کد خبر 1345437
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۱
بیانیه

این دنیا جنگل وحش است و ایران جز وحدت و نیروی نظامی مردمی قوی و اتکا به مردم برای حفظ استقلال و آزادی و پیشرفتش چاره ای ندارد.

سرویس فرهنگ و هنر مشرق - خانم مونا زاهد و یکی دوتن دیگر همراه شان  بیانیه ای به نام  ما سینماگران ایرانی، صادر کرده در محکومیت روسیه و نیشی به ایران، و در معرض امضا دیگران گذاشته اند ومن جدا به آن نقد دارم و بدون پرده پوشی از نظرم دفاع می کنم، چنانکه مفصلا به جریانات و بازی با انجمن که سند رفتار های بس پریشان و فرصت‌جویی های اسف‌بار و ویرانگری بی‌تفکر در این روزهاست  انتقاد مفصلی دارم.

نخست موضعم را بی رودر بایستی روشن کنم. باید  بگویم ضمن ان که ناتو  و امریکا و اروپا را کانون اصلی نا امنی جنگ افروزی، کشتار و چپاول و قلدری در قرن اخیر و بویژه نیم قرن اخیر میدانم و بلوک شرق را دنباله رو  انان تصور میکنم، تجاوز و اشغال را از سوی هر کس راه ضد انسانی و منجر به آدمکشی و ناحق ارزیابی می نمایم که از میراث و سهم گرگان دفاع می کند و هر بار برای تقسیم مجدد جهان بوسیله ظهور یک سلطه جوی تازه این ستم به مردم بی پناه تکرار می گردد.

نیز احساس نا امنی من دلیل مهمتری دارد. به باور من برعکس نظر غیر حقیقی ی روشنفکری غربگرای ایران، که تفاوت ایدئولوژیکش را با انقلاب اسلامی  مستمسک  داوری ناعادلانه و جنگی کور و تصوری معکوس از رخداد واقعیت و زندگی موجود  و همراهی با چپاولگران حریص کرده، ایران هم اکنون چهل و اندی سال است که برای رهایی از اسارت ساختار پیرامونی و نفی نظام ارباب رعیتی پوسیده متفرعن و متکبر قدرت سرمایه داری جهانی در درون و بیرون  تلاش می کند و بهای این تلاش تحمیل تجاوز و جنگ و کشتار و تحریم بوده که البته با همدستی متحدان داخلی سیاسی/ایدئولوژیک/نظامی/  اقتصادی /وفرهنگی ی سلطه گران کار پر مشقت‌تری را پشت سرگذاشته و ابزار توانیابی و پیروزی و استقامتش را مستحکم تر کرده و پایه مردمی مقاومت، و نیروی مردمی/ نظامی ی توانابه مقاومت را بنا نهاده که پایه هر ایستادگی و رشد واقعی است.

برای همین اگر سنت اشغال و نابودی زیر ساخت ها رواج یابد و مشروعیت پیدا کند فردا امریکا یا در صورت اختلاف خود روسیه به بهانه خطر زیر ساختهای نظامی پیشرفته به خود حق می دهد ایران را ویران کند. هر چند همه میدانند بازدارنده اصلی در این حیات وحش نه پیمان و الحاح و لبخند و مذاکره که قدرت مردمی و قدرت نظامی یک کشور مستقل است و لاغیر!

بیشتر بخوانید:

پشت پرده بیانیه سینماگران علیه توافق راهبردی ایران و چین چیست؟


 تلاش برای استقلال وآزادی و پیشرفت  و بی تردید دفاع از ستمدیدگان جهان نشان حسی انسانی است. اما شرط این دفاع حقیقی، نگاه یگانه به کل ستمگری و نگرشی عادلانه است و نه روش یک بام و دو هوا برگزیدن و تبعیض در سکوت یا شدت وضعف مقابله و  تخفیف و یا جابجایی و یا دیرهنگامی حکم و محکومیت، یا چشمپوشی از ستمی که به هر دلیل ایدیولوژیک و سیاسی و منافع ذهنی و دیدگاهی یا مادی و عینی، با آن سنخیت داریم و بی اعتنا و دردا که در دل، گاه همسو با جنایت، ندیده‌اش می انگاریم. اگرجنایت، تجاوز، خونریزی بد است، این بهیمیت استثناء بردار نیست. و باید همه جا بد شمرده شود.

در همین بیانیه خواسته یا نا خواسته چنین داوری سویه داری وجود دارد. تاریخ قرن بیستم و همین امروز بیخ گوش ما و برخودما  نه بنا به دعاوی رقیب بلکه اعتراف خود جنایتکاران جنگ انگیز، رفتارهای ضد بشری موحشی از سوی کشورهای غربی  روا شده است، اما لحن بیانیه کاملا دچار سبک شمردن جنایت غرب است.

من حتی نه به سالیان دورتر  به جنگ جهانی اول و دوم و نه به جنایت غرب، انگلیس و امریکا و فرانسه و... و. در آسیا و خاور دور و آفریقا، نه به آدمکشی ددمنشانه آمریکا در اندونزی و ویتنام و شیلی و نسل کشی در سومالی و کودتاهای وقیحانه در آمریکای لاتین  وکشتار حمایت شده در فلسطین و دفاع از اشغال، بلکه به جنایت مستمرعلیه ایران و گیم انفجار برج دو قلو و اشغال افغانستان و عراق و تشکیل طالبان و القاعده و داعش و جنایت در سوریه و تدارک سعودی و امارات در  کشتار یمنی ها و ...اشاره می‌کنم، حال ببینیم بیانیه ای هرگز علیه جنایتی که  آمریکا و انگلیس و اسراییل کره زمین را شخم زده و ویران کرده است و میکند، صادر  کرده اید؟ و تازه سهم آمریکا در همین بیانیه چیست؟


۱-کلی گویی و حتی اسمی از آن نبردن


۲-مسبب علنی رنج مردم اوکراین یکجانبه گرایی و پیمان شکنی ناتو است که برابر بلوک شرق تشکیل شده بود و قرار شد که پس از برجا نماندن ان پیمان، این یک هم منحل شود، اما نه تنها نشد که به مداخلات و پیشرفت تجاوز گری و اشغالگری حتی علیه کشورهای ضعیفی چون سوریه و تهدید روسیه پرداخت. و با نابودی تسلیحات شوروی، به  توسعه تسلیحات کشتار جمعی خود پرداخت و با سوء استفاده از سلطه بر اوکراین آنجا را انبار و دپوی سلاح علیه روسیه کرد و ناتو را عملا کنار گوش روس ها کاشت. در دوران اضمحلال شوروی چهره پلشت توسعه طلبی امریکا و جنایت افزون خواهی و سلطه گری خشن و فرو بردن دنیا در جنگ و کشتار زنان و مردان و کودکان اوراق و کارنامه موحش و گسترش نا امنی دهشت

باری بجا گذاشت. اما بیانیه به جنایت کنونی آمریکا و کشورهای غربی با امعان نظر و بدون ذکر نام و فقط برای انکه راه را برای ظالمین و جنگ افروزان و تمامیت خواهان  در منطقه هموار کرده اند اشاره می کند! مهمترین ظالمین منطقه امروز امریکاست یا روسیه؟ امریکا فقط راه را برای ظلم روسیه هموار کرده؟.....

این کمک و خدمت فراموش نشدنی در حق مسبب اصلی جنایات جهانی در منطقه ماست. تمامیت خواه اصلی و جنگ افروز وقیح امروز امریکاست و روسیه در نقش جامانده ی سهمش از جنگ جهانی دوم و غارت دنیا و شکست خورده در بلعیدن نیم جهان، دارد قد بر می افرازد. وسهم بازمانده اش از سهم بزرگ دیروزین اش را که گرگان رقیب از چنگش در آورده، می کوشد حفظ کند. حال بیانیه چرا موضع ربایندگان جهانخوار رقیب روسیه را برگزیده؟


۳-آیا این بیانیه از سوی کنگره و پنتاگون صادر شده؟ که چنین امریکا را که نقش اصلی در یکجانبه گرایی و ظلم و جنگ افروزی و کشتار مرد وزن وکودکان دارد از زیر تیغ می رهاند و نقشش را ماستمالی میکند؟ و به انتقادی ضعیف تر از انتقاد کنگره از کابینه قناعت میکند؟ امریکا، انگلیس، چین، روسیه، فرانسه و... و. هر قدرتی در مقام تجاوز باید محکوم شود، نه انکه چون مٱمورو یار  کانون اصلی تجاوز جهانی در کنار یکی علیه تجاوز دیگری قد علم کنیم.


۴-این دنیا جنگل وحش است و ایران جز وحدت و نیروی نظامی مردمی قوی و اتکا به مردم برای حفظ استقلال و آزادی و پیشرفتش چاره ای ندارد، و هر کس علیه این اصول امنیت ملی  قد علم کند خائن به حیات مستقل ملت و باز کننده راه بردگی ایران است چه برابرغرب یا شرق. حیرت انگیز آن است که بیانیه برای شیرین کردن کام جنایتکار اصلی، سنگی  هم بر پیشانی ایران مظلوم حواله میکند. این انجمن صنفی سینما گران است یا، کانون دوستی با امریکا.

ایران دردمند که به اعتراف مکررخود آمریکایی ها بزرگتربن ظلم و جنگ و تحریم  و تروریسم حمایت شده از غرب را فقط برای حفظ شرافت استقلالش و گاو شیر ده نشدنش تحمل کرد در بیانیه چرا با خنجر افاضات ناعادلانه و به سود دشمن غدار و شیطان بزرگ روبرو شده است؟ ایران جنگ را محکوم و ضمنا اگاهانه به نقش اصلی ناتو اشاره کرد این موضع انسانی تر و عادلانه تر است یا لحن جانبدارانه و سرپوش گذارنده ببانیه به سود جانی جهانی؟

**احمد میراحسان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • سید فروزان CH ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
    0 0
    این خانم مونت زاهد و دیگر امضا کنندگان را بفرستند در اوکراین تا آنجا دفاع کنند از اوکراین  این طیف بیشعور و خود فروش ،چرا برای محکوم کردن جنایات سعود و ائتلاف در بمن بیانیه نمیدهند و در مقابل سفارت کثیف انکلیس تضاهرات نمیکنند بنفع کودکان مظلوم یمنی؟ این کثافتان ،طبق معمول با کد رسیده از سفارت انکلیس شروع به جوسازی نمودند

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس