مشایی احمدی نژاد

خداگونه‌گی انسان در اندیشه اسفندیار رحیم‌مشایی و محمود احمدی‌نژاد به حدی است که آن‌ها معتقدند انسان مانند خدا توانایی خالقیت داشته و می‌تواند هر آنچه خداوند خلق کرده را خلق نماید.

سرویس سیاست مشرق - همواره یکی از مهمترین مدعاهای حلقه انحرافی شکل گرفته در دولت‌های دهم این بوده که انحراف یک برچسب است که مخالفین سیاسی آقای احمدی‌نژاد برای از میدان به در کردن وی و متفرق کردن هوادارانش ساخته‌اند و اساساً انحرافی در افکار و عقاید این حلقه وجود نداشته و این حلقه بهترین منادیان و معتقدان اسلام ناب، مکتب امام خمینی (ره) و گفتمان اتقلاب اسلامی بوده و هستند.

به تازگی کتابی به نام «روایت انحراف» توسط پژوهشگران «اندیشکده ولاء» و درباره عقاید و افکار حلقه موسوم به «حلقه انحرافی» تألیف شده است. در این کتاب که به زودی به زیور طبع آراسته و روانه بازار نشر خواهد شد، تلاش گردیده تا فراتر از تحلیل‌های سیاسی راجع به حلقه آقای احمدی نژاد و دوستانش، به بررسی افکار و عقاید وی و این حلقه پرداخته شود. کنکاشی که می‌تواند نسبت عقاید و افکار این حلقه با مکتب «اسلام ناب» را که انقلاب اسلامی تعین یافته وجه نهضتی آن در عصر کنونی است را مشخص نماید. وب‌سایت «خبری-تحلیلی مشرق» به مرور گزیده‌ای از این کتاب را برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی با جریان انحراف منتشر خواهد کرد.

آن‌چه پیش‌رو دارید بخش هفتم گزیده‌ای است که پیش از این شش بخش از آن منتشر شده است. در این بخش‌ها درباره نسبت انسان و خدا در آموزه‌های حلقه انحرافی و نسبت این آموزه‌ها با دین مبین اسلام و مکاتب اومانیستی بحث گردید. در بخش قبل از نظرات اسفندیار رحیم‌مشایی درباره خداگونه بودن انسان و خدا شدن انسان سخن گفته شد. مشایی معتقد است انسان همان ویژگی‌های خدا را داشته و اساساً خدا با خلق انسان، خدا آفریده است و برای همین مقصد انسان، خدا شدن است. در این یادداشت درباره خداانگاری از انسان با این ادعا که انسان همانند خداوند متعال، خالق است و نیز درباره مأموریت تسخیر دنیا توسط انسان و از «اشتراکات انسانی» که در نظرات مشایی و احمدی‌نژاد دیده می‌شود رمزگشایی خواهد شد.

**********

درباره جریان انحرافی بیشتر بدانید:

روایت انحراف؛ نگاهی نو به افکار و عقاید حلقه بهار

چرا می‌توانیم مشایی را مروج «اومانیسم» بدانیم؟

احمدی‌نژاد و مشایی چه قرابتی با کابالا دارند؟

نگاه انحرافی احمدی‌نژاد و مشایی درباره انسان چگونه است؟

چرا از نظر مشایی با حذف انسان، خدا حذف می‌شود؟

آیا از نظر مشایی و احمدی‌نژاد؛ خدا با خلقت انسان، خدا آفرید؟

خالقیت انسان

اسفندیار رحیممشایی و محمود احمدینژاد در خداانگاری از انسان تا جایی پیش میروند که صفات الهی را به انسان نسبت داده و با ادعای تجلی صفات الهی در انسان، انسان را همچون خداوند دارای توانایی خالقیت و آفریدگاری معرفی مینماید:

«یکی از صفتها و ویژگیهای انسان، خالق بودن است. با وجود اهمیت بسیار این صفت، کمتر به آن توجه میشود ... خالق بودن یکی از صفتهای ممتاز الهی است. در میان صفتهای الهی، خالق بودن نخستین و رازقیت (رزاق بودن) دومین صفت است؛ زیرا رزق برای بقای وجود و خالقیت برای اصل و ایجاد است. انسان نیز خالق است؛ یعنی این صفت الهی در او تجلی کرده است. دایره خلق او نیز بسیار وسیع و گسترده است.»

مشایی دایره خالقیت انسان را همچون خالقیت خداوند، بسیار وسیع و گسترده میداند. در این جا این سؤال مطرح میشود که آیا خالقیت انسان در همان معنایی که در مورد خالقیت خداوند باریتعالی گفته میشود، مد نظر وی است؟ با توجه به سخنان بالا که مشایی بعد از توضیح در مورد خالقیت خدا، انسان را نیز واجد صفت خالقیت میداند، به نظر می‌رسد که نظر وی در مورد خالقیت انسان همچون خالقیت خداوند، نه یک مسامحه کلامی بلکه یک اعتقاد درونی و جدی در نزد وی و دوستانش است. احمدینژاد نیز در سخنان متعدد همسو با این نظر مشایی، بر این اعتقاد (توانایی خالقیت انسان همچون خداوند) صحه گذاشته و به صراحت مدعی است که انسان میتواند هر آنچه خداوند خلق کرده را خلق نماید:

«خدای متعال به طور مستمر در حال خلق است و معتقدم انسان میتواند مظهر خلاقیت خداوند شود یعنی هرچه خداوند خلق کرده، انسان هم میتواند خلق کند.»

«انسان تنها قدرت دستیابی به ذات خداوند را ندارد والا همه آنچه خداوند خلق کرده انسان هم میتواند خلق کند.»

«انسان، مأمور آفرینش و به ظهور رساندن توانمندیها و ظرفیتهای خویش است ... ما مأمور آفرینش هستیم، خدایی هستیم و باید چون خدا خلق کنیم. بهار انسانی، بهاری همیشگی است، چرا که در آن همیشه فرصت آفرینش و بروز ظرفیتها وجود دارد؛ از این رو بهار انسانی، بهاری همیشگی است ... آنان که در مرتبه حیات انسانی، گوی سبقت از یکدیگر ربوده و در خط وصال پروردگار هستند در حقیقت دارای ظرفیتهای بیشتری برای خلق و آفرینش هستند.»

اسفندیار رحیممشایی به سخن گفتنِ کلی در مورد «خالقیت انسان» بسنده نکرده، بلکه در سخنانی با بیانِ مصداق از قدرت خالقیت انسان، مدعی شده که انسان در صد سال آینده، انسانهایی همانند خود را خواهد ساخت:

«انسان در صد سال آینده کارهایی را انجام خواهد داد که حتی به ذهن ما هم نمیرسد و یکی از این دستاوردها ساختن انسانهایی همانند ما به دست بشر خواهد بود که دقیقاً مانند انسانهای طبیعی هستند و حس دارند و از درون همین انسان، ما شاهد ظهور مهندسان و شاعران و هنرمندانی دیگر خواهیم بود.»

مشایی و احمدی نژاد با این سخنان صریحی، مدعی هستند که انسان میتواند هر آنچه را که خدا خلق کرده، خلق کند. شاید با شنیدن این سخنان ابتدا تصور شود که سخنان مشایی و احمدینژاد درباره خالقیت انسان، یک برداشت ذوقی و مسامحه کلامی است یا صرفاً هدف آنها برجستهسازی انسان به عنوان ظرف تجلی صفات و اسماء الهی است، اما تأکید آنها بر خلق هر آنچه که خدا آفریده توسط انسان و حتی ساختن انسانهایی مانند انسانهای کنونی و واجد تمام ویژگیهای احساسی، روحی و روانی یک انسان، نشان میدهد که در تفکر مشایی و احمدینژاد، خداانگاری از انسان و اعتقاد به خالقیت انسان، نه یک سهلانگاری کلامی و تعبیری ذوقی، بلکه یک اصل و یک باور اساسی است.

احمدینژاد معتقد به خالقیت انسان بوده و مشایی معتقد است که انسان می‌تواند همچون خدا به خلق پرداخته و حتی در آینده به آفرینش انسان‌هایی شبیه و همانند خودش مبادرت ورزد! چنین امری از سوی منابع دینی و نیز عقل کاملاً رد شده است. «خالقیت» از صفات خدای متعال است. همچنین این صفت، مقتضای برهانهای اثبات وجود خدا است، زیرا استدلال میشود که خداوند مبداء و علتالعلل موجودات است؛ بنابراین همه موجودات مخلوق و آفریده او هستند. نص صریح قرآن کریم بر این است که خداوند در خالقیت، واحد و بیهمتا است و شریکی ندارد؛ «قُلِ اللهُ خالِقُ کُلِّ شَیْء وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهّار. ُ»[۱]

ادعای خلق همه آنچه که خدا خلق کرده توسط انسان؛ تفاوتی با شریک قائل شدن در خالقیت خدا ندارد. شاید ادعا شود که خداوند آفرینش را به انسان تفویض کرده است، چنین ادعایی با توحید در خالقیت و عمومیت قدرت الهی منافات دارد. ممکن است به معجزات پیامبران استناد شود، مانند؛ «اَنِّی اَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِاِذْنِ اللهِ» [۲]؛ حال آنکه حضرت عیسی علیه السلام فرموده است به اذن الله، پرنده گلی او به پرنده واقعی تبدیل شده و جان و حیات میگیرد. یعنی به اذن خاص الهی و بنا بر مشیت و اراده الهی یک پرنده گلی به پرنده جاندار تبدیل میشود و در واقع حتی پیامبران به مثابه انسانهای کامل عصر خود نیز فاقد توانایی خالقیت هستند! اما احمدینژاد و مشایی، در توانمندی انسان به خلق، مقصودشان از انسان، انسان به صورت عام است و نه حتی انسان کامل و هیچگونه اشارهای به امر یا اذن الهی نکرده و معتقدند انسان به دلیل آنکه محل ظهور اسماء الهی و محور عالم است، خالق است و مانند خداوند خلق میکند! حال آنکه خداوند در قرآن کریم میفرماید: «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ» [۳]؛ «هیچ چیز همانند او نیست.» او مِثل و مانند ندارد. شبیه ندارد. آیینه ندارد. او واحد است و یگانه بی همتا.

ممکن است گفته شود مقصود از خالقیت انسان، اختراعات بشری است. در پاسخ بایستی گفت اولاً تأکید اسفندیار رحیممشایی و محمود احمدینژاد بر خالقیت است؛ همانند خالقیت خدا و نه ابداع و اختراع! (بین این خلق و اختراع اختلاف اساسی وجود دارد) و ثانیاً بر توانایی خلق همه مخلوقات توسط انسان تأکید نموده و محدوده خلق انسان را نیز همان محدوده خلق خدای متعال میدانند؛ بنابراین دایره بحث آنها بسیار فراتر از دایره اختراعات مصنوعی انسان است که حاصل تغییر شکل عناصر طبیعی بر اساس قوانین وضع شده در جهان توسط خدا میباشد. اختراعات انسانی متکی بر کشف ماهیت و چگونگی پدیدهها در چهارچوب نظام آفرینش است و نه بالاتر از آن. این کشف نیز نسبی است و همواره در آن، وجود نقص و خلل متصور است. کشفیات به دانشمندان کمک میکند تا به بازسازی از حقیقت دست بزنند. در واقع اختراعات صرفاً بازسازی اشیا بر اساس واقعیتها و قواعد کشف شده در نظام آفرینش است. حال آنکه در موضوع «خلقت»، بحث آفرینش از عدم مطرح است و عموم مخلوقات از جمله انسان، پیش از خلق شدن موجود نبودهاند، بلکه بعد از امر الهی، خلق شده و موجود شدهاند.

تسخیر جهان

اسفندیار رحیممشایی و محمود احمدینژاد بر اساس نگاه خداانگارانه از انسان، همه هستی را در تسخیر انسان دانسته و خلقت آسمانها و زمین را برای کمال انسان میدانند:

«هر آنچه در آسمان و زمین است، حتی شب و روز و خورشید و ماه میتواند مسخر انسان شود و اگر کسی برای خدا قیام کرد برای خدا قدم زد، برای خدا کار کرد، سرعت او هم مانند نور به بالاترین سرعت و بالاتر از سرعت نور خواهد رسید.»

«خداوند همه هستی و جهان را برای انسان خلق کرده است. همه کهکشانها، آسمانها، دریا و اقیانوس، رودخانه و چشمه برای انسان و در خدمت انسان است و خداوند همه عالم را در تسخیر انسان مقرر فرموده و بهترین نعمتها را برای انسانها در نظر گرفته است.»


[۱]. سوره رعد، آیه ۱۶.

[۲]. سوره آل عمران، آیه ۴۹.

[۳]. سوره شوری، آیه ۱۱.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 130
 • در انتظار بررسی: 2
 • غیر قابل انتشار: 33
 • IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  36 14
  یعنی چی؟ اگر انسان بتونه هر چی رو که خدا خلق کرده، خلق کنه، تفاوت انسان و خدا در چی میشه؟
  • IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   18 78
   مشایی را به دست ابوعثمان التونسی بسپارید.
  • IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   35 21
   به 13:56 بله: شاگرد شیطان را باید به شاگرد شیطان سپرد
  • IR ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   43 12
   حدیث قدسی: عبدی اطعنی اجعلک مثلی انا حی لااموت اجعلک حی لاتموت...(ای بنده ام مرا اطاعت کن تا او را مثل خودم گردانم من زنده ام که نمیمیرم تو را زنده ای کنم که نمیری...) گر به خود آیی به خدایی رسی از ره غفلت به گدایی رسی شیمون پرز گفته بود که باید کاری کنیم که با احمدی نژاد بودندتبدیل به ننگ شود.
  • حسین IR ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   12 1
   اماما هم خلق میکردن فرقش اینم خدا از هیچ خلق میکنه ولی انسان به واسطه خدا
  • IR ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   28 33
   مشرق عزيز به عنوان يك احمدي نژادي از شما متشكرم كه هرروز عكس دكتر را در سر خط سايتتون ميزاريد!من از روزنامه شرق هم تشكر كردم چرا كه پنج ساله هرروز نام دكتر را در سوتيتر خود جا ميده!!!
  • IR ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   34 33
   درود و سلام خدا بر احمدی نژاد و یارانش . در قلب محرومان جای داره !!!
  • IR ۲۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   10 16
   مشرق این اراجیف چیه؟ بدبخت مشکلات مملکت را ول کردی این چیزا را می گویی؟ روحانی اقتصاد کشور را با خاک یکسان کرد فرهنگ و عزت را له کرد او را رها کردی رئیس جمهور 13 سال قبل را می گویی؟ ببینم نویسندگان این کتابها که حتی اسمشان هم نیست و یا خودت جرات دارید روزی به معرفی شخصیت واقعی روحانی بپردازید که ....
  • IR ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   14 25
   گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد /حافظ
  • محسن US ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   32 8
   با این صحبت هایی که از مشایی منتشر شد شکی باقی میمونه که اون مرتده؟ دیگه چه جوری باید ارتداد خودش رو اثبات کنه؟
  • IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   33 3
   به 14:38 اگر این حدیث صحیح باشد، خداوند فرموده است از من اطاعت کنید تا ...؛ نفرموده است ای انسان تو به صورت ذاتی مثل من هستی! یا من و تو یکی هستیم! یا من و تویی وجود ندارد! یا من تو هستم و تو من هستی! درست برخلاف عقیده احمدی نژاد و مشایی که مدعی هستند خدا و انسان یکی هستند و هیچ تفاوتی ندارند. این یک. دوم؛ چه کسی به مقام اطاعت مطلق از خدا می‌رسد که می‌تواند در تکوین اجازه تصرف بیابد. شیعه معتقد است صرفا ائمه معصومین و دومی ندارد. اما شما معتقد هستید همه انسان‌ها به صورت عام می‌توانند به این جایگاه برسند. در واقع مدعی هستید همه انسان‌ها به صورت ذاتی در این جایگاه هستند و اگر متوجه این جایگاه نیستند باید بیدار شوند و خدا شوند (در صورتی که طبق حدیثی که به آن استناد کرده‌اید خداوند به انسان کاملی که از او اطاعت مطلق می‌کند اجازه می‌دهد تا در تکوین تصرف نماید، نه اینکه انسان به صورت ذاتی از خالقیت برخوردار باشد) سوم این‌که شما در مقام دفاع از یک عقیده هستید. برای دفاع از این عقیده که مدعی هستید اسلام واقعی است؛ باید ادله قرآنی و نلقی بیاورید. شما درباره توحید بحث می‌کنید؛ شما مدعی همانی انسان و خدا هستید و بعد می‌روید و یک حدیثی که از آن هزار و یک برداشت می‌شود (کاری با سندیت حدیث ندارم) را به عنوان مبنای عقیده‌یتان مطرح می‌کنید یا فرازی از یک دعا را می‌برید و مطرح می‌کنید؟ در مقابل این تک ارجاعات شما، هزار و یک ادله قرآنی و روایی و عقلی وجود دارد که انحراف عقیدتی احمدی‌نژاد را اثبات می‌نماید و چهارم؛ امیدوارم در برابر این برچسب‌زنی‌هایتان بتوانید در روز جزا پاسخی داشته باشید.
  • مهدی س IR ۱۷:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   2 1
   مشرق فقط به من بگین این شعر سراینده چه شخصیتی است امام خمینی یا محمود احمدی نژاد و مشایی فارق از خود شدم و کوس انا الحق بزدم همچو منصور خریدار سر دار شدم
 • IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  24 48
  خب منتظر ماله کشی و توجیه احمدی نژادی ها هستیم. تا دیروز می گفتن خدا و انسان یکی هستند و تنها تفاوت انسان و خدا در این است که خدا خالق است و انسان نه! حالا ببینیم چه جوری این عقیده باطل رو توجیه می کنن؟ فقط امیدوارم دوباره به عرفان از دید امام خمینی ارجاع ندن و بعد هم که سند بخواهی، بگن انتظار داری امام این حرف ها رو در کتاب هاش زده باشه؟
  • IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   7 68
   امروز هم گفتند انسان مانند خدا خالق است. به والله اگر احمدی نژاد و مشایی بگن ماست سیاهه، این احمدی نژادی ها هم میگن ماست سیاهه، تازه میرن توجیه هم براش پیدا می کنن
  • IR ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   69 19
   درود بر دكتر محمود احمدي نژاد
  • IR ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   18 20
   آدرس غلط به مردم ندهید عوام فریبی تا کی طرح مشکلات مردم مهم است یا این چرندیات
  • US ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   20 8
   جالبه که یکسری نظراتی که در مخالفت با احمدی‌نژاد ابراز میشن تعداد زیادی منفی می‌گیرن و برعکس یکسری نظرات خاص هم در توجیه احمدی‌نژاد کلی لایک... بهاری‌های عزیز راحت باشید؛ معلوم نیست
 • IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  27 20
  این مشایی واقعا چرا این حرفا رو میزده!!! انسان و خالقیت!!! توهم هم حدی داره. مگه انسان خداست که خلق کنه؟!!!
  • NL ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
   0 27
   بهرحال انسان با پیشرفت تکنولوژی داره به معنای واقعی اشرف مخلوقات و خدای روی زمین میشه
  • US ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
   1 0
   خدا خداست و انسان هم مخلوق. "خدای روی زمین" می تواند در صحبت های روزانه و محاوره ای توجیهی داشته باشد اما در بحث اعتقادی معنایی ندارد
 • پری مجرد48ساله IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  16 39
  مرگ بر مشایی منحرف و احمدی نژاد ساده زیست و شجاع و مردمی و خدوم
  • IR ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   6 19
   48 سالت شده دیگه پری! دست وردار
 • IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  72 16
  اصلا مهم نیست. احمدی نژاد یاور ما محرومان و پابرهنه ها بوده، هست و خواهد بود. او احمدی نجات است و همه جهان به او باور دارند
  • IR ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   9 26
   تعصب کورکورانه بدون تعقل
  • IR ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   21 66
   همه جهان ؟! وجدانا چی زدی ؟ صنعتی بوده درسته ؟
 • IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  31 18
  کی احمدی نژاد از این حرف ها زده؟ چرا منبع حرف ها رو نزدید؟ چرا به دکتر تهمت می زنید؟
 • IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  21 54
  این جملات عین کفره؛ امیدوارم مراجع تقلید و علمای انقلابی و مومن ورود کنن
 • IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  34 29
  ماشاء الله میزان اناالحق بودن دوستان خیلی زیاده!!!!!!!!! جوری که دیگه از حق هم گذشتن. فکر کنم بهتره به جای اناالحق بگن حقی جز مشایی وجود نداره
 • رامین IR ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  6 0
  تسخیر جهان :)))))))))))))) علمی تخیلیه یا ژانر وحشته؟
 • IR ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  10 4
  مرگ بر انحراف و التقاط
 • عباس IR ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  17 29
  خدایا چه گناهی کرده بودیم که به احمدی نژاد و مشایی مبتلا شدیم؟
  • IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   34 1
   وهمین طور روحانی و جهانگیری!
  • RO ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   7 3
   احمق خلق شدید و گرنه عیب و ایرادی ندارید.!
 • IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  12 13
  شرک و کفر شاخ داره یا دم؟ اینها واقعا چه دینی دارن؟
 • IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  20 26
  لعنت بر مشرق
  • IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   21 2
   لعنت بر انحراف از دین اسلام
  • PL ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
   0 0
   مردان شمشیر رودررو زنند
 • IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  23 34
  صد رحمت به کابالیستها!!! خب منتظریم حضرات بهاری ماله عرفان رو دستشون بگیرن و کثافت کاری های اقطاب شون رو پاک کنن. البته ادعای عرفان
 • پری مجرد48ساله IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  درود بر دکتر احمدی نژاد شجاع و خدوم و مردمی و ساده زیست
 • US ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  17 59
  جنگ ما جنگ عقیده است. ما با هر کس که بخواهد با دین ما بجنگد با دنیای او خواهیم جنگید. دنیای شما انحرافی ها را بر سرتان خراب خواهیم کرد
  • IR ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   10 1
   عقاید شما را بچه هاتون هم دیگه قبول ندارن
 • مهرداد IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  19 16
  یه سوالی از احمدی نژادی ها دارم و امیدوارم به سوالم جواب بدن. شماها قرائت خاصی از دین دارید یا ندارید؟ اگر قرائت خاصی دارید چرا نمیاید بگید این قرائت ماست با این چهارچوب و اصول و فروع، اگر ندارید پس این حرف هایی که احمدی نژاد و مشایی زدن، چیه؟
 • IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  35 13
  درود بر دکتر احمدی نژاد عزیز و دلاور .
 • IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  6 30
  احمدی نژاد لابد با میمون فرستادن به فضا می خواسته جهان رو تسخیر کنه
  • IR ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   17 24
   واي بر تو ايراني كه دستاورد دكتر احمدي نژاد را مه باعث افتخار ايران است را تخريب ميكني !!
 • یک طلبه IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  54 33
  حرف های مهندس و دکتر عین اسلام ناب است و اگر شما شیاطین بهره ای از اسلام نبرده اید، حق ندارید آنها را منحرف بخوانید. همین شما جاهل ها و اهریمنان هستید که مانع از ظهور می شوید. خدا لعنتتان کند
  • IR ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   5 25
   طلبه کدوم مدرسه ای؟ مدرسه پریوش؟
  • hasan US ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   5 38
   چه ساده لوحانه !!به شخصه ممنونم ازت بابت تعریف جدیدت از اسلام ناب!!!!!به شما توصیه میکنم زیاد غرق در این تعریف جدیدت از اسلام ناب نشو و سعی کن بیشتر چشات و باز کنی
 • صادق IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  19 6
  آقا کتاب چاپ شده؟ چه جوری میشه تهیه اش کرد؟ اصلا قراره چاپ بشه؟
 • IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  13 20
  مشرق انقدر راجع به اولیاءالله بد ننویس. سوسک میشی
 • IR ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  15 9
  بکوبید خدا بیدارتر میکند ملت را
  • IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   5 4
   آخی... چقدر حماسی؛ آفرین
 • زینب IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  17 6
  کتاب روایت انحراف چه زمانی منتشر میشه؟
 • IR ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  8 12
  احمدی نژاد دعای فرج می خواند و آیا این کافی نیست؟؟؟؟؟؟
  • محسن US ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   3 10
   شمر هم نماز میخوند از قضا روزه هم می گرفت
  • IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   18 14
   کاربر محسن! شمر علیه امام زمان خویش و نوه پیامبر اسلام شمشیر کشید. آیا شما موردی را سراغ دارید که دکتر احمدی نژاد این گونه در برابر امام زمان خویش ایستاده باشد؟
 • IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  10 8
  این بولتن روایت انحراف چند صفحه است؟ چرا تموم نمیشه؟
 • IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  19 2
  امیدوارم پژوهشگران کذایی این اندیشکده کذایی بتونن جواب خدا و آه مظلوم رو بدن
  • محمد US ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   2 9
   اونا هم احتمالا امیدوارن شما پیش خدا رو سیاهی نشی به خاطر تعصب کور کورانت از این فرقه خخخخخ
 • IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  1 9
  یک دفعه بگن، ما کافریم و مسلمان نیستیم! کدام یک از این حرفها را متخصصان دین تایید می کنن!
 • رامین US ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  15 9
  الان این بهاری ها مثل چیز حمله میکنن . منتظر دستور حمله از لیدراشونن
  • IR ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   6 15
   کافر همه را به کیش خود پندارد
 • m US ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  17 8
  کتاب کی قرار چاپ بشه ؟؟؟به نظر کتاب خوبی میاد
 • رضا IR ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  18 15
  حسادت پدر انسان را در می آورد!!!!!! شما به محبوب بودن احمدی نژاد حسادت می کنید ، هیچ نقطه ضعفی پیدا نمی کنید چسبیده اید به این آقا!!!!!
 • US ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  4 5
  این کتاب رو کی منتشر می کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • IR ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  27 23
  بد بخت رو کردید در زندان از نشستید نقدش میکنید!؟ اگر مرد هستید بهش تریبون بدید یا مناظره کنید!
 • US ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  22 3
  مشرق ملعون به گوش باش که صاحب ما خواهد آمد و نسل شما را از زمین خواهد کند
 • مممم IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  22 14
  امکانش هست یه مناظره بیزارید مشایی کردید اون تو علیه کتاب چاپ کردید خوب یه مناظره بیزارید ببینیم کدومتون راست میگید
 • رضا IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  19 2
  سلام مشرق جان خداوند بعد از خلقت ادم به خودش تبریک میگوید فتبارک الله احسن الخالقین پس از دید قران مبین خالقیت منحصر به ذات خداوندی نیست و انسان نیز درجاتی از خلق کردن دارد با این فرق که ذات مقدس خداوندی از هیچ خلق می کند و قدرت و حکمت و علم و.. نامحدود دارد و انسان به کمک سایر مخلوقات مثل آهن و چوب و... در حد بسیار پایین تر خلق میکند و این نعوذ بالله معنی تساوی خداوند با انسان نیست
 • DE ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  12 5
  سوره حج آیه ۷۳ یک جواب عالی دارد به این گنده گوئی ها و خوزعبلات : «اى مردم [خداوند] مثلى زده پس خوب بدان گوش فرا دهيد ، كسانى را كه بجای خدا مى‏ خوانيد قدرت آفرینش یک مگس را هم ندارند ، هر چند براى [آفريدن] آن با یکدیگر متحد شوند ، و چنانچه مگسی از آنان چیزی بربايد نمى‏ توانند آن را از مگس بازپس گيرند ، طالب و مطلوب هر دو ناتوانند.»
  • IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   20 7
   الان بهاری ها میان و برات شعر می خونن و بعد میگن یا نوکر ننه ملکه ای یا نوکر لاریجانی ها
 • مظفر US ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  5 3
  کتاب کی چاپ میشه ؟؟؟خیلی مشتاقم کتاب و بخونم و بیشتر بشناسم
 • راضی IR ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  15 3
  دوستان مشرق مشایی احمدی نژاد را ول کنید روحانی را دریابید امروز بازی بر جام را سر FATF تکرار کردظاهرا موضوع بر جام وتبعاتش برای آقای روحانی هزینه نداشته که با همان فرمان میخواهد FATF را برود دوستان مشرق علیکم باالمتون لا بالحواشی
 • IR ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  8 2
  مشرق، قلمت گیر کردی روی اینا !!!
 • IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  14 9
  از سر کج فهمی با این سخنان برخورد کردن شما آدم را یاد کلیساهای قرون وسطی می اندازد.
 • IR ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  7 8
  انقد با محمود دعوا کردید رفت پیش افرادی مثل مشایی انقد این هارا گفتید که افرادی لیبرال اومدن سرکار
 • US ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  12 3
  امان از حسادت
 • آزاده IR ۱۸:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  3 1
  مشرق جان از قاشقجی هم بنویس برای ما ...خیلی باحالیند دمت تون گرم خخخخخخخخخخخخخخخخ
 • IR ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  17 21
  احمدی نژاد محبوب مستضعفانه . خلاص
 • IR ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  1 4
  مردک بی سواد
 • US ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  2 0
  ای بابا
 • IR ۱۹:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  8 2
  مشرق جان جهت استحضار شما و سایر همفکران تان عرض می کنم. این جمله را آقای دکتر احمدی نژاد در سال 1390 بیان کرد و این استدلال ها هم قبلا توسط نویسندگان سایت تبیان بیان شده است. و اندیشمندان اندیشکده ولاء عینا آن را تکرار کرده اند ( امیدوارم سانسور نکنی)
  • IR ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   1 4
   و ایضا انتشارات زمزم هدایت قم
  • US ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   5 0
   دوست عزیز امکان داره لینک مقاله یا یادداشت تبیان رو بگذارید
  • IR ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   2 1
   سایت تبیان آن را از مشرق اورده است.
 • IR ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  20 10
  شما ناخن احمدی نژاد هم نمی شوید که اگر ناخنش می شدید ادعای خدائی می کردید دکتر آنقدر آقا و با صفاست که این همه اهانتها را به حساب نادانیها و بیماری شما می گذارد او بسیار با اخلاص و فداکار است شما ها را به مقام او باری نیست شما در همین نمامی و حسادت و بیماریهای روحی خودتان دست و پا بزنید
  • IR ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   13 5
   وووووووووووووو؛ چقدر دکتر گنده‌ست! از یه طرف میگین بین خدا و انسان تفاوتی وجود نداره و از طرف دیگه می‌گید انسان‌های منتقد احمدی‌نژاد، ناخن او هم نمی‌شوند!!!!!
  • IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   0 2
   در جواب ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ . هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز نقشش نخرم ار خود صورتگر چین باشد ؟؟؟
  • IR ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   1 1
   در جواب ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ گرد سم خران نیز بگذرد
 • محمد ازقم US ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  12 24
  وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ مشرق جان آخرت خودت رو به چند روز دنیای فانی نفروش ...
 • IR ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  12 4
  حدیث قدسی داریم عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی أنا مهما أشاء يكون أجعلك مهما تشاء يكون. ــــ بنده‏ ی من! مرا اطاعت كن تا تو را مثل خود سازم. . من هر چه را اراده كنم مى‏شود تو را هم چنان قرار دهم که هر چه بشود» مشرق نیوز مسلمانی؟
  • IR ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   4 3
   سند این حدیث چیه؟ قبل از مطرح کردن هر حرفی اول باید سندش مشخص بشه.
 • جواد IR ۲۰:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  19 21
  مشرق جان اولا به شدت دیدگاه احمدی نژاد و امثالهم رو تحریف کردی دوما آدمی قرار است به جایی برسد که در ذیل خداوند هرچه بخواهد انجام دهد لطفا جو نده . برای فهمیدن این موضوع درباره اون دنیا و هدف و غایت آدمی مطالعه کن .
 • IR ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  5 5
  یقین کردم که مشایی صرفا بهانه ای است برای کوبیدن عرفان. در حالی که خود مشایی اساسا معنای این حرفها شاید نفهمد . اما حرفهای عرفان اسلامی است. مشخص است که نوینده متن فوق حتی زحمت خواندن تفسیر سوره حمد امام خمینی و مخصوصا آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین را به خود نداده است. اتفاقا کاملا هم با اعتقادات شیعه سازگار است. این انسان که به درجه ای می رسد که می تواند تصرف در ماسو الله بکند و خالق شود. مگر مسیح علیه السلام چیزی جز انسان بود که به نیابت خدا خلق می کرد و روح می دمید و زنده می کرد؟ دقیقا کسانی که مانند شما مقام انسان را خوار شمردند بودند که امثال عیسی مسیح و امام علی و امام هادی علیهم السلام را العیاذ بالله خدا پنداشتند. اما شیعه می داند که مقام انسان به کجا می تواند برسد. به جایی که در زیارت جبیه می گویم " لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک" یعنی انسانهایی بودند که به جایی رسیدند که بین آنها و خدا تفاوتی نبود الا آنکه آنها مخلوق خدا بودند و هستند. این حرف خدا به همه بشر است. عبدی اطعنی اجعلک مثلی. خدا همه آسمانها و زمین را مسخر انسان کرده است. سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض. اما چه کسی از این ظرفیت استفاده کرد؟ محمد و آل محمد . شاگردان آنها و اولیاء الله. مگر سید علی قاضی در زمان خود ما ماری که به جلسه درسش آمده بود را با یک "مت" نمیراند و سپس زنده نکرد؟مگر رشید هجری جز انسان عادی بود که به آن مقامات رسید؟ مگر سلمان فارسی و آنهمه کراماتهای او دروغ بوده است؟ اگر دروغ است رسما بفرمایید کلا منکر تمام افتخارات تشیع هستید.
  • IR ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   4 5
   عجیبه که شما متن یادداشت رو نخوندید و صرفا یکسری گزاره‌های ذهنی‌تون رو تکرار کردید؟ مسیح انسان کامل بود. خلق نکرد؛ خداوند به او اجازه داد تا تصرف داشته باشد. اما احمدی نژاد می گوید انسان و خدا یکی هستند، تفاوتی ندارند و انسان به صورت مطلق می تواند مانند خدا خلق کند. از تفسیر سوره حمد امام خمینی که همیشه به آن ارجاع میدی، فقط یک فکت بیار که امام گفته باشن خدا و انسان یکی است؛ انسان مانند خدا خالق است و مقام انسان کامل و تصرف در تکوین در دسترس همه انسان ها به صورت عام است. منتظر هستم
 • رضا IR ۲۲:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  5 19
  درود بر احمدی نژاد و مشایی حالا شما هرچه میخواید بنویسید
 • IR ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  13 22
  آره احمدی نژاد منحرف بود البته انحراف از جریان قدرت طلبی و انحصار طلبی و حکومت خاندانی. بله خوب نشان داد که وام دار هیچ کس و هیچ جریانی نیست. مملکت اگر در دولت روحانی هنوز پا برجاست از زحمات دولت نهم و دهم است. وگرنه مدتهاست که شهرداری تهران شهردار ندارد. من اگر وزیر کشور بودم استعفا می دادم.
  • IR ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   3 5
   بابا بی‌خیال اگر می‌توانی در برابر نقد عقاید احمدی نژاد استدلال کن اگر نمی‌توانی فحش نده؛ مجبوری؟
 • علی IR ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  8 14
  سلام نگرانی شما و بزرگانتان از چیست که به این شدت و به ناحق تخریب می کنید . عزت از آن خدا رسولش و مومنان است . تلاش بیهوده نکنید .
  • IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   16 7
   ناحق؟ وقتی احمدی نژاد رو ملاک حق می دونید و نه قرآن و اهل بیت و روحانیت شیعه رو خب معلومه که از دید شما هر نقدی به احمدی نژاد عین ظلمه
 • محمد IR ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  8 31
  احمدی نژاد ادم بدی نیست ولی خیلی ساده لوحه شما مشایی رو نمی شناسین ما زیر دستش کار کردیم خیلی ادم موزمار و وحشتناکیه حتی شایعه شده بود با اجنه ارتباط داره!!!!!!! بیچاره احمدی نژاد که گیر این ادم افتاده اما بهتون بگم که احمدی نژاد ۱۰۰ سال دیگه هم رئیس جمهور نمیشه چون خیلی ساده لوح بود سیاست خوردش کرد فکر می کنم فقط مناطق فقیر نشین جنوب تهران و مناطق محروم بهش رای بدن که جمعیتی ندارند اکثر مردم ایران از قشر متوسط هستند که با این ادم مخالفن پولدار ها هم عموما که طرفدار روحانی اند پس هرکس رای طبقه متوسط رو جلب کنه رئیس جمهور میشه که روحانی تونست این کار رو با وعده های ازادی حجاب و.... دروغین و سیاهنمایی بدست بیاره الان فقط رئیسی می تونه رئیس جمهور بشه چون مردم (زنان )فهمیدن هیچ مردی توی ایران حتی اونی که ادعا میکنه اجازه نمیده زنان بی حجاب برن توی خیابون(اینقدر هم بی غیرت نیستن) و اینکه احتمال خیلی زیاد مشارکت مردمی توی این دوره اطراف ۶۰ درصد هست (خیلی کمتر از دفعه قبل)پس معتقدین و مذهبیون بیشتر شرکت می کنند درنتیجه به احتمال بالای ۹۰ درصد رئیسی رئیس میشه!!!! (احمدی نژاد اصلا تائید صلاحیت نخواهد شد که رای بیاره اگر هم بشه نمیاره)
  • ES ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   7 15
   مناطق فقیر نشین جمعیتی نداند؟ 90 درصد مردم زیر خط فقرند
 • ایرانی IR ۲۳:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  12 6
  وقتی نا شکری نعمتی میکنی باید به عذاب احسن یعنی حسن روحانی دچار بشی.... جرات داری از اون **** حرفی بزن یا از داداش حسن و جهان بگو نکنه لال شدی مشرق تا کی باید بزدل و ترسو و بی شناسنامه و ...... باشی. اینکه پشت سر چند تا آدم بی تریبون بی دفاع که ۱۰دقیقه وقت دفاع ندارند حرف بزنی افتخاره؟ جرات نداری یک مناظره تو دفترت یا هرجای دیگه بزاری ببینیم محمود و اسفندیار حرف حسابشون چیه.یه تحقیق کن ببین اینها چه کساشون مقیم و تبعه کانادا و انگلیس و عموسام هستندکه داری برای ما روضه انحراف میخونی.راستی وجدان داشته یک خبر از پرونده های **** برو ببین چطور داغ به پیشونیت میزنند. آخه چطور میخوای جواب خدا رو بدی.......
  • IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   16 5
   مشرق که مردانه مقابل حسن روحانی ایستاده. شما بهاری ها واقعا روتون میشه با اون همه ذوقی که از پیروزی حسن روحانی در انتخابات داشتید از ایستادن مقابل روحانی حرف بزنید؟ فایل صوتی نظر دکترتون درباره روحانی هم در اینترنت منتشر شده
  • IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   2 1
   احسنت و مرحبا
 • ع ن IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  4 16
  مطمئن باشید که ان ربک لباستخر. دست خدا از آستین لباس‌شخصی‌های بهار از شما انتقام خواهد گرفت.
 • IR ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  26 13
  درود بر احمدی نژاد و یارانش ... لعنت خدا و نفرین مردم بر پرونده سازان و دروغگویان و نان به نرخ روزخورها
  • IR ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   1 0
   :))))))))
 • مهدی IR ۰۰:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  3 7
  "اسفندیار رحیم‌مشایی و محمود احمدی‌نژاد بر اساس نگاه خداانگارانه از انسان، همه هستی را در تسخیر انسان دانسته و خلقت آسمان‌ها و زمین را برای کمال انسان می‌دانند" 1- وَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّماوَاتِ وَ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (جاثیه 13) 2- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ (حج آیه 65) 3- الم تروا ان الله سخر لکم ما فی السمـوت وما فی الارض (لقمان 20) >>> چرا فکر میکنید لزوما نظر شما در مورد مسائل مذهبی درسته !! کاش شناخت حداقلی نسبت به قرآن یا نظر مراجع و علما داشتید !!!
  • IR ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   3 4
   کدام انسان؟ انسان به صورت مطلق یا انسان کامل؟ تسخیر به چه معناست؟ تسخیر مادی یا بحث اجازه یافتن ائمه از سوی خدا در تکوین؟ فکر می‌کنید نظر احمدی نژاد منطبق با نظر قران و علماست؛ خب خیلی هم عالی. بروند قم و راست حسیتی بگه من این نظرات رو دارم؛ نظرات من درسته یا نه؟ به نظرت احمدی نژاد حاضره همچین کاری کنه؟
  • IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   0 1
   کاربر 8:30 استدلال شما همانند مردی است که از زنش درخواست آب نمود: زنش پرسید آب سرد یا آب گرم؟ داخل پارچ یا لیوان؟ آب معدنی یا آب لوله؟ و....
  • IR ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
   1 0
   کاربر 16:06 1. قیاس شما از اساس غلط است. عجیب است که توحید و بحث پیرامون آن را با طلبیدن یک لیوان آب مقایسه می‌کنید؟ 2. شما ادعا کرده ای و باید ادعایت را اثبات کنی اما متوسل به مغلطه می شوی. چرا؟ 3. حوزه «اعتقادات» با حوزه ذوقیات و حالا یه چی گفتم، تفاوت بسیار دارد.
 • IR ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  4 0
  ای مستر بین
 • مهرداد IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  3 2
  چرا یه کتاب منتشر نشده در مشرق منتشر میشه؟
 • م ا ن IR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  1 1
  بابا خیلی هنزمندید! خیلی قدرتمندید!
 • مردانی IR ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  15 3
  با این حساب جرم امثال مشایی و احمدی نژاد خیلی سنگین تر از کستنی مثل طاهری عرفان حلقه است. چرا باهاشون برخورد جدی نمیشه؟
 • IR ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  0 0
  آقاي ۱۴:۳۸ خود احمدي نژاد با دست خودش اين كار را كرد
 • رويا فرزانه IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  3 1
  حسادت خيلي چيز بديه و خدا همه رو از دست آدم حسود و نادان دور نگهداره.
 • برای بار دوم می نویسم. لطفا منتشر نمایید. IR ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  2 0
  به راستی انسان خالق است؟ پاسخ به این سوال نکته‌ایی بسیار ظریف دارد که اگر اشتباهی در نوع توضیح یا در برداشت آن صورت گیرد، در انتها به کفر ختم می‌شود و من امیدوارم تا بتوانم به نحو صحیح توضیح دهم. در زندگی کنونی که ما داریم دو عالم وجود دارد : عالم حقیقت و عالم مجاز. عالم حقیقت عالمی است که همه چیز در آن دیده، شنیده یا لمس می‌شود. همین عالمی که ما در آن زندگی می‌کنیم، کار می‌کنیم، فعالیت می‌کنیم و در رفت و آمد هستیم. ولی عالم مجاز عالمی است که دیده نمی‌شود، قابل لمس کردن نیست. عرفا عالم مجاز را عالم خیال و رؤیا نام‌گذاری می‌کنند و عالمی که هر فرد برای خودش می‌سازد و در برخی مواقع ممکن است با آن زندگی کند. ابن عربی که عارف و فیلسوفی بزرگ در زمینه عرفان و هستی شناختی است، حکم تکوین انسان را در عالم خیال میسر می‌داند. وی عالم خیال را عالمی می‌داند که انسان می‌تواند در آن خلق کند. همان‌گونه که خلق خداوند و حکم تکوین او ، این عالم را پدید آورده، انسان نیز می‌تواند در عالم خیال، حکم تکوین بدهد و جهانی را پدیدار کند. یا یک اتفاق یا یک واقعه خاصی را در آن جهان نمود عینی بخشد. پس پاسخ به سوال اولیه را می‌توان این‌گونه توضیح داد : انسان در حیطه تکوین خودش ( که عالم خیال نام دارد ) خالق است . یعنی هر انسانی به هر چیزی که می‌اندیشد یا هر فکری که می‌کند، آن اندیشه در عالم خیال تبدیل به واقعیت می‌شود و آن فرد دنیایی را که فکرش را می‌کرده و اندیشه آن را داشته، ساخته است. علت عدم خلق در دنیایی که زندگی می‌کنیم این است که قوانین آن را نمی‌دانیم، از آن شناخت کافی نداریم؛ پس خلق را نمی‌توانیم وجود بخشیم. به همین دلیل این امکان از ما سلب شده است. در این میان ممکن است که این حکم تکوین در همین دنیا نیز رخ دهد. البته بایستی قدرت انجام کار ( اِذن ) آن‌را داشته باشیم. همانطوری‌که این قدرت ( اِذن ) توسط خداوند به حضرت عیسی ( ع ) داده شده بود ( آیه ۱۱۰ سوره مائده ). ضمن آن‌که این امر در یکی از احادیث قدسی نیز ذکر شده است. آنجا که می گوید : عبدى‏ اطعنى‏ حتّى اجعلک مثلى أو مثلى أقول للشی‏ء کن فیکون و تقول للشی‏ء کن فیکون- بنده من مرا اطاعت کن تا تو را مانند و مثل خود قرار دهم، من به هرچه بگویم باش، موجود می‌شود، تو نیز به هرچه بگویی باش، موجود شود ( بحار الانوار – ج ۱۰۲ ).
  • US ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
   1 0
   بله، این بیشتر به نظر عرفا نزدیک است تا دعوی احمدی نژاد و مشایی بر خلقت همه چیز توسط انسان در دنیای حقیقی و تسلط بر عالم ماده
 • جواد US ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  4 8
  خدا لعنت کنه مشایی و احمدی نژاد رو
 • مهدی س IR ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  3 2
  مشرق فقط به من بگین این شعر سراینده چه شخصیتی است امام خمینی یا محمود احمدی نژاد و مشایی فارق از خود شدم و کوس انا الحق بزدم همچو منصور خریدار سر دار شدم اگر اینجوری که شما میگین زبانم لال امام خمینی هم شامل این انگی است که شما به احمدی نژاد و مشایی میدید یا اگر احمدی نژاد مشرک است چرا رهبر معظم انقلاب یک مشرم را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرده اند
  • IR ۰۷:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
   2 4
   خوبید شما؟ امام خمینی کجا گفتن که انسان و خدا یکی هستند؟ درک اینکه بحث عقیده است نه شعر و ذوقیات، خیلی سخته؟
 • IR ۱۷:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  3 0
  به فرض که درست، حالا مگه ازین دست ساخت مستقیم خدا چه خیری دیدیم که از دست ساخت دست ساخته ش خیری دربیاد. ولمون کنین بابا یه مشت خل چل پریشون متوهم. از سر بیکاری می شینن پرت و پلا میگن.
 • IR ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  18 5
  ۱۳ ساله که دائم در حال حرف زدن بودن و هیچ کی چیزی نگفته حالا یکی پیدا شد نقد مستند کرده جماعت بهاری حمله می کنند که چرا اینا رو نقد میکنید!!! واقعا به کسایی که عقلشون رو تعطیل کردن و اختیار خودشون رو دادن دست ۲ تا آدم متوهم چی باید گفت. خدا شفا بده واقعا!!
 • DE ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  3 1
  رحیم‌مشایی و محمود احمدی‌نژاد ..معتقدند انسان مانند خدا توانایی خالقیت داشته و می‌تواند هر آنچه خداوند خلق کرده را خلق نماید. درسی بشه برای پدر مادر ها که نگذارن بچه هاشون زیادی فیلم های تخیلی ببینند خود آ گونه!!! میشن.
 • IR ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  3 13
  فهمیدم این تخریب از کجا آب میخوره، بعد از نامه 2 ماه پیش جهانگیری به رهبری و جواب قاطع رهبری در دفاع از دولت احمدی‌نژاد دقیقا از همان 2 ماه پیش خط تخریبی جدید ضداحمدی نژاد شروع شد. شما اسما پیرو رهبری هستید ولی رسماً از بازگشت برادر مومن هراس ناکید
  • IR ۰۷:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
   3 1
   عقل هم چیز خوبیه
 • IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
  30 5
  احمدی نژاد از ریزش های انقلاب است...
 • IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
  0 0
  خوشبختانه اینجور مقالات و تحلیلات مثل همین کتاب ها چشم و چوش انسانها را باز کرده و به انسان جهان بینی خوبی داده و او را از دگماتیسم نجات میدهد .‌وححشتناکترین چیز حماقت است .

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس