مشایی

مشایی معتقد است چون خدا در عالم نبوده و بر عالم است، بنابراین انسان در عالم محور و اساس است، وی صراحتاً می‌گوید که ما باید به اومانیسم تأسی کرده و به پیروی از آن، «انسان» را محور عالم قرار دهیم.

سرویس سیاست مشرق - همواره یکی از مهمترین مدعاهای حلقه انحرافی شکل گرفته در دولت‌های دهم این بوده که انحراف یک برچسب است که مخالفین سیاسی آقای احمدی‌نژاد برای از میدان به در کردن وی و متفرق کردن هوادارانش ساخته‌اند و اساساً انحرافی در افکار و عقاید این حلقه وجود نداشته و این حلقه بهترین منادیان و معتقدان اسلام ناب، مکتب امام خمینی (ره) و گفتمان اتقلاب اسلامی بوده و هستند.

به تازگی کتابی به نام «روایت انحراف» توسط پژوهشگران «اندیشکده ولاء» و درباره عقاید و افکار حلقه موسوم به «حلقه انحرافی» تألیف شده است. در این کتاب که به زودی به زیور طبع آراسته و روانه بازار نشر خواهد شد، تلاش گردیده تا فراتر از تحلیل‌های سیاسی راجع به حلقه آقای احمدی نژاد و دوستانش، به بررسی افکار و عقاید وی و این حلقه پرداخته شود. کنکاشی که می‌تواند نسبت عقاید و افکار این حلقه با مکتب «اسلام ناب» را که انقلاب اسلامی تعین یافته وجه نهضتی آن در عصر کنونی است را مشخص نماید. سایت «خبری-تحلیلی مشرق» گزیده‌ای از این کتاب را برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی با جریان انحراف منتشر خواهد کرد.

آن‌چه پیش‌رو دارید بخش دوم گزیده این کتاب است که منتشر می‌شود. در بخش نخست اظهارات اسفندیار رحیم‌مشایی و اکبر جباری دربارهٔ عقیدهٔ تعدد برداشت‌ها از خداوند مرور شد.

**********

به طور خلاصه بعضی فیلسوفان در کنار برخی جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان خدا را یک امر مخلوق بشر و یک موجود ذهنی در نظر گرفته‌اند. برخی از مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان غربی با استناد به نتایج به دست آمده از برخی مطالعات پیرامون آداب و رسوم و عقاید مذهبی اقوام گذشته کوشیده‌اند تبیینی مادی‌گرایانه و ضددینی از گرایش انسان به خدا بدهند.

 آنان مدعی شده‌اند که انسان در سیر تاریخ، خدا را به گونه‌های مختلفی تصور کرده و بر اساس همان تصورات نیز به دعا و نیایش و ارتباط با خدا پرداخته است. به عبارت دیگر خدا ساخته و پرداختهٔ ذهن بشر است. یعنی گرایش بشر به خدا چیزی جز گرایش و پرستش موجودی که در ذهن انسانها ساخته شده نیست!

جباری با تأسی و به پیروی از فیلسوف ملحدی چون فویرباخ می‌گوید که خدا در واقع مفهومی است که ذهن انسان آن را ساخته است. وی معتقد است که شیئیت در ذات خود مخلوق است و اعتقاد همواره به چیز و شیء تعلق می‌گیرد. خواه این چیز مادی باشد، خواه غیرمادی. وی در یادداشت دیگری که به مناسبت فوت «استفان هاوکینگ»، فیزیکدان انگلیسی منتشر کرد، «ایرانیان» را متهم به تلقی «شیءانگارانه» و «ذهنی» از خدا کرده و می‌نویسد:

«آنچه اکنون در تصور و تخیل ایرانیان درباره خدا حضور دارد، نوعی از "شئ انگاری" درباره خداست. از همین رو فیزیک به مثابه یک سخن معیار درباره شئ و "موجود" مقبول می‌افتد. این شئ‌انگاری و یا به تعبیر هیدگر، تلقی آنتیک (موجود انگارانه) مختص خداناباوران (Atheist) نیست و بلکه به طور ویژه نزد خدا باوران یافت می‌شود.»

وی نه تنها ایرانیان را که اساس یکتاپرستی را حامل این شیءانگاری از خدا دانسته و به نفی چندخدایی توسط ادیان یکتاپرست ایراد وارد می‌کند:

«اساساً مفهوم یکتاپرستی در تطور تاریخی خود حامل این شئ انگاری بوده است. وقتی می‌گوییم خدایان را کنار نهیم و خدای واحد را بپرستیم، آیا این بدان معناست که همه خدایان جز یکی را نفی کنیم و تنها آن یکی را نگاه‌داریم؟ آن یک خدا که نه دیدنی است و نه شنیدنی و تنها به زور و ضرب استدلال فیلسوفان و متکلمان می‌توان وجودش را ثابت کرد. این چه معامله‌ایست؟»۴

اکبر جباری

جباری تلاش کرده است با مغالطاتی شبه‌فلسفی و لفاظی و بازی با مفاهیمی مثل «وجود» و «موجود» به رد خدایی که ادیان یکتاپرست درباره آن سخن می‌گویند پرداخته و به جای آن بحث موهومی چون ایمان به گشودگی به ساحت جهان و وجود بپردازد.

پاسخ‌های دقیق و متقنی به ادعاهای جباری می‌توان داد که موضوع این مکتوب نیست. از آن جمله این‌که اگر خدا ساخته ذهن انسان است، چطور ذهن انسان که متناهی و ناقص است، توانسته مفهوم نامتناهی و کاملی چون خدا را به تصور درآورد؟

البته از منابع دینی و آثار اندیشمندان اسلامی پاسخ‌های دقیقی به بافته‌های صوفیانه جباری می‌توان داد، ولی حتی فیلسوف غربی چون «رنه دکارت» که از قضا نقش به‌سزایی در بسط تفکر انسان‌گرایی در غرب داشته نیز به این شبهه پاسخ داده، آن‌جا که گفته است ممکن نیست روح انسان از آن حیث که چنین است، بتواند جهت کافی یا وجه تبیین معنی کمال باشد. حواس ما و تخیل ابداعی ما هیچ یک نمی‌تواند موجب چنین معنی خارق‌العاده‌ای که در نوع خود یکی بیش نیست و سراسر فکر ما را فرا می‌گیرد بشود. بر فرض اینکه مفهوم خدا را ما خودمان ساخته باشیم، این کار را می‌بایست با ابتناء به قدرتی که داشته‌ایم و منشاء آن، وجود متعال بوده است کرده باشیم. به قول دولوباک ۷ ممکن است بگویید که این انسان است که آسمان را صورتِ خدایی داده است، اما باید دید که معنی خدا بودن را از کجا آورده است تا به انسان منسوب دارد؟ یعنی معنی خدا را چنان که هم اکنون هست نمی‌توان مخلوق مستقل عقل انسانی دانست.

اومانیسم به جای خداگرایی

اندیشه انسان‌گرایانه حلقه انحراف صرفاً در سخنان آنان بازتاب نداشته و برای فهم وجود این نگاه، صرفاً نیاز به مداقّه در سخنان مبهم یا بعضاً غامض برای عموم مردم در بین اعضای این حلقه نیست، چرا که گاهاً برخی از چهره‌های این حلقه به صراحت و بدون هیچ ابایی خود را معتقد به «اومانیسم» معرفی کرده‌اند. برای نمونه اسفندیار رحیم‌مشایی صراحتاً به اومانیسم معتقد است و به آن اذعان می‌کند و بر این اساس می‌گوید که نباید خدا را محور عالم قرار داد. وی در یک سخنرانی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ می‌گوید:

«اگر اومانیسم می‌گوید انسان، محور عالم است، ما نباید بگوییم خدا محور عالم است. خدا محور عالم نیست؛ بلکه خالق عالم است. خدا در عالم نیست؛ بر عالم است. در عالم، انسان محور است.»

مشایی معتقد است چون خدا در عالم نبوده و بر عالم است، بنابراین انسان در عالم محور و اساس است! بر این اساس وی صراحتاً معتقد است که ما باید به اومانیسم تأسی کرده و به پیروی از آن، انسان را محور عالم قرار دهیم! نکته بسیار مهم این سخنان مشایی در این است که وی عالمانه و عامدانه از واژه «اومانیسم» استفاده می‌کند وگرنه می‌توانست صرفاً از کلیدواژه همیشگی «انسان» استفاده نماید.

در واقع مشایی در استفاده از اومانیسم، همان معنایی را اراده می‌کند و در نظر دارد که این واژه در غرب به آن دلالت دارد. وی حتی با این استدلال که «حکومت دینی در غرب، منفور است» -که در بطن خود این معنا را دارد که به جای حکومت دینی، «اومانیسم» در آن‌جا محبوبیت دارد- توصیه به استفاده از انسان‌گرایی به جای تبلیغ حکومت دینی و تکیه بر آموزه‌های دینی کرده و می‌گوید این رویکرد برای اصلاح ذهنیت مردم اروپا به خاطر سابقه زشت کلیسا است:

«الان در دنیا نگاه سنتی قدیم درباره ما حاکم است؛ به گونه‌ای که حکومت ما در دنیا یک حکومت دینی تبلیغ می‌شود که این نوع حکومت به خاطر سابقه زشت کلیسا در اروپا در دنیا تقریباً منفور است ... این ذهنیت را باید اصلاح می‌کردیم؛ بنابراین شروع به کار کردیم و از انسان سخن گفتیم.»

در واقع مشایی می‌گوید که به خاطر ضدیت مردم اروپا با حکومت دینی و دین، بهتر است ما به جای تأکید بر این‌ها از اومانیسم سخن بگوییم! برای فهم بهتر افکار مشایی ضروری است معنای واژه «اومانیسم» واکاوی شود.

واژه «اومانیسم» در لغت به معنای انسان‌گرایی یا انسان‌مداری است و در معنای خاص خود، جنبشی فلسفی و ادبی است که در نیمه دوم قرن چهاردهم در ایتالیا پدید آمد و به کشورهای دیگر اروپا کشانده شد. هدف این جنبش آن بود که با توجه به متون کلاسیک فرهنگ باستانی یونان و روم هم چون «ویرژیل» و «هومر» که مبناهایی ملحدانه و مشرکانه داشتند، دانش، بینش، زندگی اخلاقی و دینی انسانها را فارغ از آموزه‌های دین مسیحیت برپا دارد.

اما اومانیسم معنای عام و متداولی نیز دارد که فراتر از یک جنبش خاص ادبی هنری بوده (البته آن جنبش یکی از نمودهای آن است)، بلکه عبارت است از یک شیوه فکری و نگرشی که انسان را مدار عالم دانسته و عقل خودبنیاد انسانی را برتر از هر چیزی چون وحی تلقی کرده و خواهان حاکمیت کامل و مطلق العنان آن بر زندگی بشر شده است. این معنای از اومانیسم، یکی از مبانی و زیرساخت‌های دنیای مدرن به شمار می‌آید و اساس مکاتب مختلف غربی از رنسانس تاکنون بوده است، هر چند که ظهور و بروز آن در برخی مکاتب فلسفی و سیاسی نظیر پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم، پرسیونالیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم بیشتر بوده است. بنا بر نگرش اومانیستی، خدا می‌بایست از صحنه معادلات بشری حذف شده و به جای آن، انسان در مرکز بنشیند که در این صورت زندگی بشری از قید و بندهای دینی آزاد شده و به شکوفایی خواهد رسید.

می‌توان عصر مدرن در غرب را که از حدود نیمه قرن چهاردهم میلادی به بعد ظهور کرده است، دوران اومانیسم به معنای بشرمداری یا انسان‌سالاری نامید. در این دوره «انسان» به‌ماهو انسان، مبنا و معیار همه چیز پنداشته شده و به تعبیری انسان به جای خدا می‌نشیند. در این باره «مارتین فویرباخ» فیلسوف آلمانی ماتریالیست قرن نوزدهم می‌گوید: «برای بشر، خدا همان بشر است.» و نیز «مارتین هایدگر» نیز در تعریف عصر مدرن که دوران سیطره اومانیسم است، می‌نویسد: «دورانی که ما آن را مدرن می‌خوانیم، با این حقیقت تعریف می‌شود که انسان، مرکز و ملاک تمامی موجودات است.»

محوریت تمام عیار و همه جانبه انسان در تفکر اومانیستی و در حقیقت تکیه زدن انسان به جای خدا در این تفکر تا بدان حد است که «ژان پل سارتر» اعلام می‌دارد: «فلاسفه اومانیسم برای رهایی از چنگال خداپرستی، تصور نوعی وجود متعالی را کنار نگذاشتند، بلکه صرفاً نام آن را تغییر دادند.»

«کالین براون» در این باره می‌گوید: «انسان‌گرایی خود، نوعی دین است، زیرا نوعی اعتقادنامه دارد. با این همه، دینی است بدون خدا، اگر هم خدایی وجود داشته باشد، شناختنی نیست، و نباید او را به حساب آورد. انسان باید فقط برای انسان، زندگی کند، زیرا انسان، چه بخواهد و چه نخواهد، در دنیا فروافکنده شده و باید خود را حفظ کند. انسان به معنای واقعی، خودش خالق خودش است؛ باید معیارهای خودش را به وجود آورد؛ باید هدف‌های خودش را تعیین نماید، و باید خودش، راه را به سوی آن‌ها بگشاید.»

با توجه به آنچه گذشت، اومانیسم را در مقابل اصالت خدا به اصالت بشر نیز تعریف نموده‌اند.

 در اندیشه اسلامی، انسان دارای کرامت ذاتی و اشرف مخلوقات است، اما این مقام و منزلت را تنها در ذیل بندگی خداوند به دست می‌آورد؛ حال آن که در اندیشه اومانیستی، بشر اصل و مدار عالم فرض شده و عقل خودبنیاد بشری، مستقل از وحی به عنوان راهنما و معلم زندگی وی تعیین می‌گردد. به این دلیل، اومانیسم در مقابل خداگرایی قرار دارد.

ادامه دارد...

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 102
 • در انتظار بررسی: 1
 • غیر قابل انتشار: 24
 • مسافر IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
  لعنت بر جریان انحرافی و رئیس این جریان... احمدی نژاد با حمایت از حبیب جز خراسانی که اهل دزدی و شرب خمر بود و همچنین با حمایت از محکوم کثیفی چون بقایی که او هم چون حبیب اهل دله دزدی بود و به دلیل گرفتاری اخلاقی از وزارت اخراج شده بود، نشان داد خودش کثیف است... لعنت بر این جریان که به انقلاب ضربه زد
  • IR ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
   96 44
   لعنت به تو و کسانی که انقلاب ارث پدرشون میدانند
  • IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
   97 27
   تازه نگفتی که احمدی و بقایی و مشایی را باید به خاطر امضای برجام و FATF و کرسنت و مارین سرویس و استات اویل و 2030 و .. باید اعدام کرد. بگو عزیزم. دروغ حناق نیست. قیامتی هم برای شما مواد مذاب در ولایت وجود ندارد.
  • طلبه قم IR ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
   67 12
   مسافر دوباره پیدات شد؟ یادمه همیشه علیه احمدی نژاد کامنت میزاشتی... خسته نشدی؟
  • محمد IR ۰۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   61 27
   لعنت بر تو و مشرق کثیف
  • طیب IR ۰۲:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   7 41
   جریان انحرافی بشدت قدرت طلب هست و اساس گفتمانش در جهت دستیابی مجدد به قدرت سیاسیه و لذا تمامی استدلال ها و مناقشات ذهنی و تئوریک این جریان در چارچوب زد و خوردهای سیاسیون تعریف شده. وقتی کسی بدون هیچگونه جهت گیری سیاسی از اینها انتقاد میکنه ولو این انتقاد صرفا عقیدتی باشه اینها چون ذهن تئوری سازانشان صرفا بدنبال کسب قدرت هست فکر میکنند فرد منتقد یا آدم روحانی هست یا آدم خاتمی و ... همین یک نکته برا فهم اینکه ایمان و تقوا برای این جریان اولویت نیست کافی است. کسانی که واقعا هدفشان از پیروی این جریان نفع شخصی نیست و اشتباه گرفته اند تامل کنند!
  • IR ۰۷:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   11 64
   تک تک اعضای این فرقه کثیف باید سریعا اعدام شن
  • IR ۰۷:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   28 7
   دوست عزیر با لعنت گفتن مشکلی حل نمی شود باید به نقد اخلاقی تفکرات آنان پرداخت
  • IR ۰۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   23 13
   لعنت بر تو و اون ذات کثیفت
  • IR ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   31 1
   خدا وقتی انسان رو خلق کرد به خاطر این خلقت عظیمش به خودش تبریک گفت و فرمود: فتبارک الله احسن الخالقین. امام علی هم میفرماید: ای انسان تو گمان میکنی که جسمی کوچک هستی درحالیکه عالم بزرگتر در تو نهفته است سعدی هم میگوید: که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت خدا وقتی آدم رو خلق کرد به همه فرشته ها دستور داد به او سجده کنند و فرمود من چیزی در مورد او میدانم که شما نمیدانید
  • رسول IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   26 1
   انسان مخلوق خداست و خلیفه الله علی الارض حالا شما میخای اسم فارسی یا عربی یا انگلیسی یا چینی بزار چرا اینهمه با واژگان بازی کردی که تخریب کنی نور حقیقت با گرد و غبار حذف نمی شود
  • IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   1 28
   اصولگرایان هم غافلگیر شده و از اول فکرش را هم نمیکردند محمود رای بیاورد. میتوان گفت که محمود پروژه اصلاح طلبان برای نابودی تفکر انقلابی بود که انجام شد
  • به IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   20 6
   کاندیدای اصولگرایان 84 لاریجانی بود. از بس که انقلابی بود...
  • IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   9 13
   خفه شو کثافت به اسم مسافر . اون ضربه زد یا رفقای اشراف آمریکایی و نفوذی و منافقت ؟ بیشرف
 • Amir AE ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
  29 70
  لعنت خدا بر این جریان انحرافی
  • IR ۰۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   16 47
   لعنت خدا بر فرقه انحرافی بهاریه
 • IR ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
  63 3
  سوال های اصلی اینه چگونه در هر دوره ، افرادی با سوابق بد و نقاط تاریک می تونن بالاترین پست های مدیریتی را بگیرند ؟؟؟ چگونه این ها در همان زمان تصدی محاکمه نمی شن ؟؟؟ چگونه بعد دوران مدیریتی شان هم محاکمه نمی شن ؟؟؟ اسامی عوض می شه اما داستان تکراریه پس فردا آقای روحانی و تیمش می ره همین صحبتا درباره یکسری از مدیران ارشد آقای روحانی می شه !!! کلا گویا چیزی به اسم لیست سیاه ، نظارت و برخورد در کشورمان نداریم همش مماشات و مصلحت اندیشیه .
  • IR ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   9 1
   چون قراره باور کنیم مشکل از افراده نه سیستم
 • DE ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
  36 71
  به احمدی نژاد گفتند مشایی آبروی تورا میبرد و سترعورت از واجبات است او را ترک کن عورتت بیرون زده گوش نکرد.
  • FR ۰۶:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   10 48
   هرگز محمود با ما نبود از اول هم مخالف بود اما رو نکرد و سر بزنکاه جلوی همه علما و رهبری ایستاد این را اصلاح طلبانی که او را رئیس جمهور کردند میدانستند
  • IR ۰۸:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   25 2
   نمیدونم چرا اونها الان همین حرفها رو به روحانی در مورد آخوندی و امثالهم نمیزنند
  • BE ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   7 2
   های هیتلر
  • IR ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   18 3
   تو از کجا فهمیدی عورتش بیرون زده نادرست ؟ نکنه . . . بله
 • IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
  58 7
  نویسنده متن فوق باورش شده که خدا و انسان دو قطب متضاد هستند و هر کس اسم انسان را بیاورد اومانیست است و حالا ایشان می خواهد از خدا در مقابل انسان دفاع کند! دقیقا همانطور که اومانیستها به همین صورت در حال دفاع از منافع انسان در مقابل خدا هستند! حال آنکه از اساس این تفکر غلط و مال تحریفات عهد عتیق است و جایی در اسلام و قرآن ندارد. نه تنها انسان و خدا دو قطبی نیستند که فطرت انسان دقیقا همان دین خدا است. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون ( سوره روم آیه 30). مایه درد و تاسف است که آقایان به اصطلاح با بصیرت و مدعی دانش دقیقا همان تعریف ضدیت خدا و انسان را - که دروغ بزرگ اومانیستها است- باور کرده اند و دقیقا با همان ملاک هر کس دم از انسان و ارزش انسان می زند را اومانیست می نامند. این افراد نه اسلام را شناخته اند و نه اومانیسم را. صرفا تعدادی مدعی هستند که با با وجود بی سوادی به برکت داشتن تریبون های سیاسی به ناحق جایگاههایی را اشغال کرده اند که مطلقا در حد آن نیستند.
  • AE ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   19 43
   عزیزم شما جوش نیار. وقتی مشایی خودش صراحتا اومانیسم رو تایید میکنه و میگه ما باید به اومانیسم بپردازیم شما کاسه داغ تر از آش نشو. متاسفانه حب بیجا عقل شما رو از بین برده و شما رو تبدیل به پیرو یک فرقه کرده. از خدا بخواه که بصیرت بهت بده و از ضلالت پیروی از یک مشت منحرف نجاتت بده!
  • به AE ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ IR ۰۶:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   30 3
   خودا تو را از پیروی کورکورانه از حضرات با بصیبرت نجات دهد. مشایی هیچ وقت اومانیسم را تایید نکرده است. بلکه گفت اینکه نگاه به ارزش انسان ایجاد شد یک قدم رو به جلو است هر چند به راه خطا رفت.
  • IR ۰۶:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   5 27
   هرگز محمود با ما نبود از اول هم مخالف بود اما رو نکرد و سر بزنگاه جلوی همه علما و رهبری ایستاد این را اصلاح طلبانی که او را رئیس جمهور کردند میدانستند
 • آرمانی IR ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
  21 72
  اعدامش کنید. این همنشین شیطان پرستهاست.
  • جاهد IR ۰۸:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   21 0
   یکی تندتر از تو برای این کار در نظر گرفتن تو دیگه برو بخواب
 • AE ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
  17 49
  یه نکته اینکه مشایی و حتی احمدی نژاد در عالم سیاست محلی از اعراب نداشتند ، اگر از اول نیروهای انقلاب فریب جریان انحراف را نمیخوردند امروز نه نامی از مشایی بود و نه نامی از احمدی نژاد
  • خسن IR ۰۲:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   4 17
   موافقم . و الان هم میشه همین را با اطمینان تکرار کرد که اینها عددی نیستند. تنها ناراحتی و دغدغه ما، فریب خوردگان این جریان هستند که واقعا آدم حیفش میاد اونا رو بعضا اینقدر غوطه ور ببینه. بهرحال همه اینها و کل دنیا فانی هستش و گذرا. همه ما رفتنی هستیم چیزی که می مانه عمل و نیت ماست که باید روز حساب پاسخگوی تک تک آن باشیم. اگر کسی گمراه شد سعی کنیم با طرفداری بیجا به مسیر اشتباهش دامن نزنیم. هر چند تکرار میکنم که هیچ کاری نمیتونن بکنن.
 • AE ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  16 34
  الانه که مریدان فرقه بهار به فرمان روسایشان حمله کنند برای فحاشی و دریده گویی!!!
  • IR ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   6 28
   مرید نیستن مزدورن پول میگیرن فکر کرئی اونهمه نفت بشکه ای 120 دلار پولش کجا رفته؟
  • BE ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   1 10
   مشکوک میزنی استاد
 • IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  74 13
  مشایی بدبخت رو به زور کردن تو زندان حالا دارن هر روز ازش مطلب میذارن در حالیکه قدرت دفاع از خودش رو نداره و اطرافیان شیخ در حال خوردن بیت المال هستن و اصولگرا و اصلاح طلب دارن میخورن و غارت میکنن و اسمشونم نظام اسلامیه. فقط باید به شماها خندید که ملت رو خوب سرکار گذاشتید
  • بیدل IR ۰۳:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   7 32
   یجوری گفتید بدبخت انگار واقعا مظلومه. این فرد از اول انقلاب دارای پرونده های مشکوک بوده. همواره پست و مقام داشته. معاون و رییس دفتر ریاست جمهوری بوده. بعد هم مدام در حال لجن پراکنی بوده. تازه در دادگاه با یاغی گری تمام لباسشو دراورد و جواب سوالات قاضی رو نداد. والا آدم شک میکنه یا همش فیلمه یا نظام خیلی تخفیف بهش داده. الان در کدوم کشور فردی که واقعا مخالف بحساب بیاد اینقدر براش میدان بازه برای این کارها. گفتم که: شک برانگیزه. هر حرفی رو نمیشه زد وگرنه...
  • IR ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   19 31
   اخ دلم کباب شد چه قدر این مشایی مظلومه!!!!!! چون اصولگرا و اصلاح طلب دارن میخورن پس کاری با شیطان پرستان و مرتدان نداشته باشید!!!!!!
 • IR ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  18 23
  خدا در عالم نبوده یعنی چه خدا از رک گردن به انسان نزدیک است ودر همه جا حضور دارد مشایی احمق وارد حوزه ای میشود که تخصص ندارد این آدم فکر میکند ابوعلی سینای زمان هست ودر هر حوزه ای نطر میدهد حوزه اطلاعات سیاست اقتصاد فرهنگ دین و..... مشکل مشایی این است که نمیداند از هوش و شعور پایینی برخوردار هست
  • ناشناس IR ۰۸:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   5 11
   حال شما فکر کن خدا وجود داره خب که چی تا حالا که هیچ سودی برای بشر نداشته جز اینکه برای بعضی ها نون دونی خوبی شده
  • به IR ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   7 1
   خدا خودش خالق عالم و محیط بر عالم است نه اینکه یکی شبیه یکی از مخلوقات و محاط در عالم باشد. به فرموده امام علی علیه السلام مع کل شی لا بمقارنة و غیر کل شی لا بمزایلة. حالا شما یک چیزی را نمی فهمید بیهوده تکفیرش می کنید.
 • IR ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  7 28
  مشرق یکی از بی فایده ترین مطالبت همین مقاله هاست ،،چون اولا این صحبت های فلسفی اعتقادی سنگین شبهه ایجاد میکنه برای مخاطب مگه سواد من و امثال من میرسه به این چیزا .... دوما این مطالب به خاطر اینکه به بعد اعتقادی حلقه ی انحرافی توجه کرده مخاطب رو اغنا نمیکنه و این مقاله ها رو بی ثمر میکنه ،، اگر میخوای ادامه بدی این مقاله هارو از یک متخصص برای شرح و بسط دقیق این تفکر و شبهه های مطرح شده استفاده کن تا مخاطب هم متوجه قضیه بشه .
 • محمد IR ۰۰:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  47 21
  درود بر احمدی نژاد خار چشم مفت خورهای چپی و راستی و مشرق جیره خور شما خوارج زمانید هیچکس جز خودتون و حلقه بسته قدرتی که ساختید و از اون استفاده میکنید قبول ندارید دم احمدی نژاد گرم که تو انتخابات از کاندیدای مورد نظرتون حمایت نکرد و اینطور شمارو سوزوند که هنوز جاش درد میکنه خداروشکر قدرت بدست نگرفتید وگرنه با این خوی تکفیری که دارید بلایی بدتر از این دولت سر مردم میاوردید جرات داری سانسور نکن
  • ع IR ۰۴:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   7 27
   من نمی دانم چرا با هرکدام از طرفداران احمدی نژاد برخورد کرده ام منطق شان لعن و نفرین و ناسزا است، دو کلام استدلال بیاورید، اگر حق باشه می پذیریم
  • IR ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   9 6
   درود بر دکتر احمدی نژاد. گرچه حلقه اطرافشو قبول ندارم
 • IR ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  31 6
  کمی درباره فلاکت این روز های مردم بنویسید بد نیست
 • ع IR ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  2 12
  کتاب جریان شناسی گفتمانی وعملکردی حلقه موسوم به انحراف، انتشارات زمزم هدایت، یک سال پیش چاپ شده است و مفصل به این موضوعات پرداخته است.
 • IR ۰۱:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  2 8
  مبنا باید قانون و عمل به قانون باشه این مطلب یکی از پایه های اساسی پیشرفت کشورهای قدرتمنده در این کشورها هیچ چیز و هیچ کس بالاتر از قانون قرار نمی گیره اما در ایران در اکثر مواقع قانون در ذلیل ترین حالت خودش قرار داره همین آقای احمدی نژاد خودش قانون می ساخت! خودش به آن عمل می کرد چه در زمان ریاست جمهوری و چه بعد آن هیچکس هم نپرسید چرا !!!! همان دوره اول گفتیم این فرد و حلقه اطراف آن که پرونده های باز فساد اقتصادی ، امنیتی و ... داشتند (بماند که چگونه تایید می شن) مشکل سازه بخشی از جامعه ارزشی در ساده لوحی هر چه تمام حمله می کردند استعفرالله ایشان را چیزی فراتر از انسان می دیدند دوره دوم ایشان تا همین الان همین ها دائما احمدی نژاد و یارانش را می زنند !!! در دوره آقای روحانی هم بی قانونی دیده می شه قطعا بی قانونی نتایج بدی خواهد داشت در کشور ما ریش سفیدی ، حاجی جون من جون تو ، منو فلانی فرستاده ، بزرگا بیان پادرمیونی کنن و هزاران مدل مصلحت اندیشی و مماشات و توصیه و اشارات بر قانون ارجحه در اکثر بخش ها چیزی به اسم سند ملی نداریم کاملا سلیقه ایه و بستگی داره به خلق و خو !!!! بخش های نظارتی ما هم قانون را در مرحله آخر قرار می دن قبلش همان توصیه ها و نصیحت هاست وقتی مردم در بلند مدت این بی قانونی ها را هم در اصلاح طلب هم در اصولگرا می بینن کم کم اعتمادشون به سطوح بالاتر کمتر می شه یک نتیجه بسیار وخیم ، این مطلبیه که گویا استراتژیست های پیرو سبک مصلحت اندیشی و مماشات متوجه اش نیستند .
  • IR ۰۶:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   3 6
   فی الواقع اصولگرایان هم غافلگیر شده و از اول فکرش را هم نمیکردند محمود رای بیاورد. میتوان گفت که محمود پروژه اصلاح طلبان برای ناوبدی تفکر انقلابی بود که انجام شد.
  • IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   5 1
   پس انبیا بیخود مبعوث شدند. جوامع مختلف برای خودشان قانون داشتند اما انبیا آمدند و قانون ها را در هم شکستند.
 • IR ۰۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  44 13
  درود بر احمدی نژاد و یارانش ... لعنت خدا و نفرین مردم بر پرونده سازان و دروغگویان و نان به نرخ روزخورها
  • آرش IR ۰۲:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   12 0
   گفتمان مهرورزی مشایی که سراسر مهر و عطوفت و رحمانیت بود. لعن و نفرین هم داشت؟؟؟
 • IR ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  0 10
  نکته جالب اینه که یک فرد عامی از کوچه و بازار بخواهد در یک بخش دولتی سطح پایین و خرد مشغول بکار بشه از آزمون و رزومه و مدرک تحصیلی فلان و ... می خوان تا سوپیشینه و سلامت فلان و بمان و ضمانت و ... اما مردم در بالاترین سطوح مدیریتی افرادی را می بینند که رزومه و مدرک تحصیلی و ... نامعلوم و بعضا بی ربط دارند که چندین بار جعلی بودن بعضیشون مشخص شده و عجیب تر اینکه در رسانه های مجوزدار داخلیمان هم درباره پرونده های فساد ، مشکلات امنیتی و ... این ها می نویسن !!!! مثلا آقای ص م که در حلقه نزدیکان آقای احمدی نژاد بود کلی پست های مدیریتی ارشد در سطوح بالا گرفته بود همان زمان همین رسانه های داخلی خودمان اعلام می کردند پرونده باز فساد در یکی از شهرهای شمال غربی مان دارد !!!! یا همین آقای مشایی و مطالبی که نوشتید و خیلی فراتر از این ها مربوط به این سال ها نیست تفکر ایشان را مردم از قبل ها می شناسن و ... در همین دوره آقای روحانی باز فلان وزیر را می بینیم که در فلان معامله فروش به همسایه کوچک جنوبی مان و چند مورد دیگر پرونده نامشخص و مورد تردید داره یا فلان وزیری که نزدیک 2دهه خارج از کشور زندگی کرده چرا انقدر در حوزه مهم و استراتژیکش حداقل بگیم ضعیف عمل می کنه و ... بگذریم از کلی دوتابعیتی و ...
  • BE ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   1 0
   میشه یه خورده بیشتر توضیح بدید ؟
 • IR ۰۴:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  3 0
  و هو علیم بذات الصدور لعنت خداوند بر کسانی که انسان ها رو از راه خداوند گمراه می کنند اعوذ بالله من همزات الشیاطین لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم
 • IR ۰۵:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  21 0
  سال 88 علی مطهری در اوج فتنه صهیونیستی فریاد میزد احمدی نژاد را محاکمه و زندانی کنید! حالا مشخص شد این دار و دسته ی خوبان!چطور انتقام خودشون رو با تهمت زدن به رئیس جمهور سابق و اطرافیانش گرفتند! فتنه کف خیابان جمع شد اما آمد در مجلس و در محافلی مانند جایی که این کتاب نوشته شده، فتنه شد وزیر فتنه شد وزیر کار!فتنه شد شهردار!فتنه شد شورای شهر!فتنه شد نماینده ی مجلس!
 • IR ۰۶:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  13 0
  پیامبرص در معراج کسانی را دید در حال خوردن گوشت مردار برادر همدیگر هستن گفت اینها کیستن گفت اینها کسانی بودند که در دنیا غیبت می کردن چیزی را که با چشم از نزدیک ندیدی
 • IR ۰۶:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  10 0
  تعجبی ندارد که چرا تبلیفات شما برای اسلام در دنیا یا معمولا شکست می خورد
 • IR ۰۷:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  9 6
  مشرق تو یه دقیقه حرف نزنی کسی نمی گه لالی راجع به همه کس و همه چیز باید نظر بدی فقط مونده بود فیلسوف بشی
 • علی IR ۰۷:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  1 16
  اصلاح طلبانی که او را رئیس جمهور کردند میدانستند که محمود احمدی نژاد و تیم عقبه فکری او ضد ولایت هستند
 • IR ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  17 2
  مشرق اگر علیه احمدی نژاد و مشایی مطلب می خواهی بگو خودم برایت بنویسم. این چیزها که مثلا به عنوان افشاگری علیه احمدی نژاد و مشایی نوشته اید اتفاقا کاملا درست و مورد تایید اسلام است و این اسلام است که انسان را محور دنیا و خلیفه خدا می داند. اشکالات احمدی نژاد جای دیگری است که اتفاقا هیچ نوجهی به آن نمی کنید. مواردی مانند اعتقاد به مردمسالاری، بی اعتقادی به نقش سیستم تشویق و تنبیه در فرهنگسازی، دفاع بیجا از صلح طلبی و بسیاری موارد دیگر.
 • طاهره IR ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  18 9
  مشایی خطر بزرگی بود که شناخته شد
 • IR ۰۷:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  1 6
  آیا این حرفها را اصلاح طلبانی که محمود را رئیس جمهور کردند نمیدانستند؟
 • IR ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  0 6
  اصولگرایان هم غافلگیر شده و از اول فکرش را هم نمیکردند محمود رای بیاورد. میتوان گفت که محمود پروژه اصلاح طلبان برای ناوبدی تفکر انقلابی بود که انجام شد. نه اصولگرایان
 • IR ۰۸:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  11 0
  چرا این حرفها رو وقتی خودش گفت بیایید مناظره کنیم نرفتید بگید؟چرا وقتی در قدرت بود و گفت بیایید مناظره کنیم نرفتید؟ مردم این حرفها رو از شما نمیپذیرند.
 • امیرمسعود IR ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  10 27
  ته ته تفکر احمدی نژاد مسعود رجوی شدن است. کسانی که با ترکیب اسلام و آراء شخصی در تلاش هستند تا با تشکیل یک فرقه به اهداف شخصی خودشان دست یابند. اینها به دلیل نواقص متعدد در شخصیت خود، عقده های خود را تحت خدمت به مردم و مردمی بودن و .... پنهان می کنند ولی در نهایت دُم انحراف و قرائت های عجیب و غریب بیرون می زند.
 • IR ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  1 7
  ببینید اندوه من از ضرری است که این جریان به بدنه انقلابی ها زد
 • حمید IR ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  23 1
  یه زمانی تو حوزه علمیه میخواستند شهید مطهری رو به عنوان مرتد تکه تکه اش کنند و اگر علامه طباطبایی نبود قطعا این اتفاق می افتاد . یه زمانی حضرت امام به علت ورود به بحث فلسفه در حال طرد شدن بود. ایراد از این 2 بزرگوار نبود . فهم و شعور حوزه قادر به درک حضرت امام و شهید مطهری نبود و امروز همون افراد حکم به حلقه انحراف و ارتداد و... میدهند. به نظرم بهتره آب رو دقیقا در محل سوختگی بریزند....
  • IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   5 0
   دمت گرم
 • بهروز IR ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  1 5
  کتابی مانند الماس. عالی است قربان
 • حمید IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  0 0
  یه زمانی بود الان که نیست
 • IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  3 2
  اولاً که محمود از اول موافق اینها نبود و بعدا شد. دوما که خود اصولگران در هل دادن محمود به سمت بقایی و مشایی شراکت داشتند البته اصولگران سنتی
 • IR ۰۹:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  17 0
  افکار خودشون را به اسم مشایی دارن ترویج میکنن. خوبه در باره خاتمی مروج بی بند وباری و دوستان فراریش هم کتاب بنویسید. به خاطر اینکه احمدی نژاد پرونده همه شون زیر بغلشه به اسم تحریف میخوان حذفش کنن .
 • US ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  9 0
  مشرق از سر نادانی داری برای مشایی تبلیغ میکنی.
 • US ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  16 0
  امروز دلار دوباره رفت روی ۱۸ هزار تومان شما نشستید برای مشایی پرونره سازی میکنید؟
 • IR ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  4 0
  آقا رفتارها و عقایدشون غلط ولی این نحو زندان کردن این ها ما رو به این نتیجه می رسونه که حداقل قوه قضائیه و دستگاه های
 • تروریست فرهنگی FR ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  2 10
  مشرق جان چرا این همه دیر اقدام کردید. محمود احمدی نژآد ساهاست که اسیر تفکرات انحرافی عجیب و غریب است اما شما چرا دیر به زبان افتادید
 • یعقوبی AE ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  3 0
  چرا چاپ نمیشه این کتاب حالا
 • کیا IR ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  1 4
  در قسمت اول گفتم که رواج عرفان و فلسفه باطل و فساد لیبرالیسم در جامعه اسلامی که در زمان عباسیان فاسق برای انحراف در دین در جامعه رواج یافت متاسفانه باعث شد علمای با جهل مرکب خویش اسلام را برمبنای فلسفه و عرفان باطل تفسیر نمایند و این انحراف هنوز بخش اعظم مطالب را بین عربیسم و فرنگیسم مروج ابطال ایین لیبرالیسمی باشند و در عصر حاضر این افکار باطل متعدد شده وبا رنگ اسلام بعداز انقلاب اسلامی مروجین با جهل مرکب بیشتری به نامهای متعددی پیدا کرده از جمله همین حلقه انحرافی.....
  • IR ۰۸:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
   1 0
   کاربر کیا! این نوشته شما همانند آن است که چون با چاقو انسان کشته می شود یا زخمی پس چاقو بد بد بد است.
 • AE ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  17 2
  تیتر همه شده مشایی. بابا بچشبید به دولت و اقتصاد و مردم نان میخواهند
 • IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  17 2
  احمدی نژاد یا همان احمدی نجات در قلب اکثریت ملت قرار دارد بیهوده کوشش باطل نکنید محبت او کم نمیشود
 • عنقاف IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  5 1
  درود بر احمدی نژاد و لعنت بر یارانش که او را از مردم و انقلاب جدا کردند
 • IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  27 1
  احمدی نژاد مبغوض شد چون صحبت از عدالت کرد اگه مثل دیگران میخورد و می برد هیچ کس کاری با او نداشت.
  • IR ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   0 9
   بستر دزدی رو هم فراهم کرد
 • US ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  15 0
  دولت روحانی داره اقتصاد را شخم میزنه... شماها نشستید علیه مشایی داستان میبافید . خدا عقل بدهد
 • BE ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  26 1
  احمدی نژاد یکی از میلیون ها یاور حقیقی رهبره / یه موی سرش می ارزه به هزار تا اسهال طلب خالی بند
 • امید IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  1 23
  خاک بر سر بی عقل و بیسواد احمدی نژاد و نوکرش مشایی.
  • IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   9 2
   طرف دکتراش واقعی بود نه مثل شیخ حسن
 • IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  11 0
  معلومه مشرق مرض داره. یه مقاله جنجالی می ذاره تا اینها به اونها و اونها به اینها فحش بدن بازدیداش بره بالا وگرنه نشر اینجور مقالات بجز عداوت و انحراف و جابجایی اولویت ها، کار دیگه ای نمی کنه. ممنون که هستی.
 • IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  12 0
  احمدی نژاد تموم شد از دولت دوتابعیتی های نجومی بگیر مذاکره کننده ی میلیاردر بگو که جیب مردمو خالی کردن ازصنعت هسته ای هواوفضا ازدلار سکه اگه اونا اومانیستن اینا هم لیبرالیستن دارن سیاستاشو تو کشور اجرا میکنن چرا واسه اینا کتاب ومقاله بیرون نمیدید ارشاد نمیکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  13 1
  درد وبلای دکتر احمدی نژاد بخوره توی سر مشرق و مخالفان دکتر احمدی نژاد .
 • مملی IR ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  3 0
  لعنت بر تو دروغگو
 • حامد IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  6 0
  درد خدا به احمدی نژاد ولعنت خدا بر تو ای مشرق و یارانت
 • محمد رسولی IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  3 3
  تنها مشکل احمدی نزاد و یارانش این بود که دنبال ایرانیت و کشور بود. هر که میهن پرستی کند سزایش همین است. !
  • IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   4 0
   اگر اینطور بوده است که تو می گویی احمدی نژاد یک کافر بوده و بیخود دعای اللهم عجل لولیک الفرج را می خوانده است. چون در حکومت مهدوی ایرانیت معنی ندارد و همه دنیا یک امت است.
  • amir IR ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
   3 0
   چه ساده لوحانه،عزیزم خودت و به خواب نزن سعی کن بیدار بشی ،بیدار شدن واست خوبه شک نکن
  • IR ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
   3 0
   حب الوطن من الایمان (رسول اکرم ص)
 • IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  9 0
  مشرق نیوز جدیدا گیر سه پیچ داده به مشائی !!!! واقعا چه خبره ؟؟؟؟!!!!!!
 • IR ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
  2 0
  مشرق این مهمل بافی شما جواب نداده من بعد هم جواب نمیده
 • IR ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
  2 0
  خاک تو سرت مشرق عتیقه نظر من کو
 • عادل IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
  6 0
  همین اول بگم این خبر رو نخوندم. ولی هر چی تو اینترنت میگردم خبری از این به اصطلاح اندیشکده ولاء تون نیست. شما که دارین کتاب فرمایشی چاپ میکنین،حداقل یه وبلاگ واسه نویسنده هاش بزنید واقعی تر جلوه کنه.
 • م ا ن IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  0 0
  بابا خیلی هنزمندید! خیلی قدرتمندید!

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس