ترکیه اسرائیل

شاید تاکنون کمتر به نقش صهیونیسم و فاشیسم در ترکیه پرداخته شده، درحالی که اسناد و مدارکی به دست آمده که نشان می‌دهد، صهیونیست‌ها اهداف دور و درازی را در این کشور دنبال می‌کردند.

سرویس جهان مشرق - گزارش ها و اسنادی درباره «ولادیمیر جابوتنسکی»، بنیانگذار جنبش «صهیونیستی افراط گرای اصلاح طلب» و یکی از شخصیت های اساسی و مهم در تاسیس «اسرائیل» به دست آمده که ثابت می کند، وی در دهه ۳۰ قرن گذشته اقدام به تاسیس «جنبش جوانان صهیونیست» در ترکیه کرده بود.

جابوتنسکی سازمان تروریستی صهیونیستی «بیتار» را با هدف آماده و بسیج کردن جوانان یهودی پراکنده در سرتاسر جهان برای خدمت به «کشور اسرائیل» که در آینده بر پا خواهد شد، تاسیس کرد.

سازمان بیتار در بسیاری از مناطق و کشورهای جهان گسترش یافت، اما تاسیس و آغاز فعالیت «بیتار ترکیه» به سال ۱۹۳۳ میلادی بازمی گردد و در تاسیس آن جوانان یهودی «استانبول» و «ازمیر» نقش اساسی را ایفا کردند.

ولادیمیر جابوتنسکی

اولین هدف از تاسیس «بیتار ترکیه» جلب پشتیبانی و حمایت یهودیان سفاردی ساکن ترکیه به نفع صهیونیسم عنوان شده که در زمان حاکمیت سلاطین عثمانی، به آن مهاجرت کرده و در آن سکنی گزیدند.   

اعضای بیتار ترکیه فعالیت خود را در خفا و سری انجام می دادند و هدف اصلی و والای آنها «بالا رفتن» و «اوج گرفتن» بود که به معنای مهاجرت یهودیان پراکنده در سرتاسر جهان به اسرائیل بود.

هدف اصلی سازمان سری بیتار که تا سال ۱۹۷۳ در ترکیه فعالیت داشت، تاسیس دولتی یهودی – صهیونیستی در خاک فلسطین، به رسمیت شناختن زبان عبری به عنوان تنها زبان و ابدی ترین زبان ملت یهود و آشنایی دقیق و عالی با نحوه استفاده از سلاح گرم بود.

به همین منظور همواره و مکررا به اعضا توصیه می شد که پایگاه هایی نظامی برای حفظ آمادگی خود  دایر کنند و به صورت مستمر اهمیت تاسیس دولتی یهودی به اعضا یادآوری می شد.

سازمان بیتار در ترکیه اعلام کرد، هدف این سازمان برپایی شریعت یا همان دولت یهود است و در این راه اقدام به تاسیس و انتشار نشریه «هدار» کرد. یکی دیگر از مهمترین اهداف سازمان بیتار ترکیه تشویق اعضا به نوشتن در هدار بود. به همین دلیل همواره از اعضای خود می خواست که بنویسند.

در ماه های اخیر کتابی درباره جنبش بیتار در ترکیه منتشر شد که با واکنش های بسیار گسترده مواجه شد. ناشر این کتاب «انتشارات لیبرا» بود که درسال ۲۰۰۸ توسط «رفعت بالی»، نویسنده و مورخ یهودی – ترک تاسیس شد و به شکلی ویژه و خاص روی تاریخ یهودیان ترکیه تمرکز دارد.

جنجال و واکنش گسترده ای که انتشار کتاب «بیتار ترکیه: داستان جنبش جوانان صهیونیست ۱۹۷۱ – ۱۹۳۳» به دنبال داشت، باعث شد تا انتشارات از سوی «اسرائیل» تحت فشارهایی قرار گیرد که ناشر را وادار به جمع آوری نسخ منتشر شده کتاب مزبور کرد. به این دلیل که این کتاب حاوی اطلاعات کلی و عمومی از فعالیت ها و اقدامات جنبش بیتار بود. کتاب در دو بخش ارائه شده بود که بخش دوم، ضمن پرداختن به بسیاری از فعالیت های سازمان در ترکیه، آنها را با تصویر و اسناد موثق مستند سازی کرده بود و این باعث می شد، هنگام مطالعه کتاب، خواننده احساس صهیونیست ها در تلاش ها و اقداماتشان در ترکیه جهت دستیابی به اهدافشان را درک و لمس کند.

اگر بخواهیم، درباره «ولادیمیر جابوتنسکی» (۱۹۴۰ – ۱۸۸۰) بنیانگذار جنبش بیتار سخن بگوییم، باید گفت که وی یکی از مهمترین و اثرگذارترین شخصیت های یهودی – صهیونیست است که موقعیت و جایگاهی همانند «تئودور هرتزل» (۱۹۰۴ – ۱۸۶۰) و «حاییم وایزمن» (۱۹۵۲ – ۱۸۷۴)، بنیانگذاران جنبش صهیونیسم دارد و از او به عنوان «پدر روحی و معنوی» و «مرشد و راهنمای فکری و ایدئولوژیک» صهیونیست هایی همچون «آریل شارون» و «حزب لیکود» و به طور کلی راستگرایان صهیونیست یاد می شود.

پایه و اساس افکار و اندیشه های ولادیمیر جابوتنسکی، یهودی روسی الاصل را ایدئولوژی اجتماعی «داروینیسم» و «فاشیسم» و «نظامی گری» تشکیل می دهد. یکی از مهمترین دلایل نهفته در پس تاسیس جنبش بیتار از سوی جابوتنسکی، کاشت بذر فلسفه و اندیشه های صهیونیسم در جوانان یهود و تبدیل آنها به سربازان مطیع و فرمانبر دولتی است که قرار است، در آینده تحت عنوان «اسرائیل» در فلسطین تشکیل شود.

جابوتنسکی در دهه ۲۰ قرن گذشته از جنبش جهانی صهیونیسم جدا شد که «تئودور هرتزل» آن را تاسیس کرده بود، تا در سال ۱۹۲۵ «حزب صهیونیسم اصلاح گرا» را پایه گذاری و هدف خود را اینگونه اعلام کرد: «هدف صهیونیسم سرزمین اسرائیل به عنوان دولتی یکپارچه در دو کرانه رود اردن است» که به زعم آنها همان سرزمین موعود ذکر شده در تورات است.

جابوتنسکی همواره از بخش هایی از تورات که به اخلاقیات و ابعاد انسانی زندگی بشری پرداخته بود، انتقاد می کرد، به عنوان مثال از جمله «برای دیگران همان چیزی را بپسند که برای خود می پسندی» نفرت زیادی داشت، چون بر این باور بود، این «زور و قدرت» است که زندگی سیاسی کنونی انسان ها را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل از طرفداران سرسخت استفاده از خشونت و درگیری مسلحانه بود.

جابوتنسکی به شدت از افکار و اندیشه های «مکتب فاشیسم» و رهبر فاشیست وقت ایتالیا، «موسیلینی» تاثیر می پذیرفت، وی که پس از پایان تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به ایتالیا آمده و ده سال از زندگی اش را در این کشور سپری کرده بود، با موسیلینی رابطه نزدیک و صمیمانه ای برقرار کرد، یکی از دلایل برقراری چنین رابطه و چنین تاثیر پذیری آن بود که فاشیسم در اوج قدرت و در طلایی ترین دوران حیات خود بسر می برد و این باعث شده بود، این تصور در ذهن  جابوتنسکی شکل گیرد که فاشیسم می تواند، رویاهایش را محقق کند. وی از شهر «رم» به عنوان زادگاه روحی و معنویش یاد می کند.

این رابطه باعث شده بود، تا موسیلینی به جابوتنسکی اجازه دهد، پایگاه هایی نظامی برای آموزش یهود در ایتالیا دایر کند و حتی بخشی از هزینه های فعالیت جابوتنسکی در کشورهای دیگر از جمله ترکیه را متحمل شود.

البته موسیلینی تنها با جابوتنسکی رابطه نداشت، بلکه با اغلب رهبران جنبش صهیونیسم مانند تئودور هرتزل، حاییم وایزمان، زئیف جابوتنسکی، ناحوم گولدمن وناحوم سوکولوف ارتباط نزدیک داشت و به آنها در جنایاتشان علیه مردم فلسطین کمک می کرد و حتی قراردادهایی نیز داشت که وی را ملزم می کرد، برای تحقق اهداف جنبش صهیونیسم در فلسطین به آنها کمک کند.

وقتی ارتش موسیلینی لیبی را تصرف کرد، ابتدا یهودیان این کشور را تشویق کرد که ضمن پیوستن به جنبش صهیونیسم به رهبران آن در تاسیس اسرائیل کمک کنند، حتی پیشنهاد تاسیس اسرائیل در لیبی به جای فلسطین را داد. دو دهه ۲۰ و ۳۰ قرن گذشته فعالیت صهیونیست ها در لیبی به شدت افزایش یافت و جنبش صهیونیسم موفق شد، در تار و پود جامعه یهودیان لیبی نفوذ کند و این جامعه را به خدمت اهدافش خویش بگیرد.

موسیلینی در سال ۱۹۳۶ ضمن بازدید از یکی از پایگاه های نظامی جنبش بیتار در ایتالیا، حمایت و کمک همه جانبه ای از این جنبش به عمل آورد تا بتواند، راحت تر و قدرتمندتر به فعالیت هایش در کشورهای دیگر مانند ترکیه و در کشور ایتالیا ادامه دهد.

به لطف همین کمک ها بود که جابوتنسکی چندین نشریه را در ترکیه راه اندازی کرد. وی ابتدا در نشریه «Le Jeune Turc» قلم می زد که از سال ۱۹۰۸ فعالیت خود را در ترکیه آغاز کرده بود و تا آن زمان که جابوتنسکی به آن ملحق به لطف حمایت های مالی یهودیان صهیونیست چاپ و انتشار آن ادامه داشت.

عملکرد موفق جابوتنسکی باعث شد تا چند سال بعد مسئولیت نظارت بر تمام نشریه ها و مطبوعات مورد حمایت مالی جنبش جهانی صهیونیسم در استانبول به وی سپرده شود که از مهمترین آنها می توان به روزنامه «Courrier D’Orient» وهفته نامه «L’Aurore» و هفته نامه «El Jedeo – Ha Hehudi» که به زبان لادینو منتشر می شد و هفته نامه عبری «Ha-Mevasser» اشاره کرد. صاحب امتیاز و سردبیر روزنامه «Courrier D’Orient» یکی از برجسته ترین نویسندگان اواخر دوره عثمانی «جلال نوری بیک» بود.

در تمام طول مدت اقامت جابوتنسکی در ترکیه وی همه سعی خود را برای تجزیه امپراتوری عثمانی به کار برد، تا زمینه تاسیس اسرائیل در فلسطین فراهم گردد. وی درباره بی لیاقتی ترک های عثمانی در مملکت داری در کتابش «این یک دستور است: اسرائیل را تاسیس کن» می نویسد: «جایی که ترک های عثمانی حکومت کنند، از گرمای خورشید و از سبزه زمین خبری نخواهد بود» و ادامه می دهد: «برای تاسس اسرائیل باید ترک ها را شکست داد ... اینکه این ضربه از سمت شرق به آنها وارد شود، یا غرب، مهم نیست چون همه راه ها به صهیون ختم می شود».

در عمل نیز جابوتنسکی در نبردهای جناق قلعه، صحرای سینا و غزه در صفوف انگلیسی ها با ارتش عثمانی جنگید.

خلاصه سخن اینکه، وقتی با دقت به فعالیت ها و اقداماتی که صهیونیست ها برای تاسیس اسرائیل دست زدند، دقیق می شویم، می بینیم که برای رسیدن به این خواسته از یک صد سال قبل برنامه ریزی ها کرده بودند، تا جهان عرب و مسلمانان را به وضعیتی دچار کنند که امروزه شاهد آن هستیم.

تردید نداریم، یکی از مهمترین اهداف جابوتنسکی در گذشته قرار دادن اعراب رو در روی ترک ها بود که می بینیم، چگونه این خواسته وی محقق شده است.

وقتی پیشینه فعالیت صهیونیست‌ها را در ترکیه می‌بینیم، دیگر از شنیدن اخباری مبنی بر همکاری ترکیه و رژیم صهیونیستی تعجب نمی‌کنیم. صهیونیست‌ها بیش از صد سال پیش در حکومت عثمانی فعال بودند و بازماندگان آنان نفوذ خوبی در دولت‌های ترکیه داشته و دارند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 22
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 15
 • جوجه تیغی بدنساز DE ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
  58 53
  خیلی مطلب جالبی بود. من که بارها گفتم ترکیه عردوغانی نوعثمانی بزرگترین خطر برای تمامیت ارضی ایرانه. راه حیفا از استانبول و تلاویو از آنکارا میگذرد. حرفای منو قبل از اینکه دیر بشه جدی بگیرید
  • IR ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
   8 5
   تو حرف نزني كسي نميگه لالي!
  • علی NL ۰۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
   11 12
   اصلا مقاله رو خوندی جناب نابغه؟ که این نظر رو نوشتی ..... یا شاید هم خوندی و آی کیو ات در این حده؟
 • IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
  30 29
  او میگوید برای تاسیس اسرائیل باید ترک ها را شکست داد ! شما نتیجه برعکس میگیرید ! جالب است واقعا جالب !!
 • IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
  17 5
  تو ایران هم همچین سازمانی رو به اسم اصلاحات راه اندازی کردن و الان همونا مانع پیشرفت ایران هستن. شما نگاه کنید: یه طرف موشک و ماهواره و جنگنده می سازه. اونطرف هنوز درگیر پراید هست ( اونم 90 میلیون) :)))))) مشرق مرد باش پخش کن.
  • پاپک آذری iran IR ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
   1 3
   اصلاح جامعه و اصلاحات نیاز همیشگی هر جامعه ای است و امری است نیک و پسندیده، ولی متاسفانه جریان اصلاحات در ایران هرگز چنین قصد و نیت نداشته، با کمال تاسف اصلاح طلبان ستون پنجم دشمنان تاریخی ایران زمین شدن با شعارهای عوام فریبانه پا به عرصه قدرت و حکومت گذاشتند مشغول تخریب و حراج داشته های ایران به غرب هستند نمونه آشکار همین برجام نا فرجام و زبان بار !!! و ... اگر هوشیار نباشیم از این دست قرادادهای ننگین قجری همچون برجام اتمی تکرار و تکرار. و نهایتا" ایران را تسلیم غرب و صهیونیسم بین المللی خواهند کرد ! پاینده ایران
 • IR ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
  34 38
  تو تمام همسایه ها همین ترکیه سرش به تنش می ارزه!ببینم میتونید این یکی رو هم باهامون دشمن کنید؟؟!!
  • IR ۰۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
   14 3
   اره تنها اریایی ها و.تاریخ باستان نجیب ایران و کوردها مستحق فحاشی و هتاکی در مشرق هستند ..نترس بابا یه تفسیر و انتقاددکوچولو بت نژاددپرستی شما رو خراب نمیکنه
 • IR ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
  35 36
  امینوس وامبری یهودی مجارستانی که بنیان گذار پان ترکیسم هست را هم باید یاد کرد . فردی که با نظریه احمقانه اش نژاد مردمان ترکیه را به مغول ها پیوند داد. با اینکه امروزه دانش ژنتیک ثابت کرده مردم ترکیه عمدتا یونانی تبار هستند و تنها هفت درصد مردم این سرزمین داری نژاد ترک هستند ولی هنوز عده ای زیر بار نمی روند و نمی خواهند حقیقت را قبول کنند
  • IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
   15 4
   ببینم هیچ به قیافه. داوود اوغلو نگاه کردهای اگه مغول نیست پس چیه ؟؟؟ اردوغ قاان .. اگه اسم مغولی نیست پس چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • پاپک آذری iran IR ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
   20 14
   درود بر شما به نکته خوبی اشاره کردید، بنده آذری هستم بخوبی تبلیغات و توهمات جریانات متوهم و مخرب پانترکیسم رو مشاهده کردم که چگونه ایرانی تباران آذربایجان رو هم می‌خواهند با دروغ و توهمات پانترکیستی و تاریخ سازی جعلی به نژاد مغول های وحشی و چنگیزخان خونخوار تاریخ متصل کنند ! آذربایجان ترک زبان، نژاد ما آذری ها هیچ ارتباطی به چنگیز وحشی و خونخوار و مغول ها ندارد ، یاشاسین گوزل ایرانیمیز، ایرانیمیز وار اولسون ...
 • IR ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
  9 2
  سیاستمدار های خوبی هستند این یهود ها. ترک ها و عرب ها نه کل فرقه های جهان اسلام به نوعی مقابل هم قرار گرفتن. عثمانیها باید اینارو نسلشونو منقرض میکردند.
 • IR ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
  24 22
  ترکیه در برخی از مقاطع مروج فرهنگ منحط در ایران بوده است.
  • IR ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
   7 3
   سریالهای شبکه خانگی رو هم ترکیه مجوز داده؟؟؟؟
 • US ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  20 1
  ترکیه با داشتن بهترین روابط نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی با اسراییل به راحتی‌ با آمریکا و اروپا تجارت می‌کند، هیچ تحریمی ندارد، به پیشرفت کشورش میپردازد، سیاست‌های منطقه‌ای خود را اجرا می‌کند، و از همه جالبتر قهرمان فلسطینی‌ها هم هست.
 • ش. AE ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  2 5
  اینها کلا چهارده میلیون در کل دنیا هستند نه تنها ترکیه رو بلکه کل دنیا رو زمین گیر کردن شعارشون بذار جا پامو وا کنم آنوقت ببین چه ها کنم هست خدا ریشه شون از زمین بکنه
  • خلیج پارس iran IR ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
   4 0
   دقیقا" نکته مهمی که آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی بیش از 70 سال پیش متوجه خطر جریان های صهیونیست شده بود البته آدولف هیتلر در سخنرانی های خود از این یهودیان صهیونیست بعنوان عناصر بین المللی بی وطن نام می‌برد ! مروری بر تاریخ بود امیدوارم روشنفکر نمایان گرامی حمل بر دفاع از آدولف هیتلر نبیند !
 • IR ۰۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  18 19
  ۸بین پانترکییم و صهیونیست وحشی شباهتهای غیر قابل انگاری وجود دارد هر دو.معتقد به حذف فیزیکی و.مصادره و نسل کشی و.فریب و.جعل هستند .. نیازی به فعالیت صهیونیستها نیست
 • IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  2 2
  فعالیت این گروه ها در کشور خودمان راهم افشا نمایید.
 • علی IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  16 10
  قتل عام ارامنه به دست ترکها هم نتیجه توطئه همین صهیونیستها در راستای تجزیه امپراطوری عثمانی بود که بایستی روی آن تحقیقات دقیقی صورت گیرد تا دنیا بداند که صهیونیستها همیشه منشا شر و کشتار مردم در جهان بوده اند و مانند کشتار ایرانیان در توطئه آستر و مردخای باید ابعاذ ذقیق آن مشخص گردد. مشرق لطفا چاپ کنین شاید کسی پیدا شود و اطلاعات مربوطه را منتشر کند .
 • پاپک آذری iran IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  2 3
  پست و مقاله تاریخی مفیدی بود لطفا" در این موارد بیشتر پست و مطلب و آگاهی رسانی کنید، خصوصا" درباره اهداف بلند مدت جریان صهیونیست ، درباره رویای حکومت نیل تا فرات یهود که آمریکا و اسرائیل در منطقه دنبال اجرا هستند... روشنگری بفرمایید .. سپاس
 • پ IR ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
  14 1
  جایی که ترک های عثمانی حکومت کنند، از گرمای خورشید و از سبزه زمین خبری نخواهد بو

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس