دانشجوی رشته معماری بود که حضرت روح الله بر جاده ای که روی قلب های ده ها میلیون ایرانی کشیده شده بود به ایران بازگشت . دانشجوی جوان یزدی ، درس و دانشگاه را رها کرد و یک سره دل سپرد به پیشوای 70 ساله اش و شد آن چه شد.

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق ، می گویند آقا عزیز به سال 1336 در یزد به دنیا آمده است. این یعنی وقتی حضرت روح الله ، پرچم حیدری اش را بلند کرد ، آقا عزیز فقط 6 سال داشت . دانشجوی رشته معماری بود که حضرت روح الله بر جاده ای که روی قلب های ده ها میلیون ایرانی کشیده شده بود به ایران بازگشت . دانشجوی جوان یزدی ، درس و دانشگاه را رها کرد و یک سره دل سپرد به پیشوای 70 ساله اش و شد آن چه شد.
آقا عزیز ، از آن زمان که مسئولیت واحد خمپاره سپاه سوسنگرد را بر عهده داشت ، تا آن روز که فرماندهی قرارگاه نجف اشرف را بر عهده گرفت ، تا سال هایی که سکاندار نیروی زمینی سپاه بود و تا امروز که شمشیر بران ایران اسلامی را در پنجه دارد ، در تواضع و خاکی بودن ، زبانزد همه همرزمان و هم قطاران خویش است. او را باید شاگرد ممتاز مکتب  ده ها سردار شهید چون اسحاق عزیزی ، محمد ابراهیم همت ،مهدی باکری ، مهدی زین الدین ، حسین خرازی و... دانست که بدون تعارف و شعار می توان ادعا کرد هنوز بوی آن شیرمردان معرکه های جهاد اصغر و اکبر را می دهد. و ای کاش تا آخرین روزهای حیاتش که مباد در بستر باشد ، با الطاف الهی در همین مسیر هدایت و رستگاری گام بردارد و عاقبش چون خیل همرزمان شهیدش گردد.
امروز مهندس محمدعلی جعفری ، که در سال های جنگ ، همه او را با نام عزیز جعفری می شناختند ، فرماندهی بزرگ ترین نیروی نظامی جهان اسلام را بر عهده دارد و مفتخر است که در سال های فرماندهی اش ،با خطی زرین ، پیروزی های بزرگی برای مجاهدان اسلام ناب محمدی در تاریخ به ثبت رسیده است.  گروه جهاد و مقاومت مشرق مفتخر است که این پایگاه مجازی را به تصاویری از این مجاهد فی سبیل الله و سرلشکر سپاه توحید منور می سازد.

نفر اول از راست ، پاسدار انقلاب اسلامی  محمد علی (عزیز) جعفری-جبهه سوسنگرد-1359
 
 پاسدار انقلاب اسلامی ، محمدعلی (عزیز) جعفری (با پوشش زرد و پشت به دوربین) - جبهه سوسنگرد
 
محمد علی (عزیز) جعفری (نفر سمت چپ) 
 
از راست : حسین حاج قربان - محمد علی (عزیز) جعفری - شهید محمدابراهیم همت - رسول توکلی - علی شمخانی -شهید علی اکبر حاجی پور امیر - شهید ابراهیم علی معصومی - اردوگاه قلاجه 1362
 
محمد علی(عزیز) جعفری و امین شریعتی _قرارگاه نجف
 
محمد علی(عزیز) جعفری ( نفر اول از چپ) - شهید حاج حسین خرازی نیز در تصویر دیده می شود
 
ردیف اول ، نفر ایستاده با لباس سفید: حسن کوسه چی
ردیف دوم از راست: ناشناخته - احمد غلام پور
ردیف سوم، نشسته از چپ : محمدعلی(عزیز) جعفری - شهید مهدی باکری - غلامعلی رشید - اصغر کاظمی
 
عزیز جعفری و همرزمان در دیدار با رییس جمهور وقت - شهیدان حاج کاظم رستگار و مهدی باکری نیز در تصویر دیده می شوند
 
محمدعلی (عزیز) جعفری (نفر وسط) - شهید حسن درویش (نفر اول از راست)
 
از راست :  صالحی - ناشناخته - محمد علی (عزیز) جعفری - مرتضی قربانی - شهید مهدی باکری - شهید حاج محمدابراهیم همت (سمینار فرماندهان سپاه -1362)
 
محمد علی(عزیز) جعفری (استاده ، نفر پنجم از راست) - شهیدان احمد کاظمی و حسن شفیع زاده نیز در تصویر دیده می شوند
 
محمد علی (عزیز) جعفری - فرمانده قرارگاه نجف
 
ایستاده از راست : ناشناخته - کاشانی - جعفری - قربانی - شهید نورعلی شوشتری
نشسته از راست: شهیدان مهدی باکری ، محمد ابراهیم همت ، مهدی زین الدین
 
محمد علی(عزیز) جعفری ( فرمانده قرارگاه نجف) و شهید حاج محمدابراهیم همت (فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله (صلوات الله علیه)
 
محمد علی(عزیز) جعفری (نفر پنجم از راست) - شهید غلامرضا صالحی نیز در تصویر دیده می شود
 
محمد علی(عزیز) جعفری (نفر اول از راست)- شهید حاج محمد ابراهیم همت نیز در تصویر دیده می شود
 
محمد علی(عزیز) جعفری در محضر شهید آیت الله فضل الله محلاتی ، نماینده امام در سپاه
 
محمدعلی(عزیز) جعفری در جمع همرزمان(با چپیه سفید)
 
محمد علی(عزیز) جعفری (ایستاده ، نفر اول از چپ)- شهید مهدی باکری نیز در تصویر دیده می شود
 
محمدعلی(عزیز) جعفری (ردیف اول ، نفرچهارم)
 
محمد علی (عزیز) جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
 

محمدعلی_عزیز) جعفری (نفر اول از راست) - شهید سید محمد ابراهیمی نیز در تصویر دیده می شود
 
محمد علی(عزیز) جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
 
محمد علی (عزیز) جعفری ( نفر اول از چپ)- قرارگاه نجف
 
از راست : محمدعلی(عزیز) جعفری - علی رضا عندلیب - احمد غلام پور
 
سردار محمد علی(عزیز) نجفی و سردار مرتضی قربانی
 
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
 
سردار محدعلی(عزیز) جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
 
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری در جمع همرزمان -شهید محمد اثری نژاد در تصویر دیده می شود
 
سردار محمدعلی(عزیز)جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
 
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری در کنار سردار احمد سوداگر
 
از راست : امین شریعتی-عزیز جعفری-ناشناخته - ناشناخته - قاسم سلیمانی - شهید محمد اثری نژاد
 
سردار محمد علی(عزیز) جعفری (نفر وسط)
 
محمد علی(عزیز)جعفری ، قرارگاه نجف
 
سردار محمدعلی (عزیز) جعفری ، فرمانده قرارگاه نجف
 
از راست: اکبر دانشیار -محمدعلی (عزیز) جعفری - شهید مهدی زین الدین - غلامعلی رشید -شهید
مهدی اثری نژاد- مرتضی قربانی - ناشناخته
 
محمدعلی(عزیز)جعفری (نفر اول از راست)
 
محمدعلی(عزیز) جعفری (نفر اول از چپ از بالا) شهیدان محمدابراهیم همت ، مهدی باکری ،
 کاظم رستگار ، رضا چراغی و حسن درویش نیز در تصویر دیده می شوند - چند روزی پیش از عملیات والفجر مقدماتی
 
محمد علی (عزیز) جعفری در کنار شهید مهدی باکری
 
سردار محمد علی (عزیز) جعفری (نفر دوم از چپ) در جمع همرزمان
 
محمد علی (عزیز) جعفری در کنار هم رزمان
 
 
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری (نفر وسط) بر مزار شهید رضا آزادی
 
 
از راست : شهید رضا آزادی - محمد علی (عزیز) جعفری - علی فدوی - شهید حسین خرازی
 
محمد علی(عزیز) جعفری (نفر چهارم از راست ) - شهید رضا آزادی نیز در تصویر دیده می شود(نفر سوم از راست)
 
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری ، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه در جمع فرماندهان لشکر 27
 محمد رسول الله(صلوات الله علیه) - شهید سعید مهتدی در تصویر دیده می شود
 
از راست : رحیم صفوی - علی شمخانی - محمدعلی جعفری - مقام معظم رهبری - شهید سعید مهتدی
 
اعطای درجه ی سرلشکری به سردار محمدعلی(عزیز) جعفری توسط فرمانده معظم کل قوا
 
سرلشکر محمد علی(عزیز) جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(ایستاده با چپیه سیاه)
 
سردار محمد علی(عزیز) جعفری در راه پیمایی روز قدس 1389
 
سردار سرلشکر محمدعلی(عزیز) جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم رژه یگان های سپاه در برابر فرمانده معظم کل قوا
 
سردار محمد علی(عزیز) جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 
سردار محمدعلی(عزیز) جعفری در محل برگزاری نماز جمعه تهران
 
سردار سرلشکر محمدعلی(عزیز) جعفری در کنار فرماندهی معظم کل قوا
 
سردار سرلشکر محمدعلی(عزیز) جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 
آقا عزیز جعفری ، فرمانده بسیجیِ سپاه
 
 
در پناه صاحب الزمان (عج) باشید سردار
 
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 121
 • در انتظار بررسی: 14
 • غیر قابل انتشار: 13
 • saeid ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
  8 1
  در پناه صاحب الزمان (عج) باشید سردار
 • ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
  5 1
  خداوند از تمام بلاياي ارضي و سماوي حفظ كند آمين يا رب العالمين
 • آشنا ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
  0 0
  تکراری بودن
 • سید امیر ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  3 1
  درود و سلام بر رزمندگان اسلام در لباس پاسدار و ارتش و بسیج و انتظامی
 • حامد ۰۰:۲۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  دمتون گرم قولتون میدم خودش ببینه تعجب کنه از این گزارش
 • منصف ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  انتخاب تیترو و موضوعش واقعا زرده ... برادران مشرقی شما وارد جنگ سایبری و جنگ نرم شدین نمیشه تابلو دار وارد این عرصه شد //آقا عزیز اصلا عزیز مصر عزیز ملت ایران یادتون نره ایشون یک نظامی هستند !!! و متعلق به جنگ سخت !!!// این تناقض رو در مخاطب ایجاد نکنید با توجه به اینکه رنکینگتون خوب بالا رفته // انصافا چند بار به بیمارستانهای مسدومان شیمیایی رفتین و یک رپرتاژ جامع از زنگی و مشکلات اونا تهیه کردید یا فقط بسنده به به همین تیتر میکنید"عروج یکی دیگر از جانبازان 8 سال دفاع مقدس ..." جاش تا دلتون بخاد از مشرق دیدم : یک روز حاج قاسمی میشید یک روز عزیزی و یک روز هم حاجی بخشی همه اینا نیاز ولی واقعا اولویت شما با توجه به اینهمه حجمه گسترده تبلیغات علیه نظامتون لازمه که بیایید یکی رو تابو کنید ... برادران مشرقی من به خاطره صراحت و مواضع انقلابیش رو دوس داشتم و دارم لطفا کمی حرفه ای تر برخورد کنید ...
 • احسان ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  اللهم صل علی محمد و آل محمد
 • میراسماعیلی ۰۲:۰۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  1 1
  دوستداشتنیه انصافا
 • ۰۲:۵۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  1 3
  فعلا كه حاجي حرف ميزنه كل پنتاگون مي ريزه بهم!
 • مصطفی رضائی (سلطانی) ۰۴:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  1 1
  اقا عزیز عشق منی . خسته نباشی شهدا وامام با دل خوش عروج کردند انقلاب واسلام وشیعه وایران وخانوادههایشان را به ما سپردن .خدای نکرده کم نیاری هرچی اقا(رهبری) فرمودند گوشکن وبگو چشم خدایا نا کرده تحت تاثیر یاران ودوستان قدیم که الان یه ع جور دیگه فکر میکنندقرار نگیری توروخدا مواظب باش دوست داریم یاعلی یه دوست قدیمی
 • محسن بسیجی از مالزی ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  ماشاءالله حزب الله ما آماده تشکیل حلقه های حزب الله هستیم یا علی
 • ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  بسیجی برای حذف نام ژنرال ها تشکیل شد و گرنه اسمش بسیج نمی بود.لطفا از این لقب ها استفاده نکنید
 • امانی ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  خدا یاور این مردان ولایی و بی ادعا باشد
 • مجتبی ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  درود بر سربازان امام خامنه ای
 • محمد بيات ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  خيلي مخلصيم سردار خدا يار و ياورت باشد انشاءالله
 • ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  سرباز جان بر کف ولایت
 • ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  خيلي آقايي حاجي. دوستت دارم.
 • محمود ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  خدا همیشه عزیزش بدارد و با شهدای کربلا محشور گرداند افتخار ما بسیجیان است
 • محبوب ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  گاهی اگر به اسمان نگاه کنیم روی از بال گشودن آن بنده های صالح دیده می شود. سردار بسلامت یاد باد آن روزگار سردار عاشورائیان آقا مهدی...
 • ساعی ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  عالی بود ممنون
 • م ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  مرحبا بقدومک المبارک............... نحن خدامیک.................
 • علی ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  اینا بزرگتر از این حرفها هستن که نیازی به تعریف من و شما داشته باشن. مجهولون فی الأرض معروفون فی السّماء
 • مصطفی ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 2
  اگر سپاه نبود کشور هم نبود.فدای بصیرتت امام سردار عزیز در پناه صاحب این انقلاب تا شکست منحوسان موفق باشید و انشاالله سربازی وفادار برای آقا باشید افتخار میکنم که پدرم هم در سپاه پاسداران کنار شما و برادران پاسدار نگهبان این انقلاب هست درود بر قوای نظامی ایران اسلامی
 • سعید ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  تو عکس هفتم نفر ایستاده با لباس سفید سردار کوسه چی از نیروهای دزفول بودند تو عکسی هم که آاق محسن ایستاده بود نفر سمت چپ نشسته سردار رئوفی فرمانده دلاور لشکر هفت ولیعصر و استاندار فعلی زنجان در کنار حسن باقری دیده می شدند
 • ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  بابا همه عکسا رو پر کردین از مشرق نیوز ! بچه مسلمون که بخیل نیست نذارید اینکار بقیه رو محروم کنه اجرتون با خدا یا علی
 • مصطفی غفاری ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  دم این سردار سپاه امام خامنه ای گرم من آرزو دارم ایشان رو از نزدیک زیارت کنم سلامتیش صلوات
 • ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  2 1
  سلام بر بچه محله با بصیرت..از نجف اباد یزد....
 • ناشناس ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  پاسداراسلام برادر جعفری ورحیم صفوی عزیزومحبوب ملت ایران هستند برادر جعفری را دیدم باتوجه به فرماندهی کل سپاه بودن بالباس سر لشگری با دفترچه درمانی شخصا به درمانگاه سپاه امده بود وامور خود را انجام می داد .هزاران افرین بر سرداران وامیران دلاور ملت ایران وجهان اسلام (سپاه وارتش وبسیچ ) با شخصیت والایشان .خداوند ایشان را در کنار امام خامنه ای برای امت اسلام وملت ایران را حفظ کند.
 • رضا ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  کاش زندگینامه این بزرگان زمانی که در قید حیات هستند بصورت سریال تلویزیونی به تصویر کشیده بشه نه اینکه بعد از شهادتشان به یاد آنها اشک بریزیم و غصه بخوریم که ای داد کاش زودتر آنها را با این روحیات میشناختیم مثل همین سریال فاخر و دیدنی "شوق پرواز" که راجع به شهید بزرگوار و یکی از اسطوره های دفاع مقدس:عباس بابایی بود. خداوند ان شاء الله ارواح طیبه تمامی شهدای معزز هشت سال دفاع مقدس را با ابا عبدالله الحسین(ع) محشور فرماید و همرزمان و نعمات باقیمانده از آن خیل عظیم را که لشکر مخلص الهی بوده و هستند را نیز برای تثبیت و تداوم اسلام و مسلمین حفظ نماید.آمین یا رب العالمین
 • یوسف ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  در پناه خدا باشی سردار افتخار ما ایرانیان هستی
 • پژوهش نصب نژاد ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  در حد همین حرف هم نیستن .نفس وجود حاجی واسشون کافیه .
 • محمدی ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  ایشون سردار محمد افشردی هستند ، نه حسن باقری
 • ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  شرط بقا اينها خاكي بودنشان است.
 • محمدی ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  متنت رو دو بار خوندم و نفهمیدم حرف حسابت چیه
 • غلامرضا ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  آخرین نجوای عاشقانه شهید عباس بابایی با معبود خود، لحظاتی قبل از شهادت و در کابین هواپیما: آنکس که تو را شناخت جان را چه کند/ فرزند و عیال و خانمان را چه کند// دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی/ دیوانه تو، هر دو جهان را چه کند// تمام این تصاویر با ارزش و خیلی های دیگه که اینجا نیستند و برای دیدنشان صدها کتاب هم کمه، همگی از مخلص ترین و با ایثار ترین هموطنان ما بوده و هستند که یه تعدادشون نظر کرده بودن و خوشا به سعادتشون که از باب الشهدا به دیار معبود خود شتافتند و یه تعدادشون هم مثل سردار بزرگوار جعفری و سایر دلیر مردان همرزمشون رو خداوند الرحم الراحمین برای حفظ و تداوم ارکان این مملکت اسلامی برای ما نگه داشته که از این حیث خدا رو شکرگزاریم.خدا شاهده بغضم میگیره و حسرت میخورم که عزیزانی مثل:سردار حسن تهرانی مقدم، شوشتری، صیاد شیرازی و هزاران اسطوره دیگر دفاع مقدس را از دست دادیم و هم اینها هم که خوشبختانه از نعمت حضورشون برخورداریم رو متاسفانه به خوبی نمیشناسیم. ای کاش سیمای جمهوری اسلامی توی این زمینه پر رنگتر کار کنه و شخصیت این اسطوره های به سختی تکرار شونده رو در زمان حیات این عزیزان به تصویر بکشه.
 • ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  1 0
  سرداران گذشته ، گذشت الان چی ؟
 • ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  1 0
  ما دچار دنيازدگي شده‌ايم و اين موضوع از دوران بعد از جنگ شروع شد. از دوره سازندگي تا اصلاحات، دنيازندگي‌مان در بسياري برهه‌ها موجب شد تا دچار عوارضي شويم و رفتارمان شفاف نباشد. در اين صورت حرف و عمل‌مان با هم فرق كرد و بايد دانست هر چقدر اين دو با هم فرق داشته باشند آثار بدي دارد .
 • قجه ای ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  یادش بخیر کوسه چی ؛ رئوفی و ... چقدر در عملیات فتح المبین و بیت المقدس شهدا رو از جناح چپ مورد محبت قرار دادند .
 • ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  اسم شناخته شده ایشون حسن باقری هست و طبعا این اسم روی ایشون موند که همین الانم اخوی شون با همین نام فعالیت میکنه ، غلامحسین افشردی نام شهید حسن باقری و محمد افشردی نام محمد باقری هست
 • محمدی ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  عزیز دل برادر! ایشون همون اخوی شهید غلامحسین افشردی هستن. شهید حسن باقری چند ماه قبل از گرفته شدن این عکس شهید شده بودن
 • ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  قربون دل پر دردت!!! مصدوم با سین نیست
 • مهیار ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  جایی شنیدم حضرت آقا در دیدار با ایشان زمانیکه مسئول مرکز تحقیقات استراتژیک سپاه پاسداران بودند، دروصف ایشان فرمودند:"آقا عزیز ،عزیز به هر دو معناست. هم عزیز ماست وهم عزیز جعفری"/ بنازم به سرداری که عزیز نائب امام عصیر باشد .به به
 • ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  چرا ژنرال؟!!!! مگه سردار چشه؟!
 • مهیار ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  جایی شنیدم حضرت آقا در دیدار با ایشان زمانیکه مسئول مرکز تحقیقات استراتژیک سپاه پاسداران بودند، دروصف ایشان فرمودند:"آقا عزیز ،عزیز به هر دو معناست. هم عزیز ماست وهم عزیز جعفری"/ بنازم به سرداری که عزیز نائب امام عصر باشد .به به
 • مهیار ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  جایی شنیدم حضرت آقا در دیدار با ایشان زمانیکه مسئول مرکز تحقیقات استراتژیک سپاه پاسداران بودند، دروصف ایشان فرمودند:"آقا عزیز ،عزیز به هر دو معناست. هم عزیز ماست وهم عزیز جعفری"/ بنازم به سرداری که عزیز نائب امام عصر باشد .به به
 • مقداد ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  خیلی متن اغراق امیز و عاطفی یی بود برادر. چه خبره عزیز دل؟ این بنده خدا خودش این قدر ادعا نداره . وای به روزی که قلم و رسانه ابزار تزویر شود وای.
 • محسن ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  از مشرق نیوز بابت تهیه و نشر این عکس ها ممنونیم. خدا همه ی سرداران اسلام و انقلاب را حفظ نماید.
 • علی ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  آقا حکمت استعمال لفظ ژنرال به جای سردار چیه؟ بگید تا ما هم بدونیم.
 • ابوذر منتظرالقائم ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  ایراد درستیه . از کلمه ی سردار و امیر زیباتره مگه که هی میگین ؟ یا مگه با "ژنرال" بودن برای این فرماندهان ما کلاس درست میشه ؟
 • ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  خیلی باحالین. راستی چپیه نه. چفیه
 • علی ۱۹:۰۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  ایول
 • ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  سردار دوستت دارم
 • علی ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  سلام امیر،ماها همه آماده ایم خدا قوت در پناه حضرت زهرا
 • علی ۲۰:۳۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  عزیز برادر در تعاریف جنگ نرم هر چه که از فضای سخت بتواند در فضای نرم اثر گذار باشد را می توان به کار برد و یا حتی شاید بتوان گفت باید به کار برد به طور مثال یاد کردن از حرب تموز در فضای سایبر خود یک اقدام در چهت اهداف جنگ نرم است. یا محمد ابن عبد الله
 • برهانی از شوش ۲۱:۰۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  یاد عملیات فتح المبین و قرارگاه قدس بخیر
 • احمد ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  انشالله عزیزالله باشند.
 • امین ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  خاک بر سرت! اینا که در مقابل آقا عزیز چیزی نیست. چه اغراقی کرده؟ احساسی بودن مگه چه اشکالی داره؟ مثلا خیلی روشنفکری؟
 • حامد ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  بسيار عالي اي دلاوران خسته نباشي
 • احسان ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 0
  ان العزه لله جمیعا عزیز باشید آقا عزیز
 • ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  0 1
  به خدا قسم ياد ندارم هيچ آدم سپاهي رو تا اين حد دوست داشته باشم كه ايشون رو دوست دارم
 • عبدالحمید ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 0
  و منهم من ینتظر...
 • رضا ۰۰:۵۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 0
  برادر فرشاد گلزار دستت درد نکنه ان شا الله شهید بشی
 • ADIO ۰۱:۱۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 0
  فرمانده سپاه اسلام و مسلمین آماده ایم آماده
 • ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 1
  بدون اغراق بگویم سپاه عامل اصلی شکست دشمنان است البته ارتش نیز عزیز ماست ولی ماموریت سپاه فقط دفاعی و نظامی نیست انها پاسدار انقلاب اسلامی هستند و حیطه کاری شان بسیار گسترده تر است و با تدابیر و اقدامت سپاه دست دشمنان از پشت بسته شده و بشدت از ان هراس دارند در دوره مسئولیت سردار جعفری تحولات عمده ای در سپاه صورت گرفته که سپاه را در ایفای نقش اساس خود در دفاع ا انقلاب اسلامی بسیار موثر تر و قوی تر نموده جا دارد در اینجا از اقدامات مفید سردار جعفری و همکارانشان تشکر کنیم که ولایت مدار ترین سازمان در کشور هستند
 • عباسعلی ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 0
  درود بر تمام تمامی انسان های آزاده که جانشان را در راه این انقلاب میدهند.
 • رسول ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 0
  توی اون عکس دیدار با رییس جمهورشون حاج قاسم سلیمانی ندیدی داداش...
 • حزب الله ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 0
  انشا الله همیشه در رکاب امام زمان(عج) تیغتان بران باشد. ولی مشرق این چه تیتریه که زدی آخه سردار سپاه اسلام چه عیب و ایرادی داره که به جاش از کلمه ژنرالی استفاده میکنی که مزدوران نظامی جهان از جمله امریکا و اسرائیل برای به یدک کشیدن این کلمه روزانه خون هزاران انسان بیگناه رو میریزن.سردار سپاه اسلام اصلاً قابله مقایسه با کلمه ژنرال نیست ما به دست خودمون ارزشخای خودمون رو از بین میبریم.یا علی
 • حامد عسكري ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 0
  سردار، عزيز دل‌هاي اسلام بودي و هستي و ان‌شالله باشي؛ با شهادت عاقبت بخير بشي ان‌شالله....
 • مهدی ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 0
  توی عکس با حضرت آقا در دوره ریاست جمهوری ایشان، شهید تهرانی مقدم هم در عکس است. کاش اسم ایشون رو هم میآوردید ذیل عکس که یاد ایشون زنده باشه.
 • ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 0
  خدا نگهدارش باشد
 • خسروجردی ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
  0 0
  خدایی حال کردم سردار دوست داشتنیه یاد ایام طلایی بخیر
 • مانی ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۴
  0 0
  شادی روح شهیدان عزیر وسلامتی سرداران یادگاران دفاع مقدس صلوات می فرستیم
 • ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۴
  0 0
  وقتی انسان این شهدا ورزمندگان را می بینه غرور برایش دست میده واقعا شهدای ما چقدر باصفا ولایی وحسینی بوده اند درود بر شهیدان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی وسرداران رشید اسلام ازجمله سرلشگر جعفری شیر مادرت حلالت باشد
 • حمزه ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۵
  0 0
  یادشهیدهمتها ویادشهیدباقریها ویادشهیدحسین خرازیها بخیرجامانده های شهدا بوی شهدا رامی دهند صدحیف که بعضی ها پاروخونشون میذارن
 • خدادادي ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
  0 0
  باسلام واحترام قلبي به سرداررشيد اسلام محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عزيز همه ايرانيان وطن دوست خداوند انشاله هميشه ايشان رادرپناه خودنگهداردخدائي خيلي دوست داشتني است
 • سعيد فرامرزي ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
  0 0
  سلام.. خيلي عکسهاي جالبي بود.. نره شيرهاي زمان جنگ... ممنون.
 • ميكائيل ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
  0 0
  واقعا متشكرم درود بر حزب الله درود بر آقاعزيز
 • مهدي ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
  0 0
  برااااااااادر ژنرال نه ... سردار
 • حاج بابا ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
  0 0
  خدا رحمت کند شهدای عزیزوامام شهدارا.خدا یا به حق حضرت زهرامارا شرمنده شهدانکن
 • معماريان ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
  0 0
  خدايا سلامت بدارش ودشمنانش رانابود گردان
 • رهروان ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  0 0
  سلام اگر بخوام برای ایشون یه نامه بفزساژتم به چه ادرسی باید بفرستم؟؟؟خیلی مهمه لطفا منو راهنمایی کنید m.rahravan@gmail.com
 • علی ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  0 0
  آقا کلی حال کردیم. ایشالله همیشه سلامت باشن. زیر سایه ولایت
 • ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  0 0
  1) جون مادرتون از واژه ژنرال استفاده نکنید. این واژه غربی و دارای بار معنایی منفیه. واژه سردار دارای بار مثبت و معنوی است. شما از قصد و برای هتک حرمت عناصر حزب اللهی از واژه ژنرال استفاده می کنید. تا حالا صد بار این واژه را برای سرداران و شهدای جنگ استفاده کردید و همه خوانندگان با کامنتهایشان بهتون اعتراض کردن ولی شما به چیزتون هم حساب نکردین. شما مصداق بارز آیه قرآن هستین که می فرماید آتأمرون الناس بالبر و تنسؤن انفسکم ( آیا مردم را به نیکی امر می کنید وخودتان ا فراموش می کنید ). هدفتون از انتشار کامنت صرفاً "انتشار" است یا احترام به نظرات مخاطبان. اگه یه بابایی در یک روستای دورافتاده این واژه رو استفاده می کرد شما اونو متهم به محارب بودن و ضدانقلابی و همکاری با جریان انحرافی می کردین. ولی خودتون هر غلطی بکنین به زعم خودتون عین حق و صداقته!!! چرا؟؟ چرا؟؟ چون قدرت که همون رسانه است دستتونه. اگه شرف دارین دیگه از واژه ژنرال برای این شیرمردها استفاده نکنین. 2) درورد بر سردار سپاه اسلام و ولایت و عزیز بصیر و به اعتقاد بنده ، قوی ترین و شجاعترین و مخلص ترین بسیجی لشگر سیدعلی ؛ من دوست دارم به جای سردار ایشان را "آقاعزیز" صدا کنم. عزیز به هر دو معنا. عزیز دل ما و سربلند سپاه اسلام و خواری در چشم دشمنان.
 • روشن روان ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
  0 0
  دوستت دارم بخدا آقا عزیز من یک دانشجو هستم وپایان نامه دوره ارشدم رادر مورد شیوه مدیریتی شهید محلاتی (ره) انتخاب کردم خواهش می کنم شما سردار عزیز وهمکاران محترمتان در صورت صلاحدید به پرسش نامه ای که درمورد این شهید عزیز طرح شده پاسخ دهید ارادتمند همه بسیجیان وسپاهیان عزیز هستیم
 • حسين ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
  0 0
  كلا اگه انسان در هر جايي سالم و خالص خدمت كنه پيشرفت مي كنه،كه ايشون هم سالها سالم خدمت كرده
 • حامد ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
  0 0
  سلام انشاالله خدا نگهدار چنین سردارانی بشود که در مسیر ولایت حق قدم بر می دارند.و انشاالله خداوند در زمان حکومت سید القائد حضرت امام خامنه ای ظهور امام زمان را برساند و امام خامنه ای خود پرچم ولایت را به دستان مبارک امام زمان عج بدهند و خداوند دشمنان اسلام و رهبری عزیز را اول هدا یت اگر نشدند نابود بگرداند آمین یا رب العالمین
 • عصر انتظار ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۱
  0 0
  خدا حفظش کنه چهره محبوب وبا صفایی داره دعا میکنم مرگش رو شهادت قرار بده تا با دوستان شهیدش در بهشت جاودان باشه
 • محمد ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۱
  0 0
  حقیقتا در حق عزیز جعفری بیش از همه جفا شده. ایشان از فرماندهان بزرگ جنگ هستند. کلمه‌ی دلاوری و رشادت اصلا نمیتونه توصیف کنه کار این بزرگان را. فقط خداوند میتواند اجر آنها را بدهد.عزیز از ابتدای جنگ، در سخت‌ترین صحنه‌ها و جبهه‌ها بودن و فرمانده‌ی بسیاری از شهدای معروف ما بودند؛ البته خودشون متواضعانه میگن همسنگر بودیم.
 • علی ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۰
  0 0
  درود بر سربازان امام خامنه ای
 • آشنا ۰۲:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۲
  0 0
  در عکس شماره 36 تصویر نفر آخر مربوط به شهید سید محمد ابراهیمی جانشین تیپ الغدیر یزد است که در تاریخ هشتم بهمن ماه سال 1365 در منطقه عمومی شلمچه به شهادت رسید و پیکرش بعد از ده سال به وطن بازگشت.شهیدی که هنوز هم ناشناخته و گمنام است
 • ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
  0 0
  روحم جلاگرفت.درد وبلات بخوره توسر وطن فروشهای این ور آب واونطرف آب
 • احمد رضا ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۸
  0 0
  رهسپاریم با ولایت تا شهادت ارادت فرمانده
 • خلیل ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
  0 0
  خداوند سرداران جنگ ونظام اسلامی ایران رامحفوظ وسلامت بدارد
 • شهر شوط ۰۱:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
  0 0
  خوب بود عالی جانم فدای رهبر الله اکبر
 • فاطمه ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
  0 0
  خوب بود
 • گمنام ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۷
  0 0
  خیلی عالیه فقط سردار یه قانون بگذار که ما هم پاسدار شیم مخصوصا بچه های علمی کاربردی ممنون
 • ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۲
  0 0
  ایران و ایرانی دوباره قدرت برتر جهان خواهد شد
 • ۱۹:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
  0 0
  یاشاسین سردارجعفری
 • آستارالی ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۲
  0 0
  اقتدارایران اسلامی از برکت سرداران شهید وسردارانی چون حاج عزیز وحاج قاسم و...می باشد-خدایا حفظ شان بفرما.
 • یزد ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
  0 0
  من به عنوان یه یزدی وازاهالی نجف اباد افتخارمیکنم که" عزیز" عزیزدلمونه وازخاک یزد...خداقوت دلیرمرد یزدی...
 • جامانده ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
  0 0
  درود خدا بر مردان مرد روز های خون شهادت درود خدا بر تمامی دلسوزان اسلام و نظام مقدس اسلامی ایران . و درود بر سردار جعفری مرد بی ادعای سپاه اسلام
 • حاج علی ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
  0 0
  دمتون گرم
 • شاهین ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۶
  0 0
  جون من فدات دلاور
 • سرباز گمانم ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۹
  0 0
  یاران چه غریبانه رفتند ار این خانه...
 • رسول رستمخانی ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
  0 0
  اگر از سرهایمان کوه ها بسازند هرگز در کتاب های تاریخ نخواهند خواند "خامنه ای" تنها ماند...
 • حدادی ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
  0 0
  جالب بود.ممنون.خدا حفظت کنه سردار عزیز
 • محسن ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
  0 0
  ما سردار های گمنام زیادی مثه اقا عزیز داریم که بنده فقط دو بزرگوار رو میشناسم یکی سردار محمدعلی جعفری..معروف به عزیز جعفری و یکی هم سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس!!!ای کاش دستگاه های دولتی هم بینشون یه همچین آدمای دلسوزی بود....ای کاش....
 • ارامش ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۲
  0 0
  سلام یادشان همگی بخیر خدا قوت ،یاد سردار اصغر کاظمی وسردار رشید وسردارشهید باقری هم بخیر.
 • احسان ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۱
  1 0
  بله جناب غلامرضا، شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی یکی از افتخارات نیروی هوایی ارتش هستن، درود خدا بر 48000 شهید ارتش
 • صادق ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۰
  0 0
  فقط دوست دارم یکبارازنزدیک یک حرف مانده دردل روبهشون بگم
 • حمید ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
  0 1
  جالب بود متشکرم
 • احسان ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۲
  0 1
  در پناه حق سردار سرافراز اسلام
 • خانوم ۰۳:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
  0 0
  خدا یار و یاورت سردار عزیز ما خیلی دوستتون دارم در پناه امام مهدی باشین ان شاءالله
 • سید رحمت الله ح ایلام ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
  0 0
  خداوندا به حق قرآن کریم رهبر انقلاب و مدافعان اهل بیت پیامبر و جمهوری اسلامی وتمام سربازان وسرداران ومرزداران ونگهبانان وحامیان نظام اسلامی ایران را در پناه خودت محفوظ بدار ومارا شرمنده شهدا مگردان
 • دوستدار ولایت ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
  0 0
  جالب بود برای اولین بار دیدم تشکر
 • علی ۰۷:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
  0 0
  بسم رب الشهداوالصدیقین. درود برشیرمردان جبهه حق علیه باطل درود برسرلشکرجعفری دلاور وشیرمرد روزهای سخت
 • محمدرضا ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
  0 0
  سلام انشاالله خداوند مالکان اشتر زمانمان را برای امام زمانمان (عج) حفظ کند . اللهم عجل لولیک الفرج
 • حسین ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۹
  0 0
  دورودخدابرتو
 • سيروس ۰۵:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
  0 0
  سلام خسته نباشيد عشق كردم انشاا.... موفق وسربلند باشند ما رابرديد دوران دفاع مقدس اي كاش ميتونستيم ديداري داشته باشيم. درد دلهايي داريم
 • محمود روزبهانی IR ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
  0 0
  سلام افتخار داشتن سعادت برای خدمت طولانی ، نتیجه خلوص نیت است انشا الله خدا از ایشان قبول کند
 • علی حسن پور IR ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
  0 0
  باسلام یک فرمانده خوب وعالی بودن موفق باشند در تمام کارشان

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس