کد خبر 818709
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴
صدا و سیما

متن طرح مصوب کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس را درباره طرح اداره و نظارت بر صداوسیما منتشر شد.

به گزارش مشرق، متن کامل طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که در نشست پنجم دی کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، منتشر شد.

متن این مصوبه که شامل تغییراتی در محتوا و حذف پنج ماده از متن اصلی ارائه شده به هیئت‌رئیسه مجلس است، به شرح ذیل است:

ماده 1- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و پنجم (175) قانون اساسی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود؛ سازمانی است مستقل که طبق این قانون اداره و نظارت می‌شود و نصب و عزل رئیس آن با مقام رهبری است.

ماده 2- پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیماست و هرگونه ارائه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاماً بر بستر شبکه ملی اطلاعات منحصر و محدود می‌شود.

ماده 3- ارکان سازمان عبارتند از: 

الف) هیأت امنا

ب) رئیس

ج) شورای نظارت

ماده 4- هیأت امنای سازمان پنج نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و توسط مقام رهبری برای مدت 5 سال منصوب می‌شوند.

ماده 5- وظایف هیأت امنا عبارت است از:

الف- تصویب راهبردها و سیاست‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سازمان برای تأیید مقام رهبری

ب- تصویب برنامه دراز مدت، میان‌مدت و کوتاه مدت سازمان

پ- تصویب بودجه سازمان

ت- تصویب تشکیلات سازمان

ث- تصویب ضوابط اجرایی، مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان

ج- بررسی گزارش‌های شورای نظارت و تصمیم‌گیری درباره آن

چ- تصویب مقررات و نحوه اداره رادیو و تلویزیون و شبکه‌های صورت و تصویر فراگیر خصوصی با تایید مقام رهبری

تبصره1- مصوبات هیأت امنا برای رئیس سازمان لازم‌الاجراء است.

تبصره 2- هیأت امنا می‌تواند برای نصب یا عزل رئیس سازمان به مقام رهبری پیشنهاد ارائه کند.

تبصره 3- رئیس یا یکی از اعضای شورای نظارت، بدون حق رأی و به عنوان ناظر می‌تواند در جلسات هیأت امناء شرکت کند.

ماده 6- مبنای تصمیم‌گیری در هیأت امنا اکثریت مطلق از کل اعضاء است و براساس آیین‌نامه داخلی هیأت امناء عمل می‌شود.

ماده 7- وظایف رئیس سازمان عبارت است از:

الف- تدوین راهبرد و سیاست‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سازمان برای ارائه به هیأت امنا

ب- تدوین برنامه دراز مدت، میان‌مدت و کوتاه مدت سازمان برای ارائه به هیأت امنا

پ- تدوین بودجه سازمان برای ارائه به هیأت امنا

ت- تدوین تشکیلات سازمان برای ارائه به هیأت امنا

ث- تدوین ضوابط اجرایی و مالی و معاملاتی سازمان برای ارائه به هیأت امنا

ج- اجرای مصوبات هیأت امنا

چ- نصب و عزل معاونین و مدیران سازمان

خ- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری اعم از قراردادهای داخلی و خارجی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی

ماده 8- شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما که براساس اصل 175 قانون اساسی تشکیل شده است نقش بازرس هیأت امناء را دارد و بر حسن اجرای کلیه امور سازمان نظارت می‌کند و حق دسترسی به کلیه اطلاعات سازمان را دارد و دارای وظایف زیر است: 

الف- نظارت بر نحوه اجرای ضوابط مالی و اداری و استخدامی

ب-  نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

پ- نظارت بر نحوه اجرای برنامه دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت

ت- نظارت بر نحوه اجرای بودجه مصوب

ث- نظارت بر نحوه اجرای مصوبات هیأت امنا

ج- نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات

تبصره 1- شورای نظارت در انجام وظایف خود می‌تواند از کارشناسان خبره در هر رشته استفاده نماید.

تبصره2- در اجرای بند «ب»، شورای نظارت می‌تواند حسب مورد بر مراحل ساخت برنامه‌های سازمان صدا و سیما نظارت داشته باشد.

تبصره 3- چنانچه شورای نظارت به تخلفی برخورد کند، ضمن ارائه گزارش به هیأت امناء می‌تواند تصمیمات زیرا اتخاذ کند:

1- تذکر به رئیس سازمان و ارائه توصیه‌های لازم

2- گزارش به مقام رهبری

3- گزارش موضوع به مراجع ذیصلاح

5- گزارش به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 

تبصره 4- شورای نظارت می‌تواند درباره وظایف رئیس سازمان در جلسه رسمی شورا از او سوال کند. پاسخ رئیس سازمان از نظر قانع شدن یا نشدن به رأی‌ گذاشته می‌شود. چنانچه اکثریت مطلق اعضای شورا (چهار نفر) از پاسخ رئیس سازمان قانع نشوند رئیس شورا گزارش‌ها و پیشنهادهای مصوب شورا را به هیأت امنا ارسال کند.

تبصره 5- شورای نظارت در مورد بندهای (الف) تا (ج) گزارش سالانه به هیأت امنا می‌دهد.

تبصره 6- بودجه شورای نظارت در قوانین بودجه سالیانه دارای ردیف مستقل می‌باشد.

تبصره 7- رئیس سازمان موظف است امکان دسترسی بر خط به کلیه سامانه‌های مختلف اطلاعاتی و گزارش‌دهی را برای شورا فراهم نماید. شورای نظارت حق دسترسی به کلیه اطلاعات سازمان را دارد.

تبصره 8- مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی در روند رسیدگی خود موظف به استعلام از شورای نظارت هستند.

ماده 9- شورای نظارت می‌تواند در راستای انجام وظایف قانونی خود بازرسان تخصصی تعیین کند. سازمان مکلف است با بازرسان مذکور همکاری لازم را داشته باشد و تسهیلات لازم را برای استقرار آنها در محل بازرسی فراهم نماید.

تبصره- بازرسان اعزامی در انجام وظایف خود حق دخالت در امور اجرایی از قبیل عزل و نصب کارکنان و مسئولان سازمان و جذب نیروی انسانی در سازمان را ندارند.

ماده 10- شورای نظارت می‌تواند در صورت وقوع تخلف، با حضور رئیس سازمان یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

1- پیشنهاد توقف تولید یا پخش یک برنامه به طور موقت یا دائم.

2- پیشنهاد پخش یک برنامه پخش نشده یا پخش مجدد یک برنامه

3- پیشنهاد اصلاح عملکرد یا رویه خلاف قانون و اتخاذ تدابیر جبرانی مناسب.

ماده 11- رئیس سازمان موظف به اجرای مصوبات هیأت امنا و دادن گزارش‌های حداکثر شش ماهه به شورای نظارت و هیأت امنا می‌باشد.

ماده 12- رئیس سازمان موظف است در اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی: 

الف- تمامی شرکت‌ها و مؤسسات قابل واگذاری تابع سازمان را ظرف 5 سال از زمان ابلاغ این قانون به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب- بخش‌های مختلف قابل واگذاری تابع سازمان غیر از «پخش» را با تصویب هیأت امنا به بخش غیردولتی واگذار کند.

تبصره- نحوه واگذاری مطابق ضوابطی است که به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

ماده 13- بخش خصوصی می‌تواند به اجازه سازمان در همه بسترهای انتشاری و در چارچوب مقررات مصوب هیأت امناء رادیو و تلویزیون فراگیر تأسیس کند.

تبصره 1- هیچ یک از بخشهای دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صدا و سیما حق ورود به این عرصه را ندارند.

تبصره 2- بخش خصوصی می‌تواند در چارچوب مجوز سازمان با رعایت ضوابط اسلامی و مصالح ملی، در یک یا چند حوزه برنامه پخش کند.

تبصره 3- اساسنامه شبکه پخش فراگیر خصوصی رادیویی و تلویزیونی و صلاحیت مؤسسان و مدیران مسئول و مجوز فعالیت آن باید به تصویب هیأت امنای سازمان برسد.

تبصره 4- نظارت و رسیدگی به تخلفات این گونه شبکه‌ها براساس ضوابطی است که به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

ماده 14- سازمان صدا و سیما می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی به تأسیس شبکه بین‌المللی مبادرت ورزد. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

تبصره: نحوه پخش و تبادل برنامه‌های شبکه‌های بین‌المللی و شبکه‌های خارجی در شبکه‌های داخل کشور براساس ضوابطی است که به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

ماده 15- منابع مالی و اعتباری سازمان به شرح زیر است:

- مبالغ دریافتی از بودجه عمومی کل کشور در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

- درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش موضوع ماده 13 

- درآمدهای ناشی از توزیع و فروش محصولات

- درآمدهای ناشی از عرضه خدمات رسانه‌ای و فنی و مهندسی در سطح ملی و بین‌المللی 

- درآمدهای ناشی از برنامه‌های تبلیغاتی و پخش آگهی‌های بازرگانی

- درآمدهای ناشی از واگذاری حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی و در سطح ملی و بین‌المللی

- کمک‌های نقدی یا غیر نقدی (اعم از هدیه و غیر آن) اشخاص حقوقی و حقیقی

- وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد بر نیاز، مستهلک شده و اسقاطی سازمان

- درآمد ناشی از حق امتیاز و حق ارائه خدمات پخش رادیو و تلویزیون

ماده 16- کلیه درآمدها و هزینه‌های سازمان در بودجه کل کشور پیش‌بینی و درآمدها به خزانه کل کشور واریز می‌شود.

ماده 17- در اجرای وظایف سازمان، واگذاری بلاعوض اموال غیر منقول سازمان به هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت‌امناء بلامانع است.

ماده 18- رئیس سازمان می‌تواند با در نظر داشتن غبطه و یا صرفه و صلاح سازمان نسبت به فروش و معاوضه و سایر عقود معوض در خصوص اموال سازمان، با رعایت قوانین مربوط و تصویب هیأت امناء اقدام کند. وجود حاصله به خزانه واریز می‌شود.

ماده 19- تملک اراضی و املاک مورد نیاز سازمان برای طرح‌های عمرانی در راستای اجرای وظایف سازمان طبق «قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358.11.17» و اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام می‌شود.

ماده 20- مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های موضوع گروه یک و دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شرکت‌ها و مؤسسات غیر رادیو تلویزیونی اعم از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، تأسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی برای سازمان به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.

سازمان موظف است سهم، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهم خود در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات موضوع گروه یک و دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات خارج از وظایف ذاتی سازمان را تا پایان قانون برنامه ششم واگذار کند.

ماده 21- صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اساسنامه صندوق فعالیت می‌کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز ناشی از اجرای الزامات قانونی را که منجر به افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان می‌شود در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و از طریق سازمان به صندوق پرداخت کند. سازمان مکلف است به منظور تأمین اهداف صندوق کمک‌های لازم اعم از وجوه، اموال منقول و غیر منقول را تأمین کند.

تبصره: اصلاحیه اساسنامه صندوق براساس پیشنهاد صندوق ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت امناء سازمان می‌رسد. این صندوق غیر قابل ادغام با سایر صندوق‌های مشابه در کشور است.

ماده 22- از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه سازمان مصوب 1362.7.27، قانون اداره صدا و سیما مصوب 1359.10.8 و قانون شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما مصوب 1370.7.11 لغو می‌گردد و قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما و نیز ماده واحده مصوب 1388.3.23 مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوت خود باقی است.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس