کد خبر 543398
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۶

مکحول از رسول خدا(ص) روايت کرده که فرمود: قوم ترک را دو خروج خواهد بود: اول براي تخريب آذربايجان دوم به سرعت وارد شط فرات خواهند شد. . . مثل اينکه من مال هاي سواري زرد رنگ آن ها را مي بينم که در کنار شط فرات صف زده اند.

به گزارش مشرق، کتاب‌های "ملاحم و فتن" دسته‌ای از منابع حدیثی است که به اوضاع آخرالزمان و ظهور امام عصر(عج) می‌پردازد. البته این مبحث در میان شیعه غالبا با عنوان ملاحم و در میان اهل سنت بیشتر با عنوان فتن تعبیر شده و هر دو فرقه کتاب‌های خود را به همین نام ها خوانده‌اند.

سید بن طاووس (م ۶۶۴) عالم شیعی با استفاده از کتاب‌های فتن اهل سنت کتاب "التشریف بالمنن" معروف به "الملاحم و الفتن" را جمع آوری کرده است. کتاب حاضر- که در نگاه نخست بخش عمده آن درباره آخرالزمان شناسی و نشانه‌های ظهور به نظر می‌آید- در دیدگاه محدثان و عالمان شیعه، پس از سید اهمیت فراوانی یافته است و از احادیث آن به مثابه روایاتی درباره علامت‌های ظهور بهره برده‌اند.

 

علامه مجلسی روایات الفتن را به نقل از ابن طاووس گزارش کرده و دیگر محدثان بعدی نیز چنین کرده‌اند. سید در این کتاب حدود ۴۲۵ تا ۴۵۰ روایت را نقل کرده است که از این روایت‌ها تنها حدود ۱۷۰ روایت به بحث مهدویت و نام و اوصاف مهدی(عج)، نشانه‌های ظهور، مدت زمان حکومت، اوصاف حکومت و یاران حضرت مهدی(عج) می‌پردازند.

در این مجال قسمت هایی از این کتاب گرانقدر مهدوی را متذکر می شویم.

 

نعيم از حضرت محمد بن عبدالله(ص) روايت کرده که فرمود: بنی قنطورا در زميني که آن را بصره يا بصيره مي گويند مي آيند و وارد نهري مي شوند که آن را دجله مي گويند و داراي نخل است مردم (بصره؟) سه فرقه خواهند شد: فرقه اي ملحق به اصل خود شده هلاک مي شوند و فرقه اي بر عليه خود شروع کرده کافر خواهند شد و فرقه اي هم اهل و عيال خود را پشت سر قرار داده با آنها (بنوقنطورا) مي جنگند و خدا آن ها را فاتح مي کند.

نعيم از رسول خدا(ص) روايت کرده که فرمود: اهل بصره به سه فرقه تقسيم مي شوند: فرقه اي متوقف مي شوند و فرقه اي در محلي که گياهان خوش بوئي دارد به پدران خود ملحق خواهند شد و فرقه اي به شام ملحق مي شوند و اين بهترين فرقه خواهند بود.

ابو هريره گويد: چشمان آن گروه چون وزغ (حيواني است شبيه به سوسمار) است و صورتشان نظير سپر، بين دجله و فرات زد و خوردي مي کنند و زد و خوردي در مرج حمار مي کنند و زد و خوردي هم در دجله خواهند کرد به طوريکه در اول روز براي عبور بشام صد دينار و در آخر روز بيشتر لازم است.

بريده از پدرش از رسول خدا(ص) روايت کرده که فرمود: قومي ترک و عريض صورت و کوچک چشم که صورتشان چون سپر خواهد بود امت مرا سه مرتبه تا جزيره العرب ميرانند، در مرتبه اول از فرار، نجات پيدا مي کنند و در مرتبه دوم بعضي هلاک شده و بعضي نجات خواهند يافت و در مرتبه سوم ريشه کن مي شوند، قسم بان خدائي که جان من در دست اوست که مال هاي سواري خود را به ستون هاي مسجد مسلمين مي بندند.

نعيم ز عبدالله بن عمر نقل کرده که گفت: نزديک است که بني قنطورا (گروه ترک يا سودان) شما را از خاک عراق خارج کنند، من گفتم: بعد از آن برمي گرديم؟ گفت: تو اين آرزو را داري؟ گفتم: آري گفت: بلي براي شما زندگي خوبي خواهد بود.

ابن ذي الکلاع ميگويد: من نزد معاويه بودم که قاصدي از ارمنيه آمد (و نامه اي آورد معاويه آن را خوانده و درغضب شد و کاتب خود را احضار کرده گفت: جواب نامه اورا بنويس قوم ترک به اطراف خاک تو حمله کرده اند، تو مردي را بطلب آن ها فرستاده اي و او را گرفته اند مادر به عزايت بنشيند اين عمل را اعاده مکن و آن ها را به چيزي تحريک منما و چيزي از آن ها اخذ مکن، زيرا من از رسول خدا(ص) شنيدم که مي فرمود: ملت ترک به زودي ملحق مي شوند به محلي که گياه خوش بو دارد.

مکحول از رسول خدا(ص) روايت کرده که فرمود: قوم ترک را دو خروج خواهد بود: اول براي تخريب آذربايجان دوم به سرعت وارد شط فرات خواهند شد.

کعب گويد: ترک با سرعت وارد نهر فرات مي شوند مثل اينکه من مال هاي سواري زرد رنگ آن ها را مي بينم که در کنار شط فرات صف زده اند.

نعيم از پيغمبر کرم(ص) روايت کرده که فرمود: خدا مرضي بر مال هاي سواري آنها مي فرستند تا هلاک شوند، (و خود آن ها به جهت پياده ماندن) خواهند مرد و قرباني بزرگ خدا در ميان آن ها است و بعد از آن هم ترکي نخواهد بود.

ابن مسعود مي گويد: مثل اينکه من، قوم ترک را مي بينيم که بر اسب هاي تيزگوش ترکي .

عبدالله بن عمرو بن عاص گويد: نزديک است که بني قنطورا (ملت ترک) از خاک عراق برشما خروج کنند: گفتم بعدا ما بر مي گرديم؟ گفت: برگشتن براي شما محبوب تر است، شما برمي گرديد و زندگي خوب خواهيد کرد.

حسن از حضرت محمد بن عبدالله(ص) روايت کرده که فرمود: يکي از علائم قيامت آن است که با قومي که صورتشان چون سپرهاي آهنين است قتال نمائيد و با آن گروهي که نعل آنها از مو باشد جنگ کنيد. طايفه اول را که ترک باشند ديديم و طايفه دوم را که کردها باشند مشاهده کرديم.

حذيفه گويد: نزديک است که عجم جلوگيري نمايد و براي اهل عراق درهم و قفيزي نيايد و نزديک شده که روم جلوگيري کند و براي اهل شام دينار و طعامي نرسد.

ابو هريره از پيغمبر خدا(ص) روايت کرده که فرمود: قيامت قيام نمي کند تا اينکه شما با قومي که صورت هاشان چون سپر است قتال کنيد، قيامت به پا نخواهد شد تا شما با گروهي که نعلشان از مو باشد بجنگيد.

حسن مي گويد: در سنه (67) گراني خواهد شد، در سنه (68) موت فراوان شروع مي شود. درسنه (69) اختلاف پيدا مي شود، در سنه (70) مردم غارت مي شوند بعد از سنه هفتاد به وسيله مردي از اهل بيت من به نحوي شادماني شروع مي شود که بخشش و ثمرات تقليل پيدا مي کند و تجارت مردم با وعده انجام مي گيرد، حذيفه گفت: حال آن مردم چگونه خواهد بود؟ فرمود: رحمت خدا و دعوت پيغمبر شما شامل حال آنها مي شود.

جبير بن نفير مي گويد: به رسول خدا(ص) گفتند: ما را از آينده خبر بده، فرمود: شما را مطلع مي کنم که بعد از نبي شما چند سالي اختلاف واقع مي شود، در سنه (133) شخص دانا به فرزند خود خوشحال نمي شود، در سنه (150) کفار ظهور مي کنند، در سنه (160) خواروبار دو سال را ذخيره کنيد، در سنه (166) النجا النجا در سنه (170) تا (180) تاج و تخت از دست ملوک گرفته مي شود، در سنه (190) اهل معصيت دچاربلا خواهند شد، در سال (192) سنگباران، به زمين فرو رفتن، مسخ و زنا شروع مي شود، در سنه (200) قضا يعني عذابي که مردم در بازارهاي خود سکته کنند شيوع پيدا مي کند.

جبير بن نفير از حضرت محمد بن عبدالله(ص) روايت کرده که فرمود: اصحاب من تا پنج سال بعد از من اختلاف نموده و بعضي بعض ديگر را مي کشند، در سال (125) جزع و فزع شديدي خواهد بود و بني اميه خليفه اي را مي کشند، در سنه (133) اگر يکي از شما بچه سگ را تربيت کند بهتر است از اينکه (فلان) بچه را تربيت نمايد، در سنه (150) کفار ظهور مي کنند، در سال (160) مردم دچار گرسنگي يک ساله و يا دو ساله می شوند، کسي که آن موقع را درک کند لازم است که خواروبار ذخيره کند، شهابي از طرف مشرق به مغرب سقوط مي کند و صداي شديدي (بلند مي شود) که همه کس آن را مي شنود، در سنه (166) کسي که از مردم طلبکار باشد بايد طلب خود را حاصل کند، کسي که دختري دارد بايد شوهر دهد، کسي که عزب باشد بايد از ازدواج خودداري نمايد کسيکه زن دارد بايد از او کناره گيري کند، در سنه (170) تاج و تخت پادشاهان گرفته مي شود، در سال (180) بلا دچار مردم مي شود، در سنه (190) فتنه به پاخواهد شد، در سال (200) قضا شروع مي شود.

کعب مي گويد: خلافت بني اميه صد سال خواهد بود و شهرهائي بنا مي کنند و مدت شصت سال و چندي خلافت آنها چون ديواري آهنين است که کسي نمي تواند قصد آن کند تا اينکه خودشان آنرا ريشه کن نمايند و بعدا که مي خواهند آن را تشييد کنند نمي توانند، هر چه آن (ديوار آهنين خلافت) را از ناحيه اي مرتفع و بلند مي کنند از ناحيه ديگري ويران خواهد شد تا اينکه خدا آنها را هلاک نمايد، بني اميه به (م) افتتاح و به (م) هم ختم مي شوند (زيرا حرف اول نام معاويه که اولين خليفه بني اميه است و حرف اول نام مروان که آخرين خليفه آن ها بوده ميم است) پس دوران سنگ آسياي آنها به پايان خواهد رسيد و (ستاره) سلطنت آنها سقوط خواهد نمود، سلطنت آنها سقوط نمي کند تا اينکه خليفه اي از آنها خلع شود و آن دو شتر کشته شوند، و حمار اصهب جزير - که شيطان و بدترين مردم از خوف، با او خواهند بود - يعني مروان کشته خواهد شد، (همان مروانيکه) ويران شدن شهرها و انقلاب و آشوب به دست او خواهد بود.

ابو هريره از رسول خدا(ص) روايت کرده که فرمود: عنقريب امت من نظير امم سابقه گرفتار خواهد شد. مردي گفت: يعني آنطور که فارس و روم رفتار کردند؟ فرمود: مگر مردم غير از اينها هستند.

کعب مي گويد عيسي بن مريم در حاليکه جوان قرمز رنگي باشد درب دروازه شرقي دمشق مناره نازل مي شود و دو ملک آن حضرت را با دو کتف خود حمل مي کنند، نفس و بوي آن حضرت را هيچ کافري درک نمي کند مگر اينکه خواهد مرد، زيرا که نفس آن حضرت تا آنجاکه چشم کار کند مي رسد، موقعي که دجال نفس آن حضرت را درک نمايد نظير شمع آب شده مي ميرد. بعد از آن عيسي بن مريم(ع) به سوي مسلمان هائي که در بيت المقدس هستند مي رود و آنها را از قتل دجال آگاه مي نمايد و پشت سر امير مسلمين، نماز مي خواند، سپس حضرت عيسي براي آن ها نمازي مي خواند که آن نماز فتنه خواهد بود و مابقي نصارا تسليم مي شوند و عيسي(ع) (در آنجا) اقامت نموده به کار خود ادامه مي دهد و آن ها را به درجات بهشتي بشارت خواهد داد.

حارث بن عبدالله از رسول خدا(ص) روايت کرده که فرمود: موقعي که عيسي بن مريم(ع) (از آسمان) نزول کند و دجال را بکشد مردم شاد و خوشحال شده آن شب را تا صبح احيا مي گيرند و بعد از خروج دجال مدت چهل سال تقويت مي شوند، در آن زمان احدي نخواهد مرد و کسي مريض نخواهد شد، شخص به گوسفندان و حيوانات خود مي گويد: برويد و در مکان کذا و کذا بچريد و در فلان ساعت باز آئيد، حيواناتي که بين زراعت ديده مي شوند از خوشه آن نمي خورند و به اسم خود شاخه آن ها را نمي شکنند؟ مار و عقرب ها ظاهر مي شوند و احدي را اذيت نمي کنند و کسي هم مزاحم آن ها نمي شود، حيوانات درنده درب خانه ها اقامت مي کنند و طعام مي طلبند و احدي را اذيت نمي کنند، يک من يا يک چارک گندم يا جو را که شخصي در زمين بپاشد بدون اينکه وسائل زراعتي را بکار ببندد هفتصد (من) يا هفتصد چارک عائد او مي شود.


منبع: شبستان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 44
 • در انتظار بررسی: 51
 • غیر قابل انتشار: 50
 • ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  26 5
  راجع به خروج اصولگراهای مجلس چیزی نگفته
 • ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  13 6
  با تشکر از مطالب جالبی که در مورد نشانه های آخرالزمان بیان کردید کاش آنها را به زبان فارسی سلیس و روان و ساده توضیح می دادید تا قابل فهم باشد
 • ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  4 0
  چقدرسخت بود خوندنش اول اینکه بیشترنشانه های اخرالزمانو سنی ها گفتن نه شیعه دوم اینکه بیشتر تو طول تاریخ منظوره نه یه زمان خاص
 • رحمن ۱۸:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  4 1
  دیگر نیازی به این حرفها نیست جاءالحق
 • ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  3 0
  نگران نباش یه خروج برای دفن فتنه ی اخرالزمانی غرب زده ها گفته
 • ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  9 1
  سخیف بودن جمله ات نشان از بلاهت تام دارد
 • ايراندوست ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  5 2
  لطف كنيد ترجمه فارسي اين گزارش رو هم بذاريد تا ما بيشتر ممنون بشيم!
 • گاوچرون ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  2 2
  20 لایک :))
 • عثمان ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  3 0
  برادر. داره میگه خودتونو واسه ظهور آماده کنید
 • ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  9 6
  منظور حضرت از قوم نرک قوم خزرها بوده است که در زمان ساسانیان بارها به آذربایجان حمله کرده اند
 • سبحان ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  2 0
  نه ولی راجع به فتنه "اکبر" گفته
 • مهدی ۲۰:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  2 3
  با سلام برخی از روایتهای اشاره شده در متن به خروج قوم مغول اشاره دارد در اخر الزمان ترک ها اول به ایران حمله میکنند(توسط تروریستهای سلفی منطقه قفقازیها و چچنیها و عربها و غیره) و در مرحله بعدی در قرقیسیا اسیب جدی و اساسی می ببینند از طرف سفیانی و بعد فتنه گری آنها توسط برگزیده خداوند تمام خواهد شد (والله اعلم)
 • ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  8 1
  نه. ولی در مورد حمال های بیشعوری مثل تو خدا تو قرآن گفته: اولئک الانعام بل هم اضل
 • علی ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  6 2
  جواب نادان خاموشیست
 • نا شناس ۲۱:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  2 0
  خوببود اما نا مفهوم
 • علی ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  6 2
  همه این روایات از راویان غیر معتبر و ناصبی اهل سنت است که نزد شیعه هیچ گونه اعتبار ندارد و ترویج این گونه روایات نه کمکی به باورهای مردم می کند و هم موجب رواج خرافات و تحلیل های نادرست درباره مهدویت و علائم ظهور می شود. پیش از نقل این مطالب غیر مستند، از مراکز معتبر مهدویت حوزه علمیه قم مانند پژوهشکده مهدویت و موسسه آینده روشن مشورت علمی بگیرید.
 • ۲۲:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  7 1
  از کی تا به حال روایت ابوهریره معتبر شده است؟
 • ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  18 3
  با اين مطالب سخيف و ضعيف السند عقايد شيعه را وهن نكنيد. بزرگاني چون سيد علي قاضي علامه طباطبايي و علامه اميني كه برجسته ترين عرفا و فقهاي معاصر شيعه اند تركند. رهبر معظم انقلاب نيز اصالتا ترك مي باشند.
 • ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  5 1
  چنین نیست که همه حدیث ها درست باشد . برای دانستن درستی یک حدیث باید ببینید روایت کننده اش که بوده . بعد ان را با عقل خود بسنجید . روایت کننده حدیث باید یک شخص معتبر باشد نه اشخاص غیر معروف و گمنام . مثلا مکحول کیست یا کعب یا اشخاصی مانند ابو هریره حدیثشان چندان معتبر نیست بنا به نظر شیعیان . اصولا در حدیث خود مجلسی هست که روایت کرده که پیامبر نهی کرد مردم را از رفتن به نزد رمالان و غیبگویان و کسانی که خبر از اینده می دهند .
 • میم ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
  8 1
  فعلا که اصلاح طلبا خروج کردن. هرچند شرط می‌بندم معنی خروج رو نمی‌دونی!
 • کیا ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  0 0
  چون می دانست تو هستی
 • ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  1 0
  میگن به بچه نباید یه سری حرفها رو زد همینه دیگه کلا خواب و خیالشون تا 6 ماه دیگه هم انتخاباته
 • عدنان ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  2 0
  عجب!!!
 • ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  1 2
  چرا در مورد فتنه 88 گفته
 • ۰۱:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  8 1
  احمق ها از کی تا حالا این روایت های امثال ابوهریره موثق شده؟! خاک بر اون احمق هایی که نی ذارن شما بی شعورهای بیسواد این چیزا رو منتشر کنید. برید به درک بی شرف ها. دست از سر معارف اهل بیت بردارید.
 • ۰۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  2 0
  اینکه گفت : " تجارت مردم با وعده انجام مي گيرد " منظورش همین فاینانس هواپیماهای ایرباس نیست ؟
 • ۰۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  0 0
  معلوم نیست چی به چیه.
 • ۰۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  3 1
  ابوهریره که صحبت هایش درست نیست و همه اش از وی نقل شده است . مستندات محکم تری ارایه کنید.
 • ۰۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  0 0
  :)))))
 • ۰۱:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  3 2
  مشرق خودت هم فهمیدی چی نوشتی یانه؟؟؟؟؟؟؟
 • ۰۴:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  2 1
  اولا ابوهریره قابل اعتماد نیست و دوما اگر هم مطالبی درست باشد شاید اشاره به حمله مغول دارد که صورتی چون سپر دارند و در شرق مردم ترکمن زندگی می کرده اند و شباهتهایی هم دارند.
 • ایرانی ۰۴:۵۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  5 14
  البته نقل قولها که علوم نیست چقدر درست باشد. ولی خالیاز واقعیت نیست. چون در قرون وسطی و همزبان خلافت عباسی، قومی ترک زبان به نام خزر، دین یهود اختیار میکنند و بار به آران و شروان و دربند حمله میکنند. فرمانروای عرب تبار که به شاه شزوان (شروان شاه) معروف بودند جلوی انان گرفتند. متاسفانه در زمان ضعف دولت قاجار گروهی ترک زبان شده ایارنی از ادربایجان به شمال ارس رفته و نام منطقه ارن و شوران ادزبایجان گذاشتند و زیر قومیت ملحدان کمونیست درامدند. بازماندگان انا فرقه دمرکات و قائله تجزیه در اذربایجان واقعی که جنوب ارس راه انداختند. بازماندگان انان اروزه مشوهور به پان ترک فعالیت دارند و رد کل کشور خرابکاری میکنند. از نوفذ ذر سیستمهای مختلف و حیاتی کشور تا راه اندازی سایت و ماهواره. قربانی اول قوم ترک و ترک شده هایایارنی در ایارن وئ ترکیه است. عراق و سوریه قربانی بعدی اند.
 • ۰۵:۵۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  12 20
  ترک ها که آذربایجان ویران کردند. یادمون رفته چه کردند با تبریز و ارومیه و بقیه آذربایجان؟؟؟؟ نباید فتنه ایی رو هم که از جانب آذربایجان در آخرالزمان بوجود خواهد اومد رو فراموش کرد.
 • ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  3 3
  روایات ابوهریره قابل استناد نیست شرق هم بهتره تو زمینه ای که تخصص نداره دخالت نکنه
 • ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  1 2
  من که چیزی نفهمیدم
 • برادر شما ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  4 2
  ترکها منظورش چشم بادمی ها هستند توآسای مرکزی با توجه به توصیفات چهره هایشان در این روایت -نمیخواد خودتو ناراحت کنی رفتیم اون دنیا از قومیتت نمیپرسن بلکه از اعمالت میپرسن آخر همه اقوام وانسانها پوسیدن تو قبرستونه خودتو ناراحت نکن باتعصب هر قومی باشه اگه تو مسیر خدا باشه امام زمان چیکارش داره که باهاش بخاد بجنگه عزیز...
 • ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
  5 1
  کسي که از مردم طلبکار باشد بايد طلب خود را حاصل کند، کسي که دختري دارد بايد شوهر دهد، کسي که عزب باشد بايد از ازدواج خودداري نمايد کسيکه زن دارد بايد از او کناره گيري کند، در سنه (170) تاج و تخت پادشاهان گرفته مي شود، در سال !!!! دختر رو بايد شوهر داد، عزب ازدواج نكنه، مزدوج از زن دوري كنه!!!! آخه اين جملات خودش پر تناقض هست. اين حرفا چيه كه دارين مهدويت رو هم به كف خيابون ميك شيد
 • مهدی ۰۲:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
  17 4
  مشرق این خرافات چیه که به خورد ما میدی؟ بله مشخصه که دراخر زمان عرب کرد وفارس ترک سلفی ووهابی جلوی امام زمان وامت شیعه خواهند ایستاد وشیعیان غیور ترک فارس عرب وکرد به یاری امام زمان خواهند شتافت ودشمنان را نابود خواهند ساخت درضمن اگه امروز توی مشرق شیعه هستی به همت همین ترکا بوده
 • مسلمان شیعه ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
  13 4
  برادر من (شما)اصولا ترک به ایرانی های اذربایجانی-اذربایجانی هاوترکیه ای ها گفته میشود مهم نیست تصور شما از ترک چیه واقعیت فی الارض اینه که مشرق داره یه کم چپ و راست میزنه خدا به خیر کنه ببینم این مشرق میتونه اتحاد ترک وفارس وشیعه و سنی رو به هم بزنه یا نه؟! طبق قانون اساسی هیچ مذهبی بر مذهب دیگر و هیچ زبانی بر زبان دیگر برتریت ندارد شما راست میگید در قیامت از قومیت ادما نمیپرسند پس لطف کنید تعصب بی جا به خرج ندید اون دنیا مطمئنا چون تهرانی هستید برای شما امتیاز قائل نمیشند!!! مشرق خواهشا کامل منتشر کن
 • ایرانی اصل ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
  5 0
  اولا ایرانی اسم اختصاصی منه ینی اینجا من ازش استفاده میکنم پس لطفا تغییرش بده!!!! دوما نمیدونم این تاریخو از کجا دراوردی ولی همش مزخرف بود من خودم در مهمترین ومشهور ترین منطقه ترک زبان بنی قره داغ(نه قره باغ ها!!!اینا باهم فرق دارن)که در ناحیه جنوبی ارس واقع شده زندگی میکنم اون چرندیات تو واقعیت نداره اینجا از سبک هالیوودی تو خبری نیست از نفوذ مفوذ هم خبری نیست مردم دارن زندگیشونو میکنن شما بی مورد تحریک شدی درضمن چند صد سال تو تاریخت جابه جا شده مثلا کومونیسم شوروی چه ربطی یه زمان فرمانروایان عرب تبار دوره عباسی و اون هم چه ربطی به قاجار که معاصر هستش داره؟
 • بی نام ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
  10 6
  البته تمامی این حدیث به نقل ازبرخی اهل سنت جهت انداختن تفرقه بین شیعیان میباشد وگرنه ترکها بسط دهنده حکومت شیعی و علوی در جهانند
 • آیتکین ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
  5 8
  جمع کن باو مشرق کاسه کوزه تو
 • ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
  9 5
  این گفتارها واقعا مستند نیستند و به رسوا خدا نسبت میدهید و باعث دلخوری از رسول اکرم ص میشود مگر جز اینکه ایشان فرستاده خداوند بودند و دارای علم غیب و اگاه به اینده {در لشگر امام حسین ع شخصی هم ترک بود و یا حکومت صفویه ترک زبان که شیعه گری رو بسط داد}
 • ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
  34 22
  مشرق ضد ترک وتروریست پرور من بخاطرضدیتت با اقوام ترکی که تورو شیعه کردند وقاطی ادما کردنندبه اصلاحات رای دادم برخلاف عقیدم درضمن بدبخت اگه صفویان ترک نبودند الان استانی از خلافت اعراب بودی بدبخت حقیر

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس