مشایی و بازیگران

از نظر حلقه بهار، اگر انسان می‌خواهد جانشین خدا شود باید علوم انسانی و علوم فنی و پایه را بیاموزد تا بتواند به جای خدا قرار بگیرد!

سرویس سیاست مشرق - همواره یکی از مهمترین مدعاهای حلقه انحرافی شکل گرفته در دولت‌های دهم این بوده که انحراف یک برچسب است که مخالفین سیاسی آقای احمدی‌نژاد برای از میدان به در کردن وی و متفرق کردن هوادارانش ساخته‌اند و اساساً انحرافی در افکار و عقاید این حلقه وجود نداشته و این حلقه بهترین منادیان و معتقدان اسلام ناب، مکتب امام خمینی (ره) و گفتمان انقلاب اسلامی بوده و هستند.

به تازگی کتابی به نام «روایت انحراف» توسط پژوهشگران «اندیشکده ولاء» و درباره عقاید و افکار حلقه موسوم به «حلقه انحرافی» تألیف شده است. در این کتاب که به زودی به زیور طبع آراسته و روانه بازار نشر خواهد شد، تلاش گردیده تا فراتر از تحلیل‌های سیاسی راجع به حلقه آقای احمدی نژاد و دوستانش، به بررسی افکار و عقاید وی و این حلقه پرداخته شود. کنکاشی که می‌تواند نسبت عقاید و افکار این حلقه با مکتب «اسلام ناب» را که انقلاب اسلامی تعین یافته وجه نهضتی آن در عصر کنونی است را مشخص نماید.

وب‌سایت «خبری-تحلیلی مشرق» به مرور گزیده‌ای از این کتاب را برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی با افکار و عقاید این حلقه منتشر خواهد کرد.

آن‌چه پیش‌رو دارید بخش نهم گزیده‌ای از کتاب «روایت انحراف» است که پیش از این، هشت بخش آن منتشر شده است. در این هشت بخش که به صورت گزیده‌ای کوتاه منتشر شده، دربارهٔ نگاه حلقه بهار به خدا، انسان و رابطه خدا و انسان، بحث‌هایی به اجمال مطرح شد. بحث‌هایی مانند خدای ذهنی، اصالت اومانیسم در منظومهٔ عقیدتی حلقه بهار و خداانگاری از انسان و خالق‌پنداری از انسان. در بخش هشتم، مؤلفه‌های مؤثر در امر ظهور از نگاه حلقه بهار مورد اشاره قرار گرفت. اسفندیار رحیم‌مشایی در تشریح مبنای اعتقادی خویش به امر ظهور، دو بحث آسمانی و زمینی را مطرح نموده و معتقد است که بحث‌های زمینی بهتر از بحث‌های آسمانی می‌توانند به درک ظهور کمکی کند و در این زمینه بایستی به بحث‌های زمینی رجوع داشت. در نگاه مشایی ممکن است مبانی و مفاهیم آسمانی و منطق الهی و توحیدی در زمین منشأ اثر، جدی و تعیین کننده نباشد.

درباره جریان انحرافی بیشتر بدانید:

روایت انحراف؛ نگاهی نو به افکار و عقاید حلقه بهار

چرا می‌توانیم مشایی را مروج «اومانیسم» بدانیم؟

احمدی‌نژاد و مشایی چه قرابتی با کابالا دارند؟

نگاه انحرافی احمدی‌نژاد و مشایی درباره انسان چگونه است؟

چرا از نظر مشایی با حذف انسان، خدا حذف می‌شود؟

آیا از نظر مشایی و احمدی‌نژاد؛ خدا با خلقت انسان، خدا آفرید؟

وقتی مشایی انسان‌ها را در مقام خالقیت قرار می‌دهد!

در نگاه مشایی و احمدی‌نژاد ظهور چه معنایی دارد؟

**********

تقدیس علم

اسفندیار رحیم‌مشایی و محمود احمدی‌نژاد بارها به صراحت بر «تقدیس علم» تأکید نموده و علم را رشته رسیدن به خدا دانسته‌اند. مشایی می‌گوید:

«هر چیزی که بوی علم و معرفت دهد مقدس است و قدسی، چون رشته رسیدن به خداست … ما با توسعه علم می‌خواهیم بزرگی ظرفیت جهان و انسان را نشان دهیم. می‌خواهیم با توسعه علم بفهمیم جهان چقدر پیچیده و دقیق است و بعد بفهمیم که چقدر انسان بزرگ و دقیق است.»

«باید در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قبل از هر چیزی ساحت علم تقدیس شود.»

از سخنان مشایی و احمدی‌نژاد برداشت می‌شود که آنان علم و فن آوری مدرن را با علم‌الهی یکسان دانسته و معتقد هستند آنچه به عنوان علم در جهان امروز شناخته می‌شود ظهور «علم» از اسماً الهی است. آن‌ها علم را شرط انسانیت دانسته و معتقد هستند با حذف علم، انسان حذف می‌شود و با حذف شدن انسان، خدا نیز حذف شده است. در این باره مشایی می‌گوید:

«انسان اهمیتش به همین علم است. اگر علم را برداریم انسان حذف می‌شود. انسان را که حذف کنیم، دیگر نیازی به حذف خدا نیست، زیرا خدا دیگر خودش حذف شده است.»

در یاداشت‌های پیشین توضیح داده شد که نوعی نگاه خداگونه به انسان در اندیشه حلقه بهار وجود دارد و این حلقه معتقد است که انسان، محور عالم بوده و بدون انسان، هیچ حقیقتی از جمله خدا معنایی ندارد و این انسان است که به همه عالم معنا می‌بخشد. از نظر این حلقه، خدا علمش را در اختیار انسان قرار داده و انسان می‌تواند از رهگذر علم، جانشین خدا در زمین گردد و البته در این جانشینی حتی اختیارات خدا را هم بر عهده بگیرد. احمدی‌نژاد در این باره گفته است:

«خداوند علم خودش را در اختیار بشر قرار داد و وی می‌تواند تا جانشینی خدا روی زمین پیش برود و جانشینی یعنی اینکه فرد شباهت‌هایی را به او دارد و می‌تواند اختیارات خداوند را هم بر عهده داشته باشد.»

از نظر حلقه بهار، هر کار علمی، کاری خدایی است و همه زمینه‌های علمی هم نور هستند و اساساً علم غیرالهی نداریم. این حلقه با تأویل علم در روایتی که علم را نور می‌داند به همه دانش‌های بشری، هر کار علمی را کاری خدایی به حساب می‌آورد. احمدی‌نژاد و مشایی معتقد هستند:

«کشف علمی، یک نخ زدن به دریای علم خداوند و معرفی به جامعه است. اصلاً علم غیر الهی داریم؟ یعنی در این عالم، علمی خارج از علم خدا وجود دارد؟ هر کس کار علمی می‌کند، کار خدایی می‌کند. بنا باشد هر چیزی در آینده بسازیم باید امروز از علم آغاز کنیم.»

«تفاوتی نمی‌کند توسعه علم در فیزیک باشد یا در علوم انسانی. اگر علم نور است، همه زمینه‌های آن نور است. ما باید بستر را بشناسیم. باید هویت انسان را به خوبی تعبیر کنیم و مهم است که بدانیم انسان کیست؟»

از نظر این حلقه، توسعه علوم انسانی و علوم فنی و پایه به معنای توسعه علم انسان است و اگر انسان می‌خواهد جانشین خدا شود باید این علوم را بیاموزد تا بتواند به جای خدا قرار بگیرد! در حقیقت این حلقه با تأویل آیه «و علّم آدم الاسماء»، آن را به معنای کسب علم تکنیکی و مدرن توسط انسان دانسته‌اند که انسان از طریق آن به جانشینی خدا می‌رسد! یعنی همین علوم مدرن که در بستر دین‌ستیزی، مادی‌گرایی و سکولاریسم سر برآورده می‌تواند انسان را جانشین خدا گرداند تا به جای خدا تصمیم بگیرد و اراده کند. اسفندیار رحیم‌مشایی می‌گوید:

«پیش‌تر گفته بودم که وقتی انسان می‌خواهد جانشین خدا شود، باید علم بیاموزد. خداوند نیز در این‌باره در اوایل سوره بقره می‌فرماید: «و علم آدم الاسماء»؛ و خداوند، اسماءی خود را به انسان تعلیم داد … معنای اسماً در اینجا اجمالاً می‌تواند حقیقت انسان باشد. خب اسماً را یاد داد؛ حالا مأموریت انسان چیست؟ خلیفه اللهی است؛ مأموریت انسان این است که خلیفه خدا باشد؛ خلیفه یعنی چه؟ یعنی قائم‌مقام و جانشین؛ یعنی به جای خدا تصمیم بگیرد. به جای خدا اراده کند. جای خدا؛ خلیفه الله»

از نظر مشایی، میان علم خدا و علم مدرن تفاوت چندانی وجود ندارد. شاید از همین رو باشد که بنا بر نظر وی با دیدن علم انسان، علم خدا را می‌توان دید و با تجلیل انسان می‌توان خدا را تجلیل کرد:

«تجلیل انسان یعنی تکریم و تجلیل خداوند. اگر بخواهیم علم خدا را ببینیم باید علم انسان را ببینیم.»

همچنین از نظر احمدی‌نژاد راه بزرگ شدن، انسان شدن، مهربان و عزیز شدن هم علم است:

«راه بزرگ شدن، انسان شدن، عزیز شدن و مهربان شدن، علم است و علم. جالب است که خدای متعال خود را بیشتر با دو صفت معرفی می‌کند: مهربانی و عالم بودن؛ و این هر دو از یک جنس است»

مشایی یافته‌های علمی را «دریافت درست» نامیده و اعلام می‌کند که هر جا «دریافت‌های علمی» با «دریافت‌های دینی»، بر عنصر سومی به نام «حقیقت» منطبق باشند، آنجا هم علم است و هم دین و اگر منطبق نباشند نه علم است و نه دین:

«یکی از دعاهای مأثور از پیغمبر این است «اللهم ارنی الاشیاء کما هی»؛ خدایا موجودات را، آنچنان که هست به من بنمایان. دین دریافت درست است. پیش از این گفتیم که علم هم دریافت درست است؛ یعنی هر جا که بر حقیقت منطبق باشد، هم دین است و هم علم و هر جا که بر حقیقت منطبق نباشید، نه علم است و نه دین.»

با اینکه مشایی حقانیت علم و دین را منوط بر انطباق آن دو بر «حقیقت» قلمداد می‌کند، ولی در جایی دیگر، واقعی بودن دین را مشروط بر علمی بودن و توسعه علم می‌داند و معتقد است اگر توسعه علم نباشد دین واقعیت خارجی نداشته و امری موهوم، خیالی و خطاست:

«یک نظام دینی باید بداند -ان‌شاءالله که می‌داند- که بدون توسعه علم، دین واقعیت خارجی ندارد و موهومات، خیالات و خطاست. در این حالت دریافت‌ها هم ناصحیح است.»

در واقع مشایی برخلاف گفته قبلی خود که واقعی بودن دین و علم را منوط به انطباق این دو بر حقیقت می‌دانست، در این سخن، واقعی بودن دین را منوط بر علمی بودن و توسعه علم می‌داند و به این ترتیب به علم در برابر دین اولویت و اصالت می‌دهد.

آیا از نظر مشایی «حقیقت» همان «علم» است؟! به نظر می‌رسد که صحبت مشایی از موضوع سومی (علاوه بر دین و علم) به نام «حقیقت» صرفاً یک لفاظی است و وی با عقب نشاندن دین به نفع علم، واقعی بودن دین را مشروط به توسعه علم می‌داند. مشایی پس از آنکه واقعیت خارجی دین را منوط و مشروط به توسعه علم اعلام می‌کند، در سطحی کلان‌تر علم را با ارزش‌ترین چیز معرفی کرده و با تقدیس آن، دین را امری نسبی می‌خواند:

«علم بالاترین چیزی است که در ذهن می‌توانیم برای آن ارزش‌گذاری کنیم؛ بنابراین اگر کسی می‌گوید علم، مقدس است، نه تنها سخن به گزاف نگفته بلکه به حقیقت بسیار مسلم اشاره کرده است … هم علم و هم دین نسبی است. واقعیت و حقیقت علم و دین یکی است… تمام عالم خلق شده که خدا فهمیده شود.»

ادامه دارد…

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 87
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 29
 • IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  16 34
  هم علم و هم دین نسبی است! خدا هدایتتون کنه منحرفین بهاری!
  • IR ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   5 15
   بهاریها مصداق این آیه قرآن هستند: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‏ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى‏ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى‏ بَصَرِهِ غِشاوَةً
  • حقوقدان منصف HU ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   23 38
   احمدی نژاد و بقایی را نیز در ملاعام اعدام کنید .
  • مهدی س US ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   9 15
   چراغی را که ایزد بر افروزد هر آنکس پف کند ریشش بسوزد
  • مجید US ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   2 1
   همین جمله ای که گفتی نسبی هست یا نه؟ اگر بگی نیست پس حرف خودت رو نقض کردی و اگر بگی نسبی هست پس احتمال کذبش هست.... درواقع حرف شما خود شکن هست. خودش خودش رو نقض میکنه
  • US ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   4 1
   چه جوری میشه یکی به نسبی گرایی اعتقاد داشته باشه، خدا و انسان رو یکی بدونه و برای امام زمان هم دعای فرج بخونه؟
 • علی IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  43 9
  درود بر مشایی "خداوند حال هیچ قومی را عوض نمی کند مگر انکه خودتان بخواهید "با همین ایه می شود گفت انسان محور عالم است.
  • IR ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   13 15
   چه جوری از این آیه پی به حقانیت مشایی و ادعای یکی بودن انسان و خدا بردی؟
  • علی IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   27 5
   وحدت انسان ها خداست مهندس مشایی هم در سحنرانی خود در دیداز دانشجویان عرض کردند..... این سایت ها همش دروغ می نویسند سخنان مشایی با صوت تصویز گوش کن اینا همش الکی است برای تخریب ایشان
  • به علی IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   7 3
   مگه این چیزی که اینجاست غیر از حرف های احمدی نژاد و مشایی است؟ این یک. دوم هم وحدت انسان کجا بود؟ طرف میگه دین نسبی ه و علم مادی فراتر از دینه و اسباب بزرگ شدن انسان (کامل شدن انسان)
  • IR ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   3 4
   علی، خوبی؟ "وحدت انسان ها؛ خداست"؟؟؟؟؟ یعنی چی؟ یعنی خدا نعودبالله وجود خارجی نداره و اگر انسان ها با هم به وحدت برسن، خدا به وجود میاد؟
  • عباس US ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   4 25
   دمت گرم علی. «وحدت انسان ها خداست»؛ این جمله دقیقاً نشون‌دهنده نگاه شما بهاری‌ها به توحید و خداست. دقیقا! یک نگاه کابالیستی است. از تو واقعاً ممنونم که یادداشت‌های مشرق رو تأیید کردی
  • علی حقجو IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   8 0
   خوبه خودت میگی خدا عوض نمیکند . موجودات دو نوعند . واجب الوجود و ممکن الوجود . اولی قائم به ذاته و دومی قائم به غیره . اولی خداست و دومی همه چیز غیر از خدا و ذره ای از اون دومی آدم است که همه اینین دومی ها قائم به غیر خودشون یعنی قائم به وجود خدا هستند و وجوداتشون حول وجود خدا و محوریت اوست که معنا پیدا میکند. انسان یک موجود متعبد استو خود به محور نیاز دارد
  • IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   10 2
   وحدت انسانها فقط حول حبل الله معنی دارد. مگر اینکه شما اعتقاد دیگری داشته باشید که دارید مشایی را به جرم اعتقاد به قرآن و یکتاپرستی توبیخ می کنید.
  • US ۰۶:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   4 3
   حالا چرا کتاب را نمی گذارند چاپ بشود. خانواده رفسنجانی کتابهای مزخرف بهاییها را چاپ و فاحذه در سراسر ایران پخش کرد. ایا این کتاب از کتاب های بهاییان فاحذه رفسنجانی بدتر است؟ ایا کسی می ترسد که این کتاب از کتابهای کسروی خطرناکتر باشد. تمام دین های ساخت انگلیس بوی سفاحت خیانت نوکری و استعماری میدهد. حالا ممکن است کسی چنین استلالی برای این کتاب بکند؟ بگذارید مردم کتاب را بخوانند و تصمیم بگیرند. اگر میخواهید کسی را اصلاح یا ارشاد کنید این خانواده رفسنجانی و روحانی و باندش است
  • به ۱۵:۴۶ IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   3 1
   مشایی میگه وحدت انسان ها فقط حول انسانه نه الله؛ پس او اعتقاد دیگه ای داره نه ما
  • به به ۱۵:۴۶ IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ IR ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   0 3
   شما واقعا باورتان شده انسانها به جز با وحدت عقیده می توانند وحدت داشته باشند؟ شما خیال کرده اید شراکت برای رسیدن به منافع مادی وحدت است؟ نمی فعهمید و تصمیم به فهمیدن هم ندارد. مشرق هم نمی خواهد که شما بفهمید. حرامزادگی در ذات مشرق است.
  • به؛ به به ۱۵:۴۶ US ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   1 1
   فحش دادن و نسبت حرامزادگی دادن از مهرورزی و اسباب وحدت انسانی است؟ بله! البته؛ شما انحرافی ها اساسا فقط به دنبال بهونه ای برای زدن دین هستید وگرنه نه عدالت نه انسان و نه خدا برای شما هیچی اهمیت نداره. شما انحرافی ها به دنبال وحدت حول عقیده هستید؟ عقیده به چی؟ به خدا؟ اصالت انسان در برابر خدا؟ ماده؟ علم مادی؟ حرف های متناقض و فحاشی های شما به خوبی نشون میده که جریان کذایی تون چقدر قوت داره؛ البته اگر قوت داشت گنده تون از جواب دادن در نمی رفت و به مشایی حواله نمی داد!
 • IR ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  8 16
  حیف جوان هایی که به دست این حلقه منحرف شدند و به جای اینکه انرژی خودشون رو صرف پیشبرد انقلاب و اعتلای اون بکنند و به جای اینکه ولایت فقیه رو قدرتمندتر کنند شدن پیرو یک آدمی مثل مشایی که معلوم نیست واقعا چه هدفی رو از انتشار این نظرات مشعشع دنبال می کنه. خدا عاقبت همه رو خیر کنه
 • IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  25 3
  یعنی همه درگیر با احمدی نژاد سر همین موضوع بوده- گفته به علم و فن و علوم پایه آشنا باشن
  • IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   10 8
   آخی نازی!! همیشه همین جوری واقعیت رو می پیچونی؟ این یادداشت نهمه و آخرش هم نوشتن "ادامه دارد..."
  • IR ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   8 10
   چقدر حب شی چشمان شما بهاری ها رو کور کرده!!! کی همچین حرفی زده. خود خر کنی هم حدی داره. یک چیز چرتی میگی بعد میگی همش همینه!!! یک کم به خودتون بیایید. این روش برخورد با منطق آخر و عاقبت نداره!
  • به 14:04 IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   5 13
   در جریان انحرافی خودخرکنی حدی نداره
  • IR ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   16 1
   اگر یارو سرش رو عمامه می بست این حرف ها رو میگفت میگفتن طرف فیلسوف و اهل فلسفه است کسی هم بهش کار نداشت!
  • به ۱۹:۴۹ IR ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   4 2
   نه عزیزم، این شماها هستید که اسیر ظواهر و شخص پرستی هستید. ما در مقابل انحراف و التقاط در هر لباس و شکلی که باشد خواهیم ایستاد
 • IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  5 18
  اگر واقعا راه بزرگ شدن انسان صرفا "علم" باشد و آن هم فقط علم زمینی، پس آمریکایی‌ها چقدر بزرگ هستند! بیخود نیست که احمدی‌نژاد برای اوباما غش می‌کرد؛ حتما اوباما براش خیلی بزرگ بوده!
 • IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  4 6
  این که انسان با علم مادی می تونه جانشین خدا بشه حتما عرفانی است؛ اون هم از عرفان اسلامی!!! منتظر ارجاع بهاری ها به تفسیر سوره حمد هستیم :))
  • IR ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   0 2
   اگر یکی از راه های رسیدن به خدا علم نیست، پس لابد عرفان، فلسفه و سلوک است!
 • IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  4 8
  "انسان اختیارات خدا را هم دارد" آخه بشر، یه نگاهی اون هیکلت بنداز، بعد ببین توی کجای این عالمی و بعد بگو منم منم. تو اختیارات خدا را داری؟ اهل بیت که انسان کامل بودن نمی‌توانستند چنین ادعایی کنن و بعد تویی که هر روز حرف می زنی و بعد میای میگی نه منظوم این نبود؛ چنین ادعایی می کنی؟
 • مهدی م IR ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  4 15
  ای تو روووحت احمدی نژاد اینا عتیقه ها رو از کجا آوردی کردی تو پاچه ملت؟
 • بنده خدا IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  5 9
  خدا بده شانس. اگر نصف این حرف ها رو اصلاح طلبا زده بودن تا الان صد بار آویزونشون کرده بودین
  • IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   6 2
   آره دیگه استمرار طلبان حد و حدود را رعایت میکنن تا استمرار داشته باشن!
  • IR ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
   0 0
   اونا که کلا خط قرمز نمیشناسن
 • IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  4 8
  کسی که دین رو نسبی می دونه، چه نگاهی می تونه به ولایت فقیه داشته باشه؟ می تونه معتقد به ولایت فقیه باشه؟
  • US ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   7 11
   کم جلوی حضرت آقا و مراجع تقلید وایساد؟ آقا هر چی گفتن احمدی نژاد خلافش رو انجام دادن. خب معلومه تو اصلا پای دینداریت می لنگه
 • IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  8 6
  این حرفها که متاسفانه همش حرفهای فراماسونریه: علم گرایی، نسبی گرایی در دین، خدا شدن انسان با علم.
 • US ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  7 4
  واقعا از دید احمدی نژادی ها حقیقت چیه؟ چرا نمیان رک و پوست کنده بگن ما به این ایمان داریم و بس؟
 • IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  5 8
  هنوز زامبی ها حمله نکردن :))))))))))))))))))))) احتمالا فکر نمی کردن مشرق شجاعت ادامه انتشار یادداشت ها رو داشته باشه؛ دمت گرم مشرق
 • IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  6 3
  این هم کاربرد حدیث در عقاید احمدی نژاد و مشایی: «یکی از دعاهای مأثور از پیغمبر این است «اللهم ارنی الاشیاء کما هی»؛ خدایا موجودات را، آنچنان که هست به من بنمایان. دین دریافت درست است. پیش از این گفتیم که علم هم دریافت درست است؛ یعنی هر جا که بر حقیقت منطبق باشد، هم دین است و هم علم.» خوبه که حضرات معتقد هستن اللهم ارنی به علم مادی اشاره داره و بعد حضرات میان اینجا از عرفان می نویسن. واقعا چه جوری روتون میشه این عقاید ضاله رو لاپوشانی کنید؟
 • IR ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  9 4
  انسان بدون خدا به اندازه مگس هم عرضه ندارد
  • IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   7 10
   فعلا که احمدی نژادی ها میگن خدا بدون ما وجود نداره
 • IR ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  35 15
  خدا استاد بزرگوار حضرت علامه مصباح یزدی رو حفظ کند که خطر این جریان معاند رو متوجه شدن و به همه هشدار دادن. این جریان خطرناکتر از اصلاح طلبان هستند
 • بصیرت IR ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  21 8
  نمیدانم هدف از چاپ مطالب این کتاب چیست !!!! فقط این را میدانم که اگر هدف منفور کردن ذهن مخاطب نسبت به احمدی نژاد است . نتیجه اینگونه قضاوتهای یک طرفه نتیجه عکس میدهد . و طرف مقابل ( احمدی نژاد ) محبوب تر میشود . اگر نقد دارید باید دیک فضای برابر برای دو طرف محیا شود بعد مخاطب خود قضاوت کند. !!!!!!!
  • IR ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   6 10
   جناب بصیرت: بصیرت بصیرت. قضاوت یک طرفه ای هم نیست. بیان جواب بدن. اصلا خود احمدی نژاد بیاد یادداشت بنویسه و جواب بده؛ البته شاید دفاع کردن از عقایدشون به اندازه نتیجه مسابقه فلان تیم ورزشی آمریکایی اهمیت نداشته باشه!
 • محسن US ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  5 12
  خدا بگم چیکارت نکنه محمود این عتیقه را از کجا دیگه پیدا کردی؟؟گرچه خودتم الان دست کمی از عتیقه مورد اشاره نداری خدا هدایتتون کنه
 • جانفدا IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  9 0
  یوم الله 9 دی گرامی باد؛ ان‌شاءالله با ظهور حضرت صاحب الامر (عج) انحراف و فتنه و کفر و التقاط نابود خواهند شد
 • US ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  6 5
  "تجلیل انسان یعنی تکریم و تجلیل خداوند" پس تجلیل نتانیاهو یعنی تجلیل خدا.
 • IR ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  8 5
  موافقید احمدی نژاد و مشایی را با ترامپ معاوضه کنیم؟ کمتر شعر می شنویم
 • رضا IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  6 8
  این خزعبلات چیه که این مرتیکه داره واسه خودش میگه(جانشینی یعنی اینکه فرد شباهت‌هایی را به او دارد و می‌تواند اختیارات خداوند را هم بر عهده داشته باشد) احمق منحرف
 • منتظرالقائم IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  26 10
  مرگ بر سه مفسد روزگار، انحرافی و فتنه گر و لیبرال
 • GB ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  8 8
  اگر این ادم اینقدر نظریه پرداز و تئوری پرداز بوده ولو غلط باید بهش احترام گذاشت
  • IR ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   2 0
   باید به هر کسی که نظریه‌ای داشت، احترام گذاشت؟ واقعا؟ با چه منطق قرآنی و عقلی این نظر رو فرمودید؟
 • دانشجوی سابق علم و صنعت IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  7 11
  یا للعجب! علم مادی مقدس است! علم انسان همان علم خداست! دین نسبی است! آهای برادران و خواهران سابقی که در احمدی‌نژاد ذوب شدید، تا کجا می‌خواهید از اسلام منحرف شوید؟ حد نهایت شما کجاست؟
 • IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  7 8
  چطور راجع به پخش عمدی فیلم سینمایی لختی از صدا و سیمای مرکز کیش که پروژه جدید فسادگستری اصلاح طلباس خبری نمیذارین ؟
  • IR ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
   4 3
   تو دیگه خیلی باحالی . اشتباه صدا و سیمارو هم میندازی گردن اصلاح طلبا
 • رضا US ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  11 17
  خدا لعنت کنه احمدی نژاد و تیم منحرفش رو
  • IR ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   3 9
   لعنت و تا ابد لعنت
 • IR ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  9 1
  شما هنوز این کتاب منتشر نشده را ول نکردید؟ D:
  • IR ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   0 0
   آره واقعا، چرا منتشرش نمی کنید؟
 • IR ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  3 2
  حالا "شما" از "اونا"، بهتری؟!
  • IR ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   4 0
   لااقل به خدا ایمان داریم و براش شریک قائل نیستیم
 • IR ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  8 5
  چرا این آدم پوچ تو خالی را بزرگ میکنید
 • IR ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  14 29
  مشرق واقعا ابلهی
  • IR ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   3 0
   :))))))) آب رو بریز همونجا که سوخته
 • علی IR ۲۱:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  0 1
  ایا از نظر دین اسلام میتوان از هر راهی برای رسیدن به هدف استفاده کرد؟
  • IR ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   2 1
   آیا می توان هر عقیده ای با هر عقیده ای مخلوط کرد و به آن عنوان اسلامی داد؟
 • صافکار IR ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  4 2
  این چه دم پختکی است مشرق زمینی ها برای دودستگی ملت درست می کنند؟مطالب بی سرته وغیر واقع را بزرگنمایی می نمایید ....اگر می خواهید احمدی نژاد از گردونه سیاست کنار زده شود باز محالست وصدتا از این مگر اگرها که بیایند خورشید کسی از پشت کلوخی بیرون نمی زند هیچی !نورفندکی نخواهد بود که سیگار کسی را هم روشن کند.دراین شرایط زشته درپاکسی را بالا زدن وهوارهوار نمودند!خوشابحالتون این کمنت را یکراست :ظرف اشغالدونی لابد چه لذتی دارد؟ چه خورشید ی چه طلوعی!!!!!!!
  • IR ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   0 0
   ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • محمود IR ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  5 3
  بابا خیلی هنرمندید! خیلی قدرتمندید!
  • IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   4 1
   بابا مموتی
 • habaqooq IR ۲۲:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  3 2
  خب مردک برو علمت رو دریاب...چرا گ*ز گ*ز اضافی میکنی؟!ما فیلسوفان و دانشمندانی رو داریم که در راه حقیقت و علم جان دادن بعد این ******** اومده شده هم جانشین خدا هم جانشین و واعظ علم!آخه از تو اوسکل تر نبود بیاد از علم بگه؟!
 • IR ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  3 2
  یادت حرف های رجوی در اول انقلاب افتادم حرف های قشنگ ولی توخالی
 • مراد IR ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  2 3
  چرا پژوهشگران شما یک مناظره رو در رو با منادیان این جریان برگزار نمی کنند و همیشه در پستو خانه و گمنام مطلب می نویسند
  • IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   2 1
   شاید از ترس نوفرقانی‌ها باشه
 • هیئت IR ۲۳:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
  5 2
  اصلا کتابی که منتشر نشده آیا قانونی هست در موردش صحبت کرد...ممکنه اصلا وزارت ارشاد مجوز انتشارش نده.. در اینصورت مشرق کارش قانونی هست؟
  • IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   2 0
   از کجا می دونی مجوز نگرفته؟
 • علی اکبر IR ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  4 1
  خلیفه خدا از انسانها ست ولی هر انسانی نمی تواند خلیفه خدا بشود مختصات خلیفه خدا که بنام پیامبر یا امام نامکمیده می شوند را در قرآن واحادیث بیان فرموده اند اینکه هرکسی که عالم باشد ادعا کند منهم خلیفه خدا هستم این سخن مردود وباعث ایجاد ادیان دروغین وفرقه های انحرافی شده است
  • IR ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   4 0
   احسنت
  • IR ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   3 2
   هر انسانی از نظر بالقوه می تواند خلیفه خدا بشود. یعنی این ظرفیت را دارد. فکر نکن از سلمان تا سید علی قاضی که تصرف در وجود می کرد از طلا و جواهر بودند. آدمهای کاملا معمولی بودند. خدا محمد آل و محمد را هم به صورت انسان آفرید چون این ظرفیت در اجنه و سایر موجودات نبود. حال هر چه بخواهید می توانید تا بی نهایت پیش بروید و به اعلی علیین برسید. اما اگر خودتان عرضه ندارید نباید اصل این توانایی را نفی کنید. کسی که عرضه ندارد با کامپیوتر محاسبات علمی سنگین انجام دهد نباید بگوید کامپیوتر فقط به درد بازی می خورد!
  • US ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   1 2
   "خدا محمد آل و محمد را هم به صورت انسان آفرید" پس محمد صلی الله و ائمه با انسان های عادی تفاوت داشته اند؟ اگر این گونه باشد ادعای شما و احمدی نژاد از اساس غلط است. اگر این گونه نیست چرا برای پیامبر و اهل بیت وجودی غیر از وجود انسان های عادی قائل شدی؟
 • IR ۰۸:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  3 2
  اونقدر این نوشته بی مایه هست که حتی کامنت هم دیگه ارزش تر نداره
  • IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   3 0
   پس برای همین کامنت گذاشتی؟ :))))
 • US ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  4 0
  متن کتاب به صورت کامل در حال انتشاره یا خلاصه شده است؟ میشه فهرست کتاب رو منتشر کنید؟
 • ر IR ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  4 4
  بخواین به کسی برچسب کفر بزنینن خیلی راحت این کارو می کنین از خدا هم ترسی ندارین .می خواین حذف کنید اشکال نداره اما بر چسب الحاد نزنید زمانی که باب طبع بود مسلمان بود و .............................................!
  • US ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
   2 5
   ای بابا. مگه شما بهاری ها نمی گید خدا با انسان یکی است؟ من و خدا در ذهن شما احمدی نژادی ها، یکی هستیم. هیچ تفاوتی نداریم. پس بهتر بود می نوشتی ای انسان از خودت که خدا هستی، نمی ترسی؟
 • IR ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
  0 0
  سبحانک اللهم .
 • ع ن IR ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  2 0
  مطمئن باشید که ان ربک لباستخر. دست خدا از آستین لباس‌شخصی‌های بهار از شما انتقام خواهد گرفت.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس