کد خبر 1041241
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۲
اعلام اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی استان اصفهان

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخاباتی استان اصفهان اعلام شد.

به گزارش مشرق، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان به شرح زیر اعلام می‌شود:


۱- سیدمحمد علی آبدار اصفهانی فرزند سید جلال کد نامزد ۱۱۲۴،
۲- فریبا ابوطالبی جوزدانی فرزند اصغرمشهور به زینب نیا کد نامزد ۱۱۲۸،
۳ - مجید اجل لوئیان فرزند حسن کد نامزد ۱۱۴۲،
۴ - نیره اخوان بیطرف فرزند جواد مشهور به خانم اخوان خانم کامران خانم بی طرف کد نامزد ۱۱۴۸،
۵ - محمد آذربایجانی فرزند مصطفی مشهور به دکتر آذربایجانی کد نامزد ۱۱۵۱،
۶ - مرتضی استکی فرزند علی کد نامزد ۱۱۵۴،
۷ - محمدرضا اسماعیلی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۸،
۸ - مرتضی اشرفی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۹،
۹ - بدری آقاجانی فشارکی فرزند اصغر کد نامزد ۱۱۶۹،
۱۰ - محمودرضا آقاخالوئی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۱۷۲،
۱۱ - امید اقبالی فرزند محمود کد نامزد ۱۱۷۴،
۱۲ - رحمان آماده جونقانی فرزند طهماسب کد نامزد ۱۱۸۱،
۱۳ - محمد امامی کوپائی فرزند حسین کد نامزد ۱۱۸۴،
۱۴ - علیرضا امامی میبدی فرزند رسول کد نامزد ۱۱۸۵،
۱۵ - مجتبی امینی اسفیدواجانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۱۹۵،
۱۶ - جلال امینی فرد فرزند محمد مشهور به مهندس امینی کد نامزد ۱۱۹۶،
۱۷ - علی انصاری طادی فرزند فضل علی کد نامزد ۱۱۹۸،
۱۸ - حسین ایزدی گارماسه فرزند نصراله کد نامزد ۱۲۱۵،
۱۹ - مهدی بابائی باغبادرانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۱۶،
۲۰ - منصور باقرصاد رنانی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۲۱،
۲۱ - حسن باقری فرزند فضل الله کد نامزد ۱۲۲۴،
۲۲ - امیرحسین بانکی پور فرد فرزند اسماعیل مشهور به بانکی کد نامزد ۱۲۲۹،
۲۳ - رسول بخشی دستجردی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۴۴،
۲۴ - محمدرضا بکرانی بالانی فرزند حسن مشهور به بالانی کد نامزد ۱۲۴۸،
۲۵ - ابوالحسن بهرام پوری فرزند علی مشهور به بهرامپور کد نامزد ۱۲۵۴،
۲۶ - حسین بهرامی فرزند احمد مشهور به داوود کد نامزد ۱۲۵۵،
۲۷ - امیرحسین پیش خوان فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۱،
۲۸ - ناهید تاج الدین فرزند محمد مشهور به تاج الدین کد نامزد ۱۲۷۸،
۲۹ - رسول ترکش اصفهانی فرزند جواد کد نامزد ۱۲۸۴،
۳۰ - حسین ترکی افارانی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۲۸۶،
۳۱ - حبیب اله جان نثاری لادانی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۴،
۳۲ - شهریار جبل عاملی فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۵،
۳۳ - مهشید چنگیز فرزند رضا کد نامزد ۱۴۱۹،
۳۴ - زهرا حاتمی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۲۴،
۳۵ - احسان حجت پناه فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۴۵،
۳۶ - امین حسن زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۴۴۸،
۳۷ - علیرضا حیدریان دولت آبادی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۶،
۳۸ - جعفر خاوری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۸،
۳۹ - علی اکبر داستانپورحسین آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۸۱،
۴۰ - حسن داوری دولت آبادی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۴۸۲،
۴۱ - ناصر دهقانی پوده فرزند نورالله کد نامزد ۱۴۸۶،
۴۲ - صدیقه ربیعی فرزند قاسم کد نامزد ۱۴۹۶،
۴۳ - امیرحسین ربیعی طرئی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۹۷،
۴۴ - غلامرضا رحیمی طالخونچه فرزند بهرام کد نامزد ۱۵۱۴،
۴۵ - محمدتقی رفیعی فرزند مرحوم اکبر کد نامزد ۱۵۲۴،
۴۶ - علیرضا ریاحی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۵۴۵،
۴۷ - علیرضا زمانی فرزند جانقلی کد نامزد ۱۵۴۹،
۴۸ - علیرضا زمانی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۵۱،
۴۹ - مصطفی زمانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵۵۲،
۵۰ - امیرحسین زندی آتشبار فرزند محمد کد نامزد ۱۵۵۴،
۵۱ - علیرضا ساکیانی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۵۶۱،
۵۲ - مجتبی ستوده نیک فرزند عبدالرحیم مشهور به صوفیان کد نامزد ۱۵۶۸،
۵۳ - سیداحمد سجادی جزی فرزند سید مرتضی مشهور به سجادی کد نامزد ۱۵۶۹،
۵۴ - نصرالله سخاوتی لادانی فرزند قاسم علی مشهور به سخاوتی کد نامزد ۱۵۷۲،
۵۵ - رضا سعادت نیا فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۸۲،
۵۶ - زهرا سعیدی مبارکه فرزند سهراب مشهور به زهرا مبارکه کد نامزد ۱۵۸۵،
۵۷ - سیدعلیرضا سمائی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۵۸۶،
۵۸ - الهه سادات شاه برخوردار فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۵۹۴،
۵۹ - ماشاءاله شاه نوش فروشانی فرزند عبدالرسول کد نامزد ۱۵۹۸،
۶۰ - عباس شریبی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۱۲،
۶۱ - احسان شریعتی فرانی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۶۱۴،
۶۲ - احمد شریعتی کمال آبادی فرزند محمد مشهور به دکتر شریعتی کد نامزد ۱۶۱۵،
۶۳ - علی شریفی فرزند حمزه کد نامزد ۱۶۱۷،
۶۴ - نرگس خاتون شریفی بوگری فرزند کیومرث کد نامزد ۱۶۲۱،
۶۵ - مجید شریفی قورتانی فرزند مسیب کد نامزد ۱۶۲۴،
۶۶ - احمدرضا شفیعی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۲۵،
۶۷ - محمدرسول شمس فرزند حسن کد نامزد ۱۶۲۸،
۶۸ - محمدعلی شمس فرزند حسین کد نامزد ۱۶۲۹،
۶۹ - علی شیخ ابومسعودی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴۴،
۷۰ - زهرا شیخی مبارکه فرزند اسدالله کد نامزد ۱۶۴۶،
۷۱ - رضا شیرانی بیدآبادی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۶۴۷،
۷۲ - غلامحسین صادقیان رنانی فرزند حسین مشهور به دکتر صادقیان کد نامزد ۱۶۶۲،
۷۳ - نعمت اله صفاهانی عمروآبادی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۶۵،
۷۴ - هاشم صفائی فرزند کریم مشهور به دکتر صفائی کد نامزد ۱۶۶۸،
۷۵ - محمدحسین صفری قهساره فرزند حیدر کد نامزد ۱۶۷۴،
۷۶ - محمد ضیائی فرزند شکراله مشهور به ضیاء کد نامزد ۱۶۷۷،
۷۷ - سیدحمیدرضا طالقانی اصفهانی فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۸۱،
۷۸ - مهدی طغیانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۸۶،
۷۹ - علیرضا طغیانی خوراسگانی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۷،
۸۰ - وحید عباسی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۹۸،
۸۱ - روح اله عباسیان جزی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱۱،
۸۲ - محمد عسگری فرزند سرافرازخان مشهور به ضرغام کد نامزد ۱۷۱۴،
۸۳ - مهدی غلامی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۷۲۵،
۸۴ - محمدرضا فلاح فرزند علی کد نامزد ۱۷۴۲،
۸۵ - سیدمصطفی فتحی شیرازانی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۷۴۴،
۸۶ - محمد قادری فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۵۲،
۸۷ - مهدی قاسمی علی آبادی فرزند محمد مشهور به قاسمی کد نامزد ۱۷۵۹،
۸۸ - ابوالفضل قربانی فرزند مرتضی مشهور به مهندس قربانی کد نامزد ۱۷۶۵،
۸۹ - رحمت اله قنبری شیخ شبانی فرزند اسدالله کد نامزد ۱۷۶۸،
۹۰ - محمدمهدی کاظمی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۷۴،
۹۱ - سیده سمیه کاظمی شیخ شبانی فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد ۱۷۷۵،
۹۲ - حسن کامران دستجردی فرزند محمد علی مشهور به دکتر کامران کد نامزد ۱۷۷۶،
۹۳ - علیرضا کرباس چی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۹،
۹۴ - مصطفی کشانی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۸۷،
۹۵ - اکبر کشکولی فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۸۸،
۹۶ - علیرضا کمالیان فرزند سیاه بخش کد نامزد ۱۷۹۱،
۹۷ - علیرضا کوچکی ایده فرزند برزو کد نامزد ۱۷۹۲،
۹۸ - نرجس گلشن فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۹۷،
۹۹ - مرتضی گلشنی منش فرزند حسن کد نامزد ۱۷۹۸،
۱۰۰- فریبا گودرزی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۹۹،
۱۰۱ - محسن محمدمیرزائی بافران فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲۱،
۱۰۲ - بهمن محمدی فرزند اصغر کد نامزد ۱۸۲۲،
۱۰۳ - خدایار مختاری کرچگانی فرزند عبدالحسین مشهور به دکتر مختاری - دکترخدایار کد نامزد ۱۸۴۲،
۱۰۴ - حمزه مصیب زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵۱،
۱۰۵ - عباس مظاهری فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵۴،
۱۰۶ - رحیم معززی حاجی لاری فرزند عباس کد نامزد ۱۸۵۶،
۱۰۷ - محمود معلمی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۸۵۷،
۱۰۸ - عباس مقتدایی خوراسگانی فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر مقتدایی کد نامزد ۱۸۶۲،
۱۰۹ - مهدی منتظری قهجاورستانی فرزند رضا کد نامزد ۱۸۶۹،
۱۱۰ - مجتبی مهرپرور فرزند حسن کد نامزد ۱۸۸۱،
۱۱۱ - منوچهر مهروی پور فرزند میرزا آقا مشهور به محوری کد نامزد ۱۸۸۴،
۱۱۲ - سیدمرتضی موسوی احمدآبادی فرزند سید گلاب کد نامزد ۱۸۹۱،
۱۱۳ - سیدمجید موسویان احمدابادی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۹۴،
۱۱۴ - حسین میرزائی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۸۹۷،
۱۱۵ - سیداحسان میرمحمدصادقی فرزند سیدکمال کد نامزد ۱۸۹۹،
۱۱۶ - سیدحسین میرمهدی فرزند سید اسد الله کد نامزد ۱۹۱۱،
۱۱۷ - مجید نادرالاصلی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۱۲،
۱۱۸ - همت علی نادری دره شوری فرزند نادر کد نامزد ۱۹۱۶،
۱۱۹ - حسن ناصح فرزند محمود کد نامزد ۱۹۱۹،
۱۲۰ - مصطفی ناصری سفتجانی فرزند آقا میرزا کد نامزد ۱۹۲۱،
۱۲۱ - زهره نریمانی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۲۴،
۱۲۲ - مصطفی نصراصفهانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۷،
۱۲۳ - محسن نصری فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۸،
۱۲۴ - رضاعلی نوروزی فرزند محمدعلی مشهور به دکتر نوروزی کد نامزد ۱۹۴۴،
۱۲۵ - حسن نیک آئین فرزند مجید کد نامزد ۱۹۴۶،
۱۲۶ - مسعود نیک دستی فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۷،
۱۲۷ - مهدی نیک نهاد فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۸،
۱۲۸ - حسن نیلی احمدآبادی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر نیلی کد نامزد ۱۹۵۲،
۱۲۹ - مرتضی هاشمی فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۴،
۱۳۰ - علی اکبر وندائی باصری فرزند عبداله مشهور به دکتر وندائی کد نامزد ۱۹۵۹،
۱۳۱ - مالک یبلوئی خمسلوئی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۶۵،
۱۳۲ - محمد یزدانیان فرزند علی کد نامزد ۱۹۶۶،
۱۳۳ - علی یزدانی کڃوئی فرزند امیرقلی کد نامزد ۱۹۶۸۳،
۱۳۴ - علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد ۱۹۶۹

در حوزه انتخابابیه شهرستان اردستان نیز اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- پیمان آقائی فرزند جمشید کد ۱۷،
۲- محمود باقری فرزند حسین کد ۱۸،
۳- احمد بخشایش اردستانی فرزند حسین مشهور به دکتر بخشایش اردستانی کد ۲۱،
۴- علی خادم مرتضوی فرزند اسماعیل کد ۲۸،
۵- سید صادق طباطبایی نژاد فرزند سید یوسف مشهور به سیدصادق کد ۴۸،
۶- محمدحسن فروزان فر فرزند سیف‌الله کد ۵۱،
۷-محمد علی محمودی قهساره فرزند نوروز کد ۵۴


در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱-جهانشاه جهانگیری پور فرزند رضا مشهور به نبی کد نامزد ۱۴۹،
۲- حسین علی حاجی دلیگانی فرزند رضا مشهور به حاجی کد نامزد ۱۵۲،
۳- سید علی حسینی فرزند سید حسن کد نامزد ۱۵۶،
۴- باقر حیدری فرزند جعفر کد نامزد ۱۵۷،
۵- بهنام خدا دوست فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۵۸،
۶- سید میلاد سید شمالی فرزند میر مجید مشهور به سید کد نامزد ۱۶۹،
۷- علی شانظری گرگابی فرزند حسین مشهور به حاج علی کد نامزد ۱۷۱،
۸- اسماعیل شاه نظری فرزند حسن مشهور به استاد کد نامزد ۱۷۲،
۹- احمد رضا شیرانی بیدآبادی فرزند خلیل الله کد نامزد ۱۷۵،
۱۰- امینه سادات طباطبایی سید محمد حسین کد نامزد ۱۸۱،
۱۱- علیرضا عبدالهی نجف آبادی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۲،
۱۲- مهدی نیرومند فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۷

حوزه انتخابیه فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- کمال احمدی فرزند عزت الله کد نامزد ۱۲۴،
۲- محسن عبدالهی فرزند عبدالله کد ۱۲۵،
۳- تقی اسدی فرزند صفر کد نامزد ۱۲۷،
۴- سکینه بابایی چیگانی فرزند حیدر علی کد نامزد ۱۴۵،
۵- اکبر ترکی فرزند اسدا... مشهور به دکتر ترکی کد نامزد ۱۵۱،
۶- علی خسروی فرزند خسرو کد نامزد ۱۶۱،
۷- محمد علی زرگرزاده اصفهانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۹،
۸- محمد علی سواد کوهی موگویی فرزند، ولی مشهور به سواد کوهی کد نامزد ۱۷۲،
۹- رسول سواری فرزند بخش علی کد نامزد ۱۷۴،
۱۰- محسن صالحی فرزند مرتضی قلی کد نامزد ۱۷۹،
۱۱- اعظم صالحی رزوه فرزند علیرضا کد ۱۸۱،
۱۲- جمشید صفری فرزند علی اکبر کد ۱۸۲،
۱۳- حسین عابدی مدیسه فرزند عبدالحمید مشهور به دکتر عابدی ۱۸۴،
۱۴- محمد عرب چادگانی فرزند احمد کد ۱۸۶،
۱۵- علیرضا علیمحمدی فرزند ابراهیم کد ۱۸۷،
۱۶- غلامرضا کریمی فرزند باقر کد ۱۹۱،
۱۷- حسین محمد صالحی دارانی فرزند فتح ا... مشهور به دکتر صالحی کد ۱۹۶،
۱۸- عیسی محمود صالح فرزند نامدار مشهور به صالحی کد ۱۹۷،
۱۹- رضا علی معصومی خلجی فرزند علی اصغر ۱۹۸،
۲۰- مجتبی مومنی فرزند حسن کد ۱۹۵حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- مهدی انصاری فرزند عقیل ۱۴۱،
۲- حسین علی پورمدنی فرزند عباس مشهور به مدنی ۱۴۶،
۳- افسانه جباری فرزند حسین کد ۱۴۹،
۴- محسن چتری بیدگلی فرزند حسن مشهور به چتری ۱۵۲،
۵- حمیدر ضا حاج عباسی فرزند رحمت ا... کد ۱۵۴،
۶- محمد حسین پور فرزند علی اکبر کد ۱۵۷،
۷- حسین حنطه فرزند محمد مشهور به حنطه‌ای کد ۱۶۱،
۸- محبوبه خدادادی زاده مهابادی فرزند رضا کد ۱۶۲،
۹- سید علی خوارزمی فرزند سید جواد کد ۱۶۴،
۱۰- حمید رضا دهقانی فرزند علی کد ۱۶۸،
۱۱- مهدی رزاق زاده فرزند محمد ۱۶۹،
۱۲- علی رضازاده فرزند خیر ا... کد ۱۷۱،
۱۳- زهرا روحی نوش آبادی فرزند ماشاء ا... کد ۱۷۵،
۱۴- حسن زاهدی بیدگلی فرزند ماشاء ا... کد ۱۷۶،
۱۵- سید جواد ساداتی نژاد فرزند حسن مشهور به ساداتی و سادات نژاد کد ۱۷۸،
۱۶- امید سبحانی مفرد فرزند حیدر کد ۱۸۱،
۱۷- محمد حسین سلیمانی تبار فرزند مهدی مشهور به سلیمانی اردهالی کد ۱۸۶،
۱۸- سعید شیخ ارانی فرزند عباس کد ۱۹۱،
۱۹- ابوالفضل عباسی دری فرزند حسین کد ۲۱۵،
۲۰- عباس عسلی فرزند خلیل کد ۲۱۷،
۲۱- زهرا فخاریان کاشانی فرزند حسین کد ۲۴۲،
۲۲- حسین فخره فرزند اسماعیل مشهور به فخره‌ای کد ۲۴۵،
۲۳- علی قنبری کاشانی فرزند علی اکبر کد ۲۴۸،
۲۴- ابراهیم کشاورز فرزند محمد کد ۲۴۹،
۲۵- ماشاء ا... مشکینی فرزند یوسف کد ۲۵۱،
۲۶- سید احمد مصطفوی کاشانی فرزند سید ابوالقاسم مشهور به کاشانی کد ۲۵۲،
۲۷- محسن نبوتی فرزند حسین کد ۲۵۹،
۲۸- محمد رضا نجفی فرزند میرزا آقا کد ۲۶۱،
۲۹- حسین یزدی جوشقانی فرزند ماشاء ا... مشهور به یزدی کد ۲۶۳


حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- ابوالفضل ابوترابی فرزند اسماعیل کد نامزدی ۱۲۴،
۲- حسین ایمانیان فرزند نصرا... کد ۱۴۷،
۳- قدرت ا... خسرو شاهی فرزند اسد ا... کد ۱۵۸،
۴- محسن خسروی نجف آبادی فرزند احمد کد ۱۶۱،
۵- علی اکبر دادخواه فرزند حسن کد ۱۶۴،
۶- احمد زمانی قراقوشی فرزند محمد کد ۱۷۵،
۷- علیرضا عباسی فرزند اکبر کد ۱۸۶،
۸- یحیی کیانی فرزند ملا قلی کد ۲۱۷،
۹- ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی فرزند غلامعلی مشهور به گلشاهی کد ۲۱۸،
۱۰- رسول محمدی فرزند اصغر کد ۲۱۹،
۱۱- سید ابوالحسن مطلبی فرزند سید کاظم کد ۲۴۲،
۱۲- سید میثم معنوی فرزند سید ضیاء الدین کد ۲۴۵،
۱۳- علی ناظمی آشتی فرزند محمود کد ۲۵۶

حوزه انتخابیه مبارکه اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- سعید خلیلیان فرزند احمد کد ۱۵۷،
۲- مهدی رجبی وینجی فرزند خدابخش کد ۱۵۸،
۳- منصور رحیمی فرزند امامقلی کد ۱۵۹،
۴- تورج رمضانی فرزند علی کد ۱۶۲،
۵- علی شهریاری طالخونچه فرزند قاسم علی کد ۱۷۱،
۶- مجید شیخی مبارکه فرزند اسد ا... کد ۱۷۲،
۷- پروین صالحی مبارکه فرزند رجبعلی کد ۱۷۵،
۸- مهدی عطایی فرزند رجبعلی کد ۱۷۸،
۹- مصطفی علیرضایی دیزیچه فرزند عبدالعلی کد ۱۷۹،
۱۰- علی فخری فخرآبادی فرزند محمد علی کد ۱۸۱،
۱۱- اصغر کامران فرزند مهدی کد ۱۸۶،
۱۲- ارشاد کاویانی مبارکه فرزند قدرت کد ۱۸۷،
۱۳- علی اکبر مالکی فرزند نجف قلی کد ۱۹۴،
۱۴- باقر محمد زاده شاه کوچکی فرزند حیدر مشهور به حسین کد ۱۹۶،
۱۵- رمضان نادری فرزند ابوالقاسم کد ۲۱۴

اسامی نامزدهای حوزه انتخابابیه شهرضا و دهاقان به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- محمدرضا آقایی فرزند حسن مشهور به دکتر آقائی کد ۱۴۲،
۲- محمدرضا آقاجانیان فرزند محمد اسماعیل کد ۱۲۷،
۳-سعید آقاسی مشهور به دکتر آقاسی فرزند مرتضی کد ۱۲۹،
۴-باقر ابراهیمی فرزند قربانعلی کد ۱۲۴،
۵- مهدی احمدی فرزند احمد کد ۱۲۵،
۶-علی اصغر آقالر فرزند عوضعلی کد ۱۲۸،
۷-حبیب الله بهرامی فرزند حسن کد ۱۵۲،
۸-محمد جباری فرزند دوستعلی کد ۱۵۶،
۹-سید علی حجازی دهقانی فرزند سید محمود کد ۱۵۷،
۱۰-یعقوب حمیدی مشهور به حاجی یعقوب فرزند سعدون کد ۱۶۱،
۱۱-مسعود رحمتی فرزند قدرت‌الله کد ۱۶۸،
۱۲-علی شمسبگی فرزند ارسلان کد ۱۸۵،
۱۳-محمد حسین صادقی فرزند غلامحسین کد ۱۸۹،
۱۴-محمد علی ضیایی فرزند محمد جواد کد ۱۹۲،
۱۵-مصطفی کافی فرزند محمد کد ۲۱۸،
۱۶-سمیه کریمی فرزند سیف‌الله کد ۲۱۹،
۱۷-فضل الله کفیل مشهور به حمید فرزند حبیب کد ۲۴۵،
۱۸-سمیه محمودی فرزند غلامرضا کد ۲۴۹،
۱۹-سید محسن میر بد فرزند نعمت الله ۲۵۷،
۲۰-سید محمد حسین نواب فرزند سید ابوالحسن کد ۲۶۲اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان نطنز و بخش قمصر به شرح ذیل اعلام شده است:
۱-جواد ابراهیمی فرزند ماندعلی کد ۱۲۴،
۲-علیرضا احمدی فرزند محمد جواد کد ۱۲۶،
۳-علیرضا ادائی خضری فرزند صدرالله کد ۱۲۸،
۴-داود امینی فرزند عباسعلی کد ۱۲۹،
۵-اسماعیل تکیه سادات فرزند نورالله کد ۱۴۶،
۶- یاسر خالدی فرزند حسن کد ۱۵۱،
۷-مسعود رضا خالقی فرزند حبیب مشهور به خالقی طرقی کد ۱۵۲،
۸-مجید دادرس خالدی فرزند رحمت الله کد ۱۵۶،
۹-محمدرضا ربیعی طرئی فرزند عباس کد ۱۵۷،
۱۰- غلامعلی رسولی مشهور به رسولی فرزند غلامرضا کد ۱۵۹،
۱۱-علی رضا روحی علیائی فرزند حسین کد ۱۶۲،
۱۲-شمسی سعیدی فرزنده حسن کد ۱۶۵،
۱۳-علی اصغر طیبی رهنی فرزند رحمت الله ۱۷۸،
۱۴-رسول عسگریانی فرزند محمد مشهور به رسول عسگری کد ۱۸۱،
۱۵-سید مهدی علیزاده طباطبایی فرزند سید جلال کد ۱۸۲،
۱۶-حمیدرضا غلامزاده نطنزی فرزند غلامرضا کد ۱۸۴،
۱۷-رضا غفاری مقدم قمصری فرزند حسین مشهور به قمصری کد ۱۸۵،
۱۸- محمود رضا فقیهی سرشکی محمد فرزند محمد علی کد ۱۸۶،
۱۹-رحمت الله فیروزی پوربادی فرزند نورالله کد ۱۸۹،
۲۰- عباس قربیان فرزند علیرضا کد ۱۹۱،
۲۱-ابوالفضل کلثومی بادی فرزند عباس مشهور بع محسن کلثومی کد ۱۹۴،
۲۲-محمد گیوه چیان فرزند عباس کد ۱۹۷،
۲۳-غلامرضا محمدی سده فرزند رمضا کد ۲۱۶،
۲۴-مهدی نوروزعلیائی فرزند محمود کد ۲۴۵


اسامی نامزدهای حوزه انتخابابیه شهرستان گلپایگان و خوانسار به شرح ذیل اعلام شده است:
۱ مهدی باسمچی فرزند تیمور کد ۱۴۵،
۲- علی بختیار فرزند مصطفی مشهور به بختیارگلپایگانی کد ۱۴۶،
۳ - سید مسعود خاتمی فرزند سید میرزا کد ۱۴۶،
۴- عباس داودوندی فرزند سیف الله کد ۱۴۷،
۵- محمدرضا زالی فرزند محمد حسن مشهور به فاضل گلپایگانی کد ۱۵۲،
۶- امیر هوشنگ علایی فرزند قاسم کد ۱۶۴،
۷- تورج غیاثی فرزند ایراج کد ۱۶۵،
۸-ایوب فصاحت فرزند قاسم کد ۱۶۷،
۹- علی فیروزی فرزند نادعلی کد ۱۶۹،
۱۰- روح الله مرجانی فرزند محمد قربان کد ۱۷۹،
۱۱- احمد مشایخی فرزند ابوالفضل کد ۱۸۱،
۱۲- محمد معینی فر فرزند عباس کد ۱۸۴،
۱۳- مهدی منعمی فرزند رضا کد ۱۸۶،
۱۴- سید تقی میر اسماعیلی فرزند آقامهدی کد ۱۸۷،
۱۵- سید مسعود میرصانع فرزند سید علی کد ۱۹۱،
۱۶- سید محمد حسین میرمحمدی فرزند سید رضا مشهور به سعید کد ۱۹۴،
۱۷- راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد ۲۱۲،
۱۸- سید عباس یازاج فرزند سید رضا کد ۱۹۶

اسامی حوزه حوزه انتخابیه لنجان به شرح ذیل اعلام شده است:
۱-یونس احمدی فرزند قدرت الله کد نامزد ۱۲۴،
۲-محمد علی باتوانی فرزند نصر الله مشهور به دکتر باتوانی کد نامزد ۱۴۵،
۳-اکبر پولادی باغبادرانی فرزند حیدر مشهور به فولادی کد نامزد ۱۵۱،
۴-محمد جمالی فرزند علی مشهور به یاسین کد نامزد ۱۵۴،
۵-سیاوش حسنی فرزند راج علی کد نامزد ۱۵۸،
۶-سلمان ذبیحی ریزی فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۹،
۷-حسین رجایی ریزیز فرزند محمد مهدی کد نامزد ۱۷۱،
۸-برومند شهبازی فرزند علی ویس کد نامزد ۱۸۵،
۹-سید، ولی ا... شهیدی ریزی فرزند سید احمد کد نامزد ۱۸۷،
۱۰-حسن صالحی فرزند حسین علی کد نامزد ۱۸۹،
۱۱-علی صادقی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱،
۱۲-مهدی طاهری سده فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۵،
۱۳-سید مسعود عبدالهی موسوی فرزند سیدغلامعباس مشهور به دکترموسوی کد ۲۱۲،
۱۴-سید محمد نبی فاطمی فرزند سید علی مراد کد نامزد ۲۱۷،
۱۵-الیاس قربانی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۱۹،
۱۶-عیار کریمی فرزند شاکرم کد نامزد ۲۴۶،
۱۷-عبد الرسول کریمی ریزی فرزند علی مشهور به رسول، کریمی مداح، رسول شیخ صفر کد نامزد ۲۴۹،
۱۸-بهمن محمدی زرد خشویی فرزند رحمت الله کد نامزد ۲۵۴،
۱۹-طیبه مظفری بوحمیدی فرزند سلطان کد نامزد ۲۶۱،
۲۰-میثم مهدی یار فرزند نصر ا... مشهور فوقیانی ریزی کد ۲۶۸،
۲۱-روح ا... نقدی پور بیرگانی فرزند موسی کد نامزد ۲۷۱،
۲۲- رحیم هدایتی چرمهینی فرزند حبیب الله مشهور به سرهنگ هدایتی کد نامزد ۲۷۴،
۲۳- محمد یزدانی کچویی فرزند محمود کد نامزد ۲۷۵

اسامی نامزدهای حوزه انتخابابیه خمینی شهر به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- حمیدرضا ابراهیمی خوزانی فرزند احمد کد ۱۲۴،
۲- سید محمد ابطحی فروشانی فرزند سید محمد جواد کد ۱۲۶،
۳- علیرضا اسدی فرزند محمد علی کلی ۱۲۷،
۴- حمیدرضا حقیقی امین آبادی فرزند عبدالرضا کد ۱۵۱،
۵- سید محمد خلیلی فرزند سید حسین کد ۱۵۶،
۶- محسن رضایی آدریانی فرزند عبدالرحیم کد ۱۶۱،
۷-علیرضا دینانی فرزند رمضان کد ۱۶۵،
۸-مرتضی سالمی خوزانی فرزند محمد کد ۱۷۱،
۹- عباس سرمست فرزند رضا کد ۱۷۲،
۱۰- محمد صابر شاه نوش فروشانی فرزند نصرالله کد ۲۵۷،
۱۱- مجید صادقی فرزند رضا کد ۱۷۹،
۱۲- محمد طاهری اندانی فرزند عبدالکریم کد ۱۸۵،
۱۳- امید عموشاهی فروشانی فرزند محمد حسن کد ۱۹۱،
۱۴- سید حسین مجیدی درچه فرزند سید احمد کد ۲۱۷،
۱۵- محمدهادی ملاکریمی خوزانی فرزنده حفیظ‌الله کد ۲۱۶،
۱۶-سید محمد موسوی اندانی فرزند سید ابوالفضل کد ۲۴۸،
۱۷- عبدالرحیم مهرابی فرزند عباس کد ۲۴۶،
۱۸- محمدتقی نقدعلی فرزند عبدالکریم کد ۲۵۱

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه نایین و خورو بیابانک به شرح ذیل اعلام شده است:
۱-الهام آزاد فرزند حسن مشهور به دکتر آزاد کد ۱۵،
۲- محمود اشکستانی فرزند علی کد ۱۶،
۳- مجتبی اقبال فرزند محمد مشهور به دکتر اقبال کد ۱۷،
۴- قدمعلی بافرانی فرزند حیدر کد ۱۹،
۵-سیدحمید جوشقانی نایینی فرزند سید محمد مشهور به مجتبی کد ۲۷،
۶-حسین حسنی بافرانی فرزنده داوود مشهور به دکتر حسنی کد ۲۸،
۷-غلامرضا رضایی فرزند امین الله کد ۴۲،
۸-حبیب الله عرب بافرانی فرزند حسین مشهور به کوثری -عرب دارایی کد ۵۲،
۹- کوکب فائز فرزند عبدالرحیم کد ۵۴،
۱۰- محمد رضا فردین فرزند حسین کد ۵۶،
۱۱- محمدرضا فیروزی فرزند رمضانعلی مشغول به پسر علی میرزایی کد ۵۸،
۱۲-سید مصطفی قاضوی فرزند سید مسعود کد ۵۹،
۱۳-سید علی مرتضوی نصیری فرزند سید جواد کد ۶۴،
۱۴-محمدرضا مفیدیان نایینی مشهور به احسان مفیدی فرزند علی کد ۶۵،
۱۵-سید جعفر موسوی نیستانکی فرزند سید جلال کد ۶۷

حوزه انتخابیه فلاورجان:


-1 غلامعباس جوانمردی فرزند شکرالله
-2 بهنام طالبی طادی فرزند ذبیحالله
۶- حسن محمدی فرزند علی
-4 سیدناصر موسوی لارگانی فرزند سیدمهدی
-5 اصغر هدایت فرزند عباسعلی

منبع: باشگاه خبرنگاران

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • صفوی FR ۰۷:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
    0 0
    سلام حسین یزدی جوشقانی از حوزه کاشان و آران و بیدگل کدشون 264 اعلام شده به ما ولی شما 263 زدید اگر امکان داره اصلاح کنید

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس