف ایران رو تحریم بانکی نفتی و انرژی کرده از یک طرف با متحدین خودش مثل قطر امارات عربستان جمهوری آذرابیجان ترکمنستان شدیدا برای غارت منابع انرژی ایران برنامه ریزی کرده
 • نصیر ۰۲:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
  2 2
  ایران بی دلیل با 50% دنیا یعنی امریکا و اروپا وارد جنگ شده 50% دیگر دنیا هم یعنی روسیه چین هند اعراب ترک ها و..در حال دوشیدن هر دو طرف هستن این روشی که ما می ریم هر ابرقدرتی رو تا الآن به فنا می سپرد حقیقا اگر کمک های خدا امدادهای غیبی و شهدا و اسلام گرایی و وطن پرستی اکثریت مردم ایران نبود تا الان بارها نابود شده بودیم
 • ایلیا ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
  0 0
  به نظر من در این شرایط دولتمردان و مسئولین کشور بدور از هرگونه غوغا سالاری و تنش آفرینی فقط به منافع ملی کشور فکر نمایندو از تعاملات با امریکا به عنوان برگ برنده در برابر روسیه استفاده کنند چون بقیه کشورهای حاشیه خزر حتی با همراهی آمریکا نیز یارای مقابله با ایران نیستند.
 • ناهید ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
  0 1
  مگه یادتان رفنه که این خیانت ها درزمان دولت آزادی طلب خاتمی بود!
 • ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
  1 0
  در حال حاضر ایران سهمی معادل 1 میلیارد از آب هیرمند افغانستان بهره مند می شود که 180 میلیون مترمکعب بیش از سهم ایران است.
 • Masoud ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۲
  0 1
  مقاله بسیار جالبی بود. ولی چرا به کم هزینه ترین و مهمترین بحث این دریا یعنی نهادن نام ایرانی (کاسپین) اشاره نشد. نام گذاری درست و ایرانی حس همبستگی و ملی را در بین مردم و مسئولین بالا می برد. ... باور بفرمایید دوستان.
 • Masoud ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۲
  0 0
  مقاله بسیار جالبی بود. ولی چرا به کم هزینه ترین و مهمترین بحث این دریا یعنی نهادن نام ایرانی (کاسپین) اشاره نشد. نام گذاری درست و ایرانی حس همبستگی و ملی را در بین مردم و مسئولین بالا می برد. ... باور بفرمایید دوستان.
 • saeed ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۴
  2 1
  مشرق بباید بگی دریایی کاسپین نه دریای خزر خزر قوم وحشی بودند که در سواحل غربی نزدیکای ارمنستان اذربایجان به اون سمت بودند که علاوه حمله به ایرانی ها در موقعی که اسلام در حال گسترش بود به سمت روسیه جلوی اون رو گرفتند اما کاسپین قوم ایرانی ساکن سواحل دریاچه یودند
 • کککککککک ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۶
  0 2
  نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی اگه سیاست های عقب نشینی دولتهای ..و..و..نبود تا حالا همشون تسلیم شده بودن
 • ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۸
  3 3
  یک واقعیت تاریخی ، آذربایجان کشوری است که زیر نظر صهیونیست ها تشکیل شده (هرچند که صهیونیست ها بعد ها فلسطین را اشغال کردند) . از همان ابتدا نام این کشور را آذربایجان گذاشتند تا دوقرن بعد ادعای مالکیت اردبیل ، آذربایجان شرقی و غربی را بکند و آن را آذربایجان جنوبی بنامد . در حالی که اسم این کشور باید آران باشد یعنی سرزمین بالای رود ارس . در این سال ها هم که می بینیم آذربایجان به پایتخت هم جنس گراها تبدیل شده ، به بهانه های مختلف مثل گسترش پارک مساجد زیادی را تخریب کرده اند ، دائما با ایران مناقشات مرزی ایجاد می کنند و ... . همه ی این ها را گفتم تا بگم در شرایط فعلی بهترین راهکار برای ایران ، تلف کردن زمانه . این یک واقعیت است که ایران روز به روز قوی تر می شود و آمریکا (حامی آذربایجان) ضعیف تر . حتی می توان این را هم متصور بود که بتوانیم بادکوبه را پس بگیریم ، چون با مردم جمهوری آذربایجان مشکلی نداریم . ایران با قدرتی که دائما هم بیشتر می شود می تواند ترکمنستان را هم عقب بزند .
 • جاوید ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
  0 1
  چقدر هوس دریا کرد دلم...
 • مجید ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۹
  1 1
  خدایا کمک کن زنده باشم وببینم روزی رو که برای باز پس گیری 17 شهر قفقاز که با ریا وبه نامردی ازمون گرفتم در حال جهادم.
 • حسان ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۴
  1 0
  دریای خزر در قسمت تقسیم بندی جدید۲۰۰۳ فاقد ذخایر هیدروکربنی میباشد.زیرا جنس پوسته آن اقیانوسی میباشد که باقیمانده اقیانوس تتیس است وطبق آخرین دستاوردهای علمی جهان پوسته اقیانوسی فاقد ذخایر هیدرو کربنی میباشد وتنها دارای مقداری هیدرات های گازی میباشد مانند گاز متان مردابی
 • ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
  1 0
  باز دارم میگم گناه دارن به خدا :)
 • فاطمه ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
  1 0
  من هیچ کاری با دعوا های شما ها ندارم ولی باید یکم درمورد ویژه گی های دریای خزر هم می گفتی
 • سجاد ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۶
  0 1
  متاسفانه کشور در اين دولت در زمينه هسته ای وديگر موارد بين المللي کوتاه آمده با شعار صلح وروشنفکری خدايا به حق ماه رمضان وانسان های پاک اين دولت در دوره بعد راي نياورد ودولتی با اقتدار و عزتمند زعامت اين کشور را بر عهده بگيرند وبه صاحب اصلی آن امام زمان)عج( بسد. انشاءلله)
 • ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۷
  4 0
  Good
 • مهدی ۱۸:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۰
  0 1
  روسیه بالای دریای خزر قرار گرفته ایران می خواهد سهم ترکمنستان و اذربایجان را با پشتوانه قوای نظامی خودش تصاحب کند
 • محمد ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
  0 1
  اقا مهدی من برای اولین بار است که این صحفه را دیدم و بعضی از نظرات را هم خواندم ولی فکر میکنم شما ادم بیکار و مشکل داری هستید که هر که نظرش با عقاید شما همسو نباشد شروع به توهین و ناسزا گفتن به او میکنید من فکر میکنم قبل از انکه نظر و پاسخی بدهی کمی به روحیات و احوالات خود مسلط شد بعد احساساتی و هیجانی هم نشو اگر هم براستی نمی توانی در اولین فرصت به یک روانپزشک خوب مراجعه بفرمائید این را دوستانه عرض میکنم و کاملا جدی به امید بهبود روانت
 • ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
  0 1
  زندگی یک بازیه
 • جسین ۰۰:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۲
  0 1
  جناب آقای امیر تبریز اوغلی واقعاً که حرفاتون هیچ بویی از منطق نداره بلکه تعصب زیاد موجب بی فکری شما شده است که چنین صحبت هایی می کنید . انسان ب در پیشگاه خداوند منان حضورخواهد یافت و پاسخگو خواهد بود . هیچ وقت دنیا و آخرت خود را بخاطر دیگران به مخاطره نیانداز . انشاأپالله
 • ناشناس ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
  0 1
  با وجود این که از دو طرف ایران به دریا راه دارد باز هم داخل کشور خشکسالی است وای به حال وقتی که سهم کمی از آب ها به ایران داده بشه.
 • رامتین ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
  0 0
  باسلام.من یه سوال دارم.بیشترین مرز بادریای خزر رو قزاقستان داره یا روسیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
  0 0
  منكه سردرنميارم
 • سیدجعفرکاظمی ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
  0 1
  چنانچه در تقسیم دریای خزر یک نقطه مشترک دروسط دریا فرض میکردند ونقاط مرزی هر5 کشوررا بآن نقطه وصل میکردند سهم ایران ازکل دریا تقریبا 2/5 برابر 13% فعلی (یعنی درحدود 22% )میشد دراین صورت هم سایر کشورها نمیتوانستند اعتراض کنند چون یک تقسیم منطقی بود نمیدانم منطق تقسیم کنونی چیست ؟
 • نادر ۲۰:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
  2 0
  اصلا.به.ماچه.که.بخوادبه.اینهاباج.بدیم.سهم.ماازخزرتازمان.فروپاشی.روسیه.۵۰و۵۰بودالان.هم.بایداین.بشه.طبق.قانون.کشورهایی.که.ازروسیه.جداشداند.روسیه.بایدحق.ابیشونو.بده.نه.ما
 • sajjad ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
  0 1
  دولت ایران نباید کوتاهی کند اینو ملت ایران خواستاره، ترسو بزارین کنار این روسا و همینطور قزاقی مزاقیا جرات نمیکننبهایران چپ نگاه کنن، جنگ با ایران برای اونا خسارت جبران ناپذیری میدهد. یا اینکه دولت و ملت میترسن اون به کنار ولی از نظر من ما باید بریم جلوی روسا قد علم کنیم یا پیروزی یا مرگ تمام.
 • مهدی عابدیان زیدی ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
  2 3
  سهم ایران از دریا خزر ۴۰ درصد می باشد،
 • وطن پرست ۰۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
  2 1
  کلا دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران است و هیچ کشوری حق این رو نداره بخواد برای ما تعیین تکلیف بکنه که آقا خزر باید تقسیم بندی شه نه قزاقستان نه روسیه و نه ترکمنستان و نه جمهوری آذربایینجان حق استفاده از آب های دریای خزر رو ندارن و در یای خزر کلا مورد استفاده ایرانیان است
 • انشرلی ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
  2 0
  دمت گرم! خداییش ! خخخ
 • میگو خوار ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
  2 0
  به ریال درسته
 • مهرداد ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
  5 1
  باید با زور بگیریم ازشون. خداییش میری شمال 4 کیلو متر تو آب با قایق میری گارد آذربایجان با اون بلند گوهای مسخرش میاد به ابهای آذریایجان نزدیک میشید!! اه خدایشش کشوری که قبلا خودش هم مال ایران بوده گیر داده که داخل آبهاش نشیم!!
 • مهرداد ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
  3 1
  ؟؟؟؟ میخای با شلنگ از خزر برات بیاریم داداش؟ چند متر میخای؟ مجید جان اون آب شوره! آب دریا که برای خوردن نیست. بی آبی ما مال سدهای متعدد و چاه های ابیه که داره از اون ور زمین از آمریکا میاد بیرون ( جدیدا بعضی خیلی عمیق چاه میزنن!)
 • مهرداد ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
  2 1
  اون "پ" اونجا وسط اون کلمه عربی چه نقشی داره؟ یا مولا نکنه عربا هم پ یاد گرفتن!؟
 • انشرلی ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
  5 1
  کاملا موافقم. البته به نظر من تصاحب شده. همانطور که در قزاقستان شاهدیم که علاوه بر آب روسیه بر زمین های پهناور و حاوی طلا و اورانیوم قزاقستان نیز ادعا دارد.
 • انشرلی ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
  0 0
  آمین
 • ناشناس ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
  0 0
  حق ایران +4 کشور ساحل دریاچه کاسپین طبق 1921و 1940 ما بین ایران و شوری بصورت مساوی است 10 مایل از ساحل انحصار سرزمین های ساحل دریا جهت ماهیگیری و مابقی تا 10 مایل ساحل محیط مشاع بین ایران و شوروی تقسیم شده تا پیش از این 3 کشور استقلال یافته از شوروی حق استفاده از 10 مایل ساحل دریا رو بیشتر نداشته و مابقی آبهای وسط آن سهم ایران و روسیه بوده(تقسیم مساوی) البته علاوه بر 10 مایل از ساحل جهت ماهیگیری، حالا روسیه برای تقسیم سهم خودش بین 3 کشور استقلال یافته باید اقدام کند نه سهم ایران
 • ۰۲:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  2 1
  سلام . ساده انگار فکر نکنید . مسئولین برای اینکه جنگ رخ ندهد هر چی اونها در جلسات بدون حضور ایران تصمیم گرفتند قبول کردند. و سهم ما تسبیط شده به 9 درصد .
 • ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
  2 1
  من فکر میکنم اون مهدی که نظر داده با خودش درگیره
 • سجاد ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱
  1 1
  متاسفانه از اون 13 درصد هم تا به حال هیچ سودی نبردیم
 • ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
  2 1
  خخخخخ ازکی تاحالا ارتش ونیروهوایی از دولت دستور می گیرند؟!!!خخخخ درضمن چقدراحمقانه اس که ارتش و سپاه ازهم جدابدونید وفک کنید منبع دستورشون متفاوته!!!
  • رض IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
   0 0
   خوبهبه
 • DE ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
  0 0
  خام به سر این حاکمیتی که برای برای خود همه چیز خود را به فروش گذاشته‌اند که اول از همه ‌شرفشا ن را فروختند و کسی که شرف نداری هیچی ندارد
 • IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
  0 0
  اینا همش زیر سر امریکاست مرگ بر امریکا
 • IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
  0 0
  قراداد ترکمن جای دیگر
 • IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
  0 0
  هه ایران نابود شد ،ملت از همه چیز باید غصه بخورن دریای خزر ،خلیج فارس،دریاچه هیرمند و دریاچه ارومیه و گرونی و بدبختی و بیچارگی ملت افسرده ما داغون شدیم بقرآن
 • محمد IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
  0 0
  همه این امتیاز دادن ها به کشورهابرای حمایت ازبرجام است تا این دولت بر سرکاراست در انتظار تقسیم کشورهم باشید؛روسیه دوست نیست فرصت طلب است
 • محمد IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
  0 0
  همه این امتیاز دادن ها به کشورهابرای حمایت ازبرجام است تا این دولت بر سرکاراست در انتظار تقسیم کشورهم باشید؛روسیه دوست نیست فرصت طلب است
 • ماریا IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
  0 0
  دریا ی خزر هردو هردو
 • جواد US ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
  0 0
  خون دادیم ولی هیچ چیز به دست نیاوردیم جوانان مادارن از فشار عصبی دغ می کنند ولی حیف .....

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس