معیشتی نمایه

سخنگوی ستاد حمایت معیشتی با بیان اینکه از بالغ بر ۶میلیون خانوار معترض، ۳میلیون نفر مجوز دسترسی به اطلاعات بانکی دادند، گفت: وسع مالی دریافت کنندگان کمک معیشتی هر ۶ ماه یکبار پایش می شود.

به گزارش مشرق، میرزایی با بیان اینکه طی بازه زمانی سوم تا بیستم آذرماه که مهلت ثبت تقاضای معترضان دریافت حمایت معیشتی بود، در مجموع ۶ میلیون ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ درخواست ثبت شد که از این بین ۷۱.۸ درصد از سرپرستان خانواری که شماره تلفن همراه به نام آنها بود، کد رهگیری دریافت کردند که معادل ۴ میلیون ۴۹۶ هزار و ۴۷۲ سرپرست خانوار را شامل می‌شد.

وی با بیان اینکه ۱۰.۶ درصد از معترضان دریافت کمک حمایت معیشتی، سرپرستان خانواری بودند که در فهرست یارانه بگیران قرار نداشتند، افزود: این گروه از معترضان ۶۶۶ هزار و ۷۷۴ سرپرست خانوار هستند که موعدی را در دیماه اعلام خواهیم کرد تا افرادی که در لیست یارانه بگیران قرار ندارند، درخواست خود را برای دریافت کمک معیشتی ثبت کنند.

بیشتر بخوانید:

بازنشستگان «حداقل بگیر» حمایت معیشتی نگرفتند

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی افزود: متقاضیان حمایت معیشتی که در گروه یارانه بگیران قرار ندارند باید پس از اعلام زمان قطعی، به دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه کنند تا تقاضایی خود را اعلام دارند؛ درخواست ما این است تا پیش از اعلام رسمی به هیچ وجه مراجعه نکنند.

یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار معترض، یارانه معیشتی را دریافت کرده بودند

میرزایی افزود: ۱۷.۶ درصد از معترضان، گروهی از سرپرستان خانواری بودند که به رغم دریافت حمایت معیشتی ولی اعتراض خود را در سامانه ثبت کردند که یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۱۵ هزار نفر هستند. ارائه درخواست مجدد از سوی این گروه از خانوارها چند علت داشت. برخی از این افراد به دلیل اینکه سیستم پیام کوتاه آنها در بانک مربوطه فعال نبود، پیامک واریز وجه را دریافت نکرده بودند.

از مجموع ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ درخواست ثبت شده، ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ سرپرست خانوار بعد از ارسال درخواست از طریق کد دستوری #۶۳۶۹* کد رهگیری دریافت کردند و با مراجعه به سایت حمایتی اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی خود را داده اند

وی همچنین ادامه داد: برخی از افراد سیستم دریافت پیامک آنها فعال است اما در پیامک واریز عنوان «بسته حمایت معیشتی» قید نشده بود و سرپرست خانوار متوجه واریز وجه کمک معیشتی نشده بود. علت بعدی تعدد کارت‌های بانکی افراد بوده، به این ترتیب که یک فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی مستمری خود را از طریق یک بانک دریافت می‌کرده و تصور کرده که یارانه معیشتی وی نیز به همان حساب واریز می‌شود در صورتی که کمک معیشتی در حساب مربوطه به «یارانه نقدی» واریز شده است. به هر ترتیب یارانه معیشتی به حساب این یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر واریز شده اما متوجه واریز نشده اند.

بررسی تقاضای ۳ میلیون و ۷۰ هزار خانوار برای دریافت یارانه معیشتی

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی گفت: در نهایت از مجموع ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ درخواست ثبت شده، ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ سرپرست خانوار بعد از ارسال درخواست از طریق کد دستوری #۶۳۶۹* کد رهگیری دریافت کردند و با مراجعه به سایت حمایتی اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی خود را داده اند.

میرزایی با بیان اطلاعات بانکی این خانوارها استعلام خواهد شد و نتیجه اینکه مشمول دریافت کمک معیشتی هستند یا خیر به آنها اعلام خواهد شد، افزود: از این ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ مورد ۸۸ درصد با کد رهگیری و ۱۲ درصد نیز با شماره حساب یارانه نقدی خود در سایت حمایتی وارد شدند. به دلیل اینکه برخی از خانوارها کدرهگیری دریافت نکرده بودند یا پیامک برخی از افراد پاک شده بود امکانی را فراهم کردیم تا سرپرستان خانوار از طریق سایت حمایت بتوانند با شماره حساب متصل به کارت یارانه نقدی خود وارد شوند.

وی درباره زمان تعیین تکلیف معترضان برای دریافت یارانه معیشتی گفت: ما بررسی‌های لازم را بر مبنای اطلاعات بانکی خانوار انجام خواهیم داد و از طریق آزمون وسع افراد و متقاضیان به لحاظ مالی رتبه بندی می‌شوند.

بررسی تقاضاها تا پایان دیماه / ‏واریز‬ هر دو نوبت یارانه معیشتی به حساب مشمولان

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی با بیان اینکه تا پایان دیماه بررسی وسع مالی خانوار با دقت انجام می‌شود، گفت: با توجه به اینکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه موعد دوم پرداخت حمایت معیشتی دهم دیماه است، احیاناً اگر زمان بررسی وسع مالی خانوار از تاریخ نوبت دوم پرداخت بیشتر شد، خانوارها نگران نباشند و در صورتیکه مشمول باشند هر دو نوبت آذر و دیماه تا پایان دی به حساب آنها واریز می‌شود.

در بررسی پرداخت یارانه حمایتی به ۶۰ میلیون نفر مرحله نخست، اطلاعات بانکی دخیل نبوده است اما از این به بعد اطلاعات بانکی همه دریافت کنندگان یارانه معیشتی در هر ۶ ماه یکبار مورد پایش قرار می‌گیرد

میرزایی تاکید کرد: گروه دیگری از متقاضیان دریافت حمایت معیشتی که در فهرست یارانه بگیران قرار ندارند، نگران نباشند در دیماه موعدی را مشخص خواهیم کرد تا به پلیس به اضافه ۱۰ برای ثبت تقاضای خود مراجعه کنند.

اطلاعات بانکی مشمولان مرحله نخست یارانه معیشتی بررسی نشده است

وی در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات بانکی و مالی ۱۸ میلیون خانوار (معادل ۶۰ میلیون نفر) که در مرحله نخست مشمول دریافت حمایت معیشتی شدند نیز مورد پایش قرار گرفت یا خیر؟ گفت: در شناسایی اولیه اطلاعات بانکی دخیل نبوده اما در دور جدید همانطور که اعلام کردیم ۳ میلیون و ۷۰ هزار نفر اجازه بررسی اطلاعات بانکی خود را دادند تا وسع مالی آنها برای دریافت حمایت معیشتی سنجیده شود.

پایش اطلاعات مالی دریافت کنندگان یارانه معیشتی در هر ۶ ماه یکبار

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی تاکید کرد: اطلاعات بانکی خانوارهایی که یارانه معیشتی دریافت کردند و افرادی که در مرحله بعد نیز مشمول می‌شوند، در دوره‌های ۶ ماه یکبار انجام خواهد شد و اینگونه نیست که دریافت کنندگان یارانه معیشتی با این توجیه که مشمول شدند دیگر وسع مالی آنها پایش نخواهد شد، برای همیشه مشمول این حمایت می‌شوند بلکه فرایند پایش اطلاعات مالی و بانکی هر ۶ ماه یکبار انجام خواهد شد.

میرزایی افزود: به این ترتیب امکان دارد افرادی که در حال حاضر حمایت معیشتی را دریافت می‌کنند بعد از پایش مالی در آینده مشمول نباشید یا بالعکس افرادی که در حال حاضر مشمول این حمایت نیستند در آینده از یارانه معیشتی بهره مند شوند. بنابراین از این به بعد اطلاعات بانکی همه دریافت کنندگان یارانه معیشتی مورد پایش قرار می‌گیرد.

مردم تصور نکنند اطلاعات بانکی آنها شخم زده می‌شود

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی گفت: متاسفانه موضوع پایش اطلاعات مالی به صورت ناقص به جامعه منعکس شده است. این حساسیت نباید در جامعه وجود داشته باشد که یک فرد اطلاعات بانکی آنها را شخم می‌زند. خانوارها توسط بانک مرکزی در شاخص‌های میزان واریزی‌ها به حساب، تراکنش خرید و دامنه دریافت تسهیلات گروه بندی می‌شوند.

وی ادامه داد: بر مبنای تراکم افراد که در یک گروه قرار می‌گیرند، به لحاظ مالی رتبه بندی می‌شوند و خانوارهای مشمول به این ترتیب مشخص می‌شوند.

منبع: مهر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 12
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 2
 • رضا IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  3 0
  اتفاقاً درستش این هست که اطلاعات مالی همه مردم از بالا تا پایین بطور مداوم پایش شود تا معلوم بشه درآمد افراد چقدر هست در همین مورد حمایت معیشتی خودم شاهد هستم حق بسیاری افراد پایمال شده
 • علی IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  1 0
  سلام ضمن عرض خسته نباشیدخواهشمنداست دقیق بررسی شود تاحقی کسی ضایع نشودخیلی ازافرادوضعی خوبی دارند ولی یارانه معیشتی دریافت کردندوبرعکس تعدادزیادی ازمردم وضع خوبی ندارندولی یارانه معیشتی رادریافت نکرده انداینجانب بازنشسته آموزش و÷1رورش هستم حقوقی می گیرم به قسط می دهم وفقط درزندگی یکدستکاه اردی مدل 82دارم مستدعی است دقیق بررسی نمائیدازهمدان
 • علی صفاری IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  1 0
  درحالی که اکثریت از وسیله نقلیه عمومی اسنتفاده و میکنندت و عده ای هم که از بنزین 3000 تومنی استفاده میکنند مستحق دریافت کمک معیشتی نیستن که باید ستاد تشکیل بشه با کارمند و پرسنل و حیف ومیل بیت المال ایا بنظر شما نباید به همه داده شود وقیمت واقعی محاسبه بشه هر کس به نسبت استفاده اش هزینه کند
 • IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  2 0
  تو حساب مردم که قرار بود سرک نکشید اسطوره های جهالت در این دولت بر ما حکمفرمائی می کنند
 • IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  0 1
  بهتره دولت و وزرا مدیران و زیر مجموعه هاشون و نماینده های مجلس به همراه زن و فرزندانشان و اطرافیان هر ماه پایش شوند و اطلاعاتشان در اختیار مردم قرار بگیره
 • IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  2 0
  بهتره دولت و وزرا مدیران و زیر مجموعه هاشون و نماینده های مجلس به همراه زن و فرزندانشان و اطرافیان هر ماه پایش شوند و اطلاعاتشان در اختیار مردم قرار بگیره
 • IR ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  2 0
  پایش خوبه ولی بهتره دولت و وزرا مدیران و زیر مجموعه هاشون و نماینده های مجلس به همراه زن و فرزندانشان و اطرافیان هر ماه پایش شوند و اطلاعاتشان در اختیار مردم قرار بگیره بعد مردم
 • ZOHA IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  0 0
  عزیزان...تعجب میکنم ازشما که بزرگ مملکت ایران هستی ولی انقدنفهمید! نفت ومنابع نفتی(یکیش بنزین )یکی ازمنابع ملی هستش...اصلا نباید اعتراض بشه اصلا نباید آشوب بشه یارانه بنزین حق همه مردم ایرانه از پولدار گرفته تا گدا...شما حتی نباید یارانه پولدارهاروقطع کنیدونه مال گداهاروچون حق همست...انشالله که بفهمید.....
 • IR ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  0 0
  قضات بازنشسته به اعتبار بازنشستگی حقوق می گیرند و معیشتی هم می گیرند و وکالت هم می کنند و با روابطی که دارند دهها برابر وکلا درآمد دارند درحالی که وکلا که حتی شرایط بازنشستگی هم دارند برای گرفتن مستمری بازنشستگی باید پروانه وکالت خود را بسپارند و معیشتی هم نمی گیرند خدایا جمهوری اسلامی چقدر تبعیض دارد بیش از نصف کار وکلای جوان را بازنشسته های قوه قضائیه می برند و بالاترین مستمری را هم می گیرند اونوقت معیشتی هم می گیرند لعنت بر تبعیض و بی عدالتی
 • IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
  1 0
  دولت بی همه چیز قیمت بنزین رو 3 برابر کرده همه چی رو گرون کرده تازه طلب کار هم هست خوب بی ... عرضه ندارین گورتون کم کنید
 • تراکتور IR ۰۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  1 0
  لعنت بر ما
 • IR ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
  0 0
  بسته معیشتی به من تعلق نگرفت اعتراض زدم و الان هم جواب منفی.....میخام بدونم چرا....؟؟؟ هم رسما بیکار و بیمه هم نیستم... در ضمن کل دارایی من ۲۵ میلیون وام ۱۸٪است با کلی اقساط سنگین که تو حساب واریزی یارانه ریخته بودم.....ویک پراید مدل۸۷ این انصافه که به من تعلق نگیره....؟؟؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس