قطر به صورت ویژه روی گروه های تروریست زوم کرد و عربستان نیز پیوندش را با اپوزسیون سبز به شرط توجه جریان فتنه به خواسته های وهابیون منطقه برای امتیاز دادن نظام به آنها عمیقتر کرد و البته هردو کشور هدف مشترک ترویج سلفی گری در جنوب شرق را در اولویت قرار دادند.

گروه بین‌الملل مشرق-- عاملین ترور مولوی مصطفی جنگی زهی از علمای بسیجی اهل سنت سیستان و بلوچستان به نقش مستقیم قطر در این جنایت و دریافت پول و امکانات از این کشور به صورت بی واسطه اعتراف کرده اند.
به صورت سنتی سرویس اطلاعاتی آمریکا با همکاری موساد سالهاست ترویج سلفی گری در جنوب شرق ایران را در دستور کار قرار داده است. خروجی چنین تمرکزی طالبان و گروه های تروریستی همچون سپاه صحابه در پاکستان و برخی گروه های تروریست مانند گروهک ریگی ، فرقان و اخیرا گروه های مانند انصار ایران، جیش العدل و سپاه صحابه بلوچستان در محیط داخلی ایران شده است.

در این تفکر سنتی که با حمایت سرویس اطلاعاتی عربستان و دلارهای نفتی این کشور نیز حمایت میشد دو هدف راهبردی مدنظر بود اول ترویج سلفی گری در جنوب شرق ایران از طریق بسط حوزه های علمیه تندرو اهل سنت که نوعی تضاد و تقابل اعتقادی میان اهل سنت ایران و مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایجاد شود و دوم بتوانند از دل این تضاد اعتقادی گروه های تروریست وهابیی را بوجود بیاورند که بی ثبات سازی در جنوب شرق و پروژه مشغول سازی ایران را به محیط داخلی خود رقم بزنند. که متاسفانه با بی تدبیری و عدم نظارت دقیق دستگاه های مسئول در گذشته این سناریو تا حدودی در جنوب شرق بسط پیدا کرد و مدارس مروج وهابی گری در سیستان و بلوچستان طی سالهای اخیر رشد قارچ گونه ای پیدا کرده است.

اما در سال 2011 و علی الخصوص سال 2012 همزمان با وقوع و بسط بیداری اسلامی یک نقش ویزه امنیتی اطلاعاتی برای قطر توسط سرویس اطلاعاتی سیا تعریف شد که مهمترین ماموریت ان بی ثباتی سازی کشورهای با ثبات در خاورمیانه شامل ایران، سوریه، عراق، لبنان و .. و نفوذ ذر کشورهای قیام کننده مانند مصر ، لیبی و تونس از طریف گسترش سلفی گری و کمک های مالی برای به انجراف کشیدن انقلاب ها بود.

در این میان ایران به عنوان الهام بخش بیداری اسلامی در راس این سناریو اطلاعاتی قرار گرفت و در جنوب شرق ایران مثلث عربستان سعودی، قطر و طالبان با کمک برخی افسران اطلاعاتی پاکستان که گرایش وهابی گری داشتند بر شدت کار عملیات پنهان اطلاعاتی در جنوب شرق افزوده شد.

قطر به صورت ویژه روی گروه های تروریست زوم کرد و عربستان نیز پیوندش را با اپوزسیون سبز به شرط توجه جریان فتنه به خواسته های وهابیون منطقه برای امتیاز دادان نظام به آنها عمیقتر کرد و البته هردو کشور هدف مشترک ترویج سلفی گری در جنوب شرق را در اولویت قرار دادند.

گفتنی است قطر که پیش از این با گروهک ریگی رابطه خوبی داشت و شبکه الجزیره به صورت اختصاصی فیلم جنایات و عملیات های عبدالمالک ریگی را منتشر میکرد پس از دستگیری سرکرده این گروه به صورت ویژه بر برخی افرادهای منشعب شده از این گروه توجه کرد.
از دل این توجه ویژه گروه تروریستی همچون انصار ایران بوجود آمد که چند ماه قبل یک عملیات ناکام انتحاری را در بندر اقتصادی چابهار رقم زد.

عامل انتحاری گروه تروریستی انصار ایران در مسجد امام حسین(ع) چابهار

قطر طی دو سال اخیر برای نفوذ خود در تحولات جنوب شرق ایران چهار اقدام ویژه اطلاعاتی را به صورت فشرده انجام داد، اول دستگاه امنیتی قطر با تاسیس دفتر نمایندگی طالبان در دوحه موافقت کرد و به صورت بی سابقه ای نفوذ خود را در میان طالبان افغانستان و پاکستان گسترش داد؛ دوم، پس از تشکیل یک شبکه قوی از طریق آن دسته از طالبان که با برخی علمای وهابی بلوچستان ایران رابطه سنتی و یا درس خوانده پاکستان بودند ارتباط کاری برقرار کرد؛ سوم ،ضمن خریداری و بکارگیری برخی از عوامل نفوذی در بلوچستان برای اجرای سناریوهای امنیتی از  آنها استفاده کرد و چهارم از طریق شبکه پیچیده ایجاد شده پول به برخی حوزه های مروج وهابی گری تزریق کرد.


عکس منتشر شده از اعضای گروه تروریستی انصار ایران

در همین ارتباط گیری‌ها با برخی عوامل نفوذی در بلوچستان و در خواست از آنها برای ترویج سلفی گری این عوامل نفوذی یکی از مهمترین عوامل جلوگیری ازبسط تفکر سلفی گری در منطقه را مولوی های اهل سنت معتقد به گفتمان انقلاب و امام ورهبری معرفی کردند و پس از این دستور حذف فیزیکی مولوی های همراه انقلاب در برنامه عملیاتی قرار گرفت.

در این باره یک لیست ترور شکل گرفت که شامل مولوی های با سه ویژگی، مخالف گفتمان سلفی گری عربستان و پاکستان، ضد فتنه سبز و معتقد به گفتمان انقلاب، امام و رهبری بود و مولوی مصطفی جنگی زهی یکی از افراد این لیست محسوب میشد.

عاملین ترور  از علمای بسیجی اهل سنت سیستان و بلوچستان به نقش مستقیم قطر در این جنایت و دریافت پول و امکانات از این کشور به صورت بی واسطه اعتراف کرده اند.

در اعترافات تکان دهنده عاملین ترور آمده است که فردی به نام مولوی نقشبندی - از علمای وهابی بلوچستان -که دارای حوزه علمیه بزرگی نیز در منطقه راسک شهرستان سرباز درجنوب سیستان و بلوچستان می باشد از چند سال قبل با برخی کشورهای مرتجع عربی ارتباط داشته و به این کشورها سفرهای نیز کرده و در آنجا برای گسترش سلفی گری در سیستان و بلوچستان نیز به صورت مستقیم پول دریافت می کند.

این ترور که با فتوا و طراحی مولوی نقشبندی – از علمای وهابی منطقه بلوچستان- صورت گرفته بوسیله فردی به نام آبادیان و همکاری مستقیم پسر مولوی نقشبندی صورت گرفته است.

بر طبق اعترافات فرزند مولوی نقشبندی وی بر اساس فتوای پدرش و با پرداخت 700 میلیون تومان پول به فردی به نام آبادیان و چند فرد جوان ناآگاه منجمله فرزند خودن آبادیان این ترور صورت گرفته است.


 مولوی مصطفی جنگی زهی

فرزند مولوی نقش بندی اعتراف می کند که پدرش چندین بار به کشورهای همچون قطر و امارات رفته و از وهابیون این کشورها پول برای تبلیغ و گسترش وهابیت در بلوچستان ایران دریافت کرده است.

در اعترافات عوامل ترور مولوی جنگی زهی آمده است که مولوی نقشبندی از وهابیون قطر بابت این ترور 800 میلیون تومان پول دریافت می کند و از عوامل این ترور درخواست میکند که ازصحنه قتل فیلمبردای کرده تا او این فیلم را به قطر ارسال کند.

مهمترین دلیل تمرکز قطر و عربستان برای حذف ترور افرادی مانند مولوی جنگی زهی جلوگیری از بسط الگوی اهل سنت انقلابی ایران در این دو کشور و دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد.

جمهوری اسلامی علاوه بر ارائه یک الگوی حکومتی به مسلمان جهان توانست سبک زندگی یک اهل سنت انقلابی را نیز ارائه بدهد که امروز این الگو در جهان اسلام منجمله سوریه، عراق، لبنان و تونس عملا وجود دارد و این بزرگترین نگرانی و رقیب برای مدل  الگوی های سلفی و سکولار – ترکیه- می باشد.

سبک مدل اهل سنت انفلابی ایران دارای چند ویژگی راهبردی می باشد که اعتقاد به تفکیک میان اسلام آمریکایی و اسلام ناب، اعتقاد به وحدت به عنوان مبانی یک فرد مسلمان ، طرد جریان تفکیری و بازگشت دین به عرصه سیاست و حکومت با قرائت امام خمینی از مهترین ویزگی های ان است.

این الگو خود را در جریان بیداری اسلامی روز به روز بیشتر در حال نشان دادن است، افزود: مدل اهل سنت انقلابی ایران به رقیبی برای مدل اهل سنت سکولار ترکیه و سلفی عربستان تبدیل شده و روند گرایش به این مدل سیر صعودی داشته است.

انقلابیون برخی کشورهای قیام کننده از همان ابتدا از ایران درخواست می کردند که برای انتقال تجارب این سبک از مدل اهل سنت انقلابی ایران افرادی را به آنها معرفی کنیم و اگر شهید جنگی زهی امروز زنده بود قطعا یکی از آن افراد بود.

درخواست برای مجازات عوامل ترور علی الخصوص مولوی نقشبندی به عنوان مفتی و عامل اصلی ارتباط با وهابیون عربی در میان مردم سیستان و بلوچستان به یک مطالبه تبدیل شده که امیدوارم قوه قضائیه بزودی عدالت را در این زمینه اجرا کند.


مولوی شهید جنگی زهی که بود؟


مولوی مصطفی جنگی زهی امام جمعه اهل سنت شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان بعد از نماز جمعه 30 دی سال قبل در مسیر بازگشت به خانه با توسط توسط راکبان دو دستگاه موتور سیکلت ترور و به درجه رفیع شهادت رسید.

این مولوی اهل سنت در حالی به شهادت رسید که پیش از این گروهک جند الشيطان در بیانیه های مختلفی وی را تهدید به قتل کرده بود.

عبدالرئوف ریگی بردار عبدالمالک ریگی، پیش از این بارها قتل مولوی جنگی زهی را مجاز و جهاد علیه کفار معرفی کرده بود.

در آخرین مورد از این تهدیدها، سال قبل تعدادی از عوامل گروهک ریگی با حمله به خانه مولوی جنگی زهی قصد ترور وی را داشته بودند که موفق به این‌کار نشدند.

 مولوی مصطفی جنگی زهی

مولوی جنگی زهی بارها علی‎رغم تهدیدهاي گروه های مختلف وهابی در سیستان و بلوچستان و خارج از کشور اعلام کرده بود که شهادت را در راه انقلاب اسلامی یک افتخار بزرگ برای خود می داند و از افشاگری درباره وهابیت و عوامل ضد وحدت در سیستان و بلوچستان کوتاه نخواهد آمد.

وی حتی پس از ربودن پسرش به دست عوامل وهابی نیز حاضر به کوتاه آمدن در دفاع از انقلاب اسلامی نشد.

در عين حال، سخنرانی‌های مولوی جنگی زهی تنها به افشاگري در مورد وهابیت و گروهک ریگی محدود نبود و وی در طی یک‌سال اخیر افشاگری درباره آل سعود و آل خلیفه را نیز جزو وظایف علمای اهل سنت در ایران می دانست.

مولوی جنگی زهی در دوران فعالیت شهید شوشتری در سیستان و بلوچستان رابطه نزدیکی با این شهید برقرار کرده بود و با وی در مناطق مختلف بلوچستان از جمله سرباز و راسک و پیشین -محل شهادت شهید شوشتری- همکاری های گسترده ای داشت.

وی از منادیان فعال وحدت شیعی و سنی در جنوب شرق بود و تنها راه حفظ وحدت در سیستان و بلوچستان را اطاعت کامل از رهبری می دانست.

امام جمعه منطقه راسك، در آخرین مصاحبه خود قبل از شهادت نیز گفته بود كه "اطاعت از رهبری در نزد اهل سنت یک واجب شرعی است."

مهدی جهانتیغی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 51
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 10
 • فاطمه ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  روحش شاد .
 • ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  بایستی به تمامی مسائل و اقداماتی که که از طرف کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای همسایه در حال انجام است با دقت توجه شود. امارات ، عربستان ، قطر ، کویت ، مصر و غیره و از سوی دیگر آذربایجان، و ترکیه ! نادیده گرفتن منافع ملی و گستاخی کشورهای همسایه و ایجاد بحران از طزیق تفرقه داخلی آیا متوجه این حقایق نمی باشیم ؟
 • مردم ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  اینا غذاشون چیه که اینقدر احمقانه فکر می کنند من نمی دونم!
 • میترا ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  غذاشون دلار وپولهای نفتی وهابیهاست
 • میترا ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  2 0
  به هوش که اگر اندکی غفلت کنیم همان بلایی که در سوریه نازل شد بر سرمان نازل خواهد شد .هر جند که اینجا ایران است و سرزمین شیران ولی از توصبه های امام علی علیه السلام است که هیچگاه از دشمن غافل نشوید
 • مهدی ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  وزارت امورخارجه چیکار کرده با این دولتها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا هنوز خوش و بش میکنه .
 • ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  مشرق توروخدا با نوشتن این اخبار دل مردم حزب الله رو خون نکن ! بابا این کشور قطر مگه کجاست؟ چقدر جمعیت داره؟ چطور کشوری مثل ایران که با دست خالی 8سال تمام نه با صدام که با همه ی اعراب مرتجع وبا آمریکای جهان خوار جنگید وامروز هم داعیهء توان جنگ با آمریکارو داره! این شرم آور نیست که اجازه بدیم قطر به ایران مقتدر تروریست اعزام کنه؟ واللا به امام زمان آخرش مجبوریم در دقیقه 90 با این کشور درگیرشیم! پس چرا با یک التیماتوم جدی وقوی جلوی این خلیفه ء مزدور رو نمیگیریم؟ قطر وعربستان دارن همه جوری سعی در حذف هم پیمانان ما مثل سوریه و عراق ولبنان میکنند در کشور ما دخالت نظامی می کنند ! چرا ما ساکتیم؟ ادم عقده یی میشه که قطر واسه ما شاخ و شونه بکشه! اطمینان دارم یا از قطر وسپر خلیج میترسیم ! یا یه خبرای دیگه یی هست وملت بی خبرن!
 • ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  چرا مقابله به مثل نمی کنه ایران؟ تا کی راه عدم دخالت در امور مظلومان عربستان و بحرین و قطر در پیش بگیریم؟ باید کمکشون کنیم. اگر اراده کنیم اکثریت مرد جزیره العرب با ما هستند.
 • سید حسن ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  همیشه منتظرم که یه گوشمالی حسابی به قطریها داده شود در جواب دوستی که گفت اینجا ایران است وسوریه نیست باید عرض کنم در سوریه ما هستیم که کمک کنیم ولی درایران کسی غیر از خود ما نیست وهمه برعلیه ما هستند لاشخورها منتظر نشسته اند که که شکست ماراببینند
 • ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  بنده در جنوب ایران ( استان هرمزگان ) کار می کنم و به چشم خود سرمایه گذاری های کلان وهابیون قطری و اماراتی را در پوشش ساخت بیمارستان, مسجد و مدرسه دینی و غیردینی و توزیع رایگان کتابهای مروج لاطائلات وهابی را می بینم. افسوس که ....های ما خواب هستند و تنها وقتی بیدار می شوند که گره ایجاد شده را با دندان هم نمی شود باز کرد.
 • ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  یعنی کسی پس این قطر پشگل به زور نهصد هزار نفری بر نمیتونه بیاد؟؟؟!!!!!!! بابا اگه اونا با دلار های نفتی گروه های تروریستی را مقابل ما وامیدارند ما باید این گروه هارا نابود کنیم نه مثل ترکیه که هنوز بعد سی سال از پس گروهک پ،ک،ک بر نمیتونه بیاد بابا زشته بخدا.
 • حسین ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  نه بابا درست خوندم،هه قطر!!!!!
 • عباس ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  مگر قطر چيه با خاك يكسانش كنيد سپاه و وزارت اطلاعات و ارتش چه كار مي كنند بعد امارات كويت عربستان قطر هم واسه ما شاخ شونه مي كشه همينطور ادامه پيدا كنه فردا جزاير قمر نيز ادعاي جزيره هاي ايراني رو ميكنند.
 • ناشناس ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  من یه سوالی دارم اینه که آیا ایران فقط دشمنش آمریکاست بابا به خدا اینها همه از آمریکا بدترن چرا ما هیچ کاری نمی کنیم همینمون مونده بود قطرررررررربیاد تو کشور ما دخالت کنه ....بس کنید دیگر این ملاحظات سیاسی را بس کنید(همسایگان ما مجموعه ای از گرگها هستند هر وقت بتوانند به ما ضربه می زنند)
 • محمد ب چ ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  بارها با ارسال نامه و بعضي مستندات به صورت محرمانه و گاهي رسمي از طريق بعضي نهادها تذكر جدي به قطر و عربستان داده شده خيالتون راحت انچه شما در اينه مي بيند مامورين امنيتي تو خشت خام مي بينند چه طور ممكنه يه خبرنگار بعضي چيزارو بدونه اما اونهايي كه وظيفه دارند نبينند
 • محمد ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  بچه هاي اطلاعات بسم الله
 • ناشناس ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  بایدریشه اونو خوشکوندگروه هارو هم از بین ببریم همچنان تفکر اون باقی می مونه باید تفکر رو از بین ببریم
 • علی ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  این شهید بزرگوار چقدر با معنویت بوده
 • امید ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  من برام جا نمیفته چرا وقتی اونها گروهک تروریستی پشتیبانی میکنن ما از شعییان بحرین عربستان حمایت نمیکنیم در این وزرات خارجه را باید گل گرفت
 • محمد ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  طبق فرمايش اقا تهديد هاي دشمنان زماني پايان خواهد يافت كه ما از هر لحاظ پيشرفته و مقتدر شويم انشا ءالله ان زمان خيلي دور نخواهد بود
 • ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  وزارت امورخارجه ما تو زمان گیر کرده
 • سینا ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  از حکام عرب شما ابدا چیزی به نام تفکر و تدبیر و نظم رو انتظار نداشته باشید، "زمین " و " مردم " و " منابع " عربستان و بحرین و قطر به وسیله آل سعود و آل خلیفه و حاکم قطر اجازه داده شده اند به استکبار جهانی و هر تحرکی که شما در این مناطق میبینید مبانی فکری اش مال این مناطق نیست.
 • ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  غداشون اگه گوشت سگ و خوک هم بود این جوری اینقدر وحشی نمیشدن که باید با صدای بلند بگی این وهابی ها از یهودیها عوضی ترند
 • ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  آقا محمد ب چ ! داداشی لازم نیست تو خشت خام ببینن ! صفحه تلویزیون هست وهمه چیو نشون میده ! ورنجی که به مامیرسه!
 • ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  خوبه این مسولان دلسوز اسلام وانقلاب یک نیم نگاهی هم به برادرهای عرب زبان خوزستان هم داشته باشند که با دلارهای نفتی کثیف عربستان وقطره وتشکیلات خلق عرب حامی انگلیس این جوانان جنوبی عرب زبان خوزستان را ازراه محبت اهل پیامبر ص گمراه میکنند وبه فرقه ضاله وهابی سوق میدهند.چشم گوش خود را بازکنیم وبدانیم یک مومن از یک سوراخ چند بار گزیده نمیشود!!!!!! وماالینا الابلاغ المبین...............
 • ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  اهل سنت باید درسی به اینا بدن که یادشون نره
 • سید امیر ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  ارتباط قطریها با سرویس اطلاعاتی پاکستان isi کاملا واضع و مشخص است . حتی کشتار شیعیان در کویته پاکستان با کمک و حمایت قطر و عربستان صورت میگیرد
 • معین ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  قطرررررررررررر؟!؟!؟!؟! نیم وجبی! چی هست که بخوایم درموردش حرف بزنیم؟!
 • علي ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  شيخك قطر را همانند صدام بادش كردن و چند ساليست كه براي اربابان غربي رقص عربي ميكند. بر روح و جسم اين خاعنان به اسلام و ملتشان شيطان حكومت ميكند. از طرفي هم مثل سگ از ايران (، سرزمين شيران مسلمان (شيعه و سني) و اقليتهاي هموطن ديگر) ميترسند. به همين دليل دو ماه پيش اين شيخك خاعن و ملعون از امريكا خواسته كه ده هزار نظامي امريكاعي به خرج دولت قطر در اين كشور براي مدت نامحدود مستقر شوند. اما دولتمردان ايراني وظيفه اي بس پر مسعوليت بر دوش دارند و بايد با هوشياري تمام مساعل را زير نظر داشته و خاعنان داخلي را هر چه زودتر شناساعي و به صف جهنم بفرستند. هيچ راهي براي مسالمت وجود ندارد. دشمن خزنده در حركت است . هموطن هوشيار
 • ۲۱:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  اهل سنت واقعی مشکلی با شیعیان ندارند.تو حسینیه های شهر ما به دفعات دیدم ترکمن کرد و بندر عباسی هایی که سنی هستند هرسال در عزاداری امام حسین(ع) شرکت می کنند.یا اهل سنتی که به زیارت اهل قبور میروند.ولی وهابیت اینها را شرک می داند. دولت ما باید در شناساندن خطر وهابیت به مردم ایران کوشش بیشتری کند.
 • عماد ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  موافقان گوشمالی دادن این جوجه کشور عربی(قطر) که امروز تو این اشفته بازار هفت تیر کش شده اعلام امادگی کنند. یکی از کاها اینه که با بی ثباتی این کشور می توان از برگزاری جام جهانی در ان جلوگیری کرد. موافقان دستها بالا.
 • مجمدصادق ۲۱:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  [سوره التوبة (9): آيه 47] لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَ لَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) اگر (منافقان) همراه شما به جنگ بيرون آمده بودند، جز فساد، (ترديد و اضطراب، چيزى) بر شما نمى‏افزودند و به سرعت در ميان شما رخنه مى‏كردند تا فتنه پديد آورند و در ميان شما كسانى (تأثيرپذيرند كه) به سخنان آنان گوش و دل مى‏سپارند و خداوند به حال ستمگران آگاه است. نكته ها: «خَبالًا» به‏معناى اضطراب و ترديد است. «خَبَل»، يعنى جنون و «خَبْل»، يعنى فساد. «لَأَوْضَعُوا»، از «ايضاع»، به معناى سرعت در حركت و نفوذ است. «الْفِتْنَةَ»، در اينجا به معناى تفرقه و گمراهى است. «سَمّاع»، به معناى جاسوسى است كه طبق منافع دشمن، سخن‏چينى كند. پيام ها: 1 نيروهاى سپاه اسلام بايد برگزيده و خالص باشند، تعداد نفرات و كميّت، ملاك نيست. «لَوْ خَرَجُوا» ... «ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا» 2 خداوند به مؤمنين دلدارى مى‏دهد كه به خاطر تخلّف گروهى از منافقان از جبهه، نگران نباشند. «لَوْ خَرَجُوا» ... «ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا» 3 حضور منافقان در جبهه‏ها، عامل تضعيف روحيّه و تفرقه و ترديد است. «لَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ» 4 تحرّكات منافقان، بسيار سريع است. «لَأَوْضَعُوا» 5 همه‏ى مسلمانان، خطر منافقان را درك نمى‏كنند و بعضى ساده‏لوحانِ زودباور، تحت تأثير قرار مى‏گيرند. «سَمَّاعُونَ لَهُمْ» 6 منافق، ظالم است و خداوند به آنها هشدار داده است. «وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ» - تفسير نور، ج‏5، ص: 73
 • حسین ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  انقدر دلم میخواد یک بلایی سر قطر بیاد تا سرخرشو از کشور های دیگه بکشه بیرون
 • محمد علی ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  -گزینش را برای همه جا بکار ببرید-چه بسا دشمنانی که در لباس بنیادهای خیریه-حسینیه ها -مراکز آموزشی وده ها موضوع دیگر همچون " هایپر استارها " و " هایپرسان ها " در سرزمین اسلامی ما دارند برای آیندهء مردم ما و کشور ما سوسه چینی و دسیسه چینی می کنند -همه بهوش که : دشمن همیشه بیدار است - والسلام
 • یدی ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  ثبلن که سوسمار بوده الان ونمیدونم
 • ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  بنده در خوزستان هستم متاسفانه وهاببیون و سلفی ها با پول عربستان قطر امارات و......خرج زیای بین عرب و حتی غیر عرب این مناطق برای وهابی شدن می کنن
 • موساد ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  آخ جون القاعده سوریه و عراق و طالبان افغانستان و پاکستان این بار در ایران. عاشق وهابی ها و عثمانی ها هستم........
 • ۲۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  1 0
  وقتی در احادیث ظهور پیامبر بزرگترین خطر برای شیعیان عرب سفیانی معرفی شده...نه روم و صهیونیست و غرب و شرق اگر مسئولین ما تعصب کور را کنار بزارند.......همه چیز روشن میشه.....
 • نصیر ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  خدا یا این برادر اهل سنت و شهید،مولوی جنگ زهی رو با شهدای صدر اسلام با همزه(ع) محشور و اون پست فطرت های ملعون،اون دستایی که دنبال انشقاق بین صفوف مسلمین هستن ناکامشون بگذار و در آخرت از زقوم سیرابشون کن.
 • محسن ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  به نظر من مرکز اصلی وهابیون مسجد مکی زاهدان می‌باشد.متاسفانه مسولین از جمله آیت الله سلیمانی نتوانستند آتجارا محار کنند.
 • ستار ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  اره جوامع وسازمان های بین المللی و همینطور آمریکا هم همینطور میشنن تماشا میکنن تا شما هم این بازی کامپیوتری رو تا آخرش برین و برنده بشید
 • bashir ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  روحش شاد..... هرکس مطیع واقعی ولایت باشه شهادت نسیبش میشه...چه شیعه..چه سنی انشاالله خدا مکر این وهابی هارو به خودشون برگردونه
 • ایرانی73 ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  اینکه بایدجلوی گستاخی برخی ازکشورهای همسایه رو گرفت شکی درش نیست ولی به نظرشمااگه به وضعیت اقتصادی واشتغال جوانان این قسمت ازکشوررسیدگی میشد دشمنامون چقدرمیتونستندباپول یارگیری کنند؟...مرگ برآل سعود...
 • ایرانی73 ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
  0 0
  قطر؟؟؟مگه همچین کشوری ام داریم؟.........مرگ برسلفی گری...
 • امید ۰۱:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
  0 0
  تاچندسال پیش
 • قزوینی ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
  0 0
  با تشکر ازمشرق وعرض تبریک پیشاپیش هفته وحدت که نتیجه عاملیت به اسلام حضرت امام خمینی بود و در پاسخ به دوستانی که از روی احساسات نظر حمله می دهند راه این نیست راه را دوست هرمزگانی ما اشاره کرد وراه درست راه شهید شوشتری بود
 • مير مهدي ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
  0 0
  بايد بچه هاي اطلاعات مثل عقربه هاي ساعت به دقيقه و به ثانيه حركت كرده تا اونها را در نطفه خفه كنند چون در اكثر جاها افكار مسكوت خيلي زياد است اگر با پول كوك شوند خيلي خطر ناك ميشوند
 • مهدی ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
  0 0
  حرف شما درست،این صحبت شما را باید سیاست مدارهایمان دنبال کنند که نمی کنند نشستند دارند هر قری که می خواند سرمون در میارند ؛ پس حق رو به ما بدید که جزراه جنگ چیزی به ذهنمان برای انتقام جویی نمیرسد
 • ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۳
  0 0
  من هم چند سالی است که ساکن بندرعباس هستم و وقتی فقر مردم و نبود امکانات را می بینم، خیلی اتفاقات برام عادی تلقی میشه، چرا جزایر و شهرهای سنی نشین رو به حال خود رها کردین؟
 • قهرمانی ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
  0 0
  خوشبختانه اهلسنت شرق را نتونسنتند وحدتشون با براداران شیعه از بین ببرند اهلسنت شرق اصلا وهابی ها را قبول ندارند وپیرو ولایتند
 • حمل ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
  0 0
  اول ما آدم استیم چرا به نام شیعه و سنی بجنگیم فکر کنید تعصب را کنار بگذارید با هوش باشد

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس