کد خبر 1057068
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۰۶:۳۸
مقررات

رانندگان تاکسی‌های خطی و بیسیم دار هنگامی که مسافر ندارند باید در ایستگاه‌های تعیین‌شده توقف کنند.

به گزارش مشرق، در این گزارش با آئین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا شده و میتوانید آموخته‌های خود را بازیابی کنید.

تاریخچه مقررات

اولین قانون در زمینه استفاده از وسایل نقلیه درتهران، سال ۱۲۸۵ هجری قمری تدوین شد که در آن به قوانین درشکه‌ها و دوچرخه‌ها اشاره شده بود.

پس از آن، اولین آئین نامه کامل قاونین راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید. این آئین نامه در ۱۳ فصل و ۱۰۲ ماده تهیه شد و از آن به عنوان مادر قوانین راهنمایی و رانندگی یاد میشود.

پس از سال ها، این آئین نامه با توجه به تغییرات ایجاد شده در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مورد بازنگری قرار گرفت و در هشتم تیرماه ۱۳۸۴، آئین نامه جدید در ۲۲۳ ماده و ۲ پیوست در ۱۰ فصل به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین مربوط به استفاده از چراغ‌های خودرو کدامند؟

در ادامه بخش هفتم از مواد فصل نهم آئین نامه راهنمایی و رانندگی را می‌خوانید:

فصل نهم - مقررات رانندگی

بخش هفتم ـ توقف

ماده ۱۵۷- رانندگان تاکسی‌های خطی و بیسیم دار هنگامی که مسافر ندارند باید در ایستگاه‌های تعیین‌شده توقف کنند.

ماده ۱۵۸- کلیه رانندگان وسایل نقلیه برای سوار و پیاده کردن مسافران و یاسرنشینان خود باید تنها درمحل‌های مجاز و یا در منتهی الیه سمت راست سواره رو توقف نمایند.

تبصره - سوار و یا پیاده کردن مسافران وسایل نقلیه عمومی بین شهری در صورت وجودپایانه‌مسافربری در شهر، تنها در پایانه یاد شده مجاز است.

ماده ۱۵۹- هرگونه توقف کوتاه یا طولانی وسایل نقلیه در خط‌های عبور یا مسیر وسایلنقلیه و پیادگان‌و همچنین توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای عرضه و خرید وفروش کالاکه موجب تجمع اشخاص ویا وسایل نقلیه در محل یا انحراف دید و یا کاهش توجهرانندگان از رانندگی و احتمال وقوع تصادف گرددممنوع است. رانندگان وسایل نقلیه در صورت توقف اضطراری که امکان انتقال وسیله نقلیه به بیرونخط و یا مسیرعبوری وجود نداشته باشد، موظفند با نصب علایم، از فاصله ۷۰ متریرانندگان وسایل نقلیه دیگر و پیادگانرا آگاه نمایند.

ماده ۱۶۰- هیچ راننده‌ای مجاز نیست وسیله نقلیه‌ای را که موتور آن روشن است حتی درمحل مجازمتوقف سازد و خود از آن پیاده و دور گردد. در معابر شیب دار پس از توقف، رانندگان بایدچرخ‌های جلو وسیله نقلیه را به سمتکناره راه بپیچانند وسپس با رعایت دیگر نکات ایمنی، موتور را خاموش و پیاده شوند. مگر در راه‌هایی که کناره آن‌ها منتهی بهپرتگاه باشد.

ماده ۱۶۱- رانندگان وسایل نقلیه در موارد زیر موظفند به ترتیبی که مقرر می‌شود توقف نمایند:

الف ـ هنگام برخورد با وسایل نقلیه امدادی که دستگاه‌های آگاه سازی شنیداری یادیداری خود را به کارانداخته باشند تا حد امکان وسیله نقلیه را در مسیر مجاز خودبه سمت راست راه هدایت و راه را برای آن‌ها بازکنند و در صورت لزوم تا گذشتن وسایل نقلیه امدادی متوقف شوند.

ب - پیش از ورود به تقاطعی که علایم یا مأمور راهنمایی و رانندگی ندارند، بایدبایستند و سپس بااحتیاط کامل از تقاطع بگذرند.

پ - پیش از رسیدن به گذرگاه پیاده و در صورت حضور یا عبور اشخاص باید وسیله نقلیهخود رامتوقف سازند و همچنین با دادن علامت رانندگان پشت سر را نیز به توقف دعوتنمایند تا پیادگان با آرامش‌عبور کنند.

ت - هنگام برخورد با اتومبیل‌های مدارس که برای سوار و پیاده کردن دانش آموزاندرحال توقف‌می‌باشند، توقف نمایند تا دانش آموزان با ایمنی کامل از عرض راه عبورکنند.

ث - در تقاطع‌های همسطح راه آهن و یا راه آهن شهری، هنگامی که علایم الکتریکی و مکانیکی یا پرچم‌قرمز یا سوت قطار نزدیک شدن آن را اعلام می‌دارد یا دروازه عبوربسته شده یا درحال باز و بسته شدن است‌و یا مسیر عبوری از روی ریل متراکم باشد. باید لااقل در پنج متری علامت یا دروازه توقف کامل کنند تا قطاربگذرد و تقاطع برایعبور آزاد گردد.

تبصره ۱- حرکت در پوشش وسایل نقلیه امدادی برای وسایل نقلیه دیگر ممنوع است.

تبصره ۲- در معابر متقاطع با راه آهن، حسب مورد، شهرداری‌ها یا وزارت راه وترابری موظف به‌ایجاد گذرگاه غیر همسطح می‌باشند.

ماده ۱۶۲- رانندگان وسایل نقلیه موتوری به ویژه اتومبیل‌های مدارس و وسایل نقلیه که حامل موادخطرناک می‌باشند، در محل تقاطع راه آهن هر چند علامتی وجود نداشتهباشد باید به طور کامل توقف کنند وپس از اطمینان از بی خطر بودن معبر، از تقاطع بگذرند. در هر حال هنگام عبور از روی ریل ها، مجاز به تعویض دنده نمی‌باشند.

ماده ۱۶۳- ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در محل‌های زیر ممنوع است‌:

الف ـ پیاده رو و گذرگاه پیاده.

ب - مقابل ورودی خیابان‌ها و جاده‌ها و کوچه‌ها یا ورودی و خروجی اتومبیل رویساختمان ها.

پ - داخل تقاطع.

ت - در فاصله ۱۵ متری میدان یا تقاطع یا سه راه‌ها یا تقاطع راه آهن.

ث - در فاصله ۱۵ متری شیرهای آب آتش نشانی و شیرهای آب نصب شده در راه ها.

ج - در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و یا محل‌هایی که توقفوسایل نقلیه مانع‌دید علایم راهنمایی و رانندگی بشود.

چ - از ابتدا تا انتهای پیچ ها.

ح - در فاصله ۱۵ متری ورودی و یا خروجی مراکز آتش نشانی، پلیس و بیمارستان‌ها وفوریت‌های‌پزشکی.

خ - کنار وسایل نقلیه‌ای که خود متوقف می‌باشند (توقف دوبله).

د - روی پل‌ها و درون تونل‌ها و معابر در ارتفاع.

ذ - در خیابان‌هایی که پیاده رو آن قابل عبور نبوده و پیادگان مجبورند از بخشی ازسواره رو عبور کنند.

ر - در ایستگاه‌های وسایل نقلیه همگانی و حریم آن‌ها که با علایم راهنمایی ورانندگی مشخص است.

ز ـ در محل‌هایی که علایم راهنمایی و رانندگی مانند تابلوهای توقف ممنوع و یاایستادن ممنوع و یا خط‌کشی‌های شطرنجی در سطح تقاطع و یا معابر نیز دلالت برممنوعیت توقف نماید.

ژ - در هر نقطه از معابر درحال تعمیر، شستشو و تعویض روغن و نیز در طول مسیرهایویژه اتوبوس ودوچرخه و همچنین در طول مسیر و خط‌های عبور آزادراه ها.

س - در جاهایی که دستگاه توقف سنج (پارکومتر) نصب شده و یا توقف با کارت پارک یاانواع دیگرتجهیزات توقف سنج با علایم مشخص کننده، مجاز می‌باشد، به علت پرداختنکردن هزینه توقف و یانداشتن کارت پارک مجاز و یا پایان زمان توقف.

تبصره - مراجع مسؤو موظفند هنگام استفاده از پارکومتر، کارت پارک و مشابه آن‌ها وهمچنین درمحل‌هایی که تابلوهای ایستادن ممنوع، توقف ممنوع و حمل با جرثقیل ومانند آن نصب می‌نمایند، به وسیله‌تابلو مستطیل شکلی در زیر تابلوهای یاد شده زمان‌های ممنوعیت توقف و حمل با جرثقیل را اعلان کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha