کل اخبار: 1
  • تلاش برای خودکفایی در تولید بذر هیبریدی ادامه دارد

    تلاش برای خودکفایی در تولید بذر هیبریدی ادامه دارد

    رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی تهران، گفت: در تولید بذر غلات به خودکفایی رسیده‌ایم اما در تولید بذر هیبرید وابستگی زیادی داریم که به همت دانش‌ بنیان‌ها، دانشگاه‌ها و همراهی بخش خصوصی کشور تا چهار ساب آینده در تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی به خودکفایی خواهد رسید.