بسياري از پديده هاي طبيعي توسط سازمان هاي نظامي و امنيتي آمريكا مورد سوء استفاده قرار گرفته و به ابزاري عليه بشريت تبديل شده است. امواج كوتاه و همچنين امواج راديويي در آزمايشگاه هاي ارتش آمریکا به سلاحي تبديل شده است كه كارشناسان از آن به عنوان "آخرين اسلحه" بشر ياد مي كنند. این تجهیزات فصل جدیدی در عدم رعایت حقوق بشر و بی احترامی به انسانیت توسط سیاستمداران آمریکا باز کرده است.

به گزارش مشرق، بسياري از پديده هاي طبيعي توسط سازمان هاي نظامي و امنيتي آمريكا مورد سوء استفاده قرار گرفته و به ابزاري عليه بشريت تبديل شده است.

در اين ميان امواج نيز از اين سوء استفاده مصون نمانده و با دست كاري قابليت هاي موجود در آن به اسلحه‌اي ترسناك و گاهي مرگبار عليه انسان تبديل شده است. گاهي اين تسليحات را "سلاح هاي غير كشتاري" مي نامند. اين سلاح ها هم بر جسم و هم بر روان انسان تاثيرگذار هستند. نوعي از آن كه بر حالات رواني انسان تاثير مي گذارد در شكنجه ها، بازجويي ها، كنترل ذهن، تاثير بر توده اي از مردم معترض، ايجاد استرس و تنش رواني جمعي و... كاربرد دارد. انواع ديگر كه جسم انسان و يا اهداف غير زنده را هدف قرار مي دهد به ترتيب به سوزاندن، آزارهاي پوستي و تخريب و انفجار مي پردازد.اين سلاح ها هم بر جسم و هم بر روان انسان تاثيرگذار هستند.


تخريب دستگاه هاي الکتریکی

آن دسته از تسليحات الكترومغناطيسي كه بر عليه سيستم هاي الكتريكي عمل مي كنند؛ درواقع از كار اشعه هاي گاماي حاصل از انفجار اتمي تقليد مي كنند. در حقيقت بدون اين كه يك انفجار اتمي رخ دهد؛ پرتوهاي خطرناك توليد شده و عيله اهداف به كار گرفته مي شود كه مي تواند تمامي قطعات الكترونيكي را از هر نوعي؛ مانند كامپيوترها، خودروها، و هر دستگاهي كه داراي اين قطعات باشد را از كار بياندازد. اين پديده هنگامي در سال 1962 كشف شد كه در اثر آزمايش يك انفجار اتمي در اقيانوس آرام، قطعات الكترونيكي موجود در جزاير هاوايي به كلي از كار افتادند. سپس ارتش تحقيقاتي را در مورد تاثير اين امواج در دو بخش موجودات زنده از جمله انسان و اهداف غيرجاندار همچون تاسيسات و قطعات آغاز كرد و با پيوند دادن اين آزمايش ها به موارد قبلي به نسل جديدي از تسليحات دست يافت كه از جبهه هاي جنگ تا شورش ها و اعتراضات خياباني كاربرد دارد.


آزمايش تاثير امواج بر انسان در ارتش آمريكا

اين تسليحات با سرعت نور عمل مي كنند، مي توانند كشنده باشند و افراد را در حد شكنجه آزار دهند. اما افكار عمومي از وجود چنين ابزاري آگاهي ندارند زيرا كه اين تسليحات به صورت پنهاني عمل كرده و هيچگونه شاهد فيزيكي از خود به جاي نمي گذارند. از سال 1976 به بعد اين تسليحات توسط ارتش آمريكا بر روي انسان آزمايش شد. اين انسان هاي بخت برگشته در صورت زنده ماندن از دسترس عموم دور نگه داشته شدند و يا اعتبار ادعاهاي آنها به شدت تخطئه شد و در نتيجه ارتش توانست بدون مانع نگران كننده اي به آزمايش هاي خود ادامه دهد.


آخرين اسلحه

تسليحات هسته اي مقادير فراواني پرتوهاي يونيزه شده با فركانس بالاتر از نور مرئي منتشر مي كنند. انرژي اين پرتوها قادر به شكستن پيوندهاي شيميايي است. پرتوهاي يونيزه همچنين عامل ايجاد بيماري سرطان در انسان نيز مي باشد. ارتش آمريكا پرتوهاي غير يونيزه كه فركانس كمتري از نور مرئي داشته و در حالت عادي براي بشر مضر نمي باشند را نيز تبديل به اسلحه اي عليه بشريت كرده است. امواج كوتاه و همچنين امواج راديويي كه در تلفن هاي موبايل و ارتباطات بي سيم كاربرد دارند؛ در آزمايشگاه هاي اين ارتش به سلاحي تبديل شده است كه كارشناسان از آن به عنوان "آخرين اسلحه" بشر ياد مي كنند. تصور كنيد در اثر استفاده از اين اسلحه تمامي قطعات الكترونيكي موجود در يك شهر بزرگ بسوزند و از كار بيافتند. با قطع شدن همه ارتباطات، از جريان خارج شدن نيروگاه هاي برق و در نتيجه رها شدن تمامي فعاليت هاي زندگي امروز، جامعه فلج خواهد شد.

تجهیزات ارسال امواج آزار دهنده

حقوق بشر و تسليحات الكترومغناطيسي

در اين جا به توانايي هاي كنوني ارتش آمريكا براي استفاده از قطعات الكترومغناطيسي جهت آزار، ايجاد رعب و وحشت و كشتن افراد مي پردازيم و به زيرپاگذاري حقوق بشر در نتيجه آزمايش و استفاده از اين تسليحات اشاره مي كنيم. ناديده گرفتن حقوق بشر و آزادي افكار در سازمان هاي نظامي و امنيتي آمريكا چيز جديدي نيست و سابقه تاريخي طولاني دارد. تحقيقاتي نيز كه هم اكنون از طرف بخش‌ هاي دولتي آمريكا بر روي تسليحات الكترومغناطيسي انجام مي گيرد؛ گام جديدي در اهانت به همان حقوق بشر مورد ادعاي خود نظام آمريكاست.

در طي دهه هاي پنجاه و شصت ميلادي در قرن بيستم، جستجو براي يافتن تجهيزاتي كه بتوانند رفتار، احساسات و قوه شناخت انسان را تحت تاثير قرار دهند؛ در دستور كار سيا قرار گرفت. با استفاده از يافته هاي روانشناختي در مورد نوع بشر به عنوان يك موجود اجتماعي و توانايي دستكاري محيط يك فرد از طريق جداسازي، مواد مخدر و هيپنوتيزم، دانشمندان آمريكايي تحقيقات گسترده اي را براي ساختن ابزارهاي بهتري جهت كنترل رفتار انسان انجام دادند.

اين تحقيقات شامل استفاده از انرژي الكترومغناطيسي هدايت شده به صورت بي سيم بود كه تحت سرپرستي بخش "جنگ افزار اطلاعاتي" و "تسليحات غير كشتاري" مديريت مي شد. در طي چندين دهه تخصيص بودجه هاي كلان قابليت هاي تكنولوژيك جديدي به وجود آمد كه با ساخت تجهيزات الكترومغناطيسي مختلف امكان اثرگذاري بر احساسات انسان ها، ايجاد پريشاني افكار و القاي درد شديد و كشنده به وجود آمد. هم اكنون ارتش آمريكا و آژانس هاي اطلاعاتي امنيتي اين كشور، اين تسليحات جديد وحشتناك را در اختيار دارند. تسليحاتي كه قبلا در آزمايش هاي وسيع و مخفي كارايي خود را بر روي انسان (چه در درون آمريكا در آزمايشگاه هاي ارتش و چه در بيرون آن كشور، در زندان ها و سياه چال هاي پنهاني) نشان داده اند و مي توانند حتي هنگام اعتراض هاي بزرگ و آشوب هاي شهري نيز كاربرد داشته باشند.


خواندن امواج مغزي و كنترل ذهن، تضاد آشکار با حقوق بشر

در سال 1959، سال بي سلز (Saul B. Sells) كه پرفسور روانشناسي اجتماعي بود؛ به سيا پیشنهاد داد ک دقيق ترين دستگاه الكتروآنسفالوگرافي را براي آنها بسازد. دستگاهي كه قابليت تجزيه و تحليل و ثبت امواج مغزي را داشته باشد. به وسيله اين دستگاه سيا مي توانست بدون دخالت خواست خود فرد، فكر او را تشخيص دهد.
بي سلز
سازنده اولین تجهیزات الکترومغناطیسی برای سیادر 1960 طرح به تصويب سيا رسيد و هدف هاي ديگري نيز به آن اضافه شد كه شامل تكنيك هايي براي فعال سازي انسان به وسيله ابزار الكترونيكي دوردست بود. اين طرح به عنوان بخش 119 پروژه MKULTRA تعريف شد. MKULTRA برنامه رسواي كنترل ذهن سيا بود. اسناد مربوط به همكاري سلز با سيا در آرشيو امنيت ملي آمريك موجود است. جان ماركز (John Marks) نويسنده كتاب "تحقيق در مورد كانديداي منچوري: سيا و كنترل ذهن" در اين كتاب اسناد مربوطه را آورده است.

اعلاميه جهاني حقوق بشر اذعان مي دارد كه هر فردي حق آزادي تفكر و بيان نظر و عقيده خود را دارد. به اين معنا كه انسان حق غير قابل سلبي براي تفكر، دريافت حقايق و تصميم گيري دارد. با اين حال، تكنولوژي تسليحات الكترومغناطيسي اين حق بديهي را هدف قرار داده و به تاثير بر احساسات فردي و يا دسته جمعي افراد، قدرت تفكر مستقل و تجزيه و تحليل آنها و در نتيجه تصميم گيري درست را از ايشان سلب مي كند كه كاملا در تضاد با حقوق بشري است كه نظام سلطه آمريكا از آن به عنوان ابزار تهديدي بر عليه ملت هاي ديگر استفاده مي كند.

با استفاده از اين تجهيزات ممكن است به يكباره جمعي از افراد كه مثلا بر عليه جنگ اعتراض مي كنند؛ احساس سوزشي در كل بدن خود داشته باشند و همزمان اصوات شديدا آزاردهنده اي در گوش خود حس كنند كه هيچ منبع خارجي براي آن نمي بينند. چنين احساساتي موجب گسيختگي در كار مغز خواهد شد و در نتيجه افراد از وضعيت عادي خارج شده و از اعتراض خود دست خواهند كشيد و هيچ توجيه منطقي هم براي اين اتفاق در دست نخواند داشت. چنين ابزارهايي هم اكنون در اختيار ارتش و نهادهاي امنيتي آمريكا بوده و بودجه هاي بيشتري نيز براي گسترش و تقويت اين ابزارها تخصيص داده مي شود.


روش کار تسليحات و تجهیزات الكترومغناطيسي

عملكرد تسليحات الكترومغناطيسي، آني، كاملا دقيق و پايدار است. پرتوهاي انرژي الكترو مغناطيسي پالس هاي جهت دهي شده اي هستند كه مي توانند بسته به شرايط تقويت يا تضعيف شوند و براي كشتار يا ايجاد سراسيمگي تنظيم شوند. خصیصه و نقطه قوت اصلي تمامي اين تسليحات در اين است كه هدف (انسان و يا اشياء) شانسي براي فرار از حمله ندارد زيرا كه پرتوهاي گسيل شده از سوي اين تجهيزات با سرعت نور حركت كرده و در بعضي فركانس ها قادر به نفوذ از وراي ديوارها نيز مي باشد. اين پرتوها مي توانند افراد را كور كنند، پوست را بسوزانند و يا احساسات خاص آنها مانند عصبانيت، افسردگي، حالت گيجي و حتي ميل جنسي افراد را به شدت تحريك كنند.

این امواج قادرند تا چهار ميلي متر در بدن انسان نفوذ كنند

امواج حامل انرژي توليد شده توسط این تجهیزات طول موج هاي ميليمتري دارند كه قادرند تا چهار ميلي متر در بدن انسان نفوذ كنند و مولكول هاي آب موجود را آشفته كرده و درنتيجه گرما توليد كنند. تاثير اين حالت چنان خواهد بود كه افراد قطعا كاري را كه در حال انجام آن هستند متوقف خواهند كرد. توليد و راه اندازي اين تجهيزات فقط به برق نياز دارد و هيچ آزمايش شيميايي يا پرتابي (مانند آنچه كه در مورد موشك ها انجام مي گيرد) نياز ندارند. در نتيجه حساسيت هاي بين المللي را نيز بر نمي انگيزند و در يك سكوت كامل توسعه يافته و در اختيار نظاميان قرار مي گيرند.


استفاده از این نوع تجهیزات علیه مردم عراق

گزارش هايي وجود دارد كه حاكي از استفاده از اين تجهيزات در جنگ عيله مردم عراق است كه ساده ترين نوع آنها ابزارهاي ليزري براي كورسازي موقت افراد در ايست هاي بازرسي بوده است. به علاوه پروژه داروغه (Project Sheriff) نيز از طرح هاي مطرح در مورد استفاده از تسليحات الكترو مغناطيسي در شهرهاي عراق بود. در اين طرح بر روي خودروهاي نظامي آمريكا تجهيزاتي نصب مي شد كه امواج ميكروويوي را انتشار مي داد كه باعث مي شد افراد بر روي پوست خود احساس سوختگي كنند. اين تجهيزات از نوع _سيستم هاي ممانعت كننده فعال_ هستند كه با صرف بودجه اي بالغ بر 51 ميليون دلار طي 11 سال توسط محققين نيروي هوايي طراحي شده و كمپاني رايتون (Raytheon Co.) آنها را ساخته است.


پروژه داروغه

 


سيستم هاي ممانعت كننده فعال

ماموریت های آینده کمپانی رایتون و وزارت دفاع

هم اكنون كمپاني رايتون تلاش دارد تا تجهيزات كوچكتر قابل حمل با تاثر شديدتري بسازد تا در سفارت خانه ها، كشتي ها و ديگر نقاط حساس به كار گرفته شود. رايتون همچنين در حال ساخت سلاحي براي نصب در هواپيماهاي جنگي است كه به محض تشخيص شليك يك موشك، به وسيله امواج الكترومغناطيسي بخش هاي الكترونيكي آن را از كار انداخته و درنتيجه اصابت به هدف را با مشكل مواجه مي كند. قيمت اين سلاح بالغ بر 25 ميليون دلار خواهد بود. مايكل بون (Michael Booen) ژنرال سابق نيروي هوايي ارتش امريكا مديريت بخش تسليحات الكترومغناطيسي كمپاني رايتون را به عهده دارد.
مايكل بون مدير بخش تسليحات الكترومغناطيسي كمپاني رايتون
تجهیزات ایجاد احساس سوزش در سطح بدن انسان

از سوی دیگر محققان وزارت دفاع آمريكا در آزمايشگاه هاي ملي سانديا (Sandia National Laboratories) سيستم ممانعت كننده فعال را آزمايش مي كنند تا از آن براي استفاده در دفع نفوذ احتمالي افراد به مناطق تاسيسات اتمي استفاده كنند. در ادامه به دو نوع از اين سلاح ها كه توسط وزارت دفاع آمريكا ساخته شده است اشاره مي شود:

 محققین آزمايشگاه ملي سانديا در حال آزمایش تجهیزات الکترومغناطیسی

- سيستم ممانعت كننده فعال (Active Denial System (ADS)) كه همانطور كه گفته شد عيله مردم عراق به كار گرفته شد. در عرصه رسانه اي از آن به عنوان "پرتو سوزان" يا "پرتو دردآور" ياد شده است كه شناخته شده ترين نوع از تسليحات الكترومغناطيسي است. استفاده از آن موجب ايجاد حس سوزش دردناك در پوست مي شود و فرد چاره اي جز گريختن از حيطه عمل اين دستگاه كه تا 500 متر برآورد مي شود را ندارد. در سال 2010 خودروهاي داراي اين سيستم به افغانستان نيز فرستاده شدند.

- ابزارهاي صوتي (Acoustic Hailing Devices (AHD))، اين ابزارها اصوات هشدار دهنده و يا آزار دهنده را در حيطه بسيار گسترده اي پخش مي كنند و در اختيار نيروهاي آمريكايي در عراق (در زمان حضور)، افغانستان و بحرين و نيز ناوگان دريايي آمريكا گذاشته شده است. اين ابزارها قابل نصب بر روي انواع خودروها و كشتي ها هستند.

نوع ديگري از تجهيزات الكترومغناطيسي فراتر از تاثير بر فرد يا تجمعات بوده و داراي پرتوهاي بزرگتر و ويرانگرتري هستند: ليزرهايي كه مي توانند از ده ها كيلومتر دورتر از روي يك كشتي يا از سوي يك هواپيما مناطق و تاسيسات خاصي را هدف گيري كرده و آنجا را به آتش سوزي يا حتي انهدام بكشند. به دليل نبود هيچ اثري از راكت يا مواد منفجره و يا علايم ديگر، ارتش مي تواند به راحتي مسئوليت چنين حمله اي را از خود رد كند.


مسابقه تسلیحاتی جدید

تحركات آمريكا در مورد آزمايش و به كارگيري تسليحات الكترومغناطيسي در حال برهم زدن موازنه قدرت در جهان بوده و به تدريج كشورهاي ديگر نيز خود را نيازمند به در دست داشتن اين نوع تكنولوژي هاي مخرب مي دانند كه خود مي تواند به مسابقه تسليحاتي جديدي در عرصه بين امللي منجر شود. براي مثال در سال 2011 واشنگتن تايمز گزارش داد كه دولت چين براي كسب آمادگي هاي لازم در مواجهه نظامي احتمالي با آمريكا بر سر مسئله تايوان، دستور آغاز تحقيقات بر روی طراحی و ساخت تسليحات الكترومغناطيسي را صادر كرده است.


__________________________________________________________________
منابع و مآخذ
http://www.forbes.com/businessinthebeltway/forbes/2007/0423/042.html
http://www.911research.wtc7.net/wtc/analysis/theories/energybeam.html
http://www.wanttoknow.info/mindcontrol10pg#nonlethal
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=5797
http://www.defensemedianetwork.com/stories/the-joint-non-lethal-weapons-program
http://www.nbclosangeles.com/news/local-beat/New-Laser-Weapon-Debuts-in-LA-County-Jail-101230974.html
http://www.washingtontimes.com/news/2011/jul/21/beijing-develops-radiation-weapons
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/technology/technology.html?in_article_id=482560&in_page_id=1965

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 79
 • در انتظار بررسی: 16
 • غیر قابل انتشار: 12
 • علیرضا ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 0
  مشرق جون گفتی که بترسیم که چه ... در خصوص کشتار بوفالو ها مقاله بزن که برای نابودی سرخپوستهای بیچاره انجام دادند
 • ۱۸:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  4 0
  شیطان بزرگ
 • سرباز گمنام ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  3 6
  سلام ایران خودمون هم از این سلاح ها دارد .. اصلا جای نگرانی نیست. به فرموده حضرت آقا : در هر سطحی که حمله کنند در همون سطح جواب می دهیم.
 • ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  5 2
  این گزارشها را برای مسئولین محترم نظام ارسال کنید تا همراه کارشناسان خودشان مطالعه کنندو بدانند در افتادن با چنین شاخ گاوهایی به مصلحت نیست تلاش کنند تا با گفتگو و مذاکره و دیپلماسی راهی پیدا کنند تا هم حکومت و هم ملت به زندگی مستقل و صلح آمیز برسند. با جنگ و ستیزه جویی و هوچیگری کار پیش نخواهد رفت این امکاناتی هم که با هزاران خون دل جمع آوری شده خدای ناکرده در یک جنگ احتمالی دود شده و به هوا خواهد رفت .چنین روزی مباد .
 • خدیوی ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  2 0
  انیشتن:من نمیدانم انسان‌ها با چه اسلحه‌ای در جنگ جهانی سوم با یک‌دیگر خواهند جنگید، اما در جنگ جهانی چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود.
 • آشنا ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  2 1
  غربیها علی الخصوص آمریکاییها به هر روش از جمله نظامی و سیاسی و اقتصادی و ... دست زدند تا در پای میز مذاکره و گفتگو استقلال این کشور رو از بین ببرند و به لطف خدا نتونستند. حالا با این تهدیدات قصد دارند به هدفشون برسند. ترسیدن و پای میز مذاکره رفتن مانند خودکشی از ترس مرگ هست.
 • ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 1
  سند این گفته انیشتین کجاست.
 • ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 1
  قوی باش مرد .... قویییییی ....
 • ناشناس کش ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  2 1
  آخه شوربخت این چه جور تفکریه که داری،اینهمه شهید ،8سال جنگ بازم شماها از این آمریکائیهای مفت خور میترسید ،آدم میمونه چی بگه ،والا
 • ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  1 1
  عامل اصلی جنگ هسته ای خود انیشتن بود...یک اسرائیلی یهودی
 • حسین ۲۱:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  6 0
  با این که با مشرق مخالفم ولی این مطلبش خیلی خوب بود . نوشته که هشیار باشی .
 • ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  2 0
  ما بیدی نیستیم که با این باد ها بلرزیم... با امید ظهورش!
 • محسن ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  1 0
  ناشناس محترم چقدر نترس و با غیرت هستید ... اگر کشور که سهل هست یه خانواده دست شما بود یه روزه نابود و داغونش میکردین. جنگ بد است ولی ما برای دفاع آماده ایم و اگر با حرف های شما بود که ما سی و سه سال پیش نابود شده بودیم...
 • مهدیار ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 0
  سلام
 • مهدیار ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  2 0
  سلام هر کی فکر کرده که ایران ، عراق یا افغانستان یا مثلا هند که فقط 700 سال تحت سلطه ی ایران بوده ، اشتباه می کنه . ایرانی جماعت حتی اگه کم بیاره حداقل کارش اینه که مثله ژاپنی ها "کامیکازه" راه بندازن . اگه نمیدونی کامیکازه چیه ، حتما برو دنبالش . میگه سازش !!!
 • سهیل بشردوست ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 0
  "در هر سطحی که حمله کنند در همون سطح جواب می دهیم" پس بمب اتم هم داریم
 • ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  1 0
  چرا فکر می کنی ایران دنبال چنین تکنولوژی هایی نرفته؟! استراتژی ایران مخفی کاری تکنولوژی های خاص و به موقع رو کردن اونهاست.
 • ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 0
  علیک سلام
 • ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 2
  مشرق خجالت بکش با این خبرت دنبال چی هستی؟
 • ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 0
  شما هم شدید عمله های آمریکا برای ترساندن مردم ... مغز سبک شما نمیدونه که این یک عملیات روانی بر ضد ملت ها است ... همین مقاله ای که ترجمه کردی کلی فیلم مستند HD ازش تو اینترنت هست ولی شما ها فکر میکنید الان تبدیل به یک سایت خیلی قوی شده اید ... کاش کمی هم از عقلتون استفاده میکردید
 • ali ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 0
  عزيز جان اين متن خبريه و داريم من و شما تازه ازش مطلع ميشيم ولي در حد سري مطمئننا چند سال قبل مسئولين خبر داشتند
 • رامین ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 0
  احسنت زیبا بود.
 • رامین ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  1 0
  عزیزم نترس ،بنا به فرموده مقام معظم رهبری و یک حساب دو دوتا چاهارتا اینها اگر میتونستن کاری بکنند یک ثانیه هم صبر نمیکردند.پس نمیتونن که نمیکنن...
 • yaali ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 0
  ترسوي بي بصيرت، اَه اَه اَه حالم به هم خورد!!!
 • yaali ۲۳:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
  0 0
  خداوند وعده ي پيرو زي را به ما داده حتي در برابر قوي ترين سپاهها و صلاحها!و گفته است كه ما دشمنان شما را از احمق ترين افراد قرار داديم!وياري كننده ايي جز خداوند نيست!همانطور كه ثابت كرديم در جنگ سخت هشت ساله و در جنگ نرم هشت ماهه كه ما ميتوانيم حتي اگر كل جهان بر عليه ما تلاش كنند يا علي مدد
 • کشور دوست ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  قسمت حقوق بشرش خیلی مسخره بود در مجموع مقاله از انسجام علمی برخوردار نیست. همه چیزو بی ربط به هم بافتین.
 • lمهدی ۰۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 1
  سلام لازمه از انتشار این مقاله جداً تشکر کنم . این یک واقعیت هستش که امریکایی ها این تجهیزات ضد بشری رو ساختن و دارن ازش استفاده هم میکنن . اما جالبه یه موضوع رو هم من بهش اضافه کنم . این تجهیزات فوق پیشرفته یه ایراد فوق العاده کوچیک اما موثر دارن . نقطه قوت همون ضعفشون هست . در دنیای امواج پدیده ای وجو داره که به اون میگن آینه ، این پدیده اگر روی شلیک کننده امواج رادیویی ایجاد بشه نتیجه اش نابودی مهاجم و حتی حمله ای که باتوجه به قدرت آینه و امکان تقویت امواج میتونه ضد حمله بزرگی باشه . لازمه بگم ما که پهپاد مدرن آمریکایی رو رو زنده گرفتیم ، این اسحله آمریکایی رو تبدیل به آبنبات چوبی خواهیم کرد . فقط خدا به داد مردم آمریکا برسه .
 • ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 1
  این اسباب بازی به درد بچه سوسولای آمریکایی میخوره. مشرق امریکاییا میدونن بسیجی چه موجودیه ؟
 • ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  با عرض پوزش حرفات از روی بی اطلاعی هه
 • ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 1
  تو رو خدا حرف بمب اتمی رو نزنید که تنها راه آن موقت تسلیم شدن بدون قید شرط و پذیرش همه خواسته هاست. شماها اصلا می دونید 500 هزار کشته در هر حمله اتمی یعنی چی؟ یعنی 3.5میلیون کشته در یک هفته!!!
 • سیروس ۰۰:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  بشین بینیم با ا ا ....
 • elia ۰۱:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 0
  که چی؟؟؟ حالا چه کار کنیم؟؟ عزیز من ما بر حقیم تو جنگ ایران و عراق هر چی سلاح داشتن رو ما ها ازمایش کردن ولی از اخر چی شد تونستن یک وجب از این خاکو جدا کنن؟؟؟ ما امام زمان داریم
 • پویا روانبخش ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  سلام الیکم
 • پویا روانبخش ۰۱:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 0
  عجب برداشت کارشناسانه و تحلیل عالی داشتید.مشکل شما اینه که فکر میکنید از یک دولت که 33 ساله داره با کل جهان غرب میجنگه بیشتر میدونید.شما میترسی نیا جنگ ما هستیم.شما فکر میکنی جنگ کار درستی نیست برو تو خیابون شعار مرگ بر اسرائیل بده،شعار مرگ بر آمریکا بده.اونان که میخوان جنگ راه بندازن نه ما.در آخر هم بگم که اگه نخوای بجنگی و دفاع کنی و از این آمریکایی ها بترسی بهتره از ایران بری.ایران جای شجاع مرداست.نا مردیه والا.8 سال جنگیدن مردان بی ادعا جلوی شیمیایی و یه عالمه نیرو یه زره ترس به دلشون راه ندادن.حالا تو فقط مطلبی راجع به این سلاح خوندی داری از ترس...
 • ۰۱:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 0
  نیاز به بمب اتم نیست! کافیه راکتورهای هسته ای رو بزنیم خودش از صدتا بمب بدتره!
 • ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  4 0
  ‫خطر پارازیت انداختن روی ماهواره ها هم دقیقأ‌ همین است،ضرر به مردم خودمان.ببینم چاپ میکنی.
 • ۰۱:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 0
  همونطور که به بالستیک رسیدیم چون لازم بود برسیم باید به ایناها . ضد اینها و فراتر از اینها انشا الله برسیم. ما ایرانی هستیم و سرباز امام زمان (عج) همونایی که پیامبرمون گفت علم در ثریا هم از آن ماست. یا حسین.
 • السلام علیک یا فاطمه الزهرا ۰۱:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  از کجا معلوم که نداشته باشیم
 • السلام علیک یا فاطمه الزهرا ۰۱:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  مگه چی گفتی که چاپ نشه؟
 • السلام علیک یا فاطمه الزهرا ۰۱:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 0
  طبق فرموده مقام معظم رهبری ما نه سلاح اتمی داریم و نه دنبال سلاح اتمی میریم اما هر زمانی دشمن(آمریکا و اسرائیل) به ما حمله کرد با هر سلاحی که حمله کرد ما هم در همون سطح جوابشون رو میدیم
 • السلام علیک یا فاطمه الزهرا ۰۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 0
  اتفاقا ما با ملت آمریکا دوست هستیم اما طبق صریح بیانات نوروزی آقا کشور آمریکا دشمن ما هستند
 • السلام علیک یا فاطمه الزهرا ۰۲:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  مشکل شماها اینه که تمام زندگیتون شده فیلم و سریال لطفا کمی هم تو واقعیت ها سیر کنید
 • السلام علیک یا فاطمه الزهرا ۰۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  سلام کوچولو موش بوخورتت
 • السلام علیک یا فاطمه الزهرا ۰۲:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  تو اینترنت سرچ کنی پیدا میکنی سندش کجاست راستی سند مکتوبش الان دست فراماسونهاست
 • السلام علیک یا فاطمه الزهرا ۰۲:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  تو جزو اونایی که باید بخوابی ولی ما بیداریم
 • السلام علیک یا فاطمه الزهرا ۰۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  وقتی مقام معظم رهبری میگه نداریم یعنی نداریم یکی بره اون آمریکایی رو حرف حالی کنه
 • السلام علیک یا فاطمه الزهرا ۰۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  یکیش رو من میخوام
 • elia ۰۲:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 0
  نمیدونم دختری یا پسر اما میگم یک رروسری چیزی سرت کنی بری گوشه خونه کوچلو نگران نباش از منو تو مرتر خیلی تو این کشورن این جا کشور امام زمانه
 • محمودی ۰۳:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  من از خوانندگان قدیمی مشرق هستم. گزارش های ویژه همیشه واسه من جالب و خوندنی بوده مخصوصا موضوع شناسی این گزارش ها خیلی متنوع و عالیه خواهش می کنم از تخریب همدیگه دست برداریم توی عید که همه سایتها تعطیل بودن گزارش های مشرق به راه بود انصاف نیست که با این لحن بی ادبانه کامنت بگذاریم
 • ۰۳:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  آقای هوچی هدف دشمن شناسی بوده ولی مخاطبش تو نبودی تو آبتو بخور!
 • سلمان ۰۳:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 0
  این چه کامنت مزخرفی است الیکم = علیکم واقعا بعضیا بی کارن
 • کمالی ۰۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  این گزارش خیلی خوب و کارشناسی بود و توان دشمن رو مطرح می کرد ربطی به اینکه باید ما در مقابل غربی ها تسلیم بشیم نداره چرا بعضی ها اینقدر شل و ترسو هستند؟ مگه تو جنگ هشت ساله با 50 تا کشور نجنگیدیدم؟ از سایت وزین مشرق خیلی ممنونم
 • رضایی ۰۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  مزخرف نگو تاریخ مصرف استفاده از بمب اتمی گذشته چون معروفه که میگن جنگ اتمی برنده نداره، هر دو طرف می بازن چون داغون میشن مورد هیروشیما هم چون امریکا دید کسی بمب نداره اون بدبختا رو کشت الان کسی امکان استفاده از این بمب ها رو نداره چون دست کشورهای مختلف هست
 • ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  در تمام شکست های ایران از روس...ایرانیها هم بر حق بودن...هم مسلمان
 • ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 0
  نابغه!..پارازیت در برابر کنترول ماهواره ها تلویزیون های کابلی و اینترنت جهانی توسط امریکا و اروپا هیچه... امریکا وغرب پرس تی وی رو از شبکه کابلی و ماهواره ای و اینترنت...حذفش کردن
 • ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  مشرق به جنگ روانی امریکایها کمک کردید... تشکر
 • ایران ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  برو بابا ... تو برو فیس بوکتو چک کن
 • ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  1 0
  آخه عزیز من درسته که ما بر حقیم اما خدا با ما پیمان پیروزی نبسته که!تو جنگ احد مگه مسلمونا بر حق نبودن؟!اما شکست خوردن!برای اینکه برای هدفشون که شکست کفار بود به اندازه کافی تلاش نکردن و مقهور دسیسه دشمن شدن!حالا اگه ما هم دست روی دست بذاریم و فقط بگیم ما امام زمانو داریم خب اصولا به جایی نمیرسیم!باید علاوه بر اینکه به نصر الهی ایمان داشته باشیم خودمونم برای تحقق این نصر تلاش کنیم و سعی کنیم با پیشرفت علمی این وعده نصر الهی رو محقق کنیم!
 • ایران ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  ای بی .... خیلی دووووود هستی
 • مجيد ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  با سلام و احترام (( يدالله فوق ايديهم ))
 • باما ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  با سلام کامنت های شما را خوندم یک نکته جالب اینه که اطلاعات به این مهمی که ممکنه دولت آمریکا را در مجامع بین المللی محکوم کنه و قطعا این دسته اطلاعات در رده بندی فوق سری بوده چگونه به یک سایت خبری دست چندم ایران رسیده(شرمنده مشرق) و حال به نظر شما ما نباید به و جود چنین اطلاعاتی شک کنیم . قطعا یا این صلاح که دوستان می فرمایند جدید نیست یا اینکه حدف تست قدرت تخیل دوستان برای تشویش اذهان عمومی در ایجاد ترس حمله آمریکا . ملت ایران بارها و بارها گفتن خوب مردی حمله کنید . ملت ایران با قیمت نفت کاری می کنند که .بنزین انقدر گران شود که اولا پول نداشته با شید ماشین شخصیتان را روشن کنید و ثانیا گیریم که اصلا ده برابر قوی تر از این صلاح را داشته باشید . یک بار بمب اتم را در هیروشیما تست کردید آخر هیچ غلط استراتژیک که بشه در دنیا به آن تکیه کرد ندارید . بجای این ساخت و ساز های بی اساس و پول دادن به یک مشت پروفسرو اسکول جنگ طلب برید چهار تا ساختمان تو کشور تون بسازید که ملت بد بخت آمریکا بی خانومان نباشند
 • ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  نمونه‌اي از اين تسليحات در جنگ ايران و عراق به صورت مين‌هاي ضد نفر استفاهده شده‌است.
 • ربنا ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  حالا شما که یک مرتبه قوی ترین صلاحتان را در هیروشیما تست زدید کجا را گرفتید ؟ نتیجه اون حمله سنگین چی بود؟ چه کسی از شما تشکر کرد؟ سربازی که این کار را کرد حالا کجاست؟ نامش چیست؟ مشرق این اطلاعات فوق سری آمریکا را از کجا آورده؟ آیا این توهمی نیست ؟ ایا در گیر توهم پیشرفت آمریکا نشدیم؟
 • مهدی ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  عزیز جان نویز ماهواره فوقش یه سیگنال یه کمی قوی تر از سیگنال خود ماهواره است. وقتی که دور و برت پر از سیگنال تلفن همراه و وایمکس و اینترنت وایرلسه این سیگنال پیش اونها نخودچی هم نیست!!!
 • ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  من نظرم اينه درست كه ما بعنوان مسلمان وشيعه بر حقيم وخدا هم قول داده كه پيروزي ازان ماست ولي يه چيزي رو فراموش نكنيد خدا عقل داده تا خوب فكر كنيم ويادمان نرود در حين حق بودن هيچ وقت هم دشمن رو دست كم نگيريم .
 • ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  به نظرم لازمه یه مقاله هم در مورد چهارشنبه سوری واسه آمریکاییا بزنی مشرق تا بدونن ما اینجا واسه تفریح بمب میترکونیم. اینا که بچه بازیه
 • ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
  0 0
  جایی که ما باهش 8 سال جنگیدیم و نهایتا صلح کردیم آنها ظرف یک ماه کار را تمام کردند و صدام را از سراخش بیرون کشیدند. تفاوت اینجاست نباید دچار رعب شد ولی در عین حال نباید دچار توهم قدرت شد...
 • ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
  0 0
  اسمتو عوض كن بذار وطن فروش بيشتر بهت مياد
 • ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
  0 0
  كوچولو بيا تو بغلم من مواظبتم
 • ستار ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۳۱
  0 0
  آخه احمق....... ایران با هواپیمای 40 سال قبل میخاد چکار کنه بچه جون وقتی روسیه از آمریکا میترسه.........ایران چیه این وسط.. آمریکا خودش این اطلاعات میده مثل بشقاب پرنده.......دوره ایمان و تقوا تموم شده الان با لیزر میزنن حالا تو برو سزباز بفرست
 • محمد جواد ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
  0 0
  چی بگم
 • عاشقان3131 ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
  0 1
  بسم رب شهدا در پاسخ به صحبت های برادر بزرگم آقا ستار،با اجازه برادران و خواهران صاحب نظر،برادر ستار، برادر ابتدا اطلاعات خودت را در باره تسلیحات ایران بیشتر کن نه از منابع داخلی که بگویی طرفداری و بزرگ نمایی می کنند بلکه از سایت های خارجی اگرنمی توانی منابع در خدمت شما بگذارم. 1-درباره شکست سپاه اجنه اسرائیل از ایران (حزب الله) اعتراف وزیر جنگ اسرائیل در باره این موضوع 2-شکست سپر آهنین در برابر موشکهای ابتدایی ولفجر 5 که ساخت ایران بود 3-در باره آنتن هارپ ایران(که نمونه علمی آن در یونیزاسیون گرد و غبار برای دفع گرد وغبار در استان خوزستان استفاده می کنند) 4-پروژه های هواپیمایی شفق 1 و2کوثر قاهر313 اولین پهباد عمود پرواز دنیا بنام کوکر 1 5-درباره تئوری نابودی ناوگان دریایی آمریکا مخصوصا ناوکان هواپیمایی آنها در 12 ثانیه به وسیله قایق های تند رو ایران 6-نابودی بهترین تانکهای دنیا بنام مرکاوا در جنگ 33 روزه به وسیله موشک هایی ایرانی و به دست حزب الله در ادامه این کوچکترین نکات بود برای برادرم یک خبر خوبی نیز دارم نسل اول سربازهای آهنین ایران در راه است منتظر خبرش باش . در جواب هواپیماهای نسل قدیم که 40 سال عمر دارند شکی نیست 1-اگر f16های ایرانی قدیمی بودند و بدرد نمی خوردنند آمریکا با وجود f35 و.......هنوز ناوگان f16 را حفظ نمی کرد 2-انسان با توجه به ذهن و افکار و استعدادش می تواند از ساده ترین وسیله مرگبارترین را ایجاد کند کهنه و نو بودن ساده یا پیشرفته بودن آن مهم نیست درباره ایمان و تقوا : برادر عزیز در همان سایت های خارجی سرچ کن در باره ی نامه ای که چگونه از لایه های امنیتی گذشته و روی میز وزیر جنگ آمریکا قرار گرفته که با دیدن نامه ای سفید و بی نام ونشان تعجب کرده و آن را باز کرده که در آن نوشته شده (از آن که فکر می کنید ما به شما نزدیکتر هستیم) از سوی فرمانده سپاه قدس که وزیر جنگ آمریکا با دیدن آن خود استعفا داد . بعد معنی و فرق بین ایمان و تقوا و تسلیحات را می فهمی : اگر آمریکا قدرت داشت از مردم ضعیف و فقیر ویتنام و افغانستان با سلاح های ضعیف شکست نمی خورد ا اگر سلاح می توانست کاری کند در 8 سال دفاع مقدس کاری می کرد. برادر قسط کوچک کردن شما را دارم فقط خواستم روشن بشی و آگاه و دیگران را نا امید نکنی که بزرگترین گناه است .
 • ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  0 0
  ایشاالله یک سنگی مثل سیارک نیبرو و یا سیاره ای بزرگتر می آید می خورد در آمریکا و باعث می شود همه آنها نیست شوند و بروند جهنم
 • XX ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۲
  0 0
  این همه نامه نوشتی که چیرو ثابت کنی عمو جان..بابا ایران از امریکا قویتره ما نوکرتیم ما امریکا را زیر پا له میکنیم ولی امریکا کاری کرد که امسال عید بجای آجیل چس فیل بخوری
 • حسن ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
  0 0
  فقط خدا
 • مهدی ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۳
  0 0
  امریکا هیچ غلتی نمی تواندبکند
 • عهعغع7غ ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
  0 0
  قصد درست است نه قسط
 • امید ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
  0 0
  آقا ستار شما که از قدرت نظامی کشورت فقط به اخبار ماهواره اتکا کردی قضاوت نکن ضمنا چیزیایی که لقب خودته به مردم نچسبون
 • ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
  0 0
  امریکا هیچ غلطی نمیکند

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس