مشایی

اعلام حرکت انسان به سوی خداگونه‌گی در آموزه‌ها و ادبیات حلقه انحرافی، نوعی تلقی خداانگارانه از انسان است که مشابه آن را می‌توان در آموزه‌های غیراسلامی و آیین‌های نوظهور کابالیستی مشاهده کرد.

سرویس سیاست مشرق - همواره یکی از مهمترین مدعاهای حلقه انحرافی شکل گرفته در دولت‌های دهم این بوده که انحراف یک برچسب است که مخالفین سیاسی آقای احمدی‌نژاد برای از میدان به در کردن وی و متفرق کردن هوادارانش ساخته‌اند و اساساً انحرافی در افکار و عقاید این حلقه وجود نداشته و این حلقه بهترین منادیان و معتقدان اسلام ناب، مکتب امام خمینی (ره) و گفتمان اتقلاب اسلامی بوده و هستند.

به تازگی کتابی به نام «روایت انحراف» توسط پژوهشگران «اندیشکده ولاء» و درباره عقاید و افکار حلقه موسوم به «حلقه انحرافی» تألیف شده است. در این کتاب که به زودی به زیور طبع آراسته و روانه بازار نشر خواهد شد، تلاش گردیده تا فراتر از تحلیل‌های سیاسی راجع به حلقه آقای احمدی نژاد و دوستانش، به بررسی افکار و عقاید وی و این حلقه پرداخته شود. کنکاشی که می‌تواند نسبت عقاید و افکار این حلقه با مکتب «اسلام ناب» را که انقلاب اسلامی تعین یافته وجه نهضتی آن در عصر کنونی است را مشخص نماید. سایت «خبری-تحلیلی مشرق» به مرور گزیده‌ای از این کتاب را برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی با جریان انحراف منتشر خواهد کرد.

درباره جریان انحرافی بیشتر بدانید:

روایت انحراف؛ نگاهی نو به افکار و عقاید حلقه بهار

چرا می‌توانیم مشایی را مروج «اومانیسم» بدانیم؟

احمدی‌نژاد و مشایی چه قرابتی با کابالا دارند؟

نگاه انحرافی احمدی‌نژاد و مشایی درباره انسان چگونه است؟

آن‌چه پیش‌رو دارید بخش پنجم گزیده‌ای است که پیش از این چهار بخش از آن منتشر شده است. در این چهار بخش از نسبت انسان و خدا در آموزه‌های حلقه انحرافی و شباهت‌های آن با اومانیسم در غرب و کابالیسم سخن گفته شد. در این بخش نسبت میان خدا و انسان در آموزه‌های حلقه انحرافی بیشتر مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

**********

خدا انگاری از انسان

همسانپنداری میان انسان و خدا و تلقی خداگونه از انسان در آموزهها و ادبیات حلقه انحراف، نوعی تلقی خداانگارانه از انسان است که مشابه آن در آموزههای غیراسلامی و آیینهای نوظهور کابالیستی مشاهده میشود که برگرفته از عقاید یهودیت منحرف شده است. میتوان گفت که این تلقی خدا انگارانه از انسان از آموزه‌های اساسی «عهد عتیق» است و این کتاب بر این محور استوار است که انسان به صورت خدا آفریده شده است:

«و خدا گفت انسان را به صورت خود، سازگار یا شبیه خود بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی حیوانات وحشی زمین و همه خزندگانی که بر زمین میخزند، حکومت کند. او انسانها را به صورت خدا آفرید.»

با این ادعای یهودیت منحرف شده، این پرسش مطرح میشود که منظور از «آفرینش آدم به صورت خداوند» اختصاص به نخستین انسان دارد یا اینکه عمومیت داشته و شامل نوع انسانی میشود؟ از عبارات مختلف عهد عتیق میتوان برداشت کرد که آفرینش خداگونه مختص اولین انسان نبوده، بلکه شامل کلیه مصادیق نوع انسانی است. از این رو، خداوند وصف «خداگونگی» را به عنوان عاملی برای تحقق سروری انسان بر همه موجودات نام میبرد، به گونهای که انسان به خاطر شباهت با خداوند، مستحق تسخیر موجودات دیگر است (بنا بر متن سفر پیدایش).

در آیین یهود با تحریفاتی که انجام شد از سویی از انسان، تصویری خداگونهایجاد شد و از سوی دیگر خدا کوچک شده و با تلقی انسانوار از خدا، پروردگار در رقابت با انسان و در مقابل انسان قرار میگیرد.

نوع تلقی از انسان در تورات تحریف شده، مشابه با نگاه به انسان در تفکر اسفندیار رحیممشایی است. البته تفاوت‌هایی هم وجود دارد و خدا در تفکر یهود، تنزه و نیز مقام بالاتری نسبت به انسان دارد! در خداگونگی انسان در یهود، به خدا صفاتی اختصاص مییابد که انسان نمیتواند به آنها دست یابد، اما در تفکر مشایی و احمدینژاد، انسانها تجلی همه صفات الهی به صورت مطلق هستند.

در دین مبین اسلام، خداانگاری از انسان به شدت رد شده است. نه تنها خداانگاری انسان بلکه شبیه دانستن پروردگار متعال و انسان نیز مردود است و البته از سوی صوفیان بر این آموزه انحرافی تأکید زیادی میشود. برای طرح بحث خداگونگی انسان، برخی از صوفیان به حدیث «إن الله خلق آدم علی صورته» متوسل شدهاند و حدیث فوق از جمله مستندات صوفیّه برای توجیه این نظریه است؛ چنانکه بارها مورد استناد مدوّن اصلی عرفان نظری، یعنی «محی الدین ابنعربی» قرار گرفته است. او در مهمترین اثر خویش، یعنی «الفتوحات المکیّه» تلاش کرده تا این روایت را هماهنگ با نظریهٔ وحدت وجود نشان دهد. ابن عربی و به تبع او عمده صوفیان قائل هستند که ضمیر «ها» در «صورته» به خداوند ارجاع دارد؛ حال آنکه با توجّه به شأن صدور این حدیث که در منابع کهن و معتبر ثبت و ضبط شده است، نمیتوان ضمیر را به خداوند ارجاع داد. چنانکه توضیحات دانشمندان بزرگ دربارهٔ این حدیث، گویای آن است که ضمیر، به خداوند متعال برنمیگردد. افزون بر آنکه مدلول آیات و روایات، تطبیق حدیث مذکور را با این ادعا (خداگونهگی انسان) به چالش میکشد.

در این باره در کتاب شریف اصول کافی آمده است:

«جناب محمد بن مسلم گفت پرسیدم از حضرت باقر علیه السلام از آنچه روایت کنند که "همانا خداوند آفرید آدم را به صورت خود"؛ فرمود آن صورتی است تازه آفریده شده، برگزید خدا آن را و اختیار فرمود آن را بر سایر صورتهای مختلفه. پس نسبت داد آن را به سوی خودش، چنانچه نسبت داد «کعبه» را به سوی خود و «روح» را به سوی خود، پس فرمود؛ "خانه من" و "دمیدم در آن روح خود".»

شیخ صدوق (ره) در ذیل این حدیث میگوید که اهل تشبیه، اول این حدیث را رها کرده، هم خود در معنای آن دچار گمراهی شدند و هم دیگران را گمراه کردند. در این حدیث و در تعالیم بسیاری از علمای راستین دین مبین اسلام، مقصود از خداگونه شدن با خداانگاری انسان و مطلق و خالق پنداشتن انسان بسیار متفاوت است؛ مقصود به کمال رسیدن انسان از حیث اخلاقی و اعتقادی و رسیدن به جایگاهی است که آیتِ الهی شود؛ نه آنکه انسان، الله فرض شود. امام رضا (علیه السلام) در روایتی تلقی همذات بودن و شبیه بودن انسان و خدا یا به زعم شرک آلود (برخی مدعیان عرفان)، عینیت ذات خداوند و انسان را رد نموده است. یونس بن عبدالرحمن میگوید:

«کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام سَأَلْتُهُ عَنْ آدَمَ هَلْ کَانَ فِیهِ مِنْ جَوْهَرِیَّةِ الرَّبِ شَیْ‌ءٌ فَکَتَبَ إِلَیَّ جَوَابَ کِتَابِی لَیْسَ صَاحِبُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ السُّنَّةِ زِنْدِیقٌ. به امام رضاعلیه السلام نامه نوشتم و در این باره که آیا از جوهر و ذات الهی چیزی در وجود آدم و انسان هست یا نه، پرسیدم. حضرت در جواب فرمود: "صاحب چنین پرسشی بر مسیر سنت نیست بلکه زندیق است."»

در تاریخ اسلام، خداانگاری از انسان در آموزههای تصوف و در میان «غالیون» مشاهده میشود. تصوف یا درویشی، نوعی طریقت و روش زاهدانه مبتنی بر آداب سلوک و بر اساس اعراض از دنیا است که به مرور زمان عقایدی مانند وحدت وجود، حلول، اتحاد و فناء فی الله و ... در میان آن پدیدار گشته است. در دیدگاه اهل بیت علیهم السلام و حکمای مسلمان، هم حلول و هم اتحاد خدا با غیر و نیز تمامِ معانیِ حلول و اتحاد که مورد ادعای اهل تصوف است، رد شده و مغایر با «توحید» به عنوان اساسیترین اصل یکتاپرستی دانسته شده است.

نیاز خدا به شناخته شدن توسط انسان

تئوریسینهای حلقه انحرافی مدعی هستند که اگر انسان را از آفرینش حذف کنیم، خدا نیز حذف خواهد شد، چرا که بدون انسان، خدا معنایی ندارد! به همین خاطر است که میگویند خارج از انسان چیز دیگری وجود ندارد! این در حالی است که نظام آفرینش توسط خدا و به صورت احسن آفریده شده است؛ «فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»، و انسان نیز مانند سایر مخلوقات یک مخلوق خدا است که آفرینش خاص خود را دارد؛ «الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍ»

«او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید؛ و آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد»

این گزاره که با نبود انسان، آفرینش بیمعنا میشد (مندرج در یادداشت ۴)، در واقع گستاخی و جسارت به ساحت ربوبی بوده و از بافتههای اذهان منحرف نشأت میگیرد. مگر تا پیش از آفرینش انسان، جهان یا خدا (نعوذبالله) بیمعنا بود که با آفرینش انسان، معنا یافته باشد؟! حلقه فوق مکرراً ادعا کرده است که اگر انسان نباشد، راهی برای شناخت خدا وجود نخواهد داشت، ولی توضیح نداده است که در فقدان انسان، راه شناخت و تسبیح خدا برای کدام دسته از مخلوقات بسته میشود و اساساً ذات منزه و بینیاز خدای متعال، چرا باید نیازمند شناخته شدن توسط انسان باشد؟! احمدی‌نژاد با استناد به این حدیث، می‌گوید:

«به نظرم میرسد ما را خلق کرده تا شبیه خودش شویم. این حدیث قدسی است که میفرماید من گنجی مخفی بودم، آن‌ها را خلق کردم که شناخته شوم. آیا میشود کسی بر غیر خدا سجده کند؟ سجده بر غیر خدا شرک است، اما خدا به ملائکه دستور میدهد به انسان سجده کنند. چیزی را خلق میکند به نام آدم و بعد به همه دستور سجده کردن میدهد. واقعاً خداوند این دستور را میدهد؟ دعوت خدا بر سجده برای چه بوده است؟ غیر از خودش؟ خداوند خود را در آینهای به نام انسان به عالم نشان داد و گفت سجده کنید. خداوند انسان را خلق کرده است تا همه آینه شوند.»

احمدی‌نژاد به صراحت سجده بر آدم را سجده بر خدا دانسته و انسان را در جایگاه خدا قرار می‌دهد، همانطور که انسان را واجدِ بخشی یا تمام اختیارات خدا می‌داند!

اشاره احمدینژاد به اینکه خدا انسان را آفرید تا شناخته شود، اشاره به حدیث «کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن اُعرف فخلقتُ الخلق لکَی اُعرف» است. این حدیث در هیچ یک از کتب حدیثی دست اول شیعه نیامده است. تنها در دو مورد علامه مجلسی در بحارالانوار از پدرش بدون ذکر سلسله سند، این روایت را نقل نموده است. مرحوم «علامه جعفری» درباره این حدیث گفته است:

«اهل حدیث در سند اغلب احادیث قدسی اشکال کردهاند. به این جهت، حدیث مزبور را نمیتوان معتبر دانست. با در نظر گرفتن اینکه از نظر قواعد عربی هم کلمه «مخفی» صحیح نیست، زیرا ماده خفی، لازم است و مفعول از آن ساخته نمیشود و به کتاب‌های لغت که از نظر وثوق کاملاً معتبر میباشد، رجوع کردیم، حتی استعمال کمیابی را نقل نکرده بودند.»

احمدینژاد در حالی از یک حدیث ضعیفالسند و ضعیفالاعتبار در مسائل اعتقادی و برای توجیه اظهاراتش استفاده میکند که مشایی با مطرح نمودن دوگانهٔ بحثهای آسمانی و بحثهای زمینی، حدیث را یک منبع کم اعتبار و غیر قابل استناد در زمین دانسته است. انگاره‌ای که نشان از سویه‌های دیگر اعتقادی این حلقه است که در یادداشت‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 105
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 32
 • IR ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  43 9
  من فکر می کنم این اندیشمندان اندیشکده ولاء به شدت تحت تأثیر فلسفه مسیحیت کاتولیکی و گناه اولیه هستند.
  • IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   4 15
   خاک بر سرت
  • IR ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   10 18
   شما که به خودتون زحمت فکر دادن را می دید، خب فکر کنید که چطور میشه یا توجیه بهتری برای لاپوشانی انحراف احمدی نژاد و مشایی پیدا کرد
  • IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   11 17
   فکر کنم احمدی نژادیها انگشتشون روی اف5 گیر کرده؛ همش مشرق رو رفرنش میکنن تا ببینن کی این یادداشتها منتشر میشه؛ بیان و فحش بدن. دمتون گرم کلی بازدید مشرق رو بردید بالا
  • محسن IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   14 9
   اینجور فرافکنی ها در مقابل یه کتاب حرف، تاثیری نداره اگه واقعا میتونید، از احمدی نژاد و اطرافیانش با منطق و استدلال دفاع کنید
  • IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   15 19
   مشايي را اعدام نكنيد ، او را به دست داعش بسپاريد .
  • IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   4 0
   اخر و عاقبت مهم است
  • IR ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   13 0
   در ازل، پرتوی حسنش ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه ای کرد رخش، دید ملک، عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
  • ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   10 0
   جناب12:47 پس مهندس مشائی رو دست تو میسپاریم خودت خواستی...
 • IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  36 4
  مشرق جان دیگه این خبر را در صفحه اصلی ات قرار نمی دهی؟ مثل این که طرفداران بهار بدجوری توی برجکت زدند
  • IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   4 18
   چرت و پرت نگید لطفا؛ کامنت درست بزارید
  • IR ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   1 19
   از زامبی های احمدی نژادی ترسیدن :)))))))) خداییش این زامبی ها ترس هم دارن
  • IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   4 4
   مگه کل کل سیاسیه؟! حرف طرف مشکل فلسفه ای, عقلانی و کلامی داره تو میگی طرفدارای بهار؟!! واقعا بعضی ها تو این کشور غیر قابل درک هستن! یکیش امثال شنا
 • یکی IR ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  21 62
  مرگ بر احمدی نژاد
  • تازه AE ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   40 7
   مرگ بر استبداد
  • IR ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   11 27
   مرگ بر استبداد و تحجری که از اللهم عجل لولیک الفرج رسیده به بیعت با باب انسان کامل یعنی اسفندیار مشایی
  • IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   37 8
   مرگ بر تو و اربابان تو که پیام های اونو نشخار میکنی مردک بیشعور درود بر دکتر احمدی نژاد زنده باد بهار زنده بار بهار زنده باد بهار
  • IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   49 3
   همونجوری که دولت روحانی، که کارت سوخت رو اول دولتش جمع کرد پشیمون شده و حالا براش دارید جدول تهیه کارت سوخت منتشر می کنید، شما هم پشیمون خواهید شد از این که انقلاب اسلامی و افرادی مانند احمدی نژاد و مشایی رو تخریب می کنید.
  • BE ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   13 0
   بکی زور نزن میترکی
 • IR ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  40 15
  عجب منحرفانی هستند که در سازمان ملل متحد سخنانش خویش را با عبارت اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه آغاز می کنند. ای کاش بقیه ایین کابالیستی از این کارها می کردند
  • IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   5 15
   اگر به ظواهر باشد داعش از تمام مسلمانان بیشتر نماز میخواند مجاهدین خلق از همه بیشتر قرآن میخوانند قرآن به سر نیزه کردن همیشه از صدر اسلام بوده و هست. این مسلمانان هستند که باید ساده نبوده و سیاس باشند تا فریب و بازیچه نشوند.
  • IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   2 15
   اوج مگا استدلال یک احمدی نژادی: دعای فرج می خواند پس مومن و معتقد است! بگو چرا انسان و خدا را یکی می داند؟ آیا این یک آموزه شیعی است یا کابالیستی؟
  • یکتا IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   2 6
   انحراف یعنی همین دیگه اگه میرفت سازمان ملل و با نقل سخنی از چارلز داروین و استیون هافکینگ سخنرانیش رو شروع می کرد که دیگه بهش منحرف نمی گفتند، می گفتند مرتد.
  • ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   2 0
   12:45 مشکل شما اینه که حق رو نشناختی تا اهلش رو بشناسی و ایضاً باطل رو و اهلش رو. کجا زندگی دکتر مثل معاویه شکم باره و دنیاپرست بوده که با قرآن سر نیزه اش مقایسه میکنی اونو میبینی چقدر از تاریخ عقبی؟؟ بیشتر دقت کن حق روشنه سلامت نفس روشنه پاکدستی وخدمت به بندگان خدا که رضای ائمه هست هم روشنه متاسفم به طرفداری احساسی ودشمنی جاهلانه تان
 • IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  28 21
  اساساً این جریان انحرافی برای انهدام همه مفاهیم مقدس آمده است: خدا، امامت، امام زمان، ولایت فقیه و ....
  • IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   3 9
   جریان انحراف جریان انگلیسی است؛ الکی ننه ملکه ننه ملکه می کنن، ولی خودشون از رحم ننه ملکه بیرون اومدن
  • IR ۱۶:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   0 1
   تا صد سال اینده شایدم زودتر انسان, انسان میسازه تصور کنید تا هزار سال دیگه به کجا میرسیم
 • IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  7 13
  مشایی می خواهد دین شریعت محور را طریقت محور کند.
  • IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   4 5
   احسنت
  • DE ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   5 2
   کدام طریقت؟ آن طریقتی که ریشه در شمال شهر تهران دارد و به اجانب آنطرف آب وصل است یا طریقتی که اعمه معصومین علیه اسلام با احادیث و ادعیه خود برای ما بجا گذاشته اند؟
 • IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  11 7
  چرا مشایی برای ظهور دین جدید محاکمه نشد؟
  • محسن IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   3 20
   تا الان به اتهامات امنیتی و مالیش رسیدگی شده فرصت به این موضوعات نرسیده هنووز
 • تازه AE ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  27 2
  اقا من خیلی مایلم بدونم بودجه این کار از کجا تامین میشه؟ البته که یکی را به بند بکشن و براش کتاب بنویسن یک موضوع منحصر بفرده. واقعا اگر خودتونو حق میدونید یک مناظره بزارید تا حقانیتتون ثابت بشه. این روش ها روش های بنی عباس و امیه هستش
  • IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   3 9
   موافقم؛ البته احمدی نژاد بیرونه؛ چرا احمدی نژاد درخواست مناظره نمیکنه؟ یا چرا احمدی نژاد جواب نمیده؟
 • پری مجرد48ساله IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  11 2
  عجب آقای مشایی دانشمند هستند
  • IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   3 1
   واقعا که عجب؛ چرا من پرواز نمی کنم؟ چرا؟ آخه چرا؟
  • BE ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   0 0
   افرین
 • پری مجرد48ساله IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  29 4
  من کاری به تفکرات انحرافی احمدی‌نژاد منحرف ندارم مهم اینه که این شخص صادقانه به فکر خدمت به مردم است و مزدور و نفوذی و وطن فروش نیست
  • IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   4 7
   پس چرا میگی مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا؟ اونا هم صادقانه در حال خدمت به خودشون هستن
 • پری مجرد48ساله IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  5 26
  مرگ بر مشایی وطن فروش
 • IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  20 1
  می دانم تحملش را ندارید و تکفیر خواهید کرد. خوب به درک. اما آری . وجود انسان با خدا ذاتا یکی است. انسان اصلا از خودش وجود ندارد. این همان وحدت وجود است که عرفا به آن معتقد هستند
  • IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   1 5
   نه عزیزم، معلومه از تفکر بهار هیچی نمی دونی، "انسان از خودش وجود ندارد" خدا برای شناخته شدن به انسان محتاجه ها! یه خرده دقت کن ...
  • به IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   4 0
   در چیزی که نمی فهمی عزیزم دخالت نکن. آری. خدا انسان را آفرید تا شناخته شود. خود خدا فرمود :کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف (من گنج پنهان بودم. دوست داشتم که آشکار شوم. پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم). قطعا حیوانات و ملائکه که جبرا خدا شناس هستند. فقط می ماند انسان و جن که کارشان رسیدن از جهل به معرفت است.
 • IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  7 2
  مشرق پلشت
  • IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   1 0
   :) در حال مهرورزی هستن
 • IR ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  20 1
  چرا هر کس با شما مخالف است یا مزدور غرب است یا جاسوس,است یا کافر است یا فلان است یا بهمان است فکر نمیکنید مردم عقل دارند خودشان تشخیص میدهند کی چیکارست
  • IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   1 6
   چرا شما مظلوم نمایی می کنید و به منتقدان تفکر مشایی و احمدی نژاد برچسب می زنید؟ خب مرد باشید و مستدل دفاع کنید یا رک بگویید همینه که هست؛ ما منحرفیم و دوست داریم منحرف از اسلام و تشیع باشیم
  • حسن DE ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   1 8
   کاش خدا به تو هم یه کم عقل میداد
 • بی نظر IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  0 12
  ول کنید این بابا هی هروز ازش چیز می نویسید رفت دنبال کارش شما هی مطرحش کنید
 • IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  2 5
  وجدانا چرا به مشایی تهمت می زدید که یهودیه، اینها که از یهودیها هم منحرفتر هستن
 • عرشیا IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  2 4
  انسانی که هیچ درکی نمی تونه از جهان مادی داشته باشه (جهان غیر مادی به کنار)، انسانی که توان درک کردن این رو نداره که کره زمین کجای منظومه شمسی و منظومه شمسی کجای میلیون ها منظومه کهکشان راه شیری و کهکشان راه شیری کجای میلیون ها کهکشان و این میلیون ها کهکشان کجای عالم کیهانی و عالم کجابی این عالم مادی و این عالم مادی چه نسبتی با عالم غیر عادی داره، انقدر وقیح و گستاخ میشه که میگه خدای خالق آسمانها و زمین نیاز به من داره! اگر من نباشم خدا شناخته نمیشه!!! یا حسین. چی میگید شماها؟ مگه انسان کیه؟ چیه؟ کجای عالم قرار داریم که رب السماوات و الارض محتاج ما باشه؟ استغفرالله
 • LU ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  6 0
  ببینید کلیات بحث این کتاب درسته ولی بند هایی در بالا وجود داره که بر میگرده به بحث و اختلاف رایج بین فلاسفه و متکلمین که کتاب فوق بیشتر به متکلمین حق میده ک میگه بزرگان گفتن و نام نمیبره در صورتی که ابن عربی و ملاصدرا کوچک نبودند! در ضمن ما خیلی جاها پای منابر هم شنیدیم که اهل بیت آیینه تمام نمای صفات الهی و تجلی ذات اقدس پروردگار هستند. این با نوشته ی بالا تناقض نداره؟
  • IR ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   3 4
   در یادداشت های قبل گفته شده بود که احمدی نژاد و مشایی انسان را به صورت عام نه آیینه بلکه محل ظهور خدا می دانند. اگر بحث ائمه بود که مشکل حداقلی بود. بحث سر اینه که اینها میگن انسان به صورت عام مثلا مشایی عین خداست
  • به 14:39 IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   4 0
   خود تو می توانی خودت به اعلا علیین برسی یا به اسفل السافلین. هیچ محدو دیتی هم نداری. این خطاب به همه انسانها است نه فقط یک عده خاص. سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض هم برای همه انسانها است. انسان به طور عام این ظرفیت را به طور بالقوه دارد. انسان کامل فقط آن را بالفعل کرده است.
 • حسین IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  12 0
  خداراشکر که حق را هر زمان شده در این مملکت به صاحب حق می رساند
 • FR ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  15 2
  دوران تفتیش عقاید سپری شده است ....
  • IR ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   3 12
   پس چرا مانع از نقد عقاید احمدی نژاد و مشایی می شوید؟ ما با تفکر الحادی آنها مخالفیم. به چه حقی توهین می کنید؟
  • FR ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   2 2
   تفتیش عقاید نکردند. حرف مشایی رو نقد کردن. تحمل نقدمون باید بالا بره
 • IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  31 1
  مشرق جان قطعا تو از عزت احمدی نژاد کور خواهید شد.
  • IR ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   4 17
   خداییش قدرت هاله نورش فوق العاده است! لامصب هاله نور نیست که پروژکتوره
  • BE ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
   0 0
   پس سفینه نور چی شد با سرنشیناش؟
 • FR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  6 1
  انسان کامل البته .....آیا هر انسانی به درجه کمال میرسد واصولا اندیشه ای تا این حد زلال چگونه میتواند منحرف باشد وانحراف از چی وکی ؟
  • IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   1 4
   انسان کامل بله؛ ولی آیا شما انسان کامل را میگید؟ نخیر! شما انسان را به صورت عام میگید و هیچ تفاوتی میان انسان و انسان کامل و خدا قائل نیستید. بعد بفرمایید در این اندیشه زلال، چرا انسان و خدا یکی فرض گرفته شده اند؟
 • مهماندار هواپیما IR ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  32 4
  جرم احمدی نژاد گفتن دعای فرج در سازمان ملل بود که تمام کابالیستها و صهیونیستها به وحشت افتادن حالا می خواهند با کمک کتاب و سایتهای ایرانی علیه خودش که ضد حمله بزنن اما نمی توانند چون خدا پشتشان است
  • IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   1 13
   مهماندار کدوم هواپیمایی هستی؟ ال عال؟
 • IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  0 12
  مشايي كدوم پارك بيشتر ميره؟ هرچي هست جنسش اصله ها؟
  • IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   2 12
   هایدپارک لندن
 • علی ن IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  16 2
  مطمئن باشید که ان ربک لباستخر. دست خدا از استین لباس شخصی های بهار از شما انتقام خواهد گرفت
  • IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   0 6
   ای بابا :)
 • IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  19 3
  این یک بی اخلاقی است و نامردیکه کسی در زندان باشد و بدون اینکه به فرصت دهند بر علیه او و بصورت یک طرفه مطلب بنویسند
  • IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   2 19
   بابا چرا انقدر قشقرق می کنید؟ مشرق نیوز نامرده؟ خب شماها که مردید جور مهندس تون رو بکشید و جواب بدید. احمدی نژاد جواب بده
 • IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  15 1
  لعنت بر جهان دروغ گو
  • IR ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   2 10
   ههههههههههه: اینجا مشرق‌ نیوزه؛ نه جهان نیوز وقتی بهت میگن برو در حمایت از احمدی نژاد فحش بنویس، لااقل نگاه کن کجا فحش می نویسی
 • IR ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  19 0
  سلام بحث توحید در وجود و یا وحدت شخصیه وجود مورد تایید عارفان فیسوفان و بسیاری از بزرگان اسلام هست مثل امام خمینی (ره) انسان به تبع آن آیینه تمام نمای خالق و انسان کامل مظهر و نماد تمام صفات خداوند می باشد (ذات خداوند منطقه ممنوعه است و هیچ کسی حتی نبی و امام قابلیت درک و شناخت ان را نداردو ...) منظور از تشابه معنوی و ملکات انسان هست نه ظاهر مادی . به نظر حقیر بحث توحید مبحث تخصصی هست و باید از بزرگان این فن استفاده نمود ضمن اینکه غیر از قران و امامان انسان جایز الخطا هست و ممکن است انحرافاتی در اندیشه بزرگان هم وجود داشته باشد تا برسد به اشخاص عادی پس کمی بااحتیاط نقد بکنیم و همچنین راه را بیان انواع تفکر باز بگزاریم با تشکر
  • IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   17 5
   من هم با شما موافق هستم. کاش آقایان می‌گفتند تفکر ما چیزی دیگری است. اسلام و شیعه نیست، ما فلانیم. این جوری هم نقد راحت‌تر می‌شد و هم آنها تفکرشان را راحت‌تر بیان می‌کردند
 • BE ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  18 14
  دیوار از دیوار آقا محمود کوتاه تر نبود ؟
 • IR ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  8 21
  چرا این مباحث را را مطرح میکنید
 • محمد IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  32 17
  مشرق دمت گرم خوب بود
 • ES ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  27 1
  احمدی نژاد بر خلاف دروغ پراکنی های فریبکاران، بدون شک در تاریخ ایران بعنوان انسانهای شریف و وطنخواه ماندگار خواهندشد.
 • IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  3 21
  یه زمانی نمیشد علیه این تیم صحبت کرد و همه متهم می شدن. الان که همه چیز خراب شده میان ایراد می گیرن. چرا اون موقع جلوش رو نگرفتین
  • IR ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   6 0
   اون زمان كي بود؟!
 • DE ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  5 22
  مشایی بنده خدا مستحق این همه فحش نیست ها آخه گناهی نکرده فقط میان بُر زد یعنی به جای اینکه دهها سال با زحمت و رنج و ملالت لیاقت مطرح شدن در رسانه ها را داشته باشد مانند خیلی ها انتهار هالییوووددیی کرد و با اصل اسلام ناب محمدی ص در افتاد و موفق هم شد چون فعلا در رسانه هست و ما هم دودسته شدیم و به هم پنجه میکشیم ولی مزایا و حقوقهای باد آورده آن نصیب مشایی میشه .حالا با چه قیمتی دیگه مهم نیست.حالا میتونن جان برکفانش کف کنند.
 • IR ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  32 37
  مشرق! اگر راست می گویی کامنتهی من را درج کن. تو. به مشایی احتیاج نداری. فقط من یکی کافی هستم که جواب تمام این مطالب شما را بدهم. مشایی برای شما بهانه است. اصل عرفان و فلسفه نشانه است. به اسم کوبیدن مشایی دارید معارف اشراق و متعالیه را می کوبید.
  • ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
   1 0
   و الی اللهِ عاقبةُ الامور
 • تازه IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  23 27
  جالبه. مشرق پشت سر مشایی لغز میخونه میگه احمدی نژاد جواب بده. این دیگه ته اخلاقه. جمع کنید بابا. بساتتونو.
 • IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  1 19
  محمود چرا خودتو ب حضرت آدم ميچسبوني برو خدا روزي تو جاي ديگه بده
 • IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  6 2
  گر جمله کائنات کافر شوند به دامن کبریائیش ننشیند گرد - خداوند بوده و قدیم است و خواهد بود نیاز به تایید مشائی ندارد - انسان نمی میرد و حذف نمی شود - به فرض محال انسان باشد یا نباشد در ازلیت و ابدیت خداوند هیچ اثری ندارد.
 • IR ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  20 13
  باچکش باید زد تو دهن مشایی
  • ۰۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
   0 0
   بقول حاج سعید قاسمی...
 • IR ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  28 15
  فرقه بهار و فرقه اسلاحات هر دو یک نکبت هستن
 • ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  14 2
  مشایی تموم شد
 • IR ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  0 1
  مشرق بابا حالت خوبه اگر ایران کنونی نماد اسلام ناب است اونو قت حکومت پیامبر اکرم ص وحضرت علی ع در کجا قرار دارد .بدنیست کمی هم واقع بین باشی بابا.
 • DE ۰۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  1 4
  چرا از نظر مشایی با حذف انسان، خدا حذف می‌شود؟/ البته ‌جناب آقای مشایی کم پر بیجا نمیگه ها اگه خوب دقت بشه میبینیم که خدای مشایی مجازیست و وجود خارجی نداره وفقط در افکار ما انسانهاست و وقتی انسانها نباشن که یک خدایی را در ذهن خود بسازند خوب خدا هم دیگه وجود نداره.حالا وقتی ما میگیم خدا ازلیست و انسان کلا چندین هزار سال بیشتر نیست که خلق شده پس خدا هم چند هزار سال بیشتر عمر نداره و این دنیا که میلیاردها سال قدیمیه قبل از خدا بوده.چقدر بنده خدا مشایی قاط میزنه طرف پاک شیرین عقله کاش رییس جمهور میشد کلی میخندیدیم.
 • عباس IR ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  2 0
  برای رد تفکرات احمدی نژاد و مشایی نیاز نبود که به صورت سطحی و گذرا و غلط به تفکرات عرفای بزرگ مانند ابن عربی اندلسی ( شیخ اکبر ) پرداخته شود و دوستان نباید به عده ای از ادله های مکتب تفکیک استناد کنند . با وجود بعضی از اشکالات محی الدین ابن عربی اندلسی همواره مورد رجوع انسانهای فرهیخته و اندیشمند هست .
 • ح IR ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  2 1
  فکر می کنم آقایان مرکز ولاء بجای نقد منحرفین اندیشه حقی که موجب انحرافشان شده نقد کرده اند. در مقابل حرف فرقه انحرافی باید مانند امیرمومنان ع گفت کلمه حق یراد بها الباطل. یادمان نرود که امام خمینی چه ستایشی از ابن عربی کرده است. البته ممکن هم هست که آقایان در پوشش این کتاب می خواهند با ندیشه های عرفانی مبارزه کنند.مبارزه با عرفان هم فعلا تو بورسه.
 • حسین IR ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  2 17
  اه بس کنید دیگه خستمون کردید با مشایی مشایی مشایی
 • علی IR ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  11 10
  خدایا همه ما را عاقبت بخیر کن و شر اهریمنان حفظ فرما .من نمیدانم احمدی نژاد چه گناهی کرده بود یا شاید هم امتحان خداوند بود که این مشایی را سر راهش قرارداد خدایا احمدی نژاد را هم عاقبت بخیر کن چون زحمات زیادی کشید
 • IR ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  22 17
  به وضوح اندیشه و افکار مشایی و احمدی نژاد انحرافات اساسی و مبنایی با اسلام ناب داره. نمیدونم چرا تا الان به حرفاشون با این دقت و عمق فکر نکرده بودم. من به عنوان یک بهاری سابق اعلام میکنم که از امروز دیگه بهاری نیستم و دوستان خود را هم به تجدیدنظر دعوت میکنم. عدالت خواهی از مسیر نفی خدا و دین و توحید به درد لای جرز هم نمیخوره و ته اون جز ضلالت و گمراهی نیست!
 • IR ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  25 17
  خدا همه حزب اللهی ها رو بصیرت بده تا فکر نکنند که هر کی دعای فرج خوند تو مسیر امام زمانه. تکرار اسم امام زمان عج که مهم تر از بر نیزه کردن قرآن نیست که! خدا به نویسندگان گمنام کتاب هم توفیق روزافزون و اجر کثیر عنایت کنه
 • NL ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  2 6
  چه خبره اینجا
 • NL ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  4 0
  اینا همه اش سر کاری هست .همین که این اندیشمندان شجاعت معرفی خودشون را ندارند - درست مثل نویسنده مقاله اهانت امیز در روزنامه اطلاعات در باره امام قبل از انقلاب. اینا همه وهمه نشون می ده که : # دیگه تمومه ماجرا
 • IR ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
  7 19
  کاش احمدی نژاد و دوستانش به جای فرافکنی و هوچی گری به این نقدها جواب منطقی می دادند. کاش ...
  • 88 IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
   6 0
   خوب اشکال نداره بگو یه مناظره بیزارن تا معلوم بشه تفکرات کی انحرافه
 • IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
  22 5
  انحرافی ها 2 گل برای نظام زدند و 4 گل به نظام!!!
 • IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
  13 6
  انقلاب اسلامی بزرگترین ضربه را از این انحرافی ها خورد چرا که هم باعث به قدرت رسیدن لیبرال ها شدند و خوشحال از این رویداد و هم باعث ضربه خوردن ارزش ها و مقدسات و نیز کنده شدن بخشی از بدنه انقلاب و ولایت از آن!!!

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس