کل اخبار: 1
  • علت قداست سرداب مشهور سامرا

    علت قداست سرداب مشهور سامرا

    عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره سرداب مشهور سامرا گفت: این سرداب، محل ولادت امام زمان (عج) است و قداست خاص خود را دارد، اما متن مُتقنی درباره آغاز غیبت آن حضرت از این سرداب نداریم.