کد خبر 1147971
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۱:۲۰
طرح 2 فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها - کراپ‌شده

عضو هیأت رئیسه مجلس از تهیه طرح دو فوریتی الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم خبر داد و گفت: براساس این طرح هرگونه افزایش قیمت‌ها ممنوع است، مگر با مصوبه هیأت دولت.

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده  و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ - از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ - تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 22
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 6
 • IR ۰۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  8 2
  این طرح های آبکی تابلو هست در شورای نگهبان رد می شه...
 • IR ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  9 2
  این همه گرانی فقط 2فوریت؟30 تا 40 فوریت حداقل لازمه !!خخخخخخخ هرچند اونم فایده ای نداره !
 • IR ۰۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  8 0
  تا الان کجا بودین نکنه لالا تشریف داشتین قیمتا به اندازه کافی رفته بالا و کمر شکن شده واقعا خسته نباشید با طرح دادنتون الانم زود....
 • مهرناز IR ۰۶:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  9 0
  هیئت رئیسه مجلس " شما ممنوعیت افزایش قیمت ها را تصویب کردید " مهمترین قسمت " اجرای این مصوبه می باشد " عده ای از شرکت های تولید کننده مواد غذائی رها شده اند " هنگام رکود در فروش اجناس شان " بلافاصله قیمت اجناس خود را افزایش می دهند" بدونه انکه بر مکانی جوابگو باشند " افزایش بی رویه قیمت ها " که کنترلی بران نیست " بیشترین فشار را بردوش قشربا حقوق ثابت " وارد می کند.
 • ۰۶:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  9 0
  تا جلوی صادرات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولیدی و صنعت و انواع سوخت که بطور رسمی یا قاچاق از کشور خارج میشود گرفته نشود با مصوبه و طرحهای چند فوریتی هیچ نتیجه ای نخواهید گرفت. سر مار باید قطع شود.
 • IR ۰۷:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  8 0
  وقتی سواداقتصادی نم می کشد. قیمتها دستوری نیست همانطور که شما نخواستید قبل از این کنترل بازار را انجام دهید
  • IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
   1 0
   خخخخخ.طبق حرف خودت باید گفت خودتم سواد اقتصادی نداری چون گرانی های اخیر توسط دولت و دستوری هست البته دستور مخفیانه .نتیجه اینکه اگه دستوری نمیشه پس چرا الان گرانی های دستوری عملی شده؟
 • علی IR ۰۷:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  7 0
  اره اینم تصویب کنید تا دیگه اصلا تولید هم نکنند و قحطی بیاد تو کشور. (یادتون رفته این قانون رو کی باید اجرا کنه؟) نمایندگان متخصص کشور.
 • IR ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  9 2
  نه دولت و نه مجلس نمیتونن جلوی مکانیزم طبیعی بازار مقاومت کنند، از این طرح های سوسیالیستی و عوام فریبانه دست بردارید که جز هزینه برای ملت هیچی نداره
 • IR ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  5 0
  نوش دارو پس از مرگ سهراب؟ قدرت خرید مردم مگه از این پائین تر هم میتونه بیاد، مجلس اگه زرنگه یه کاری بکنه قیمتها بیاد پائین
 • هم وطن IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  6 0
  اولا که اگر این قانون خوبه باید سه فوریتی بشه در ثانی برای یک همچنین طرحی چقدر زمان لازمه صرف بشه تا فقط امضای طرح انجام بشه چه برسه به طرح در کمیسیون و طرح در صحن مجلس و .... پس برا امسال فایده ای نداره
 • IR ۰۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  9 0
  اولا واقعا همه نمایندها خسته نباشن دستشون درد نگیره دوما مگه تا حالا قانونی برای حفظ ارزش پول وجود نداشته سوما دولت مگه داریم چهارما مثل اب خوردن رعایت نمیکنن یادور میزنن ه ... . راستی برا خرید مرغ لطفا ادرس دقیق بدین دیروز وزیر صمت کدوم میدون مرغ توزیع میکرد یه اتوبوس بگیریم بیایم . مشتری مرغ از مشهد
 • IR ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  5 0
  این مصوبات اثر نداره
 • IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  5 0
  یعنی تا حالا این قانون رو نداشتیم؟
 • IR ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  9 3
  تمام این گرانی ها تقصیردولته بعد شما میگین افزایش قیمت ممنوع مگر بااجازه هیئت دولت
 • IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  7 1
  آخه این چه طرح مسخره و غیر علمی هستش مگه نظام بازار رو باید دستوری کنترل کرد از این مجلس هم نمیشه انتظاری داشت
  • IR ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
   1 0
   خیلی بی سوادی تو. چطور دولت دستوری داره همه چیز رو عمدا گران میکنه ولی مجلس دستوری نباید جلوشو بگیره؟ خواهشا تو یکی دم از سواد و علم نزن.
 • IR ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  8 0
  طرف ماشینش را دزدیدن ،، بی خیال نشسته بود ازش سوال کردن چرا بی خیالی گفت کجا میخوان برن کلیدش دستمه ، سندشم تو کیفمه. حالا شده حکایت مجلس
 • IR ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  7 2
  این مجلس خائن تر از مجلس قبل هست فقط شعار زیاد می داد
 • کارشناس IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  0 0
  قبلا ما فروشگاههای تعاونی داشتیم که با قیمتهای مناسب کالا عرضه میکردند دوباره فعال شوند
 • حسین IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  1 0
  با مصوبه هیئت دولت یعنی دولت موظفه همه قیمت ها رو رصد کنه کارشناس بیاره واسه یه کالای خاص اگه مواد اولیه اش گرون شده بود یا به هر دلیل دیگه باید گرون بشه اجازه بده... اینجوری دیگه مثل الان نمیتونه کلا بی تفاوت باشه و نظارت نکنه... چون مسئولیتش گردن دولته دیگه و طبق این قانون باید جوابگو باشه
 • IR ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  0 0
  با این طرح شاید در حد یه ماه قیمتا پایین بیاد ولی حتما تولید نابود میشه! تورم کشور ۵۰ درصده بعد انتظار دارید تولیدکننده با ضرر یا سودی که براش نصرفه تولید کنه؟؟؟؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس