سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: من فکر می کنم پس از عمل کردن ایران به الزامات خود تحریم ها به حالت تعلیق درمی آید.

به گزارش مشرق، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: من فکر می کنم پس از عمل کردن ایران به الزامات خود تحریم ها به حالت تعلیق درمی آید.

جف راتکه گفت: وزیر امور خارجه آمریکا در حال بازگشت از نشست وزرای خارجه گروه هفت است که در لوبک آلمان برگزار شد. وزرای خارجه گروه هفت درباره چالش های مهم جهانی مانند مذاکرات هسته ای ایران، یمن و دیگر موضوعات مهم گفتگو کردند.آنها همچنین اعلامیه مشترک صادر کردند که به صورت آنلاین در دسترس است و بر اتحاد گروه هفت در خصوص این چالشها تاکید دارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره موافقت با قانون پیشنهادی کورکر و منندز در کمیته روابط خارجی سنا گفت: همانطور که دیروز گفتیم وزیر امور خارجه آمریکا در کنگره بود.من فکر می کنم جاش ارنست درباره این گفتگوها در کنفرانس خبری کاخ سفید به تفصیل توضیح داده است.من فکر می کنم همانطور که وزیر امور خارجه امروز در لوبک گفته است ما به توانایی خود، توانایی رئیس جمهور برای مذاکره درباره توافق مطمئن هستیم و ما این کار را انجام می دهیم تا جهان را امن تر سازیم.

وی گفت: ما به صورت گسترده با کنگره در سراسر این روند تعامل داشته ایم. ما درباره گفتگوهای تلفنی صحبت کردیم. صدو سی گفتگوی تلفنی بین رئیس جمهور ،اعضای کابینه یا مقامات ارشد (با اعضای کنگره) انجام شده است.دلیلی که ما با کنگره تا این اندازه در تعامل هستیم این است که ما به نقش مهمی که کنگره تاکنون ایفا کرده است،اذعان داریم و آنها باید نقشی در این روند داشته باشند و خواهند داشت که مربوط به رای دادن درباره تحریم هایی است که کنگره اعمال کرده است.من فکر می کنم من از این مسئله (حضور جان کری در کنگره)تعجب نمی کنم.ما از نزدیک با کاخ سفید،وزیر امور خارجه، ارنست مونیز وزیر نیرو و جک لو وزیر خزانه داری و دیگر مقامات هماهنگ کرده ایم تا دیروز در کنگره درباره چارچوب تفاهم و مسیر به سمت جلو توضیح دهیم.

خبرنگاری پرسید به نظر می رسد شما از نامه تام کاتن به ایران خشنود نیستید بلکه خشمگین هستید.شما درباره چه چیز کنگره اینقدر قدردانی می کنید؟
جف راتکه گفت: ما البته نگرانی ها یی درباره قانون پیشنهادی که دیروز بررسی شد،داشتیم و مستقیما درباره آن صحبت کردیم.مهم است که به این نکته اشاره کنم که تغییراتی در این قانون پیشنهادی داده شد و کاخ سفید در این زمینه صحبت کرده است.نکته این است که ما معتقدیم اصلاحاتی در قانون پیشنهادی صورت گرفت و برخی از نگرانی هایی که ما داشته ایم،رفع شده است و البته ما همچنان باید قانون پیشنهادی نهایی را ببینیم. سپس می توانیم به سمت جلو حرکت کنیم.کاخ سفید آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرد.

خبرنگار دیگری پرسید آیا قانون پیشنهادی کورکر دولت را از برداشتن تحریم ها علیه ایران منع می کند؟
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:این قانون پیشنهادی هنوز نهایی نشده است.در کمیته تصویب شده است و باید مسیر سنا و مجلس نمایندگان را طی کند. ما منتظر هستیم ببینیم که چه خواهد شد و البته به تصمیم نهایی کاخ سفید درباره حمایت از این قانون پیشنهادی احترام می گذاریم. بنابراین من مطلبی ندارم تا به آنچه کاخ سفید در این زمینه گفته است،اضافه کنم.

خبرنگاری پرسید اما نظر وزارت خارجه آمریکا این است که اگر ایران به مفاد توافق عمل کند،وزارت خارجه مایل خواهد بود همه تحریم ها را فوری بردارد؟
جف راتکه گفت: موضع ما درباره تخفیف تحریم ها نیز همان موضع است که در چارچوب تفاهم گفته شده است: تخفیف تحریم ها پس از آن صورت خواهد گرفت که ایران به ملزومات اصلی هسته ای عمل کند.

خبرنگاری پرسید اما ماری هارف روز دوشنبه گفت که وزارت خارجه مایل است تحریم را در صورت عمل ایران به ملزومات فورا بردارد.

جف راتکه گفت:بار دیگر می گویم بستگی به عمل ایران به ملزومات دارد.

یک خبرنگار دیگر پرسید اگر ایران به ملزومات عمل کند تحریم ها فورا برداشته می شود؟
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:من فکر می کنم ما اکنون در بخش جزییات فنی هستیم که همچنان باید درباره آنها مذاکره شود.ما البته باید صبر کنیم و ببینیم که کنگره چه قانون پیشنهادی را تصویب می کند.

پس شما برداشتن فوری تحریم ها را رد نمی کنید؟
جف راتکه گفت: این قانون پیشنهادی در حال طی مسیر خود در کنگره است.ما باید ببینیم نتیجه نهایی چه خواهد شد.من نمی خواهم درباره جزییات قانون پیشنهادی فعلی صحبت کنم. دولت و کنگره همچنان در حال گفتگو درباره آن هستند.

آیا موضع دولت آمریکا این است که زمانی که ایران به مفاد توافق عمل کرد،تحریم ها برداشته خواهد شد؟
جف راتکه :من فکر می کنم به حالت تعلیق درمی آید. تحریم ها تخفیف می یابد.این موضع تغییر نکرده است. تخیف تحریم ها نیز بستگی عمل ایران به ملزومات دارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تلاش وزیر خارجه آمریکا و همراهان وی برای تصویب نشدن قانون پیشنهادی در کنگره گفت: وزیر امور خارجه و همکاران وی در کابینه به کنگره رفتند تا درباره چارچوب تفاهم توضیح دهند.این نخستین فرصتی بود که آنها در یک جلسه محرمانه با همه اعضا داشتند تا درباره جزییات چارچوب تفاهم گفتگو کنند. بنابراین این توصیف نادرستی است که بگوییم آنها برای مذاکره درباره قانون پیشنهادی کورکر به کنگره رفتند.البته ما تعامل و گفتگوهایی داشتیم از جمله که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه به صورت مستقیم با سناتور کورکر و بسیاری از اعضای کنگره درباره این قانون پیشنهادی در چند روز گذشته صحبت کردند اما من فکر می کنم این گفتگوها متفاوت با هدف سفر روز گذشته به کنگره است که برای ارائه گزارش محرمانه درباره چارچوب تفاهم بود.

خبرنگاری پرسید آیا آنها صحبت های اعضای کنگره را شنیدندو به کاخ سفید گفتند که این قانون پیشنهادی تغییر کرده است؟
جف راتکه: این جلسه محرمانه بود و من نمی خواهم درباره گفتگوی آنها با اعضای کنگره صحبت کنم.ما دیدیم که برخی از نگرانی های دولت در هنگام اصلاح متن قانون پیشنهادی حل شد.من قصد ندارم درباره گفتگوی خاصی صحبت کنم.ما به صورت مستقیم با سناتور کورکر و همچنین سناتور کاردین درباره نگرانی ها گفتگو کرده ایم و برخی از این نگرانی ها در قانون پیشهادی که دیروز در کمیته تصویب شد،رفع شد.
همانطور که کاخ سفید دیروز اشاره کرده است،ما درباره متن اولیه این قانون پیشنهادی نگرانی هایی داشتیم که از جمله آن ارتباط دادن مذاکرات هسته ای با موضوعات دیگر مربوط به ایران بود.در متن اولیه به جای تاکید بر رای کنگره در آینده در خصوص تحریم های کنگره تمایل برای رای کنگره به این توافق وجود داشت. همچنین در متن اولیه دوره بررسی وجود داشت که می توانست اجرای این توافق را با تاخیر مواجه کند.ما مطمئنا این نگرانی ها را تصریح کرده ایم و برخی از این نگرانی ها رفع شده است و من فکر می کنم کاخ سفید تصریح کرده است زمانی تصمیم برای حمایت از این قانون پیشنهادی گرفت که این قانون پیشنهادی اصلاح شد.من هیچ مطلب جدیدی ندارم به آن اضافه کنم.من فکر می کنم همانطور که وزیرامور خارجه امروز گفت،ما به توانایی رئیس جمهور و مذاکره کنندگان ما برای مذاکره درباره توافقی که جهان را امن تر خواهد کرد،اطمینان داریم.

این قانون پیشنهادی موضع شما را در مذاکرات قویتر خواهد کرد یا ضعیف تر؟
جف راتکه: من نمی خواهم درباره تاثیر آن صحبت کنم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود:وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آنها در نشست گروه هفت درباره موضوعات مهم از جمله مذاکرات ایران گفتگو خواهند کرد. من فکر نمی کنم وی با همه وزرای خارجه پنج به علاوه یک دیدار کرده باشد اما ما همچنان در تماس با شرکای مذاکره کننده هستیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 2
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 0
 • ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
  0 0
  اینها دنبال این هستند که اولا توان دفاعی مارا بفهمند دوما تامی توانند براثرتحریمها ذخایر استراتژیک ما راکاهش دهند هروقت ازاین موضوعات اطمینان پیدا کنند می ریزند سرمون
 • ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
  0 0
  ای لعنت به هرچی خال بنده

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس