ارتش بدون هیچ توجیهی، اقدام به ترک مناطقی چون جبل‌الاربعین کرده‌اند و پشت سر خود کوهی از تسلیحات را برای القاعده بر جای گذاشته است!

گروه بین‌الملل مشرق - برای مخاطبان گزارش‌های تحولات سوریه، از تازه‌ترین تحولات میدانی جبهه «ادلب» گزارش‌های رسیده است که مطالعه آن را به علاقه‌مندان "تحولات در صحنه" سوریه توصیه می‌کنیم؛ با ما همراه باشید.

ادلب در آستانه سقوط کامل - پیشروی القاعده در باقیمانده مناطق تحت کنترل ارتش سوریه
پیشروی گروه تروریستی تکفیری بین المللی "القاعده" در استان ادلب همچنان ادامه دارد. پس از سیطره تروریستها بر شهر "اریحا" آخرین شهر تحت سیطره دولت و نظامیان سوری ، حملات القاعده نه تنها متوقف نشد ، بلکه به برخی روستاها و مناطق حاشیه ای این شهر نیز گسترش یافته است.

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

تنها ساعتی پس از اعلام سیطره کامل القاعده بر شهر اریحا، صدها نفر از عناصر این گروه با پشتیبانی یگانهای زرهی (تانک و نفربر) و توپخانه به همراه تروریستهای گروههای هم پیمان (ارتش آزاد،جبهه اسلامی) ، پیشروی به سمت منطقه حاشیه ای این شهر که نخستین مقصد استقرار نظامیان سوری پس از عقب نشینی از شهر اریحا بود را ادامه دادند.

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

هدف اصلی حملات جدید تروریستها ، سیطره بر منطقه "اورم الجوز"(واقع در جنوب غربی اریحا) و معترم بود که تقریبا بدون درگیری خاصی پس از عقب نشینی پیشدستانه! ارتش سوریه به چنگ تروریستها افتاده اند. منابع نظامی ارتش سوریه در پاسخ به موج گسترده اعتراضات و انتقادات کارشناسان نظامی و شهروندان سوریه نسبت به عملکرد ضعیف آنها و عقب نشینیهای سریالی از بخشهای مختلف استان ادلب ، مکشوف بودن منطقه اورم الجوز از سمت تپه "جبل الاربعین"را دلیل اینکار عنوان کرده اند.

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

یک فرمانده ارتش سوریه در پاسخ به پرسش خبرنگار مشرق در همین زمینه پاسخ داد که با توجه به اشغال منطقه جبل الاربعین واقع در شرق شهر اریحا که دارای اشراف اتش و دید بصری نسبت به شهر اریحا و منطقه اورم الجوز می باشد ، و اینکه تروریستهای القاعده پس از تصرف این ارتفاعات واحدهای ضد زره و توپخانه و ادوات بر روی آنها مستقر کرده و مناطق تحت سیطره ارتش را زیر آتشبار سنگین خود قرار داده بودند ، نسبت به تخلیه منطقه مذکور اقدام شده است.

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

نکته مهم در این میان این است که ارتش سوریه علی رغم بهره مندی از حجم نیروهای نظامی و تسلیحات سبک و سنگین و مهمات بدون هرگونه توجیهی اقدام به ترک مناطقی همچون جبل الاربعین کرده اند و پشت سر خود کوهی از تسلیحات و مهمات و خودروهای زرهی ، تانک و توپخانه های استفاده نشده و واحدهای خمپاره انداز را برای تروریستهای القاعده بر جای گذاشته است!

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

اما در جهت دیگر ، نیروهای القاعده پس از سیطره کامل بر اریحا ، با کمک جاسوسان مستقر در داخل شهر ، جستجوی وسیع خانه به خانه را برای یافتن نیروهای نظامی و حامیان دولت و ارتش سوریه آغاز کرده و در همین زمینه دهها تن از نوجوانان ، جوانا و مردان شهر اریحا را پس از ضرب و جرح شدید دستگیر کرده و به مناطق نامعلومی انتقال داده اند. عناصر القاعده در پاسخ به خانواده های این افراد وعده داده اند در صورتی که آنها نصیری (علوی) ، رافضی (شیعه) و شبیحه (اهل سنت حامی دولت) نباشند بزودی آزاد خواهند شد!

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

طی این جستجوها گروهی از سربازان ارتش سوریه که موفق به عقب نشینی از شهر اریحا نشده بودند ، به اسارت القاعده در آمده و پس از انتقال به خروجی شهر در مسیر جاده اریحا – اورم الجوز ، در باغهای حاشیه جاده بصورت دسته جمعی تیر باران شده اند. در تصاویر واحد رسانه ای القاعده از این نظامیان ، اجساد آنها تقریبا به یک شکل و از ناحیه پیشانی و پشت سر هدف تیر خلاص قرار گرفته است.

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

اما دستگیری‌ها و جستجوهای عناصر القاعده به منازل مردم اریحا و اسارت گرفتن سربازان ارتش سوریه محدود نمانده بلکه گروه دیگری از عناصر این گروه با حمله به اماکن عمومی، به غارت امکانات موجود در آنها پرداخته اند. از جمله این اماکن بیمارستان ملی شهر اریحا بوده که در حمله القاعده امکانات پیشرفته پزشکی موجود در آن تاراج شده و نگهبان نگون بخت آن نیز به اتهام همکاری با ارتش و دولت به طرز رقت باری دستگیر و در مقابل دوربین های واحد رسانه ای القاعده به بدترین شیوه مورد شکنجه قرار گرفته است!ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

نکته جالب در این میان این است که در حین تصویر برداری واحد رسانه ای القاعده ، فیلمبردار مکررا از تروریستهای تکفیری درخواست می کند که کتک زدن نگهبان نگون بخت را به پس از فیلمبرداری موکول کنند اما گوش عناصر وحشی القاعده به حرفهای وی بدهکار نبوده و به توهینها و ضرب و جرح نگهبان بیمارستان اریحا ادامه می دهند!

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/با سیطره تروریستها بر شهرهای ادلب ، اریحا ، جسر الشغور و مناطق حاشیه ای آنها طی دوماه اخیر ، قریبا استان ادلب از نظر نظامی بطور کامل سقوط کرده و باز پس گیری مناطق از دست رفته تنها با معجزه امکان پذیر است. هم اکنون از کل استان ادلب ، تنها دو شهر شیعه نشین "فوعه و کفریا"(واقع در حاشیه شمالی شهر ادلب – از دوماه پیش تحت محاصره کامل) ،فرودگاه نظامی ابوالظهور (واقع در شرقی ترین نقطه استان ادلب و در مجاورت حاشیه جنوبی استا حلب – از یک سال و نیم گذشته تحت محاصره داعش) و دو روستای کفرشلایا و محمبل (غرب ادلب) در کنترل نیروهای دولتی سوریه باقی مانده است. 

تبعات سقوط کامل استان ادلب:
سقوط کامل استان ادلب تبعات وخیمی برای دولت و ارتش سوریه ببار آورده و در مقابل موجب افزایش روحیه معنوی تروریستهای القاعده ، افزایش چشمگیر درخواستها برای انضمام به این گروه ، تشکیل امارت اسلامی القاعده و از همه خطرناکتر ، استفاده از تجربه تشکیل اتاق عملیات مشترک "جیش الفتح" و روحیه تهییج شده تروریستها برای گسترش جغرافیایی حملات به سایر مناطق تحت سیطره دولت سوریه همچون "لاذقیه ، حاشیه شمالی حماه و حلب" خواهد شد. 

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

اگرچه فرماندهان ارشد ارتش سوریه باز هم وعده ارسال نیرو و تسلیحات برای بازپس گیری اریحا و تغییر آرایش نظامیان سوری از تدافعی و فرار از جنگ به هجومی را داده اند. امری که با توجه به تجربه کاملا ناموفق عملکرد آنها در بازپس گیری شهر های ادلب و جسرالشغور برای ناظران تحولات سوریه قابل باور نبوده و نیست!

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

ادامه جنگ پنهان داخلی میان تروریستها – ترور فرمانده ارشد گروه ترویستی تکفیری "ارتش آزاد"
در حالیکه همه نگاه‌ها و توجهات به درگیریها در منطقه حاشیه شهر اریحا دوخته شده است ، انتشار برخی اخبار از ادامه درگیریهای داخلی میان گروههای مختلف تروریستی فعال در بخشهای مختلف استان ادلب حکایت دارد. در همین راستا ، روز گذشته یکی از فرماندهان گروه تروریستی تکفیری ارتش آزاد هدف ترور قرار گرفته و به هلاکت رسیده است.

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

این فرد با نام مستعار "ابواحمد علی" شناخته شده و فرمانده "لواء الاسلام" یکی از تیپهای نظامی زیر مجموعه ارتش آزاد بوده که عصر روز گذشته در حالیکه از خاک ترکیه وارد سوریه شده بود ، در حین تردد در جاده "الدانا – ترمانین" در نزدیکی مرز دو کشور سوریه و ترکیه از سوی اشخاص ناشناس هدف تیراندازی شدید قرار گرفته و فورا به درک واصل شده است.

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

با گذشت چند ساعت از ترور وی برخی رسانه های وابسته به ارتش آزاد بطور ضمنی گروه توریستی "القاعده در سوریه (جبهه النصره) را به نقش داشتن در این ترور به منظور وادار کردن گروههای رقیب به خروج از ادلب و در راستای رویای این گروه تروریستی بین المللی جهت ایجاد "امارت اسلامی القاعده" در این استان شمالی سوری واقع شده در کار مرز با ترکیه متهم کرده اند. 

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

در صورت صحت این اتهامات ، این موضوع نشانه ادامه تلاشهای القاعده برای جامه عمل پوشاندن به طرح مذکور می باشد. امری که با درگیریهای شدید سال گذشته میان این گروه و جبهه ثوار سوریه (یکی از گروههای جنایتکار تروریستی تکفیری تحت حمایت مستقیم امریکا، ترکیه و قطر) و اخراج جبهه ثوار از ادلب همراه بوده و ظاهرا تا کنون به شکل دیگری ادامه دارد.

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/
با نگاهی با حوادث جاری در استان ادلب برای هر ناظر و کارشناس این سوال به وجود می آید که با توجه به حضور و نقش محوری و انحصاری القاعده در حمله به استان ادلب سوریه ، چگونه است که ائتلاف "به اصطلاح مبارزه با القاعده و داعش" به رهبری آمریکا و مشارکت 40 کشور (حسب ادعای آمریکا) علی رغم مشاهده نقل و انتقال گسترده سلاح و مهمات و تجهیزات نظامی از ترکیه به داخل سوریه و تحرکات نظامی علنی القاعده در جاده ها و شهرهای ادلب آنهم در روز روشن ، هیچ اقدامی جهت مبارزه با تروریسم القاعده و انهدام زیر ساختها و سازمان رزم آن صورت نداده و نمی دهد؟! 

ادامه پیشروی های القاعده در سایه ادامه عقب نشینی های تاکتیکی ارتش سوریه!/اعدام دسته جمعی اسرای ارتش سوریه در خروجی اریحا/ترور فرمانده ارشد ارتش آزاد/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 64
 • در انتظار بررسی: 2
 • غیر قابل انتشار: 30
 • ۰۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  3 2
  بمب تزار در ۳۰ اکتبر ۱۹۶۱ در مجمع الجزابر نوایا زملیا آزمایش شد.روسها میزان بازدهی آن را ۵۷ مگاتن تی ان تی اعلام کردند که این میزان برابر ده برابر بازدهی کل مهمات استفاده شده در جنگ جهانی دوم است.این بمب به وسیله یک فروند بمب افکن توپولوف ۹۵، از ارتفاع ۱۰۵۰۰ متری پرتاب و در فاصله ۳۵۰۰ متری از زمین منفجر شد. امواج انفجار آن سه بار دور زمین را طی کرد.وزن بمب برابر با ۲۰ تن،ارتفاع انفجار ۶۸ کیلومتر.
 • هاتف ۰۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  1 0
  همچنان منتظر پبام های خوب از سوریه هستم، تا الان که فقط...... یا امام زمان خودت فریاد مظلوم برس
 • ۰۴:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 1
  خائنین هستند وگرنه داعش حرامی در مقابل شیعیان و ازادگان هیچ چیزی نیست
 • ۰۴:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  1 0
  ارتش سوریه خائن زیاد داره وقتی نجنگیدی اینجور می گیرند و تیر خلاص بهت می زنند
 • ۰۵:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  توی این ارتش سوریه یه «مرتضی جاویدی» پیدا نمیشه یعنی؟ عجبا ! جای مشاوره نظامی ، یکیو ببرید معارف جنگ به اینها درس بدند ، یکم یاد بگیرند چجور باید مقاومت کرد . روحت شاد شهید مرتضی جاویدی .روحت شاد ،حجت رو برای همیشه تاریخ برای همه ماها تموم کردی .
 • علی ۰۶:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  قشنگ بود
 • ۰۶:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  از بابت گزارشهای بسیار دقیق و خوب و واقع که تهیه میکنین بسیار ممنونم چرا از عراق و یمن هم گزارش نمیدید؟اخیرا اخبار و گزارش تصویریهاتونم خیلی خوب و به روز شده واقعا تشکر میکنم مرتبا بخش بین الملل مشرق رو رفرش میکنم بیشتر خبر و گزارش تصویری بذارید من تا یکسال پیش اصلا نمیدونستم سوریه چه خبر بوده از دوست و اشنا و تی وی میدیدم یا یشنیدم ولی خودم امار نداشتم حالا این گزارشها رو میخونم میرم تو فامیل کنفرانس میدم!
 • رضا رضا ۰۷:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  من موندم با این که ترکیه علنا و بدون هیچ مصلحت اندیشی(از نوع ما) به حمایت مالی و نظامی تروریستها مشغوله ما چرا علنا ترکیه رو تحت فشار قرار نمیدیم و اتفاقا هرچی اونها دلشون میخواد علیه ایران و مقاومت می گن و ما باز دست برادری به سمتشون دراز می کنیم....
 • ۰۷:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 1
  داعشیها که مزدورند و چشم به فرمان اربابان خودشون دارند ولی باید هشیار بود. مهمترین عامل جلوگیری از نفوذ داعش حفظ وحدت در کشور هست.
 • ۰۷:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  اگر بشار فکری به حال خیانت های به این بزرگی در ارتش نکند وضعیت رو به وخامت جدی خواهد رفت
 • ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  سوریه ای ها تربیت نیروی ولایی نشدند، اگه تربیت ولایی شده بودند مثل حزب الله لبنان وانصارالله مثل کوه می ماندند مگه ارتش سوریه نگفته بود : به نیروهای ما آموزش نظامی دهید به شرط اینکه به بقیه جنبه ها کاری نداشته باشید
 • ۰۷:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  کاملا مشخصه که از عمد ارتش سوریه عقب نشینی میکنه مانند اتفاقیکه در عراق افتاد و دسیسه ها و دستهایی پشت پرده است
 • ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  2 0
  برو بابا کم چرت و پرت بگو...مسخره.با اون سوال مزخرف پایان متن فقط میخوای اعصاب نداشته ما رو زیر و رو کنی...
 • محمدرضا ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  2 0
  پس از سقوط این استان دیگه دلیلی نداره ایران از سوریه حمایت همه جانبه نکنه.. آقایون کار با مستشار نظامی حل نمیشه..!!
 • علي ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  1 0
  اگه كسي فهميد توي سوريه و عراق چخبره به منم بگه اين نقل و نبات سرزمين ها رو لو ميدن اخه اين چه وضع جنگه،ارزوم شده داعش يه موشك به ما بزنه،واقعا اينجور جنگيدن باعث تاسفه.
 • راشد ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  4 1
  نصر من الله وفتح قريب,به اميد تحرير كامل. شام از رافضي وصوفي
 • ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  مردمی که اونقدر بی غیرتن که تا پای جان نمیجنگند بهتر که رهاشون کنیم بمیرن. فقط نگرانی من اهانت به مرقد حضرت زینب و منافع ملیه...
 • ناشناس ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  کسی در مورد صحت پیام دیروز سردار سلیمانی اطلاع داره
 • علي ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  پيدات ميكنيم راشد جان از الان به بعد به فكر سوراخ موش بگرد
 • امیر ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  خانم راشد. شما حتما مرد نیستی. می دانی که خدا انسان را آزاد آفرید تا راه درست رابرود. اگر خطا رفت برای او طبق قوانین الهی حدودی است. اما شما این حرف ها را متوجه نمی شوید با کمک آمریکا و اسرائیل به کشورهای دیگر حمله می کنید و با نام اسلام مسلمانان را سر می برید تا مردم جهان با اسلام دشمن شوند. شیعه علی بن ابیطالب حق ندارد پرنده را در شب از لانه اش شکار کند. تف بر شما که سر دختربچه دو ساله را می برید .
 • علي ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  جالبه به شيعه ميگن صوفي يعني ربطش ميدن به صفويه آخه احمق ها 30% شيعه عربستان هم كار صفويه بوده بزودي خواهيد فهميد كه شيعه برحق بوده يا پيروان ملعون ابن تيميه
 • امیر ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  البته از همه خانم ها واقعا پوزش میطلبم این نامرد را خانم خطاب کردم. امیدوارم من را ببخشند و این واقعا شرمنده شدم. امیر
 • حاج رضا ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  هوالمحبوب با سلام دوستان عزیز مشرق متاسفانه با توجه به خبرهایی که شما از سوریه و حتی عراق ارسال می کنید چیزی که برایم بسیار جالب توجه و البته نگران کننده است گزارشات بسیار منفی از درگیریها در سوریه است نمی دانم هدف شما چیست و واقعا مسئولین سایت چه استراتژی در خصوص ارائه اخبار اینگونه از مناطق درگیر دارند با این اخبار بسیار منفی بیشتر توی دل مردم را خالی می کنند این مطلب را به عنوان یک فعال رسانه ای به شما عرض می کنم بنظر می آید خبرنگاری که این اخبار را کار می کند اصلا به اهداف خبری کاری ندارد بیشتر می خواهد خبر ارائه بدهد در ضمن اگر شما هدفتان این است مسئولین ایران را نسبت به خطر داعش و گروهها تروریستی آگاه کنید این کار را می توانید در قالب بولتهای محرمانه که بدست آنها برسد انجام دهید نگاهی که امروز در شبکه های اجتماعی با خبرهای شما ایجاد شده یک نگاه مایوس کننده از وضعیت سوریه و حتی عراق و اعتقاد به اینکه نیروهای ارتش سوریه نیروهایی خائن می باشند به هر صورت می توانید اخبار خوب و بد را با تحلیل ارائه بدهید
 • علي ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  راشد جان 1400 سال شيعه صبور بوده يه چند صباحي هم روش . انشالله منجي بشريت كه هم تشيع وهم اهل تسنن اعتقاد دارند كه اسم مبارك ايشان مهدي واز اهل بيت پيامبره هستن ، مشخص خواهند كرد كه حق با شجره طيبه هست يا شجره ملعونه شمام هم تا اون موقع صبور باش اون زمانی که مشخص میشه شما تا الان تو گمراهي بودي
 • علی ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  زلزله ای در سوریه رخ خواهد داد که درآن 100 هزار نفر میمیرند برای ماخیر است وبرای دشمنان ما شر
 • ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  سوریه درگیر یک جنگ تمتم عیار است و تاکتیک تخلیه و در باغ سبز به تروریست ها و کشیدن فوج انسانی ها به محل های از قبل تعریف شده برای انهدام تدبیر خوب و قابل تحسینی است ریخت پاش تروریست های اجاره ای با این هجم از تلفات ظرف 5 سال یک نفر از تروریست ها حد اقل در خاک سوریه را باقی نخواهد گذاشت و همه این نسل مضمحل (داعش و القاعده و ارتش باصطلاح آزاد و...) از بین خواهند رفت از ظرفی ورود این تروریست های بی مغز به سن بالا تجسم پشیمانی آن ها را نیز به تصویر خواهد کشید.
 • حسین ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  راشد تویی؟؟ سلام منو به عمه ت برسون عوضی
 • امیر ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  خانم راشد. شما حتما مرد نیستی. می دانی که خدا انسان را آزاد آفرید تا راه درست رابرود. اگر خطا رفت برای او طبق قوانین الهی حدودی است. اما شما این حرف ها را متوجه نمی شوید با کمک آمریکا و اسرائیل به کشورهای دیگر حمله می کنید و با نام اسلام مسلمانان را سر می برید تا مردم جهان با اسلام دشمن شوند. شیعه علی بن ابیطالب حق ندارد پرنده را در شب از لانه اش شکار کند. تف بر شما که سر دختربچه دو ساله را می برید .
 • ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  سخن حق از زبان ناحق. امثال شماها هستن که با گفتن تکبیر سر میبُرن
 • ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  به نظر میرسه مردم سوریه علاقه ای برای جنگ با تروریستها ندارن ضمن اینکه فرماندهان ارتششون هم خائن هستن. مردم ایران با دست خالی هشت سال مقاومت کردند ولی اینها با اینهمه امکانات فرار میکنند
 • ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  انسانهای بیگناه میمیرند و گرنه در خیانت برخی از سران ارتش سوریه وعدم کنترل انها حرفی نیست ضمنا قویتر شدن داعشیهای حرامزاده به ضررامنیت کشورمان است
 • رضا از مازندران ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  ارتش سوریه امثال سردار سلیمانی ها ندارد!! وگرنه کل عراق، سوریه،فلسطین، وهرجای دیگه که داعش و صهیونیست هست بدهن به لشکر 25 کربلای مازندران بخدا قسم 72 ساعته همشونو به درک واصل میکنند
 • مسعود ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  سلام به همه.بابا طرف حتما اسرائیلیه.الان الاغ ها هم میدونن که وهابیت دشمن علم،زندگی،نسل و کشتزارها،و آبادانی و ... است.ابلیس به وجود سلفی های خیلی خیلی پست،افتخار می کنه و البته اسرائیلی ها در برابر حمیت این جانورهای کثیف نفتی خور دلار به جیب و شهوت به دست،کم آوردن.
 • ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  به امید روزی که حاکمان عربستان آمریکا و ترکیه به در مردم سوریه عراق و یمن دچار بشن
 • چوپان زاگرس نشین ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  آقا راشد مطمئن باش ما شیعیان علی علیه سلام رضایت نداریم کمترین آسیبی به خانواده ودوستان امت پیغمبر برسد ،ورضایت نداریم به فرزندان شما کمترین آسیبی برسد وآرزوی هدایت شما را داریم نه نابودی شما را ،میبینی دشمن قهار اسلام وقرآن چه فتنه ای بر پا کرده (امریکا وصهیونیسم)واقتصاد خود را رونق داده وامت پیغمبر رحمت را به جان هم انداخته ،آقا راشد تجاوز کنید به جان و مال امت پیغمبر ولی جواب رسول الله را هم آماده کنید البته بدانید که خداوند در کمین ستمکاران است.وسیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون.
 • سعید ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  ارتش سوریه این روزها آنقدر ضعیف شده که تنها با حملات نه چندان گسترده کشورهای حامی تروریست ها به مواضع و نیروی هوایی ارتش سوریه مجبور به عقب نشینی های گسترده‌ای خواهد شد و دمشق برتری هوایی خود را از دست خواهد داد و دیر یا زود دمشق سقوط خواهد کرد این سناریو زمانی شکل می‌گیرد که نیروی های آموزش دیده ی تازه نفس تروریستی که توسط تر کیه و اردن آموزش دیده‌اند وارد جنگ با ارتش سوریه شوند و تنها کافی است نیروهای تروریستی که در اردن آموزش دیده اند حملاتشان را از جنوب سوریه تشدید کنند و دمشق هم از شمال و هم جنوب مورد حمله سراسری قرار بگیرد و در واقع نوعی رقابت میان گروههای تروریستی برای فتح دمشق صورت خواهد گرفت و این وضع در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد
 • وحید ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  خاک بر سر وهابی خبیثت کنم به وقتش باید شما وهابی ها را زیر پشکل شتر دفن کنیم
 • ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  سوریه 17 میلیون جمعیت داشت نصفشون مثل چی ترسیدن مملکتشون رو ول کردن رفتن این جمعیتی هم که الان مونده نصفیشون احتمالا حال فرار نداشته مابقی هم نصفشون احتمالا براشون فرق نداره چه کسی حاکمه یا اصلا با بشار مخالفن... اینا همش درحالی که داعش در بهترین حالت 150هزار نفر نیرو داره
 • ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  شک نکن امثال تووهابی صفت هیچ جایی بیش خداوند ندارید شماها حیوانات به زن وبچه رحم نمیکنید شک نکنید جواب همه ی این کارهاتون رامیگیرید شک نکنید امام زمان میاید وانتقام همه ی زن وبچه های بیگناه را که کشتیدرا میگیرد انوقت معلو م میشود ما حقیم یا شماها نوکران امریکاواسرائیل
 • شناس ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  ارتش سوریه دچار خیانت فرماندهان شده و تنها بشار اسد می تونه و باید افراد مورد اعتماد رو به سمت های مهم بذاره و نظامیان عقب نشینی کرده رو بازخواست کنه
 • پیمان ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  حاج رضا زیاد نه ولی 30 سالی از سیاست رسانه ای عقبی داداش شما چطور فعال خبری هستی که اینقدر پیش پاافتاده فکر میکنید بیدار شید دنیا متحول شده هموطن واژه انفجار اطلاعات رو شنیدی - مشرق نگه مگه از جاهای دیگه نخواهند شنید وخوند اونوقت چی میشه؟ دیگه اعتماد به خبرگذاری ها هم ازبین میره وچشم وگوش مردم متمرکز خارجیها که چی داخلیاهمش دروغ وخارجیا همش حرف راستوراستگو وقابل اعتماد هستن - این تازه کمترین وناچیزترینش هستش.بگذریم شاید دوستان بگن ول کن بابا تو هم کلاس گذاشتی واسه یکی که در گذشته زندگی میکنه اما جالبه خودش میگه فعال خبری خودشم از الفبای این کار ناآشناست میدونم فعال این کار نیستن ولی بلاخره پیگیر خبرها که هستن چون به مشرق سرزدن معلومه که پیگیر هستن هرازگاهی - دوست من اگر اطلاعاتمون را بروز نکنیم زیر پا خواهیم موندآگاهی اولین ابزار وقوی تزین سلاح دست یک ملت هست ملتی که بخوابد یا خودش را بخواب زند یابهتر بگم خوابانده شود توسط دشمن صهیونیست عاقبتی متفاوتراز مردم بدبخت سوریه که گروههای مختلف تروریست وارد کشورشون شده وسر حکومت بر اوناه باهم رقابت وجنگ کنند آیا بدبختری توی دنیا از این بزرگتر وجود دارد(پس از آگاهی مردم نباید ترسید و با تحجر وغالبی فکر کرد رسانه وخبردقیق وآگاهسازی تماما نفع برای تمامیت کشوری چه مردم وچه حکومت هست ودر دنیای امروز کسی که از آگاهی مردبترسدبازیچه ناخواسته دشمنش هست وخوراک ذهن مردمش را دیگران تعیین خواهندکرد
 • ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  دو نکته شدت انفجار شیشه های خانه ها را در کشور فلاند خرد کرد و آمریکایی ها اونو یه حماقت از طرف روس ها دونستن که ممکن بود زمین نابود بشه ...
 • رضا ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  تنها راه حل برای مقابله با اردوغان خبیث مقابله به مثله.همونطور که اونا همهجور حمایتی از تکفیریها میکنن ماهم باید همین کارو بکنیم.ولی متاسفانه اوضاع اقتصادی اجازه نمیده.اصلا چطوره که تکفیریها داوطلبانه از همه جای دنیا میریزن تو سوریه ولی شیعیان کمتر اینکارو میکنن؟
 • رضا ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  متاسفه ائتلاف جهانی فقط در چند روز اول شکل گیری این ائتلاف حملاتی به جبهه النصره داست ولی بعدش هیچ حمله ای علیه این گروه تروریستی نداشت
 • رضا ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  Down with SAUDI
 • حمزه ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  چه جالبه که امثال شما دم از آزادی میزنید آزادی از چی و از کی ......آهان فهمیدم منظورت اون آزادیه که یه یمن صادر کردین نه!!!!!!!!!!!!!! اصلا بیخیال همه ی مذاهب دنیا کاش به جای 2متر ریش یک مثقال عقل و شعور داشتین >> که با بروزترین ابزارهای نظامی بچه نمی کشتین نامردها.. اصلا ما رافضی و صوفی هستیم< اگر >اسلام اینیست که شماها دارید>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> شماها به غیر از اسلام ابرو هر چی آدمه هم بردید
 • حمزه ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  فقط میتونم بهت بگو آفرین
 • ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  اگه بمب اتم قدرت داشت پاکستان رو از هرج و مرج نجات میداد.
 • ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  معلوم هست اين راشد مال كدوم فرقست اكثر اهل تسنن سوريه صوفي هستند پس قرار كي تو سوريه بمونه حتما بعدش ميريد از عربستان وهابي وارد ميكنيد ؟؟؟؟؟
 • ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  داش علي توجه داشته باش اين وهابي ملعون گفته پاك كردن سوريه از رافضي و صوفي اكثريت اهل تسنن سوريه صوفي هستند اين وهابي آمريكايي كلا با امت اسلام مشكل داره
 • مسعود ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  سفیانی رجب آینده خروج خواهد کرد. یا معشر المؤمنین اتحدوا وانتظروا فرج امامکم
 • حاشد ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  لعنت بر پدرت راشد.بی اصل وریشه.سالهاست منتظریم پامون به لجنستان تون باز بشه....
 • ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  خوب که چی؟ چه ربطی داشت به این صفحه؟
 • محمد رضا ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  فکری به حال این وهابی های انگلیسی صفت صهیونیست کرد...
 • ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  با خودت هماهنگ كرده ؟
 • ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  خدایا خودت یه فرجی بکنی نکنه دیر بشه
 • ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  ای سرداران اسلام ای علمای اسلام پیش بسوی سوریه امروز سوریه کربلا هست نباید حتی یه عالم اسلامی یا پاسدار اسلام بماند همه باید بروند کربلای سوریه شهادت هنر شعیان علی هست
 • مجيد ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  خدايا راشد رو از وسط نصفش کن..... آمين. اون که آدم نميشه. خدايا حيوان هم شعور داره اين وهابي ها و سلفي ها چه جوري از حيوان پست تر شدن. شيطان جلوشون کم مي ياره
 • علی ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  سلام یه جای کار میلنگه با نگاهی به معادله شتاب جسم میتوان به زمان رسیدن تزار از ارتفاع متری 10500به ارتفاع 3500 متری رسید که این زمان برابر است با 37.8 ثانیه و چنانچه شعاع انفجار را 68 کیلومتر بگیریم با توجه به قانون فیثاغورس ، توپولوف 95 در همان ارتفاع 10500 متری در هر جهتی که میرفته 67.2 کیلوتر را باید طی میکرده تا از شعاع انفجار خارج بشه یعنی توپولوف 95 باید سرعتی معادل 106.66667 کیلومتر در دقیقه یا 6400 کیلومتر در ساعت داشته باشه و آیا همچین سرعتی را واقعا داره شاید بگیم ارتفاعش را زیاد کرده که باز هم اگر کاملا عمودی هم پرواز میکرد باید 57.5 کیلومتر را طی میکرد تا از شعاع انفجار خارج بشه یعنی سرعتی معادل 91.75 کیلومتر در دقیقه یا 5505 کیلومتر در ساعت ؟؟؟
 • ناشناس ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  پس ببر ارتش سوریه چیکار میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • جوان الاف تحصیل کرده ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  اتفاقا خیلی هم ربط داره تروریست ها هم مثل بمب اتمی هستند ولی یه تفاوت اساسی داره اون هم این هستش که بمب یه نسل رو به کلی نابود می کنه و کاری به کار نسل بعد ی از لحاظ عقیده نداره ولی این افکار و عقیده ی تکفیری وهابی تا آخرالزمان چوب لا چرخ ما خواهد گذاشت شک نکن!
 • هومن ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  0 0
  من از اهل و عیالش شنیدم برنامه ی مسافرتش به سوریه برا رجب آینده اوکی نشده می خواد همین پس فردا قبل از ظهر خروج کنه. با خام بچه ها هستش.
 • ۰۲:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
  0 0
  تعجب از عده ای مردم عادی است که در تماشای این تکفیری ها ایستاده و تکدر خاطری هم ندارند !!!!!
 • hesam ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
  0 0
  برادرا احساساتشونن رو کنترل کنن جواب سعود و داعش و یهود رو خواهیم داد اما نه مثل اونا بلکه با روش همون شیعه آل علی تاتفاوت بین ما مشخص بشه...اآخر جنگ سوریه پیروزی ازآن جبهه حق خواهد بود.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس