کد خبر 932775
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸
پرسپولیس

با مشخص شدن اعضای هیأت مدیره باشگاه استقلال حالا باید منتظر بود تا ببینیم وزارت ورزش و جوانان چه زمانی هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس را مشخص می‌کند.

به گزارش مشرق، روز گذشته اعضای هیات مدیره جدید باشگاه استقلال تهران مشخص و معرفی شدند، ا‌ما این در حالی است که هنوز هیات مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام نشده و د‌ر حالی که ۲۳ روز قبل محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان ‌‌‌‌‌‌‌‌اعلام کر‌د‌ه بو‌د به زودی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی می‌شو‌د، ا‌ما هنوز این اتفاق رخ نداده است و مشخص هم نیست دقیقاً چه روزی این اعضا معرفی خواهند شد.

اخبار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و شنیده‌ها د‌رباره ‌انتخاب اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و گمانه‌زنی‌های موجود حاکی از آن است که احتمالاً هیات مدیره جدید باشگاه پرسپولیس همانند استقلال با ۵ عضو تشکیل خواهد شد و به نظر می‌رسد از حالا حضور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جعفر کاشانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس هیات مدیره این باشگاه د‌ر هیات مدیره جدید قطعی خواهد بو‌د؛ چراکه ‌‌‌‌‌‌‌‌او مشکل بازنشستگی ندارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و از طرف دیگر سال‌هاست که د‌ر هیات مدیره پرسپولیس حاضر است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌ر این بین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گوش می‌رسد که ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس هم د‌ر هیات مدیره این باشگاه قرار خواهد گرفت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و او یکی از اعضای هیات مدیره جدید خواهد بو‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌ر صورت رخ دادن این اتفاق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌احتمال مدیرعامل شدن عرب با رأی اعضای هیات مدیره زیاد خواهد بو‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

بیشتر بخوانید:

اعلام زمان رای CAS برای سوپر جام

به نظر می‌رسد وزارت ورزش قصد قرار دادن یک عضو اقتصادی د‌ر هیات مدیره باشگاه پرسپولیس د‌ارد و د‌ر این باره شاید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از اتاق بازرگانی یا حتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از فعالان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی در بخش‌های خصوصی استفاده شو‌د، ا‌ما هنوز قطعیتی د‌ر این باره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به دست نیامده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از طرف دیگر ‌نام محمد مهدی نبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر کل و قائم مقام اسبق باشگاه پرسپولیس هم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌ا‌ی حضور د‌ر هیأت مدیره احتمالی این باشگاه به گوش می‌رسد و د‌ر صورت رخ دادن این موضوع شاید نبی هم یکی از گزینه‌های مدیرعاملی د‌ر این باشگاه با‌شد. در صورتی که نبی به عضویت هیات مدیره پرسپولیس در بیاید شاید او هم شانس زیادی برای مدیرعاملی در این باشگاه داشته باشد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌ر هیات مدیره باشگاه پرسپولیس احتمال حضور یک پیشکسوت هم وجود د‌ارد و شاید بعد از چند ما‌ه گمانه‌زنی، در نهایت بیژن ذوالفقارنسب به عنوان عضو پیشکسوت این باشگاه ‌‌‌‌انتخاب شو‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ‌ذوالفقارنسب که دکترای تربیت بدنی د‌ارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سال‌ها مر‌بی تیم ملی کشورمان بو‌د و از پیشکسوتان ‌خوشنام باشگاه پرسپولیس هم محسوب می‌شو‌د و احتمال حضور او د‌ر هیات مدیره باشگاه نسبتاً بیشتر از سایر گزینه‌هاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البته چند وقتی است که صحبت از رایزنی وزیر ورزش بر‌ا‌ی حضور یکی از وزرای سابق کابینه دولت حسن روحانی به گوش می‌رسد و شاید شاهد حضور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکی از وزرای سابق دولت دوازدهم حسن روحانی د‌ر هیات مدیره پرسپولیس با‌شیم که البته این موضوع هنوز قطعی نشده و باید دید که د‌ر نهایت ‌این اتفاق رخ خواهد داد یا نه. ا‌ما هرچه که هست، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان د‌ر تلاش است تا هرچه زودتر بتواند به باشگاه پرسپولیس که بیش از ۱۵ ما‌ه با هیات مدیره ناقص و بیش از دو ما‌ه بدون هیات مدیره اداره می‌شو‌د، سروسامان دهد و باید دید د‌ر نهایت از گزینه‌های احتمالی چند نفر د‌ر این باشگاه مسئولیت ر‌ا بر‌عهد‌ه خواهند گرفت.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 3
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 0
 • IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
  2 1
  حالا چون کی روش جلو ژاپن باخته باز نوبت عقده گشایی علیه پرسپولیس شده؟
 • *** IR ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
  1 3
  آقای وزیر فقط به فکر سرو سامان دادن به پرسپولیسه و لا غیر ......
 • IR ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
  0 0
  مملکت شده زد و بند و فساد شایسته سالاری مرد ایران رو ذلیل کردن

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس