کد خبر 83275
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۴

حر بن یزید تمیمى که از فرماندهان جنگاور و دلیر عمر بن سعد بود و همو بود که در وهله نخست ، راه را بر امام حسین علیه السلام بست و او را به اجبار و اکراه به کربلا رهسپار گردانید گردانید: وقتى بزرگوارى امام حسین علیه السلام و حقیقت خواهى وى را ملاحظه کرد و از سوى دیگر شاهد نیت هاى پلید عمر بن سعد و لشکریان عبیدالله بن زیاد و جنایت ها و ستم کارى هاى آنان بود، از خواب غفلت و دنیاطلبى بیدار شد و در خود احساس نگرانى و ندامت نمود و در وى دگرگونى شگفتى به وجود آمد.

به گزارش مشرق به نقل از خبر آنلاین، اتفاقات مهم روز عاشورا عبارتن از:
 
الف – قبل از شهادت امام حسین علیه‌السلام:
1 – تنظیم سپاه:

امام حسین علیه السلام پس از نماز صبح ، سپاه خویش را که متشکل از 32 تن سواره و 40 تن پیاده بودند، به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول را در بخش میمنه ، دسته دوم را در بخش میسره و دسته اى را میان آن دو قرار داد.
فرماندهى بخش میمنه را به ((زهیر بن قین )) و فرماندهى بخش میسره را به ((حبیب بن مظاهر)) واگذار کرد و خود در وسط دو سپاه مستقر شد و بیرق سپاه را به برادرش عباس بن على علیه السلام معروف به قمر بنى هاشم سپرد
و خیمه ها را در پشت سر قرار داد. عمر بن سعد نیز سپاهیان جنایت پیشه خود را به چند گروه تقسیم کرد. وى ، فرماندهى بخش میمنه را به عمر بن حجاج ، فرماندهى بخش میسره را به شمر بن ذى الجوشن ، فرماندهى سواره نظام
را به عروه بن قیس و فرماندهى پیاده نظام را به شبث بن ربعى واگذار کرد. وى بیرق ، ننگین سپاه خود را به غلامش ((درید)) سپرد. دو سپاه در برابر یک دیگر صف آرایى کرده و براى آغاز نبرد سرنوشت ساز، لحظه شمارى مى کردند.
2 – اندرزهاى پیش از نبرد

امام حسین علیه السلام براى پیش گیرى از نبرد و خون ریزى نیروهاى دو طرف ، تلاش زیادى به عمل آورد و از هر راه ممکن مى خواست از کشتار مسلمانان جلوگیرى نماید و خون کسى بر زمین نریزد. ولى دشمن که مغرور از کثرت سپاه خود و قلت یاران امام علیه السلام بود، به هیچ صراطى مستقیم نبود و به هیچ پیشنهادى پاسخ مثبت و کار ساز نمى داند و خواهان تعیین تکلیف از راه نبرد و خون ریزى بود. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، برخى از یاران خود را به نزد سپاه دشمن فرستاد تا با آنان گفت و گو کرده و با بیان حقایق و واقعیت ها، آنان را از شرارت و جنایت منصرف کنند. آن حضرت ، خود نیز بارها براى اندرز سپاه کفر پیشه دشمن ، پا پیش نهاد و با بیان خطبه هایى روشن گر، آنان را به حفظ آرامش و عدم خون ریزى دعوت کرد و از جنگ و مبارزه بازداشت . ولى جز تعدادى اندک که از خواب غفلت بیدار شده و حقیقت را دریافتند و به سپاه آن حضرت پیوستند، بقیه آنان در ضلالت و گمراهى خویش باقى مانده و بر آغاز جنگ اصرار مى کردند.
3 - پشیمانى حر بن یزید
 
حر بن یزید تمیمى که از فرماندهان جنگاور و دلیر عمر بن سعد بود و همو بود که در وهله نخست ، راه را بر امام حسین علیه السلام بست و او را به اجبار و اکراه به کربلا رهسپار گردانید گردانید: وقتى بزرگوارى امام حسین علیه السلام و حقیقت خواهى وى را ملاحظه کرد و از سوى دیگر شاهد نیت هاى پلید عمر بن سعد و لشکریان عبیدالله بن زیاد و جنایت ها و ستم کارى هاى آنان بود، از خواب غفلت و دنیاطلبى بیدار شد و در خود احساس نگرانى و ندامت نمود و در وى دگرگونى شگفتى به وجود آمد.

 به طورى که یکباره سپاه کفر پیشه عمر بن سعد را ترک و به سوى خیمه گاه امام حسین علیه السلام رهسپار شد. حر به نزد امام حسین علیه السلام رفت و از آن حضرت در خواست عفو و بخشش نمود و از کردار و رفتارهاى پیشین خود اظهار پشیمانى کرد. امام حسین علیه السلام با مهربانى تمام حر بن یزید را پذیرفت و از وى استقبال کرد و با رفتار خود موجب تقویت ایمان حر گردید.حر براى روشن گرى سپاه دشمن به سوى آنان برگشت و با معرفى خود و چگونگى هدایت یافتنش ، آنان را به راه خیر و سعادت و پیوستن به سپاه حقیقت جوى امام حسین علیه السلام دعوت کرد. دشمنان که از ملحق شدن حر به امام حسین علیه السلام بسیار نگران و ملتهب شده بودند، وى را سنگباران و تیر باران کرده و از نزدیک شدنش به نیروهاى خود بازداشتند. حر به ناچار به سوى خیمه گاه امام حسین علیه السلام برگشت . پیوستن حر به سپاه امام حسین علیه السلام و سخنرانى وى براى سپاه عمر بن سعد در دفاع از امام حسین علیه السلام ، براى عمر بن سعد و دیگر جنگ افروزان دشمن بسیار گران و نگران کننده بود و تاثیر زیادى در نیروهاى دشمن به وجود آورد.

4 – هجوم سراسرى

سپاه دشمن که از پیوستن حر و چند نفر دیگر به سپاه امام حسین علیه السلام احساس خطر و ریزش نیرو کرده و ادامه این وضعیت را به زیان خود مى دید، فرمان حمله را صادر کرد. عمر بن سعد با رها کردن تیرى به سوى سپاهیان امام حسین علیه السلام جنگ را به طور رسمى آغاز و سپاهیان نگون بخت خود را به نبرد و تهاجم ترغیب و تشویق کرد.در اندک مدتى دو سپاه به یکدیگر نزدیک شده و با ابزارهاى جنگى آن روز به نبرد پرداختند. در این نبرد، شگفتى تاریخ به وقوع پیوست و معادلات نظامى در هم ریخت ، و آن ، دفاع یک سپاه کمتر از صد نفر که برخى از آنان را نوجوانان و یا کهن سالان و سالخوردگان تشکیل مى دادند، در برابر یک سپاه چند ده هزار نفرى بود. این سپاه اندک ، با دلاورى و دلیرى تمام از حیثیت و موجودیت خویش و اعتقادات و اصول مذهبى و سیاسى خود دفاع و پاسدارى نموده و مغلوب دشمن نشدند. هر یک از یاران امام حسین علیه السلام با ده ها تن از نیروهاى دشمن به نبرد نابرابر و تن به تن پرداخت ولى هیچ گونه سستى و تردیدى در وى ملاحظه نمى شد و این روحیه بالاى رزمى اعتقادى براى دشمن ، سنگین و کمر شکن بود. یاران امام حسین علیه السلام با سرافرازى ، به شرف شهادت نایل شده و یا با ادامه دلاورى ، دشمن را مستاصل و زمین گیر نمودند.تصور دشمن در آغاز بر این بود که سپاه کم عده امام حسین علیه السلام در لحظات نخستین هجوم سراسرى ، نابود شده و از هستى ساقط مى شوند و غائله کربلا به راحتى پایان مى پذیرد، ولى پس از درگیر شدن با آنان ، تازه فهمیدند که با کوهى استوار از ایمان و عقیده روبرو شدند و از میان بردن آنان ، کار آسانى نیست .یاران امام حسین علیه السلام از بامداد تا عصر عاشورا نبرد را ادامه داده و تا آخرین قطره هاى خون خود از قیام امام حسین علیه السلام پاسدارى کردند.محدث قمى از محمد بن ابى طالب موسوى روایت کرده است که در این نبرد، پنجاه تن از یاران امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند.

5 - نبرد انفرادى

دشمن که از نبرد سراسرى و تهاجمى ، نتیجه اى نگرفته بود، به تدریج به سوى نبرد انفرادى روى آورد. زیرا اگر چه سپاه عمر بن سعد جملگى براى نبرد با امام حسین علیه السلام آمده بودند، ولى در میان آنان مردان زیادى بودند که جنگ با فرزند زاده رسول خدا صلى الله علیه و آله را روا نداشته و به اکراه و اجبار در سپاه عمر بن سعد قرار گرفته و بودند. بدین جهت در کار نبرد عمومى و هجوم سراسرى تعلل نمى ورزیدند و عمر بن سعد را در رسیدن به مقاصد پلیدش ناکام گذاشته بودند.گفتنى است که روى کرد به نبرد انفرادى ، براى سپاه کم تعداد امام حسین علیه السلام نیز خوش آیند و پسندیده تر بود. زیرا در این صورت هر یک از یاران امام علیه السلام مى توانست با چندین نفر از سپاه بى انگیزه دشمن نبرد کند و دشمن را در موضع انفعالى قرار دهد. همین امر باعث طولانى تر شدن مبارزات گردید. یاران امام حسین علیه السلام یکى از دیگرى با انگیزه ایمان و اعتقاد، از آن حضرت اجازه رزم گرفته و وارد صحنه مى شدند و سرانجام شرافتمندانه جام شهادت را سر مى کشیدند. تعدادى از یاران امام علیه السلام تا پیش از ظهر عاشورا به همین نحو به شهادت رسیدند.

6 - نماز ظهر عاشورا

به هنگام ظهر، یکى از یاران امام علیه السلام به نام ابوثمامه صیداوى ، آن حضرت را متوجه وقت نماز ظهر کرد. امام حسین علیه السلام که به نماز اهمیت ویژه اى مى داد، دستور داد که جنگ را متوقف کرده و همگى به نماز پردازند.پیشنهاد امام حسین علیه السلام مورد موافقت دشمن قرار نگرفت و آنان هم چنان به نبرد خود ادامه مى دادند. امام حسین به ناچار، یکطرفه جنگ را متوقف کرد و با یاران اندک خود نماز ظهر را به صورت نماز خوف (نماز ویژه زمان جنگ ) به جاى آورد. یاران آن حضرت دو دسته شده ، دسته اى به نماز امام علیه السلام اقتدا کرده و دسته اى دفاع مى نمودند. اما دشمنان هیچ گونه ترحمى به امام علیه السلام و نمازگزاران نکرده و با رها کردن تیر، آنان را هدف قرار مى دادند. برخى از مدافعان امام حسین علیه السلام ، دشمن را از اطراف نماز گزاران پراکنده کرده و برخى دیگر خود را سپر تیرها قرار داده و مانع رسیدن آنها به وجود امام حسین علیه السلام مى شدند. سعید بن عبدالله حنفى ، از جمله آنانى بود که خود را سپر امام علیه السلام قرار داد. وى هر تیرى که به جانب امام حسین علیه السلام مى آمد، خود را سپر آن مى کرد و آن قدر در این راه ایستادگى کرد تا نماز امام علیه السلام به پایان رسید. در آن هنگام به زمین افتاد و به شرف شهادت نایل آمد. علاوه بر زخم شمشیر و نیزه ، از بدن این شهید دلاور، تعداد سیزده چوبه تیر یافتند.

7 – شهادت سایر یاران

پس از نماز، یاران امام حسین علیه السلام روحیه رزمى تازه اى یافته و به سوى دشمن هجوم آوردند. تمام یاران امام علیه السلام ، از جمله جوانان برومند بنى هاشم و فرزندان ، برادران ، برادرزادگان ، خواهر زادگان و عموزادگان آن حضرت به جهاد و دفاع پرداخته و به شهادت رسیدند.نبرد دلاور مردانى چون زهیر بن قین ، نافع بن هلال ، مسلم بن عوسجه ، حبیب بن مظاهر، حر بن یزید و بریر بن خضیر از میان یاران امام حسین علیه السلام و شیرمردانى چون على اکبر علیه السلام ، عباس بن على علیه السلام ، قاسم بن حسین علیه السلام و عبدالله بن مسلم علیه السلام از جوانان بنى هاشم به یاد ماندنى و فراموش نشدنى است .نبرد هر یک از آنان ، لرزه اى در ارکان سپاه کفر به وجود آورد و شهادت آنان تاثیر شکننده اى در وجود مبارک امام حسین علیه السلام پدید آورد.به طورى که آن حضرت هنگامى که تنها شد و یک تنه با دشمن نبرد مى کرد، به یاد یاران شهید خود مى افتاد و گاهى به سوى آنان نظرى مى افکند و آنان را یارى مى طلبید و مى فرمود: اى عباس ، اى على اکبر، اى قاسم ، اى زهیر، اى حر کجایید؟

8 – مبارزه و شهادت امام حسین علیه السلام

امام حسین علیه السلام پس از آن که همه یاران خود را از دست داد، بانوان عصمت پناه را در خیمه اى گرد آورد و آنان را تسلى و دلدارى داد و به صبر و شکیبایى سفارش نمود و با قلبى شکسته از آنان خداحافظى کرد.آن حضرت ، فرزندش امام زین العابدین علیه السلام را که در بیمارى سختى به سر مى برد، جانشین خویش قرار داد و با او نیز وداع کرد و آماده نبرد با دشمن گردید. امام حسین علیه السلام به تنهایى ، ساعاتى چند با دشمن مبارزه کرد و به هر طرف حمله مى کرد گروهى را به هلاکت مى رسانید.هرگاه براى آن حضرت فرصتى به دست مى آمد، به خیمه ها بر مى گشت و با حضور خود، کودکان و زنان بى پناه را تسلى مى داد و بار دیگر با آنان خداحافظى مى کرد. شاید مقصود آن حضرت از تردد میان خیمه و میدان نبرد، براى آمادگى بیشتر بازماندگانش براى پذیرش شهادت آن حضرت بود. در یکى از خداحافظى ها، فرزند شیرخوار خود را جهت سیراب کردنش به سوى دشمن آورد و از آنها تقاضاى آب براى فرزند شیرخوار خود کرد، ولى سپاه سنگ دل عمر بن سعد به فرزند شش ماهه او رحم نکرد و با هدف تیر قرار دادنش ، وى را در آغوش پدر غرقه به خون کرد.امام حسین علیه السلام بدن غرقه به خون على اصغر علیه السلام را به خیمه برگرداند و بار دیگر به مبارزه پرداخت . آن حضرت ، زخم هاى فراوانى را در میدان مبارزه متحمل شد، تا آن که بر اثر کثرت جراحات به زمین افتاد.در آن حال نیز دشمنان رهایش نکرده و با ابزارهاى گوناگون ، از جمله تیر، نیزه ، شمشیر و سنگ بر بدنش ضرباتى وارد آوردند.سرانجام ، آن حضرت تاب و توان از کف داد و بر خاک گرم کربلا بر زمین افتاد و آماده مهمانى خدا گردید.شمر بن ذى الجوشن ، با قساوت تمام به سوى بدن خونین آن حضرت رفت ، در حالى که رمقى در بدن شریفش بود، سر مبارکش را از قفا جدا کرد و سر بریده را به خولى اصبحى تحویل داد تا به نزد عمر بن سعد منتقل کند.

ب – پس از شهادت امام حسین علیه السلام:
دشمنان اهل بیت پس از شهادت جان سوز امام حسین علیه السلام و یارانش ، دست از جنایات خویش برنداشتند، بلکه در این روز غم آلود جنایت هاى دیگرى مرتکب شدند که به اختصار بیان مى کنیم :

1 - غارت خیمه ها

سپاه عمر بن سعد، به ویژه دسته نابکار شمر، پس از شهادت امام حسین علیه السلام به خیمه هاى آن حضرت یورش برده و خیمه ها را غارت کردند و چهارپایان ، لباس ها، صندوق ها، اسلحه ها و خوراکى ها را به یغما بردند. آنان ، حتى حریم اهل بیت علیه السلام را مراعات نکردند و زیور و لباس هاى زنان را از آن ها ستاندند، به طورى که زنان اهل بیت علیه السلام به عمر بن سعد پناهنده شده و از شدت جنایت کارى شمر و گروه نابکارش ‍ شکایت کردند و عمر بن سعد به ظاهر، دستور داد که از غارت خیمه ها دست بردارند. از حمید بن مسلم روایت شد: به اتفاق شمر بن ذى الجوشن و گروهى از پیادگان ، از خیمه ها گذشتیم تا به على بن الحسین علیه السلام رسیدیم که از شدت بیمارى از هوش رفته بود. همراهان شمر گفتند: که این بیمار را هم بکشیم ؟من گفتم : سبحان الله چه بى رحم مردمید شما. آیا این کودک ناتوان را هم مى خواهید بکشید؟ همین بیمارى که بر او عارض شده ، او را کافى است . به هر طریقى بود آنان را از کشتن على بن الحسین علیه السلام بازداشتم ، ولى آن بى رحم ها پوستى را که آن حضرت بر آن خفته بود بکشیدند و به یغما بردند.

2 – آتش زدن خیمه ها

شمنان پس از غارت خیمه ها و به یغما بردن دارایى ها و اشیاى موجود بازماندگان ، خیمه ها را به آتش کشیدند. در این هنگام ، کودکان و زنان بى سرپرست ، از خیمه ها بیرون آمده و به بیابان هاى اطراف گریختند.راوى گفت : پس از غارت خیمه ها، آن ها را آتش زدند و بانوان مکرمات با سر و پاى برهنه در حالى که لباس هاى ایشان را ربوده بودند، از خیمه ها بیرون ریختند و صدا به شیون و گریه بلند نمودند و در حال خوارى به اسیرى رفتند.

3 - تاختن اسب بر پیکر شهیدان

عمر بن سعد خطاب به سپاه خود گفت : چه کسانى آمادگى تاختن اسب بر کشتگان را دارند؟ ده نفر از آنان اعلام آمادگى کردند که از آن جمله بودند: اسحاق بن حیاة حضرمى ، احبش بن مرثد و اسید بن مالک .این عده پس از نعل بندى اسبان خویش بر پیکر شهیدان کربلا، از جمله اباعبدالله الحسین علیه السلام اسب تاختند و پیکرهاى پر از جراحت و بى سر شهیدان را در هم شکستند. این گروه نابکار وقتى برگشتند، در نزد عبیدالله بن زیاد براى گرفتن جایزه خیانت و جنایت خویش ، از کار خود چنین تعریف کردند: نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بکل یعبوب شدید الاسر؛ ما کسانیم که بر بدن حسین و یارانش اسب راندیم به حدى که استخوانهاى سینه آنان را در زیر سم ستوران چون آرد نرم کردیم !عبیدالله بن زیاد، اعتنایى به آن ها نکرد و دستور داد که جایزه اندکى به آنها بدهند. این عده پس از قیام مختار بن ابى عبیده ثقفى (در سال 66 ه .ق در کوفه به سزاى اعمالشان رسیدند. به دستور مختار دست و پاى آنان را با میخ ‌هاى آهنین بر زمین کوبیدند و بر بدنشان آن قدر اسب دوانیدند که پیش ‍ از هلاکت شدنشان اعضا و اجزاى بدنشان از هم جدا شد.
 
4 - ارسال سر مقدس امام حسین علیه السلام به کوفه

عمر بن سعد در عصر عاشورا براى خوش خدمتى بیش تر و اعلام وفادارى به عبیدالله بن زیاد و خاندان بنى امیه ، دستور داد سر بریده امام حسین علیه السلام را با شتاب به کوفه ببرند و عبیدالله بن زیاد را از پایان یافتن غائله کربلا با خبر گردانند.
ماموریت رساندن سر مقدس اباعبدالله الحسین علیه السلام با خولى بن یزید اصبحى و حمید بن مسلم بود. آنان شب به کوفه رسیدند. در آن هنگام دارالاماره نیز بسته بود. به همین جهت شب را در خانه خویش گذرانده و بامداد روز یازدهم سر مقدس امام حسین علیه السلام را نزد عبید الله بردند.

سرهاى دیگر شهیدان را پس از بریدن و شست و شو دادن ، میان سرکردگان جنایت کار تقسیم کردند تا نزد عبیدالله برده و پاداش بگیرند و بدین وسیله به وى نزدیک شوند

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 45
 • در انتظار بررسی: 17
 • غیر قابل انتشار: 3
 • امید ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۳۱
  9 0
  خیلی عالی بود ای کاش عاقبت کشته شدن هر کدام از اصحاب دشمن را میگفتید
 • محمد ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۳۰
  5 3
  خدا اجرتان بدهد فقط اي كاش مختصر نمي نوشتيد اي كاش ريز به ريز واقعيت ها را مينوشتيد
 • رامین ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۳۰
  10 2
  السلام علیک یا ابا عبدالله موفق و موید باشید
 • رامین ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۳۰
  5 2
  السلام علیک یا ابا عبدالله موفق و موید باشید
 • مژگان ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۱
  7 1
  با سلام و تسلیت این ایام ،من هم با آقا محمد موافقم ،کاش راجع به همه شهیدای کربلا مینوشتید. یه جایی خوندم برادری به تعداد نیست به وفاداریه یوسف یازده برادر داشت و حسین فقط عباس را...
 • سجاد ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۴
  3 2
  تشكر
 • حسن ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۴
  4 2
  اين طالب بدم المقتول بكربلا
 • پری ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۵
  2 1
  با عرض تسلیت به تمامی مسلمانان به جهت اگاه سازی جوانان اجرتان با خدا
 • رسول ۰۲:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۵
  3 3
  خیلی جالب بود . دستتون درد نکند.!!
 • سمانه ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۵
  4 0
  دستتون درد نکنه عالی بود وقعا غم انگیز بود ولی کاش ادامه میدادین سر مبارکو چی کار کردن واسراچی شدن. با تشکر
 • بهروز ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۶
  2 2
  از یکی از امامان معصوم نقل است که هرگاه خواستی بر امام حسین (ع) درود فرستی بگو " صلی الله علیک یا ابا عبدالله " که این درود از راه دور یا نزدیک به ایشان می رسد .
 • عباس ۰۲:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۸
  1 1
  لعنتخدابرقاتلان اهل بیت عالی بود
 • هانیه ۲۱:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
  1 1
  عالی بود ولی کاش بقیه را هم توضیح میدادید
 • علی ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۴
  1 2
  لا یوم کیومک یا اباعبدالله... بسیار عالی بود.اجرکم عند الله... اگر با جزییات بیشتر و کامل تر و ادامه دار تر بود،بهتر هم میشد.
 • جواد ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۳
  2 1
  سپاس فراوان التماس دعا
 • حمیرا ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
  1 1
  خیلی مختصر مینوشتید
 • سامان پادروند ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
  0 1
  خیلی عالی بود
 • سامان پادروند ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
  2 1
  خیلی عالی بود قربون امام حسین واقاابوالفضل برم
 • سامان ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
  0 1
  متچکرم
 • ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
  1 1
  خداوند لعنت کند دشمنان اهل بیت را که دل شیعیان را به درد آورند
 • الناز ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
  1 1
  عالی بود ممنون
 • محمد ناصر ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
  0 1
  خداوند لعنت کند آل ابی سفیان و آل مروان و معاویه و یزید ابن معاویه و پسر مرجانه را و عمر بن سعد را و شمر ملعون را و همه ی کسانی که روز عاشورا علیه خاندان پیامبر(ص) جنگ به پا کردند. اين طالب بدم المقتول بكربلا اللهم عجل لولیک الفرج
 • سروين ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
  0 1
  خيلي عالي بود
 • مجید ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۱
  0 0
  ممنون خوب بود
 • مخمد ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۲
  0 0
  این الطالب بدم المقتول بکربلا........
 • رضا ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۲
  1 0
  اجرتون با سید الشهدا دوستان عزیز برای اطلاع بیشتر می توانند کتاب لهوف رو تهیه کنند و بخونند من تا الان 10 مرتبه این کتاب رو خوندم .
 • سوری ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۳
  1 0
  آجرک الله یاصاحب العصروالزمان مواظب باشیم ازپشت سر رهبرعزیزمان کنارنرویم .قدرامام زمانمان رابشناسیم .زرق وبرق دنیا مارا خسرالدنیاوالاخره نکنه...انشاالله..التماس دعااااااااااااااااااا
 • مهدی ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
  4 0
  سلام براباعبداله ویارانش لعنت برقوم ظالمین وسلام بر مختار که این دنیا خون خواهی کرده مابقی ظلم ظالمین روانشااله اربابهای بی سروبی دست درقیامت جبران میکنن
 • زنگویی ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
  1 0
  خوب بوداشک به عشق امام حسین خودبه خودآمد اجرتان باخودامام مظلوم
 • ۰۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
  2 0
  یاحسین چگونه عشق بدون تو معنا پیداکند
 • محمدرضا ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
  0 0
  عععععععععااااااااااااااااللللللللللللللیییییییییییییی
 • علیرضا ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
  0 0
  خوب وعالی لعنت خدا بر دشمنان اسلام و حسین
 • امید ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
  1 0
  بد بود
 • محمد ۰۰:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
  2 0
  خیلی عالی بود . لطفا راجع به اسارت خاندان ابی عبدالله هم توضیح بدید . ممنون
 • فاطی ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
  1 0
  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین. ....خدالعنت کنه دشمنان حسین را
 • اميد ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
  1 0
  ممنون زيبا بود كاش به جزييات بيشتر ميپرداختين اينارو تو فيلم مختار هم ديده بوديم
 • پرویز ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
  2 0
  السلام علیک یااباعبدالله الحسین ..... لعنت خدابردشمنان امام حسین ..... خداازشون نگذره
 • پرویز ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
  0 0
  السلام علیک یااباعبدالله الحسین ..... لعنت خدابردشمنان امام حسین ..... خداازشون نگذره
 • علی ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
  0 0
  خوب ولی کامل و جامع نیست باید با استفاده از مقتل جامع امام حسین ع خیلی ریز وقایع رو هم درج کرد.
 • نازی ۱۷:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۲
  0 0
  کاش ریز به ریز وقایع رو مینوشتید
 • مینو ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۳
  0 0
  ممنونم
 • دینا ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۳
  0 0
  خوب بود ولی خیلی خلاصه بود
 • دینا ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۳
  0 0
  خوب بود ولی خیلی خلاصه بود
 • غلام اهل بیت ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
  0 0
  السلام علی الحسین،مطالب مفیدی برای ما نوجوونا بود واقعا متشکرم اجرتون با خدا
 • ندا ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
  0 0
  صلی االه علیک یا ابا عبدالله

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس