مسعود سلطانی‌فر ۱۱ برنامه راهبردی پیشنهادی خود را به عنوان رویکردها و اولویت‌ها برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

به گزارش مشرق و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی‌فر گزینه دولت برای تصدی وزارت ورزش و جوانان برنامه پیشنهادی خود را در دو قسمت راهبردهای بخش ورزش و راهبردهای بخش جوانان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در بخش راهبردهای ورزشی این برنامه به اختصار به ترویج و توسعه ورزش همگانی، توسعه زیر ساخت‌ها، توسعه و حمایت از ورزش بانوان، اهتمام به ورزش قهرمانی، توسعه و ارتقای فرهنگی - تربیتی عرصه‌های ورزشی تاکید شده و بدین شرح است:

راهبرد اول/ ترویج و توسعه ورزش همگانی

سیاست اول: تلاش در جهت تقویت روحیه ورزشکاری و ورزش‌خواهی و همگانی کردن ورزش
سیاست دوم: تلاش در جهت اهتمام به ورزش همگانی به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در سلامت و شادابی جامعه
سیاست سوم: ارتقای سلامت و دستیابی به نشاط و توسعه مهارت های جسمی و روحی روانی آحاد جامعه
سیاست چهارم: گسترش مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در توسعه ورزش همگانی و توسعه بخش امکانات ورزشی برای همه
سیاست پنجم: شناسایی، احیا و توسعه ورزش ها و بازی‌های بومی و محلی
سیاست ششم: توسعه و تقویت ورزش در مناطق روستایی و عشایری کشور

راهبرد دوم/ توسعه و شتاب بخشیدن به احداث و تکمیل زیر ساخت‌های ورزشی و امور جوانان با رویکرد عدالت محوری در مناطق

سیاست اول: افزایش سطح سرانه فضاهای ورزشی و رساندن آن به استانداردهای مطلوب
سیاست دوم: استفاده از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های جغرافیایی کشور
سیاست سوم: استقرار نظام جامع مدیریت و کنترل طرح‌های عمرانی و اماکن ورزشی
سیاست چهارم: حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و هیئت‌های ورزشی در نگهداری و بهره برداری از اماکن ورزشی
سیاست پنجم: تعیین وضعیت حقوقی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی، املاک و اماکن ورزشی
سیاست ششم: کاهش تصدیگری‌های دولتی و حمایت از بخش خصوصی در تقویت زیر ساخت‌ها
سیاست هفتم: حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی در ساخت و کیفیت بخشی به تجهیزات پزشکی
سیاست هشتم: محوریت بخشی به طرح آمایش سرزمین به منظور محرومیت زدایی مناطق کمتر توسعه یافته و عدالت محوری در توسعه متوازن اماکن با رعایت توازن رشته‌های ورزشی و جنسیتی و امور جانبازان و معلولان در ساخت اماکن ورزشی

راهبرد سوم/ توسعه و حمایت از ورزش بانوان

سیاست اول: به کارگیری همه ظرفیت‌های ملی و جهانی ورزش در تقویت و کارآمد سازی برنامه‌های ورزش بانوان
سیاست دوم: برنامه ریزی عمومی ورزش همگانی و تفریحی با رویکرد حضور بیشتر زنان در ورزش و کاهش فقر حرکتی
سیاست سوم: بومی سازی و تطبیق مقررات رشته‌های ورزشی در حوزه بانوان و تبیین و تقویت محیط حقوقی ورزش بانوان
سیاست چهارم: زمینه سازی فرهنگی در راستای توسعه فضای مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی با تاکید بر فضایل اخلاقی و سلامت عفاف و حجاب
سیاست پنجم: توسعه رشته و مواد مسابقاتی ویژه بانوان حسب بررسی و مطالعات روزآمد فدراسیون‌های جهانی، قاره‌ای و منطقه‌ای و نظام المپیک با اولویت کشورهای اسلامی

راهبرد چهارم/ اهتمام به ورزش قهرمانی و حرفه ای و ارتقای جایگاه ورزش کشور و تثبیت اقتدار ملی در عرصه های بین المللی

سیاست اول: توسعه علمی ورزش، غنی سازی پایه‌های حرفه‌ای و تخصصی
سیاست دوم: تبیین نظام استعدادیابی و قهرمان پروری در ورزش
سیاست سوم: گسترش حمایت‌های مادی و معنوی از حضور در فعالیت‌های رقابتی ملی و بین المللی و تقویت تلاش های بین المللی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای
سیاست چهارم: تقویت صندوق اعتبار حمایت از ورزشکاران و قهرمانان جهت حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان و سایر دست اندرکاران ورزش در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و معیشتی
سیاست پنجم: توسعه ورزش پاک و مبارزه با دوپینگ و داروهای مخرب نیروزا
سیاست ششم: ایجاد ساز و کار لازم در توسعه مشارکت بخش‌های غیردولتی در ورزش قهرمانی
سیاست هفتم: تبیین جایگاه واقعی ورزش کشور در نظام بین المللی ورزش و توجه به رشته‌های پایه و پر مدال

راهبرد پنجم/ توسعه و ارتقای فرهنگی - تربیتی عرصه های ورزشی و جوانان کشور

سیاست اول: تلاش در جهت فرهنگی کردن میادین ورزشی و تحکیم اصول و مبانی تربیت اسلامی
سیاست دوم: پرورش روح فتوت و مردانگی و فضایل انسانی در قهرمانان و ورزشکاران
سیاست سوم: مهندسی فرهنگی- هنری و تربیتی عرصه های ورزشی
سیاست چهارم: ظرفیت سازی فرهنگی و رسانه‌ای و ایجاد سامانه اطلاع رسانی به روز، هنرمندانه، فعال و ترویج و تبلیغ اقدامات موثر ورزشی و امور جوانان

در بخش راهبردهای جوانان برنامه پیشنهادی سلطانی‌فر به مجلس نیز به اختصار، پایش و تجمیع ظرفیت‌های دستگاه‌های جوانان، غنی سازی اوقات فراغت، تعمیق باورهای مذهبی و انقلابی، ارتقای سطح مشارکت جوانان، توسعه و بهسازی منابع و ساختار سازمانی و تحکیم نهاد خانواده و ازدواج مورد توجه بوده است و مشروح آن به شرح زیر است:

راهبرد اول/ تقویت برنامه های ساماندهی امور جوانان از طریق سیاستگذاری، پایش و تجمیع ظرفیت‌های دستگاه ها و پژوهش های نگرشی

سیاست اول: توجه به اسناد بالادستی (اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست های کلان کشور، مصوبات شورای عالی جوانان، احکام قانونی برنامه پنجساله توسعه در امور جوانان)
سیاست دوم: تدوین شاخص‌های حمایتی و ساماندهی امور جوانان، با نگرش علمی شدن تعامل و همسویی دستگاه ها در جهت پایش دوره‌ای آنها
سیاست سوم: ایجاد همگرایی در دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه های مسئول در امور جوانان
سیاست چهارم: زمینه سازی اجرای منشور تربیتی نسل جوان و سند توسعه و ساماندهی امور جوانان با توجه به ظرفیت های استانی و اجرایی کشور
سیاست پنجم: به کارگیری استعدادها و زمینه سازی بروز خلاقیت و نوآوری جوانان

راهبرد دوم/ ساماندهی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان

سیاست اول: بازتعریف سبک زندگی جوانان با توجه به الگوی ایرانی و اسلامی
سیاست دوم: به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ سازی فعالیت ها و نظارت بر اجرای برنامه های فراغتی جوانان
سیاست سوم: اجرای برنامه های فراغتی هویت آفرین و الگوسازی در حوزه برنامه های اوقات فراغت جوانان و اطلاع رسانی برنامه های فراغتی
سیاست چهارم: شفاف سازی وظایف دستگاه های اجرایی ذی ربط در حوزه اوقات فراغت جوانان و فعال سازی بخش های غیر دولتی در این حوزه
سیاست پنجم: اجرای برنامه های فراغتی در زمینه سازندگی کشور و رفع محرومیت های فرهنگی و اجتماعی و پوشش خدمات حمایتی و بیمه ای در این برنامه‌ها

راهبرد سوم / تعالی بخشی به ابعاد شخصیتی و هویتی جوانان با تعمیق باورهای مذهبی و انقلابی در آنان

سیاست اول: تلاش در جهت ارتقای هویتی و سطح شناخت جوانان از فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی
سیاست دوم: ایجاد زمینه خوداتکایی و تقویت روحیه تلاش و سازندگی در جوانان با رویکرد تربیت و رشد استعدادهای آنان
سیاست سوم: تلاش در راستای بسترسازی رشد استعدادها، بروز نبوع و خلاقیت های جوانان
سیاست چهارم: اعتلای جایگاه جوانان در عرصه بین المللی

راهبرد چهارم/ ارتقای سطح مشارکت جوانان و افزایش روحیه جوان باوری، جوانگرایی و جوان یاوری در کشور

سیاست اول: بسترسازی و نهادینه کردن مشارکت جوانان و ایجاد تعامل آنها با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی
سیاست دوم: زمینه سازی برای ایجاد شبکه های اجتماعی و همگرایی در بین تشکل های فراگیر جوانان
سیاست سوم: تقویت سازمان های مردم نهاد (فرهنگی، علمی و ورزشی و... جوانان) و تقویت مشارکت نخبگان

راهبرد پنجم/ تقویت، توسعه و بهسازی منابع و ساختار سازمانی

سیاست اول: ایجاد نظام جامع بانک اطلاعاتی ورزش و جوانان
سیاست دوم: باز مهندسی ساختار و بازنگری طرح جامع گسترش ورزش و نقش آفرینی جوانان و پیگیری تصویب آن در مراجع تقنینی کشور با تعامل و همکاری دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی
سیاست سوم: ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان و رعایت شایسته سالاری
سیاست چهارم: شناسایی و احصاء منابع مالی جدید و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی
سیاست پنجم: توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی
سیاست ششم: توجه به اثربخشی و کارآیی از طریق اصلاح فرآیندها، تقویت روحیه مسئولیت پذیری، خود کنترلی، امانت داری، تکریم ارباب رجوع و نهادینه سازی فرهنگ وجدان کاری، انضباط اجتماعی، ساده زیستی و صرفه جویی

راهبرد ششم/ تلاش در جهت تحکیم نهاد خانواده و ترویج ازدواج آگاهانه، به هنگام و آسان

سیاست اول: تلاش در جهت تحکیم نهاد خانواده و فرهنگ عمومی کشور
سیاست دوم: توانمندسازی جوانان جهت بهره مندی از ازدواج به هنگام و آگاهانه و آسان
سیاست سوم: حمایت از مراکز مشاوره ازدواج صلاحیت دار برای تسهیل امر ازدواج، متناسب با استعدادهای نسل جوان
سیاست چهارم: برنامه ریزی جهت ساماندهی در مراکز مشاوره ازدواج و ترغیب سازمان های مرتبط به کاهش زمینه های طلاق از جمله مسائل فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی در جامعه
سیاست پنجم: رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای تسهیل ازدواج به هنگام و آگاهانه.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس