رضاخان

حافظه تاریخی ملت ایران از سوی عده اندکی بسیار ضعیف پنداشته می شود، آن ها گمان می کنند که مردم مسلمان ایران یا مطالعه نکرده اند و یا آنان که سنشان به دوره پهلوی می رسد آن دوران را از یاد برده اند!

به گزارش مشرق؛ در روزهای گذشته به واسطه خبرسازی ها و شایعات در فضای مجازی رضاشاه از گور خود به وسط میدان کشیده شد و عده ای به مدد کمک رسانه ای ارگان های خبری از جمله «بی بی سی» و «من و تو» به تطهیر پهلوی پرداختند.

بی شک عده ای درصدد هستند که از هر چیزی برای بر هم ریختن امنیت روانی و اجتماعی جامعه استفاده  کنند، همان ها که در دی ماه گذشته با سوار شدن بر روی موج اعتراضات به حق مردم به وضعیت معیشتی شعارهایی در حمایت از رضاشاه سردادند این روزها نیز وارد میدان شده و برای دیکتاتور مقبور نوحه سرایی می کنند.

حافظه تاریخی ملت ایران از سوی این عده اندک بسیار ضعیف پنداشته می شود، آن ها گمان می کنند که مردم مسلمان ایران یا مطالعه نکرده اند و یا آنان که سنشان به دوره پهلوی می رسد آن دوران را از یاد برده اند!

عملکرد رضاشاه را می توان ملغمه ای از استبداد و دیکتاتوری عریان و دین ستیزی آشکار دانست، افرادی که در فضای مجازی برای دیکتاتور پهلوی نوحه سرایی می کنند و او را پدر ایران نوین می خوانند نیازی به مطالعه کارنامه پهلوی اول نمی بینند.

در ادامه و تنها به اختصار به گوشه ای از خدمات دیکتاتوری می پردازیم که عده ای او را  بنیانگذار ایران نوین می خوانند، پادشاهی که بدون جنگ و خونریزی بخش هایی از کشور را به بیگانگان سپرد و خود به تبعید رفت!

**جدایی رشته کوههای آرارات و بخشیدن آن به ترکیه

خسرو معتضد در گفتگو با مشرق، این ماجرا را اینگونه توضیح می‌دهد: «جریان شط‌العرب و اروندرود این بود که تمام دنیا و جوامع جهانی رای دادند که این رودخانه دو قسمت است: یک قسمت برای عراق است و یک قسمت برای ایران. یعنی براساس خط تالوگ یعنی میان‌القعر. ولی انگلیسی‌ها به رضاشاه فشار آوردند برای اینکه عراق عضو پیمان سعدآباد بشود شما باید در مورد اروند کوتاه بیایید. باقر کاظمی وزیر وقت امورخارجه ایران در خاطراتش می‌گویند: ما نزد رضاشاه رفتیم، نوری‌سعید وزیر عراق آمد و گریه و زاری کرد که بگذارید این رودخانه مال ما بشود. شما دریای فارس و دریای مکران (عمان) را دارید، اما ما هیچ‌ چیز نداریم.

رضاشاه گفت: خُب اروند را به اینها بدهیم.

به اینها داد چون انگلیسی‌ها به رضاخان فشار آورده بودند. خود باقر کاظمی(وزیر خارجه ایران) می‌گوید: به نظرم از جایی به رضاخان فشار آورده بودند.

درباره ترکیه هم، پیمانی که ما بستیم به نام پیمان سعدآباد، این پیمان را انگلیسی‌ها، ظاهرا برای مبارزه با آلمان نازی، ایتالیایی‌ها و شوروی درست کرده بودند. چرا آلمان نازی؟ برای اینکه آلمان نازی خیلی نفوذ داشت. در مشرق‌زمین همه طرفدار آلمان بودند، در ایران طرفدار آلمان زیاد بودند. ایتالیا هم بانفوذ بود برای اینکه در سومالی و شاخ آفریقا مستعمره داشت. ایتالیایی‌ها بحرین را در جنگ جهانی دوم بمباران کردند. بنابراین در ۱۳۱۶ که دوسال به جنگ جهانی اول مانده بود انگلیسی ها فشار آوردند و ما ارتفاعات آرارات را به دولت ترکیه دادیم برای اینکه دولت ترکیه ادعا داشت که ایران نمی تواند از آرارات مراقبت کند. از سوی دیگر رضاشاه در ۱۳۱۳ به ترکیه رفته بود و خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و به زیان ایران این کار را کرد.

در این بین قرار شد روابط ایران و افغانستان هم با حکمیت ترک‌ها درست شود و افغانستان هم به عضویت پیمان سعدآباد درآید. افغانستان کشور دورافتاده‌ای بود و البته در کنار هندوستان. هندوستان آن موقع مستعمره انگلستان بود. آن‌طور که من از مرحوم مسعود کیهان استاد جغرافیا دانشگاه که استاد من بود شنیدم، او قسم می‌خورد که «دشت ناامید» را هم ما به افغانستان دادیم. حدود ۳-۴ هزار کیلومتر مربع بود که در پیمان سعدآباد ما این‌ها را هم دادیم.»

**کشتار  و تبعید بیش از ۲۴ هزار نفر از مردم ایران

پس از کودتای انگلیسی اسفند ۱۲۹۹، سلسله‌ای از ترورها و آشوب‌های هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده طراحی شد که تا پایان عصر رضاشاهی و پس از آن، در دوران حکومت پهلوی دوم ادامه یافت.

سردار سپه در این هنگام، به تجدید نفوذ و قدرت حاکمان محلی اقدام نمود و شماری از آنان را به مرکز جلب کرد یا از میان برداشت تا در آینده، نیروی مخالفی در داخل کشور نداشته باشد. سرکوب‌های وحشیانه‌ی قیام‌های مردمی، بخش مهمی از تاریخ دوران سردارسپهی رضاخان است که همگی با کمک انگلیسی‌ها و برای تحقق اهداف آن‌ها صورت پذیرفت. سرکوب قیام کلنل پسیان در خراسان، قیام خیابانی در تبریز و همچنین ‌نهضت ضدانگلیسی جنگل به رهبری میرزا کوچک‌خان، به‌واسطه‌ی برخورداری از نیروی ارتش وابسته‌ی رضاخانی میسر شد. ارتشی تا بن دندان وابسته به بیگانگان و عامل زور و اجحاف به عموم مردم که علی‌رغم سال‌ها هزینه و تبلیغات و رعب‌افکنی، بیست سال بعد از این در جنگ جهانی دوم، حتی ۲۴ ساعت نتوانست در برابر قشون متفقین مقاومت کند.

قلع‌وقمع عشایر ایران که یکی از مهم‌ترین ارکان مبارزه با بیگانگان در طول تاریخ در کشور بوده‌اند، از دیگر اقدامات سرکوبگرانه و رعب‌انگیز رضاخان بوده است. ایلات در طول تاریخ اثبات کرده‌اند که پاسداران واقعی مرزوبوم ایران بوده‌اند. سلحشورانی که در تاریخ معاصر ایران، بدون چشمداشت از حکومت‌های مرکزی، در جنوب کشور بارها با بیگانگان علی‌الخصوص انگلیسی‌ها جنگیده‌اند و دارای چنان قدرتی بودند که انگلیسی‌ها از آنان به شدت بیم و وحشت داشتند.

رضاخان در دوران سلطنت خود، براساس مأموریتی که داشت، تلاش فراوانی کرد تا در راستای تأمین منافع و مطامع اربابان قدرت خود حرکت کند. از همین رو، علاوه بر سیاست تخته قاپو کردن (یکجانشینی اجباری) و خلع سلاح عشایر، به کشتار دسته‌جمعی عشایر و قتل و ترور سران ایلیاتی به‌ویژه بختیاری‌ها و قشقایی‌ها پرداخت. قتل ۲۵ تن از دلیرترین سران قشقایی و بویراحمدی و ممسنی از این جمله‌اند. روایت رفتارهای غیرانسانی و کشتارهای وحشیانه‌ی ارتش خشن و بی‌رحم رضاخانی در برخورد با عشایر، روایتی بسیار تلخ و دردآور است...(ادامه مطلب)

** کشف حجاب

رضاشاه که با کمک انگلیس و البته نیروی نظامی توانست حکومت پهلوی را تأسیس کند، از همان ابتدا به دنبال ایجاد نخستین دولت مدرن در ایران بود. از این رو پس از تثبیت قدرت خود و فرونشاندن اعتراضات داخلی، به دنبال "اصلاحات اجتماعی" حرکت کرد. آنچه مسلم است وی هیچ‌گاه یک طرح تفصیلی و علمی برای انجام این اصلاحات ارائه نداده بود، از این رو اصلاحات وی به صورت ناقص و نامنظم انجام شد.

با توجه به اقداماتی که از سوی مؤسس سلسله پهلوی رخ داد، وی از دو اصل اساسی پیروی می‌کرد؛ نخست مبارزه با روحانیت و نیروهای مذهبی و دوم تقلید و کپی‌برداری از غرب. این تقلید به حدی بود که در حوزه پوشاک نیز روی داد. در محورهای اساسی اصلاحات رضاشاهی، تغییر جایگاه زنان، آن هم با استفاده از زور و نمادهای غربی، مسئله‌ای بود که بیشترین مخالفتها را به همراه داشت.

رضاشاه در سال ۱۳۱۳ و پس از بازدید از ترکیه کمال مصطفی آتاتورک، بر این تصور بود که توسعه و پیشرفت در گرو حرکت در راهی است که جهان غرب در پیش گرفت. از این رو در یک اقدام بسیار حساس و خطرناک دستور کشف حجاب را صادر و پوشیدن چادر را در سرتاسر ایران ممنوع کرد. وی در سال ۱۳۱۴، حضور محجبه زنان مقامات در مجالس و میمانیهای رسمی را قدغن کرد و چنانچه مقامی با همسر محجبه خود به این مراسم راه می‌یافت، به از دست دادن سمتش منجر می‌شد. (ادامه مطلب و مطالعه بیشتر از اینجا و اینجا)

**جدایی دهکده توریستی فیروزه در خراسان شمالی

بر اساس پیمان آخال که بین ایران و روسیه بسته شده و مرزهای شمال شرقی ایران را با روسیه تزاری و ترکمنستان امروز مشخص می کرد، دهکده ای به نام فیروزه که بر اساس تقسیم بندی جزو ایران بود، به دست روسها افتاد و الان هم جزو ترکمنستان است. البته حالا کسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، ادعای ارضی نسبت به هیچ یک از کشورهای همسایه ندارد، اما اینها بخشی از تاریخ ماست... (ادامه توضیحات دکتر ولایتی را از اینجا بخوانید)

**امضای قرارداد ننگین سعدآباد و جدایی بخش های زیادی از ایران

در 17 تیر 1316 وزرای خارجه چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و افغانستان پیمان عدم تعرضی را در کاخ سعدآباد امضا کردندکه بسترهای آن از سالها قبل به واسطه فعالیتهای پشت پرده زمامداران لندن فراهم شده بود.این پیمان که به «پیمان سعدآباد» مشهور شد،وحدت نظر چهار کشور را در سیاست عمومی و حمایت متقابل در صورت بروز خطر نسبت به یکی از دولتهای عضو پیش بینی می‌کرد و دول چهارگانه را متعهد می‌کرد که ضمن محترم شمردن حدود مرزی مشترک، سیاست عدم مداخله مطلق در امور داخلی یکدیگر را دنبال کنند. متعاهدین همچنین توافق کردند که در کلیه اختلافات بین‌المللی که به منافع آنها مربوط است با هم مشورت نمایند و عملیات تجاوزکارانه علیه یکدیگر نداشته باشند.1گفتنی است که پس از امضای پیمان سعدآباد، رضاشاه طی نطق خود به مناسبت افتتاح مجلس دوره یازدهم، ضمن بی‌سابقه خواندن این پیمان در مشرق زمین، آن را مدد بزرگی به بقای صلح در جهان دانست.  (ادامه مطلب)

** بخشیدن  اروند رود به عراق که سال ها بعد در جنگ تحمیلی تاوان زیادی بابت آن داده شد

حال نکته شگفت انگیز در اینجاست، زمانی که رضاشاه به سریر قدرت نشد و مدعی حفظ حاکمیت ایران گردید کمتر کسی فکر می‌کرد که در روزگار او نیز خاک ایران به تاراج برود. رضاشاه مدعی بود ارتش منظم و با علم روز دنیا ایجاد کرده است. اما این قوای نظامی تنها برای سرکوبی خود مردم ایران استفاده شد و در برابر تجاوزات خارجی فرار را برقرار ترجیح دادند... ادامه مطلب را در گفتگوی مشرق با دکتر محمدعلی بهمنی قاجار نویسنده کتاب «تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی» بخوانید.

اما سیاهه خیانت‌های رضاخان به اینجا ختم نمی‌شود... در ادامه موارد دیگری از این اقدامات فهرست شده است که می‌توانید برای مطالعه جزئیات هریک، بر روی آن کلیک کنید:

**جدایی  مناطق «بولاغ‌باشی»، «جوزر»، «قوری‌گل» ایران توسط ترکیه در زمان رضاشاه

**جدایی  روستاهای «سیرو» و «سرتیک» و برخی مراتع متعلق به کردهای «جیکانلو»ایران توسط ترکیه رضاشاه

** جدایی دشت ناامید در سیستان به مساحت 3 هزار کیلومتر در سال 1317
 

** اعطای امکانات به باستان شناسان امریکایی برای کاوش در تخت جمشید و تاراج آثار تخت جمشید توسط این باستان شناسان

** غاصب 2167 از روستاهای کشور و صدور  سند این روستاها به نام خود

** ممنوعیت عزاداری امام حسین علیه السلام در ماه محر و صفر(درحالی که قبل از سلطنت، در عزاداری ها شرکت و گل عزا بر سر و تن خود میزد!)

** شهادت روحانیون به نام ایرانی به مانند شهید مدرس به جرم مخالفت با فعالیت های ضد انسانی رضاشاه

** کشتن شعرا، روشنفکران ،و ادیبانی همچون فرخی یزدی ، میرزاده عشقی ، واعظ قزوینی و بسیاری از نویسندگان ایرانی توسط رضاشاه

** تبعید نقاش نامی ایرانی کمال االملک به بیابان های نیشابور

** قتل عام و مجروح شدن بیش از 1500 تن از مردم عادی مشهد در مسجد گوهرشاد به جرم اعتراض به بخشنامه‌ی اجباری شدن کلاه‌فرنگی برای ایرانیان (کلاه‌شاپوی فرانسوی)

** کشتن سردار اسعد بختیاری(وزیر جنگ در دوران نخست‌وزیری محمدعلی فروغی)

** قتل نصرت‌الدوله فیروز از مشاوران رضاشاه و ازنزدیکان شاه

** قتل علی‌اکبر داور  که پروژه های مهم مانند تأسیس «اداره‌ی ثبت احوال»، تدوین «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، «قانون ازدواج و طلاق» و تأسیس بیمه‌ی ایران را در کارنامه داشت

** اشغال ایران در مدت سه روز توسط متفقین و مقاومت نکردن حتی یک روز در برابر لشکر متفقین!

** لغو تبلیغاتی قرارداد استعماری نفتی دارسی و سپس امضای سی ساله قرارداد آن با انگلیسی ها

** قلع و قمع کردن عشایر ایران و تبعید بسیاری از آنان

و دهها مورد دیگر نشان می دهد که رضاشاه نه پدر ایران نوین که بانی تخریب کشور و سپردن آن به بیگانگان شدیدتر از آنی که پیش از او توسط سلاطین بی کفایت در جریان بوده می باشد.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

نظرات

 • انتشار یافته: 41
 • در انتظار بررسی: 19
 • غیر قابل انتشار: 4
 • رحمان IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
  شما هروقت تونستید با تکنولوژی امروز به اندازه رضاشاه راه آهن احداث کنین بعدش بدش رو بگین خدمات دیگه ش بماند...از توان شما خارجه
  • IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   53 55
   راه آهن ایران برای انتقال بار در جنگ جهانی ایجاد شد بعد اشغال و تجزیه ایران به هیچ کدام از شهرهای اصلی غرب و شرق هم دسترسی نداشت فقط از جنوب به شمال بود شما تا این حد تاریخ نخواهنده هستید!!؟؟
  • IR ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   43 55
   اگه شعور داشتی میدونستی که جاده وراه اهن را کشورهایی اروپایی برای جابجایی نیروهاشون احداث کردن البته به هزینه ما وبعد اینکه ملت داشتند از گرسنگی میمردن رضاشاه سربازان اروپایی را سیر میکرد البته از کسیکه از یه جانی وحشی دیکتاتور حمایت کند نمیشه انتظار داشت که اصلا عقل شعو ر داشته باشه
  • IR ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   32 46
   اگه شعور داشتی میدونستی که جاده وراه اهن را کشورهایی اروپایی برای جابجایی نیروهاشون احداث کردن البته به هزینه ما وبعد اینکه ملت داشتند از گرسنگی میمردن رضاشاه سربازان اروپایی را سیر میکرد البته از کسیکه از یه جانی وحشی دیکتاتور حمایت کند نمیشه انتظار داشت که اصلا عقل شعو ر داشته باشه
  • IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   34 33
   نه. نمی توانیم. چون بلد نیستیم به زور سر نیزه مردم را وادار به ساخت راه آهن کنیم و هر تعداد دلمان خواست را از پل ورسک به پایین پرتاب کنیم.
  • حبیب IR ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   23 38
   عمو رحمان شدیدا نیاز به عینک طبی داری.
  • IR ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   38 24
   استالین که خیلی بیشتر راه آهن و کانال ساخت. پس لابد او افتخار کل بشریت است.
  • CN ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   30 52
   انگلیس احداث کرد و اون هم واسه نیروهای خودش در جنگ بود.
  • IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   23 32
   اون راه اهن را انگلیس ها ساختن برای کمک رسانی به روسیه در جنگ مقابل المان . فکر کردی انگلیس عاشق چشم و ابرو مردم ایران بوده و برای مردم ایران اون راه اهن را ساختن ؟ غارت کردن نفت ایران را هم بگو که توسط رضاخان به انگلیس ها داده شده بود
  • IT ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   35 27
   از اهواز تا تهران راه اهن کشید توسط خارجیها قبول اما باانصاف بشمار 1000کیلومتر بافق بندر عباس سال 73 1000کیلومتر مشهد بافق سال 84 1000 کیلومتر دو خطه تهران مشهد دهه 80 500 کیلومتر کرمان زاهدان دهه 80 200 کیلومتر مشهد سرخس با پلهای عجیب و تونلهای غریب سال 75(شاهد بودم مشاور انگلیسی برای تونل شماره 2 ان که اب زیادی خارج میشد قیمت زیادی ارایه کرد و با عدم توافق با پوزخندی رفت که یعنی شما توان اجرای ان را ندارید اما سه سال بعد که برگشت کار تمام شده بود ) تهران کرمانشاه اخیرا و همچنین اتصال شیراز به راه اهن سال 88 و البته افتتاح رشت قزوین در اینده نزدیک با وجود تمام تحریمها و فشارها به ایران همه توسط ایرانیها
  • پویا IR ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   22 33
   بگیر بخواب بابا ، متفقین برای انتقال تسلیحات جهت مبارزه با آلمان نازی احداث کردند ، تازه رضاخان کاری نکرد
  • IT ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   29 40
   میدونی سال 62 چهار ساله بودم دستهام را شیشه برید شهر هفتاد هزار نفری ما یه نیمچه بیمارستان داشت بعد از 60 سال حکومت پدر و پسر یه دکتر ایرانی نبود چهارتا هندی و پاکستانی دست بنده را بخیه زدند حالا ان شهر 130 هزار جمعیت داره چهار بیمارستان مجهز و دهها پزشک مجرب ایرانی با روزانه دهها عمل جراحی مهم از مغز و اعصاب تا غیره
  • IT ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   26 19
   فکر کنم قالیباف دروغ بود در واقع او رضا شاه بود اما پوست قالیباف را برتن کرده بود و در دواز ده سال اینقدر زیر تهران تونل برا ماشین و مترو زده که الان یه شهر زیر زمینی زیر تهران میباشد
  • پویا IR ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   27 51
   اون وقت که شپش از سر و کول خانواده ات بالا میرفت تو هنوز توفیق حضور در این دنیا را نداشتی که کشور از لشکرکشی و اشغال حکومت امپراتوری کبیر برتانیا از قحطی به جای آرد خاک اره بخوری ، البته حق هم داری چون سواد نداری تحت تاثیر چهار تا شبکه قرار گرفتی که تحت مدیریت انگلیس اداره میشه ، همان کشوری که اعلیحضرت همایونی دست ملکه اش را می بوسید و اختیاری از خودش نداشت ، اگه مرد بود استقلال عملش را حفظ میکرد مردم هم حمایتش میکردند مگه مردم مرض داشتند که انقلاب کردند، چرا بیشتر نظامیان دوره پهلوی ناراضی بودند و به انقلاب پیوستند ، چون یک رژیم سرسپرده بود و اعتقادی به مردم نداشت و مردم از حکومت وابسته و مزدور متنفر بودند مثل حالا نیست که یه عده مملکتشون را بخاطر غرب مثل خیار میفروشند ، برو دهنت رو ببند چون اندازه این حرفها نیستی ...
  • IR ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   16 30
   راه آهن به نفع انگلیس بود پس امکانات و تکنولوژیش رو با پول مردم ایران فراهم کردن که اگر به نفعشون نبود هرگز اون راه آهن کشیده نمیشد خدا امثال تو رو لعنت کنه که غیر از چرند بافتن و جیره گرفتن و خیانت کردن کاری از دستتون برنمیاد
  • IR ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   15 25
   خاک بر سر نفهمت. راه آهن را بیگانگان برای تردد سربازان و مهماتشان ساخته بودند و غارت نفت. نه کار رضا قلدر بود نه از دلسوزی اروپاییها. اینها به کنار. من نمیدانم احمق های بیسوادی که مثل تو بدون آگاهی و سواد اظهارنظر میکنند دیگه چه موجوداتی هستند!!
  • IR ۱۸:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   21 22
   همون راه اهنی میگی ک از بیابون ها میگذشت و در جهت منافع دیگر کشور ها بود ترامپ هم میخواست با هزینه مکزیکی ها دیوار چندین کیلو متری بسازه اما در جهت منافع کی؟
  • حسین PL ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   21 24
   چی میگی عمو؟ رضا شاه و نه نوچه هاش یک میخ راه آهن را هم نکوبیدند. مهندس راه , مهندس متالوژی, نقشه بردار, سر کارگر و.... همه اجنبی بودند و دستور دستور نخست وزیر انگلیس (و در یک برهه هم آلمان ) بود ساخت راه آهن برای رسیدن به محدوده روسها. ایرانیها فقط کارگرها را تامین کردند که تعداد زیادی از اونها هم در جریان کار کشته شدند.
  • IR ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   22 69
   رضا خان بهترین نقاط خاکی ایران را داده رفته بعد شما فکر راه اهن هستید که توسط انگلیس ساخته شد برای کمک رسانی به روسیه در جنگ مقابل المان ؟ انگلیس نفت ایران را غارت کرد بعد شما به فکر خط راه اهن هستید با نفتی که از ایران غارت شد می توانستیم هزاران خط راه اهن احداث کنیم
  • حمید IR ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   16 43
   تعصب و ابلهی شاخ و دم ندارد. رضا پالانی با پول ایران و تکنولوژی آلمان برای انگلستان راه آهن ساخت. اگر اینقدر خاک بر سر نیستی برو چهارتا کتاب ( کتاب های معتبر از تاریخدانان معتبر ایران و جهان) بخون تا متوجه بشی که کارکردن برای بیگانه اون هم با زدن جیب ملت افتخار نداره. فقط برو خاطرات دکتر مصدق را در باره خیانت راه آهن بخون تا یک کم به جای زبون دراز، گوش شنیدن هم داشته باشی. البته اگر تعصب کر و کورت نکرده باشه. "چرا مصدق با احداث خط آهن سراسری مخالف بود؟ - ایسنا"
  • GB ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   12 28
   راه اهنی که فقط شمال را به جنوب وصل میکرد و از شهرهای مهم مانند اصفهان شیراز کرمان و... گذر نمیکرد تا در صورت لزوم انگلیسیها از جنوب به شمال مرز شوروی سریع نیرو بفرستند و همین راه اهن یکی از دلایل شکست المان در مقابل دول غرب و روسیه شد
  • IR ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   13 31
   با دست هاش که راه آهن نساخته, انگلیسی ها با پول مالیات مردم ایران ساختن و هیچ دردی رو هم دوا نمیکرد, راه آهن باید از شرق به غرب باشه و از شهرهای مهم عبور کنه چه اصراریه از لج عده ای فاسد و بی آبرو که در جمهوری اسلامی یه غلطی برای خودشون کردن به رضامیرپنج افتخار بکنید؟
  • IR ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   43 69
   اگه چشاتوباز كني و ي مطالعه جزيي داشته باشي ميفهمي كه چقدراه آهن بعد حكومت ننگين پهلوي احداث شده.
  • IR ۲۱:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   18 57
   وااااای که چقد مردم اون زمان به قطار نیاز داشتن تفلک مردم از بس مسافرت میرفتن زضاخان قلدر برای خدمت به اونا قطار قطار مهندس انگلیسی میورد تا برای مردم راه آهن درست کنن . راستی بیشتر شهر های ایران توی جنوب غرب و غرب و شمال غربن چرا از راه آهن شمال به جنوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • سید IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   26 48
   خوشحال جان تکنولوژی مال انگلیس و روس بود همون حقته اصطبل دار و پهن جمع کن اسبهای هلندیها بالاسرت باشه:)
  • AE ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   23 45
   خودش تنها میساخت یا بچه هاش هم با هاش بودند ؟!!!!!!!!!!
  • IR ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   46 75
   کشیدن راه آهن شمال-جنوب توسط انگلیسی ها برای استفاده ی نظامی از ایران و خارج کردن نفت و ثروت ایران از مرز آبی جنوبی.... جزو خدمات رضاخان نیست که نیست که نیست. تاریخ قحطی های ایران توسط انگلیسی ها و خدمات رضاقلدر به انگلیسی ها رو از یاد نمی بره. اون روزایی که مردم ایران یا از گشنگی میمردن یا وبا یا ....
  • IR ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
   12 26
   چه تکه هایی از ایران که در زمان پهلوی از ایران جدا نشد.
 • IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
  47 25
  هه
 • IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
  اگر رضاخان همه نوع خیانت و جنایتی هم کرده باشد و هر قدر هم دیکتاتور بوده باشد بازهم اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان به خاطر آنکه رضاخان حجاب را ممنوع و عزادارای سید الشهداء علیه السلام را غدقن کرد و کشور را به انگلیس تقدیم کرد عاشقانه او را دوست دارند.
  • IR ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   28 44
   بحث صهیونیستهاس چون بی سواد بود و انگلیسا آورده بودنش همه مملکتو به دستور انگلیسا داد دست صهیونیستها
 • IR ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
  خدا بهترین قاضیه نسبت وضع فعلی و وضع گذشته مردم
  • IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   12 42
   بله. و البته خدا با بی بی سی خیلی فرق دارد.
  • IR ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
   8 33
   غیر از قضاوت خدا، یه نعمتی در اختیار انسان قرار گرفت به اسم عقل که استفاده ازش همیشه خیلی واجبه
  • IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
   4 27
   لا اله الا بی بی سی!
  • حجت IR ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
   5 1
   در قیامت وقتی از یه عده ای بپرسند از عقلتان چه استفاده ای کردید می گن: اونو آکبند نگه داشتیم
 • IR ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
  18 57
  خداوند رضا پالان مزدور انگلیس راباشمر ملعون ابوجهل وابن ملجم درجهنم هم نشین کند
 • IR ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
  21 2
  اول شما برو کلاس اکابر خو اندن ونوشتن را یاد بگیر بعد نظر بده
 • امید IR ۰۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
  25 65
  راه آهن شمال - جنوب یک خیانت مطلق بود اگر برای پیشرفت اقتصاد مملکت می خواستند راه آهن بزنند، باید راه آهن جنوب شرق به شمالغرب را احداث می کردند. همین راه آهن رضاخانی در جنگ جهانی دوم باعث سقوط خود رضاخان میرپنج و افتادن کشور به دست روس و انگلیس شد.
 • IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
  12 8
  عمو رحمان غلط کرد ولش کنید بابا خودش فهمید اشتباه کرده همش تقصیر این فضای مجازیه.والا عمو رحمان کجا رضا پالان کجا؟؟؟؟
 • IR ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
  7 21
  لعنت ابدی بر دودمان ناپاک پهلوی ملعون

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس